Ziet Vrouwenraad zwarte vrouwen over het hoofd?

Rita
Afonso

De Vrouwenraad, de koepelorganisatie voor gelijke kansen en rechten, strijdt tegen geweld en seksisme om een rechtvaardige samenleving voor allen te bevorderen. In een wereld waarin seksisme en racisme vaak samengaan, rijst de vraag of individuen die beide ervaren, nog steeds als meisjes of vrouwen worden beschouwd.

Misogynie vs. Misogynoir

In Vlaanderen heeft het traditionele feministische discours zich historisch vooral gericht op genderkwesties die vooral witte vrouwen betreffen, zoals seksisme of 'misogynie'. Maar nu, in een tijd waarin diversiteit steeds belangrijker wordt, werpt een onderzoek naar de Vrouwenraad een cruciale vraag op: hoe goed vertegenwoordigt deze organisatie zwarte vrouwen? VUB-studente Rita Afonso heeft het jaarplan van de Vrouwenraad voor 2022 onder de loep genomen, en haar bevindingen onthullen de uitdagingen van de Vrouwenraad bij het omgaan met de complexe verbinding tussen seksisme en racisme, met een focus op de unieke ervaringen van zwarte vrouwen, bekend als 'misogynoir'. Dit onderzoek werpt licht op de vraag of de Vrouwenraad misogynoir erkent en in welke mate de ervaringen of bezorgdheden van zwarte vrouwen worden meegenomen in hun beleidstekst.

Racisme en seksisme als afzonderlijke categorieën

Een van de kernproblemen die de studie heeft blootgelegd, is de benadering van de Vrouwenraad ten opzichte van discriminatie. De Vrouwenraad ziet racisme en seksisme als twee afzonderlijke categorieën, terwijl zwarte vrouwen beide vormen van discriminatie gelijktijdig ervaren. Deze benadering resulteert in een situatie waarin zwarte vrouwen vaak tussen de mazen van het net vallen. Wanneer het over seksisme gaat, lijkt de focus onbewust op witte vrouwen te liggen, terwijl bij racisme zwarte mannen vaak centraal staan. Deze dualiteit betekent dat de specifieke uitdagingen van zwarte vrouwen vaak over het hoofd worden gezien.

Onder de radar

In België blijft een belangrijke groep vrouwen vaak onder de radar in de strijd voor gelijke kansen en representatie. Zwarte vrouwen worden sterk ondervertegenwoordigd in verschillende domeinen, zoals onderwijs, politiek, de medische wereld en academische instellingen. Uit onderzoek van de Koning Boudewijnstichting (2017) blijkt dat diepgewortelde koloniale houdingen nog steeds als een schaduw boven onze maatschappij hangen, en dit heeft een directe impact op de positie van zwarte vrouwen in Vlaanderen.

Voor welke meisjes en vrouwen strijden ze echt?

Om zwarte vrouwen actief te betrekken in de strijd voor gelijke kansen, is het cruciaal dat de Vrouwenraad een mentaliteitsverandering maakt. Racisme en seksisme moeten niet als afzonderlijke problemen worden gezien, maar eerder als gelijktijdige mechanismen die de ervaringen van zwarte vrouwen vormgeven. Alleen strijden tegen seksisme zonder racisme er gelijktijdig bij te betrekken, betekent alleen strijden voor witte vrouwen.

De weg naar gelijke kansen voor zwarte vrouwen in Vlaanderen is geplaveid met complexe vraagstukken en diepgewortelde vooroordelen. Het onderzoek betoogt dat het tijd is voor een collectieve inspanning om deze vrouwen te zien, te horen en actief te ondersteunen in hun strijd voor rechtvaardigheid en gelijkheid. Alleen door een inclusieve benadering te omarmen en de onderlinge verbondenheid van discriminatie te begrijpen, kunnen we bouwen aan een samenleving waarin alle vrouwen, ongeacht hun achtergrond, de kansen en representatie krijgen die ze verdienen.

 

Bibliografie

Bibliografielijst

 

Abdu-Lughod, L. (1998). Remaking women. Amsterdam University Press.

