Baanbrekend onderzoek onthult nieuwe benadering van wiskunde-evaluatie

Kristof
Damiaens

Onderzoek door Kristof Damiaens werpt nieuw licht op het meten van persoonsgebonden vaardigheden bij wiskundebeoordelingen.

06/07/2023

In een baanbrekend onderzoek ontwikkelde Kristof Damiaens, een leerkracht in opleiding, een innovatieve methode om de evaluatie van persoonsgebonden vaardigheden bij het oplossen van wiskundige problemen te verbeteren. Bovendien introduceert Damiaens ook een innovatief model, het ZOROV-model (Figuur 1), dat verschillende vaardigheden vergelijkt en in kaart brengt.

 

De scriptie van Damiaens, die het resultaat is van grondig onderzoek en een diepgaande analyse, richt zich op de beoordeling van persoonsgebonden competenties die vaak over het hoofd worden gezien in traditionele wiskundige evaluaties. Door middel van literatuurstudie, interviews met experts en het bestuderen van bestaande alternatieve evaluatiemethoden, is Damiaens erin geslaagd om een instrument te ontwerpen dat een breder scala aan vaardigheden meet en de ontwikkeling ervan zichtbaar maakt.

Door een combinatie van zelfevaluatie, peerevaluatie en evaluatie door de leerkracht toe te passen, krijgen leerlingen een uitgebreider beeld van hun eigen voortgang en krijgen leerkrachten beter inzicht in de sterke en zwakke punten van hun leerlingen.

Eén van de meest opvallende aspecten van dit onderzoek is de wijze waarop het de persoonsgebonden vaardigheden in de wiskundige context benadrukt. Damiaens toont aan dat traditionele evaluatiemethoden vaak voorbijgaan aan belangrijke vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen, creativiteit en samenwerking, die cruciaal zijn voor succes in de hedendaagse complexe wereld.

Het onderzoek besteedt de nodige aandacht aan de praktische toepasbaarheid van het ontwikkelde instrument. Door het gebruik van digitale hulpmiddelen en automatisering kan de evaluatie efficiënter en gebruiksvriendelijker worden gemaakt, waardoor leerkrachten meer tijd kunnen besteden aan effectieve instructie en begeleiding van hun leerlingen.

Deze innovatieve benadering van wiskunde-evaluatie opent de deur naar nieuwe mogelijkheden voor het meten van de algehele groei en ontwikkeling van leerlingen en het verbeteren van het onderwijsproces. Het onderzoek biedt niet alleen waardevolle inzichten voor het onderwijsveld, maar vormt ook een solide basis voor verdere ontwikkelingen en toekomstig onderzoek op dit gebied.

Bibliografie

21e-eeuwse vaardigheden. (z.d.) Geraadpleegd op 22 december 2022, van https://www.slo.nl/thema/meer/21e-eeuwsevaardigheden/

de Goeij, E. T. J., Oonk, W., Van Zanten, M., & Notten, C. (2017). Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw.

Haren, E. van (2021). Wiskundeplezier: Verander je mindset door te durven, doen én begrijpen (1st ed.). Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

Haesen, S., Janssens, P., Lefevre, L., Ven, V. M. de, & Vranckx, S. (2015). Grenzen verleggen (Dutch Edition). Sine qua pod.

Leerplansite ZILL. (z.d.). Geraadpleegd op 22 december 2022, van https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/

Petegem, P. van, Vanhoof, J., & Van Petegem, P. (n.d.). Evaluatie Op de Testbank: Een Handboek Voor Het Ontwikkelen Van Alternatieve Evaluatievormen. Plantyn.

PRO. - Katholiekonderwijs.vlaanderen. (z.d.) Geraadpleegd op 21 januari 2023, van https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/evaluatiebox-basisonderwijs

Vendel, E. van de & Smeets, I. (2021). Rekenen voor je leven (1ste editie). Nieuwezijds.