Bestaat dé perfecte psycho-educatiemethodiek?

Amber
Moerman
  • Zoë
    Ronsse

Psycho-educatie helpt de persoon en de omgeving te begrijpen wat autisme inhoudt. Door het aanreiken van  theorie over de diagnose en het aanbieden van praktische handvaten kan de persoon met autisme zichzelf beter begrijpen of kan de persoon door anderen beter worden ondersteund. Echter, omdat de specifieke toepassing en implementering van psycho-educatie bij kinderen en adolescenten in Vlaanderen grotendeels onbekend is, gingen Zoë Ronsse en Amber Moerman in hun masterproefonderzoek na hoe psycho-educatie momenteel in Vlaanderen wordt toegepast. In dit onderzoek kwamen zowel personen met autisme als ouders aan bod, in combinatie met diverse experten en praktijken.

Het onderzoek onder leiding van prof. dr. Sarah De Pauw is tot stand gekomen op vraag van Sint Lievenspoort te Gent. Deze organisatie biedt verschillende onderwijs- en ondersteuningsvormen aan. Zij stelden zich de vraag hoe psycho-educatie voor kinderen en jongeren met autisme in andere centra wordt toegepast. 

Hoe wordt psycho-educatie vandaag in Vlaanderen toegepast? 

Er bestaan verschillende vormen van psycho-educatie. Zo zijn er diverse werkboeken, leesboeken en spelletjes op de markt. De bevraagde praktijken geven aan dat ze meestal de methodieken door elkaar gebruiken. Ze doorlopen de materialen niet volledig van het begin tot het einde, maar halen de delen eruit die interessant lijken voor de persoon waaraan de psycho-educatie wordt gegeven.

Enkele veelgebruikte voorbeelden van deze methodieken zijn ‘Ik ben speciaal 2’ van Peter Vermeulen, ‘Brain Blocks’ van Stephan van de Ven en de ‘Survivalgids, Wat als je autisme hebt?’ van Annelies Nys.

Hoe ervaarden de personen met autisme hun psycho-educatie proces? 

De bevraagde volwassen personen met autisme zijn eerder neutraal of zelfs negatief over hun eigen ervaringen met psycho-educatie als kind of jongvolwassene. Ze vertelden dat ze het als erg formeel of ‘sec’ ervaarden en dat het te weinig aansloot bij hun eigen ervaringen. Zo gaf een participantaan dat zijn bestaande copingmechanismen niet in rekening werden gebracht bij het opstellen van tips en tricks. Enkele participanten gaven ook aan dat ze nadien op eigen initiatief zelf nog informatie zijn gaan opzoeken. Daarbij stelden ze zich de vraag of ze wel zelf in staat waren om een onderscheid te maken tussen betrouwbare en onbetrouwbare informatie.

De ouders van kinderen die zeer recent psycho-educatie kregen waren positiever. Zij ervaarden dit als zeer waardevol voor hun kind en zichzelf. Ze benadrukten wel dat een goede samenwerking tussen hen als context en de hulpverlener hierbij van groot belang is. Ouders in het onderzoek gaven expliciet aan dat ze zich betrokken willen voelen bij het proces, wat vaak gefaciliteerd werd wanneer de hulpverlener uitleg gaf over hoe hij/zij te werk gaat en hoe de psycho-educatie ook thuis kan worden toegepast. 

Wat zijn de voordelen? 

De bevraagde praktijken en experten geven aan dat psycho-educatie naast duidelijke informatie over de diagnose ook handvaten voor de toekomst kan meegeven. Dit kan gaan over plannen en organiseren, leren aangeven wat je noden zijn, maar ook samen zoeken naar wat rust kan brengen.

Eveneens zorgt het voor zelfinzicht. Door bewust stil te staan bij wat er aan de binnenkant aan het gebeuren is, worden leerkansen gecreëerd om hier in de toekomst op te anticiperen. Het onderzoek geeft ook aan dat het een gedeelde taal kan creëren. Dit wil zeggen dat de persoon met autisme woorden leert geven aan de eigen ervaringen en gevoelens.

Tot slot werkt het ook empowerend voor de persoon. Goede psycho-educatie geeft een eerlijk en realistisch beeld over de neutrale verschillen tussen personen, maar ook over sterktes en de ondersteuningsnoden van de persoon. Het proces probeert te kijken vanuit de sterktes om zo de persoon in diens kracht te kunnen zetten. 

Wat kunnen de nadelen zijn?

Een nadeel van psycho-educatie kan de focus op ‘educatie’ zijn. Er wordt uitleg gegeven over een diagnose. Dit wil zeggen dat ‘het anders-zijn’ wordt bevestigd. Het gevaar hierbij is dat er weerstand ontstaat wanneer die persoon benoemd wordt als ‘anders’,  en/of zich daarom ook anders kan voelen, er zo over zal denken en zich ernaar zal gedragen. Wanneer het ‘verschil’ wordt gedefinieerd en uitgelegd, worden er normatieve grenzen vastgelegd. Deze grenzen versterken op hun beurt het gevoel van ‘anders-zijn’ bij de persoon die buiten die grenzen valt en kan zelfs tot stigma leiden. Wie bepaalt echter wanneer iets anders is? Taal is een krachtig gegeven en kan veel beïnvloeden, waardoor hiermee voorzichtig en doordacht omgegaan moet worden. 

Daarnaast waarschuwt het onderzoek ook dat psycho-educatie ervoor kan zorgen dat de persoon wordt gereduceerd tot de diagnose. Labels kunnen daarbij enerzijds leiden tot onderschatting van de competenties van de persoon.

Wat geeft het onderzoek mee aan de praktijk?

In de studie wordt aan de praktijken, experten, volwassenen met autisme en ouders van kinderen met autisme gevraagd hoe de ideale psycho-educatie er volgens hen moet uitzien. Daaruit kwamen een aantal werkzame factoren. Een eerste belangrijke factor is dat het een doorlopend en dynamisch proces dient te zijn met aandacht voor vroegtijdig opstarten en nazorg. Wanneer iemand zich vragen stelt over de diagnose op welke manier dan ook, moet daar vanaf het begin en gedurende de gehele levensloop aandacht voor zijn. Een tweede belangrijke factor is het op maat van het individu werken en hierbij afstappen van protocollen bij methodieken. Dit wil zeggen dat de methodieken niet van A tot Z dienen te worden gevolgd, maar er bijvoorbeeld bepaalde delen van verschillende methodieken door elkaar kunnen gebruikt worden in willekeurige volgorde. Daarbij hangt ook samen dat psycho-educatie vormgegeven moet worden vanuit de eigen ervaringen, voorbeelden en vragen van de persoon in kwestie. Daarbij dient het spectrum van autisme voldoende aan bod te komen. Door een breder inzicht te krijgen in de verscheidenheid aan personen, leren mensen gaandeweg dat de volgende quote van Stephen Shore de realiteit is: “if you’ve met one person with autism, you’ve met one person with autism”. Daarnaast  is het noodzakelijk om ook de krachten en talenten van de persoon aan bod te laten komen doorheen het volledige proces. Hierbij is het belangrijk om deze niet te veralgemenen. De eigenschappen blijven specifiek aan de persoon.

Tenslotte geven zowel de experten als de personen met autisme aan dat er meer personen met autisme betrokken moeten worden bij het vormgeven van nieuwe psycho-educatie methodieken, zodat het voor en door hen kan worden ontwikkeld. 

Besluit 

Wat duidelijk is, is dat DE perfecte psycho-educatiemethodiek niet bestaat. In Vlaanderen wordt het heel vaak en heel divers toegepast. Belangrijk is dat psycho-educatie een gedeeld proces moet zijn, samen met het kind, de adolescent, of de volwassene met autisme én hun context. Het psycho-educatietraject mag dan ook niet vooraf vastliggen. Het is een zoektocht die vertrekt vanuit de vragen van de persoon met autisme, en samen met de hulpverlener wordt vormgegeven, waarbij op zoek wordt gegaan naar geschikte handvaten voor de toekomst. 

Bronnen

1 Vermeulen, P. (2005). Ik ben speciaal 2. Epo.

2 van de Ven, S. (2011). Brain Blocks. 

