Onbewuste vooroordelen binnen hulpverlening: een complex vraagstuk

Lotte
Morel

Discriminatie op de arbeidsmarkt, de huurmarkt, in het onderwijs, … Het is nog steeds een trieste realiteit voor vluchtelingen en etnische minderheden in ons land. Maar hoe zit het bij hulpverleners? Hulpverleners, dat zijn toch geen racisten, anders hadden ze een andere job gekozen, niet? Recent masterproefonderzoek aan de Universiteit Gent laat zien dat het ingewikkelder is. ‘Expliciet proberen hulpverleners racisme en discriminatie tegen te gaan, maar onbewust versterken ze deze dynamieken ook bij momenten’, zo concludeert de onderzoeker.

Niet-begeleide minderjarige vluchtelingenDe laatste jaren rapporteerde de media herhaaldelijk hoe de druk op het opvangnetwerk voor asielzoekers blijft toenemen. Ook het aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, jongeren die naar ons land vluchten zonder begeleiding van hun ouder of voogd, steeg spectaculair. Dit staat in schril contrast met de beperkte opvangcapaciteit van de Belgische asielcentra. De overgrote meerderheid niet-begeleide minderjarigen in België is bovendien afkomstig uit Afghanistan, wat hen vaak onderwerp van onderzoek maakt, zo ook in deze studie.

Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen hebben het allesbehalve makkelijk. De onzekere asielprocedure, het opbouwen van een nieuw leven en de vlucht, gaan gepaard met trauma en emotionele uitdagingen. Dit alles moeten ze zonder ouders zien te overleven. Juist daarom zijn de relaties die ze aangaan met hulpverleners rondom hen zo belangrijk voor hun welzijn. In de studie neemt de onderzoekster de hulpverleningsrelatie van professionals die werken met niet-begeleide minderjarige Afghaanse jongeren onder de loep via een reeks diepte-interviews.

Bewust versus onbewust

De resultaten van dit onderzoek bevestigen de kracht van positieve vertrouwensrelaties met hulpverleners. De geïnterviewde OKAN-leerkrachten en medewerkers uit asielcentra proberen vanuit een open houding met respect voor culturele verschillen te werken.

Dat er veel goede intenties zijn, betekent daarom niet dat het nooit fout kan lopen. Deze studie toont aan dat de professionals onbewust ook stereotyperende uitspraken doen, ondanks het nastreven van een open en respectvolle houding. Zo stelt een participant bijvoorbeeld: We proberen hen uit te leggen, mannen en vrouwen zijn gelijk. Maar het is niet…, ze zijn superlief tegen ons hé, maar ze kunnen dat moeilijk vatten. Dus, we moeten hen eigenlijk zo wat de normen en waarden van het normale leven leren, want ze worden daar een beetje gebrainwasht. Deze quote laat zien hoe deze persoon onbewust suggereert dat Afghanen minder ontwikkeld zijn. Dit soort ideeën kan discriminatie en ongelijkheid versterken.

Dat er impliciete vormen van stereotypering aanwezig zijn, hoeft op zich niet te verbazen. Het idee dat België als ‘ontwikkeld’ land superieur is aan ‘ontwikkelingslanden’ zoals Afghanistan, vind je in Vlaanderen overal. Alleen al spreken over ‘ontwikkelde landen’ en ‘landen in ontwikkeling’, versterkt dit idee. Bijgevolg is het logisch dat deze denkbeelden doorsijpelen in de gehele samenleving, hulpverleners inbegrepen.

Racisme: nergens of juist overal?

Belangrijker, zo stelt de onderzoeker, is de mate waarin hulpverleners kunnen reflecteren over racisme in al zijn facetten. Die mogelijkheid tot reflectie is eerder beperkt, zo blijk uit uitspraken als “Wel, we zitten hier in OKAN, dus racistische leerkrachten hebben we hier sowieso niet, anders zouden ze de verkeerde job gekozen hebben hé.

De moeilijkheid om over (onbewust) racisme te reflecteren in het eigen gedrag en binnen de organisatie is gelinkt aan de manier waarop de hulpverleners het concept ‘racisme’ definiëren. Een eerste groep ziet racisme als intentioneel en kwaadwillig en vind het dan ook zeer beledigend om met racisme geassocieerd te worden. Ze verwijzen naar het idee van ‘neutraliteit’ dat zeer belangrijk is binnen OKAN- en asielcontexten. Omdat ze neutraliteit nastreven, zijn deze contexten volgens hen ‘safe spaces’, vrij van racisme. Helaas maakt dit idee een kritische zelfreflectie over racisme onmogelijk, zo concludeert de onderzoeker.

Een tweede groep hulpverleners ziet racisme dan weer wel als multidimensionaal en erkent hier ook zelf soms schuldig aan te zijn. Deze groep linkt dit aan het algemeen klimaat in Vlaanderen waarin stereotyperende en racistische denkbeelden nog sterk aanwezig zijn. Dit idee laat aan de ene kant meer reflectie toe, maar anderzijds gaat gepaard met het idee dat racisme iets natuurlijks is, iets van alle tijden. In dat idee schuilt dan weer het risico om racisme te normaliseren. Hierdoor wordt het opnieuw moeilijk om ertegen te vechten.