 

Akiwowo, S. (2023, 3 August). Retrieved from https://www.linkedin.com/in/seyiakiwowo/recent-activity/all/

 

Alexander-Floyd, N. G. (2012). Disappearing Acts: Reclaiming Intersectionality in the Social Sciences in a Post-Black Feminist Era. Feminist Formations, 24(1), 1–25. Retrieved from https://doi.org/10.1353/ff.2012.0003

 

Amadiume, I. (1997). Re-inventing Africa: Matriarchy, religion and culture. Zed Books.

 

Andreassen, R., & Myong, L. (2017). Race, Gender, and Reseacher Positionality Analysed through Memory Work. Nordic Journal of Migration Research, 7(2), 97. Retrieved from https://doi.org/10.1515/njmr-2017-0011

 

Badoux, C. (1974). Françoise d'Eaubonne,«Le Féminisme ou la Mort». Les cahiers du GRIF, 4(1), 66-67.

 

Bailey, M. (2021). Misogynoir transformed. New York University Press.

 

Banton, M. (2015). Racism. The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism, 1–8.

 

Beale, F. (1970). Double jeopardy: To be Black and female. In T. Cade (Ed.), The Black woman (pp. 90–100). New York: New American Library.

 

Belgische Federale Overheidsdiensten. (2023, 8 August). Het federaal parlement. Retrieved from https://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federaal_parlement

 

Berg, A. J. (2008). Silence and articulation: whiteness, racialization and feminist memory work. NORA: Nordic Journal of Women’s Studies, 16(4), 213-227.

 

Bertolt, B. (2018). Thinking otherwise: theorizing the colonial/modern gender system in Africa. African Sociological Review / Revue Africaine de Sociologie, 22(1), 2–17. http://www.jstor.org/stable/90023843

 

Biefeld, S. D., Stone, E. A., & Brown, C. S. (2021). Sexy, Thin, and White: The Intersection of Sexualization, Body Type, and Race on Stereotypes about Women. Sex Roles, 85(5–6), 287–300.

 

Blommaert, J., & Bulcaen, C. (2000). Critical Discourse Analysis. Annual Review of Anthropology, 29, 447–466. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/223428

 

Boffey, D. (2018, 16 April). Belgium comes to term with ‘human zoo’ of its colonial past. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2018/apr/16/belgium-comes-to-terms-with-human-zoos-of-its-colonial-past

 

Bourabain, D. (2022). Everyday sexism and racism in the ivory tower. VUBPRESS.

 

Bourke, B. (2014). Positionality: Reflecting on the research process. The qualitative report, 19(33), 1-9.

 

Bracke, S. (2005). Niet in onze naam: Een hartenkreet tegen de inzet van het feminisme in de beschavingsoorlog. Ethiek en Maatschappij, 8 (1), 112–128. Retrieved from https://www.ethiekenmaatschappij.ugent.be/wp-content/uploads/2012/07/EM_74-2004-Bracke.pdf

 

Bracke, S. (2005). Niet in onze naam: een hartenkreet tegen de inzet van het feminisme in de beschavingsoorlog. Ethiek En Maatschappij, 8(1), 112–128.

 

Brah, A., & Phoenix, A. (2004). Ain’t I A Woman? Revisiting Intersectionality. Journal of International Women's Studies, 5(3), 75-86. Retrieved from https://vc.bridgew.edu/jiws/vol5/iss3/8

 

Breines, W. (2007). Struggling to Connect: White and Black Feminism in the Movement Years. Contexts, 6(1), 18–24. Retrieved from https://doi.org/10.1525/ctx.2007.6.1.18

 

Brooks, D. E., & Hébert, L. (2006). Gender, Race, and Media Representation. SAGE Publications, Inc. eBooks, 297–318. Retrieved from http://www.sagepub.co.in/files/upm-binaries/11715_Chapter16.pdf

Burke, T. (2021a, September 14). I Founded ‘Me Too’ in 2006. The Morning It Went Viral Was a Nightmare. Time. Retrieved March from https://time.com/6097392/tarana-burke-me-too-unbound-excerpt/

 

Burke, T. (2021b). Unbound: My story of liberation and the birth of the me too movement. Hachette UK.

