Hoe veraf is emissievrije stedelijk logistiek?

Hannah
Dequeker
  • Charlotte
    Balis
  • Gwendoline
    Devolder

Deze deadline halen we niet, de volgende wel?

Het komt steeds dichterbij, de deadline van 2025 zal gegarandeerd zeker niet gehaald worden, maar is de zelf opgelegde deadline van 2030 dan wel realistisch? Emissieloze stedelijke logistiek stond in 2009 al op de agenda in de EU, met het doel om alle Europese steden tegen het jaar 2025 emissieloos te beleveren. België ging pas de laatste jaren met die doelstelling aan de slag om daarop heel snel te beseffen dat 2025 niet haalbaar zal zijn. Dus pogen we tegen 2030 dit oogmerk te halen.

Stad Kortrijk blijft niet bij de pakken zitten

Waar de Vlaamse wetgeving op zich laat wachten zijn er bepaalde steden die toch al eerste stappen zetten om, zelfs zonder wetgevend kader, al toe te werken naar emissievrije belevering. Zo ook Kortrijk. Gewapend met drie studentes supply chain management, werd er een antwoord gezocht op de vraag “Kan het werken met een consolidatie hub aan de rand van de stad zorgen voor een reductie in broeikasgasemissies?”. Tijdens een uitgebreid literatuuronderzoek en bijhorende projectanalyses werden dergelijke projecten bekeken en werd er een bijkomende vraag geformuleerd: “Hoe komt het dat elk pilootproject rond consolidatie- en stadsrandhubs in België na verloop van tijd uitdraait op falen?”

Eerst even kort schetsen: een stadsrandhub of consolidatiehub is een groot magazijn aan de rand van een stad of op een strategische plek binnen de stad, waar alle leveringen voor die stad door de verschillende transporteurs worden afgezet. Vervolgens worden leveringen gesorteerd volgens afleveradres om een zo hoog mogelijke leverdensiteit te bereiken. Op deze manier kan de elektrische bestelwagen of cargofiets optimaal gevuld worden alvorens te vertrekken op zijn leveringsronde.

Het antwoord op vraag één luidt volmondig “Ja”. Een hub zorgt voor reductie van emissies en een meer leefbare stad, maar waarom slagen deze projecten dan niet? Een stadsrandhub kan puur economisch gezien werken. Dat werd ook bewezen na de opmaak van een gedetailleerde businesscase. De break-even werd berekend en omgezet in volume zendingen. Dit noodzakelijke break-evenvolume werd daarop ook vergeleken met het werkelijke volume dat dagelijks de stad binnenkomt. Marktonderzoek toonde aan dat het nodige volume overschreden werd, piekmaanden zelfs buiten beschouwing gelaten. In theorie is een stadsrandhub dus een rendabel verhaal.

Wat loopt er dan keer op keer mis?

Transporteurs en koerierdiensten wedijveren in zo’n competitieve markt met zo’n lage marges dat elk pakket dat zij aan de stadsrand zouden moeten afzetten voor hen die dag het verschil kan maken tussen winst en verlies. Voor een transporteur zit hun dagelijkse omzet in het volume pakketten dat zij elke dag rondbrengen. Minder volume = minder winst.

Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met werkdruk en aansprakelijkheid. Die extra stop en overslag kosten niet alleen extra tijd en dus extra kosten maar creëren ook onzekerheid over wie er nu exact aansprakelijk is als er iets misgaat met het pakket in de overslag of last-mile.

Van de transporteurs zelf zal het dus niet komen, met bovenstaande argumenten kunnen we het hen ook niet echt kwalijk nemen. Dus is het wachten op Vlaamse wetgeving die, als het zomaar even kan, niet alleen een verplichting oplegt aan de transporteurs om gebruik te maken van de stadsrandhub maar het voor hen liefst ook zo aantrekkelijk mogelijk maakt. En die is er niet…nog niet.

 

Einde verhaal… of toch niet

Het onderzoek eindigen met “Het werkt, maar niet in de huidige omstandigheden.” was geen optie.

We wilden als studentes iets bruikbaar uitwerken, steden reeds enkele handvaten aanreiken om aan de slag te gaan met dit thema. Zo kunnen lokale beleidsmakers al actie ondernemen in afwachting van de nodige wetgeving. Dit was de aanzet voor een 6-delig stappenplan dat steden op weg helpt richting emissieloze stedelijke logistiek.

Het stappenplan start met het verzamelen van data, een stad dient eerst zijn huidige situatie in kaart te brengen. Hoeveel leveringen zijn er in het stadscentrum? Welke sector veroorzaakt de meeste verplaatsingen? Hoe efficiënt plannen transporteurs hun ritten en belading? Dit zijn slechts enkele vragen die kunnen helpen bij het verzamelen van de nodige data.

