DT-Monopoly

Fien
Swinnen

Eén van de meest gemaakte fouten binnen de Nederlandse taal zijn dt-fouten. Kinderen automatiseren de dt-regel in de klas nog altijd aan de hand van invulblaadjes. Desondanks werd er in het verleden meermaals bewezen dat kinderen en volwassenen in het algemeen beter al doende leren. Daarom ging ik op zoek naar een manier om spelend leren te integreren in het vierde leerjaar om zo kinderen te helpen de dt-regel beter te automatiseren. Tijdens het onderzoek ontwikkelde ik de DT-Monopoly die in het lager onderwijs ingezet kan worden om deze regel te automatiseren.

 

Spelend leren

Wat is "spelend leren" nu eigenlijk? Dit slaat op educatieve spelen die een brug slaan tussen het rationele en intuïtieve aspect van leren. Verder wordt spel gedefinieerd als: “de taal van kinderen om de wereld te ontdekken en te begrijpen”. De kracht van spel zit onder andere in het feit dat verschillende ontwikkelingsgebieden tijdens het spelen samenkomen en elkaar beïnvloeden. Spel is dus een effectieve manier om tot leren te komen. Om de volledige effectiviteit van spelend leren te bereiken moet deze werkvorm tenslotte consequent en correct ingezet worden.

 

Verplichte aspecten binnen spelend leren

 • Er moet een vorm van feedback aanwezig zijn;
 • Het leerspel moet de zelfstandigheid van de leerlingen stimuleren;
 • Er moeten veel oefenkansen aanwezig zijn. Zo kunnen de leerlingen de leerinhouden goed onder de knie krijgen;
 • Er moet een vorm van differentiatie aanwezig zijn;
 • Het spel moet spelregels bevatten;
 • Het spel moet een speeldoel hebben;
 • De leerlingen hebben een bepaalde tegenstand nodig;
 • Het spel moet losstaan van de werkelijkheid;
 • Het spel moet er aanlokkelijk uitzien.

 

DT-problematiek

Doorheen de jaren zijn er verschillende tools ontwikkeld om de veel voorkomende DT-fouten te verminderen. Toch blijft deze fout de meest gemaakte fout binnen de Nederlandse taal. Daarom heb ik besloten om de effectiviteit van spelend leren in te zetten om zo kinderen te helpen de DT-regel zo effectief mogelijk in te laten oefenen.

 

DT-Monopoly

Rechts zie je het gekende spelbord van Monopoly, maar bij deze toepassing werd Monopoly een leerspel waarbij de leerlingen de DT-regel actief inoefenen. Dit leerspel kent de verschillende verplichte aspecten van een leerspel waardoor er een hogere motivatie is om deze taalregel onder de knie te krijgen. Het spel heeft daarnaast drie verschillende differentiatieniveaus waardoor het voor verschillende klassen en leerlingen ingezet kan worden.Resultaten DT-Monopoly

Om de effectiviteit van het spel te meten werd er een werkwoorden test voor en na het speelmoment afgenomen. Nadat het spel gespeeld was bleken de resultaten veelbelovend. De DT-Monopoly bleek de kinderen immers te helpen om de DT-regel onder de knie te krijgen.

Hieronder bespreek ik kort de resultaten van de focusgroep die dit spel uitgetest heeft.

 • 12 van de 20 leerlingen binnen de testgroep scoorden na het spelen van het leerspel een betere score op de werkwoordtest;
 • 5 van de 20 leerlingen binnen de testgroep scoorden na het spelen van het leerspel een gelijke score op de werkwoordtest;
 • 3 van de 20 leerlingen binnen de testgroep scoorden na het spelen van het leerspel een mindere score op de werkwoordtest.

Om de effectiviteit nog beter vast te leggen zou het spel consequent ingezet moeten worden. Dit zou mogelijk een vervolgverzoek kunnen zijn op deze bachelorproef.

 

Artikel DT-Monopoly

 

Bibliografie

(2011). In D. van der Aalsvoort, Van spelen tot serious gaming: spel en spelen in de pedagogosche beroepspraktijk. (pp. 80 - 81). Acco.

(2017). In C. K. Martijn, Game didactiek het hoe en waarom van spelen in de les (pp. 9 - 70). didactica. (2022). In E. De latter , L. Stevens , & L. Van Acker , Op weg naar meesterschap E: het jongere en

oudere schoolkind (pp. 24 - 26).

Frederix, S. (2021, januari 14). Klasse. Opgehaald van Adaptieve tools: 5 voordelen:

https://www.klasse.be/252999/adaptieve-tools-voor-secundair-5-voordelen/

Gheuens , K. (2010). De spelling voorbij: een onderzoek naar het hedendaagse gebruik van spelling

bij Vlaamse en Nederlandse jongeren in formele en informele contexten.

Iedereen spelt. (sd). De persoonsvorm in de tegenwoordige tijd. Pelckmans.

leraar 24. (2022, januari 24). Spelend ontwikkelen? Zo heeft het effect. Opgehaald van Leraar 24:

https://www.leraar24.nl/2629155/spelend-ontwikkelen-zo-heeft-het-effect/

Merkus, J. (2021, oktober 29). T, d, of dt in werkwoorden? | Uitleg, voorbeelden & ezelsbruggetjes.

Opgehaald van Scribbr: https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/t-d-of-dt-

tegenwoordige-en-voltooide-tijd/

Platyn . (2009). Het nieuwe grote basisschool spel . vragenset vierde leerjaar . Scala .

Platyn. (2009). Warrige woorden werkwoordspelling . Warrige woorden werkwoordspelling . Scala. Syniawsky, E. (2019). Professionele bachlorproef. Wat is het effect van spelintegratie in de

wiskundelessen op de leerpresentaties omtrent hoofdrekenen in Grade 5 te Zuid-Afrika?

Antwerpen . Opgehaald van

https://drive.google.com/file/d/1UsBniBl94rrh8YPVtsVQTQdcXI7n8Aat/view

Thielemans , V., Willems, B., Broere, R., & Debuysere, D. (2019). Talent 4 samen samen taal maken

spellingsschrift. In T. Virginie, W. Bea, B. Rien, & D. Daan, Talent 4 samen samen taal maken

spellingsschrift (p. 126). van in. Opgehaald van

Vlaamse overheid . (sd). d/ dt/ t . Opgehaald van Team taaladvies :

https://www.vlaanderen.be/taaladvies/taaladviezen/d-dt-t

Yannick, V. (2020). ACHELORPROEF Kan een praktische kijkwijzer voor werkwoordspelling leerlingen

helpen om werkwoorden te vervoegen? Het werkwoordenwiel.

Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Liesbet Minne