Laten we meer ruimte creëren voor reflectie

Hoewel professionals het belang van hun functie voor de jongeren erkennen, uitten ze ook veel machteloosheid. Persoonlijke en structurele uitdagingen leiden tot dagelijkse worstelingen en heel wat stress.  

Against racismOp structureel niveau getuigen ze van grote tekorten op het vlak van financiën, personeel, maar ook op het vlak van expertise in het omgaan met ernstige mentale gezondheidsproblemen. Zowel in de asielcentra als in de scholen ervaren professionals de drempel om psychische hulp te bieden als veel te groot. Psychologen zijn vaak extern figuren die moeilijk toegankelijk zijn. Hierdoor komen heel wat problemen bij de professionals zelf te liggen, hoewel ze hier niet voor opgeleid zijn. Daarnaast ervaren de professionals ook machteloosheid ten gevolge van worstelingen op persoonlijk vlak. Het principe van neutraliteit leidt tot vele vragen. Hoe doe je dat ‘neutraal’ zijn, maar tegelijk tonen dat het oké is om jezelf te zijn? Bovendien wegen de hoge werkdruk, de vele tekorten en de schrijnende situatie van Afghanen in België ook sterk op hun eigen mentale gezondheid, zo blijkt uit de interviews.

Deze laatste resultaten nuanceren de andere bevindingen voor een stuk. De grote tekorten en de stress die daardoor gecreëerd wordt binnen en individuen en organisaties, neemt gigantisch veel mentale ruimte in. We hebben meer bewustzijn en reflectie nodig over de minder opvallende vormen van racisme, dat is zeker. Maar om dit proces te bevorderen bij professionals en hun organisaties, is er uiteraard ook aandacht nodig voor de tekorten en de stress waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden. Pas dan zal het mogelijk zijn om verder te evolueren richting een sterk hulpverleningslandschap dat ook de mogelijkheden heeft om zelfkritisch met vragen als (onbewust) racisme aan de slag te gaan. Dus laten we misschien alvast beginnen met naar hun noodkreten te luisteren.

Bibliografie

Adams, R., Dominelli, L., & Payne, M. (2009). Critical Practice in Social Work. Bloomsbury Publishing.

Ahearn, F. L. (2000). Psychosocial Wellness of Refugees: Issues in Qualitative and Quantitative Research. Berghahn Books.

Akbulut, N., & Razum, O. (2022). Why Othering should be considered in research on health inequalities: Theoretical perspectives and research needs. SSM - Population Health, 20, 101286. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2022.101286

Amro, Z. (2019). Wellbeing in displacement: Exploring the experience of young adult refugees from Syria and Jordan. King’s College London.

Andersson, R. (2014). Illegality, Inc.: Clandestine Migration and the Business of Bordering Europe. Univ of California Press.

Anis, M. (2005). Talking about culture in social work encounters: Immigrant families and child welfare in Finland. European Journal of Social Work, 8(1), 3–19. https://doi.org/10.1080/1369145042000331341

Annamma, S. A., Jackson, D. D., & Morrison, D. (2017). Conceptualizing color-evasiveness: Using dis/ability critical race theory to expand a color-blind racial ideology in education and society. Race Ethnicity and Education, 20(2), 147–162. https://doi.org/10.1080/13613324.2016.1248837

Apfelbaum, E. P., Pauker, K., Sommers, S. R., & Ambady, N. (2010). In Blind Pursuit of Racial Equality? Psychological Science, 21(11), 1587–1592. https://doi.org/10.1177/0956797610384741

Aragón, O. R., Dovidio, J. F., & Graham, M. J. (2017). Colorblind and multicultural ideologies are associated with faculty adoption of inclusive teaching practices. Journal of Diversity in Higher Education, 10(3), 201–215. https://doi.org/10.1037/dhe0000026

Archer, L., & Francis, B. (2005). ‘They never go off the rails like other ethnic groups’: Teachers’ constructions of British Chinese pupils’ gender identities and approaches to learning. British Journal of Sociology of Education, 26(2), 165–182. https://doi.org/10.1080/0142569042000294156

Asad, T. (2003). Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford University Press.

Aziz, R. (2017). Niemand zal hier slapen vannacht. Uitgeverij Epo.

Backlund, Å., Eriksson, R., Greiff, K., & Åkerlund, E.-M. (2015). Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar—Erfarenheter från Stockholms län.

Baines, D. (2007). Doing anti-oppressive practice: Building transformative politicized social work. Halifax.

Baines, D., & Van Den Broek, D. (2016). Coercive Care: Control and Coercion in the Restructured Care Workplace. British Journal of Social Work, bcw013. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcw013

Ben-Ari, A., & Strier, R. (2010). Rethinking Cultural Competence: What Can We Learn from Levinas? British Journal of Social Work, 40(7), 2155–2167. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcp153

Bhabha, H. (1995). Cultural diversity and cultural differences.

Bhabha, J., & Young, W. (1999). Not Adults in Miniature: Unaccompanied Child Asylum Seekers and the New U.S. Guidelines. International Journal of Refugee Law, 11(1), 84–125.

Bonilla-Silva, E. (2006). The Central Frames of Color-Blind Racism. In Racism without Racists: Color-Blind Racism and the Persistence of Racial Inequality in the United States. Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Brah, A. (1992). Women of South Asian Origin in Britain. Issues and Concerns. In P. Braham, A. Rattansi & R. Skellington (Eds.), Racism and Antiracism. Inequalities, Opportunities and Policies. London: Sage Publications in association with the Open University.

