De COVID-19 pandemie, laatste druppel die emmer doet overlopen bij verpleegkundigen?

Lena
Sommen

4 op de 10 verpleegkundigen tewerkgesteld in de Belgische gezondheidszorg tijdens de COVID-19 pandemie geven een intentie aan om de zorgsector te verlaten.

België kent tot nu toe 4,8 miljoen geregistreerde COVID-19 gevallen sinds het begin van de pandemie, waarvan 156.300 hospitalisaties. Hierdoor kan gesteld worden dat de pandemie een grote druk uitoefent op het zorgsysteem en de werkdruk van verpleegkundigen aanzienlijk verhoogt. In 2022 publiceerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg reeds cijfers over de intentie van verpleegkundigen tewerkgesteld op intensieve zorgen om het beroep te verlaten. Deze lagen toen op 26,5%.

Hoge werkdruk

Onderzoek geeft weer dat de beïnvloedende factoren voor de werkdruk bij verpleegkundigen het aantal patiënten waarvoor de verpleegkundige verantwoordelijk is, de mate van afhankelijkheid van de patiënten, het type zorg en daarnaast ook de gemiddelde tijd van hulpverlening die voor elke patiënt nodig is.

Het ervaren van een overmatige werkdruk werd eerder in relatie gebracht met de overweging om de job in de gezondheidszorg te verlaten, zowel vóór als tijdens de pandemie.

4 op de 10 verpleegkundigen overwegen de zorgsector te verlaten

Dit enquête-onderzoek bij 1090 Belgische verpleegkundigen tijdens de vierde en vijfde COVID-19 golf vond een hoge intentie om de zorgsector te verlaten. 41,3% oftewel 4 op de 10 verpleegkundigen tewerkgesteld in de Belgische gezondheidszorg overwegen om de zorgsector te verlaten. De prevalentie bleek het hoogste te zijn bij verpleegkundigen werkzaam op intensieve zorgen afdelingen en spoedgevallen diensten, waar 1 op de 5 verpleegkundigen overwegen om een job te zoeken buiten de zorgsector.

Is de pandemie de boosdoener?

Volgens het onderzoek werd de intentie om de zorgsector te verlaten in sterke mate beïnvloed door het ervaren van een gebrek aan controle over het werk en of verpleegkundigen het gevoel hadden dat ze kwaliteitsvolle zorg konden verlenen. Daarenboven heeft de ervaren druk in de werkomgeving, beoordeeld via de zogenaamde “zorgdrukbarometer”, een grote impact op de overweging om de zorgsector te verlaten. Een stijging of daling in COVID-19 hospitalisaties bleek vreemd genoeg geen invloed te hebben op de intentie om de zorgsector te verlaten.

Wat nu?

De resultaten van het onderzoek zijn een duidelijk noodsignaal naar beleidsmakers en politici omwille van het nijpend tekort aan verpleegkundigen. Het onderzoek benadrukt de behoefte aan retentie initiatieven binnen de zorgsector met specifieke focus op verpleegkundigen op intensieve zorgen afdelingen en spoedgevallen aangezien bij hen de prevalentie van het overwegen om de zorgsector te verlaten het hoogste is.

De aandacht dient te gaan naar passende hervormingen met het doel specifieke arbeidsomstandigheden te verbeteren, die kunnen leiden tot het tijdig en gericht voorkomen van personeelsverloop. Het investeren in een retentiebeleid in de vorm van het verhogen van werktevredenheid en het nakomen van organisatorische verplichtingen minimaliseert de intentie om een job buiten de zorgsector te zoeken. Bijkomend zijn het opstellen van een beleid rond veilige verpleegkundige bestaffing en het uitbreiden van initiatieven voor de bevordering van een kwaliteitsvolle werkomgeving van belang. 

De zorgdruk samen met het gebrek aan controle over het eigen werk zijn factoren die volgens het onderzoek bijdragen aan de intentie om de zorgsector te verlaten. Daarnaast blijkt uit ander eerder onderzoek dat het vertrouwen van het personeel in en de steun van de organisatie voor het personeel kernfactoren zijn die beschermen tegen het overwegen om de zorgsector te verlaten. Altezamen zijn deze mogelijke aanknopingspunten voor beleidsmakers om de intentie van verpleegkundigen om de zorgsector te verminderen.

Recentelijk werd er een aanzet tot de hervorming van het verpleegkundig beroep gegeven door Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Echter dient er naast het aantrekkelijker maken van het beroep eveneens ingezet te worden op het verhogen van de intentie om in het zorgberoep te blijven bij het huidige zorgpersoneel.

Bibliografie

1. World Health Organization. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 [Internet]. 2020 [cited 22 March 2023]. Available from: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 

2. Sciensano. Belgium COVID-19 Epidemiological Situation [Internet]. 2023. [cited 22 March 2023]. Available from:https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c…;

3. Qureshi SM, Bookey-Bassett S, Purdy N, Greig MA, Kelly H, Neumann WP. Modelling the impacts of COVID-19 on nurse workload and quality of care using process simulation. PLoS One. 2022 Oct 13;17(10):e0275890. doi: 10.1371/journal.pone.0275890.

4. Alnaeem MM, Hamdan-Mansour AM, Nashwan AJ, Abuatallah A, Al-Hussami M. Healthcare providers' intention to leave their jobs during COVID-19 pandemic: A cross-sectional study. Health Sci Rep. 2022 Oct; 5(6): e859. doi: 10.1002/hsr2.859.  

