De crypto-hype bij Vlaamse jongvolwassenen

Mirte
Willems

Steeds meer jongvolwassenen investeren hun spaarcenten in cryptomunten in de hoop op korte tijd veel geld te verdienen. Helaas zijn deze investeringen niet zonder gevaren en lijken twintigers over onvoldoende financiële kennis te beschikken om zich hier tegen te wapenen. De vraag luidt hierbij in welke mate deze risico's daadwerkelijk tot uiting komen in de huidige maatschappij.

 

Zorgen omtrent financiële kennis

Ondanks vele voorgaande cijfers, toonde dit Vlaamse surveyonderzoek bij jongvolwassenen aan dat het misschien toch niet zo slecht gesteld is met de financiële kennis van deze groep. Dat zou goed nieuws zijn, want deze kennis is belangrijk om financiële risico's af te remmen en meer rationele keuzes te maken. Ook blijkt het Vlaams onderwijssysteem, tegen alle verwachtingen in, een effectieve bijdrage te leveren aan deze financiële kennis.

Bovendien toont onderzoek aan dat niet alleen het onderwijs daarbij van belang is, maar dat het ook interessant kan zijn om vrijwillig deel te nemen aan workshops, boeken te lezen over geldzaken, websites te bezoeken enzovoort. Deze informele leeractiviteiten kunnen zelf onze financiële kennis op een betere manier bevorderen dan dat het formeel onderwijs dat kan, omdat het beter inspeelt op onze behoeften en vragen. Jammer genoeg wijst de survey uit dat deze leeractiviteiten nog heel zelden worden gebruikt door jongvolwassenen. 

 

Problematische genderkloof

Via dit onderzoek hebben we helaas ook de problematische genderkloof tussen mannen en vrouwen moeten bevestigen. Zo zijn vrouwen minder financieel geletterd, hebben ze minder ervaring met cryptomunten, volgen ze minder vaak een economische opleiding enzovoort. Dit is verontrustend, omdat het hen mogelijk vatbaarder maakt voor financiële risico's het investeren in cryptomunten.

 

Kortom, moet zowel het formeel als het informeel onderwijs investeren in betere financiële kennis bij jongvolwassenen met het oog op het verkleinen van de kloof tussen mannen en vrouwen. Dit onderzoek was daarbij een eerste stap richting meer inzicht in deze crypto-hype, maar het is

belangrijk om hier blijvend aandacht voor te hebben. 

Bibliografie

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. The American Psychologist, 55(5), 469-480. https://doi.org/10.1037//0003-066X.55.5.469

Barry, A. E., Padon, A. A., Whiteman, S. D., Hicks, K. K., Carreon, A. K., Crowell, J. R., Willingham, K. L., & Merianos, A. L. (2018). Alcohol advertising on social media: Examining the content of popular alcohol brands on Instagram. Substance Use & Misuse, 53(14), 2413-2420. https://doi.org/10.1080/10826084.2018.1482345

Bastick, Z. (2021). Would you notice if fake news changed your behavior? An experiment on the unconscious effects of disinformation. Computers in Human Behavior, 116, 106633. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106633

Beullens, K., & Schepers, A. (2013). Display of alcohol use on Facebook: A content analysis. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 16(7), 497-503. https://doi.org/10.1089/cyber.2013.0044

Blankenstein, N. E., Crone, E. A., Van Den Bos, W., & Van Duijvenvoorde, A. C. K. (2016). Dealing with uncertainty: Testing risk – and ambiguity – attitude across adolescence. Developmental Neuropsychology, 41(1-2), 77-92. https://doi.org/10.1080/87565641.2016.1158265

Boyle, S. C., Smith, D. J., Earle, A. M., & LaBrie, J. W. (2018). What “likes” have got to do with it: Exposure to peers’ alcohol-related posts and perceptions of injunctive drinking norms. Journal of American College Health, 66(4), 252-258. https://doi.org/10.1080/07448481.2018.1431895

BTCDirect (z.d.). Bitcoin koers. Geraadpleegd op 9 december 2022, van https://btcdirect.eu/nl-be

Byrnes, J. P., Miller, D. C., & Schafer, W. D. (1999). Gender differences in risk taking: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 125(3), 367-383. https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.3.367

