Het enactivisme als verbindende factor in de milieufilosofie

Teun
van Son

We hebben andere manieren nodig van nadenken over mens en natuur, en hiervoor moeten we intellectualistische ideeën over onszelf durven loslaten.

Als je 30 jaar geleden in een Belgisch weiland stond, zag je zo’n 2,5 keer meer vogels dan nu. Omdat landbouwgebieden steeds intensiever worden gebruikt – met meer pesticiden en minder diversiteit – verschraalt het landschap en wordt het steeds minder verwelkomend voor planten, insecten, en dus ook vogels. In Vlaanderen is 45% van alle grond landbouwgrond, maar die is nu enkel nog geschikt voor de monoculturen die er worden geteeld. Al het andere leven dat er ooit woonde, moet nu wijken.

Het is niet onvermijdelijk dat we zo met de levende natuur omgaan. Maar om die omslag te maken moeten we niet beginnen bij de natuur, maar bij onszelf.

Ga maar na: het is maar omdat wij onszelf zo intelligent vinden dat we de rest van de natuur zien als dom en oninteressant. En dat terwijl er slijmzwammen bestaan die problemen kunnen oplossen waar onze beste supercomputers geen raad mee weten. De vraag is dus: waarom stellen we onszelf zo centraal?

Felgele bloedvat-achtige lijnen van de slijmzwam Physarum polycephalum op een boomstronk

Ik denk dat dat te maken heeft met de manier waarop we naar psychologie kijken. In de 17e eeuw theoretiseerde de Franse filosoof René Descartes dat het universum is opgedeeld in twee sferen: het materiële en het mentale. Hoewel wij vandaag de dag niet meer geloven in de exacte theorie van Descartes, houden we nog steeds vast aan een denkwijze die uitgaat van dualismen – brein tegenover lichaam, mentaal tegenover materieel, subject tegenover object.

Wij mensen zien onszelf maar al te graag als de bovenste partij in die tweedelingen. Maar wat gebeurt er als we ons wereldbeeld omgooien en op een andere manier naar onszelf leren kijken?

Enactivisme

Enter het enactivisme, een recente stroming binnen de filosofische psychologie die de status quo uitdaagt. De standaard denkwijze binnen de filosofische psychologie begint bij de idee dat cognitie bestaat uit representatie. Dat wil zeggen: wat intelligente wezens doen, is enkel mogelijk omdat hun brein bepaalde signalen van hun zintuigen zó verwerkt dat het resulteert in een nauwkeurig beeld van de wereld. Het brein is dus een soort spiegel die de werkelijkheid zo goed mogelijk moet afbeelden.

Het enactivisme zet deze theorie bij het grofvuil. Nee, cognitie bestaat niet uit representatie, en al helemaal niet door het brein. Wat is cognitie dan wel?

Beeld je eens in dat je door een drukke stad aan het fietsen bent. Je stuurt en balanceert; je navigeert en denkt na over de route; je interpreteert signalen van stoplichten en borden en politieagenten; je probeert zo goed mogelijk het gedrag van je medeweggebruikers te voorspellen … en dit alles terwijl je daar waarschijnlijk niet eens bewust over nadenkt. Je beweegt je simpelweg voort in een dynamische omgeving, zodat je snel en veilig op je bestemming aankomt. Fietsen is een intelligente bezigheid, maar het is ook een vaardigheid.

Dit is het basisinzicht van het enactivisme: cognitie is intelligente interactie met de omgeving. Het vindt niet plaats in je hoofd, maar in de wereld. Je doet het niet in een abstracte mentale ruimte maar in een concrete situatie en met je hele lichaam. In filosofie-jargon: cognitie is gesitueerd en belichaamd.

Mensen in de wereld

Tot zover de introductieles wijsgerige psychologie. Maar waar filosofen nog maar weinig aandacht aan hebben besteed, zijn de implicaties van het enactivisme voor ons eigen mens- en wereldbeeld.

Bijvoorbeeld: als ‘intelligent zijn’ niet verwijst naar wat er in je brein gebeurt, maar naar wat iemand doet, dan kunnen niet-menselijke wezens dus intelligentie vertonen op manieren waarvoor we open moeten leren staan. We kunnen niet langer zeggen dat slijmzwammen slim lijken maar dat niet echt zijn omdat ze geen brein of zenuwstelsel hebben. Nee, het feit dat ze intelligent gedrag vertonen is genoeg om te concluderen dat ze intelligent zijn.

Hetzelfde gebeurt op andere vlakken zoals bewustzijn en autonomie: het enactivisme toont keer op keer aan dat mensen minder uniek, minder zelfvoorzienend, en minder superieur zijn dat we dachten.

Het resultaat is dat de mens niet langer als een zonnekoning boven de wereld uittorent. Het besef dat indaalt, is dat wij in de wereld staan, als een bijzonder maar niettemin klein onderdeeltje ervan; dat we worden omringd door leven, met talloze vormen van intelligentie en evenzovele manieren om de wereld te ervaren; en dat wij dus niet het alleenrecht hebben om te beslissen over het lot van onze mede-Aardbewoners.