 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Braun, V., & Clarke, V. (2021). Can I use TA? Should I use TA? Should I not use TA? Comparing reflexive thematic analysis and other pattern-based qualitative analytic approaches. Counselling and Psychotherapy Research, 21(1), 37–47. https://doi.org/10.1002/capr.12360

Brown, T. N. (2003). Critical Race Theory Speaks to the Sociology of Mental Health: Mental Health Problems Produced by Racial Stratification. Journal of Health and Social Behavior, 44(3), 292–301. https://doi.org/10.2307/1519780

Burr, V. (1995). An Introduction to Social Constructionism. Routledge.

Campbell, S. M., Ulrich, C. M., & Grady, C. (2018). A Broader Understanding of Moral Distress. In C. M. Ulrich & C. Grady (Eds.), Moral Distress in the Health Professions (pp. 59–77). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64626-8_4

Canales, M. K. (2000). Othering: Toward an Understanding of Difference. Advances in Nursing Science, 22(4), 16.

Canning, V. (2021). Managing Expectations: Impacts of Hostile Migration Policies on Practitioners in Britain, Denmark and Sweden. Social Sciences, 10(2), Article 2. https://doi.org/10.3390/socsci10020065

Caritas (Director). (2021, May 6). The rights of an unaccompanied minor in Belgium (2021). https://www.youtube.com/watch?v=l3i2bsQZ6kM

Caritas International. (2021, September 22). Dringend nood aan opvang voor NBMV op doortocht. https://www.caritasinternational.be/nl/asiel-migratie/dringend-nood-aan…

Celeste, L., Baysu, G., Phalet, K., Meeussen, L., & Kende, J. (2019). Can School Diversity Policies Reduce Belonging and Achievement Gaps Between Minority and Majority Youth? Multiculturalism, Colorblindness, and Assimilationism Assessed. Personality and Social Psychology Bulletin, 45(11), 1603–1618. https://doi.org/10.1177/0146167219838577

Century, G., Leavey, G., & Payne, H. (2007). The experience of working with refugees: Counsellors in primary care. British Journal of Guidance & Counselling, 35(1), 23–40. https://doi.org/10.1080/03069880601106765

CGRS. (2019a). Gids voor de niet-begeleide minderjarige die asiel aanvraagt in België [brochure]. https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_nbmv_me…

CGRS. (2019b, June 7). The unaccompanied child. CGRS. https://www.cgrs.be/en/unaccompanied-child

CGRS. (2022, March 2). Afghanistan: Nieuw beleid. Afghanistan: nieuw beleid. https://www.cgvs.be/nl/actueel/afghanistan-nieuw-beleid

CGRS. (2023, January 18). Asielstatistieken: Overzicht 2022. https://www.cgvs.be/nl/actueel/asielstatistieken-overzicht-2022

Chakraborty, A. T., McKenzie, K. J., Hajat, S., & Stansfeld, S. A. (2010). Racism, mental illness and social support in the UK. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 45(12), 1115–1124. https://doi.org/10.1007/s00127-009-0156-8

Charkaoui, N. (2019). Racisme: Over wonden en veerkracht. EPO.

Christen, M., & Katsarov, J. (2016). Moral Sensitivity as a Precondition of Moral Distress. The American Journal of Bioethics, 16(12), 19–21. https://doi.org/10.1080/15265161.2016.1239787

Cincinnato, S., Ünver, Ö., & Nicaise, I. (2020). Trends in onderwijsongelijkheden op lange termijn in Vlaanderen: Vroegtijdig schoolverlaten, toegang tot het hoger onderwijs en arbeidsinkomen op 25 jaar. Steunpunt onderwijs onderzoek.

Committee on the Rights of the Child, Thirty-ninth session, 17 May-3 June 2005. (2008). Refugee Survey Quarterly, 27(4), 197–224. https://doi.org/10.1093/rsq/hdp021

Cook, B. L., Zuvekas, S. H., Carson, N., Wayne, G. F., Vesper, A., & McGuire, T. G. (2014). Assessing Racial/Ethnic Disparities in Treatment across Episodes of Mental Health Care. Health Services Research, 49(1), 206–229. https://doi.org/10.1111/1475-6773.12095

Council of the European Union. (2021). Draft Action Plan responidng to the events in Afghanistan. https://www.statewatch.org/media/2726/eu-council-afghanistan-com-draft-…

Davis, D. E., DeBlaere, C., Brubaker, K., Owen, J., Jordan II, T. A., Hook, J. N., & Van Tongeren, D. R. (2016). Microaggressions and Perceptions of Cultural Humility in Counseling. Journal of Counseling & Development, 94(4), 483–493. https://doi.org/10.1002/jcad.12107

De Cleen, B., Zienkowski, J., Smets, K., Dekie, A., & Vandevoordt, R. (2017). Constructing the “Refugee Crisis” in Flanders. Continuities and Adaptations of Discourses on Asylum and Migration (pp. 59–78).