 

Burke, T. (2021c, October). Tweet. Twitter. Retrieved from https://twitter.com/TaranaBurke/status/1449057414255370245

 

Cameron, D. (1998). Gender, Language, and Discourse: A review essay. Signs, 23(4), 945–973. https://doi.org/10.1086/495297

 

Carastathis, A. (2017). The concept of intersectionality in feminist theory. Philosophy Compass, 9(5), 304–314.

 

Carby, H. V. (2004). White woman listen! Black feminism and the boundaries of sisterhood. In Empire strikes back (pp. 211-234). Routledge.

 

Cho, S., Crenshaw, K. W., & McCall, L. (2013). Toward a Field of Intersectionality Studies: Theory, Applications, and Praxis. Signs, 38(4), 785–810. Retrieved from https://doi.org/10.1086/669608

 

Chouliaraki, L. & Fairclough, N. (1999). Discourse in late modernity: Rethinking critical discourse analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press.

 

Chulov, M. (2017, November 27). Saudi Arabia to allow women to obtain driving licences. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2017/sep/26/saudi-arabias-king-issues-order-allowing-women-to-drive

 

Coles, S. M., & Pasek, J. (2020). Intersectional invisibility revisited: How group prototypes lead to the erasure and exclusion of black women. Translational Issues in Psychological Science, 6(4), 314–324. https://doi.org/10.1037/tps0000256

 

Collins, P. H. (1986). Learning from the outsider within: The sociological significance of black feminist thought. Social Problems, 33(6).

 

Collins, P. H. (1991). Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. New York: Routledge.

Collins, P. H. (2000). Black feminist thought knowledge: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment [2nd ed.]. New York: Routledge.

 

Combahee River Collective (1977). “A Black manifest statement.” In K-Y. Taylor (Ed), How We Get Free. Black feminism and the Combahee River Collective. Chicago, United States: Haymarket Books.

 

Crenshaw, K. W. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum, 8(1), 139-167. Retrieved from https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8

 

Crenshaw, K. W. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Stanford Law Review, 43(6), 1241. Retrieved from https://doi.org/10.2307/1229039

 

Crenshaw, K. W., Ritchie, A. J., Anspach, R., Gilmer, R., & Harris, L. (2015). Say her name: Resisting police brutality against black women. Columbia Law School. Retrieved from https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4235&context=faculty_scholarship

 

De Belser, J. (2019, 25 January). Ja, de zeespiegel stijgt, maar veel mensen verzuipen nu al. De Standaard. Retrieved from https://www.standaard.be/cnt/dmf20190124_04129728

 

de Jong, S., Icaza, R., & Rutazibwa, O. (2019). In de Jong, S., Icaza, R. & Rutazibwa, O. (Eds.), Decolonization and feminisms in global teaching and learning (pp xviii- xxii). New York: Routledge.

 

De Wereld Morgen. (2013, 7 March). Een kritisch gesprek over de hedendaagse context van het feminisme. Een gesprek met Sarah Bracke over de problematische erfenis van de Belgische vrouwenbeweging en hoop voor de toekomst. De Wereld Morgen. Retrieved from https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2013/03/07/een-kritisch-gesprek-over-de-hedendaagse- context-van-het-feminisme/

 

Dean, J., Furness, P., Verrier, D., Lennon, H., Bennett, C., & Spencer, S. (2018). Desert island data: an investigation into researcher positionality. Qualitative Research, 18(3), 273-289.

Definition of geopolitics. (2023). In Merriam-Webster Dictionary. Retrieved March 12, 2023, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/geopolitics

 

Disch, L. J., & Hawkesworth, M. E. (Eds.). (2016). The Oxford handbook of feminist theory. Oxford University Press.

 

Dutrieue, G-M. [Black History Month Belgium]. (2021, 8 March). BHM Belgium 2021 - A mapping of Black womxn and feminist networks in Brussels - EP 1. [Video]. YouTube. Retrieved from, https://www.youtube.com/watch?v=9eJAV2bQ68o&t=23s

 

Edley, N. (2001). Analyzing masculinity: interpretative repertoires, ideological dilemmas and subject positions. In M. Wetherell, S. Taylor, & S.J. Yates (Eds.), Discourse as a data: A guide for analysis. (pp. 189-228). London: Sage Publications.

 

Emejulu, A., & Sobande, F. (2019). To Exist is to Resist: Black Feminism in Europe. Pluto Press.

