Een kindvriendelijke reis naar de binnenkant van het lichaam.

Nikita
Verbeke

Of hoe Bo een onderzoek boeiend maakt

Medische onderzoeken brengen voor veel mensen stress en angst met zich mee. Nu moet u zich eens voorstellen dat u een jong kind bent, dat weinig of zelfs niet weet wat er van hem verwacht wordt. Deze angst en onwetendheid kunnen ervoor zorgen dat medische onderzoeken niet goed verlopen. Een nog belangrijker gevolg is dat deze kinderen doorheen hun leven medische onderzoeken ervaren als traumatische, stresserende situaties. Bij kinderen wordt dus vooral bij een MRI in eerste instantie gegrepen naar anesthesie waardoor je rustig in slaap bent tijdens het onderzoek. Hoe jonger de kinderen zijn, hoe vaker dit nodig is. Nu zal u denken, dat is toch niet zo erg? Het onderzoek verloopt zo veel makkelijker en sneller!

Wat echter niet vaak wordt besproken, zijn de medische gevolgen die anesthesie kan hebben op het kind. Een kind kan nog tot uren na het onderzoek slaperig zijn, minder alert zijn, een verminderde ademhaling hebben of een bloeddrukdaling hebben. Om dit te kunnen vermijden, werd er gezocht naar een alternatief. Een alternatief dat ingezet kan worden bij de voorbereiding van het kind, specifiek voor een MRI-onderzoek.

image 813

 

Nog nooit een MRI gehad?

 

Een MRI is een medische machine waarbij met sterke elektromagnetische straling de binnenkant van het lichaam in beeld wordt gebracht. Dit hulpmiddel zorgt ervoor dat verschillende diagnoses gesteld kunnen worden. Omwille van de sterke elektromagnetische straling is het belangrijk om te weten dat voor het onderzoek alle metalen voorwerpen van het lichaam verwijderd moeten worden. Er wordt voordien ook een vragenlijst ingevuld over mogelijke metalen voorwerpen in het lichaam, om na te gaan of het onderzoek veilig kan verricht worden. Moest er metaal achtergebleven zijn, kunnen er immers magnetische reacties ontstaan die gevaarlijk zijn voor de patiënt. Een ander aspect waar de machine voor bekend staat, zijn de luid kloppende geluiden die het maakt. Ook het stil liggen gedurende het hele onderzoek wordt als onaangenaam ervaren door kinderen. Dit zijn twee grote factoren die mee het stressniveau bepalen. Het stil blijven liggen is belangrijk voor het creëren van zuivere beelden en is ook de hoofdreden waarom veel kinderen op voorhand verdoofd worden. Vooral jongere kinderen worden beschouwd als onvoorspelbaar en beweeglijk. Technologen en artsen willen dus zeker zijn dat het onderzoek niet misloopt of opnieuw uitgevoerd moet worden.

image 814

 

Een reis naar de ruimte

 

Als kindvriendelijke voorbereiding op het onderzoek werd een kinderboek uitgewerkt. In dit boek wordt de procedure van een MRI uitgelegd aan de hand van het thema ‘ruimte’. De hoofdfiguur heet ‘Bo’. De verschillende stappen van het proces worden stapsgewijs weergegeven met uitleg en aangepaste tekeningen. Van bij het binnenkomen in het ziekenhuis tot het verlaten na de MRI. De tekeningen en aanpak zijn  gericht op de leeftijd van 6- tot 8-jarigen, maar ook oudere kinderen kunnen aan de hand van het boek beter voorbereid worden op wat te gebeuren staat bij een MRI onderzoek.

Dit boek kan bezorgd worden via mail, is online beschikbaar op de site van het ziekenhuis, kan worden meegegeven in boek formaat en/ of ter beschikking liggen in de wachtzaal voor het onderzoek.

Uiteraard kan het boek nog worden vertaald in andere talen.

En zo maakt Bo de uitstap naar de MRI nog steeds spannend, maar niet langer angstaanjagend!

 

image 815

 

 

 

 

Bibliografie

1.    Christensen, B. M., Nilsson, S., & Stensson, M. (2020). Developing communication support for interaction with children during acute radiographic procedures. Radiography, 26(2), 96–101. Opgeroepen op juni 2023, van pubmed:  https://doi.org/10.1016/j.radi.2019.08.005

2.    De Kerpel, B. (2023, juni 15). Procedure MRI-onderzoek van kinderen. (N. Verbeke, Interviewer)

3.    Huang, Y., Ing, C., Li, G., & Sun, L. S. (2016). Analysis of MRI Utilization in Pediatric Patients. Journal of Neurosurgical Anesthesiology, 28(4), 413–418. Opgeroepen op april 2023, van Lippincott: 15/04https://doi.org/10.1097/ana.0000000000000356

4.    Kanal, E., Greenberg, T., Hoff, M., Gilk, T., Jackson, E., McKinney, A., . . . Weinreb, J. (2020). MR ENVIRONMENT. Opgeroepen op mei 2023, van ACR Manual on MR Safety: https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/Radiology-Safety/MRSafety/Manual-on-MR-Safety.pdf

5.    Maasziekenhuis. (2023). Sedatie bij kinderen tijdens een onderzoek of ingreep - Maasziekenhuis. Maasziekenhuispantein. Geraadpleegd op 29 juli 2023, van https://www.maasziekenhuispantein.nl/onze-zorg/behandeling-onderzoek/se….

6.    Scott, H. K. (2023, 9 januari). Piaget. StatPearls - NCBI Bookshelf. Opgeroepen op juni 2023, van Pubmed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448206/

Download scriptie (3.29 MB)
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Rik Lambrechts
Thema('s)