Veenreukgras samen met verscheidene andere bloemen en groene planten in een bosrijke omgeving.

Kumbaya?

Oké, maar wat moeten we hier dan mee doen? Moeten we samen met de koeien en brandnetels en slijmzwammen rond een kampvuur gaan zitten en Kumbaya zingen?

Het enactivisme suggereert iets anders. Om goede Aardbewoners te worden, moeten we leren in interactie te treden met andere levende wezens. Interactie betekent: proberen de ander te begrijpen. Het betekent ook: de ander in hun waarde laten, omdat je niet weet wat je allemaal nog niet over hen weet.

Planten zijn voor veel mensen bijvoorbeeld passieve dingen. Maar als je je realiseert dat hun wereld zich op een heel ander tempo afspeelt – in jaren in plaats van seconden – ben je al goed op weg om met planten te leren praten. Inheemse culturen in Noord-Amerika weten bijvoorbeeld al eeuwenlang dat Veenreukgras beter groeit als het wordt geplukt. Zij gaan elk jaar met de planten in gesprek over hoe veel ze mogen plukken, en op welke manier.

Wij Westerse mensen hebben de neiging om de natuur te objectificeren: ‘bomen, gewassen, dieren, daar mogen we mee doen wat we willen, want die zijn toch niet zoals wij’. Het is echter meer dan ooit nodig om deze kunstmatige scheiding te doorbreken. Klimaatverandering, de zesde massa-extinctie en zoönotische ziekten zoals COVID-19 maken duidelijk dat het gescheiden houden van menselijke en niet-menselijke natuur een doodlopende weg is.

Onze intelligentie, ons bewustzijn, is nooit fundamenteel anders geweest dan die van niet-mensen. Pas als we dit inzien, zullen we in staat zijn om weer echt in de wereld de staan – met en in het leven, in plaats van ernaast.

Bibliografie

Adams, Fred. 2010. ‘Embodied cognition’. Phenomenology and the Cognitive Sciences 9, no. 4 (September): 619–628. https://doi.org/10.1007/s11097-010-9175-x.

Agathokleous, Evgenios, Ivo Iavicoli, Damià Barceló and Edward J. Calabrese. 2021. ‘Ecological Risks in a ‘Plastic’ World: A Threat to Biological Diversity?’ Journal of Hazardous Materials 417 (September): 126035. issn: 0304-3894. https://doi.org/10/gj2g5z.

Ahmed, Sara. 2017. Living a Feminist Life. Durham, NC: Duke University Press. isbn: 978-0-8223-6319-4.

Asoulin, Eran, Paul Richard Blum, Tony Cheng, Daniel Haas, Jason Newman, Henry Shevlin and Elly Vintiadis. 2019.

Introduction to Philosophy Philosophy of Mind: Philosophy of Mind. Edited by Heather Salazar. Introduction to

Philosophy. Rebus Community. isbn: 9781989014073.

Barad, Karen. 2007. Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Duke University Press, July. https://doi.org/10.2307/j.ctv12101zq.

Begon, Michael and Colin R. Townsend. 2021. Ecology: From Individuals to Ecosystems. Fifth edition. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. isbn: 978-1-119-27935-8. https://www.wiley.com/en-ca/Ecology:+From+Individuals+to+Ecosystems,+5t….

Berger, John. 1972. ‘Ways of Seeing’. BBC.

———. 2009. Why Look At Animals? Penguin Books. isbn: 9780141043975.

BGCI. 2021. State of the World’s Trees. Richmond, UK: BGCI. https://www.bgci.org/wp/wp-content/uploads/2021/08/FINAL-GTAReportMedRe….

Boehm, Sophie, Louise Jeffery, Kelly Levin, Judit Hecke, Clea Schumer, Claire Fyson, Aman Majid et al. 2022. State of Climate Action 2022. Berlin and Cologne, Germany, San Francisco, CA, and Washington, DC: Bezos Earth Fund, Climate Action Tracker, Climate Analytics, ClimateWorks Foundation, NewClimate Institute, the United Nations Climate Change High-Level Champions, and World Resources Institute. https://doi.org/10/grgqv4.

Boisvert, Mathieu. 1995. The five aggregates: Understanding Theravāda psychology and soteriology. 166. Editions SR 17. WIlfrid Laurier University Press. isbn: 0-88920-257-5.

Brennan, Andrew and Norva Y. S. Lo. 2022. ‘Environmental Ethics’. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Summer 2022, edited by Edward N. Zalta. Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/ethics-environmenta….

Bridle, James. 2022. Ways of Being: Animals, Plants, Machines: The Search for a Planetary Intelligence. First American edition. New York: Farrar, Straus and Giroux. isbn: 978-0-374-60111-9.

Briggs, George M. 2022. Inanimate Life. Version 2.0. Milne Open Textbooks, July. https://milnepublishing.geneseo.edu/botany/chapter/physarum/.

Bunten, Alexis Celeste. 2022. ‘Defending the Indigenous Rights of Nature’ [in en]. NMAI Magazine 23, no. 1 (Spring). https://www.americanindianmagazine.org/story/indigenous-rights-of-nature.