5. Chen YC, Wu HC, Kuo FT, Koh D, Guo YL, Shiao JS. Hospital factors that predict intention of health care workers to leave their job during the COVID-19 pandemic. J Nurs Scholarsh. 2022 Sep; 54(5): 607-612. doi: 10.1111/jnu.12771.  

6. Ulupınar F, Erden Y. Intention to leave among nurses during the COVID-19 outbreak: A rapid systematic review and Meta-Analysis. J Clin Nurs. 2022 Nov. doi: 10.1111/jocn.16588. Epub ahead of print. PMID: 36435976. 

7. Poon YR, Lin YP, Griffiths P, Yong KK, Seah B, Liaw SY. A global overview of healthcare workers' turnover intention amid COVID-19 pandemic: a systematic review with future directions. Hum Resour Health. 2022 Sep; 20(1): 70. doi: 10.1186/s12960-022-00764-7.  

8. Registered Nurses Association of Ontario. Work and Wellbeing Survey Results. [Internet]. 2021. [cited 26 April 2023]. Available from https://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/Nurses_Wellbeing_Survey_Results_-_M…

9. Van den Heede K, Bouckaert N, Detollenaere J, Kohn K, Maertens de Noordhout C, Vanhooreweghe J, Bruyneel A, Sermeus W. Nurse staffing on Belgian intensive care units: the impact of two years of COVID-19 pandemic. Health Services Research (HSR) Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE). 2022 May. KCE Reports 353. DOI: 10.57598/R353C.

10. Vermeir P, Blot S, Degroote S, Vandijck D, Mariman A, Vanacker T, Peleman R, Verhaeghe R, Vogelaers D. Communication satisfaction and job satisfaction among critical care nurses and their impact on burnout and intention to leave: A questionnaire study. Intensive Crit Care Nurs. 2018 Oct; 48: 21-27. doi: 10.1016/j.iccn.2018.07.001.  

11. Bruyneel A, Smith P, Tack J, Pirson M. Prevalence of burnout risk and factors associated with burnout risk among IC nurses during the COVID-19 outbreak in French speaking Belgium. Intensive Crit Care Nurs. 2021 Aug; 65: 103059. doi: 10.1016/j.iccn.2021.103059.  

12. Bruyneel A, Bouckaert N, Maertens de Noordhout C, Detollenaere J, Kohn L, Pirson M, Sermeus W, Van den Heede K. Association of burnout and intention-to-leave the profession with work environment: A nationwide cross-sectional study among Belgian intensive care nurses after two years of pandemic. Int J Nurs Stud. 2023 Jan; 137: 104385. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2022.104385.   

13. Carlesi KC, Padilha KG, Toffoletto MC, Henriquez-Roldán C, Juan MA. Patient Safety Incidents and Nursing Workload. Rev Lat Am Enfermagem. 2017 Apr 6;25:e2841. doi: 10.1590/1518-8345.1280.2841.

14. Sharma A, Minh Duc NT, Luu Lam Thang T, Nam NH, Ng SJ, Abbas KS, Huy NT, Marušić A, Paul CL, Kwok J, Karbwang J, de Waure C, Drummond FJ, Kizawa Y, Taal E, Vermeulen J, Lee GHM, Gyedu A, To KG, Verra ML, Jacqz-Aigrain ÉM, Leclercq WKG, Salminen ST, Sherbourne CD, Mintzes B, Lozano S, Tran US, Matsui M, Karamouzian M. A Consensus-Based Checklist for Reporting of Survey Studies (CROSS). J Gen Intern Med. 2021 Oct;36(10):3179-3187. doi: 10.1007/s11606-021-06737-1.

15. Kim HY.   Statistical notes for clinical researchers: assessing normal distribution (2) using skewness and kurtosis.   Restor Dent Endod. 2013 Feb;38(1):52-54.   https://doi.org/10.5395/rde.2013.38.1.52

16. Fishbein D, Nambiar S, McKenzie K, Mayorga M, Miller K, Tran K, Schubel L, Agor J, Kim T, Capan M. Objective measures of workload in healthcare: a narrative review. Int J Health Care Qual Assur. 2019 Dec 20;33(1):1-17. doi: 10.1108/IJHCQA-12-2018-0288.

17. Bono R, Alarcón R, Blanca MJ. Report Quality of Generalized Linear Mixed Models in Psychology: A Systematic Review. Front Psychol. 2021 Apr 22;12:666182. doi: 10.3389/fpsyg.2021.666182.

18. Zorgnet Icuro. Personeelstekort dwingt Vlaamse ziekenhuizen en woonzorgcentra om zorgaanbod af te bouwen. 2022. [cited 22 March 2023]. Available from: https://www.zorgneticuro.be/nieuws/personeelstekort-dwingt-vlaamse-ziek…;

19. Belgium.be. Hervorming van het verpleegkundig beroep. 2023. [cited 29 April 2023]. Available from:https://vandenbroucke.belgium.be/nl/hervorming-van-het-verpleegkundig-beroep

20. Sinsky CA, Brown RL, Stillman MJ, Linzer M. COVID-Related Stress and Work Intentions in a Sample of US Health Care Workers. Mayo Clin Proc Innov Qual Outcomes. 2021 Dec;5(6):1165-1173. doi: 10.1016/j.mayocpiqo.2021.08.007.

21. Koch P, Zilezinski M, Schulte K, Strametz R, Nienhaus A, Raspe M. How Perceived Quality of Care and Job Satisfaction Are Associated with Intention to Leave the Profession in Young Nurses and Physicians. Int J Environ Res Public Health. 2020 Apr 15;17(8):2714. doi: 10.3390/ijerph17082714.

Download scriptie (747.49 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Filip Haegdorens