Verdere stappen omvatten het opstarten van een werkgroep, waarin de focus ligt op het zoeken van mogelijke samenwerkingen tussen de stakeholders. Een neutrale expert, liefst vanuit een kenniscentrum van de overheid, kan deze gesprekken begeleiden. Deze persoon kan ook helpen bij het opmaken van een convenant waarin de stakeholders hun ambities neerschrijven. Om het convenant meer kracht bij te zetten, kunnen steden de neutrale expert vragen om na een bepaalde termijn te bekijken waar de stakeholders staan in hun engagement. Als ze goed bezig zijn kan een stad hen bijvoorbeeld benoemen tot ‘erkende groene leverancier’ en hen publiciteit geven of voorrang geven bij eventuele aanbestedingen.

Voortgaand op deze stappen kunnen de lokale beleidsmakers beleidsaanpassingen doorvoeren. Niet alleen zullen de aanpassingen doeltreffender zijn door de kennis uit de werkgroep, ook zullen ze ondersteund worden. De stakeholders hebben namelijk mee input kunnen geven tijdens de werkgroep en ook hun noden of wensen kunnen aankaarten.

De laatste stap draait om evaluatie en bijsturing, niet eenmalig maar continu. Een stad is altijd in beweging, daarom is het belangrijk om periodiek te evalueren. Men moet steeds opnieuw bekijken of de maatregelen nog voldoende zijn, en vervolgens bijsturen. Zo kan een stad mee groeien met de noden en wensen van zijn inwoners, handelaars en bezoekers.

Emissievrije stedelijke logistiek komt eraan. De andere kant opkijken, gaat niet meer... dus pak de huidige stedelijke logistiek aan door zes stappen te implementeren en zo een meer leefbare stad voor iedereen te creëren.

Bibliografie

50five e-mobility. (2023, maart 20). De historie van de elektrische auto. Opgehaald van 50five e-mobility: https://www.50five.com/nl-nl/e-mobility/blog/de-historie-van-de-elektri….

Agoria Smart City. (2017, januari 28). Bonheiden, Kortrijk en Hasselt winnen Agoria Smart City Awards. Opgehaald van https://www.agoria.be/nl/infrastructuur/smart-cities/bonheiden-kortrijk…

Ambrosino, G. (2015). SULP PORTFOLIO - Sustainable Urban Logistics Plan developed by 9 European Cities for enhancing the Sustainable Urban Mobility. Italy: MemEx. Opgeroepen op april 20, 2023, van https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1637333651/Enclose_SULP_Port…

American Society for Quality (ASQ). (2023, april 21). The Define Measure Analyze Improve Control (DMAIC) Process. Opgehaald van ASQ.

Apba.es. (sd). Opgeroepen op maart 14, 2023, van www.apba.es.

Asperges, T. (2023, maart 31). Emissievrije stedelijke distributie. (H. Dequeker, C. Balis, & G. Devolder, Interviewers)

Asperges, T. (2023, maart 24). Slimme stadsdistributie in Leuven. SmartCity_logistics_UCLL. Leuven, West-Vlaanderen, België: Stad Leuven.

Autoreview. (2019, september 20). Beleef het rijden - AUTO review. Opgeroepen op april 20, 2023, van Autoreview.nl: https://www.autoreview.nl/nieuws/autonieuws/id/28285/uitleg-autonoom-ri…

BD Logistics. (2020). CityDepot en Cargo Velo gaan samen voor duurzame stadsdistributie in Antwerpen. Opgeroepen op maart 16, 2023, van BD Logistics: https://www.bdlogistics.be/nl/zakelijke-oplossingen/nieuws/citydepot-en…

Beauregard, E. (2019, December 9). How to measure succes with KPIS. Opgeroepen op April 17, 2023, van Team Lewis: https://www.teamlewis.com/magazine/kpi-guide-how-to-measure-success-wit…

Belgische Overheid. (sd). belgium.be - Informatie en diensten van de overheid. Opgeroepen op mei 17, 2023, van Belgium.be: https://www.belgium.be/nl/over_belgie/land/geschiedenis/belgie_vanaf_18…

Binnenstadservice Nederland. (sd). Binnenstadservice - over ons. Opgeroepen op mei 31, 2023, van Binnenstadservice Nederland: https://binnenstadservice.nl/over/binnenstadservice/

Binnenstadservices B.V. (sd). Binnenstadservices. Opgeroepen op maart 24, 2023, van Over ons: https://binnenstadservice.nl/over/binnenstadservice/

Bogers, E., Langerak, T., Jordaan, H., & Weijers, S. (2016). Haalbaarheid stadslogistiek in Zutphen.

Bos, K. (2023, april 11). (C. Balis, H. Dequeker , & G. Devolder, Interviewers)

Bottu, S., & Robben, H. (2020). R!SULT - Responsive Sustainable Urban Logistics. Berchem: Liesbeth Geysels.

Bottu, S., Merckx, J., & De Boeck, M. (2018). Intello City. Berchem: Liesbeth Geysels.

Bpost. (2021). ECOzone Mechelen in feiten en cijfers. Bpost.

Browne, M., Sweet, M., Woodburn, A., & Allen, J. (2005). Urban Freight Consolidation Centres Final Report. University of Westminster, Transport Studies Group. Westminster: University of Westminster.