Candland, Douglas K. 1993. Feral children and clever animals: Reflections on Human Nature. 411. Oxford University Press. isbn: 0195074688.

Carlson, Colin J., Gregory F. Albery, Cory Merow, Christopher H. Trisos, Casey M. Zipfel, Evan A. Eskew, Kevin J. Olival, Noam Ross and Shweta Bansal. 2022. ‘Climate Change Increases Cross-Species Viral Transmission Risk’. Nature (April): 1–1. issn: 1476-4687. https://doi.org/10/hrxm.

Chalmers, David J. 1995. ‘Facing up to the Problem of Consciousness’. Journal of Consciousness Studies 2 (3): 200–19.

———. 1996. The conscious mind: in search of a fundamental theory. 414. Oxford University Press. isbn: 0195105532.

Cheney, Dorothy L. and Robert M. Seyfarth. 2007. Baboon Metaphysics: The Evolution of a Social Mind. Chicago: University of Chicago Press. isbn: 978-0-226-10243-6.

Cochrane, Regina. 2014. ‘Climate Change, ”Buen Vivir”, and the Dialectic of Enlightenment: Toward a Feminist Critical Philosophy of Climate Justice’. Hypatia 29, no. 3 (3): 576–598. issn: 08875367, 15272001. JSTOR: 24542018. http://www.jstor.org/stable/24542018.

Cumhaill, Clare Mac and Rachael Wiseman. 2023. Metaphysical Animals: How Four Women Brought Philosophy Back to Life. Vintage. isbn: 978-1-5291-1218-4.

de Haan, Sanneke. 2020. Enactive Psychiatry. Cambridge: Cambridge University Press. isbn: 978-1-108-42606-0. https://doi.org/10/gr5tfv.

De Jaegher, Hanne. 2021. ‘Loving and Knowing: Reflections for an Engaged Epistemology’. Phenomenology and the Cognitive Sciences 20 (5): 847–870. https://doi.org/10/gghxcp.

De Jaegher, Hanne and Ezequiel Di Paolo. 2007. ‘Participatory Sense-Making’. Phenomenology and the Cognitive Sciences 6, no. 4 (December): 485–507. issn: 1572-8676. https://doi.org/10/bh4wtx.

De Vos, Jurriaan M., Lucas N. Joppa, John L. Gittleman, Patrick R. Stephens and Stuart L. Pimm. 2015. ‘Estimating the Normal Background Rate of Species Extinction.’ Conservation biology (United States) 29, no. 2 (2): 452–462. issn: 1523-1739 0888-8892. https://doi.org/10/f66dhk.

de Waal, Frans. 2016. Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are? isbn: 978-0-393-35366-2.

Deary, Ian J. 2020. Intelligence: A Very Short Introduction. Second edition. Very Short Introductions. Oxford: Oxford University Press, March. isbn: 9780192515988. https://doi.org/10.1093/actrade/9780198796206.001.0001.

Descartes, René. 1985. The Philosophical Writings of Descartes. Translated by John Cottingham, Robert Stoothoff and Dugald Murdoch. Vol. 1. Cambridge, New York: Cambridge University Press. isbn: 0-521-24594-X.

Dowler, Crispin and Lawrence Carter. 2021. ‘Leaked Documents Reveal the Fossil Fuel and Meat Producing Countries Lobbying against Climate Action’. Unearthed, October. https://unearthed.greenpeace.org/2021/10/21/leaked-climate-lobbying-ipc….

Durt, Christoph, Thomas Fuchs and Christian Tewes, eds. 2017. Embodiment, Enaction, and Culture: Investigating the Constitution of the Shared World. Cambridge: The MIT Press. isbn: 978-0-262-33712-0. https://muse.jhu.edu/pub/6/edited_volume/book/51829.

Dwivedi, O. P. 1993. ‘Human Responsibility and the Environment: A Hindu Perspective’. Journal of Hindu-Christian Studies 6, no. 1 (January). issn: 2164-6279. https://doi.org/10/gr5tfn.

Eaton, A. W. 2012. ‘What’s Wrong with the (Female) Nude? A Feminist Perspective on Art and Pornography’. In Art and Pornography: Philosophical Essays, edited by Hans Maes and Jerrold Levinson, 277–308. Oxford University Press. isbn: 978-0-19-960958-1. https://doi.org/10/gr5tf2.

Ehrlich, Philippa and James Reed. 2020. My Octopus Teacher. documentary film. https://seachangeproject.com/my-octopus-teacher/.

European Environment Agency. 2022. ‘What is harming Europe’s nature?’, https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2021/signals-2021/articles/wh….

Federici, Silvia. 2004. Caliban And The Witch. Penguin Classics. penguin Random House UK, September. isbn: 978-0-241-53253-9. http://archive.org/details/CalibanAndTheWitchWomenTheBodyAndPrimitiveAc….

Fodor, Jerry A. 1980. The Language of Thought. Language and Thought. Cambridge, MA: Harvard University Press, January. isbn: 978-0-674-51030-2.