De Coninck, D. (2022). The Refugee Paradox During Wartime in Europe: How Ukrainian and Afghan Refugees are (not) Alike. International Migration Review, 01979183221116874. https://doi.org/10.1177/01979183221116874

De Graeve, K., & Bex, C. (2017). Caringscapes and belonging: An intersectional analysis of care relationships of unaccompanied minors in Belgium. Children’s Geographies, 15(1), 80–92. https://doi.org/10.1080/14733285.2016.1254727

De Kock, C. D. (2020). Risk factors and dangerous classes in a European context: The consequences of ethnic framing of and among Turkish drug users in Ghent, Belgium. In Risk and Substance Use. Routledge.

De Nolf, A., d’Haenens, L., & Mekki-Berrada, A. (2021). Face to Face with Anti-Muslim Sentiment: A Qualitative Study into the Coping Mechanisms of Young College and University Muslim Students and Graduates in Flanders. Religions, 12(2), Article 2. https://doi.org/10.3390/rel12020135

Dean, R. G. (2001). The Myth of Cross-Cultural Competence. Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services, 82(6), 623–630. https://doi.org/10.1606/1044-3894.151

Denzin, N. K. (1994). Evaluating qualitative research in the poststructural moment: The lessons James Joyce teaches us. International Journal of Qualitative Studies in Education, 7(4), 295–308. https://doi.org/10.1080/0951839940070401

Derluyn, I., & Broekaert, E. (2008). Unaccompanied refugee children and adolescents: The glaring contrast between a legal and a psychological perspective. International Journal of Law and Psychiatry, 31(4), 319–330. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2008.06.006

Dominelli, L. (1997). Anti-Racist Social Work. Macmillan.

Douglas, K., Saenz, R., & Murga, A. (2015). Immigration in the Era of Color-Blind Racism. American Behavioral Scientist, 59. https://doi.org/10.1177/0002764214566502

Dumke, L., & Neuner, F. (2023). Othering refugees: Psychotherapists’ attitudes toward patients with and without a refugee background. Psychotherapy Research, 33(5), 654–668. https://doi.org/10.1080/10503307.2022.2150097

Edwards-Jones, A. (2014). Qualitative data analysis with NVIVO. Journal of Education for Teaching, 40(2), 193–195. https://doi.org/10.1080/02607476.2013.866724

Elchardus, M., & Spruyt, B. (2014). Universalism and anti-Muslim sentiment. International Journal of Intercultural Relations, 38, 75–85. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.03.001

Eliassi, B. (2010). A stranger in my homeland.

Eliassi, B. (2015). Constructing cultural Otherness within the Swedish welfare state: The cases of social workers in Sweden. Qualitative Social Work, 14(4), 554–571. https://doi.org/10.1177/1473325014559091

Eliassi, B. (2017). Conceptions of Immigrant Integration and Racism Among Social Workers in Sweden. Journal of Progressive Human Services, 28(1), 6–35. https://doi.org/10.1080/10428232.2017.1249242

Equality and Human Rights Commission. (n.d.). Article 3: Freedom from torture and inhuman or degrading treatment. Retrieved July 26, 2023, from https://www.equalityhumanrights.com/en/human-rights-act/article-3-freed…

Eriksson, R., & Rundgren, Å. (2019). Coping with life in a new country – affect regulation based on unaccompanied refugee minors’ needs. European Journal of Social Work, 22(6), 1012–1024. https://doi.org/10.1080/13691457.2018.1469469

Essar, M. Y., Hasan, M. M., Islam, Z., Riaz, M. M. A., Aborode, A. T., & Ahmad, S. (2021). COVID-19 and multiple crises in Afghanistan: An urgent battle. Conflict and Health, 15(1), 70. https://doi.org/10.1186/s13031-021-00406-0

European Union Agency for Asylum. (2022). Afghan nationals seeking international protection in the EU+ [fact sheet]. https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-08/2022_fa…

Eurostat. (2023, April 29). Children in migration—Asylum applicants. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Chil…

Fedasil. (2016a, August 25). Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Fedasil. https://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/minderjarigen/niet-begeleide-min…

Fedasil. (2016b, October 11). Onze waarden. https://www.fedasil.be/nl/over-fedasil/onze-waarden

Fedasil. (2022, October 12). Tekort aan plaatsen voor minderjarigen. https://www.fedasil.be/nl/nieuws/opvang-asielzoekers/tekort-aan-plaatse…

Federale Overheidsdienst Justitie. (n.d.). Niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NMBV). Retrieved May 9, 2023, from https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/…

Fekete, L. (2004). Anti-Muslim Racism and the European Security State. Race & Class, 46(1), 3–29. https://doi.org/10.1177/0306396804045512

Fisher-Borne, M., Cain, J. M., & Martin, S. L. (2015). From Mastery to Accountability: Cultural Humility as an Alternative to Cultural Competence. Social Work Education, 34(2), 165–181. https://doi.org/10.1080/02615479.2014.977244

Foronda, C. (2020). A Theory of Cultural Humility. Journal of Transcultural Nursing, 31(1), 7–12. https://doi.org/10.1177/1043659619875184

Foronda, C., Baptiste, D.-L., Reinholdt, M. M., & Ousman, K. (2016). Cultural Humility: A Concept Analysis. Journal of Transcultural Nursing, 27(3), 210–217.

Foucault, M. (1984). Deux essais sur le sujet et le pouvoirs. In Michel Foucault, un parcours philosophique. (pp. 297–321).

