Het woonzorgcentrum van de toekomst door de ogen van potentieel toekomstige bewoners

Zoë
Vanbeylen

De vergrijzing en verzilvering van de samenleving zorgen voor een groeiende druk op de zorgsector, met name op het gebied van woonzorgcentra. Hoewel er al veel onderzoek is gedaan naar de ervaringen van huidige bewoners en innovatieve benaderingen om waardevol ouder worden in woonzorgcentra te ondersteunen, is er nog beperkt onderzoek gedaan naar de behoeften en verwachtingen van toekomstige generaties bewoners. Om deze reden is het doel van dit onderzoek om de verwachtingen van 45- tot 55-jarigen met betrekking tot het woonzorgcentrum van de toekomst te achterhalen.

In dit kwalitatieve exploratieve onderzoek werden semi-gestructureerde interviews afgenomen om de verwachtingen van de respondenten met betrekking tot toekomstige woonzorgcentra te onderzoeken. De deelnemers aan het onderzoek waren tussen de 45 en 55 jaar oud en hadden ervaring met een ouder, grootouder of schoonouder die in een woonzorgcentrum woont of heeft gewoond. De interviews werden opgenomen met toestemming van de respondenten en vervolgens handmatig getranscribeerd. Tijdens de data-analyse werden thema's en verbanden geïdentificeerd.

Op basis van de resultaten kunnen we concluderen dat respondenten een woonzorgcentrum verwachten dat een huiselijke sfeer biedt, met aandacht voor privacy, groene buitenruimtes, goede faciliteiten en infrastructuur, en een actieve betrokkenheid bij de buitenwereld. Ze benadrukken ook het belang van menselijkheid en respectvolle behandeling in de zorg, waarbij de waardigheid van bewoners centraal moet staan. Sociaal contact en zinvolle activiteiten worden als essentieel gezien voor het welzijn van de bewoners.

Dit onderzoek werpt licht op de verwachtingen van 45- tot 55-jarigen met betrekking tot toekomstige woonzorgcentra en kan bijdragen aan het ontwikkelen van beleid en praktijken die beter aansluiten bij de behoeften van deze doelgroep. Het is belangrijk om te blijven investeren in de kwaliteit van woonzorgcentra en rekening te houden met de verwachtingen en wensen van toekomstige generaties bewoners.

Trefwoorden: Omgeving, verwachtingen, woonzorgcentrum, zorgverlening

Bibliografie

Agentschap Zorg en Gezondheid. (2017a). Interpretatie van de erkenningsvoorwaarden en -normen voor woonzorgcentra (WZC), rust- en verzorgingstehuizen (RVT) en centra voor kortverblijf (CVK) ingebed in een woonzorgcentrum. Geraadpleegd op 22 maart 2023, van https://zorg-en-gezondheid.be/norminterpretaties-voor-woonzorgcentra-rust-en-verzorgingstehuizen-en-centra-voor-kortverblijf

 

Agentschap Zorg en Gezondheid (2017b). Meting van kwaliteit van Leven in Vlaamse Woonzorgcentra Brussel: Vlaamse Overheid. Geraadpleegd op 1 februari 2023, van https://www.zorg-en-gezondheid.be/enqu%C3%AAte-over-kwaliteit-van-leven-in-woonzorgcentra

 

Baxter, R., Corneliusson, L., Björk, S., Kloos, N., & Edvardsson, D. (2021). A recipe for thriving in nursing homes: A meta‐ethnography. Journal of Advanced Nursing, 77(6), 2680–2688. https://doi.org/10.1111/jan.14775

 

Baxter, R., Sandman, P. O., Björk, S., Lood, Q., & Edvardsson, D. (2019). Illuminating Meanings of Thriving for Persons Living in Nursing Homes. The Gerontologist, 60(5), 859–867. https://doi.org/10.1093/geront/gnz142

 

Falk, H., Wijk, H., Persson, L. O., & Falk, K. (2012). A sense of home in residential care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(4), 999–1009. https://doi.org/10.1111/scs.12011

 

Behr, A., Meyer, R. A., Holzhausen, M., Kuhlmey, A., & Schenk, L. (2013). Die Intimsphäre. Zeitschrift Fur Gerontologie Und Geriatrie, 46(7), 639–644. https://doi.org/10.1007/s00391-012-0464-6

 

Bergland, Å., & Kirkevold, M. (2001). Thriving - a useful theoretical perspective to capture the experience of well-being among frail elderly in nursing homes? Journal of Advanced Nursing, 36(3), 426–432. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01990.x

 

Bergland, Å., & Kirkevold, M. (2006). Thriving in nursing homes in Norway: Contributing aspects described by residents. International Journal of Nursing Studies, 43(6), 681–691. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2005.09.006

Boorsma, M., Frijters, D., Knol, D. L., Ribbe, M. W., Nijpels, G., & Van Hout, H. P. (2011). Effects of multidisciplinary integrated care on quality of care in residential care facilities for elderly people: a cluster randomized trial. Canadian Medical Association Journal, 183(11), E724–E732. https://doi.org/10.1503/cmaj.101498

 

Casey, A., Low, L., Simpson, J. M., & Brodaty, H. (2016). Residents Perceptions of Friendship and Positive Social Networks Within a Nursing Home. Gerontologist, 56(5), 855–867. https://doi.org/10.1093/geront/gnv146

 