Carvalho, E., & Marcos, A. (2018). Virtual tutor: A case of study in University Aberta. In: Antipova, T., Rocha, A. (Red.), Advances in Intelligent Systems and Computing (pp. 465-471). https://doi.org/10.1007/978-3-030-02351-5_53

Carvalho, H., & West, C. A. (2011). Voluntary participation in an active learning exercise leads to a better understanding of physiology. Advances in Physiology Education, 35(1), 53-58. https://doi.org/10.1152/advan.00011.2010

Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An analysis of personal financial literacy among college students. Financial Services Review, 7(2), 107-128. https://doi.org/10.1016/S1057-0810(99)80006-7

Clark, A. E. , & Lohéac, Y. (2007). ‘It wasn’t me, it was them!’ Social influence in risky behavior by adolescents. Journal of Health Economics, 26(4), 763-784. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2006.11.005

Crawford, A. M., Pentz, M. A., Chou, C.P., Li, C., & Dwyer, J. H. (2003). Parallel developmental trajectories of sensation seeking and regular substance use in adolescents. Psychology of Addictive Behaviors, 17(3), 179-192. https://doi.org/10.1037/0893-164X.17.3.179

Deo, M., & Sundar, V. (2015). Gender difference: Investment behavior and risk taking. SCMS Journal of Indian Management, 12(3), 74-81. Geraadpleegd op  https://www.scms.edu.in/jms/  

De Beckker, K., Smits, I., Maldonado, J.E., Vermeersch, L., & De Witte, K. (2020). Onderzoek naar de financiële geletterdheidscompetenties van mensen in armoede. Geraadpleegd op HIVA KU Leuven website: https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/docs/onderzoek-naar-de-financiele.pdf

De Pelsmacker, P., & Geuens, M. (2019). Marketingcommunicatie. Amsterdam, Nederland: Pearson Benelux.

De Vries, H., Dijkstra, M., & Kuhlman, P. (1988). Self-efficacy: The third factor besides attitude and subjective norm as a predictor of behavioural intentions. Health Education Research, 3(3), 273-282. https://doi.org/10.1093/her/3.3.273

Dougherty, D. M., Lake, S. L., Mathias, C. W., Ryan, S. R., Bray, B. C., Charles, N. E., & Acheson, A. (2015). Behavioral impulsivity and risk-taking trajectories across early adolescence in youths with and without family histories of alcohol and other drug use disorders. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 39(8), 1501-1509. https://doi.org/10.1111/acer.12787

Fischer, P., Kubitzki, J., Guter, S., & Frey, D. (2007). Virtual driving and risk taking: Do racing games increase risk-taking cognitions, affect, and behaviors? Journal of Experimental Psychology: Applied, 13(1), 22–31. https://doi.org/10.1037/1076-898X.13.1.22

Fisher, P. J., & Yao, R. (2017). Gender differences in financial risk tolerance. Journal of Economic Psychology, 61, 191-202. https://dx.doi.org/10.1016/j.joep.2017.03.006

Fonseca, R., Mullen, K. J., Zamarro, G., & Zissimopoulos, J. (2012). What explains the gender gap in financial literacy? The role of household decision making. The Journal of Consumer Affairs, 46(1), 90-106. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2011.01221.x

Gathergood, J., & Weber, J. (2017). Financial literacy, present bias and alternative mortgage products. Journal of Banking & Finance, 78, 58-83. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.01.022

Gardner, M., & Steinberg, L. (2005). Peer influence on risk taking, risk preference, and risky decision making in adolescence and adulthood: An experimental study. Developmental Psychology, 41(4), 625-635. https://doi.org/10.1037/0012-1649.41.4.625

Grinstein-Weiss, M., Spader, J. S., & Yeo, Y. H. (2012). Loan performance among low-income households: Does prior parental teaching of money management matter? Social Work Research, 36(4), 257-270. https://doi.org/10.1093/swr/svs016

Haddad, A. D. M., Harrison, F., Norman, T., & Lau, J. Y. F. (2014). Adolescent and adult risk-taking in virtual social contexts. Frontiers in Psychology, 5, 1476. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01476

Hayes, A. F. (2022). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach (3rd ed.). Geraadpleegd op https://www.guilford.com/

Hilgert, M. A., & Hogarth, J. M. (2003). Household financial management: The connection between knowledge and behavior. Federal Reserve Bulletin, 89(7), 309-322. Geraadpleegd op https://www.federalreserve.gov/default.htm

Hira, T. K. (2012). Promoting sustainable financial behaviour: Implications for education and research. International Journal of Consumer Studies, 36(5), 502–507. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2012.01115.x.