Brussel zone 30. (sd). Opgeroepen op april 28, 2023, van https://stad30.brussels/voordelen

Brussels Hoofdstedelijke Regering. (2019). Regeerakkoord Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2019-2024. Opgehaald van https://kortrijk.sharepoint.com/sites/mobiliteit/Projecten%20mobiliteit…

Bruyndonckx, C. (2020, Juli 9). Pakjes ophalen in Mechelen via pakjesautomaat: "We leveren nu op "slipper-afstand"". Opgeroepen op april 28, 2023, van VRT News: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/09/pakjes-ophalen-in-mechelen-via-…

Cardenas, I. (2023, maart 22). Calculationmodel UCC. (C. Balis, H. Dequeker, & G. Devolder, Interviewers)

Cargo Velo. (2023). Ons verhaal. Opgeroepen op maart 15, 2023, van Cargo Velo: https://cargovelo.be/nl/onsverhaal

CFI. (2023, april 21). Six Sigma. Opgehaald van Corporate Finance Institute.

Circular Wallonia. (sd). Circular Wallonia. Opgeroepen op mei 3, 2023, van Green Deal achats circulaires: https://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal-achats-circulaires

Cityhub. (sd). Opgeroepen op maart 27, 2023, van https://cityhub.nl/

Coherent Market Insights. (sd). Digital Journal. Opgeroepen op mei 8, 2023, van https://www.digitaljournal.com/pr/3pl-value-added-services-market-to-bo…

ctPark AMSTERDAM CITY. (2022, juli 11). CTPark Amsterdam CIty gaat open voor verhuur. Opgeroepen op mei 3, 2023, van ctPark AMSTERDAM CITY: https://www.ctparkamsterdamcity.nl/2022/11/07/ctpark-amsterdam-city-gaa…

CULT-City. (2023, maart 20). Cultcitylogistics. Opgehaald van Cultcitylogistics: https://www.cultcitylogistics.be/

Daubresse, C., Hoornaert, H., & Laine, B. (2022). Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen. Federaal Planbureau.

De Lijn - Belbus. (sd). Opgeroepen op mei 3, 2023, van De Lijn: https://www.delijn.be/nl/content/reisinfo/belbus/

De Vet, M. (2023, april 28). (C. Balis, H. Dequeker, & G. Devolder, Interviewers)

De Vet, M. (2023, april 27). Zero Emissie Steden. (C. Balis, H. Dequeker, & G. Devolder, Interviewers)

Deleu, H. (sd). Kortrijk.

Departement Mobiliteit en Openbare Werken. (2013). Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie Vlaanderen. Brussel: Ir. Fernand Desmyter, Secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Departement Mobiliteit en Openbare werken. (2017). NOTA Vlaams beleidskader stedelijke logistiek.

Departement Mobiliteit en Openbare Werken. (2022, Augustus). Kortrijk, Leuven en Antwerpen geselecteerd als onderzoeksteden voor project rond emissievrije stedelijke distributie. Opgeroepen op April 13, 2023, van Vlaanderen.be: https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken/per…

Dienst Mobiliteit Stad Kortrijk. (2022, oktober 24). Verkeer Invalswegen. Analyse verkeer Stad Kortrijk. Kortrijk.

Dr. Georgia Aifandopoulu & Elpida Xenou. (2019). Develop and Implement a Sustainable Urban Logistics Plan (SULP).

Duurzame mobiliteit. (sd). Opgeroepen op april 14, 2023, van https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/stop-principe-stappers-trappe…

Eco2City. (2020, februari 12). Eco2City. Opgeroepen op maart 21, 2023, van https://www.eco2city.eu/23/

ECOkoeriers. (sd). ECOkoeriers. Opgeroepen op maart 20, 2023, van https://www.ecokoeriers.be/over-ons

Eltis. (2020, Juli 15). SUMP Process. Opgeroepen op mei 10, 2023, van The Urban Mobility Observatory: https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-process

Encyclo.nl. (2023, mei 11). Congestie definities. Opgehaald van Encyclo.nl: https://www.encyclo.nl/begrip/congestie

Erfgoedplatform Kortrijk – ABEKO en de Stad Kortrijk. (2018). Beeldkwaliteitsplan infofiche Historische stadskern. Opgehaald van https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2018-12/BKP%2C%20Infofiche…

EU. (2018). VERORDENING (EU) 2018/1999 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Opgehaald van EUR-LEX: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:32018R1999

European Commission. (2023, mei 12). NLIP: Neutral Logistic Information Platform (NLIP). Opgehaald van European Commission: https://joinup.ec.europa.eu/collection/transport/document/nlip-neutral-…

Europees Parlement. (2009, april 23). Actieplan inzake stedelijke mobiliteit. Resolutie van het Europees Parlement van 23 april 2009 over een actieplan inzale stedelijke distributie. België.

Europees Parlement. (2023, februari 2). CO2-emissies door auto's: feiten en cijfers (infografieken).

Europees parlement en de raad. (2019, april 17). VERORDENING (EU) 2019/631.

