Het ontwikkelen van een employer brand waarbij de medewerker de rol als ambassadeur draagt. Toegepast op E5

Simon
Geldolf

In deze proef wordt onderzocht welke maatregelen e5 moet nemen om ervoor te zorgen dat er een employer brand ontstaat waarbij medewerkers de rol als ambassadeur krijgen.

De resultaten komen tot stand door eerst de gewenste visie van het management af te toetsen, dit komt voort uit de analyse van de waarden, het EVP en de imago-audit die het management heeft afgelegd. Hierna wordt de huidige situatie in kaart gebracht, dit stelt het rapport in staat om af te toetsen hoe de medewerkers de vooruitgestreefde waarden van e5 ervaren vandaag de dag. Op basis van deze 2 gegevens worden er adviezen opgesteld die e5 in staat moet stellen om haar gewenste situatie te verkrijgen.

Bibliografie

Bhandari, P. (2022, 17 oktober). Een introductie tot kwantitatief onderzoek | Uitleg & voorbeelden. Scribbr. https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/kwantitatief-onderzoek/

 

Bhandari, P. (2022a, oktober 17). Een introductie tot kwalitatief onderzoek. Scribbr. https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/kwalitatief-onderzoek/

 

Benders, L. (2022, 17 oktober). Enquêtes correct gebruiken in je scriptie. Scribbr. https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/enquete-in-je-scriptie/

 

Both, E.B. (2020). Uitgroeien tot een sterk employer brand (afstudeerscriptie, hogeschool Leiden). Kennisbank. Geraadpleegd op 26 april 2023 van https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_hsleiden:oai:surfsharekit.nl:2eb033e8-fcd2-4e45-a15b-c6cbc31140d7

Deurpel. (2022). Waarom is employer branding belangrijk? Doorstephttps://doorstep.be/waarom-is-employer-branding-belangrijk/

 

Dingemanse, K. (2021, 26 oktober). Observatie als onderzoeksmethode in je scriptie. Scribbr. https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/observaties/

 

Dingemanse, K. (2022, 31 januari). Stappenplan voor interviews in je scriptie. Scribbr. https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/stappenplan-interview/

 

 

e5. (z.d.). Over e5 | Wil je meer weten over ons verhaal? https://www.e5.be/nl/over-e5

 

E5 Mode verdwijnt na veertig jaar uit familiale handen. (2019, 30 december). De Tijd. https://www.tijd.be/ondernemen/retail/e5-mode-verdwijnt-na-veertig-jaar-uit-familiale-handen/10194888.html

 

Ghielen, S.G., Francken, Y.F. Cooman, R.C., Sels, L.S. (2018). Het effect van employer branding op financiële bedrijfsresultaten (scriptie, Kuleuven). Lirias. Geraadpleegd op 22 april 2023, van https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjhiqLA6b3-AhVUhf0HHcUgCNkQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Flirias.kuleuven.be%2Fretrieve%2F586761&usg=AOvVaw2kaU7L0AiQ3FUjJNilU4tj

 

HOGENT | HR. (z.d.). https://www.werkgeversimago.com/steps02bis.html

 

 

Lannoo, P. (2022). Geef je eigen medewerkers een belangrijke rol in je employer branding. The Fat Ladyhttps://thefatlady.be/nl/inzichten/geef-eigen-medewerkers-een-rol-in-je-employer-branding/

 

Scharwächter, V. (2022, 1 december). Literatuuronderzoek of literatuurstudie doen in 4 stappen. Scribbr. https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/literatuuronderzoek/

 

 

Schollaert, E., & Van Hoye, G. (z.d.). De strijd om talent: Employer branding in theorie en praktijk. Amsterdam University Press.

 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/73578887/PPM_2021_03_Staniec-libre.pdf?1635151600=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DInternal_employer_branding_as_a_way_to_i.pdf&Expires=1682089506&Signature=UfEJDyflEmgxsBlDnbmGPVvKHwKjLr7LWgTILHeFcQj1A2Hc0X~f9FUleO2MZ6LRuyMJXQg-XJYFcPUY6oPquQI~RKE7m9Rf7Ke7ScjrIM04tmQNpFa3HiHlgWmhWL2Ik1j8UhMIb2RiTQGmd7qgDn7bLRwGiv6x6YZi58BprFhY-~4bMBzI2Tovw3EUf1ZqzAApZs72tmaL5AhxugvadQPRCMZjbqDTc4bd540dlPTNr-hpZ~iNNSkfpT-TMXVjN~KRJa-8J7xWyHfqqxSsDl2tzJWrZGJ7S6eFukssFh0bWU~I5uKajLQiu1lU-xpHnC8e9wGsvltbaOP0K3BTGw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

 

 

 

Soeling, P. D., Arsanti, S., & Indriati, F. (2022). Organizational Reputation: Does it mediate the effect of Employer Brand Attractiveness on Intention to Apply in Indonesia? Heliyon8(4), e09208. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09208

 

Segeren, R.S. (2019). Het effect van employer branding op retentie (bachelorthesis, Universiteit van Tilburg). Tilburg University. Geraadpleegd op 26 april 2023 van http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=150008

Schollaerts, E., Van Hoye, G., Van Theemsche, B., & Jacobs, G. (2021). De strijd om Talent. Employer Branding in theorie en prakijk (2de editie).

 

Wikipedia-bijdragers. (2022). Employer Branding. Wikipediahttps://nl.wikipedia.org/wiki/Employer_Branding

Download scriptie (154.48 KB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Piet Bulten