Sociale media Influencers: Van hobby tot nieuw 21e eeuws beroep

Noor
Peeters

influencer

 

Van sociale media je beroep maken? Voor velen blijft het een droom, maar voor sommige is het een (gedeeltelijke) realiteit. Maar hoe ziet dit beroep eruit en hoe word je er één?

 

Zeg maar ‘Content Creator’

Als iemand je vraagt om aan een influencer te denken dan komt hoogst waarschijnlijk het volgende beeld voor ogen, namelijk dat van een jonge vrouw die bezig is met het maken van foto’s of video’s over haar outfit op Instagram of TikTok. Doorgaans worden ze gelabeld als ijdel of lichtzinnig, maar voornamelijk als iemand die geld verdient aan hun gecureerde levensstijl die ze online promoten.

Hoewel dit stereotype beeld gebaseerd is op een grond van waarheid, bied het weinig plek voor nuance. Zo bestaan influencers uit meer dan enkel vrouwen en vertegenwoordigen ze een hele reeks van topics en formats, waaronder vlogs, podcasts en gaming livestreams. Daarbij onderbelicht het ook de eigen inzet en creativiteit van influencers in hun online productieproces. Wat maakt dat influencers zichzelf niet eens zien als ‘influencers’, maar eerder als ‘Content Creators’, ‘YouTubers’ of ‘Streamers’.

kok influencer

Geld verdienen aan Sociale Media  

Ongeacht welke naam influencers zichzelf toekennen de basis van hun professie blijft dezelfde, geld verdienen aan sociale media posts. Wat meteen vragen oproept over hoe ze dit klaarspelen, want hoe komt het dat niet iedereen die foto’s plaats op Facebook meteen rijk wordt?

Het antwoord op deze vraag is niet zo voor de hand liggend want de waarde die influencers creëren zit niet enkel in hun content, maar zit voor een groot deel in het publiek dat ze aantrekken. Geld verdienen kan voornamelijk op twee manieren, via de platformen zelf of door partnerschappen aan te gaan met merken.

Beiden manier zijn gegrond in het verkopen van advertentieruimte. Bij platformen als YouTube en Twitch gaat het om advertenties voor, tijdens en rond een video, terwijl bij commerciële partnerschappen de advertentie onderdeel is van de video inhoud.

Al is het erg moeilijk om in aanmerking te komen voor de partnerprogramma’s, die een minimum van volgers, kijkers en video’s vragen. Daarbij wordt het ook niet zo goed betaald, waardoor het voor velen maar een paar slechts enkele honderden euro’s per jaar oplevert.

Het grote geld zit dus is het sluiten van partnerschappen met merken, waarbij bedrijven influencers contacteren om producten of diensten voor hen te promoten aan hun publiek van volgers.

 

Toch niet zo lucratief als gedacht

Al is dit ook niet zonder risico’s, gezien influencers hierbij volledig afhankelijk zijn van externe bedrijven en contractaanbiedingen erg onvoorspelbaar zijn.

Daarnaast staan influencers vaak zelf in voor het onderhandelen van hun prijzen, waardoor ze het gevaar lopen hun contributie niet om waarde schatten en onderbetaald worden voor de uren die ze bezig zijn met het maken van een video.

Als ze al betaald worden in de eerste plaats. Heel wat ondernemingen opteren voor ruilovereenkomsten, waarbij influencers enkel het product zelf ontvangen waarvoor de promotie maken in plaats van gecompenseerd te in geld. Waardoor in de realiteit influencers haast niks verdienen aan hun werk en uiteindelijk zelf vooral instaan voor hun kosten.

Want foto’s en video’s maken gaat niet vanzelf, zo kan het editen alleen al tot wel 4 uur duren en dienen ze in het bezit te zijn van gesofisticeerde smartphones die makkelijk meer dan duizend euro kosten.

Al is dit eerder een minimumvereiste. Populaire influencers die van sociale media een (bij-)beroep maken besteden doorgaans tussen de 3.000 en 6.000 euro aan hun studio set-up alleen, bestaand uit geavanceerde camera’s, microfoons, softboxen, ringlights, (gaming) computers en softwarepakketten.

Video’s maken blijft dus vooral een passie project en niet zozeer een manier om makkelijk snel geld mee te verdienen.

radio influencer

Recente Regulering

De nieuwheid van sociale media en dus ook sociale media influencers maakt dat er heel lang geen beleidsmatig kader was voor deze groep van media makers. Ook de politieke interesse in influencers is nog maar een recent gegeven, met als eerste lokale initiatief het Content Creator Protocol van de VRM uit 2021.

 Intussen zijn er ook op federaal niveau verschillende regelgevend kaders ontwikkeld om influencers aan te toetsen in termen van het aanduiden van reclame en de registratie van hun beroepsactiviteiten.

Dit is ook meteen waar de schoen wringt bij influencers zelf. Al is het niet zozeer het effectief volgen van deze regels zelf waar ze het moeilijk mee hebben, maar wel hoe deze praktisch afgebakend zijn.

Zo vallen pr-pakketten van bedrijven die influencers ongevraagd ontvangen volgens de FOD Financiën onder hun inkomsten en dienen ze dit volgens de FOD Economie ook aan te duiden als reclame eens ze dit online tonen. Wat volgens veel influencers niet correct is, gezien dit vrijblijvend geschenken zijn die ze in veel gevallen ook niet kunnen terugsturen of weigeren.

Daarnaast moeten influencers die ingeschreven staan als zelfstandigen hun adres publiek maken, wat voor veel ophef zorg in termen privacybescherming. Zo kwam Jamilla Baidou, bekend van YouTube en TikTok, in 2022 al in de actualiteit nadat ze slachtoffer werd van stalking toen ze haar adres online deelde naar aanleiding van deze regelgeving. Wat voor veel influencers ook het bewijs was dat ze als publieke figuren ook beschermd dienen te worden, gezien hun populariteit vaak vergelijkbaar is aan die van traditionele mediapersoonlijkheden.

 

Groeipijnen

Deze hekelpunten van het beleid, dat wordt gevoerd door politici die vaak niet begrijpen waar influencers mee bezig zijn of wat hun impact is, zorgt voor heel wat conflict. Ook de snelheid waarmee het digitale medialandschap en de hierbij horende regels op worden aangepast, maakt het voor influencers moeilijk om steeds up-to-date te blijven.   

Daarnaast verloopt ook de professionalisering van dit beroep moeizaam. Influencers zijn doorgaans gemotiveerdere jongeren die sociale media inhoud maken vanuit een inherente passie en niet zozeer vanuit een zakelijke mentaliteit, waardoor ze veelal weinig weet hebben van zowel het financiële en legale luik van online content creatie.

 

Influencers hebben dus zeker nog een verre weg te gaan, maar met genoeg begrip en de juiste ondersteuning is deze groep media makers goed op weg om een nieuwe sector van professionals te vertegenwoordigen.

 

   

 

 

 

Bibliografie

Literatuurlijst

Abidin, C. (2014). #In$tagLam: Instagram as a repository of taste, a brimming marketplace, a war of eyeballs. In M. Berry, & M. Schleser (Reds.), Mobile media making in the age of smartphones (pp. 119–128). Palgrave Pivot.

Abidin, C. (2016). “Aren’t these just young, rich women doing vain things online?” Influencer selfies as subversive frivolity. Social Media + Society, 2(2), 1–17. https://doi.org/10.1177/2056305116641342

 

Abidin, C. (2018). Internet celebrity: Understanding fame online. Emerald Publishing.

