Verpleegkundigen als detective voor complicaties na een hartoperatie

Laura
Coremans

800 000. Minimaal zoveel menselijke harten hebben elk jaar wereldwijd een overbruggingsoperatie van één of meerdere van de grote slagaders nodig. Deze operaties gaan gepaard met complicaties die verpleegkundigen als ‘bedside helden’ zeer snel moeten kunnen opmerken. Maar waarom dan? Wat zijn die complicaties en hoe kunnen de verpleegkundigen de symptomen opmerken? Maken zij wel degelijk een verschil? Dat wordt in deze literatuurstudie uitgebreid onderzocht.

 

Complicaties niet altijd te voorkomen

image-20230917171949-1De kans op het ontwikkelen van complicaties na een hartoperatie is groot. Voor enkele patiënten met meer risicofactoren tot het ontwikkelen ervan is de kans groter dan de andere. Volgens verschillende wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat bijvoorbeeld voorkamerfibrilleren, wondinfecties, longontstekingen en bloedingen enkele complicaties kunnen zijn die kunnen zorgen voor een slechter herstel van deze patiënt. Helaas is het voorkomen van zulke compiicaties niet altijd mogelijk. De oorzaak zou hierbij te vinden zijn bij enkele risicofactoren en dit voor elk individu verschillend. Enkele voorbeelden hiervan zijn onder andere suikerziekte, overgewicht, leeftijd, geslacht, andere chronische aandoeningen en roken.

 

De robot als handige helper

Er zijn twee soorten overbruggingsoperaties. Er kan gebruik gemaakt worden van een robot. Deze dient om met een kleinere operatieoppervlakte hetzelfde resultaat te bekomen en een sneller herstel. Al zijn er volgens wetenschappelijk onderzoek in deze literatuurstudie niet meer voordelen aan het gebruik van de robot als de manier waarbij er een hartlongmachine voor een openhartoperatie gebruikt wordt

 

Verpleegkundige als detectieve op de werkvloer

Maken verpleegkundige echt het verschil? Daar is geen twijfel aan. Zij staan voor een groot stuk van de dag naast de patiënt om zorgen zoals pijnbestrijding, monitoring van de algemene toestand uit te voeren alsook er juist voor proberen zorgen dat deze complicaties zich niet tot stand brengen.

Verpleegkundigen zijn de ogen van de artsen en chirurgen en bezitten een grote kennis van symptomen die een voorbode kunnen zijn voor het ontwikkelen van ernstige complicaties..

Ze bezitten vaardigheden om in acute situaties acuraat te reageren en de eerste hulp op te starten en daarbij de verantwoordelijke arts in te lichten.

 

Verpleegkundigen kun je vergelijken als detectieven voor symptomen die kunnen zorgen voor ongemakken zoals complicaties op fysiek vlak maar zeker ook de mentale inpact die deze zware operatie kunnen teweegbrengen!

 

Deze lioteratuurstudie bespreekt de belangrijkste complicaties met daarbij de symptomen waar verpleegkunidgen op dienen te letten om ze te voorkomen.

Bibliografie

Adam, S. K., & Osborne, S. (2016). Critical Care Nursing: science and practice. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA35268036

In Oxford University Press eBooks. https://doi.org/10.1093/med/9780198701071.001.0001

Brush, J. E., Siraj, E. S., Kemp, C. D., Liverman, D., McMichael, B. Y., Lamichhane, R., & Sheehan, B. E. (2019). Effect of Diabetes Mellitus on Complication Rates of Coronary Artery Bypass Grafting. American Journal of Cardiology, 124(9), 1389–1396. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2019.07.053

Coronary Bypass Surgery: Purpose, Procedure and Recovery. (z.d.). Cleveland Clinic. Geraadpleegd op 23 januari 2023, van https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/16897-coronary-artery-bypass-surgery

El Diasty, M., Taberham, R., & Walcot, N. (2018). Postoperative care of adult cardiac surgery patients. Surgery (Oxford), 36(2), 57–62. https://doi.org/10.1016/j.mpsur.2017.11.008

