Sla de handen ineen!

Marieke
Van Hove
 • Floor
  Laureyns
 • Nina
  Van Henis
 • Bettie
  Lernhout
 • Lieze
  Knezevic
 • Bente
  Gevaert

 

Wie en Waarom?

Ervaringsdeskundige, onderwijs en geestelijke gezondheid zijn enkele begrippen die logischerwijs binnen eenzelfde context kunnen worden gebruikt. Toch bleek dat deze elkaar binnen het werkveld nog (amper) hadden gevonden. Wij zijn er van overtuigd dat ervaringsdeskundigen op een efficiënte manier kunnen worden ingezet in het secundaire onderwijs. Reeds omdat dit in het hoger onderwijs wel al vaker naar boven komt. Een ervaringsdeskundige kan een meerwaarde bieden op verschillende vlakken: vooroordelen wegwerken, vertrouwen vergroten in de klas, een verdiepende kijk bieden op sociale studierichtingen, preventief,...

Wij kozen ervoor om te werken binnen het domein geestelijke gezondheid. M.a.w. Hoe kunnen we tot een haalbare samenwerking komen tussen een secundaire school en een ervaringsdeskundige binnen de geestelijke gezondheid? Wij spitsen ons toe op leerlingen binnen de 3de graad (richtingen maatschappij en welzijn). Binnen deze leeftijdscategorie speelt zelfbeeld en geestelijke gezondheid een grote rol en zij zijn hier ook erg mee bezig. Anderzijds zijn zij diegene die een weloverwogen studiekeuze moeten maken. Een contact met de ervaringsdeskundige kan hen kritisch doen nadenken?

 

Hoe?

Wanneer wij onze doelgroep hadden afgebakend gingen wij aan de slag met ene uitgebreid bronnenonderzoek/literatuurstudie. De volgende begrippen gebruikten wij: geestelijke gezondheid, onderwijs, school, leerkrachten, leerlingen, mens en maatschappij, samenleving, ervaringskennis, ervaringsdeskundigen, preventie, herstelgericht, empowerment,... bij deze begrippen zagen wij de link met de ervaringsdeskundige en het onderwijs. De literatuurstudie maakte snel duidelijk dat de zoekresultaten beperkt zijn, maar wel nuttig! Het positieve effect van het betrekken van ervaringsdeskundigen binnen het hoger onderwijs is reeds uitgebreid bestudeerd; Dit in tegenstelling tot gelijkaardig onderzoek in het secundair onderwijs. Toch zien we dat de adolescentiefase een cruciale fase is om vooroordelen tegen te gaan.

Interviews

Na onze literatuurstudie gingen wij aan de slag met verschillende organisaties, leerkrachten die lessen aanbieden binnen het domein maatschappij en welzij, directie, ervaringsdeskundigen en andere individuen en instanties.

Bibliografie

Ik kon de referentielijst niet plakken...

Download scriptie (1.73 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Lien Agache