3 Nys, A. (2020). Survivalgids – Wat als je autisme hebt? Uitgeverij Pica.

Bibliografie

Allaire, C., Seida, J. C., Clark, B. G., Karkhaneh, M., Hartling, L., Tjosvold, L., Vandermeer, B., & Smith, V. (2008). Behavioural and Developmental Interventions for Autism Spectrum Disorder: A Clinical Systematic Review. PLOS ONE, 3(11), e3755. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0003755

Allen, K., Ryan, T., Gray, D. L., McInerney, D. M., & Waters, L. (2014). Social Media Use and Social Connectedness in Adolescents: The Positives and the Potential Pitfalls. Australian Educational and Developmental Psychologist, 31(1), 18–31. https://doi.org/10.1017/edp.2014.2

Alshenqeeti, H. (2014). Interviewing as a Data Collection Method: A Critical Review. English Linguistics Research, 3(1). https://doi.org/10.5430/elr.v3n1p39

Altiere, M. J., & Von Kluge, S. (2009). Searching for acceptance: Challenges encountered while raising a child with autism. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 34(2), 142–152. https://doi.org/10.1080/13668250902845202

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Vol. 5th edition. VA: American Psychiatric Publishing.

Anderson, C. M., Hogarty, G. E., & Reiss, D. J. (1980). Family Treatment of Adult Schizophrenic Patients: A Psycho-educational Approach. Schizophrenia Bulletin, 6(3), 490–

505. https://doi.org/10.1093/schbul/6.3.490

Andreou, M., & Skrimpa, V. (2020). Theory of Mind Deficits and Neurophysiological Operations in Autism Spectrum Disorders: A Review. Brain Sciences, 10(6), 393. https://doi.org/10.3390/brainsci10060393

Asperger, H. (1944). Die „Autistischen Psychopathen” im Kindesalter. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, 117(1), 76–136. https://doi.org/10.1007/bf01837709

Authier, J. (1977). The psychoeducation model: Definition, contemporary roots and content. Canadian Counsellor, 12(1), 15–22.

Backman, A., Mellblom, A., Norman-Claesson, E., Keith-Bodros, G., Frostvittra, M., Bölte, S., & Hirvikoski, T. (2018). Internet-delivered psychoeducation for older adolescents and young adults with autism

62

spectrum disorder (SCOPE): An open feasibility study. Research in Autism Spectrum

Disorders, 54, 51–64. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2018.07.001

Barbosa, T., Rodrigues, C., De Mello, C. B., De Souza E Silva, M., & Bueno, O. F. A. (2019). Executive

functions in children with dyslexia. Arquivos De Neuro-psiquiatria, 77(4), 254–

259. https://doi.org/10.1590/0004-282x20190033

Baron-Cohen, S. (2004). The cognitive neuroscience of autism. Journal of Neurology, Neurosurgery, and

Psychiatry, 75(7), 945–948. https://doi.org/10.1136/jnnp.2003.018713

Baron-Cohen, S. (2017). Editorial Perspective: Neurodiversity - a revolutionary concept for autism and

psychiatry. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(6), 744–747.

https://doi.org/10.1111/jcpp.12703

Barroso, N. E., Mendez, L., Graziano, P. A., & Bagner, D. M. (2018). Parenting Stress through the Lens of

Different Clinical Groups: a Systematic Review & Meta-Analysis. Journal of Abnormal Child

Psychology, 46(3), 449–461. https://doi.org/10.1007/s10802-017-0313-6

Baxter, A. J., Brugha, T. S., Erskine, H. E., Scheurer, R. W., Vos, T., & Scott, J. G. (2014). The

epidemiology and global burden of autism spectrum disorders. Psychological Medicine, 45(3),

601–613. https://doi.org/10.1017/s003329171400172x

Bearss, K., Johnson, C., Smith, T., Lecavalier, L., Swiezy, N., Aman, M., McAdam, D. B., Butter, E.,

Stillitano, C., Minshawi, N., Sukhodolsky, D. G., Mruzek, D. W., Turner, K., Neal, T., Hallett, V., Mulick, J. A., Green, B., Handen, B., Deng, Y., . . . Scahill, L. (2015). Effect of Parent Training vs Parent Education on Behavioral Problems in Children With Autism Spectrum

Disorder. JAMA, 313(15), 1524. https://doi.org/10.1001/jama.2015.3150

Begon, R., & Billington, T. (2019). Between category and experience: constructing autism, constructing critical practice. Educational Psychology in Practice, 35(2), 184–

196. https://doi.org/10.1080/02667363.2019.1571481

Bekhet, A. K., Johnson, N. L., & Zauszniewski, J. A. (2012). Resilience in Family Members of Persons with Autism Spectrum Disorder: A Review of the Literature. Issues in Mental Health Nursing, 33(10), 650–656. https://doi.org/10.3109/01612840.2012.671441

63

Berg, B. L. (2007). Qualitative research methods for the social sciences. London: Pearson.

Biesta, G. (2020). Risking Ourselves in Education: Qualification, Socialization, and Subjectification

Revisited. Educational Theory, 70(1), 89–104. https://doi.org/10.1111/edth.12411

Bölte, S., Girdler, S., & Marschik, P. B. (2018). The contribution of environmental exposure to the etiology

of autism spectrum disorder. Cellular and Molecular Life Sciences, 76(7), 1275–1297.

https://doi.org/10.1007/s00018-018-2988-4

Brain Blocks. (2022). Meer over Brain Blocks en team. Geraadpleegd op 9 april 2022, van

https://www.brainblocks.com/informatie/over-brain-blocks/

Brain Blocks. (z.d.). Brain Blocks cursussen begeleiders en behandelaren. https://www.brainblocks.com/

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Broderick, A. A., & Ne’eman, A. (2008). Autism as metaphor: narrative and counter‐narrative. International Journal of Inclusive Education, 12(5–6), 459–476. https://doi.org/10.1080/13603110802377490

Brouzos, A., Vassilopoulos, S. P., & Tassi, C. (2017). A Psychoeducational Group Intervention for Siblings of Children With Autism Spectrum Disorder. The Journal for Specialists in Group Work, 42(4), 274– 298. https://doi.org/10.1080/01933922.2017.1350230

Burrows, C. A., Usher, L. V., Schwartz, C. B., Mundy, P. C., & Henderson, H. A. (2015). Supporting the Spectrum Hypothesis: Self-Reported Temperament in Children and Adolescents with High Functioning Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(4), 1184–1195. https://doi.org/10.1007/s10803-015-2653-9

Carette, S. (2016). Wat als psycho-educatie rond autisme niet aanslaat? Een oplossingsgerichte

uitweg! Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 2, 59– 70.

Cawthon, S. W., Johnson, P., Garberoglio, C. L., & Schoffstall, S. (2016). Role Models as Facilitators of Social Capital for Deaf Individuals: A Research Synthesis. American Annals of the Deaf, 161(2), 115–127. https://doi.org/10.1353/aad.2016.0021

64

Centra voor Ambulante Revalidatie. (z.d.). Revalidatie. Geraadpleegd op 12 april 2023, van https://revalidatie.be/missie-en-visie-car/

Chamak, B. (2008). Autism and social movements: French parents’ associations and international autistic individuals’ organisations. Sociology of Health and Illness, 30(1), 76–

96. https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2007.01053.x

Chancel, R., Miot, S., Dellapiazza, F., & Baghdadli, A. (2020). Group-based educational interventions in adolescents and young adults with ASD without ID: a systematic review focusing on the transition to adulthood. European Child & Adolescent Psychiatry, 31(7), 1–

21. https://doi.org/10.1007/s00787-020-01609-1

Chapman, R. (2019). Neurodiversity Theory and Its Discontents: Autism, Schizophrenia, and the Social Model of Disability. The Bloomsbury Companion to Philosophy of Psychiatry. https://doi.org/10.5040/9781350024090.ch-018

Charman, T., Baron-Cohen, S., Swettenham, J., Baird, G., Cox, A., & Drew, A. (2000). Testing joint attention, imitation, and play as infancy precursors to language and theory of mind. Cognitive Development, 15(4), 481–498. https://doi.org/10.1016/s0885-2014(01)00037-5

Chetcuti, L., Uljarević, M., Ellis-Davies, K., Hardan, A. Y., Whitehouse, A. J., Hedley, D., Putnam, S., Hudry, K., & Prior, M. R. (2021). Temperament in individuals with Autism Spectrum Disorder: A systematic review. Clinical Psychology Review, 85, 101984. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2021.101984

Chiarotti, F., & Venerosi, A. (2020). Epidemiology of Autism Spectrum Disorders: A Review of Worldwide Prevalence Estimates Since 2014. Brain Sciences, 10(5), 274. https://doi.org/10.3390/brainsci10050274

Cohen, S., Conduit, R., Lockley, S. W., Rajaratnam, S. M. W., & Cornish, K. (2014). The relationship between sleep and behavior in autism spectrum disorder (ASD): a review. Journal of Neurodevelopmental Disorders, 6(1). https://doi.org/10.1186/1866-1955-6-44

