Kredietmakelaars: De sleutel tot gemak en onpartijdigheid bij het verkrijgen van hypothecaire leningen in de veranderende maatschappij

Emma
Weyne

Foto artikel

Ben je op zoek naar een hypothecaire lening voor de aankoop van jouw droomhuis? Dan weet je dat dit een complex en tijdrovend proces kan zijn. Maar wat als er een oplossing is die je helpt bij het vereenvoudigen van het leningsproces en het waarborgen van onpartijdig advies? Maak kennis met kredietmakelaars. In dit artikel ontdek je hoe kredietmakelaars een cruciale rol spelen in de veranderende maatschappij, en waarom ze de sleutel zijn tot gemak en onpartijdigheid bij het verkrijgen van hypothecaire leningen.

 

Waar gaat mijn scriptie over?

Deze scriptie onderzoekt de rol van kredietmakelaars voor hypothecaire kredieten in de veranderende maatschappij. Om een volledig antwoord te krijgen op dit onderzoeksonderwerp, zijn er drie subonderzoeksvragen opgesteld: "Wat is de rol van de kredietmakelaar bij het verminderen van het aantal fysieke bankkantoren?", "Is de neutraliteit van de kredietmakelaar bij het verstrekken van een hypothecair krediet afhankelijk van de commissie en/of de producten?", en "Wat is de rol van de kredietmakelaar bij de vergroening van de woning?". Elk van deze subonderzoeksvragen wordt ondersteund door een bijpassende hypothese.

 

Methodologie en resultaten

De onderzoeksvragen worden in deze studie getoetst aan de hand van interviews met elf kredietmakelaars. Daarnaast werd er ook een online-enquête gepubliceerd om de visie van consumenten te achterhalen. Specifiek werden er vragen gesteld aan de consumenten met betrekking tot de eerste en de derde subonderzoeksvraag. Er werd geen directe vraag gesteld aan de consumenten over de neutraliteit van de kredietmakelaar, aangezien dit eerder een persoonlijk thema is voor de makelaars zelf.

De resultaten van de interviews worden aangevuld met de resultaten van de enquête, waardoor er een gefundeerd antwoord kan worden gegeven op de drie subonderzoeksvragen. Vervolgens wordt de algemene onderzoeksvraag beantwoord, samen met een bijbehorende conclusie en eventuele beperkingen of aanbevelingen.

 

Belang en uniekheid van het onderzoek

Wat dit onderzoek uniek maakt, is de focus op de rol van kredietmakelaars en hun rol in het leningsproces in een veranderende maatschappij. Met de opkomst van technologie en veranderingen in consumentengedrag spelen kredietmakelaars een steeds grotere rol bij het faciliteren van leningen. Dit onderzoek biedt inzicht in hoe kredietmakelaars de kloof opvullen door de vermindering van het aantal fysieke bankkantoren, het waarborgen van neutraliteit bij het verstrekken van hypothecaire kredieten, en het stimuleren van groene woninginitiatieven. In onze beurlanden, zoals Nederland, is de kredietmakelaar al veel meer aanwezig. De verwachting is er dat deze trend zich zal voortzetten naar België.

 

Kortom, kredietmakelaars kunnen de sleutel zijn tot het efficiënt en succesvol navigeren door het leningsproces in een veranderende maatschappij. Hun deskundigheid en betrokkenheid dragen bij aan het verzekeren van optimale leningservaringen voor consumenten, terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan belangrijke maatschappelijke veranderingen, zoals het verminderen van fysieke bankkantoren en het bevorderen van groene woninginitiatieven.