Europese Comissie. (2019, december 11). De Europese Green Deal moet van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent maken, de economie stimuleren, de volksgezondheid en levenskwaliteit verbeteren en de natuur beschermen, zonder iemand aan zijn lot over te laten. Opgeroepen op mei 1, 2023, van De Europese Comissie: file:///C:/Users/devol/Downloads/De_Europese_Green_Deal_moet_van_Europa_tegen_2050_het_eerste_klimaatneutrale_continent_maken__de_economie_stimuleren__de_volksgezondheid_en_levenskwaliteit_verbeteren_en_de_natuur_beschermen__zonder_iemand_aan_zijn.pdf

Europese Comissie. (2019, december 11). MEDEDELING VAN DE COMMISSIE: De Europese Green Deal. Opgeroepen op mei 1, 2023, van Europese Comissie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0…

Europese Comissie. (sd). Werk maken van de Europese Green Deal. Opgeroepen op mei 1, 2023, van Europese COmissie: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/e…

Europese commisie. (2019, Juli 15). Interoperable Fare Mangement Project. Opgeroepen op april 24, 2023, van CORDIS - European Commision: https://cordis.europa.eu/project/id/214787

Europese Commissie. (2019). Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) and Cycling.

Europese Commissie. (2021). Trans-European Transport Network (TEN-T).

Europese Commissie. (sd). Sustainable transport. Opgeroepen op maart 16 2023, van European commission - mobility and transport.

Europese Raad. (sd). Klimaatovereenkomst van Parijs. Opgeroepen op mei 1, 2023, van Europese Raad: https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/climate-change/paris-agreem….

Europese Unie. (2017, juni 1). Verordening 2017/1151 van de commisie.

Evolis. (sd). Opgeroepen op april 20, 2023, van https://www.leiedal.be/bedrijventerrein/evolis

FAVV. (2020, 03 13). Mededeling voedselveiligheid. Opgeroepen op 04 18, 2023, van FAVV: https://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/2020-….

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. (sd). Weg. Opgeroepen op mei 1, 2023, van Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: https://mobilit.belgium.be/nl/weg

Federale Regering. (2020). Regeerakkoord 30 september 2020. Brussel: Federale Regering. Opgeroepen op mei 1, 2023, van https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf

Flanders Logistics. (2013, februari). Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen. Brussel, Brussel, België: Ir. Fernand Desmyter, Secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Fleximmo. (2022). De vijf stappen naar Autonoom rijden. Opgeroepen op april 20, 2023, van Fleximo: https://www.fleximo.nl/autolease-nieuws/autonoom-rijden/

Freriks, G. (2019, september 2). Amsterdam krijgt logistiek centrum van 160 miljoen euro. Warehouse Totaal over interne logistiek, p. 1. Opgeroepen op mei 3, 2023, van https://www.warehousetotaal.nl/nieuws/amsterdam-krijgt-logistiek-centru…

Freriks, G. (2021, mei 3). Bouw van logistiek centrum Amsterdam Logistic Cityhub van start. Warehouse totaal over interne logistiek.

Geeraert, M. (2022, juni 16). Stadslogistiek, de stad. (M. Geeraert, Samensteller) Gent, Oost-Vlaanderen, België.

Geeraert, M. (2023, april 26). Stedelijke logistiek. (C. Balis, H. Dequeker, & G. Devolder, Interviewers)

Gemeente Rotterdam. (2019). Stappenplan ZES. Rotterdam: Gemeente Rotterdam. Opgeroepen op mei 1, 2023, van https://logistiek010.nl/app/uploads/2020/11/Stappenplan-ZES.pdf

Gevaers, R. (2014). Stedelijke distributie - Onderzoek Steunpunt Goederen- en Personenvervoer MOBILO. Antwerpen: U Antwerpen.

Gevaers, R., Van de Voorde, E., & Vanelslander, T. (2014). Cost Modelling and Simulation of Last-mile Characteristics in an innovative B2C Supply Chain Environment with Implications on Urban Areas and Cities. Antwerp: Elsevier.

Goed op weg. (sd). Goed op weg. Opgeroepen op maart 16, 2023, van https://goedopweg.nl/projecten/bouwhub

Goederenhubs Nederland. (sd). Opgeroepen op maart 22, 2023, van https://goederenhubs.nl/

Google. (sd). Google maps layer verkeer. Opgeroepen op april 19, 2023, van Google maps: https://www.google.com/maps/@50.8132501,3.2630662,3635m/data=!3m1!1e3!5…

Goossens, F. (2023, april 12). Interview Ontime. (C. Balis, H. Dequeker, & G. Devolder, Interviewers)

(2019). Green deal: Duurzame Stedelijke Logistiek. Vlaamse Overheid.

Guerra, S. (2018). Planning sustainable urban logistics. Opgeroepen op maart 24, 2023, van Eltis: The Urban Mobility Observatory.

Hendriks, A. (sd). Bnext.nl. Opgeroepen op maart 17, 2023, van https://bnext.nl/circulaire-bouwhub-te-utrecht

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. (2022). Mededeling van de Raad van het BIPT van 19 december 2022 betreffende het observatorium van de markt voor postactiviteiten in België voor 2021. Brussel: BIPT.