 

ENAR. (2021a). The sharp edge of violence: Police brutality and community resistance of racialised groups. Brussels: European Network Against Racism.

 

ENAR. (2021b). The climate crisis is a (neo)colonial capitalist crisis: Experiences, responses and steps towards decolonising climate action. Brussels: European Network Against Racism.

 

England, K. V. (1994). Getting personal: Reflexivity, positionality, and feminist research. The professional geographer, 46(1), 80-89.

 

Evaristo, B. (2021). Manifesto: A radically honest and inspirational memoir from the booker prize winning author of girl, woman, other. Penguin UK.

 

Fairclough, N. (1992). Discourse and social change. Cambridge, UK: Polity.

 

Folkes, L. (2022). Moving beyond ‘shopping list’ positionality: Using kitchen table reflexivity and in/visible tools to develop reflexive qualitative research. Qualitative Research, 146879412210989. Retrieved from https://doi.org/10.1177/14687941221098922

 

Foucault, M. (1970). The order of things: An archaeology of the human sciences. New York: Random House.

Foucault, M. (1972). The archaeology of knowledge: and the discourse on language. New York: Pantheon Books.

 

Foucault, M. (2002). Archaeology of knowledge [2nd ed.]. London: Routledge.

 

Freedman, E. (2002). No Turning Back. The History of Feminism and the Future of Women. New York, United States: Ballantine Books.

 

Geyton, T., Johnson, N., & Ross, K. (2020). ‘I’m good’: Examining the internalization of the strong Black woman archetype. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 32(1), 1–16. Retrieved from https://doi.org/10.1080/10911359.2020.1844838

 

Glorieux, I. (2021, March 8). ‘De afgelopen 50 jaar is er noch voor zwarten, noch voor vrouwen veel veranderd.’ TOR. Retrieved from https://torvub.be/de-afgelopen-50-jaar-is-er-noch-voor-zwarten-noch-voor-vrouwen-veel-veranderd/#:~:text=John%20Lennon%20maakte%20er%20later,noch%20voor%20vrouwen%20veel%20veranderd.

 

Glucksmann, M. (2008). V. Airbrushing the History of Feminism: Race and Ethnicity. Feminism & Psychology, 18(3), 405-409.

 

Goff, P. A., & Kahn, K. B. (2013). How psychological science impedes intersectional thinking. Du Bois Review, 10(2), 365–384. Retrieved from https://doi.org/10.1017/s1742058x13000313

 

Goffman, E. (1974). Frame analysis: An essay on the organization of experience. Harvard University Press.

 

Goldberg, D. T. (1993). Modernity, race, and morality. Cultural Critique, (24), 193-227.

 

Gould, S. J. (1996). Mismeasure of man. WW Norton & company.

 

Grosfoguel, R. (2013). The structure of knowledge in westernised universities: Epistemic racism/sexism and the four genocides/epistemicides. Human Architecture: Journal of the sociology of self-knowledge, 1(1), 73-90.

 

Grzanka, P. R. (2020). From buzzword to critical psychology: An invitation to take intersectionality seriously. Women & Therapy, 43(3-4), 244-261.

Haddow, K. (2022). ‘Lasses are much easier to get on with’: The gendered labour of a female ethnographer in an all-male group. Qualitative Research, 22(2), 313-327.

 

Hamad, R. (2020). White tears brown scars: How white feminism betrays women of colour. Hachette UK.

 

Hammonds, E-M. (1997). Toward a Genealogy of Black Female Sexuality: The Problematic of Silence.” in M.J. Alexander & C.T. Mohanty (Eds). Feminist Genealogies, Colonial Legacies, Democratic Futures, (pp 93-104). New York, United States: Routledge.

 

Heyvaert, S. (2015). Belgisch feminisme, 1892-1960: imperialisme als referentiekader? Tijdschrift Voor Genderstudies, 18(3), 291–310. Retrieved from https://doi.org/10.1557/TVGN2015.3.HEYV

 

Higginbotham, E. B. (1992). African-American Women’s History and the Metalanguage of Race. Signs, 17(2), 251–274. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/3174464

 

Hoad, N. (2007). African intimacies: Race, homosexuality, and globalization. University Of Minnesota Press.