Abidin, C. (2019). Victim, rival, bully: Influencers’ narrative cultures around cyber-bullying. In H. Vandebosch, & L. Green (Reds.), Narratives in research and interventions on cyberbullying among young people (pp. 199–212). Springer. http://doi.org/10.1007/978-3-030-04960-7_13

Abidin, C., & Ots, M. (2016). Influencers Tell All? Unravelling Authenticity and Credibility in a Brand Scandal. In M. Edström, A. T. Kenyon, & E. Svensson (Reds.), Blurring the Lines: Market-Driven and Democracy-Driven Freedom of Expression (pp. 153–161). Nordicom.

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. (2011). NACE-BEL 2008: Economische activiteitennomenclatuur met toelichtingen. FOD Economie1–514. Geraadpleegd van https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Nomenclaturen/NACE-BEL%202008_NL.pdf

Almaci, M. (2023, 2 maart). Over de effectiviteit van het Content Creator Protocol [Vraag om uitleg]. Geraadpleegd van https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1711558/verslag/1713791

 

Anaf, H. (2021, 25 februari). Over de coronacommunicatiestrategie ten aanzien van jongeren [Vraag om uitleg]. Geraadpleegd van https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1480295/verslag/1483070

 

Ariestya, A., Waluyo, L. S., & Faramita, A. (2020). Influencer size effecting climate change discourse: A study on Indonesian twitter. Journal of Content, Community and Communication10(6), 105-115. https://doi.org/10.31620/JCCC.06.20/08

 

Arriagada, A., & Ibáñez, F. (2020). “You need at least one picture daily, if not, you’re dead”: Content creators and platform evolution in the social media ecology. Social Media+ Society6(3), 1-12. https://doi.org/10.1177/2056305120944624

 

Audrezet, A., de Kerviler, G., & Moulard, J. G. (2020). Authenticity under threat: When social media influencers need to go beyond self-presentation. Journal of business research117, 557-569. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.07.008

 

Backaler, J. (2018). Digital Influence: Unleash the Power of Influencer Marketing to Accelerate Your Global Business. Palgrave Macmillan.

 

Baert, D. (2022, 5 augustus). Acid en tientallen andere influencers op vingers getikt omdat ze bedrijfsgegevens niet vermelden: “Ik ga dit niet doen”. VRT. Geraadpleegd op 13 februari 2023, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/08/05/influencers-vs-fod-economie/

Baidou, J. (2022, 17 augustus). RESULTAAT NA 1 WEEK ADRES EXPOSE! [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 13 juni 2023, van https://www.youtube.com/watch?v=5KLIK9XzerE

 

Balaban, D. C., & Szambolics, J. (2022). A proposed model of self-perceived authenticity of social media influencers. Media and Communication10(1), 235-246. https://doi.org/10.17645/mac.v10i1.4765

 

Barcziová, A., Bálintová, M., & Machová, R. (2022). Micro-Influencers on Instagram in the 21st Century in Hungary.Reprodukce Lidského Kapitálu: Vzájemné Vazby a Souvislost, 21–31. Geraadpleegd vanhttps://www.researchgate.net/profile/Monika-Balintova/publication/366634811_MICRO-INFLUENCERS_ON_INSTAGRAM_IN_THE_21_ST_CENTURY_IN_HUNGARY/links/63ac124c097c7832ca708b68/MICRO-INFLUENCERS-ON-INSTAGRAM-IN-THE-21-ST-CENTURY-IN-HUNGARY.pdf

Belga. (2022, 24 augustus). Economische Inspectie geeft influencers uitstel voor adresvermelding. VRT. Geraadpleegd op 9 juni 2023, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/08/23/economische-inspectie-geeft-influencers-uitstel-voor-adresvermel/

Berne-Manero, C., & Marzo-Navarro, M. (2020). Exploring how influencer and relationship marketing serve corporate sustainability. Sustainability12(11), 4392. https://doi.org/10.3390/su12114392

 

Boerman, S. C. (2020). The effects of the standardized Instagram disclosure for micro-and meso-influencers. Computers in Human Behavior103, 199-207. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.09.015

 

Bonifacio, R., Hair, L., & Wohn, D. Y. (2021). Beyond fans: The relational labor and communication practices of creators on Patreon. New Media & Society, 1-20. https://doi.org/10.1177/14614448211027961

 

Bowie, D., Paraskevas, A., & Mariussen, A. (2014). Technology-driven online marketing performance measurement: Lessons from affiliate marketing. International Journal of Online Marketing4(4), 1-16.

https://doi.org/10.4018/IJOM.2014100101

 

Brooks, G., Drenten, J., & Piskorski, M. J. (2021). Influencer celebrification: How social media influencers acquire celebrity capital. Journal of Advertising50(5), 528-547. https://doi.org/10.1080/00913367.2021.1977737

 

Brouwers, K. (2018, 17 mei). Over de omzetting van de nieuwe Europese richtlijn voor audiovisuele mediadiensten (AVMD) [Vraag om uitleg]. Geraadpleegd van https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1254022/verslag/1256069

 

Brouwers, K. (2021, 20 mei). Over de resultaten en aanbevelingen van een bevraging over een deontologische code voor influencers [Vraag om uitleg]. Geraadpleegd van https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1516452/verslag/1519849

 

Budzinski, O. & Gaenssle, S. (2018). The economics of social media (super-)stars: an empirical investigation of stardom and success on YouTube. Journal of Media Economics31(3–4), 75–95. https://doi.org/10.1080/08997764.2020.1849228

 

Burns, A. (2015). Self(ie)-Discipline: Social Regulation as Enacted Through the Discussion of Photographic Practice. International Journal of Communication9, 1716-1733. Geraadpleegd van https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/3138/1395

 

Burns, K. S. (2016). How the top social media brands use influencer and brand advocacy campaigns to engage fans. In A. Hutchins, & N. T. Tindall (Reds.) Public relations and participatory culture (pp. 58-70). Routledge.

 

Burns, K. S. (2021). The History of Social Media Influencers. In B. Watkins (Red.), Research Perspectives on Social Media Influencers and Brand Communication (pp. 1–22). Lexington Books.

 

Campbell, C., & Farrell, J. R. (2020). More than meets the eye: The functional components underlying influencer marketing. Business Horizons63(4), 469-479. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2020.03.003

 

Casaló, L. V., Flavián, C., & Ibáñez-Sánchez, S. (2020). Influencers on Instagram: Antecedents and consequences of opinion leadership. Journal of Business Research117, 510-519. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.07.005

Ciolli, A. (2007). Bloggers as public figures. Boston University Public Interest Law Journal, 16(2), 255-284. Geraadpleegd van https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/bupi16&div=13&id=&page=

Corti, L., Day, A., & Backhouse, G. (2000). Confidentiality and Informed Consent: Issues for Consideration in the Preservation of and Provision of Access to Qualitative Data Archives. Forum Qualitative Social Research1(3).https://doi.org/10.17169/fqs-1.3.1024

Craig, D. (2019). Creator management in the social media entertainment industry. In M. Deuze, & M. Prenger (Reds.), Making media: Production, practices, and professions (pp. 363-374). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.1515/9789048540150-027

Cunningham, S., Craig, D., & Baym, N. K. (2021). Creator Culture: An Introduction to Global Social Media Entertainment. Amsterdam University Press.

 

Datta, K. S., Adkins, O., & Fitzsimmons, J. R. (2020). Entrepreneurship Entrepreneurship and Social Media Social media Influencers Influencers in an Islamic Islamic Context Contexts. In L. Schjoedt, M. E. Brännback, & A. L. Carsrud (Reds.), Understanding Social Media and Entrepreneurship: The Business of Hashtags, Likes, Tweets and Stories (pp. 121-139). Springer.