Foglia, Lucia and Rick Grush. 2011. ‘The Limitations of a Purely Enactive (Non-Representational) Account of Imagery’. Journal of Consciousness Studies 18 (5-6): 35–43.

Formosinho, Joana, Adam Bencard and Louise Whiteley. 2022. ‘Environmentality in Biomedicine: Microbiome Research and the Perspectival Body’. Studies in History and Philosophy of Science 91 (February): 148–158. issn: 0039-3681. https://doi.org/10/gr5tf3.

Gallagher, Shaun. 2017. Enactivist Interventions: Rethinking the Mind. Oxford University Press.

Gallagher, Shaun and Dan Zahavi. 2008. The Phenomenological Mind: An Introduction to Philosophy of Mind and Cognitive Science. Taylor & Francis Group. isbn: 9780203086599.

Gibb, Rory, David W. Redding, Kai Qing Chin, Christl A. Donnelly, Tim M. Blackburn, Tim Newbold and Kate E.

Jones. 2020. ‘Zoonotic Host Diversity Increases in Human-Dominated Ecosystems’. Nature 584, no. 7821 (7821): 398–402. issn: 1476-4687. https://doi.org/10/gg66c6.

Gilbert, Jack, Martin J. Blaser, J. Gregory Caporaso, Janet Jansson, Susan V. Lynch and Rob Knight. 2018. ‘Current Understanding of the Human Microbiome’. Nature medicine 24, no. 4 (April): 392–400. issn: 1078-8956. https://doi.org/10/gc923m.

Graham, George. 2010. The Disordered Mind: An Introduction to Philosophy of Mind and Mental Illness. Routledge. isbn: ISBN 0-203-85786-0.

Grimm, Nancy B, F Stuart Chapin III, Britta Bierwagen, Patrick Gonzalez, Peter M Groffman, Yiqi Luo, Forrest Melton et al. 2013. ‘The Impacts of Climate Change on Ecosystem Structure and Function’. Frontiers in Ecology and the Environment 11, no. 9 (9): 474–482. issn: 1540-9309. https://doi.org/10/f5f35z.

Haraway, Donna. 2016. Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. 304. Experimental Futures: Technological Lives, Scientific Arts, Anthropological Voices. Duke University Press. isbn: 9780822373780.

———. 2023. ‘Present to Bruno, from Donna’. Social Studies of Science 53 (2): 165–168. https://doi.org/10.1177/03063127231157395.

Hesse, Herman. (1922) 2001. Siddhartha: An Indian Tale. Translated by Gunther Olesch, Anke Dreher, Amy Coulter, Stefan Langer and Semyon Chaichenets. Project Gutenberg. https://www.gutenberg.org/ebooks/2500.

Hu, Duofei, Maocai Shen, Yaxin Zhang, Hongjuan Li and Guangming Zeng. 2019. ‘Microplastics and Nanoplastics: Would They Affect Global Biodiversity Change?’ Environmental Science and Pollution Research 26, no. 19 (July): 19997–20002. issn: 1614-7499. https://doi.org/10/gg9q48.

Huggins, Adam and Mendel Skulski. 2018. ‘On Fire: Camas, Cores, and Spores (Part 1)’. Future Ecologies, no. 1.5, https://www.futureecologies.net/listen/fe1-5-on-fire-pt-1.

Hunt, Elle. 2020. ‘An octopus ’love story’ on Netflix has caused thoughts to run wild. Why?’ The Guardian, https: //www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/24/octopus-love-story-netflix.

Husserl, Edmund. (1900) 2001. The Shorter Logical Investigations. Edited by Dermot Moran. Translated by J. N. Findlay. London: Routledge. isbn: 0-415-24192-8.

Hutto, Daniel D. and Erik Myin. 2013. Radicalizing Enactivism: Basic Minds without Content. Cambridge, MA, USA: MIT Press. isbn: 978-0-262-01854-8.

Hutto, Daniel D., Erik Myin, Anco Peeters and Farid Zahnoun. 2018. ‘The Cognitive Basis of Computation’. In The Routledge Handbook of the Computational Mind, 272–282. Routledge, August. isbn: 978-1-315-64367-0. https://doi.org/10/gr5tgc.

IEA. 2023. ‘The global energy crisis pushed fossil fuel consumption subsidies to an all-time high in 2022’, https://www.iea.org/commentaries/the-global-energy-crisis-pushed-fossil….

IPCC. 2021. Summary for Policymakers. Cambridge University Press. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#SPM.

———. 2022. Summary for Policymakers. Cambridge, New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157926.001.

James, William. 1983. The principles of psychology. 1302. Harvard University Press. isbn: 0674706250.

Jaworski, William. 2011. Philosophy of Mind: A Comprehensive Introduction. 520. Wiley-Blackwell. isbn: 9781444397581.

Johnson, Christine K., Peta L. Hitchens, Pranav S. Pandit, Julie Rushmore, Tierra Smiley Evans, Cristin C. W. Young and Megan M. Doyle. 2020. ‘Global Shifts in Mammalian Population Trends Reveal Key Predictors of Virus Spillover Risk’. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 287, no. 1924 (1924): 20192736. issn: 1471-2954. https://doi.org/10/ggrdwz.

