Jongdementie aan het werk

Seppe
Hermans
  • Kobe
    Goeminne
  • Thibault
    Haerden

Introductie

In de literatuurstudie kregen de makers van dit bachelorproject meer expertise in de problematiek jongdementie en werd het duidelijk dat de implementatie van mensen met jongdementie in het werkveld mogelijk is met juiste hulpmiddelen, leermethodes en aanbevelingen.

Methode

Als methode werd gebruik gemaakt van het Human Centered Design. Hierin de stappen  inspiration en ideation doorlopen. In deze stappen werden aan de hand van tools informatie verzameld en omgezet in ideeën. Die ideeën werden vervolgens voorgelegd aan experts en bijgesteld aan de hand van de SWOT-analyse.

Resultaten

Om een maatwerkbedrijf jongdementievriendelijk te maken werden verschillende prototypes ontwikkeld. Het bestaand takenpakket van de groendienst werd geanalyseerd, pijnpunten werden geconstateerd en vervolgens werden aanbevelingen gecreëerd. Voor de begeleiding werden drie verschillende opleidingen geadviseerd die de nodige expertise over jongdementie aanreiken. De financiële haalbaarheid werd gekaderd voor zowel mensen met jongdementie als voor het maatwerkbedrijf KiemKracht.

Conclusie

Dit project is financieel haalbaar dus is de implementatie van mensen met jongdementie in de groendienst mogelijk wanneer een jongdementievriendelijk takenpakket wordt voorzien in combinatie met juiste begeleiding. In dit project zijn echter enkel theoretische aanbevelingen voorgesteld, of het project effectief zal aanslaan moet getest worden in de praktijk.

Bibliografie

In 2020 startten drie studenten de opleiding ergotherapie. Al in het begin van de opleiding hadden zij meteen een klik, drie jongens met dezelfde interesses. We maakten samen taken en steunden elkaar doorheen moeilijke momenten. We werden vrienden voor het leven. Na drie jaar samen studeren bood dit bachelorproject zich aan. Omdat we elkaar door en door kenden, besloten we dit bachelorproject samen aan te vatten.

Met trots presenteren wij u ons bachelorproject.

Mevr. Christel Vanhoyweghen is voorzitter van het maatwerkbedrijf KiemKracht en wil de implementatie van mensen met jongdementie in het maatwerkbedrijf waarmaken. Naar aanleiding van dit idee werd mevr. Christel Vanhoyweghen promotor van een bachelorproject aan de Arteveldehogeschool waar wij, drie studenten ergotherapie aan werden gekoppeld.

Download scriptie (1.34 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Christel Vanhoyweghen