Fourie, C. (2016). The Ethical Significance of Moral Distress: Inequality and Nurses’ Constraint-Distress. The American Journal of Bioethics, 16(12), 23–25. https://doi.org/10.1080/15265161.2016.1239783

Galderisi, S., Heinz, A., Kastrup, M., Beezhold, J., & Sartorius, N. (2015). Toward a new definition of mental health. World Psychiatry, 14(2), 231–233. https://doi.org/10.1002/wps.20231

Garrett, P. M., & Bertotti, T. F. (2017). Social work and the politics of ‘austerity’: Ireland and Italy. European Journal of Social Work, 20(1), 29–41. https://doi.org/10.1080/13691457.2016.1185698

Goethals, K., & De Bode, L. (2022, October 17). Ook vannacht slapen families en kinderen op straat. De Standaard. https://www.standaard.be/cnt/dmf20221017_96058413

Gottlieb, M. (2021). The Case for a Cultural Humility Framework in Social Work Practice. Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work, 30(6), 463–481. https://doi.org/10.1080/15313204.2020.1753615

Grady, C., Danis, M., Soeken, K. L., O’Donnell, P., Taylor, C., Farrar, A., & Ulrich, C. M. (2008). Does Ethics Education Influence the Moral Action of Practicing Nurses and Social Workers? The American Journal of Bioethics : AJOB, 8(4), 4–11. https://doi.org/10.1080/15265160802166017

Guarnaccia, P., & Lopez, S. (1998). The mental health and adjustment of immigrant and refugee children. Child and Adolescent Psychiatric Clinics, 7.3, 537–553.

Guhan, R., & Liebling-Kalifani, H. (2011). The Experiences of Staff Working With Refugees and Asylum Seekers in the United Kingdom: A Grounded Theory Exploration. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 9(3), 205–228. https://doi.org/10.1080/15562948.2011.592804

Gullestad, M. (2002). Invisible Fences: Egalitarianism, Nationalism and Racism. Journal of the Royal Anthropological Institute, 8(1), 45–63. https://doi.org/10.1111/1467-9655.00098

Gustafsson, K., & Johansson, J. (2018). A Worthy Reception? Ambivalences in Social Work With Refugees and Migrants in Sweden. Advances in Social Work, 18(3), Article 3. https://doi.org/10.18060/21656

Hachfeld, A., Hahn, A., Schroeder, S., Anders, Y., & Kunter, M. (2015). Should teachers be colorblind? How multicultural and egalitarian beliefs differentially relate to aspects of teachers’ professional competence for teaching in diverse classrooms. Teaching and Teacher Education, 48, 44–55. https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.02.001

Hagenaars, M., Maene, C., Stevens, P. A. J., Willems, S., Vantieghem, W., & D’Hondt, F. (2023). Diversity ideologies in Flemish education: Explaining variation in teachers’ implementation of multiculturalism, assimilation and colourblindness. Journal of Education Policy, 1–22. https://doi.org/10.1080/02680939.2023.2167236

Hall, S. (1992). Chapter 21: New ethnicities. In Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies. Routledge.

Hanna, D. (2004). Moral distress: The state of the science. Research and Theory for Nursing Practice, 18(1), 73–93.

Hawthorne, C., & Piccolo, P. (2017, May 29). Anti-racism without race. https://africasacountry.com/2016/09/anti-racism-without-race-in-italy/

Hodes, M. (2000). Psychological distressed refugee children in the United Kingdom. Child Psychology & Psychiatry Review.

Höhne, E., van der Meer, A. S., Kamp-Becker, I., & Christiansen, H. (2022). A systematic review of risk and protective factors of mental health in unaccompanied minor refugees. European Child & Adolescent Psychiatry, 31(8), 1–15. https://doi.org/10.1007/s00787-020-01678-2

Holoien, D. S., & Shelton, J. N. (2012). You deplete me: The cognitive costs of colorblindness on ethnic minorities. Journal of Experimental Social Psychology, 48(2), 562–565. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2011.09.010

Hook, J. N., Davis, D. E., Owen, J., Worthington, E. L., & Utsey, S. O. (2013). Cultural humility: Measuring openness to culturally diverse clients. Journal of Counseling Psychology, 60(3), 353–366. https://doi.org/10.1037/a0032595

Hooks, B. (1994): Black Looks. Popkultur – Medien – Rassismus. Berlin.

Howell, E., & McFeeters, J. (2008). Children’s Mental Health Care: Differences by Race/Ethnicity in Urban/Rural Areas. Journal of Health Care for the Poor and Underserved, 19(1), 237–247.

Huemer, J., Karnik, N. S., Voelkl-Kernstock, S., Granditsch, E., Dervic, K., Friedrich, M. H., & Steiner, H. (2009). Mental health issues in unaccompanied refugee minors. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 3(1), 13. https://doi.org/10.1186/1753-2000-3-13

Huemer, J., Karnik, N., & Steiner, H. (2009). Unaccompanied refugee children. The Lancet, 373(9664), 612–614. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60380-9

Humphries, B. (2008). Social Work Research for Social Justice. Bloomsbury Publishing.

Hunter, A. (2001). Between the Domestic and the International: The Role of the European Union in Providing Protection for Unaccompanied Refugee Children in the United Kindgom. European Journal of Migration and Law, 3(Issues 3 and 4), 383–410.