Gezond België. (2017). Zorg voor ouderen. Geraadpleegd op 9 november 2022, van https://www.gezondbelgie.be/nl/performantie-van-het-belgische-gezondheidssysteem/specifieke-zorgdomeinen/zorg-voor-ouderen

 

Harrefors, C., Sävenstedt, S., & Axelsson, K. (2009). Elderly people’s perceptions of how they want to be cared for: an interview study with healthy elderly couples in Northern Sweden. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23(2), 353–360. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2008.00629.x

 

Killett, A., Bowes, A., Brooker, D., Burns, D., Kelly, F., La Fontaine, J., Latham, I., O'Neill, M., Poland, F., & Wilson, M. (2013). What makes a real difference to resident experience? Digging deep into care home culture: The CHOICE (Care Home Organisations Implementing Cultures of Excellence) research report. Prevention of Abuse and Neglect in Care of Older Adults (PANICOA). http://www.panicoa.org.uk/sites/default/files/CHOICE_final_report.pdf

 

Lee, S. Y., Hung, L., Chaudhury, H., & Morelli, A. (2021). Effects of Physical Environment on Quality of Life among Residents with Dementia in Long-Term Care Facilities in Canada and Sweden: A longitudinal study in a large-scale institutional setting versus a small-scale homelike setting. Architectural research, 23(2), 19–28. https://doi.org/10.5659/aikar.2021.23.2.19

 

Mallentjer, M. (2022). ’t Klikt (1ste editie) [Vastbladig boek]. Politeia.

 

Nakrem, S., Vinsnes, A. G., & Seim, A. (2011). Residents’ experiences of interpersonal factors in nursing home care: A qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 48(11), 1357–1366. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.05.012

Orr, N., Abbott, R., Bethel, A., Paviour, S., Whear, R., Garside, R., & Coon, J. T. (2023). What are the effects of animals on the health and wellbeing of residents in care homes? A systematic review of the qualitative and quantitative evidence. BMC Geriatrics, 23(1). https://doi.org/10.1186/s12877-023-03834-0

 

O’Sullivan, G., & Hocking, C. (2006b). Positive Ageing in Residential Care. New Zealand journal of occupational therapy, 53(1), 17. https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=022714573577766;res=IELHEA

Palacios-Ceña, D., Gómez-Calero, C., Cachón-Pérez, J. M., Velarde-García, J. F., Martínez-Piedrola, R. M., & Pérez-De-Heredia, M. (2016). Is the experience of meaningful activities understood in nursing homes? A qualitative study. Geriatric Nursing, 37(2), 110–115. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2015.10.015

 

Privacy (Privacy | Belgium.be. (z.d.). https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy)

 

Ryan, A., & McKenna, H. (2015). ‘It’s the little things that count’. Families’ experience of roles, relationships and quality of care in rural nursing homes. International Journal of Older People Nursing, 10(1), 38–47. https://doi.org/10.1111/opn.12052

 

Slettebø, S., Saeteren, B., Caspari, S., Lohne, V., Rehnsfeldt, A. W., Heggestad, A. K. T., Lillestø, B., Høy, B., Råholm, M. B., Lindwall, L., Aasgaard, T., & Nåden, D. (2016). The significance of meaningful and enjoyable activities for nursing home resident’s experiences of dignity. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(4), 718–726. https://doi.org/10.1111/scs.12386

 

Statistiek Vlaanderen. (2022, maart). Zorg en ondersteuning voor ouderen. www.vlaanderen.be. Geraadpleegd op 25 november 2022, van https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/zorg/zorg-en-ondersteuning-voor-ouderen

 

Stevens, R., Petermans, A., & Vanrie, J. (2014, October). The Belgian residential care landscape: A study of architectural care concepts through the lens of subjective well-being. Paper presented at the 9th International Conference on Design and Emotion 2014: The Colors of Care. Geraadpleegd op 25 november 2022, van https://www.researchgate.net/publication/267054722_The_Belgian_residential_care_landscape_A_study_of_architectural_care_concepts_through_the_lens_of_subjective_well-being

 

Van Der Velde-Van Buuringen, M., Sar, R. H. D., Verbeek, H., Achterberg, W. P., & Caljouw, M. A. A. (2023). The effect of garden use on quality of life and behavioral and psychological symptoms of dementia in people living with dementia in nursing homes: a systematic review. Frontiers in Psychiatry, 14. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.10442

 

Willemé, P. (2010). The Belgian long-term care system. In European Network of Economic Policy Research Institutes (Nr. 70). Federal Planning Bureau. Geraadpleegd op 22 maart 2023, van https://www.files.ethz.ch/isn/122382/Belgium.pdf

 

Woonzorgcentra. (z.d.). Zorg en Gezondheid. Geraadpleegd op 21 maart 2023, van https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/ouderenzorg/woonzorgcentra

 

World Health Organization (WHO) (2007) Women, ageing and health: a framework for action. World Health Organization, Geneva

 

Zorgnet-Icuro. (2020). Woonzorcentra in Vlaanderen: Zorgnet-Icuro pleit voor stevig investeringsplan [white paper], geraadpleegd op 11 november 2022, van https://www.zorgneticuro.be/publicaties/woonzorgcentra-vlaanderen-zorgnet-icuro-pleit-voor-stevig-investeringsplan

 

 

 

Download scriptie (325.51 KB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Patricia Vanleerberghe
Thema('s)