Imbema. (sd). Innefficiënt transport; 3 verspillingen die je eenvoudig kunt aanpakken. Opgeroepen op mei 11, 2023, van Imbema.com: https://www.imbema.com/transport-en-logistiek/inefficient-transport-3-v…

Ingentia Advocaten. (2022, oktober 20). Artificial Intelligence: de autonome auto - wie is aansprakelijk bij schade? Opgeroepen op mei 17, 2023, van Ingentia-advocaten.be: https://ingentia-advocaten.be/civil-law-estate-planning/autonome-auto-a…

iSHARE. (2023, mei 12). iSHARE - Over. Opgehaald van iSHARE: https://ishare.eu/nl/over/

Jansonius, T. (sd). Hubs & Bouwlogistiek in Utrecht.ppt. Utrecht, Utrecht, Nederland: Provincie Utrecht.

Kanbanize. (2023, april 04). What Is Lean Management? Definitive Guide with Examples. Opgehaald van Kanbanize.

Kiba-Janiak, M. (2016). Key success factors for city logistics from the perspective of various groups of stakeholders. Polen: Elsevier.

Kiwa Belgium. (2023, april 20). Certificering door Kiwa: klaar voor de toekomst. Opgehaald van Kiwa.

Klein, R. d. (2022, oktober 26). Hoe je met moderne technologie de last mile-levering kan optimaliseren. Opgeroepen op mei 17, 2023, van Emerce Logistics: https://www.emerce.nl/achtergrond/hoe-je-met-moderne-technologie-de-las…

Klimaatakkoord. (sd). Afspraken voor Mobiliteit. Infographic Mobiliteit Klimaatakkoord. Nederland.

Kruispuntbank van Ondernemingen. (sd). Public Search. Opgeroepen op april 24, 2023, van https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekactiviteitform.html?nacecode…

Kwantes, C., Loijen, J., & Klein, R. (2022). Vijf duurzame mobiliteitsprincipes bij verstedelijking. Goudappel.

Leuven 2030. (sd). Opgeroepen op maart 21, 2023, van leuven2030: https://www.leuven2030.be/

Lindholm, M. (2013). Urban freight transport from a local authority perspective - a literature review. Zweden.

Logistiek 010. (sd). Logistiek 010. Opgeroepen op mei 1, 2023, van Logistiek 010: https://logistiek010.nl/logistiek-010/

Logistiek 010. (sd). ZES-zone en toegangseisen. Opgeroepen op mei 2, 2023, van Logistiek 010: https://logistiek010.nl/zes-zone-en-toegangseisen/

Lombaert, L. (2021). Baantransport. Kortrijk, West-Vlaanderen, België: Vives Kortrijk.

Lombaert, L. (2022-2023). Baantransport.

Lowette, R. (2023, Maart 29). Medewerker dienst Mobiliteit Stad Mechelen. (C. Balis, H. Dequeker, & G. Devolder, Interviewers)

Manhaeve, M. (2022). Warehousing in Practice. Kortrijk.

Marie Desrousseaux et all, B. D. (2023). Inspiratiegids Duurzame Stedelijke Logistiek - Verbinden en verduurzamen. Brussel: Koning Boudewijnstichting.

Mechelen, s. (2022). Convenant Duurzame en efficiënte stadlogistiek in Mechelen. Grote Markt 21, 2800 Mechelen: Veerle Costemans.

Mobile Lockers. (sd). Brochure Collibree.

Mommens, K., & Schelfthout, C. (2023). Emissievrije stadsdistributie: Rapportage luik 1 - analyse stedelijke logistiek onderzoeksteden. Rebel. Vlaamse overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

MOVE Intermodal. (sd). News: Traditional road vs intermodal vs synchromodal transport. Opgeroepen op april 27, 2023, van Move Intermodal: https://move-intermodal.com/traditional-road-vs-intermodal-vs-synchromo…

Nederland. (2019). Klimaatakkoord - C2 Mobiliteit. Opgehaald van file:///C:/Users/devol/Downloads/klimaatakkoord-c2+Mobiliteit.pdf

Nederlandse Overheid. (sd). Alles over de zero-emissiezones. Opgeroepen op mei 2, 2023, van Zero Emissie Stadslogistiek: https://www.opwegnaarzes.nl/over-zes/zero-emissiezones

NESTE. (sd). Wat is HVO of HVO100? Opgeroepen op april 21, 2023, van NESTE: https://www.neste.be/neste-my-renewable-diesel-be-nl/hvo/wat-is-hvo

Nourinejad, M., & Rooda, M. J. (2021). Locating Urban Consolidation Centers under Shipper Rationality. Dung-Ying Lin.