 

De Influencer FAQ. (z.d.-a). Mag je op het internet alles zeggen? Geraadpleegd op 12 juni 2023, van https://www.deinfluencerfaq.be/vragen/mag-je-op-het-internet-alles-zeggen-isdaterover

 

De Influencer FAQ. (z.d.-b). Mag je voor alles reclame maken? Geraadpleegd op 2 mei 2023, van https://www.deinfluencerfaq.be/vragen/mag-je-voor-alles-reclame-maken

 

De Influencer FAQ. (z.d.-c). Moet je belastingen betalen? Geraadpleegd op 13 juni 2023, van https://www.deinfluencerfaq.be/vragen/moet-je-belastingen-betalen

 

De Influencer FAQ. (z.d.-d). Moet je zelfstandige worden? Geraadpleegd op 13 juni 2023, van https://www.deinfluencerfaq.be/vragen/moet-je-zelfstandige-worden

 

De Influencer FAQ. (z.d.-e). Wat is de influencer FAQ? Geraadpleegd op 2 mei 2023, van https://www.deinfluencerfaq.be/wat-is-de-influencerfaq

 

De Jans, S., Cauberghe, V., & Hudders, L. (2019). How an Advertising Disclosure Alerts Young Adolescents to Sponsored Vlogs: The Moderating Role of a Peer-Based Advertising Literacy Intervention through an Informational Vlog. Journal of Advertising, 1-17. https://doi.org/10.1080/00913367.2018.1539363

 

De Morgen & Belga. (2021, 25 maart). Hogescholen en universiteiten stappen over op volledig afstandsonderwijs. De Morgen. Geraadpleegd op 8 juni, van https://www.demorgen.be/nieuws/hogescholen-en-universiteiten-stappen-over-op-volledig-afstandsonderwijs~bee95c73/

 

de Oliveira, L. M., & Goussevskaia, O. (2020). Sponsored content and user engagement dynamics on Instagram. Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 1835-1842. https://doi.org/10.1145/3341105.3373956

 

De Standaard. (2022, 24 augustus). Influencers mogen adres voorlopig geheimhouden. De Standaard. Geraadpleegd op 13 februari 2023, van https://www.standaard.be/cnt/dmf20220824_91865530

 

De Veirman, M., Cauberghe, V., & Hudders, L. (2017). Marketing through Instagram influencers: the impact of number of followers and product divergence on brand attitude. International journal of advertising, 1-31. https://doi.org/10.1080/02650487.2017.1348035

 

De Veirman, M., & Hudders, L. (2019). Disclosing sponsored Instagram posts: the role of material connection with the brand and message-sidedness when disclosing covert advertising. International journal of advertising, 1-37. https://doi.org/10.1080/02650487.2019.1575108

 

Dierick, L. (2022a, 5 april). Influencers: Fiscale regels [Schriftelijke vraag en antwoord]. Geraadpleegd van https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=55&dossierID=55-B082-1185-0926-2021202214576.xml 

 

Dierick, L. (2022b, 5 december). Verplichte vermelding adres influencers op sociale media [Schriftelijke vraag en antwoord]. Geraadpleegd van https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=55&dossierID=55-B098-1300-0262-2022202317327.xml

 

Dierick, L. (2023, 21 april). Fiscale regels voor influencers [Schriftelijke vraag en antwoord]. Geraadpleegd van https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=55&dossierID=55-B107-1240-1370-2022202319123.xml 

Dolbec, P. Y., Smith, A., & Hoang, T. (2021). How Do Influencers Monetize their Audiences?. Advances in Consumer Research, 49, 356-357. Geraadpleegd van https://www.acrwebsite.org/volumes/v49/acr_vol49_3000647.pdf

Doyle, B. (2022, 20 november). TikTok Statistics – Updated Nov 2022. Wallaroo Media. Geraadpleegd op 5 januari 2023, van https://wallaroomedia.com/blog/social-media/tiktok-statistics/ 

Duffy, B. E. (2017). (Not) getting paid to do what you love: Gender, social media, and aspirational work. Yale University Press.

Duffy, B. E. (2019). #Dreamjob: The Promises and Perils of a Creative Career in Social Media. In M. Deuze, & M. Prenger (Reds.), Making media: Production, practices, and professions (pp. 375-386). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.1515/9789048540150-028

Duffy, B. E., & Sawey, M. (2021). Value, Service, and Precarity among Instagram Content Creators. In S. Cunningham, D. Craig, & N. K. Baym (Reds.), Creator Culture: An Introduction to Global Social Media Entertainment (pp. 135-152). New York University Press. https://doi.org/10.18574/nyu/9781479890118.003.0011

Duffy, D. L. (2005). Affiliate marketing and its impact on e‐commerce. Journal of consumer marketing22(3), 161-163. https://doi.org/10.1108/07363760510595986

Ellis, E. G. (2019, 29 mei). Why Women Are Called “Influencers” and Men “Creators”. Wired. Geraadpleegd op 30 april 2022, van https://www.wired.com/story/influencers-creators-gender-divide/

 

Europese Commissie. (2021, 29 december). Richtsnoeren met betrekking tot de uitlegging en toepassing van Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt. Publicatieblad van de Europese Unie, 1–129. Geraadpleegd van https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1229(05)

 

Eva De Bleeker. (2022, 25 april). Duidelijke richtlijnen voor influencer marketing. Geraadpleegd op 9 juni 2023, van https://evadebleeker.be/nl/nieuwsbericht/detail/duidelijke-richtlijnen-voor-influencer-marketing

 

Evans, D. (2010). Social media marketing: the next generation of business engagement. John Wiley & Sons.

 

FeWeb. (z.d.-a). Content Creators Platform. Geraadpleegd op 13 juni 2023, van https://www.feweb.be/nl/expertise/content-creators-platform

 

FeWeb. (z.d.-b). Je adres bij FeWeb. Geraadpleegd op 13 juni 2023, van https://www.feweb.be/nl/toolbox/business-center/je-adres-bij-feweb

 

FeWeb. (z.d.-c). Wat is FeWeb? Geraadpleegd op 13 juni 2023, van https://www.feweb.be/nl/over-feweb/wat-is-feweb

 

FeWeb. (2022a, september 28). FeWeb verwelkomt influencers en content creators. FeWeb. Geraadpleegd op 9 juni 2023, van https://www.feweb.be/nl/nieuws/bericht/2022/09/28/FeWeb-verwelkomt-influencers-en-content-creators?originNode=262

 

FeWeb. (2022b, december 19). FeWeb lanceert adresoplossing voor influencers en content creators. FeWeb. Geraadpleegd op 19 juni 2023, van https://www.feweb.be/nl/nieuws/bericht/2022/12/19/FeWeb-lanceert-adresoplossing-voor-influencers-en-content-creators?originNode=294&originTag=social%20media

 

Fietkiewicz, K. J., Dorsch, I., Scheibe, K., Zimmer, F., & Stock, W. G. (2018). Dreaming of Stardom and Money: Micro-celebrities and Influencers on Live Streaming Services. In G. Meiselwitz (Red.), Social computing and social media: User experience and behavior (pp. 240–253). Springer. http://doi.org/10.1007/978-3-319-91521-0_18

 

Fink, T. (2021). Drivers of User Engagement in Influencer Branding: An Empirical Analysis of Brand-Related User-Generated Content on Instagram. Springer Gabler.