Connolly, J. J., & Hakonarson, H. (2014). Etiology of Autism Spectrum Disorder: A Genomics Perspective. Current Psychiatry Reports, 16(11). https://doi.org/10.1007/s11920-014-0501-9

65

Connolly, S., Grasser, K. C., Chung, W., Tabern, K., Guiou, T., Wynn, J., & Fristad, M. (2018). Multi-family Psychoeducational Psychotherapy (MF-PEP) for Children with High Functioning Autism Spectrum Disorder. Journal of Contemporary Psychotherapy, 48(3), 115–121. https://doi.org/10.1007/s10879-018-9386-y

Craig, F., Margari, F., Legrottaglie, A. R., Palumbi, R., De Giambattista, C., & Margari, L. (2016). A review of executive function deficits in autism spectrum disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 1191. https://doi.org/10.2147/ndt.s104620

Craig, F., Operto, F. F., De Giacomo, A., Margari, L., Frolli, A., Conson, M., Ivagnes, S., Monaco, M., & Margari, F. (2016). Parenting stress among parents of children with Neurodevelopmental Disorders. Psychiatry Research-neuroimaging, 242, 121–

129. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.05.016

Crespi, B. J. (2010). Revisiting Bleuler: relationship between autism and schizophrenia. British Journal of

Psychiatry, 196(6), 495. https://doi.org/10.1192/bjp.196.6.495

Danielsson, H., Henry, L. A., Rönnberg, J., & Nilsson, L. (2010). Executive functions in individuals with

intellectual disability. Research in Developmental Disabilities, 31(6), 1299– 1304. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2010.07.012

DaWalt, L. S., Greenberg, J. S., & Mailick, M. R. (2017). Transitioning Together: A Multi-family Group Psychoeducation Program for Adolescents with ASD and Their Parents. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48(1), 251–263. https://doi.org/10.1007/s10803-017-3307-x

DaWalt, L., Hickey, E., Hudock, R., Esler, A., & Mailick, M. (2021). Impact of Working Together for adults with autism spectrum disorder: a multifamily group intervention. Journal of Neurodevelopmental Disorders, 13(1). https://doi.org/10.1186/s11689-021-09395-w

De Bruin, C. (2011). Geef me de vijf. Graviant educatieve uitgave. https://doi.org/10.1007/BF03059663 De Clerck, G. A. M. (2007). Meeting Global Deaf Peers, Visiting Ideal Deaf Places: Deaf Ways of

Education Leading to Empowerment, An Exploratory Case Study. American Annals of the Deaf, 152(1), 5–19. https://doi.org/10.1353/aad.2007.0009

66

De Clercq, L., Prinzie, P., Warreyn, P., Soenens, B., Dieleman, L., & De Pauw, S. (2022). Expressed Emotion in Families of Children With and Without Autism Spectrum Disorder, Cerebral Palsy and Down Syndrome: Relations with Parenting Stress and Parenting Behaviors. Journal of Autism and Developmental Disorders, 52(4), 1789–1806. https://doi.org/10.1007/s10803-021-05075-9

De Kempeneer, E. (2015). Psycho-educatie in therapie: informatie en empowerment. Tijdschrift Klinische

Psychologie, 45(4), 240–246.

De Pauw, S., Dewitte, M., Renty, J., Naert, R., Snoeck, S., De Lameillieure, L., & Vandevelde, S. (2022).

Personen met autisme. In C. Claes, E. De Schauwer, & W. Vanderplasschen, Orthopedagogiek als handelingswetenschap (pp. 233–287). Owl Press.

Deb, S. S., Limbu, B., Unwin, G., Woodcock, L., Cooper, V. & Fullerton, M. (2021, 14 december). Short- Term Psycho-Education for Caregivers to Reduce Overmedication of People with Intellectual Disabilities (SPECTROM): Development and Field Testing. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(24), 13161. https://doi.org/10.3390/ijerph182413161

Deboes, T. (2023, March 12). Decreet Leersteun: dit zijn de grote

lijnen. Klasse. https://www.klasse.be/262679/decreet-leersteun-grote-lijnen/

Diepman, A., & Luteijn, E. (2021). Psycho-educatie. In A. De Bildt, I. Servatius-Oosterling, M. De Jonge, A. De Bildt, & M. De Jonge (Reds.), Autisme bij kinderen (pp. 143–157). Bohn Stafleu van Loghum. https://doi.org/10.1007/978-90-368-2665-5

Divan, G., Vajaratkar, V., Desai, M. U., Strik-Lievers, L., & Patel, V. (2012). Challenges, Coping Strategies, and Unmet Needs of Families with a Child with Autism Spectrum Disorder in Goa, India. Autism Research, 5(3), 190–200. https://doi.org/10.1002/aur.1225

Duchan, E., & Patel, D. R. (2012). Epidemiology of Autism Spectrum Disorders. Pediatric Clinics of North America, 59(1), 27–43. https://doi.org/10.1016/j.pcl.2011.10.003

Eldevik, S., Hastings, R. P., Hughes, J., Jahr, E., Eikeseth, S., & Cross, S. (2009). Meta-Analysis of Early Intensive Behavioral Intervention for Children With Autism. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 38(3), 439–450. https://doi.org/10.1080/15374410902851739

67

Elena, E. V., Van den Ven, S., Verdegaal, R., Luijten, C., & Kooijmans, L. (2017). Research executed Brainblocks. Vrije Universiteit Amsterdam. https://www.brainblocks.com/downloads/

Elsabbagh, M., Divan, G., Koh, Y. J., Kim, Y. S., Kauchali, S., Marcín, C., Montiel-Nava, C., Patel, V., Paula, C. S., Wang, C., Yasamy, M. T., & Fombonne, E. (2012). Global Prevalence of Autism and Other Pervasive Developmental Disorders. Autism Research, 5(3), 160–179. https://doi.org/10.1002/aur.239

Ericsman, J. C. (z.d.). Brain Blocks evaluatierapport. Vrije universiteit

Amsterdam. https://www.brainblocks.com/app/uploads/2021/03/Procesevaluatie-Brain-B…- April-2019.pdf

Evers, J. (2015). Kwalitatief interviewen: kunst én kunde (tweede editie). Boom Lemma.

Eyal, G. (red.) (2010) The Autism Matrix: The Social Origins of the Autism Epidemic. Cambridge en Malden

(MA): Polity.

Factor, R. S., Ollendick, T. H., Cooper, L., Dunsmore, J. C., Rea, H. M., & Scarpa, A. (2019). All in the

Family: A Systematic Review of the Effect of Caregiver-Administered Autism Spectrum Disorder Interventions on Family Functioning and Relationships. Clinical Child and Family Psychology Review, 22(4), 433–457. https://doi.org/10.1007/s10567-019-00297-x

Fletcher-Watson, S., & Happé, F. (2019). Autism: A New Introduction to Psychological Theory and Current Debate (2nd ed.). Taylor & Francis. https://doi.org/10.4324/9781315101699

Fombonne, E. (2018). Editorial: The rising prevalence of autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 59(7), 717–720. https://doi.org/10.1111/jcpp.12941

Fombonne, E. (2020). Epidemiological controversies in autism. Swiss Archives of Neurology, Psychiatry and Psychotherapy. https://doi.org/10.4414/sanp.2020.03084

Francis, S. M. S., Tone, E. B., Caporino, N. E., Tully, E. C., & Cohen, L. L. (2019). Cognitive Predictors of Parental Rescue Behavior and Malleability of Behavior Using a Brief Psychoeducation Intervention. Child Psychiatry & Human Development, 50, 321–331. https://doi.org/10.1007/s10578-018-0843-3

68

Frith, U. (1996). Cognitive explanations of autism. Acta Paediatrica, 85(s416), 63– 68. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.1996.tb14280.x

Gagné, M., Tian, A. W., Soo, C., Zhang, B., Ho, K. S. B., & Hosszu, K. (2019). Different motivations for knowledge sharing and hiding: The role of motivating work design. Journal of Organizational Behavior, 40(7), 783–799. https://doi.org/10.1002/job.2364

Garner, A., Burns, P., Carolan, L., Price, T., & Pearson, Z. (2022). Good business: creating an autism- friendly community using the SERVICE principles. Disability & Society, 1–