Kant, Immanuel. (1785) 1998. Groundwork of the Metaphysics of Morals. Edited and translated by Mary Gregor. Cambridge Texts in the History of Philosophy. Cambridge University Press. isbn:  0521622352.

Kauffman, Stuart A. 2016. Humanity in a Creative Universe. Oup Usa.

Kawall, Jason. 2017. ‘A History of Environmental Ethics’. In The Oxford Handbook of Environmental Ethics, edited by Stephen M. Gardiner and Allen Thompson, 13–26. Oxford Handbooks. Oxford University Press, January. isbn: 978-0-19-998361-2. https://doi.org/10/gr5tf6.

Khattar, Jennifer, Paco Calvo, Ina Vandebroek, Camilla Pandolfi and Farid Dahdouh-Guebas. 2022. ‘Understanding interdisciplinary perspectives of plant intelligence: Is it a matter of science, language, or subjectivity?’ Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 18, no. 1 (May). https://doi.org/10.1186/s13002-022-00539-3.

Kim, Jaegwon. 2013. Philosophy of Mind. 384. Avalon Publishing. isbn: 9780813345208.

Kimmerer, Robin Wall. (2013) 2020. Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants. Penguin Books. isbn: 9780141991955.

Kofman, Ava. 2018. ‘Bruno Latour, the Post-Truth Philosopher, Mounts a Defense of Science’. The New York Times Magazine, https://www.nytimes.com/2018/10/25/magazine/bruno-latour-post-truth-phi….

Lakoff, George and Rafael Nuñez. 2001. Where Mathematics Comes From: How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being. 512. Basic Books. isbn: 9780465037711.

Lanz, Peter. 2000. ‘The Concept of Intelligence in Psychology and Philosophy’. In Prerational Intelligence: Adaptive Behavior and Intelligent Systems Without Symbols and Logic, Volume 1, Volume 2 Prerational Intelligence: Interdisciplinary Perspectives on the Behavior of Natural and Artificial Systems, Volume 3, 19–30. Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0870-9_3.

Larsen, Brendan B., Elizabeth C. Miller, Matthew K. Rhodes and John J. Wiens. 2017. ‘Inordinate Fondness Multiplied and Redistributed: The Number of Species on Earth and the New Pie of Life’. The Quarterly Review of Biology 92, no. 3 (September): 229–265. issn: 0033-5770. https://doi.org/10/gbvbq7.

Latour, Bruno. 1993. We Have Never Been Modern. Translated by Catherine Porter. Cambridge, MA: Harvard University

Press, October. isbn: 978-0-674-94839-6.

———. 1999. ‘“Do you believe in reality?” —news from the trenches of the Science Wars’. Chap. Foreword in Pandora’s Hope: Essays on the Reality of Science Studies, 1–17. Cambridge: Harvard University Press. isbn: 978-0-674-65336-8.

———. 2017. Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime. Epub. Cambridge, Malden: Polity. isbn: 9780745684376.

———. 2019. ‘“We don’t seem to live on the same planet”—A Fictional Planetarium’. In Designs for Different Futures, edited by Kathryn B. Hiesinger and Michelle Millar Fisher, 193–199. New Haven and London: Yale University Press. isbn: 9789024433285.

Lavallee, Zoey. 2016. ‘What’s Wrong with the (White) Female Nude?’ Estetyka i Krytyka. The Polish Journal of Aesthetics 41 (2): 77–97. https://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/138826957/eik_41_4.p….

Le Guin, Ursula K. 1983. The Compass Rose. 288. Spectra. isbn: 9780553235128.

Li, Mei, Gregory Trencher and Jusen Asuka. 2022. ‘The clean energy claims of BP, Chevron, ExxonMobil and Shell: A mismatch between discourse, actions and investments’. PLOS ONE 17 (2): 1–27. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263596.

Lindsay, Bethany. 2018. ‘’It blows my mind’: How B.C. destroys a key natural wildfire defence every year’. CBC News, https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/it-blows-my-mind-how-b-….

Linett, Maren Tova. 2020. Literary Bioethics: Animality, Disability, and the Human. Crip: New Directions in Disability Studies. New York: New York University Press. isbn: 978-1-4798-0126-8.

Lynch, Susan V. and Oluf Pedersen. 2016. ‘The Human Intestinal Microbiome in Health and Disease’. New England Journal of Medicine 375, no. 24 (December): 2369–2379. issn: 0028-4793. https://doi.org/10/gf8pc7.

Maclaren, Kym. 2002. ‘Intercorporeality, Intersubjectivity and the Problem of “Letting Others Be”’. Chiasmi International 4 (January): 187–208. https://doi.org/10.5840/chiasmi2002431.

Matthen, Mohan. 2014. ‘Debunking Enactivism: A Critical Notice of Hutto and Myin’s Radicalizing Enactivism’. Canadian Journal of Philosophy 44 (1): 118–128. https://doi.org/10.1080/00455091.2014.905251.