 

Filipe, C. (2020, 2 september). These Are The Countries That Can Currently Make Money With TikTok. Medium. Geraadpleegd op 6 januari 2023, van https://medium.com/creating-on-demand/these-are-the-countries-that-can-currently-make-money-with-tiktok-ebd24560b3a7

 

FOD Economie. (z.d.). De Algemene Directie Economische Inspectie. Geraadpleegd op 13 juni 2023, van https://economie.fgov.be/nl/over-de-fod/structuur-fod-economie/organigrammen/de-algemene-directie

 

FOD Economie. (2019, 30 april). Het juridische statuut voor een onderneming kiezen. Geraadpleegd op 12 juni 2023, van https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-een/het-juridische-statuut-voor

 

FOD Economie. (2020, 3 maart). De vennootschapsvormen. Geraadpleegd op 12 juni 2023, van https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-een/de-vennootschapsvormen

 

FOD Economie. (2022a, 25 april). Contentcreators moeten reclame duidelijk kenbaar maken. Geraadpleegd op 22 maart 2023, van https://news.economie.fgov.be/213090-contentcreators-moeten-reclame-duidelijk-kenbaar-maken

 

FOD Economie. (2022b, 17 oktober). Het sociaal statuut van de zelfstandigen. Geraadpleegd op 12 juni 2023, van https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-een/aansluiting-bij-een-sociaal/het-sociaal-statuut-van-de

 

FOD Economie. (2023a, 3 januari). U bent contentcreator of influencer? Dan moet u deze verplichtingen rond commerciële communicatie naleven. Geraadpleegd op 23 februari 2023, van https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reclame/u-bent-contentcreator

 

FOD Economie. (2023b, 11 januari). Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Geraadpleegd op 3 april 2023, van https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/inschrijving-de-kruispuntbank

 

FOD Economie. (2023c, 9 juni). Kruispuntbank van Ondernemingen. Geraadpleegd op 3 april 2023, van https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van

 

FOD Financiën. (2020, 16 december). Voordelen van alle aard. Geraadpleegd op 13 juni 2023, van https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/tarieven-belastbaar-inkomen/belastbaar-inkomen/voordelen-alle-aard/voordelen-alle-aard#q1

 

FOD Financiën. (2022, 29 april). Inkomsten als influencer. Geraadpleegd op 13 februari 2023, van https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/tarieven-belastbaar-inkomen/belastbaar-inkomen/influencers

 

Freberg, K., Graham, K., McGaughey, K., & Freberg, L. A. (2011). Who are the social media influencers? A study of public perceptions of personality. Public Relations Review37(1), 90-92. http://doi.org/10.1016/j.pubrev.2010.11.001

 

Freilich, M. (2022a, 3 augustus). Voorstel van resolutie betreffende het beschermen van jonge kinderen tegen ongepaste online-inhoud. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1–10. Geraadpleegd van https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2851/55K2851001.pdf 

 

Freilich, M. (2022b, 19 oktober). Influencers [Schriftelijke vraag en antwoord]. Geraadpleegd van https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=55&dossierID=55-B095-1241-0251-2021202216927.xml

 

Gibbs, J. (2020). From Peers to Professionals: Regulating Influencer Marketing in the United Arab Emirates. Arab Media & Society, 30. Geraadpleegd van https://www.arabmediasociety.com/wp-content/uploads/2021/03/Joseph-article-Final.pdf

 

Giles, D. C., & Edwards, L. (2018). Instagram and the Rise of the Social Media ‘Influencer’. In D. C. Giles (Red.), Twenty-first Century Celebrity: Fame in digital culture (pp. 155-173). Emerald. http://doi.org/10.1108/978-1-78743-708-120181012

Glatt, Z. (2022). ‘“We’re all told not to put our eggs in one basket”: Uncertainty, precarity and cross-platform labor in the online video influencer industry’. International Journal of Communication, 16, 1-19. Geraadpleegd vanhttp://eprints.lse.ac.uk/115384/1/ACCEPTED_VERSION_Glatt_Z._2022_Were_all_told_not_to_put_our_eggs_in_one_basket_Uncertainty_precarity_and_cross_platform_labor_in_the_online_video_influencer_indus_002_.pdf

Glatt, Z., & Banet-Weiser, S. (2021). Productive Ambivalence, Economies of Visibility, and the Political Potential of Feminist YouTubers. In S. Cunningham, D. Craig, & N. K. Baym (Reds.), Creator Culture: An Introduction to Global Social Media Entertainment (pp. 39-56). New York University Press. https://doi.org/10.18574/nyu/9781479890118.003.0006

Goanta, C. (2021). Emerging Business Models and the Crowdfunding Regulation: Income Crowdfunding on Social Media by Content Creators. SSRN Electronic Journal, 1-13. https://doi.org/10.2139/ssrn.3885581

Goanta, C., & de Gregorio, G. (2021). Content Creator/Influencer. In L. Belli, N. Zingales, & Y. Curzi (Reds.), Glossary of Platform Law and Policy Terms (pp. 69-72). FGV Direito Rio.

Goanta, C., & Ranchordás, S. (2020). The Regulation of Social Media Influencers. Edward Elgar Publishing.

 

Goanta, C., & Wildhaber, I. (2019). In the Business of Influence: Contractual practices and Social Media content monetisation. Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts-und Finanzmarktrecht, 91, 346-357. Geraadpleegd vanhttps://www.alexandria.unisg.ch/server/api/core/bitstreams/d5718011-0589-4091-97bf-a0d725fb70eb/content

 

Goanta, C., Yohanis, A., Jaiman, V., & Urovi, V. (2022). Web monetisation. Internet Policy Review11(1), 1-8. https://doi.org/10.14763/2022.1.1650

 

Goodwin, D., Mays, N., & Pope, C. (2019). Ethical Issues in Qualitative Research. Qualitative Research in Health Care, 27-41. http://doi.org/10.1002/9781119410867.ch3

 

Google AdSense Help. (z.d.). I want to monetize my videos, but I was disapproved for being under 18. Google. Geraadpleegd op 5 januari 2023, van https://support.google.com/adsense/answer/2533300?hl=en

 

Google Business Profile Help. (z.d.). Supported countries/regions. Geraadpleegd op 9 januari 2023, van https://support.google.com/business/answer/6270107?hl=en

 

Govindan, P., & Alotaibi, I. (2021). Impact of Influencers on Consumer Behaviour: empirical study. International Conference on Computation, Automation and Knowledge Management, 232-237. http://doi.org/10.1109/ICCAKM50778.2021.9357713

 

Gray, L. M., Wong-Wylie, G., Rempel, G. R., & Cook, K. (2020). Expanding qualitative research interviewing strategies: Zoom video communications. The qualitative report25(5), 1292-1301. Geraadpleegd vanhttps://www.researchgate.net/profile/Gwen-Rempel/publication/341522576_Expanding_Qualitative_Research_Interviewing_Strategies_Zoom_Video_Communications/links/5ec55e95458515626cbbccd6/Expanding-Qualitative-Research-Interviewing-Strategies-Zoom-Video-Communications.pdf

Grzesiak, M. (2017). How a Personal Brand that has been Creatively Established in Social Media Becomes a Passport to Traditional Media and Receiving Advertising Contracts. World Congress on Electrical Engineering and Computer Systems and Science, 1-6. http://doi.org/10.11159/snsm17.107

Gustafsson, V., & Khan, M. S. (2017). Monetising blogs: Enterprising behaviour, co-creation of opportunities and social media entrepreneurship. Journal of Business Venturing Insights7, 26-31. https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2017.01.002

Haenlein, M., Anadol, E., Farnsworth, T., Hugo, H., Hunichen, J., & Welte, D. (2020). Navigating the New Era of Influencer Marketing: How to be Successful on Instagram, TikTok, & Co. California management review63(1), 5-25. http://doi.org/10.1177/0008125620958166

 

Harshitha, S., Shetty, R., & Sairam, D. P. S. (2021). Social Media Marketing: B2B Marketing via Nano Influencers. Journal of University of Shanghai for Science and Technology23(07), 1377-1387. http://doi.org/10.51201/JUSST/21/07335

 

Hassan, S., Toland, J., & Tate, M. (2016). From Blogosphere to Social Commerce: A Laddering Analysis of Sellers’ Motivation. Hawaii International Conference on System Sciences, 2146-2155. http://doi.org/10.1109/HICSS.2016.271

 

Hernandez, T. N. (2021). Influencer Marketing: Is it Right for Your Brand?. In B. Watkins (Red.), Research Perspectives on Social Media Influencers and Brand Communication (pp. 125–144). Lexington Books.