 

Holemans, D., Franssen, M-M., & Osman, P. (2021). Voor wie willen we zorgen? Ecofeminisme als inspiratiebron. Antwerpen: Epo Uitgeverij.

 

Hooks, B. (1981). Ain't I a woman: Black women and feminism. Boston: South End Press.

 

hooks, b. (2015). Ain’t I a woman: Black women and feminism. New York, United States: Routledge, Taylor & Francis Group.

 

Hull, G., Bell-Scott, P., & Smith, B. (1982). But some of us are brave: All the women are white, all the blacks are men: Black women’s studies. NY: Feminist Press.

 

Indigenous Peoples. (n.d.). World Bank. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples

 

Ingabire, S. (2020). Woorden voor onze pijn. In Faassen, V., & Verdijk, L. (Eds.), Being imposed upon (pp 53-64). Eindhoven, Nederland: Onomatopee Projects.

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. (2015). Cijfers: aanwezigheid van vrouwen in de Belgische wetgevende en uitvoerende instellingen. Retrieved from https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/politiek/cijfers

 

Jonsson, T. (2016). The narrative reproduction of white feminist racism. Feminist Review, 113(1), 50-67.

 

Kendall, M. (2020). Hood feminism: Notes from the women white feminists forgot. UK: Bloomsbury publishing.

 

Kisfalvi, V. (2006). Subjectivity and emotions as sources of insight in an ethnographic case study: A tale of the field. M@ n@ gement, 9(3), 117-135.

 

Knack. (2017, 22 November). Medeburgers met Afrikaanse roots vaak werkloos ondanks hoog diploma. Retrieved from. https://www.knack.be/nieuws/medeburgers-met-afrikaanse-roots-vaak-werkloos-ondanks-hoog-diploma/

 

Koninkrijk België. (2021). Vierde Nationaal Actieplan ‘Vrouwen, Vrede, Veiligheid’ (2022-2026). Retrieved from https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/1325_napwps4_nl.pdf

 

Latré, R. (2017, 25 November). Afro-België eindelijk op de kaart gezet. Mondiaal nieuws. Retrieved from https://www.mo.be/nieuws/afro-belgi-eindelijk-op-de-kaart-gezet

 

Lazar, M. M. (2007). Feminist critical discourse analysis: Articulating a feminist discourse praxis. Critical discourse studies, 4(2), 141-164.

 

Lewis, G. (2013). Unsafe travel: Experiencing intersectionality and feminist displacements. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 38(4), 869–892.

 

Lorde, A. (1980). Sister Outsider: Essays and Speeches. Trumansburg, NewYork: Crossing Press.

 

Lotens, W. (2021). Voor wie willen we zorgen? Ecofeminisme als inspiratiebron. DeWereldMorgen.be. Retrieved from https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/12/24/voor-wie-willen-we-zorgen-ecofeminisme-als-inspiratiebron/

 

Lugones, M. (2007). Heterosexualism and the colonial/modern gender system. Hypatia, 22(1), 186–219. Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2007.tb01156.x

 

Lugones, M. (2007). Heterosexualism and the colonial/modern gender system. Hypatia, 22(1), 186–219. Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2007.tb01156.x

 

Lugones, M. (2010). Toward a decolonial feminism. Hypatia, 25(4), 742-759.

 

Luo, A. (2023). Critical Discourse Analysis | Definition, Guide & Examples. Scribbr. Retrieved from https://www.scribbr.com/methodology/discourse-analysis/

 

Lutz, H. (2015). Intersectionality as method. DiGeSt. Journal of Diversity and Gender Studies, 2(1-2), 39-44.

 

Maldonado-Torres, N. (2007). On the coloniality of being: Contributions to the development of a concept. Cultural studies, 21(2-3), 240-270.

 

Maxfield, M. (2021, March 17). On intersectionality. Mary Maxfield. Retrieved from https://static1.squarespace.com/static/5f5fc42975217a7b7a1a1fcc/t/610818ca7be7e81df0e0d567/1627920586282/On+Intersectionality.pdf

 

Mayorga‐Gallo, S. (2015). Racism Without Racists. The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism, 1-2.