IFSW. (2018). Global Social Work Statement of Ethical Principles. https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/

Isik, U., Wouters, A., Verdonk, P., Croiset, G., & Kusurkar, R. A. (2021). “As an ethnic minority, you just have to work twice as hard.” Experiences and motivation of ethnic minority students in medical education. Perspectives on Medical Education, 10(5), 272–278. https://doi.org/10.1007/s40037-021-00679-4

Jameton, A. (1984). Nursing practice: The ethical issues. Prentice-Hall.

Jimenez, D. E., Cook, B., Bartels, S. J., & Alegría, M. (2013). Disparities in Mental Health Service Use of Racial and Ethnic Minority Elderly Adults. Journal of the American Geriatrics Society, 61(1), 18–25. https://doi.org/10.1111/jgs.12063

Johnson, M. (2003). Asylum seekers in dispersal—Healthcare issues. Home Office.

Johnstone, M.-J., & Hutchinson, A. (2015). ‘Moral distress’ – time to abandon a flawed nursing construct? Nursing Ethics, 22(1), 5–14. https://doi.org/10.1177/0969733013505312

Kamali, M. (2010). Racial Discrimination: Institutional Patterns and Politics. Routledge.

Karlsen, S., Nazroo, J. Y., McKENZIE, K., Bhui, K., & Weich, S. (2005). Racism, psychosis and common mental disorder among ethnic minority groups in England. Psychological Medicine, 35(12), 1795–1803. https://doi.org/10.1017/S0033291705005830

Krumer-Nevo, M., & Sidi, M. (2012). Writing Against Othering. Qualitative Inquiry, 18, 299–309. https://doi.org/10.1177/1077800411433546

Kumashiro, K. K. (2000). Toward a Theory of Anti-Oppressive Education. Review of Educational Research, 70(1), 25–53. https://doi.org/10.3102/00346543070001025

Lamrabet, R. (2017). Zwijg, allochtoon! EPO.

Lazaridou, F., & Fernando, S. (2022). Deconstructing institutional racism and the social construction of whiteness: A strategy for professional competence training in culture and migration mental health. Transcultural Psychiatry, 59(2), 175–187. https://doi.org/10.1177/13634615221087101

Lekas, H.-M., Pahl, K., & Fuller Lewis, C. (2020). Rethinking Cultural Competence: Shifting to Cultural Humility. Health Services Insights, 13, 1178632920970580. https://doi.org/10.1177/1178632920970580

Lietaert, I., Verhaeghe, F., & Derluyn, I. (2020). Families on hold: How the context of an asylum centre affects parenting experiences. Child & Family Social Work, 25(S1), 1–8. https://doi.org/10.1111/cfs.12706

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2016). The constructivist credo. Routledge.

Lustig, S. L., Kia-Keating, M., Knight, W. G., Geltman, P., Ellis, H., Kinzie, J. D., Keane, T., & Saxe, G. N. (2004). Review of Child and Adolescent Refugee Mental Health. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 43(1), 24–36. https://doi.org/10.1097/00004583-200401000-00012

Lyons, H. (2022, January 12). “Spectacular increase” in unaccompanied minors seeking asylum in Belgium. The Brussels Times. https://www.brusselstimes.com/201215/spectacular-increase-in-unaccompan…

Maioli, S., Bhabha, J., Wickramage, K., Wood, L. C. N., Erragne, L., Ortega García, O., Burgess, R., Digidiki, V., Aldridge, R. W., & Devakumar, D. (2021). International migration of unaccompanied minors: Trends, health risks, and legal protection. The Lancet Child & Adolescent Health, 5(12), 882–895. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00194-2

Mänttäri-van Der Kuip, M. (2020). Conceptualising Work-Related Moral Suffering—Exploring and Refining the Concept of Moral Distress in the Context of Social Work. The British Journal of Social Work, 50(3), 741–757. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcz034

McCarthy, J., & Gastmans, C. (2015). Moral distress: A review of the argument-based nursing ethics literature. Nursing Ethics, 22(1), 131–152.

Mels, C., Derluyn, I., & Broekaert, E. (2008). Social support in unaccompanied asylum-seeking boys: A case study. Child: Care, Health and Development, 34(6), 757–762. https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2008.00883.x

Merry, M. (2005). Social Exclusion of Muslim Youth in Flemish- and French-Speaking Belgian Schools. Comparative Education Review, 49. https://doi.org/10.1086/426158

Migliarini, V. (2018). ‘Colour-evasiveness’ and racism without race: The disablement of asylum-seeking children at the edge of fortress Europe. Race Ethnicity and Education, 21(4), 438–457. https://doi.org/10.1080/13613324.2017.1417252

Misra, T., Connolly, A. M., Klynman, N., & Majeed, A. (2006). Addressing mental health needs of asylum seekers and refugees in a London Borough: Developing a service model. Primary Health Care Research and Development, 7(3), 249–256.

Moffitt, U., & Juang, L. (2019). Who is “German” and who is a “migrant?” Constructing Otherness in education and psychology research. European Educational Research Journal, 18(6), 656–674.