 

Het Europees Parlement en De Raad van de Europese Unie. (2000, 17 juli). Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt. Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, 1–16. Geraadpleegd van https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031

 

Het Europees Parlement en De Raad van de Europese Unie. (2005, 11 juni). Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad. Publicatieblad van de Europese Unie, 22–39. Geraadpleegd van https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029

 

Het Europees Parlement en De Raad van de Europese Unie. (2011, 22 november). Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad. Publicatieblad van de Europese Unie, 64–88. Geraadpleegd van https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083

 

Het Europees Parlement en De Raad van de Europese Unie. (2016, 4 mei). Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).Publicatieblad van de Europese Unie, 1-88. Geraadpleegd van https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL

 

Het Europees Parlement en De Raad van de Europese Unie. (2018, 28 november). Richtlijn (EU) 2018/1808 van het europees parlement en de raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie. Publicatieblad van de Europese Unie, 69-92. Geraadpleegd van https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808

 

 

Het Europees Parlement en De Raad van de Europese Unie. (2022, 27 oktober). Verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG. Publicatieblad van de Europese Unie, 1–102. Geraadpleegd van https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065

 

Heyvaert, J., & Keersmaekers, L. (2023, 20 februari). Hoeveel belastingen moeten influencers betalen op inkomsten uit sociale media?. De Tijd. Geraadpleegd op 6 maart, van https://www.tijd.be/netto/analyse/belastingen/hoeveel-belastingen-moeten-influencers-betalen-op-inkomsten-uit-sociale-media/10448145.html

 

Hou, M. (2019). Social media celebrity and the institutionalization of YouTube. Convergence25(3), 534-553. https://doi.org/10.1177/1354856517750368

Huang, Y. & Morozov, I. (2022). Video Advertising by Twitch Influencers. SSRN Electronic Journal, 1–54.

Hudders, L., De Jans, S., & De Veirman, M. (2020). The commercialization of social media stars: a literature review and conceptual framework on the strategic use of social media influencers. International Journal of Advertising, 1-49. https://doi.org/10.1080/02650487.2020.1836925

Ivkovic, M., & Milanov, D. (2010). Affiliate Internet Marketing: Concept and Application Analysis. International Conference on Education and Management Technology, 319-323. http://doi.org/10.1109/ICEMT.2010.5657647

Jacobson, J., & Harrison, B. (2022). Sustainable fashion social media influencers and content creation calibration. International Journal of advertising41(1), 150-177. https://doi.org/10.1080/02650487.2021.2000125

 

Jans, V. (2019, 7 november). Over de eventuele uitbreiding van de mediarichtlijnen voor kwaliteitsvol en correct berichten over zelfdoding naar influencers [Vraag om uitleg]. Geraadpleegd van https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1339244/verslag/1341113 

 

Jans, V. (2021, 28 januari). Over influencers en het tegen betaling aanbieden van psychologische hulpverlening [Vraag om uitleg]. Geraadpleegd van https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1468403/verslag/1472044

Janssen, L., Schouten, A. P., & Croes, E. A. (2022). Influencer advertising on Instagram: product-influencer fit and number of followers affect advertising outcomes and influencer evaluations via credibility and identification. International journal of advertising41(1), 101-127. https://doi.org/10.1080/02650487.2021.1994205

Jensen, K. B. (2021). A Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantitative Methodologies (3de ed.). Routledge.

 

Jin, S. V., Muqaddam, A., & Ryu, E. (2019). Instafamous and social media influencer marketing. Marketing Intelligence & Planning37(5), 567–579. https://doi.org/10.1108/MIP-09-2018-0375

 

Jorge, A., Marôpo, L., Coelho, A. M., & Novello, L. (2022). Mummy influencers and professional sharenting. European journal of cultural studies25(1), 166-182. https://doi.org/10.1177/13675494211004593

 

Kádeková, Z., & Holienčinová, M. (2018). Influencer marketing as a modern phenomenon creating a new frontier of virtual opportunities. Communication Today9(2), 90–105. Geraadpleegd vanhttps://www.researchgate.net/publication/329247338_Influencer_marketing_as_a_modern_phenomenon_creating_a_new_frontier_of_virtual_opportunities

 

Kapitan, S., van Esch, P., Soma, V., & Kietzmann, J. (2021). Influencer marketing and authenticity in content creation. Australasian Marketing Journal, 1-10. https://doi.org/10.1177/18393349211011171

 

Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1955). Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications: a Report of the Bureau of Applied Social Research, Columbia University. Free Press.

 

Ki, C. W. C., Cuevas, L. M., Chong, S. M., & Lim, H. (2020). Influencer marketing: Social media influencers as human brands attaching to followers and yielding positive marketing results by fulfilling needs. Journal of Retailing and Consumer Services, 55, 1-11. http://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102133

Kopf, S. (2020). “Rewarding good creators”: Corporate social media discourse on monetization schemes for content creators. Social Media+ Society6(4), 1-12. http://doi.org/10.1177/2056305120969877

Kumar, S. (2016). YouTube Nation: Precarity and Agency in India’s Online Video Scene. International Journal of Communication10, 5608–5625. Geraadpleegd van https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/5731/1845

Lagore, J. (2015). Self-promotion for all! Content creation and personal branding in the digital age. In D. S. Coombs, & S. Collister (Reds.), Debates for the digital age: The good, the bad, and the ugly of our online world (pp. 221-240). Praeger.

Lauwereys, A. (2022, 8 augustus). De Bleeker overlegt met influencers over traceerbaarheid. De Tijd. Geraadpleegd op 9 juni 2023, van https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/de-bleeker-overlegt-met-influencers-over-traceerbaarheid/10406242.html

Lawson, C. E. (2021). Skin deep: Callout strategies, influencers, and racism in the online beauty community. New Media & Society23(3), 596-612. https://doi.org/10.1177/1461444820904697

 

Lazarsfeld, P. F., Berelson, B., & Gaudet, H. (1944). The people’s choice: How the voter makes up his mind in a presidential campaign. Columbia University Press.

 

Lazarsfeld, P. F., Berelson, B., & Gaudet, H. (1968). The people’s choice. Columbia University Press.