Nys, J., & Vermote, T. (2023, april 26). Cargo Velo. (C. Balis, H. Dequeker, & G. Devolder, Interviewers)

Online Marketing Agency. (sd). Betekenis: Last Mile Delivery. Opgeroepen op mei 11, 2023, van Online Marketing Agency: https://onlinemarketingagency.nl/marketingtermen/last-mile-delivery/

Overheid België. (2019). Nationaal energie- en klimaatplan. Opgeroepen op mei 1, 2023, van https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/admin/storage/nekp/nekp-deel…

Panorama bedrijfsvastgoed. (2023, mei 4). Kortrijk. Opgehaald van Panorama bedrijfsvastgoed: https://panorama.immo/NL/Bedrijfsvastgoed/Project/Te-huur/Kortrijk/3165…

Perez, G. (2023, april 11). Bpost ecozone. (C. Balis, H. Dequeker, & G. Devolder, Interviewers)

Provincie Utrecht Mobiliteit. (sd). Opgeroepen op maart 23, 2023, van Provincie Utrecht: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit

Provincies in cijfers. (sd). Opgeroepen op april 13, 2023, van https://provincies.incijfers.be/databank/?workspace_guid=9ee96d3d-acbe-…

Rebel - onderzoeksbureau. (2022). Studie emissievrije stedelijke logistiek van MOW.

Regering Nederland. (2017). Vertrouwen in de toekomst - Regeerakkoord 2017-2021. Nederland. Opgeroepen op mei 2, 2023, van https://open.overheid.nl/documenten/ronl-20f5fe94-8f10-4370-8488-8d3ba5…

Reinaldo Fioravanti, K. R. (2021, mei 11). Urban Logistics as a Service (ULaaS): the Next Frontier of Last Mile Logistics. Opgeroepen op mei 17, 2023, van Moviliblog: https://blogs.iadb.org/transporte/en/urban-logistics-as-a-service-ulaas…

Repisky, J. (sd). Gogo Charters. Opgeroepen op mei 11, 2023, van Are Electric Buses the Future of Transportation?: https://gogocharters.com/blog/electric-buses-future-transportation/

Runhaar, H., & Bus, L. M. (2003). Venstertijden. Utrecht: Kluwer.

Russo, F., & Comi, A. (2010). A classification of city logistics measures and connected impacts. Italy: ELsevier.

SafeShops. (2022). Ecommerce barometer S1 2022. SafeShops.

Shifting economy.brussels. (2023). Overeenkomst voor de Green Deal Emissiearme Stadslogistiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel. Opgehaald van https://kortrijk.sharepoint.com/sites/mobiliteit/Projecten%20mobiliteit…

Six Sigma Daily. (2012, december 7). What is DMAIC? Opgeroepen op april 25, 2023, van Six Sigma Daily: https://www.sixsigmadaily.com/what-is-dmaic/

Somers, G., & Tissen, K. (2015). Synchromodaliteit Literatuuronderzoek. Limburg: KennisDC Logistiek Limburg.

Spiegeleir, Y. D. (2022, november 15). Verdrievoudiging chauffeurstekort tegen 2026. Flows. Opgehaald van https://www.flows.be/transport/2022/11/verdrievoudiging-chauffeurstekor…

Stad Gent. (2015). Mobiliteitsplan Gent. Gent: Stad Gent.

Stad Gent; UGent; VIL. (2021). LOOP GENT. WHITE PAPER - LOOP GENT - Efficiënte en duurzame leveringen aan de Stad Gent en UGent. Gent, Oost-Vlaanderen, België.

Stad Kortrijk. (sd). Opgeroepen op maart 14, 2023, van Kortrijk in cijfers: https://kortrijk.incijfers.be/dashboard/dashboard

Stad Kortrijk - Historisch hart. (sd). Opgeroepen op april 14, 2023, van https://www.kortrijk.be/historischhart/algemeen

Stad Kortrijk - Parko. (sd). Opgeroepen op april 17, 2023, van https://www.kortrijk.be/parko/abonnementen-vergunningen-regularisaties

Stad Kortrijk - Toekomst Casino en Conservatoriumplein. (sd). Opgeroepen op april 14, 2023, van https://www.kortrijk.be/casinoconservatoriumplein

Stad Kortrijk - Vernieuwing Oude Leie. (sd). Opgeroepen op april 12, 2023, van https://www.kortrijk.be/vernieuwingoudeleie

Stad Kortrijk. (2007, april). Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk. Opgehaald van https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/media/grs-bd-informatief-2…

Stad Kortrijk. (2022, mei). Posieve jaarrekening wapent stad tegen toekomstige uitdagingen. Kortrijk, West-Vlaanderen, België.

Stad Kortrijk. (2022, juni). Organogram. Kortrijk, West-Vlaanderen, België: Stad Kortrijk.

Stad Kortrijk. (2023, mei 15). Grafiek aanvragen inname opbenbaar domein. Kortrijk.

Stad Kortrijk. (2023). Stad Kortrijk bestuur. Opgeroepen op maart 14, 2023, van https://www.kortrijk.be/college-van-burgemeester-en-schepenen

Stad Kortrijk. (sd). Kortrijk fietst. Opgeroepen op april 13, 2023, van Fietszone: https://www.kortrijk.be/Fietszone

Stad Kortrijk. (sd). Verkeersanalyses Kortrijk. Opgeroepen op april 19, 2023, van Resultaten verkeersanalyses per straat sinds 2017: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzVmNTA2Y2ItYTZiZC00NzgyLWE4YTAt…

Stad Mechelen. (2020). Convenant - duurzame en efficiënte stadslogistiek in Mechelen. Mechelen: Stad Mechelen.