24. https://doi.org/10.1080/09687599.2022.2077174

Garon, N., Zwaigenbaum, L., Bryson, S., Smith, I. M., Brian, J., Roncadin, C., Vaillancourt, T., Armstrong, V., Sacrey, L. A. R., & Roberts, W. (2015). Temperament and its Association with Autism Symptoms in a High-risk Population. Journal of Abnormal Child Psychology, 44(4), 757–769. https://doi.org/10.1007/s10802-015-0064-1

Geurts, H. M., Sinzig, J., Booth, R., & Happé, F. (2014). Neuropsychological heterogeneity in executive functioning in autism spectrum disorders. International Journal of Developmental Disabilities, 60(3), 155–162. https://doi.org/10.1179/2047387714y.0000000047

Gilbert, S. J., & Burgess, P. W. (2008). Executive function. Current Biology, 18(3), R110– R114. https://doi.org/10.1016/j.cub.2007.12.014

Gordon, K., Murin, M., Baykaner, O., Roughan, L., Livermore-Hardy, V., Skuse, D., & Mandy, W. (2015). A randomised controlled trial of PEGASUS, a psychoeducational programme for young people with high-functioning autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56(4),

468–476. https://doi.org/10.1111/jcpp.12304

Graf, W. L., Miller, G. P., Epstein, L. G., & Rapin, I. (2017). The autism “epidemic”. Neurology, 88(14),

13711380. https://doi.org/10.1212/wnl.0000000000003791

Graham, L. J., & Macartney, B. (2012). Naming or creating a problem. In Wiley-Blackwell Publishing

eBooks. https://eprints.qut.edu.au/58764/

Green, J., Charman, T., McConachie, H., Aldred, C., Slonims, V., Howlin, P., Le Couteur, A., Leadbitter, K.,

Hudry, K., Byford, S., Barrett, B., Temple, K., Macdonald, W., & Pickles, A. (2010). Parent-

69

mediated communication-focused treatment in children with autism (PACT): a randomised controlled trial. The Lancet, 375(9732), 2152–2160. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(10)60587- 9

Green, J., Leadbitter, K., Ainsworth, J. & Bucci, S. (2022, mei). An integrated early care pathway for autism. The Lancet Child & Adolescent Health, 6(5), 335–344. https://doi.org/10.1016/s2352- 4642(22)00037-2

Guerney, B., Stollak, G. E., & Guerney, L. (1971). The practicing psychologist as educator: An alternative

to the medical practitioner model. Professional Psychology, 2(3), 276–

282. https://doi.org/10.1037/h0031716

Hamill, A. C., & Stein, C. M. (2011). Culture and empowerment in the Deaf community: An analysis of

internet weblogs. Journal of Community & Applied Social Psychology, 21(5), 388– 406. https://doi.org/10.1002/casp.1081

Happé, F., & Frith, U. (2020). Annual Research Review: Looking back to look forward – changes in the concept of autism and implications for future research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 61(3), 218–232. https://doi.org/10.1111/jcpp.13176

Hastings, R. P., & Petalas, M. A. (2014). Self-reported behaviour problems and sibling relationship quality by siblings of children with autism spectrum disorder. Child Care Health and Development, 40(6), 833–839. https://doi.org/10.1111/cch.12131

Hastings, R. P., & Symes, M. D. (2002). Early intensive behavioral intervention for children with autism: parental therapeutic self-efficacy. Research in Developmental Disabilities, 23(5), 332–341. https://doi.org/10.1016/s0891-4222(02)00137-3

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change.

Helles, A., Gillberg, I. C., Gillberg, C., & Billstedt, E. (2017). Asperger syndrome in males over two decades: Quality of life in relation to diagnostic stability and psychiatric comorbidity. Autism, 21(4), 458–469. https://doi.org/10.1177/1362361316650090

70

Hens, K., & Van Goidsenhoven, L. (2018). Autisme als meerduidig en dynamisch fenomeen. Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte, 110(4), 421–

451. https://doi.org/10.5117/antw2018.4.003.hens

Herremans, S., Van Geit, N., & Vanderbruggen, N. (2012). Stijging in de prevalentie van

autismespectrumstoornissen: feit of fictie? Tijdschrift voor geneeskunde, 68(9), 419–424.

https://doi.org/10.2143/TVG.68.09.2001176

Hoencamp, E., & Haffmans, J. (2008). Algemene, technische aspecten van psycho-educatie. In Psycho-

educatie in de GGz en de verslavingszorg (pp. 8–18). Koninklijke Van Gorcum. Hughes, J. A. (2020). Does the heterogeneity of autism undermine the neurodiversity

paradigm? Bioethics, 35(1), 47–60. https://doi.org/10.1111/bioe.12780

Hughes, J. M. (2016). Increasing Neurodiversity in Disability and Social Justice Advocacy Groups. Autistic

Self Advocacy Network. https://autisticadvocacy.org/wp-content/uploads/2016/06/whitepaper- Increasing-Neurodiversity-in-Disability-and-Social-Justice-Advocacy-Groups.pdf

Huis. Spotify. https://open.spotify.com/episode/0U2JgdZgCJCYg4aaJMXbJ0

Hull, L., Petrides, K. V., & Mandy, W. (2020). The Female Autism Phenotype and Camouflaging: a

Narrative Review. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 7(4), 306–317.

https://doi.org/10.1007/s40489-020-00197-9

Ingersoll, B., & Dvortcsak, A. (2006). Including Parent Training in the Early Childhood Special Education

Curriculum for Children With Autism Spectrum Disorders. Topics in Early Childhood Special

Education, 26(3), 179–187. https://doi.org/10.1177/02711214060260030501

Ingersoll, B., & Dvortcsak, A. (2010). Teaching Social Communication to Children with Autism: A

Practitioner’s Guide to Parent Training (Vol. 12). The Guilford

Press. https://doi.org/10.1177/1098300709334797

Isaksen, J., Diseth, T. H., Schjølberg, S., & Skjeldal, O. H. (2013). Autism Spectrum Disorders – Are they

really epidemic? European Journal of Paediatric Neurology, 17(4), 327– 333. https://doi.org/10.1016/j.ejpn.2013.03.003

71

Jaarsma, P., & Welin, S. (2012). Autism as a natural human variation: reflections on the claims of the neurodiversity movement. Health Care Analysis. https://doi.org/10.1007/s10728-011-0169-9

Jacquemont, S., Coe, B., Hersch, M., Duyzend, M., Krumm, N., Bergmann, S., Beckmann, J., Rosenfeld, J., & Eichler, E. (2014). A Higher Mutational Burden in Females Supports a “Female Protective Model” in Neurodevelopmental Disorders. The American Journal of Human Genetics, 94(3), 415– 425. https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2014.02.001

Joon, P., Kumar, A., & Parle, M. (2021). What is autism? Pharmacological Reports, 73(5), 1255–1264. https://doi.org/10.1007/s43440-021-00244-0

Joshi, G., Petty, C., Wozniak, J., Henin, A., Fried, R., Galdo, M., Kotarski, M., Walls, S., & Biederman, J. (2010). The Heavy Burden of Psychiatric Comorbidity in Youth with Autism Spectrum Disorders: A Large Comparative Study of a Psychiatrically Referred Population. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(11), 1361–1370. https://doi.org/10.1007/s10803-010-0996-9

Kalalo, R. T., Yuniar, S., & Ariyanto, F. C. (2021). Effect of parental skills-based psychoeducation intervention on parental stress index and severity of children with autism spectrum disorders: A pilot study. Annals of Medicine and Surgery, 70, 102873. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2021.102873

Kanner, L. (1943). Autistic Disturbances of Affective Contact. The Nervous Child 2, 217–250. http://mail.neurodiversity.com/library_kanner_1943.pdf

Kapp, S. (2020). Autistic Community and the Neurodiversity Movement. Van Duuren Media.

https://doi.org/10.1007/978-981-13-8437-0

Kasari, C., Freeman, S. F. N., & Paparella, T. (2006). Joint attention and symbolic play in young children

with autism: a randomized controlled intervention study. Journal of Child Psychology and

Psychiatry, 47(6), 611–620. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2005.01567.x

Kerns, J. C., Nuechterlein, K. H., Braver, T. S., & Deanna, M. (2008). Executive Functioning Component

Mechanisms and Schizophrenia. Biological Psychiatry, 64(1), 26– 33. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2008.04.027

Kleingeld, J. (2011). De derde boom. Uitgeverij Pica.