 

Lee, J. A., & Eastin, M. S. (2020). I Like What She’s #Endorsing: The Impact of Female Social Media Influencers’ Perceived Sincerity, Consumer Envy, and Product Type. Journal of Interactive Advertising, 1-39.https://doi.org/10.1080/15252019.2020.1737849

 

Li, Z. (2023). Digital Domestic (Im) material Labor: Managing Waste and Self While Producing Closet Decluttering Videos. Television & New Media, 1-19. https://doi.org/10.1177/15274764221150163

 

Lin, R.-H., Jan, C., & Chuang, C.-L. (2019). Influencer Marketing on Instagram. International Journal of Innovation in Management7(1), 33–41. Geraadpleegd van https://siim.org.tw/IJIiM/DW/V7N1/IJIiM-19-020.pdf

 

Litterio, A. M., Nantes, E. A., Larrosa, J. M., & Gómez, L. J. (2017). Marketing and social networks: a criterion for detecting opinion leaders. European Journal of Management and Business Economics, 26(3), 347–366. https://doi.org/10.1108/EJMBE-10-2017-020

 

Lowe-Calverley, E., & Grieve, R. (2021). Do the metrics matter? An experimental investigation of Instagram influencer effects on mood and body dissatisfaction. Body Image36, 1-4. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2020.10.003

 

Luzak, J. A., & Goanta, C. (2022). #paidpartnership Means More than Money: Influencer Disclosure Obligations in the Aftermath of Peek & Cloppenburg. SSRN Electronic Journal.

https://doi.org/10.2139/ssrn.4282364

 

Magrizos, S., Lamprinakos, G., Fang, Y., & Drossos, D. (2021). Taking It a Step Further: When do Followers Adopt Influencers’ Own Brands?. Review of Marketing Science19(1), 53-74. https://doi.org/10.1515/roms-2021-0003

Mangan, D. (2020). Influencer marketing as labour: between the public and private divide. In C. Goanta, & S. Ranchordás (Reds.) The Regulation of Social Media Influencers (pp. 185-208). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788978286.00017

Mangiò, F., & Di Domenico, G. (2022). All that glitters is not real affiliation: How to handle affiliate marketing programs in the era of falsity. Business Horizons65(6), 765-776. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2022.07.001

Matheson, E., & Sedgwick, D. (2021). Influencers and 21st Century Consumption. Contexts20(2), 18-23. https://doi.org/10.1177/15365042211012066

 

Mathur, A., Narayanan, A., & Chetty, M. (2018). Endorsements on Social Media: An Empirical Study of Affiliate Marketing Disclosures on YouTube and Pinterest. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 2, 1–26.

https://doi.org/10.1145/3274388

McCorquodale, S. (2019). Influence: How social media influencers are shaping our digital future. Bloomsbury Publishing.

Mediawijs. (2022). Is haatspraak strafbaar?. Mediawijs. Geraadpleegd op 12 juni 2023, van https://www.mediawijs.be/nl/artikels/haatspraak-strafbaar

 

Mesarić, S., & Gregurec, I. (2020). The Impact of Influencers on Purchasing Decision Making Process - An Example of Croatian Social Networks Users. Proceedings of the Central European Conference on Information and Intelligent Systems, 193-199. Geraadpleegd van https://www.proquest.com/openview/12cb6619cc2dd1173ee4adcfc9b3d826/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1986354

 

Meuleman, E. (2022, 13 januari). Over het bedelen naar gifts bij minderjarigen op TikTok [Vraag om uitleg]. Geraadpleegd van https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1589334/verslag/1592714

 

Meyer, E. T. (2015). The expert and the machine: Competition or convergence?. Convergence21(3), 306-313. https://doi.org/10.1177/1354856515579840

 

Michaelsen, F., Collini, L., Jacob, C., Goanta, Kettner, S., Bishop, S., Hausemer, P., Thorun, C., & Yesiloglu, S. (2022). The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market. Publication for the committee on Internal Market and Consumer Protection (IMCO), Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, 1–112. Geraadpleegd van https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/703350/IPOL_STU(2022)703350_EN.pdf

 

Moors, E. (2023, 4 mei). Na de belastingperikelen: ‘We raden influencers aan geschenken terug te sturen die ze niet gebruiken’. De Tijd. Geraadpleegd op 12 juni 2023, van https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/economie/na-de-belastingperikelen-we-raden-influencers-aan-geschenken-terug-te-sturen-die-ze-niet-gebruiken/10465609.html

 

Mortelmans, D. (2018). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden (5de ed.). Acco.

 

Nilsson, G. (2021). Detesting Influencers: Print Media Perspectives on the Phantasmagoria of Influencer Life Worlds. Ethnologia Scandinavica51, 42-60. Geraadpleegd van https://www.researchgate.net/publication/354948418_Detesting_Influencers_Print_media_perspectives_on_the_phantasmagoria_of_Influencer_Life_Worlds

 

 

Nouri, M. (2018). The Power of Influence: Traditional Celebrity vs Social Media Influencer. Advanced Writing: Pop Culture Intersections, 32, 1–20. Geraadpleegd van

https://scholarcommons.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=engl_176

 

O’Connor, M. (2020). Defamation in the Age of Social Media: Why North Carolina’s “Micro-influencers” Should Be Classified as Limited Purpose Public Figures. Campbell Law Review42(2), 335-359. Geraadpleegd van https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/camplr42&div=18&id=&page=

 

Ouvrein, G., Pabian, S., Giles, D., Hudders, L., & De Backer, C. (2021). The web of influencers. A marketing-audience classification of (potential) social media influencers. Journal of Marketing Management37(13-14), 1-30. https://doi.org/10.1080/0267257X.2021.1912142

 

Patton, M. Q. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods (4de ed.). SAGE Publications.

 

Payne, M. T. (2018). Twitch. tv: Tele-visualizing the Arcade. In D. Johnson (Red.), From Networks to Netflix: A Guide to Changing Channels (pp. 311–324). Routledge.

 

Perdaens, F. (2020, 17 september). Over het ontvangen van ongewenste video's op TikTok [Vraag om uitleg]. Geraadpleegd van https://www.vlaamsparlement.be/en/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1420156/verslag/1422584

 

Perdaens, F. (2022a, 10 maart). Over de influencercode [Vraag om uitleg]. Geraadpleegd van https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1613919/verslag/1617126 

 

Perdaens, F. (2022b, 21 april). Over de uitbuiting van tienermeisjes op sociale media [Vraag om uitleg]. Geraadpleegd van https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1625217/verslag/1628091 

 

Perdaens, F. (2023, 5 juni). InfluencerFAQ - Stand van zaken [Schriftelijke vraag en antwoord]. Geraadpleegd van https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1724959

 

Piedboeuf, B. (2020, 24 maart). Personenbelasting: Arbeidsprestaties van influencers (MV 2373C) [Schriftelijke vraag en antwoord]. Geraadpleegd van https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=55&dossierID=55-B012-1082-0146-2019202001568.xml

 

Pramono, R., Winda, Y., Purwanto, A., Prameswari, M., Asbari, M., & Purba, R. I. (2020). Narrative Study: The Life of Influencers between Hobbies and Professions. International Journal of Advanced Science and Technology29(3), 8417-8438. Geraadpleegd van

https://www.researchgate.net/profile/Agus-Purwanto-10/publication/340730791_Narrative_Study_The_Life_of_Influencers_between_Hobbies_and_Professions/links/5e9a91694585150839e41360/Narrative-Study-The-Life-of-Influencers-between-Hobbies-and-Professions.pdf

 

Radvan, M. (2021). Taxation of instagram influencers. Studia Iuridica Lublinensia30(2), 339-356. https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.2.339-356

 

 

 

Riefa, C., & Clausen, L. (2019). Towards fairness in digital influencers’ marketing practices. Journal of European Consumer and Market Law (EuCML), 1–21. Geraadpleegd van https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3364251

 

Ritchie, J., & Lewis, J. (2003). Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers. SAGE Publications.

 

Rogers, E. M. (1962). Diffusion of Innovations. Free Press.