Stadscoalitie 2019-2024. (2019). We maken van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen. Kortrijk, West-Vlaanderen, België. Opgehaald van https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2018-10/krachtlijnen201920…

Stationsproject Kortrijk. (sd). Opgeroepen op april 14, 2023, van https://www.kortrijk.be/stationsproject/projectomschrijving

Stefan Bottu; Hans Robben. (2020). R!sult: Responsive sustainable urban logistics. VIL. Liesbeth Geysels.

STERCK. (sd). Het succes van slimme stadsdistributie. (R. M. Group, Red.) Opgeroepen op april 21, 2023, van https://www.sterck-magazine.be/limburg/editie-15/marc-schepers-het-succ…

Strategisch platform Logistiek, Brief aan de informateur. (2010). Strategisch platform Logistiek.

Team Stadsvernieuwing en omgevingsbeleid. (sd). Oppervlaktes Kortrijk. Kortrijk, België.

Techpulse. (2021, oktober 22). De ecologische impact van e-commerce. Opgeroepen op mei 17, 2023, van Techpulse.be: https://techpulse.be/analyse/326858/e-commerce-ecologische-impact/

TLN. (2021, juni 7). Vervoerondernemers die zich als stadhubs profileren. Opgeroepen op mei 3, 2023, van TLN - Transport en Logistiek Nederland: https://www.tln.nl/nieuws/vervoerondernemers-die-zich-als-stadhubs-prof…

TLN. (sd). Stadshubs.nl. Opgeroepen op mei 3, 2023, van TLN: https://services.geodan.nl/public/viewer/index.html?config=64939d3b-793…

TLN. (sd). Wat doet TLN voor jou? Opgeroepen op mei 17, 2023, van TLN Tra,sport en Logistiek Nederland: https://www.tln.nl/over-tln/

Touring, V. H. (2021, januari 12). Touring. Opgehaald van Touring blog: https://www.touring.be/nl/artikels/waterstof-ideale-brandstof-onze-wage…

Track-POD, F. D. (2023, Mei 5). Prijzen softwarepakketten. (H. Dequeker, Interviewer)

Trident container trading. (sd). Standard containers. Opgeroepen op april 27, 2023, van Trident container trading: https://www.trident-containers.com/standard-containers/

Tritel Gent. (2011). Mobiliteitsplan Kortrijk - Beleidsplan.

Tri-Vizor. (2023). Cult - Collaborative Urban Logistics & Transport. Opgeroepen op maart 16, 2023, van Cult City Logistics: https://www.cultcitylogistics.be/

Urban Access Regulations in Europe. (2023, mei 2). Belgium By Map. Opgehaald van Urban Access Regulations in Europe: https://urbanaccessregulations.eu/

Vannieuwenhuyse, B. (2023, april 14). Tri-Vizor als orkestrator van emissievrije stedelijke logistiek. (C. Balis, H. Dequeker, & G. Devolder, Interviewers)

Vervoort, T. (2023, maart 22). Emissieloze stedelijke logitiek. (H. Dequeker, C. Balis, & G. Devolder, Interviewers)

Verweij, C. (2011). Synchromodaal transport.

Vincent Logistics. (2023, mei 31). Cross Dock. Opgehaald van Vincent Logistics: https://www.vincentlogistics.com/logistiek/cross-dock/

Vlaamse Overheid. (2019). Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek.

Vlaamse Regering. (2019). Vlaamse regering 2019-2024 Regeerakkoord. Martin Ruebens.

Vlaamse Regering. (2023). Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning. (2022). Ruimte voor Logistiek. VRP. Opgeroepen op mei 11, 2023

Vlaanderen. (sd). Vlaamse overheid. Opgeroepen op maart 13, 2023, van Gemeente-Stadsmonitor: https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/gemeente/kortrijk

Vlaanderen.be. (sd). Opgeroepen op april 28, 2023, van https://www.vlaanderen.be/het-brusselse-hoofdstedelijke-gewest

VLAIO. (sd). Bedrijventerreinen. Opgeroepen op mei 2, 2023, van Vlaanderen \ Agentschap Innoveren & Ondernemen: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/bedrijventerreinen

VLAIO. (sd). Brownfieldconvenant. Opgeroepen op mei 2, 2023, van Vlaanderen \ Innoveren & Ondernemen: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/brownfieldconvenant

VLAIO. (sd). City of Things - Ontdek de 12 goedgekeurde projecten uit de oproep 2022. Opgeroepen op april 21, 2023, van VLAIO: https://www.vlaio.be/nl/vlaio-netwerk/city-things-slimme-steden-en-geme…

VLAIO. (sd). Collectieve leertrajecten. Opgeroepen op mei 2, 2023, van Vlaanderen \ Agentschap Innoveren en Ondernemen: https://www.vlaio.be/nl/vlaio-netwerk/collectieve-leertrajecten