Medina, José. 2013. ‘An Enactivist Approach to the Imagination: Embodied Enactments and ”Fictional Emotions”’. American Philosophical Quarterly 50 (3): 317–335. issn: 0003-0481. JSTOR: 24475354. http://www.jstor.org/stable/24475354.

Metten, Alman. 2023. ‘Belastingvoordelen voor fossiele brandstoffen nóg veel groter’. Me Judice, https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/belastingvoordelen-voor-fossie….

Mills, Charles W. 2007. ‘White Ignorance’. In Race and Epistemologies of Ignorance, edited by Shannon Sullivan and

Nancy Tuana, 11–38. State Univ of New York Pr.

Milman, Oliver. 2022. ‘Criticism intensifies after big oil admits ‘gaslighting’ public over green aims’. The Guardian, https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/17/oil-companies-exxon….

Ministerie van Financiën. 2023. Integraal overzicht klimaat. https://www.rijksfinancien.nl/miljoenennota/2023/bijlage/1485781.

Moncrieff, Joanna, Ruth E. Cooper, Tom Stockmann, Simone Amendola, Michael P. Hengartner and Mark A. Horowitz. 2022. ‘The Serotonin Theory of Depression: A Systematic Umbrella Review of the Evidence’. Molecular Psychiatry (July): 1–14. issn: 1476-5578. https://doi.org/10/gqh6nd.

Moore, Tomm, Ross Stewart and Will Collins. 2020. ‘Wolfwalkers’. Cartoon Saloon and Melusine Productions.

Morris, Steven. 2022. ‘‘Like a computer reset’: Exmoor river to be liberated in pioneering project’. The Guardian, https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/14/exmoor-river-aller-….

Naess, Arne. 1973. ‘The Shallow and the Deep, Long-range Ecology Movement. A Summary’. Inquiry 16 (1-4): 95–100. issn: 0020-174X. https://doi.org/10/dzmj5j.

Nagel, Thomas. 1974. ‘What Is It Like to Be a Bat?’ Philosophical Review 83 (October): 435–50. https://doi.org/10/cjr7k4.

NCIRD. 2022. ‘Current Bird Flu Situation in Poultry’. Centers for Disease Control and Prevention, March. https://www.cdc.gov/flu/avianflu/poultry.htm.

Nelson, Joyce. 2019. ‘Monsanto’s “Rain of Death” on Canada’s Forests’. Global Research, https://www.globalresearch.ca/monsantos-rain-death-forests/5677614.

Newen, Albert, Leon de Bruin and Shaun Gallagher, eds. 2020. The Oxford Handbook of 4E Cognition. First published in paperback. Oxford: Oxford University Press. isbn: 978-0-19-886347-2.

Noddings, Nel. (1984) 2013. Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education. 2nd edition. Berkeley: University of California Press, June. isbn: 978-0-520-23864-0.

Norlock, Kathryn. 2019. ‘Feminist Ethics’. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Summer 2019, edited by Edward N. Zalta. Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/

entries/feminism-ethics/.

O’Neill, Eileen. 2005. ‘Early Modern Women Philosophers and the History of Philosophy’. Hypatia 20 (3): 185–197. issn: 0887-5367, 1527-2001. https://doi.org/10/fck795.

Olson, Carl. 2009. Historical Dictionary of Buddhism. Historical Dictionaries of Religions, Philosophies, and Movements 97. Toronto: Scarecrow Press. isbn: 9780810863170.

Pearkes, Eileen Delehanty. 2016. A river captured: The Columbia River Treaty and Catastrophic Change. Rocky Mountain Books. isbn: 9781771601788.

Plumwood, Val. 1991. ‘Nature, Self, and Gender: Feminism, Environmental Philosophy, and the Critique of Rationalism’. Hypatia 6 (1): 3–27. issn: 0887-5367. JSTOR: 3810030. https://www.jstor.org/stable/3810030.

———. (1993) 2003. Feminism and the Mastery of Nature. Transferred to digital print. Redacted by Teresa Brennan. Opening Out: Feminism for Today. London, New York: Routledge. isbn: 978-0-415-06810-9 978-0-415-06809-3.

Powers, Richard. 2019. The Overstory. Epub. New York, London: W. W. Norton & Company. isbn: 978-0-393-35668-7.

Ravaisson, Félix. (1838) 2008. Of Habit. Translated by Clare Carlisle and Mark Sinclaire. London/New York: Continuum. isbn: 978-1-84706-197-3 978-1-84706-198-0.

Rechtbank Den Haag. 2021. ECLI:NL:RBDHA:2021:5339. Judgment. http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-doc….

Rees, Tobias, Thomas Bosch and Angela E. Douglas. 2018. ‘How the Microbiome Challenges Our Concept of Self’. PLOS Biology 16, no. 2 (February): e2005358. issn: 1545-7885. https://doi.org/10/gft42d.

Reynaert, Peter. 2009. ‘Embodiment and Existence: Merleau-Ponty and the Limits of Naturalism’. In Phenomenology and Existentialism in the Twentieth Century II: Fruition–Cross-Pollination–Dissemination, edited by Anna-Teresa Tymieniecka, redacted by William S. Smith, Jadwiga S. Smith and Daniela Verducci, 104:93–104. Analecta Husserliana. Dordrecht: Springer. isbn: 978-90-481-2978-2. https://doi.org/10/cmgm4z.