Bibliografie

Referentielijst

 1. Argenta. (2022). [Pdf]. In Tarievenkaart hypothecaire kredieten: Vol. DW22112 N (Deel II van de prospectus woonkredieten). Argenta. https://www.argenta.be/content/dam/argenta/documenten/leningen/hypothec…
 2. Bassens, T. (z.d.). De impact van de nieuwe regelgeving inzake hypothecair krediet [MA Thesis]. Universiteit Gent.
   1. P.131 - P.133
 3. Belga. (2023). Rente op woonlening met looptijd langer dan 10 jaar op hoogste niveau sinds 2014. VRT Nieuws. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/04/07/gemiddelde-woonlening-februari/
 4. België.be. (z.d.). StopRacisme. Wettelijk kader. Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://www.stopracisme.be/nl/wettelijk-kader#:~:text=De%20antiracismew….
 5. Beroepsvereniging voor Zelfstandige Financiële Bemiddelaars. (2015). Momentum 4/2015 (17de jaargang) [Pdf]. https://www.bzb-fedafin.be/media/405/download/2015_december.pdf?v=1&inl…
 6. BNP Paribas Fortis. (2022a, oktober 24). Kan ik lenen om mijn woning energiezuinig te maken? https://mylife.bnpparibasfortis.be/nl/uw-vastgoedproject/lenen-voor-een…
 7. BNP Paribas Fortis. (2022b, oktober 24). Duurzame woning: financiële voordelen. https://mylife.bnpparibasfortis.be/nl/uw-vastgoedproject/duurzame-wonin…
 8. CBFA. (1993, 21 oktober). Circulaire B 93/5. https://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/b_93_5.pdf
 9. De kredietbemiddelaar | FOD Economie. (z.d.). Geraadpleegd op 6 november 2022, van https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprich…
 10. De kredietbemiddelaar | FOD Economie. (2020, 21 oktober). Geraadpleegd op 6 november 2022, van https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprich…
 11. Febelfin. (2022a). Structuur van de banksector [Dataset; Excel]. https://www.febelfin.be/sites/default/files/2022-07/mrvad2021_n_-_hoofd…
 12. Febelfin. (2022b, december 21). https://www.febelfin.be/nl
 13. Febelfin & Beroepsvereniging van het Krediet. (2023, 26 januari). https://www.febelfin.be/nl/press-room/record-aan-hypothecair-krediet-ve…
 14. Febelfin & Beroepsvereniging van het Krediet (Reds.). (2022). Persbericht [Pdf]. https://www.febelfin.be/nl/press-room/dalende-kredietvraag-leidt-tot-ee….
 15. Fedafin. (2016). [Pdf]. In Momentum juni 2016 (Vol. 2/2016). Fedafin. https://www.bzb-fedafin.be/media/412/download/2016_juni.pdf?v=1&inline=1
 16. FSMA. (z.d.-a). FSMA. Geraadpleegd op 6 november 2022, van https://www.fsma.be/nl/kredietgevers
 17. FSMA. (z.d.-b). Wat doet de FSMA? Geraadpleegd op 6 november 2022, van https://www.fsma.be/nl/wat-doet-de-fsma
 18. FSMA. (z.d.-c). Wat is een “kredietmakelaar”? Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://www.fsma.be/nl/tussenpersonen-kredietgevers/wat-een-kredietmake…
 19. FSMA. (2015a). Een nieuw statuut  voor kredietgevers en  kredietbemiddelaars [Pdf]. https://files.febelfin.be/Forum_CPL/Forum_Compliance_Day_Een_nieuw_stat…
 20. FSMA. (2015b, oktober 30). Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://www.fsma.be/nl/news/vernieuwd-toezicht-op-kredietgevers-en-kred…
 21. FSMA. (2022a). [Dataset; Excel]. In MCC lenders in mortage. FSMA. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.fsm…
 22. FSMA. (2022b). [Dataset; Excel]. In MCC intermediaries in mortgage. FSMA. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.fsm…
 23. Geannoteerd wetboek. (2020a, september 23). WER, VII, Hypothecair krediet. https://credit2consumer.be/nl/article/wer-vii-hypothecair-krediet#onder…
 24. Geannoteerd wetboek. (2020b, september 24). Kredietbemiddelaar. Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://credit2consumer.be/nl/article/kredietbemiddelaar#inschrijving
 25. Geannoteerd wetboek. (2020c, oktober 13). VII.77, § 2 en VII.79: De verplichting om het krediet te weigeren. https://credit2consumer.be/nl/article/vii77-ss-2-en-vii79-de-verplichti…
 26. Geannoteerd wetboek. (2021a, juni 7). Kredietbemiddelaars en de CKP (CK). Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://credit2consumer.be/nl/article/kredietbemiddelaars-en-de-ckp-ck
 27. Geannoteerd wetboek. (2021b, juni 14). Precontractuele fase (HK). Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://credit2consumer.be/nl/article/precontractuele-fase-hk
 28. Geannoteerd wetboek. (2021c, juni 15). VII.69, § 1: Plicht v/d professionals zich te informeren. https://credit2consumer.be/nl/article/vii69-ss-1-plicht-vd-professional…
 29. Geannoteerd wetboek. (2021d, juni 22). VII.127, § 1: de consument informeren (ESIS). https://credit2consumer.be/nl/article/vii127-ss-1-de-consument-informer…