72

Knight, R. T., & Stuss, D. T. (2002). Principles of Frontal Lobe Function. In Oxford University Press eBooks. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195134971.001.0001

Lai, M. C., Kassee, C., Besney, R., Bonato, S., Hull, L., Mandy, W., Szatmari, P., & Ameis, S. H. (2019). Prevalence of co-occurring mental health diagnoses in the autism population: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Psychiatry, 6(10), 819–829. https://doi.org/10.1016/s2215- 0366(19)30289-5

Lai, M. C., Lombardo, M. V., & Baron-Cohen, S. (2014). Autism. The Lancet, 383(9920), 896–910. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(13)61539-1

Lai, M. C., Lombardo, M. V., Auyeung, B., Chakrabarti, B., & Baron-Cohen, S. (2015). Sex/Gender Differences and Autism: Setting the Scene for Future Research. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 54(1), 11–24. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2014.10.003

Lai, M., & Baron-Cohen, S. (2015). Identifying the lost generation of adults with autism spectrum conditions. The Lancet Psychiatry, 2(11), 1013–1027. https://doi.org/10.1016/s2215- 0366(15)00277-1

Lai, M., & Szatmari, P. (2019). Resilience in autism: Research and practice prospects. Autism, 23(3), 539– 541. https://doi.org/10.1177/1362361319842964

Lai, M., Anagnostou, E., Wiznitzer, M., Allison, C., & Baron-Cohen, S. (2020). Evidence-based support for autistic people across the lifespan: maximising potential, minimising barriers, and optimising the person–environment fit. Lancet Neurology, 19(5), 434–451. https://doi.org/10.1016/s1474- 4422(20)30034-x

Lambert, M. J. (1992) Psychotherapy outcome research: Implications for integrative and eclectic therapists. In: J. C. Norcross & M. R. Goldfield (Eds. ). Handbook of psychotherapy integration, p. 94-129. New York: Basic Books.

Lambert, M. J., & Barley, D. E. (2001). Research summary on the therapeutic relationship and psychotherapy outcome. Psychotherapy, 38(4), 357-361.

Leadbitter, K. (2022). REACH-ASD: a UK randomised controlled trial of a new post-diagnostic psycho- education and acceptance and commitment therapy programme against treatment-as-usual for

73

improving the mental health and adjustment of caregivers of children recently diagnosed with autism spectrum disorder - Trials. BioMed Central. Geraadpleegd op 16 oktober 2022,

van https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-022-065…

Leadbitter, K., Buckle, K. L., Ellis, C., & Dekker, M. (2021). Autistic Self-Advocacy and the Neurodiversity

Movement: Implications for Autism Early Intervention Research and Practice. Frontiers in

Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.635690

Lee, C., & Conroy, D. (2005). Socialisation through Consumption: Teenagers and the Internet. Australasian

Marketing Journal (amj), 13(1), 8–19. https://doi.org/10.1016/s1441-3582(05)70064-1 Lefevere, G. (Host). (2023, 5 april). Sylvie Carette (Nr.4) [Podcastaflevering]. In Het Korzybski

Leonard, H., Dixon, G., Whitehouse, A. J. O., Bourke, J., Aiberti, K., Nassar, N., Bower, C., & Glasson, E. J. (2010). Unpacking the complex nature of the autism epidemic. Research in Autism Spectrum Disorders, 4(4), 548–554. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2010.01.003

Levy, D., Ronemus, M., Yamrom, B., Lee, Y. H., Leotta, A., Kendall, J., Marks, S., Lakshmi, B., Pai, D., Ye, K., Buja, A., Krieger, A., Yoon, S., Troge, J., Rodgers, L., Iossifov, I., & Wigler, M. (2011). Rare De Novo and Transmitted Copy-Number Variation in Autistic Spectrum Disorders. Neuron, 70(5), 886– 897. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2011.05.015

Ling, C. Y. M., & Mak, W. W. S. (2012). Coping with challenging behaviours of children with autism: effectiveness of brief training workshop for frontline staff in special education settings. Journal of Intellectual Disability Research, 56(3), 258–269. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2011.01469.x

Locke, J., Shih, W., Kang-Yi, C. D., Caramanico, J., Shingledecker, T., Gibson, J., Frederick, L., & Mandell, D. S. (2019). The impact of implementation support on the use of a social engagement intervention for children with autism in public schools. Autism, 23(4), 834–

845. https://doi.org/10.1177/1362361318787802

Longhurst, R. (2010). Semi-structured interviews and focus groups. In N. Clifford, M. Cope, T. Gillespie, & S. French, Key Methods in Geography (tweede editie, pp. 103–113).

SAGQ. https://books.google.be/books?id=_wk4kVABqE4C&pg=PA108&lpg=PA108&dq =valentine+2005+aim+of+an+interview&source=bl&ots=Q3g4XwMm3g&sig=A

74

CfU3U0AlvNq8ujtzu1OVkrrkea2mK8yNg&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwje2tHat

7njAhWO26QKHWlCAVQQ6AEwAHoECAkQAQ#v=snippet&q=semi-&f=false

Loomes, R., Hull, L., & Mandy, W. P. L. (2017). What Is the Male-to-Female Ratio in Autism Spectrum

Disorder? A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the American Academy of Child &

Adolescent Psychiatry, 56(6), 466–474. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2017.03.013

Lord, C., Brugha, T. S., Charman, T., Cusack, J. C., Dumas, G., Frazier, T. W., Jones, E., Jones, R.,

Pickles, A., State, M. W., Taylor, J., & Veenstra-VanderWeele, J. (2020). Autism spectrum

disorder. Nature Reviews Disease Primers, 6(1). https://doi.org/10.1038/s41572-019-0138-4 Lyall, K., Croen, L., Daniels, J., Fallin, M. D., Ladd-Acosta, C., Lee, B. K., Park, B. Y., Snyder, N. W., Windham, G. C., & Newschaffer, C. (2017). The Changing Epidemiologyof Autism Spectrum

Disorders. The Annual Review of Public Healt, 81–102. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-

031816-044318

Maenner, M. J., Shaw, K. A., Baio, J., Washington, A., Patrick, M., DiRienzo, M., Christensen, D. L.,

Wiggins, L. D., Pettygrove, S., Andrews, J. G., Lopez, M., Hudson, A., Baroud, T., Schwenk, Y., White, T., Rosenberg, C. R., Lee, L. C., Harrington, R. A., Huston, M., . . . Dietz, P. M. (2020). Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2016. MMWR. Surveillance Summaries, 69(4), 1–12. https://doi.org/10.15585/mmwr.ss6904a1

Mahoney, G., & Nam, S. (2011). The Parenting Model of Developmental Intervention. In International review of research in developmental disabilities (pp. 73–125). Elsevier

BV. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-386495-6.00003-5

Mallise, C. A., Lane, A. E., Woolard, A. J., Whalen, O. M., Murphy, V. E., Karayanidis, F., & Campbell, L. E. (2020). The temperament features associated with autism spectrum disorder in childhood: A systematic review. Research in Developmental Disabilities, 104, 103711. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103711

Mannion, A., & Leader, G. (2013). Comorbidity in autism spectrum disorder: A literature review. Research in Autism Spectrum Disorders, 7(12), 1595–1616. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2013.09.006

75

Masi, A., DeMayo, M. M., Hickie, I. B., & Guastella, A. J. (2017). An Overview of Autism Spectrum Disorder, Heterogeneity and Treatment Options. Neuroscience Bulletin, 33(2), 183–

193. https://doi.org/10.1007/s12264-017-0100-y

Matson, J. L., & Goldin, R. L. (2013). Comorbidity and autism: Trends, topics and future

directions. Research in Autism Spectrum Disorders, 7(10), 1228–1233.

https://doi.org/10.1016/j.rasd.2013.07.003

May, K. E., & Kana, R. K. (2020). Frontoparietal Network in Executive Functioning in Autism Spectrum

Disorder. Autism Research, 13(10), 1762–1777. https://doi.org/10.1002/aur.2403

McAleese, A., Lavery, C., & Dyer, K. F. W. (2013). Evaluating a Psychoeducational, Therapeutic Group for

Parents of Children with Autism Spectrum Disorder. Child Care in Practice, 20(2), 162–181.

https://doi.org/10.1080/13575279.2013.820171

McPheeters, M. L., Warren, Z., Sathe, N. A., Bruzek, J. L., Krishnaswami, S., Jerome, R. N., & Veenstra-

VanderWeele, J. (2011). A Systematic Review of Medical Treatments for Children With Autism

Spectrum Disorders. Pediatrics, 127(5), e1312–e1321. https://doi.org/10.1542/peds.2011-0427 Medda, J. E., Kitzerow, J., Schlitt, S., Berndt, K., Schwenck, C., Uhlmann, L., & Freitag, C. M. (2021). Pre-

Post Effects of the Psychoeducational, Autism-Specific Parent Training FAUT-E. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 49(2), 134–143. https://doi.org/10.1024/1422- 4917/a000781

Medda, J., Kitzerow, J., Schlitt, S., Berndt, K., Schwenck, C., Uhlmann, L., & Freitag, C. M. (2021). Pre-

Post Effects of the Psychoeducational, Autism-Specific Parent Training FAUT-E. Zeitschrift für

Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000781 Mesibov, G. B., Shea, V., & Schopler, E. (2004). The Teacch Approach to Autism Spectrum Disorders.