Mohammadi, A., Nguyan, H., & Vallentine, J. (2021, October 18). The impact of the Afghanistan crisis on migration: Increasingly securitized borders will only make migration riskier and more dangerous. Mixed Migration Centre. https://mixedmigration.org/articles/the-impact-of-the-afghanistan-crisi…

Morris, A. (2015). A practical introduction to in-depth interviewing. Sage.

Nasir, F. (2012). Here Alone: The role of coping and adaptation in Afghan unaccompanied minors (UAM’s) living in the UK. [Doctoral dissertation]. University of Leicester.

Nazroo, J. Y., Bhui, K. S., & Rhodes, J. (2020). Where next for understanding race/ethnic inequalities in severe mental illness? Structural, interpersonal and institutional racism. Sociology of Health & Illness, 42(2), 262–276. https://doi.org/10.1111/1467-9566.13001

Pease, B. (2010). Undoing privilege: Unearned advantage in a divided world. Zed Books.

Phalet, K., Deboosere, P., & Bastiaenssen, V. (2007). Old and new inequalities in educational attainment: Ethnic minorities in the Belgian Census 1991—2001. Ethnicities, 7(3), 390–415. https://doi.org/10.1177/1468796807080235

Piazza, R., & Wodak, R. (2023). DCA - Critical Discourse Analysis.

Plaut, V. C., Thomas, K. M., Hurd, K., & Romano, C. A. (2018). Do Color Blindness and Multiculturalism Remedy or Foster Discrimination and Racism? Current Directions in Psychological Science, 27(3), 200–206. https://doi.org/10.1177/0963721418766068

Reckwitz, A. (2006). Ernesto Laclau: Diskurse, Hegemonien, Antagonismen. In S. Moebius & D. Quadflieg (Eds.), Kultur. Theorien der Gegenwart (pp. 339–349). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90017-9_27

Rondelez, E., Bracke, S., Roets, G., & Bracke, P. (2016). Racism, Migration, and Mental Health. Theoretical Reflections from Belgium. Subjectivity, 9. https://doi.org/10.1057/s41286-016-0003-9

Rondelez, E., Bracke, S., Roets, G., Vandekinderen, C., & Bracke, P. (2017). Diasporic Muslims, Mental Health, and Subjectivity: Perspectives and Experiences of Mental Health Care Professionals in Ghent. DiGeSt. Journal of Diversity and Gender Studies, 4(1), 63–84. https://doi.org/10.11116/digest.4.1.4

Rønning, L., Blumberg, J., & Dammeyer, J. (2020). Vicarious traumatisation in lawyers working with traumatised asylum seekers: A pilot study. Psychiatry, Psychology and Law, 27(4), 665–677. https://doi.org/10.1080/13218719.2020.1742238

Rosenthal, L., & Levy, S. R. (2010). The Colorblind, Multicultural, and Polycultural Ideological Approaches to Improving Intergroup Attitudes and Relations. Social Issues and Policy Review, 4(1), 215–246. https://doi.org/10.1111/j.1751-2409.2010.01022.x

Ross, L. (2010). Notes From the Field: Learning Cultural Humility Through Critical Incidents and Central Challenges in Community-Based Participatory Research. Journal of Community Practice, 18(2–3), 315–335. https://doi.org/10.1080/10705422.2010.490161

Rousseau, C., Said, T. M., Gagne, M.-J., & Bibeau, G. (1998). Resilience in unaccompanied minors from the north of Somalia. Psychoanalytic Review, 85(4), 615–637.

Ryan, M., & DeYoung, K. (2021, August 17). Biden will withdraw all U.S. forces from Afghanistan by Sept. 11, 2021. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/national-security/biden-us-troop-withdra…

Said, E. W. (1978). Orientalism: Western conceptions of the orient. Pantheon.

Save the Children. (2019). Struggling to Survive: Unaccompanied and separated children travelling the Western Balkans Route. The Balkans Migration and Displacement Hub. https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/struggling_to_survive_ua…

Schultze-Lutter, F., Schimmelmann, B. G., & Schmidt, S. J. (2016). Resilience, risk, mental health and well-being: Associations and conceptual differences. European Child & Adolescent Psychiatry, 25(5), 459–466. https://doi.org/10.1007/s00787-016-0851-4

Slade, M., Amering, M., Farkas, M., Hamilton, B., O’Hagan, M., Panther, G., Perkins, R., Shepherd, G., Tse, S., & Whitley, R. (2014). Uses and abuses of recovery: Implementing recovery-oriented practices in mental health systems. World Psychiatry, 13(1), 12–20. https://doi.org/10.1002/wps.20084

Sniderman, P. M., & Hagendoorn, L. (2009). When Ways of Life Collide: Multiculturalism and Its Discontents in the Netherlands. In When Ways of Life Collide. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400829583

Snoubar, Y., & Zengin, O. (2022). Social Support Effectiveness of the Mental Health of Immigrants Living in Belgium Belçika’da Yaşayan Göçmenlerin Ruh Sağlığının Sosyal Destek Etkinliği. British Journal of Social Work, 52. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcac031

“Spectaculaire toename” van aantal niet-begeleide minderjarige asielzoekers in 2021. (2022, January 11). Het Nieuwsblad. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220111_95942601

Spivak, G. C. (1985). The Rani of Sirmur: An Essay in Reading the Archives. History and Theory, 24(3), 247–272. https://doi.org/10.2307/2505169

Spruyt, B., & van der Noll, J. (2017). The “Islamized Stranger”: On “Chronic” Versus “Contextual” Salience in the Measurement of Anti-Muslim Prejudice. Political Psychology, 38(6), 977–989. https://doi.org/10.1111/pops.12383

Stevens, P. A. (2022). Qualitative Data Analysis: Key Approaches. SAGE.