VLAIO. (sd). De profploeg. Opgeroepen op mei 2, 2023, van Vlaanderen \ Agentschap Innoveren en Ondernemen: https://www.vlaio.be/nl/vlaio-netwerk/de-profploeg

VLAIO. (sd). Duurzame bereikbaarheid van de kernen. Opgeroepen op mei 2, 2023, van Vlaanderen \ Innoveren & Ondernemen: https://www.vlaio.be/nl/vlaio-netwerk/duurzame-bereikbaarheid-van-de-ke…

VLAIO. (sd). Leegstaande of vrijkomende handelspanden en bedrijfsruimten. Opgeroepen op mei 2, 2023, van Vlaanderen \ Innoveren & Ondernemen: https://www.vlaio.be/nl/vlaio-netwerk/leegstaande-vrijkomende-handelspa…

VLAIO. (sd). Premies verfraaiing en verduurzaming handelspanden. Opgeroepen op mei 2, 2023, van Vlaanderen \ Innoveren & Ondernemen: https://www.vlaio.be/nl/vlaio-netwerk/premies-verfraaiing-en-verduurzam…

VLAIO. (sd). Verweven werklocaties. Opgeroepen op mei 2, 2023, van Vlaanderen \ Innoveren & Ondernemen: https://www.vlaio.be/nl/vlaio-netwerk/verweven-werklocaties

VLAIO. (sd). VLAIO Netwerk - City of things - slimme steden en gemeenten . Opgeroepen op april 21, 2023, van VLAIO Netwerk - City of things - slimme steden en gemeenten: https://www.vlaio.be/nl/vlaio-netwerk/city-things-slimme-steden-en-geme…

VRT, R. A. (2018, oktober 23). Kortrijk krijgt in 2012 een verrassende machtswissel. België. Opgehaald van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/23/in-2012-komt-een-eind-aan-meer-…

VUB en Mobi. (2021). Bpost Ecozone: Uitstoot stedelijke last mile logistiek & hoe je deze kan gebruiken in jouw dienstverlening. Bpost.

Waalse Regering. (2019). Déclaration de Politique Wallonie 2019-2024. Namen.

Waalse Regering. (2020). Stratégie Régionale de Mobilité. Opgehaald van https://kortrijk.sharepoint.com/sites/mobiliteit/Projecten%20mobiliteit…

Wageningen University & Research. (sd). De dataslimme stad. Opgeroepen op april 13, 2023, van Wageningen University & Research: https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/environ….

(2013). Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen. Flanders Logistics. Fernand Desmyter.

Wij.leveren. (sd). Over wij.leveren. Opgeroepen op mei 29, 2023, van Wij.leveren: https://www.wijleveren.be/nl/over-ons

Willemijns, L. (2022, april 4). Transportorkestrator Tri-Vizor schiet CULT-patrnership op gang. Antwerpen, Antwerpen, België. Opgeroepen op april 21, 2023, van https://www.dvo.be/artikel/transportorkestrator-tri-vizor-schiet-cult-p…

World Economic Forum. (Januari 2020). The Future of the Last-Mile Ecosystem.

Zero Emissie stadslogistiek. (sd). OPROEP AAN GEMEENTEN: omvang van zero-emissiezones moet sneller worden vastgesteld. Opgeroepen op mei 17, 2023, van Zero Emissie stadslogistiek: https://www.opwegnaarzes.nl/actueel/nieuws/oproep-aan-gemeenten

Cursussen:

 

Declercq, T. (2022-2023). Projectontwikkeling [cursus]. Kortrijk: Vives Bachelor supply chain management.

Dujardin, N. (2020-2021). Business office skills [cursus]. Kortrijk: Vives Bachelor supply chain management.

Dujardin, N. (2021-2022). MS Excel advanced [cursus]. Kortrijk: Vives Bachelor supply chain management.

Lombaert, L. (2020-2021). Productielogistiek [cursus]. Kortrijk: Vives Bachelor supply chain management.

Lycke, I. (2020-2021). Boekhouden [cursus]. Kortrijk: Vives Bachelor supply chain management.

Manhaeve, M. (2021-2022). ICL: Warehousing in practice [cursus]. Kortrijk: Vives Bachelor supply chain management.

Note, P. (2022-2023). Process improvement [cursus]. Kortrijk: Vives Bachelor supply chain management.

Vandenbussche, A. (2022-2023). Digital transformation [cursus]. Kortrijk: Vives Bachelor supply chain management.

Vanderbeken, F. (2022-2023). E-commerce en E-logistics [cursus]. Kortrijk: Vives Bachelor supply chain management.

Voet, V. (2021-2022). Business intelligence: Power BI [cursus]. Kortrijk: Vives Bachelor supply chain management.

Vroman, K. (2021-2022). Bedrijfsethiek en onderzoeksvaardigheden [cursus]. Kortrijk: Vives Bachelor supply chain management.

Download scriptie (7.65 MB)
Genomineerde longlist Bachelorprijs
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Mevr. Lieve Lombaert, Mevr. Ellen Seeldraeyers