In Springer eBooks. https://doi.org/10.1007/978-0-306-48647-0

Milton, D. (2012). On the ontological status of autism: the ‘double empathy problem’. Disability &

Society, 27(6), 883–887. https://doi.org/10.1080/09687599.2012.710008

Milton, D., Martin, N., & Melham, P. (2017). Beyond reasonable adjustment: autistic-friendly spaces and

Universal Design. In Autism and Intellectual Disability in Adults. http://researchopen.lsbu.ac.uk/787/

76

Molloy, H., & Vasil, L. (2002). The Social Construction of Asperger Syndrome: The pathologising of

difference? Disability & Society, 17(6), 659–669. https://doi.org/10.1080/0968759022000010434 Molloy, H., & Vasil, L. (2002). The Social Construction of Asperger Syndrome: The pathologising of

difference? Disability & Society, 17(6), 659–669. https://doi.org/10.1080/0968759022000010434

Monsell, S. (1996). Control of mental processes. Mysteries of the mind: Tutorial essays on cognition, 93– 148. https://psycnet.apa.org/record/1996-98034-003

Moskowitz, A., & Heim, G. (2011). Eugen Bleuler’s Dementia Praecox or the Group of Schizophrenias (1911): A Centenary Appreciation and Reconsideration. Schizophrenia Bulletin, 37(3), 471–479. https://doi.org/10.1093/schbul/sbr016

Mottron, L., & Bzdok, D. (2020). Autism spectrum heterogeneity: fact or artifact? Molecular Psychiatry, 25(12), 3178–3185. https://doi.org/10.1038/s41380-020-0748-y

Mukaddes, N. M., Kaynak, F. N., Kinali, G., Besikci, H., & Issever, H. (2004). Psychoeducational Treatment of Children with Autism and Reactive Attachment Disorder. Autism, 8(1), 101–109. https://doi.org/10.1177/1362361304040642

Mundy, P. C., Henderson, H. A., Inge, A. P., & Coman, D. C. (2007). The Modifier Model of Autism and Social Development in Higher Functioning Children. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 32(2), 124–139. https://doi.org/10.2511/rpsd.32.2.124

Naber, F. (2018, juni). De effectiviteit van geef me de vijf basiscursus. Erasmus Universiteit Rotterdam. https://cdn.i-pulse.nl/geefmede5/Userfiles/effectiviteit-gmd5-basiscurs…

National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2013, augustus). Autism spectrum disorder in under 19s: support and management. https://www.nice.org.uk/guidance/cg170

Neef, M. (2013). Autisme in school. Een passend aanbod binnen passend onderwijs. Kind & Adolescent Praktijk, 12(146).

Nicholas, D., Mitchell, W. G., Dudley, C., Clarke, M., & Zulla, R. (2018). An Ecosystem Approach to Employment and Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48(1), 264–275. https://doi.org/10.1007/s10803-017-3351-6

77

NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme. (2021, 25 augustus). NVA - Psycho-educatie. Geraadpleegd op 9 april 2022, van https://www.autisme.nl/over-autisme/behandeling-en-begeleiding/psycho- educatie/

Nys, A. (2020). Survivalgids – Wat als je autisme hebt? Uitgeverij

Pica. https://www.uitgeverijpica.nl/titels/leer-en-ontwikkelingsstoornissen/a…- als-je-autisme-hebt- pica#:~:text=Dit%20boek%20is%20speciaal%20voor,jij%20je%20beter%20kunt%20voelen

O’Hagan, B., Krauss, S., Friedman, A. J., Bartolotti, L., Abubakare, O., Broder‐Fingert, S., & Augustyn, M. (2022). Identifying Components of Autism Friendly Health Care: An Exploratory Study Using a Modified Delphi Method. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 44(1), e12–

e18. https://doi.org/10.1097/dbp.0000000000001139

Onderwijs en Vorming Vlaanderen. (2019). Naar een begeleidingsdecreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In Onderwijs en Vorming

Vlaanderen. https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-07/Inhoud-nota…- 2019-Naar-een-begeleidingsdecreet-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften.pdf

Onderwijs en Vorming Vlaanderen. (z.d.-a). Grote lijnen van het M-decreet. Geraadpleegd op 12 april 2023, van https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot- volwassenenonderwijs/lespraktijk/je-leerlingen-helpen-en-begeleiden/specifieke- onderwijsbehoeften/grote-lijnen-van-het-m-decreet

Onderwijs en Vorming Vlaanderen. (z.d.-b). Scholen voor kinderen met autisme. Geraadpleegd op 12 april 2023, van https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/ondersteuning/onderwijs-…- leerlingen-met-specifieke-noden/scholen-voor-kinderen-met-autisme

Orsini, M., & Smith, M. J. (2010). Social movements, knowledge and public policy: the case of autism activism in Canada and the US. Critical Policy Studies, 4(1), 38–

57. https://doi.org/10.1080/19460171003714989

Ortega, F. B. (2009). The Cerebral Subject and the Challenge of Neurodiversity. Biosocieties, 4(4), 425– 445. https://doi.org/10.1017/s1745855209990287

78

Oshima, F., William, M., Takahashi, N., Tsuchiyagaito, A., Kuwabara, H., Shiina, A., Seto, M., Hongo, M., Iwama, Y., Hirano, Y., Sutoh, C., Taguchi, K., Yoshida, T., Kawasaki, Y., Ozawa, Y., Masuya, J., Sato, N., Nakamura, S., Kuno, M., . . . Shimizu, E. (2020). Cognitive-behavioral family therapy as psychoeducation for adolescents with high-functioning autism spectrum disorders: Aware and Care for my Autistic Traits (ACAT) program study protocol for a pragmatic multisite randomized controlled trial. Trials, 21(1). https://doi.org/10.1186/s13063-020-04750-z

Palmer, M., San José Cáceres, A., Tarver, J., Howlin, P., Slonims, V., Pellicano, E., & Charman, T. (2019).

Feasibility study of the National Autistic Society EarlyBird parent support

programme. Autism, 24(1), 147–159. https://doi.org/10.1177/1362361319851422

Park, J. M., Samuels, J., Grados, M. A., Riddle, M. A., Bienvenu, O. J., Goes, F. S., Cullen, B., Wang, Y.,

Krasnow, J., Murphy, D. L., Rasmussen, S. A., McLaughlin, N. C., Piacentini, J., Pauls, D. L., Stewart, S., Shugart, Y. Y., Maher, B. S., Pulver, A. E., Knowles, J. A., . . . Geller, D. A. (2016). ADHD and executive functioning deficits in OCD youths who hoard. Journal of Psychiatric Research, 82, 141–148. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2016.07.024

Pastor-Cerezuela, G., Fernández-Andrés, M., Pérez-Molina, D., & Tijeras-Iborra, A. (2021). Parental stress and resilience in autism spectrum disorder and Down syndrome. Journal of Family Issues, 42(1), 3–26. https://doi.org/10.1177/0192513x20910192

Patra, S., Arun, P., & Chavan, B. S. (2015). Impact of psychoeducation intervention module on parents of children with autism spectrum disorders: A preliminary study. Journal of Neurosciences in Rural Practice, 06(04), 529–535. https://doi.org/10.4103/0976-3147.165422

Pavlic, M. N., Malek, S. A., Rosenbaum, P., Macedo, L. G., & Di Rezze, B. (2021). A scoping review of the literature on grandparents of children with disabilities. Disability and Rehabilitation, 44(13), 3326– 3348. https://doi.org/10.1080/09638288.2020.1857850

Peeters, W. (2009). Ik ben speciaal. Werkboek psycho-educatie voor mensen met autisme. Tijdschrift voor psychiatrie, 12. https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/419/articles/7623

79

Pellicano, E., & Houting, J. (2022). Annual Research Review: Shifting from ‘normal science’ to neurodiversity in autism science. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 63(4), 381–396. https://doi.org/10.1111/jcpp.13534

Preece, D., & Trajkovski, V. (2017). Parent education in autism spectrum disorder - a review of the literature. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 53(1), 128–138. https://doi.org/10.31299/hrri.53.1.10

Prendeville, P., & Kinsella, W. (2018). The Role of Grandparents in Supporting Families of Children with Autism Spectrum Disorders: A Family Systems Approach. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49(2), 738–749. https://doi.org/10.1007/s10803-018-3753-0

Rao, P. E., & Beidel, D. C. (2009). The Impact of Children with High-Functioning Autism on Parental Stress, Sibling Adjustment, and Family Functioning. Behavior Modification, 33(4), 437– 451. https://doi.org/10.1177/0145445509336427

Rappaport, J. (1995). Empowerment meets narrative: Listening to stories and creating settings. American Journal of Community Psychology, 23(5), 795–807. https://doi.org/10.1007/bf02506992

Redl, F., & Wineman, D. (1962). Children who Hate. The Disorganization and Breakdown of Behavior Controls. Collier books.