Iso, C. (2022). CABG - Klassieke Bypass chirurgie — Hartcentrum OLV Aalst. Hartcentrum OLV Aalst. https://www.hartcentrumaalst.be/ziektebeelden-onderzoek-behandeling/cabg

Jawitz, O. K., Berry, M. F., Brennan, J. M., Thibault, D. P., Wang, A. H., O’Brien, S. M., Schroder, J. N., Gaca, J. G., & Smith, P. (2020). Association of postoperative complications and outcomes following coronary artery bypass grafting. American Heart Journal, 222, 220–228. https://doi.org/10.1016/j.ahj.2020.02.002

Kao, K. D., Lee, S. Y. K. C., Liu, C. Y., & Chou, N. K. (2022). Risk factors associated with longer stays in cardiovascular surgical intensive care unit after CABG. Journal of the Formosan Medical Association, 121(1), 304–313. https://doi.org/10.1016/j.jfma.2021.04.020

Larsson, H., Nyman, M. H., & Brynhildsen, K. F. (2022). Patients’ experiences regarding severe leg wound infection associated with coronary artery bypass grafting: A qualitative study. Journal of Vascular Nursing. https://doi.org/10.1016/j.jvn.2022.12.002

Levarne. (n.d.). Arteriosclerose: wat is aderverkalking? | Gezondheidsplein. https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/arteriosclerose/item32712 

Maria Midelares. (2021). Coronaire Bypassoperatie [Brochure]. Geraadpleegd op 13 mei 2023, van file:///Users/Laura/Downloads/Coronaire-bypassoperatie.pdf

Montrief, T., Koyfman, A., & Long, B. (2018). Coronary artery bypass graft surgery complications: A review for emergency clinicians. The American Journal of Emergency Medicine, 36(12), 2289–2297. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2018.09.014

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. (2021). ARTERIEEL VAATLIJDEN (DICHTZITTENDE VATEN) [Pamflet].  Geraadpleegd op 13 mei 2023, van https://www.huidziekten.nl/folders/nederlands/arterieel-vaatlijden-aderverkalking.pdf 

Nucleus Medical Media. (2009, February 9). Heart Bypass Surgery (CABG) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=3Nf6Q2skGOM

Oxford Radcliffe Hospitals. (2011). Department of Cardiothoracic Surgery Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) Information for patients [Brochure] Geraadpleegd op 13 mei 2023, van https://www.ouh.nhs.uk/patient-guide/leaflets/files/091011cabg.pdf

Pooria, A., & Pourya, A. (2020). Postoperative complications associated with coronary artery bypass graft surgery and their therapeutic interventions. Future Cardiology, 16(5), 481–496. https://doi.org/10.2217/fca-2019-0049

Rantanen, M., Yousif, R., Kallioinen, M., Hynninen, V., Peltoniemi, M., Söderholm, O., Saarikoski, T., Anttila, V., & Aittokallio, J. (2022). Retrospective observational analysis of a coronary artery bypass grafting surgery patient cohort: Off-pump versus on-pump. Annals of medicine and surgery, 84, 104812. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2022.104812

Shaefi, S., Mittel, A., Loberman, D., & Ramakrishna, H. (2019). Off-Pump Versus On-Pump Coronary Artery Bypass Grafting—A Systematic Review and Analysis of Clinical Outcomes. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 33(1), 232–244. https://doi.org/10.1053/j.jvca.2018.04.012

Tzoumas, A., Nagraj, S., Tasoudis, P., Arfaras-Melainis, A., Palaiodimos, L., Armstrong, E. J., & Kampaktsis, P. N. (2021). Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Graft: Where Do We Stand? Cardiovascular Revascularization Medicine, 40, 172–179. https://doi.org/10.1016/j.carrev.2021.12.006

Download scriptie (1.84 MB)
Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Ruben Goossens
Thema('s)