 30. Geannoteerd wetboek. (2021e, juni 23). VII.147/29 en VII.147/30: Bijzondere regels betreffende de kredietbemiddelaars (HK). https://credit2consumer.be/nl/article/vii14729-en-vii14730-bijzondere-r…
 31. Hoedanigheid als kredietbemiddelaar. (z.d.). Febelfin Academy. Geraadpleegd op 4 januari 2023, van https://www.febelfin-academy.be/nl/vragen/kredietbemiddeling/val-ik-ond…
 32. Hypothecaire lening. (2022, 12 juli). Belgium.be. https://www.belgium.be/nl/huisvesting/kopen_en_verkopen/hypothecaire_le…
 33. Hypotheek.be. (2017, 22 november). Hypothecaire lening: wat is een ESIS? https://www.hypotheek.be/nl/blog/wat-is-esis-bij-hypotheeklening
 34. KBC. (z.d.). Investeringskrediet. https://www.kbc.be/ondernemen/nl/product/kredieten/investeringskrediet…
 35. Livios. (2022, 17 juni). Wordt lenen moeilijker voor woning met slechte energiescore? https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/kopen/koopbudget-en-…
 36. Mee met de stroom. (z.d.). Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://meemetdestroom.be/
 37. Nationale Bank van België. (2023, 9 april). Rentetarieven op nieuwe kredieten. https://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=MIRCCO&lang=nl#
 38. Nationale Bank van België, Brussel. (2021). Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2021 (pagina 53) [Pdf]. https://www.nbb.be/doc/cr/ccp/publications/bro_ckpstat2021n_26012022.pdf
 39. NBB. (z.d.). Centrale voor kredieten aan particulieren. Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centrale-voor-kredieten-aan-part….
 40. STATBEL. (2021, 20 december). Woningprijzen - derde kwartaal 2021. Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/woningprijzen-derde-kwartaal-2021
 41. Tanghe, N. (2022, 8 juni). Nationale Bank vreest wanbetalingen op woonkredieten. De Standaard. Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://www.standaard.be/cnt/dmf20220607_97761990?
 42. Temmerman, M. (2022, 8 juni). Kan je binnenkort minder lenen voor slecht geïsoleerde woning? Dit betekent het advies van de Nationale Bank v. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220608_94351718
 43. Testaankoop invest. (z.d.). Febelfin. Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://www.test-aankoop.be/invest/lexicon/f/febelfin
 44. Tridios Bank. (z.d.). Hypothecaire lening. Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://www.triodos.be/nl/hypothecaire-lening
 45. UNIA. (z.d.). Andere discriminatiegronden. Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://www.unia.be/nl/discriminatiegronden/andere-discriminatiegronden
 46. Van Dale. (z.d.). Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/NEUTRAAL…
 47. Van De Velde, A. (2011). Inleiding tot het financiewezen: Vol. p. 264 (2de editie).
 48. VAN MALDEGEM, P., & BOLLEN, N. (2021, 2 maart). DeTijd. Banken moeten energiescore woning opvragen bij afsluiten lening. https://www.tijd.be/ondernemen/banken/banken-moeten-energiescore-woning…
 49. VBO FEB. (z.d.). Febelfin. Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://www.vbo-feb.be/wie-zijn-we/sectorfederaties/banken-beurs-kredie….
 50. Vlaamse overheid. (z.d.). Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen. www.vlaanderen.be. Geraadpleegd op 21 april 2023, van https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-r…
 51. Vlaanderen. (2022, 25 februari). Nieuwe hypothecaire kredieten. Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/bouwen-en-wonen/nieuwe-…
 52. Vlaanderen.be. (z.d.-a). Energietransitie. Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/energietransitie
 53. Vlaanderen.be. (z.d.-b). Vlaams energie- en klimaatbeleid. Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://www.vlaanderen.be/natuur-milieu-en-klimaat/klimaatverandering-e…
 54. Vlaanderen.be. (z.d.-c). Renteloos renovatiekrediet (Rentesubsidie). Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/lenen/renteloos-renov…
 55. Vlaanderen.be. (z.d.-d). Mijn VerbouwLening. Geraadpleegd op 7 november 2022, van https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/lenen/mijn-verbouwlen…
 56. Vlerick, K. (2023). ‘Wie 35 is en huurt, geen spaargeld heeft en niet op steun van ouders kan rekenen, mag de droom van een eigen woning opbergen’. DeMorgen. https://www.demorgen.be/beter-leven/wie-35-is-en-huurt-geen-spaargeld-h…
 57. Wet Willems. (2006). [Pdf]. Belgisch Staatsblad. https://www.febelfin-academy.be/files/de-volledige-wetgeving-5c0e67ebbb…
Download scriptie (664.92 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Prof. Dr. Jos Meir