Rinpoche, Kalu. 1986. The Dharma: That Illuminates All Beings Impartially Like the Light of the Sun and the Moon. Edited by Kagyu Thubten Choling. 222. State University of New York Press. isbn: 9780887061561.

Röhricht, Frank, Shaun Gallagher, Ulfried Geuter and Daniel D. Hutto. 2014. ‘Embodied cognition and body psychotherapy: The construction of new therapeutic environments’. Sensoria: A  Journal of Mind, Brain and Culture 10, no. 1 (July): 11. https://doi.org/10.7790/sa.v10i1.389.

Rosati, Connie S. 2016. ‘Moral Motivation’. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Winter 2016, edited by Edward N. Zalta. Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/moral-motivation/.

Rosch, Eleanor. 2008. ‘Beginner’s Mind: Paths to the Wisdom that is Not Learned’. In Teaching for Wisdom, edited by M. Ferrari and G. Potworowski, 135–162. Dordrecht: Springer. isbn: 978-1-4020-6532-3. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6532-3_8.

Rucińska, Zuzanna and Martin Weichold. 2022. ‘Pretense and Imagination From the Perspective of 4e Cognitive Science: Introduction to the Special Issue’. Phenomenology and the Cognitive Sciences 21 (5): 989–1001. https://doi.org/10/gr5tgm.

Ryle, Gilbert. (1949) 2009. The Concept of Mind. 60th Anniversary Edition. London/New York: Routledge. isbn: 978–0–415–48547–0.

Saigusa, Tetsu, Atsushi Tero, Toshiyuki Nakagaki and Yoshiki Kuramoto. 2008. ‘Amoebae Anticipate Periodic Events’. Physical Review Letters 100, no. 1 (January): 018101. https://doi.org/10.1103/physrevlett.100.018101.

Sandel, Michael J. 2012. ‘How Markets Crowd Out Morals’. Boston Review. http://bostonreview.net/forum-sandel-markets-morals.

Sawyer, J. S. 1972. ‘Man-Made Carbon Dioxide and the “Greenhouse” Effect’. Nature 239, no. 5366 (September): 23–26. issn: 0028-0836, 1476-4687. https://doi.org/10/dsqtz3.

Scientist Rebellion. 2021. ‘We Leaked the Upcoming IPCC Report!’ scientist rebellion_. https://web.archive.org/web/20210824201738/https://scientistrebellion.c….

Simard, Suzanne W. 2018. ‘Mycorrhizal Networks Facilitate Tree Communication, Learning, and Memory’. In Memory and Learning in Plants, 191–213. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75596-0_10.

———. 2021. Finding the Mother Tree: Uncovering the Wisdom and Intelligence of the Forest. New York: Alfred A. Knopf. isbn: 978-0-525-65610-4.

Singer, Peter. 2011. Practical Ethics. 3rd ed. Cambridge University Press. isbn: 978-1-139-49689-6. Google Books: lNgnV0eDtM0C. https://www.cambridge.org/be/academic/subjects/philosophy/ethics/practi….

———. 2015. Animal Liberation. Open Road Media. isbn: 978-1-336-02618-6 978-1-4976-4559-2. http://api.overdrive.com/v1/collections/v1L1B2wEAAA2b/products/3f55ece4….

Slors, Marc, Leon de Bruin and Derek Strijbos. 2015. Philosophy of Mind, Brain and Behaviour. Amsterdam: Boom. isbn: 978-90-8953-654-9.

Solomon, Charles. 2020. The Art of Wolfwalkers. New York: Abrams. isbn: 9781419748059.

Sorokin, Pitirim A. and R. Merton. 1937. ‘Social Time: A Methodological and Functional Analysis’. American Journal of Sociology 42:615–629. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:143016143.

Stamenkovic, P. 2020. ‘The contradictions and dangers of Bruno Latour’s conception of climate science’. Disputatio 9 (13): 227–260. issn: 2254-0601.

Stark, Vicky. 2020. ‘‘Octopus Teacher’ Lets Filmmaker Into Secret World’. Voice of America, https://www.voanews.com/a/arts-culture_octopus-teacher-lets-filmmaker-s….

Steffen, Will, Katherine Richardson, Johan Rockström, Sarah E Cornell, Ingo Fetzer, Elena M Bennett, Reinette Biggs, Stephen R Carpenter, Wim De Vries and Cynthia A De Wit. 2015. ‘Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet’. Science 347 (6223). issn: 0036-8075.

Sullivan, Shannon. 2013. ‘Oppression in the Gut. The Biological Dimensions of Deweyan Habit’. In A History of Habit from Aristotle to Bourdieu, edited by Tom Sparrow and Adam Hutchinson, 236–255. Lanham, MD: Lexington Books. isbn: 978-0-7391-8198-0.

Sundstrom, Johnny. 2013. Fivemile-Bell Landscape Restoration Project. Report. Siuslaw Institute. https://www.landcan.org/article/FivemileBell-Landscape-Restoration-Proj….