Stolcke, V. (1995). Talking Culture: New Boundaries, New Rhetorics of Exclusion in Europe. Current Anthropology, 36(1), 1–24.

Sue, D. W., Arredondo, P., & McDAVIS, R. J. (1992). Multicultural Counseling Competencies  and Standards: A Call to the Profession. 70.

Temmerman, M., & Macken, F. (2023, March 9). Hoe zijn we in deze opvangcrisis beland? VRT NWS. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/02/27/hoe-zijn-we-in-een-opvangcrisis…

Tervalon, M., & Murray-Garcia, J. (1998). Cultural humility versus cultural competence: A critical distinction in defining physician training outcomes in multicultural education. Journal of Health Care for the Poor and Underserved, 9(2), 117–125.

Thomas-Olalde, O., & Velho, A. (2011). Othering and its Effects – Exploring the Concept. Writing Postcolonial Histories of Intercultural Education, 2, 27–51.

UNHCR. (2002). Special feature on the 50th Anniversary of the Convention (2002). Retrieved 20 February 2023, at https://www.unhcr.org/1951convetion/index.html

UNHCR. (2021). Unaccompanied and Separated Children (UASC). https://www.unhcr.org/handbooks/ih/files/2021-06/PDF%20insert%20link%20…

UNHCR. (2023, July 18). Afghanistan Refugee Crisis Explained. https://www.unrefugees.org/news/afghanistan-refugee-crisis-explained/

UNHCR, UNICEF, & IOM. (2021, December). Refugee and Migrant Children in Europe 2021 [factsheet].

Unicef. (n.d.). Convention on the Rights of the Child text. Retrieved July 26, 2023, from https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text

United Nations. (n.d.). United Nations Treaty Collection. Retrieved August 3, 2023, from https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-…

Van de Velden, W., & Roelens, T. (2017). Een op drie werklozen in Vlaanderen is allochtoon. De Tijd. https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/een-op-drie-wer…

Vega, W. A., & Rumbaut, R. G. (1991). Ethnic Minorities and Mental Health. Annual Review of Sociology, 17, 351–383.

Vervliet, M., Lammertyn, J., Broekaert, E., & Derluyn, I. (2014). Longitudinal follow-up of the mental health of unaccompanied refugee minors. European Child & Adolescent Psychiatry, 23(5), 337–346. https://doi.org/10.1007/s00787-013-0463-1

Vervliet, M., Meyer Demott, M. A., Jakobsen, M., Broekaert, E., Heir, T., & Derluyn, I. (2014). The mental health of unaccompanied refugee minors on arrival in the host country. Scandinavian Journal of Psychology, 55(1), 33–37. https://doi.org/10.1111/sjop.12094

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (2018). Rapport onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers (OKAN). https://www.onderwijs.vlaanderen.be/en/node/2515

Vlaamse Overheid. (n.d.). Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN). www.vlaanderen.be. Retrieved July 26, 2023, from https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/ondersteuning-voor-leerl…

Vluchtelingenwerk Vlaanderen. (n.d.). Afghanistan: Juridische analyse beslissingen CGVS. https://vluchtelingenwerk.be/sites/default/files/media/documenten/RAPPO…

Vluchtelingenwerk Vlaanderen. (2016). Country Report: Forms and levels of material reception conditions. Asylum Information Database. https://asylumineurope.org/reports/country/belgium/reception-conditions…

Weinberg, M. (2009). A Missing but Relevant Concept for Ethics in Social Work. Canadian Social Work Review, 26(2), 139–151.

Wet tot verlaging van de leeftijd van burgerlijke meerderjarigheid tot achttien jaar, Rechtskundig weekblad (1990).

Wieviorka, M. (2018). Europe Facing Evil: Xenophobia, Racism, Anti Semitism and Terrorism. In Europe’s Crises. John Wiley & Sons.

Willig, C. (1999) ‘Beyond appearances: A critical realist approach to social constructionist work’, in Nightingale, D.and Cromby, J. (eds.), Social Constructionist Psychology, Buckingham, Open UniversityPress.

Wocial, L. D. (2016). A Misunderstanding of Moral Distress. The American Journal of Bioethics, 16(12), 21–23. https://doi.org/10.1080/15265161.2016.1239791

Wollrad, E. (2007). Getilgtes Wissen, überschriebene Spuren. Weiße Subjektivierungen und antirassistische Bildungsarbeit. http://www.ida-nrw.de/html/ Tagungsdoku_Alltagsrassismus.pdf, date 04-02-2011

Wolsko, C., Park, B., Judd, C. M., & Wittenbrink, B. (2000). Framing interethnic ideology: Effects of multicultural and color-blind perspectives on judgments of groups and individuals. Journal of Personality and Social Psychology, 78(4), 635–654. https://doi.org/10.1037/0022-3514.78.4.635

World Health Organization. (2004). Promoting Mental Health: Concepts, emerging evidence, practice (Summary Report) (p. 10).

Zemni, S. (2009). Het Islamdebat. EPO.