Digiwatte?? Iedereen mee op de digitale trein...?

Isabella
Planchon

Digiwatte??

 

Bibliografie

   Anrijs, S., Mariën, I., & Ponnet, K. (2021). Digitale ongelijkheid in Vlaanderen : een vergelijkend onderzoek tussen kwetsbare en niet kwetsbare mensen. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.16669858 Cijfers over geletterdheid. (z.d.). https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/geletterdheid/cijfers-enonderzoek-over-geletterdheid/cijfers-over-geletterdheid Imec.digimeter 2022 | imec Vlaanderen. (z.d.). https://www.imec.be/nl/kennisuitwisseling/techmeters/digimeter/digimete… Mariën, I., Damme, S. van & van Damme, S. (2016). Allemaal digitaal? 7 bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid. Politeia. Mediawijs. (z.d.). Digitale inclusie. https://www.mediawijs.be/nl/digitaleinclusie Mediawijs. (2022a). Wie is kwetsbaar voor digitale uitsluiting? Mediawijs. https://www.mediawijs.be/nl/artikels/wie-kwetsbaar-voor-digitale-uitslu… Mediawijs. (2023). Wat is digitale inclusie? Mediawijs. https://www.mediawijs.be/nl/artikels/wat-digitale-inclusie Nws, V. (2022, 8 november). 19 euro per maand voor je internetabonnement: nieuw sociaal tarief vanaf 2024. vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/11/07/sociaal-telecomtarief/ Périne Brotcorne, Laura Faure, Patricia Vendramin, Jonathan Dedonder & Ilse Mariën. (2021, november). Digitale inclusie: Essentiele diensten online: toegankelijk voor iedereen? In Koning Boudewijnstichting (D/2893/2021/30). Koning Boudewijnstichting, van https://media.kbs-frb.be/nl/media/8707/2021_DigitalInclusionEssentieleD… Wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. (z.d.). https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1003942.html

Download scriptie (1.33 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Luyssaert Maika