Huston, S. J. (2010). Measuring financial literacy. Journal of Consumer Affairs, 44(2), 296–316. https ://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01170 .x.

Jorgensen, B. L., & Savla, J. (2010). Financial literacy of young adults: The importance of parental socialization. Family Relations, 59(4), 465-478. https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2010.00616.x

Kim, J., & Chatterjee, S. (2013). Childhood financial socialization and young adult’s financial management. Journal of Financial Counseling and Planning, 24(1), 61-79. Geraadpleegd op https://www.afcpe.org/

Kim, K. S., Joanna Sin, S. C., & You-Lee, E. Y. (2014). Undergraduates’ use of social media as information sources. College & Research Libraries, 75(4), 442-457. https://doi.org/10.5860/crl.75.4.442

Kitchens, B., Johnson, S. L., & Gray, P. (2020). Understanding echo chambers and filter bubbles: The impact of social media on diversification and partisan shifts in news consumption. MIS Quarterly, 44(4), 1619-1649. https://doi.org/10.25300/MISQ/2020/16371

Kristoufek, L. (2013). BitCoin meets Google Trends and Wikipedia: Quantifying the relationship between phenomena of the Internet era. Scientific Reports, 3(1), 3415. https://doi.org/10.1038/srep03415

LeBaron, A. B., Hill, E. J., Rosa, C. M., Spencer, T. J., Marks, L. D., & Powell, J. T. (2018). I wish: Multigenerational regrets and reflections on teaching children about money. Journal of Family and Economic Issues, 39(2), 220-232. https://doi.org/10.1007/s10834-017-9556-1

Liu, J., Zhao, S., Chen, X., Falk, E., & Albarracín, D. (2017). The influence of peer behavior as a function of social and cultural closeness: A meta-analysis of normative influence on adolescent smoking initiation and continuation. Psychological Bulletin, 143(10), 1082-1115. https://doi.org/10.1037/bul0000113

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2007). Financial literacy and retirement preparedness: Evidence and implications for financial education. Business Economics, 42(1), 35-44. https://doi.org/10.2145/20070104 

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2009). Financial Literacy among the Young: Evidence and Implications for Consumer Policy (NBER Working Paper Nr. 15352). Geraadpleegd op National Bureau of Economic Research website: https://www.nber.org/research 

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2011). Financial literacy around the world: An overview. Journal of Pension Economics & Finance, 10(4), 497-508. https://doi.org/10.1017/S147474211000448

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5-44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5

Mandell, L., & Klein, L. S. (2007). Motivation and financial literacy. Financial Services Review, 16(2), 105-116. Geraadpleegd op https://www.sciencedirect.com/journal/financial-services-review

Mette, F. M. B., De Matos, C. A., Rohden, S. F., & Ponchio, M. C. (2019). Explanatory mechanisms of the decision to buy on credit: The role of materialism, impulsivity and financial knowledge. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 21, 15-21. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2018.10.002

Mileva, G. (2023, 31 maart). The top 15 crypto influencers you should be following on social media. InfluencerMarketingHub. Geraadpleegd op 23 mei 2023, van https://influencermarketinghub.com/

 

Mishra, S., Lalumière, M. L., & Williams, R. J. (2010). Gambling as a form of risk-taking: Individual differences in personality, risk-accepting attitudes, and behavioral preferences for risk. Personality and Individual Differences, 49(6), 616-621. https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.05.032

Mountain, T. P., Kim, N., Serido, J., & Shim, S. (2021). Does type of financial learning matter for young adults’ objective financial knowledge and financial behaviors? A longitudinal and mediation analysis. Journal of Family and Economic Issues, 42(1), 113-132. https://doi.org/10.1007/s10834-020-09689-6

Perry, V. G., & Morris, M. D. (2005). Who is in control? The role of self-perception, knowledge, and income in explaining consumer financial behavior. The Journal of Consumer Affairs, 39(2), 299-313. https://doi.org/ 10.1111/j.1745-6606.2005.00016.x

Purba, A. K., Henderson, M., Baxter, A., Pearce, A., & Katikireddi, S. V. (2022). To what extent does time spent on social media influence adolescent use of cigarettes and e-cigarettes: A longitudinal analysis of the UK millennium cohort study. The Lancet, 400, S73. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02283-8

Reiter, A. M. F., Suzuki, S., O’Doherty, J. P., Li, S. C., & Eppinger, B. (2019). Risk contagion by peers affects learning and decision-making in adolescents. Journal of Experimental Psychology, 148(9), 1494-1504. https://doi.org/10.1037/xge0000512

Roose, H., & Meuleman, B. (2014). Methodologie van de sociale wetenschappen: Een inleiding. Gent, België: Academia Press.  