Renhorn, E., Nytell, C., Backman, A., Ekstrand, C., & Hirvikoski, T. (2019). Burden sharing in families to children, adolescents and young adults with ADHD: Analysis of ADHD Helpline in Swedish Clinical Services. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 7(1), 88–

91. https://doi.org/10.21307/sjcapp-2019-012

Rivet, T. T., & Matson, J. L. (2011). Review of gender differences in core symptomatology in autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(3), 957–976. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2010.12.003

Rizzo, R., & Pavone, P. (2016). Aripiprazole for the treatment of irritability and aggression in children and adolescents affected by autism spectrum disorders. Expert Review of Neurotherapeutics, 16(8), 867–874. https://doi.org/10.1080/14737175.2016.1211007

80

Robert, M. E., Leblanc, L., & Boyer, T. (2015). When satisfaction is not directly related to the support services received: understanding parents’ varied experiences with specialised services for children with developmental disabilities. British Journal of Learning Disabilities, 43(3), 168–

177. https://doi.org/10.1111/bld.12092

Robertson, S. M. (2010). Neurodiversity, Quality of Life, and Autistic Adults: Shifting Research and

Professional Focuses onto Real-Life Challenges. Disability Studies Quarterly. https://dsq-

sds.org/article/view/1069/1234

Robertson, S. M. (2010). Neurodiversity, Quality of Life, and Autistic Adults: Shifting Research and

Professional Focuses onto Real-Life Challenges | Disability Studies Quarterly. Disability Studies Quarterly. https://dsq-sds.org/index.php/dsq/article/view/1069/1234

Robinson, E. B., Lichtenstein, P., Anckarsäter, H., Happé, F., & Ronald, A. (2013). Examining and interpreting the female protective effect against autistic behavior. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(13), 5258–5262. https://doi.org/10.1073/pnas.1211070110

Roeyers, H., & Warreyn, P. (2014). Autismespectrumstoornis. In Bohn Stafleu van Loghum eBooks (pp. 373–391). https://doi.org/10.1007/978-90-368-0495-0_16

Rosenberg, R. E., Kaufmann, W. E., Law, J. K., & Law, P. A. (2011). Parent Report of Community Psychiatric Comorbid Diagnoses in Autism Spectrum Disorders. Autism Research and Treatment, 2011, 1–10. https://doi.org/10.1155/2011/405849

Rosenblatt, A. (2018). Autism, Advocacy Organizations, and Past Injustice. Disability Studies Quarterly, 38(4). https://doi.org/10.18061/dsq.v38i4.6222

Ross, P., & Cuskelly, M. (2006). Adjustment, sibling problems and coping strategies of brothers and sisters of children with autistic spectrum disorder. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 31(2), 77–86. https://doi.org/10.1080/13668250600710864

Rotheram-Fuller, E., & MacMullen, L. (2011). Cognitive-behavioral therapy for children with autism spectrum disorders. Psychology in the Schools, 48(3), 263–271. https://doi.org/10.1002/pits.20552

Rydzewska, E., Dunn, K., & Cooper, S. A. (2020). Umbrella systematic review of systematic reviews and meta-analyses on comorbid physical conditions in people with autism spectrum disorder. The British Journal of Psychiatry, 218(1), 10–19. https://doi.org/10.1192/bjp.2020.167

81

Sasson, N. J., & Morrison, K. E. (2019). First impressions of adults with autism improve with diagnostic disclosure and increased autism knowledge of peers. Autism, 23(1), 50–

59. https://doi.org/10.1177/1362361317729526

Schendel, D., Rees, G., Christensen, J., Hjort, L., Jørgensen, M., Vestergaard, M., & Parner, E. T. (2016). Association of Psychiatric and Neurologic Comorbidity With Mortality Among Persons With Autism Spectrum Disorder in a Danish Population. JAMA Pediatrics, 170(3),

243. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2015.3935

Schieve, L. A., Blumberg, S. J., Rice, C., Visser, S. N., & Boyle, C. (2007). The Relationship Between Autism and Parenting Stress. Pediatrics, 119(Supplement_1), S114–S121. https://doi.org/10.1542/peds.2006-2089q

Scholper, E., Mesibov, G. B., & Hearsey, K. (1995). Structured Teaching in the TEACCH System. In E.

Scholper & G. B. Mesibov (Reds.), Learning and Cognition in Autism (1995ste editie, pp. 243–268).

Plenum.

Schopler, E., Mesibov, G. B., & Hearsey, K. (1995). Structured Teaching in the TEACCH System.

In Springer eBooks(pp. 243–268). https://doi.org/10.1007/978-1-4899-1286-2_13

Seamon, D., & Gill, H. K. (2016). Qualitative Approaches to Environment–Behavior Research. Research

Methods for Environmental Psychology, 115–135. https://doi.org/10.1002/9781119162124.ch7 Shakespeare, T. (2016). The Social Model of Disability. In L. J. Davis (Red.), The Disability Studies

Reader (5de editie, pp. 195–203). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315680668 Singer, J. (1999). Why can’t you be normal for once in your life? From a problem with no name to the

emergence of a new category of difference. Disability discourse, 59–70.

Smith, L. E., Greenberg, J. S., & Mailick, M. R. (2012). Adults with Autism: Outcomes, Family Effects, and

the Multi-Family Group Psychoeducation Model. Curr Psychiatry Rep, 732–738.

https://doi.org/10.1007/s11920-012-0328-1

Solomon, A. H., & Chung, B. G. (2012). Understanding Autism: How Family Therapists Can Support

Parents of Children with Autism Spectrum Disorders. Family Process, 51(2), 250– 264. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2012.01399.x

82

Spectrum. (2022). Global Autism Prevalence Map | Spectrum. Geraadpleegd op 9 april 2022, van

http://prevalence.spectrumnews.org

Spek, A. A., & Boxhoorn, G. M. (2014). Acceptatie van de diagnose ASS en de rol van psycho- educatie

daarbij. Wetenschappelijk tijdschrift autisme. https://www.anneliesspek.nl/wp-

content/uploads/2018/03/artikel-WTA-dec2014.pdf

Spreckley, M., & Boyd, R. N. (2009). Efficacy of Applied Behavioral Intervention in Preschool Children with

Autism for Improving Cognitive, Language, and Adaptive Behavior: A Systematic Review and Meta-analysis. The Journal of Pediatrics, 154(3), 338–

344. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2008.09.012

Staal, W., Buruma, M., & Servatius-Oosterling, I. (2021). Autisme: een concept in beweging. In A. De Bildt, I. Servatius-Oosterling, & M. De Jonge (Reds.), Autisme bij kinderen (1ste editie, pp. 7–20). Bohn Stafleu van Loghum. https://doi.org/10.1007/978-90-368-2665-5

Steinfeld, E., & Maisel, J. L. (2012). Universal Design: Creating Inclusive

Environments. https://books.google.be/books/about/Universal_Design.html?id=II6VV5iAW9… r_esc=y

Straus, J. N. (2013). Autism as culture. In L. J. Davis (Red.), The Disability Studies Reader (4th New edition, pp. 460–484). Taylor & Francis.