Taylor, Charles. 2007. A Secular Age. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press. isbn: 978-0-674-02676-6.

Taylor, Jonathan. 2016. Koko: The Gorilla Who Talks to People. documentary film. https://www.bbc.co.uk/programmes/

b07gxpd7.

Templeton, Jessica, Deborah Davenport, Laura Bullón-Cassis and Moritz Petersmann. 2023. ‘Summary of the 58th Session of the Intergovernmental Panel on Climate Change: 13-19 March 2023’. Earth Negotiations Bulletin 12, no. 819 (March): 1–22. https://enb.iisd.org/58th-session-intergovernmental-panel-climate-chang….

Tero, Atsushi, Seiji Takagi, Tetsu Saigusa, Kentaro Ito, Dan P. Bebber, Mark D. Fricker, Kenji Yumiki, Ryo Kobayashi and Toshiyuki Nakagaki. 2010. ‘Rules for Biologically Inspired Adaptive Network Design’. Science 327, no. 5964 (January): 439–442. https://doi.org/10.1126/science.1177894.

Thagard, Paul. 2021. Bots and Beasts: What Makes Machines, Animals, and People Smart? Epub. Cambridge/London: MIT Press, October. https://doi.org/10/gr5tgq.

Thompson, Evan. 2007. Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind. Harvard University Press. isbn: 978-0-674-02511-0.

———. 2014. Waking, Dreaming, Being: Self and Consciousness in Neuroscience, Meditation, and Philosophy. Columbia University Press. isbn: 9780231538312.

———. 2022. ‘Could All Life Be Sentient?’ Preprint, Journal of Consciousness Studies 29, no. 3 (March): 229–265. https://doi.org/10.53765/20512201.29.3.229.

Tomasello, Michael. 1999. The cultural origins of human  cognition. Harvard University Press. isbn: 9780674005822. https://doi.org/10.2307/j.ctvjsf4jc.

Turner, Nancy J., Fikret Berkes, Janet Stephenson and Jonathan Dick. 2013. ‘Blundering Intruders: Extraneous Impacts on Two Indigenous Food Systems’. Human Ecology 41, no. 4 (June): 563–574. https://doi.org/10.1007/s10745-013-9591-y.

UNFCCC. 2016. Report of the Conference of the Parties on Its Twenty-First Session, Held in Paris from 30 November to 13 December 2015. Addendum. Part Two: Action Taken by the Conference of the Parties at Its Twenty-First Session. Conferentieverslag. Parijs: UN Framework Convention on Climate Change, January. https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf.

Universiteit van Nederland. 2018. ‘Waarom Zijn Wij Niet Goed Voorbereid Op de Volgende Pandemie?’ Directed by Universiteit van Nederland. In collaboration with Marion Koopmans, November. https://www.youtube.com/watch?v=sEr_Xls9A3A.

Varela, Francisco J. 1996. ‘Neurophenomenology: a methodological remedy for the hard problem’. Journal of Consciousness Studies 3, no. 4 (April): 330–49. issn: 1355-8250. https://www.ingentaconnect.com/content/imp/jcs/1996/00000003/00000004/7….

———. 1999. Ethical Know-How: Action, Wisdom, and Cognition (Writing Science). 96. Stanford University Press. isbn: 9780804730334.

Varela, Francisco J., Evan Thompson and Eleanor Rosch. (1991) 2016. The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Revised edition. Cambridge, Massachusetts ; London England: MIT Press. isbn: 978-0-262-52936-5.

Walsh, Colleen. 2021. ‘So why did you love ‘My Octopus Teacher’?’ The Harvard Gazette, https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/05/harvard-panel-discusses-….

Weichold, Martin and Zuzanna Rucińska. 2021. ‘Pretense as Alternative Sense-Making: A Praxeological Enactivist Account’. Phenomenology and the Cognitive Sciences (September). issn: 1572-8676. https://doi.org/10/gmq2c3.

Weigel, Moira. 2019. ‘Feminist cyborg scholar Donna Haraway: ‘The disorder of our era isn’t necessary’’. The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2019/jun/20/donna-haraway-interview-c….

Wu, Jianguo and Orie Loucks. 1995. ‘From Balance of Nature to Hierarchical Patch Dynamics: A Paradigm Shift in Ecology’. The Quarterly Review of Biology 70:439–466. https://doi.org/10/fn9qs8.

Zemp, M., M. Huss, E. Thibert, N. Eckert, R. McNabb, J. Huber, M. Barandun et al. 2019. ‘Global glacier mass changes and their contributions to sea-level rise from 1961 to 2016’ [in en]. Nature 568, no. 7752 (April): 382–386. issn: 1476-4687. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1071-0.

Zhu, Liping, Song-Ju Kim, Masahiko Hara and Masashi Aono. 2018. ‘Remarkable problem-solving ability of unicellular amoeboid organism and its mechanism’. Royal Society Open Science 5, no. 12 (December): 180396. https://doi.org/10.1098/rsos.180396.

Download scriptie (3.03 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Kristien Hens