 

Rogers, E. M., & Cartano, D. G. (1962). Methods of measuring opinion leadership. Public opinion quarterly, 26(3), 435-441. https://doi.org/10.1086/267118

 

Rundin, K., & Colliander, J. (2021). Multifaceted influencers: Toward a new typology for influencer roles in advertising. Journal of Advertising50(5), 548-564. https://doi.org/10.1080/00913367.2021.1980471

 

Ruiz-Gómez, A. (2019). Digital Fame and Fortune in the age of Social Media: A Classification of social media influencers. aDResearch ESIC International Journal of Communication Research19(19), 08–29.https://doi.org/10.7263/adresic-019-01

Rutter, R. N., Barnes, S. J., Roper, S., Nadeau, J., & Lettice, F. (2021). Social media influencers, product placement and network engagement: using AI image analysis to empirically test relationships. Industrial Management & Data Systems121(12), 2387-2410. https://doi.org/10.1108/IMDS-02-2021-0093

Sanyoura, L. E., & Anderson, A. (2022). Quantifying the Creator Economy: A Large-Scale Analysis of Patreon. Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media16, 829–840. https://doi.org/10.1609/icwsm.v16i1.19338

Schouten, A. P., Janssen, L., & Verspaget, M. (2019). Celebrity vs. Influencer endorsements in advertising: the role of identification, credibility, and Product-Endorser fit. International journal of advertising, 1-24. https://doi.org/10.1080/02650487.2019.1634898

 

Segers, K. (2020, 15 oktober). Over de stand van zaken van de omzetting van de Europese audiovisuele mediarichtlijn [Vraag om uitleg]. Geraadpleegd van https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1429706/verslag/1433313 

 

Segers, K. (2022, 27 oktober). Over secundaire sexting en andere vormen van cyberpesten [Vraag om uitleg]. Geraadpleegd van https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1673850/verslag/1677794 

 

Segers, K. (2023, 30 maart). Over de digitale stress bij jongeren [Vraag om uitleg]. Geraadpleegd van https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1722189/verslag/1724794

 

Seidman, I. (2006). Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences (3de ed.). Teachers College Press.

 

Soha, M., & McDowell, Z. J. (2016). Monetizing a meme: YouTube, content ID, and the Harlem Shake. Social Media + Society, 2(1), 1-12. https://doi.org/10.1177/2056305115623801

 

SSM. (2022, 23 augustus). Influencers belaagd nadat adres verplicht online moet staan: “Ze komen ‘s nachts aanbellen voor seks”. HLN. Geraadpleegd op 13 juni 2023, van https://www.hln.be/showbizz/influencers-belaagd-nadat-adres-verplicht-online-moet-staan-ze-komen-s-nachts-aanbellen-voor-seks~ae72ed7f/

 

Stoldt, R., Wellman, M., Ekdale, B., & Tully, M. (2019). Professionalizing and profiting: The rise of intermediaries in the social media influencer industry. Social Media+ Society5(1), 1-11. https://doi.org/10.1177/2056305119832587

 

Suryanarayana, S. A., Sarne, D., & Kraus, S. (2021). Information Design in Affiliate Marketing. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems35(2), 1-28. https://doi.org/10.1007/s10458-021-09509-7

 

SVM. (2022, 6 augustus). Acid en tientallen andere Belgische influencers op de vingers getikt omdat ze adres niet vermelden. De Morge. Geraadpleegd op 13 februari 2023, van https://www.demorgen.be/nieuws/acid-en-tientallen-andere-belgische-influencers-op-de-vingers-getikt-omdat-ze-adres-niet-vermelden~be127987/

 

Swart, M., Lopez, Y., Mathur, A., & Chetty, M. (2020). Is This An Ad?: Automatically Disclosing Online Endorsements On YouTube With AdIntuition. Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1–12. https://doi.org/10.1145/3313831.3376178

 

Szczurski, M. M. (2017). Social media influencer- A Lifestyle or a profession of the XXIst century? International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), 3(10), 4-7.

 

Tafesse, W., & Wood, B. P. (2021). Followers' engagement with instagram influencers: The role of influencers’ content and engagement strategy. Journal of Retailing and Consumer Services58, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102303

 

Taylor, C. R. (2020). The urgent need for more research on influencer marketing. International Journal of Advertising39(7), 889-891. https://doi.org/10.1080/02650487.2020.1822104

 

Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource. John Wiley & Sons.

 

Tian, Z., Dew, R., & Iyengar, R. (2022). Mega or Micro? Influencer Selection Using Follower Elasticity. SSRN Electronic Journal, 1-63. https://doi.org/10.2139/ssrn.4173421

TikTok. (z.d.-a). Creator Marketplace. TikTok. Geraadpleegd op 6 januari 2023, van https://www.tiktok.com/creators/creator-portal/en-us/getting-paid-to-cr…

TikTok. (z.d.-b). Creator Next. Geraadpleegd op 6 januari 2023, van https://www.tiktok.com/creators/creator-portal/en-us/getting-paid-to-cr…

TikTok. (z.d.-c). Guardian’s Guide. Geraadpleegd op 5 januari 2023, van https://www.tiktok.com/safety/en/guardians-guide/

TikTok. (z.d.-d). Personal and Business Accounts on TikTok. Geraadpleegd op 6 januari 2023, van https://support.tiktok.com/en/using-tiktok/growing-your-audience/switch…

TikTok. (z.d.-e). TikTok Creator Fund Terms. Geraadpleegd op 9 januari 2023, van https://www.tiktok.com/legal/tiktok-creator-fund-terms

TikTok. (z.d.-f). What is TikTok Creator Next? Geraadpleegd op 6 januari 2023, van https://support.tiktok.com/en/business-and-creator/tiktok-creator-next/…

TikTok. (2021, 25 maart). TikTok Creator Fund: Your questions answered. Geraadpleegd op 1 december 2022, van https://newsroom.tiktok.com/en-gb/tiktok-creator-fund-your-questions-an…

Twitch. (z.d.). Guide for Parents and Educators. Geraadpleegd op 5 januari 2023, van https://safety.twitch.tv/s/article/Guide-Parents-Educators?language=en_…

Twitch. (2019, 10 juli). Twitch Affiliate Agreement. Geraadpleegd op 5 januari 2023, van https://www.twitch.tv/p/en/legal/affiliate-agreement/

Twitch. (2022a, augustus 8). Twitch-partnerprogramma. Geraadpleegd op 1 december 2022, van https://www.twitch.tv/p/nl-nl/partners/

Twitch. (2022b, september 22). When Am I Getting Paid? Geraadpleegd op 9 januari 2023, van https://help.twitch.tv/s/article/when-am-i-getting-paid?language=en_US

Twitch. (2022c, oktober 20). Joining the Affiliate Program. Geraadpleegd op 5 januari 2023, van https://help.twitch.tv/s/article/joining-the-affiliate-program?language…

Twitch. (2022d, oktober 24). Local Subscription Pricing Countries. Geraadpleegd op 5 december 2023, van https://help.twitch.tv/s/article/local-sub-price-countries?language=en_…

Twitch. (2023, 1 januari). Achievements. Geraadpleegd op 5 januari 2023, van https://help.twitch.tv/s/article/achievements?language=en_US

van Driel, L., & Dumitrica, D. (2021). Selling brands while staying “Authentic”: The professionalization of Instagram influencers. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies27(1), 66–84. https://doi.org/10.1177/1354856520902136

 

Vaneeckhout, J. (2021, 4 maart). Over de app Waddist [Vraag om uitleg]. Geraadpleegd van https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1483274/verslag/1486937

 

van Esch, P., Arli, D., Castner, J., Talukdar, N., & Northey, G. (2018). Consumer attitudes towards bloggers and paid blog advertisements: what’s new?. Marketing Intelligence & Planning36(7), 778-793. https://doi.org/10.1108/MIP-01-2018-0027

 