Sutton, B. M., Webster, A. A., & Westerveld, M. F. (2019). A systematic review of school-based interventions targeting social communication behaviors for students with autism. Autism, 23(2), 274–286. https://doi.org/10.1177/1362361317753564

Taylor, M. J., Rosenqvist, M. A., Larsson, H., Gillberg, C., D’Onofrio, B. M., Lichtenstein, P., & Lundström,

S. (2020). Etiology of Autism Spectrum Disorders and Autistic Traits Over Time. JAMA

Psychiatry, 77(9), 936. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2020.0680

Timmerman, G. (2018). Meer zelfredzaamheid, minder overheid? Neoliberalisme in zorg en welzijn [More

self-reliance, less. . . ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/327655897_Meer_zelfredzaamheid… oliberalisme_in_zorg_en_welzijn_More_self- reliance_less_government_Neoliberalism_in_health_care_and_social_welfare

83

Tonnsen, B. L., Boan, A. D., Bradley, C. C., Charles, J., Cohen, A., & Carpenter, L. A. (2016). Prevalence of Autism Spectrum Disorders Among Children With Intellectual Disability. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 121(6), 487–500. https://doi.org/10.1352/1944-7558- 121.6.487

Van de Ven, S., & Erisman, J. (2019). Brain Blocks – Enabling interaction and reflection – theoretical background. Vrije Universiteit Amsterdam.

Van der Linden, A., & ‘t Zand, Q. (2021). De TikTok-generatie: Hoe gemarginaliseerde groepen socialiseren in hun online community [Masterscriptie]. Utrecht university.

Van der Meijden, S., & Van der Stegen, B. (2009). ‘Ik heb iets van autisme of zo. . .’. Kind & Adolescent Praktijk.

Van der Meijden, S., & Van der Stegen, B. (2009). ‘Ik heb iets van autisme of zo. . .’ Psycho-educatie voor slimme jongeren met ASS. Kind & Adolescent Praktijk, 4.

Van der Paelt, S., Warreyn, P., & Roeyers, H. (z.d.). Interventie bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis: inventarisatie van praktijkkennis in Vlaanderen. In Health Belgium. Onderzoek in opdracht van SEN. Geraadpleegd op 12 april 2023,

van https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshea… Interventie%20bij%20jonge%20kinderen%20met%20een%20autismespectrumstoornis%3A%20inv entarisatie%20van%20praktijkkennis%20in%20Vlaanderen%20-%20SEN.pdf

Van der Velden, M., Gottmer, M., & Kan, C. (2013). Psyscho-educatie. In Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (pp. 83–92). Hogrefe.

Van Gijzeghem. (2005). Het grote ik boek.

Van Goidsenhoven, L. (2014, 23 juli). Spelen met autisme en outsiderkunst. Core. Geraadpleegd op 14

april 2023, van https://core.ac.uk/download/pdf/34614058.pdf

Van Havermaet, J., De Schauwer, E., & Van Hove, G. (2022). Visual impairment through contextualized lived

experiences : the story of James. International Conference on Disability Studies, Abstracts. Presented at the International Conference on Disability Studies, Online.

84

Van Nieuwenhuijzen, M., Orobio de Castro, B., & Matthys, W. (2006). LVG jeugdigen: Specifieke problematiek en behandeling. Landelijk Kenniscentrum LVG.

Van Yperen, T. (2003). Resultaten in de jeugdzorg: begrippen, maatstaven en methoden. Utrecht: NIWZ Jeugd.

Van Yperen, T., van der Steege, M., Addink, A., & Boendermaker, L. (2010). Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg. Nederlands Jeugd

instituut. https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/Rapport-AlgemeenWerkzame…

VAPH. (2022). Professionele site voor multidisciplinaire teams. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Geraadpleegd op 24 mei 2023, van https://www.vaph.be/professionelen/mdt/start

Veereman, G., Holdt Henningsen, K., Eyssen, M., Benahmed, N., Christiaens, W., Bouchez, M., & Croonenberghs, J. (2014). Behandeling van autisme bij kinderen en jongeren: Praktijkrichtlijn - synthese (D/2014/10.273/84). Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Vermeulen, P. (2005). Een gesloten boek: autisme en emoties. Lannoo. Vermeulen, P. (2005). Ik ben speciaal 2. Epo.

Vermeulen, P. (2009). Autisme als contextblindheid. Epo uitgeverij.

Vermeulen, P. (2021, 4 maart). Publications in Dutch. AUTISM in CONTEXT: from neurodiversity to

neuroharmony. Geraadpleegd op 9 april 2022, van https://petervermeulen.be/publications/ Vermeulen, P. (2023, 24 april). Bijscholing Autisme en het voorspellende brein. Online bijscholing Sig, België. https://www.sig-net.be/nl/vormingen/professioneel-aanbod/detail/6827/au…-

voorspellende-brein

Vermeulen, P., & Degrieck, S. (2015). Mijn kind heeft autisme: gids voor ouders, leerkrachten en

hulpverleners. Lannoo Meulenhoff - Belgium.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. (z.d.). Multifunctionele centra [MFC]. Geraadpleegd

op 12 april 2023, van https://www.vaph.be/organisaties/mfc/ondersteuning

Volkmar, F. R., & McPartland, J. C. (2014). From Kanner to DSM-5: Autism as an Evolving Diagnostic

Concept. Annual Review of Clinical Psychology, 10(1), 193–212. https://doi.org/10.1146/annurev- clinpsy-032813-153710

85

Volkmar, F. R., Lord, C., Bailey, A., Schultz, R. T., & Klin, A. (2004). Autism and pervasive developmental disorders. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(1), 135–170. https://doi.org/10.1046/j.0021-9630.2003.00317.x

Walker, N., & Raymaker, D. M. (2021). Toward a Neuroqueer Future: An Interview with Nick Walker. Autism in Adulthood, 3(1), 5–10. https://doi.org/10.1089/aut.2020.29014.njw

Wang, P., Michaels, C. A., & Day, M. S. (2010). Stresses and Coping Strategies of Chinese Families with Children with Autism and Other Developmental Disabilities. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41(6), 783–795. https://doi.org/10.1007/s10803-010-1099-3

Wang, Z., & Wang, N. (2012). Knowledge sharing, innovation and firm performance. Expert Systems with Applications, 39(10), 8899–8908. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.02.017

Waterhouse, L. (2013). Autism Symptoms Exist but the Disorder Remains Elusive. Rethinking Autism, 399–443. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-415961-7.00008-3

Whalon, K., Conroy, M. A., Martínez, J. L., & Werch, B. L. (2015). School-Based Peer-Related Social Competence Interventions for Children with Autism Spectrum Disorder: A Meta-Analysis and Descriptive Review of Single Case Research Design Studies. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(6), 1513–1531. https://doi.org/10.1007/s10803-015-2373-1

Willems, K., & Spinoy, M. (2021). Van M-Decreet naar leersteundecreet: What’s in a name? De Juristenkrant, 436.

Williams, D. R. (2010). Theory of own mind in autism. Autism, 14(5), 474– 494. https://doi.org/10.1177/1362361310366314

Williams, J. C., Higgins, J., & Brayne, C. (2005). Systematic review of prevalence studies of autism spectrum disorders. Archives of Disease in Childhood, 91(1), 8–

15. https://doi.org/10.1136/adc.2004.062083

Williams, K., Woolfenden, S., Roberts, J., Rodger, S., Bartak, L., & Prior, M. (2014). Autism in context 1: Classification, counting and causes. Journal of Paediatrics and Child Health, 50(5), 335–340. https://doi.org/10.1111/jpc.12451

86

Williams, K., Woolfenden, S., Roberts, J., Rodger, S., Bartak, L., & Prior, M. (2014). Autism in context 1: Classification, counting and causes. Journal of Paediatrics and Child Health, 50(5), 335–340. https://doi.org/10.1111/jpc.12451

Wing, L. (2002). The Autistic Spectrum (Second edition). Robinson.

Wing, L., & Gould, J. (1979). Severe impairments of social interaction and associated abnormalities in

children: Epidemiology and classification. Journal of Autism and Developmental Disorders, 9(1), 11–29. https://doi.org/10.1007/bf01531288

Yoon, S. H., Choi, J., Lee, W. J., & Do, J. T. (2020). Genetic and Epigenetic Etiology Underlying Autism Spectrum Disorder. Journal of Clinical Medicine, 9(4), 966. https://doi.org/10.3390/jcm9040966

Yoon, S. H., Choi, J., Lee, W. J., & Do, J. T. (2020). Genetic and Epigenetic Etiology Underlying Autism Spectrum Disorder. Journal of Clinical Medicine, 9(4), 966. https://doi.org/10.3390/jcm9040966

Zakirova-Engstrand, R., Roll-Pettersson, L., Andersson, K., Larsson, H., Allodi Westling, M., & Hirvikoski, T. (2021). Group Psychoeducational Intervention for Grandparents of Young Children with ASD: An Open Feasibility Study. Journal of Autism and Developmental Disorders. https://doi.org/10.1007/s10803-021-05189-0

Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational and community levels of analysis. In Handbook of community psychology (pp. 43–64). New York: Springer

Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4193-6_2

Download scriptie (3.67 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Sarah De Pauw