Rosenstock, I. M., Strecher, V. J., & Becker, M. H. (1988). Social Learning Theory and the Health Belief Model. Health Education & Behavior15(2), 175–183. https://doi.org/10.1177/109019818801500203

RTL Nieuws. (2022, 13 december). Oprichter cryptobeurs FTX (29) opgepakt op Bahama’s om grootscheepse oplichting. Geraadpleegd op https://www.rtlnieuws.nl/

Salzman, A. (2021, 24 mei). Why Bitcoin is so volatile now. Barron’s. Geraadpleegd op https://www.barrons.com/

Shim, S., Serido, J., Tang, C., & Card, N. (2015). Socialization processes and pathways to healthy financial development for emerging young adults. Journal of Applied Developmental Psychology, 38, 29–38. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2015.01.002

Sinha, G., Tan, K., & Zhan, M. (2018). Patterns of financial attributes and behaviors of emerging adults in the United States. Children and Youth Services Review, 93, 178-185. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.07.023

Smutny, Z., Sulc, Z., & Lansky, J. (2021). Motivations, barriers and risk-taking when investing in cryptocurrencies. Mathematics, 9(14), 1655.  https://doi.org/10.3390/math9141655

Statista. (2022, 2 juni). The evolution of the crypto economy. Geraadpleegd op 9 december 2022, van https://www.statista.com/

Statista. (2023, 8 maart). Estimate of the monthly number of cryptocurrency users worldwide 2016-2022. Geraadpleegd op 8 december 2022, van https://www.statista.com/

Statista Consumer Insights. (2022). Target group: Cryptocurrency owners in Belgium. Geraadpleegd op 8 december 2022, van https://www.statista.com/

Statista Research Department. (2023). Social media ad spend in Europe 2016-2021. Geraadpleegd op 10 mei 2023, via https://www.statista.com/

Statistiek Vlaanderen (z.d.). Metadata: Bevolking naar onderwijsniveau (scholingsgraad). Geraadpleegd op 30 maart 2023, via https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen  

Steinberg, L. (2008). A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking. Developmental Review, 28(1), 78-106. https://doi.org/10.1016/j.dr.2007.08.002

Stroud, N. J. (2010). Polarization and partisan selective exposure. Journal of Communication, 60(3), 556-576. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2010.01497.x

Tóth, R., Turner, M. J., Kökény, T., & Tóth, L. (2022). “I must be perfect”: The role of irrational beliefs and perfectionism on the competitive anxiety of Hungarian athletes. Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.994126

Van Alstyne, M., & Brynjolfsson, E. (1996). Could the internet balkanize science? Science, 274(5292), 1479-1480. https://doi.org/10.1126/science.274.5292.1479

Van Alstyne, M., & Brynjolfsson, E. (2005). Global village or cyber-balkans ? modeling and measuring the integration of electronic communities. Management Science, 51(6), 851-868. https://doi.org/10.1287/mnsc.1050.0363

Van Duijvenvoorde, A. C. K., Peters, S., Braams, B. R., & Crone, E. A. (2016). What motivates adolescents? Neutral responses to rewards and their influence on adolescents’ risk taking, learning, and cognitive control. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 70, 135-147. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.06.037

Van Wijk, H. (z.d.). OneCoin: Het zoveelste ponzi schema dat veel mensen heeft opgelicht. Beleggen. Geraadpleegd op 23 mei 2023, van https://beleggen.com/

Wallace, J. M., & Muroff, J. R. (2002). Preventing substance abuse among African American children and youth: Race differences in risk factor exposure and vulnerability. The Journal of Primary Prevention, 22(3), 235-261. https://doi.org/10.1023/A:1013617721016

Willis, L. E. (2008). Against financial-literacy education. Iowa Law Review, 94(1), 197-285. Geraadpleegd op https://ilr.law.uiowa.edu/

Download scriptie (883.38 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Anneleen Meeus