Vanrobaeys, A. (2021a, 27 mei). De gedragscode van de Raad voor Reclame voor online influencers [Schriftelijke vraag en antwoord]. Geraadpleegd van https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=55&dossierID=55-B053-1199-0067-2020202109492.xml

 

Vanrobaeys, A. (2021b, 12 juni). De fiscale behandeling van inkomsten van influencers [Schriftelijke vraag en antwoord]. Geraadpleegd van https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=55&dossierID=55-B053-1185-0380-2020202109493.xml

 

Velghe, F. (2021, 4 juni). YouTubers en influencers maken zich zorgen om veiligheid: “Naar een fuif gaan waar geen security is? Vergeet het maar”. HLN. Geraadpleegd op 13 juni 2023, van https://www.hln.be/showbizz/youtubers-en-influencers-maken-zich-zorgen-om-veiligheid-naar-een-fuif-gaan-waar-geen-security-is-vergeet-het-maar~a56c3c2d/

 

Vlaamse Overheid. (2021, 19 maart). Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie. Beligisch Staatsblad, 40919-40929. Geraadpleegd van https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2021/04/29_1.pdf#page=48

 

Vlaamse Regulator voor de Media. (z.d.-a). Minderjarigen. Geraadpleegd op 22 maart 2023, van https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/content-creator-protocol/minderjarigen

 

Vlaamse Regulator voor de Media. (z.d.-b). Verbod op haatspraak. Geraadpleegd op 22 maart 2023, van https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/content-creator-protocol/verbod-op-haatspraak

 

Vlaamse Regulator voor de Media. (2021a, december). Content Creator Protocol.

 

Vlaamse Regulator voor de Media. (2021b, 14 december). VRM publiceert Content Creator Protocol. Geraadpleegd op 27 februari 2023, van https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/nieuws/2021/vrm-publiceert-content-creator-protocol

 

Vlaamse Regulator voor de Media. (2022, september). Content Creator Protocol. Geraadpleegd op 13 februari 2023, van https://www.vlaamseregulatormedia.be/sites/default/files/hand-out_ccp.pdf

 

Vlaanderen. (z.d.). NACE-code. Geraadpleegd op 12 juni 2023, van https://www.vlaanderen.be/economie-en-ondernemen/een-eigen-zaak-starten/nace-code

 

VLAIO. (z.d.). Het belang van correcte NACE-codes. Geraadpleegd op 12 juni 2023, van https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/start/opstart-van-je-onderneming/het-belang-van-correcte-nace-codes

 

Vodák, J., Cakanova, L., Pekar, M., & Novysedlak, M. (2019). Influencer marketing as a modern phenomenon in reputation management. Managing Global Transitions17(3), 211-220. https://doi.org/10.26493/1854-6935.17.211-220

 

Vrije Universiteit Brussel. (2021, 20 mei). Blended Learning: het nieuwe normaal academiejaar 2021-2022. Geraadpleegd op 8 juni 2023, van https://www.vub.be/nl/nieuws/blended-learning-het-nieuwe-normaal-academiejaar-2021-2022

 

Wang, R., & Huang, Y. (2017). Going native on social media: The effects of social media characteristics on native ad effectiveness. Journal of Interactive Advertising, 1-35. https://doi.org/10.1080/15252019.2017.1326327

 

Weber, P., Ludwig, T., Brodesser, S., & Grönewald, L. (2021). “It’s a Kind of Art!”: Understanding Food Influencers as Influential Content Creators. Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1-14. https://doi.org/10.1145/3411764.3445607

 

Wellman, M. L., Stoldt, R., Tully, M., & Ekdale, B. (2020). Ethics of Authenticity: Social Media Influencers and the Production of Sponsored Content. Journal of Media Ethics, 1-15. https://doi.org/10.1080/23736992.2020.1736078

Whatmough, D. (2018). Digital PR. Emerald Group Publishing.

 

Winter, S., & Neubaum, G. (2016). Examining characteristics of opinion leaders in social media: A motivational approach. Social Media+ Society2(3), 1-12. https://doi.org/10.1177/2056305116665858

 

Wolf, K., Nalloor, J., & Archer, C. (2019). Influencers and brands behaving badly: How governments and organisations are reacting to and regulating for the cross-cultural challenges of working with social media influencers. International Cross-Cultural Communication Conference, 1-3. Geraadpleegd vanhttps://espace.curtin.edu.au/bitstream/handle/20.500.11937/75215/75455%20Abstract.pdf?sequence=3&isAllowed=y

 

Woodcock, J., & Johnson, M. R. (2019). Live streamers on Twitch. tv as social media influencers: Chances and challenges for strategic communication. International journal of strategic communication13(4), 321-335. https://doi.org/10.1080/1553118X.2019.1630412

 

Yılmaz, M., Sezerel, H., & Uzuner, Y. (2020). Sharing experiences and interpretation of experiences: a phenomenological research on Instagram influencers. Current Issues in Tourism23(24), 3034-3041. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1763270

 

YouTube. (z.d.-a). How to make money on YouTube. Geraadpleegd op 5 januari 2023, van https://www.youtube.com/creators/how-things-work/video-monetization/

 

YouTube. (z.d.-b). Introducing the shorter side of YouTube. Geraadpleegd op 9 januari 2023, van https://www.youtube.com/creators/shorts/#monetize-youtube-shorts

 

YouTube. (z.d.-c). Servicevoorwaarden. Geraadpleegd op 5 januari 2023, van https://kids.youtube.com/t/terms

 

YouTube Help. (z.d.-a). How to earn money on YouTube. Google. Geraadpleegd op 5 januari 2023, van https://support.google.com/youtube/answer/72857

 

YouTube Help. (z.d.-b). New ways to earn on YouTube. Google. Geraadpleegd op 9 januari 2023, van https://support.google.com/youtube/answer/12475004

 

YouTube Help. (z.d.-c). YouTube channel monetization policies. Google. Geraadpleegd op 1 december 2022, van https://support.google.com/youtube/answer/1311392

 

YouTube Help. (z.d.-d). YouTube monetized markets. Google. Geraadpleegd op 5 januari 2023, van https://support.google.com/youtube/answer/1342206?hl=en

 

YouTube Help. (z.d.-e). YouTube Partner Program overview & eligibility. Google. Geraadpleegd op 5 januari 2023, van https://support.google.com/youtube/answer/72851

 

YouTube Help. (z.d.-f). YouTube Shorts Fund. Google. Geraadpleegd op 9 januari 2023, van https://support.google.com/youtube/answer/10923658

Yu, V., Alvarez, K. P. B., & Chen, V. H. H. (2021). Game streamers’ practices on Twitch and management of well-being. Journal of Communication Technology, Association for Education in Journalism and Mass Communication, 54-77. https://doi.org/10.51548/joctec-2021-004

Yüksel, V. (2017, 2 mei). Voorstel van resolutie over een meer doeltreffende bestraffing van auteurs van haatdragende boodschappen op sociale media. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1–11. Geraadpleegd van https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2448/54K2448001.pdf

Zarei, K., Ibosiola, D., Farahbakhsh, R., Gilani, Z., Garimella, K., Crespi, N., & Tyson, G. (2020). Characterising and Detecting Sponsored Influencer Posts on Instagram. International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, 327-331.

https://doi.org/10.1109/ASONAM49781.2020.9381309

 

Zhang, X., & Dong, D. (2008). Ways of identifying the opinion leaders in virtual communities. International Journal of Business and Management3(7), 21-27. https://doi.org/10.5539/ijbm.v3n7p21

 

 

Download scriptie (1.58 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Dr. Prof. Bart Van Kerkhove
Thema('s)