 

Mendez, X. (2015). Notes toward a decolonial feminist methodology: revisiting the race/gender matrix. Trans-scripts, 5, 41–56. Retrieved from  https://xhercismendezphd.files.wordpress.com/2019/03/mecc81ndez-notes-toward-a-decolonial-feminist-methodology-revisiting-the-race-gender-matrix.pdf

 

Mignolo, M. (2000). Local histories/global designs: Essays on the coloniality of power, subaltern knowledges and border  thinking. Princeton University Press.

 

Mignolo, W. (1995). The darker side of the renaissance: Literacy, territoriality and colonization. The University of Michigan Press.

 

Mignolo, W. D., & Escobar, A. (Eds.). (2013). Globalization and the decolonial option. Routledge.

Mirza, H. S. (2003). All the women are white, all the blacks are men–but some of us are brave’. Explaining Ethnic Differences, 121-138.

 

Mohanty, C. T. (1988). Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses.    Feminist Review, 30, 61–88. Retrieved from https://doi.org/10.2307/1395054

 

Nash, J. (2008). Re-Thinking Intersectionality. Feminist Review, 89(1), 1–15. Retrieved from https://doi.org/10.1057/fr.2008.4

 

Ndlovu-Gatsheni, S. J. (2012). Coloniality of power in development studies and the impact of global imperial designs on Africa. Australasian Review of African Studies, The, 33(2), 48–73.

 

Nederlands woordenboek. (n.d.). Laat staan nederlands woordenboek - Woorden.org. Woorden.org. Retrieved from https://www.woorden.org/woord/laat%20staan

 

Nguyen, M. T. (2012). Riot grrrl, race, and revival. Women and Performance, 22(2-3), 173-196. Retrieved from https://doi.org/10.1080/0740770X.2012.721082

 

Ntambwe, M., (2020). Féministes aussi entendez-nous !. In Faassen, V., & Verdijk, L. (Eds.), Being imposed upon. (pp 127-142). Eindhoven, Nederland: Onomatopee Projects.

 

Omrow, D. A. (2018). It is not easy being green: A critical discourse and frame analysis of environmental advocacy on American television. Journal of Media and Communication Studies, 10(3), 14-24.

 

Osman, P. [Menji]. (2022, 8 April). “Voor wie willen we zorgen: een intersectionele blik op ecofeminisme” met Philsan Osman. [Video]. Youtube. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=9gOkGp9uJ6Y

 

Ouali, N. (2015). Les rapports de domination au sein du mouvement des femmes à Bruxelles: Critiques et résistances des féministes minoritaires. Nouvelles Questions Féministes, 34(1), 14–34. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/24586427

 

Oyěwùmí, O. (1997). The invention of women: Making an african sense of western gender discourses. University of Minnesota Press.

 

Quijano, A. (2007). «Race» et colonialité du pouvoir. Mouvements, 51(3), 111-118.

 

Quintana, M. (2010). bell hooks/ Gloria Jean Watkins (1952-2021). Retrieved from https://www.blackpast.org/african-american-history/hooks-bell-gloria-jean-watkins-1952/

 

Reese, S. D. (2007). The framing project: A bridging model for media research revisited. Journal of Communication, 57(1), 148-154.

 

 Rich, A. (1979). Toward a woman-centered university. In A. Rich (Ed.), On lies, secrets and silence: Selected prose (1966-1978) (pp. 125–155). New York: W.W. Norton.

 

RoSa vzw. (2021, August 19). Tarana Burke. Rosa. Retrieved from https://rosavzw.be/nl/themas/rolmodellen/feminisme-vrouwenbeweging/tarana-burke

 

RoSa vzw. (2022). Interview Philsan Osman. RoSa Vzw. Retrieved from https://rosavzw.be/nl/actualiteit/interview-philsan-osman

 

Rosa vzw. (2023, February 9). Vrouwelijke genitale verminking. Rosa. Retrieved from https://rosavzw.be/nl/themas/geweld-en-seksuele-discriminatie/genitale-verminking?gclid=Cj0KCQiA4OybBhCzARIsAIcfn9lKO1RdgwKarhhf0pg0QId2rSarHhaVQGvYY-pBAnHiQHNZBlqWebQaAkS-EALw_wcB

 

Rose, J. (2022). Dynamic embodied positionalities: The politics of class and nature through a critical ethnography of homelessness. Ethnography, 23(4), 451-472.

 

Roth, B. (2004). Separate roads to feminism: Black, Chicana, and White feminist movements in America’s second wave. New York, United States: Cambridge University Press.

 

Rutazibwa, O. (2018). On babies and bathwater. In Icaza, R., & de, J.S. (Eds). Decolonizing international development studies (pp 158-179). London: Routledge.

 

Scott, J. W. (1996). Only paradoxes to offer: French feminists and the rights of man. Harvard University Press.

 

Seale, C. (1999). The quality of qualitative research. London: Sage.

 

Segato, R. L. (2001). The factor of gender in the Yoruba transnational religious world (No. 289). Universidade de Brasília, Departamento de Antropologia.

 

Stanley, L., & Wise, S. (2002). Breaking out again: Feminist ontology and epistemology. Routledge.

 

Svendsen, S. H. B. (2016). Feeling at loss: affect, whiteness and masculinity in the immediate aftermath of Norway’s terror. In Affectivity and Race (pp. 133-150). New York: Routledge.

 

Tamale, S. (2020). Decolonization and afro-feminism. Daraja Press.

 

Taylor, S. (2001). Locating and conducting discourse analytic research. In M. Wetherell, S. Taylor, & S.J. Yates (Eds.), Discourse as a data: A guide for analysis. (pp. 5-48). London: Sage Publications.

 

Tcherkézoff, S. (1989). The illusion of dualism in Samoa. In T. Del Valle (Ed.), Gender Anthropology (pp. 54-87). New York: Routledge.

 

Trager, L. (2001). Yoruba hometowns: Community, identity, and development in nigeria. Lynne Rienner Publishers.

 

Trechter, S., & Bucholtz, M. (2001). Introduction: White Noise: Bringing Language into Whiteness Studies. Journal of Linguistic Anthropology, 11(1), 3–21. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/43103950

 

Vergès, F., & Bohrer, A. J. (2021). A decolonial feminism. London: Pluto Press.

 

Vlaams Parlement. (2023, 8 August). Vlaamse volksvertegenwoordigers in het Vlaams parlement. Retrieved from https://www.vlaamsparlement.be/nl/vlaamse-volksvertegenwoordigers-in-het-Vlaams-Parlement

 

Vrouwenraad. (2019). Paarse Pact. Belgium: Nederlandstalige Vrouwenraad vzw. Retrieved from https://vrouwenraad.be/wp-content/uploads/2022/04/Het-Paarse-Pact.pdf

 

Vrouwenraad. (2022a, August 3). Geschiedenis VR - vrouwenraad. Retrieved from https://vrouwenraad.be/geschiedenis-vr/

 

Vrouwenraad. (2022b). Jaarplan 2022. Belgium: Nederlandstalige Vrouwenraad vzw.

 

Vrouwenraad. (2023a, 8 August). Het team. Retrieved from https://vrouwenraad.be/team/

 

Vrouwenraad. (2023b, June 7). Vrouwenraad - iedereen feminist. Retrieved from https://vrouwenraad.be/

 

Vrouwenraad. (2023c, May 17). Vrouwenkracht algemeen - Vrouwenraad. Retrieved from https://vrouwenraad.be/vredesvrouwen-overzicht/

 

Wekker, G. (2016). White innocence: Paradoxes of colonialism and race. Duke University Press.

 

Winant, H. (2003). Race and racism: Towards a global future. Ethnic and Racial Studies, 29(5), 986–1003.

 

Withaeckx, S. (2019). Weakening the Institutional Wall: Reflections on Race, Gender and Decolonisation in Belgian academy. DiGeSt. Journal of Diversity and Gender Studies, 6(1), 25–44. Retrieved from https://doi.org/10.11116/digest.6.1.2

 

Witschge, T. (2008). Examining online public discourse in context: A mixed method approach. Javnost-Ljubljana, 15(2), 75.

 

Wodak, R. (1997). Critical discourse analysis and the study of doctor-patient interaction. The construction of professional discourse, 19(6), 173-200.

 

Wylie, A. (2013). Why standpoint matters. In Science and other cultures (pp. 26-48). Routledge.

Download scriptie (1.43 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Hannah Van Hove, Loes Verhaeghe