Koffiedik kijken: de evolutie van wilde koffie

Aiden
Hendrickx

Ben jij ook niet jezelf in de ochtend tot je een kopje koffie op hebt? Helaas staat dit dagelijks ritueel onder druk. Koffieplanten krijgen het namelijk moeilijk door het veranderend klimaat.  Gelukkig is er hoop: door de bladeren van 58 wilde koffiesoorten in Afrika te bestuderen, zocht een student aan de KU Leuven in samenwerking met de Plantentuin van Meise uit hoe we onze koffieplanten weerbaarder kunnen maken.

Een gevarieerd kopje koffie

Sterkere koffieplanten kweken is alleen mogelijk als we genoeg weten over welke kenmerken geschikt zijn in welk klimaat, in welke koffiesoorten we die kenmerken kunnen vinden en hoe die kenmerken geëvolueerd zijn doorheen de geschiedenis. Voor de commerciële koffieteelt worden namelijk slechts twee of drie soorten gebruikt, maar er zijn ook meer dan honderd wilde koffiesoorten, die gebruikt kunnen worden in kruisingen en kweekprogramma’s.

Kaart met locaties van alle gebruikte bladstalen

Waarom bladeren?

Aangezien bladeren een grote invloed hebben op de gezondheid van een plant, zijn bladkenmerken een ideaal doelwit om te optimaliseren. Niet alle bladeren zijn gelijk: sommige soorten hebben grotere of dikkere bladeren dan andere. Daarnaast kan ook de hoeveelheid of de grootte van de huidmondjes verschillen: dit zijn microscopische poriën op het blad die de plant gebruikt om CO2 op te nemen voor de fotosynthese. Door deze poriën verdampt er ook water naar de omgeving, waardoor een grotere CO2-opname ook gepaard gaat met een groter risico op uitdroging. Dat is belangrijk om te weten, aangezien de regio’s waar koffie groeit steeds droger worden door de klimaatsverandering. Door te onderzoeken of deze evolutionaire verschillen in bladkenmerken tussen soorten ontstaan zijn als reactie op bepaalde klimaten, kunnen we meer te weten komen over welke kenmerken het best aangepast zijn aan bepaalde omgevingen.

Grote bladeren, veel grote huidmondjes

Ten eerste toont het onderzoek aan dat er best wel wat variatie zit in de bladkenmerken van de koffiesoorten. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat kweekprogramma’s voldoende gevarieerd plantenmateriaal hebben om mee te werken. Daarnaast was er ook een duidelijke afweging tussen de grootte van de huidmondjes en hun dichtheid, ofwel de hoeveelheid huidmondjes per vierkante millimeter. Dat is logisch, want hoe groter de huidmondjes, hoe minder er in een vierkante millimeter passen. Wel opvallend was het feit dat in soorten met grotere bladeren, zowel de grootte als de dichtheid van de huidmondjes kon toenemen. Soorten met grote bladeren komen ook voor in vochtigere omgevingen, zo blijkt uit het onderzoek.  Dat wil dus zeggen dat als het risico op uitdroging kleiner is, de planten een groter deel van hun bladoppervlak kunnen opvullen met huidmondjes. Zo kunnen ze dus meer CO2 opnemen om te groeien.

De evolutie van koffie in het wild

Het onderzoek wil ook bekijken hoe deze bladkenmerken precies geëvolueerd zijn doorheen het Coffea-genus, het genus dat alle koffiesoorten omvat. Hoe zijn de verschillende koffiesoorten gediversifieerd, d.w.z. van een gemeenschappelijke voorouder weg geëvolueerd tot verschillende soorten? Was er ongeremde evolutie in een bepaalde richting, was de evolutie willekeurig of werd de diversificatie op een of andere manier afgeremd? Als we de evolutionaire modellen mogen geloven, dan lijkt er inderdaad een bepaalde afremming te zijn geweest in de diversificatie. Die afremming kan ontstaan door natuurlijke selectie, ofwel omdat er bepaalde genetische beperkingen zijn die ervoor zorgen dat extreme kenmerken (zoals heel grote of kleine bladeren, of heel veel of weinig huidmondjes) niet kunnen evolueren. Toch blijken twee heel nauw verwante eilandsoorten, waarvan er één op Mauritius en één op Réunion voorkomt, sterk verschillende kenmerken te hebben. Die soorten zijn nog maar redelijk recent van elkaar afgesplitst, wat er dus op wijst dat snelle diversificatie wel degelijk mogelijk is en dat genetische beperkingen geen grote rol gespeeld hebben in de evolutie van het genus. Er moet dus stabiliserende selectie zijn opgetreden, waardoor extreme kenmerken minder voordelig waren dan meer gematigde kenmerken.

Koffie is niet alleen iets om gezellig te drinken thuis of in een koffiebar – de teelt van koffie is ook een bron van inkomsten voor miljoenen mensen. Om koffietelers een toekomst te geven, is het belangrijk dat onze koffieteelt in stand gehouden wordt. Dit onderzoek biedt belangrijke inzichten in de evolutie van het koffie-genus en brengt wat hoop voor toekomstige koffieproductie. Hoe de inzichten in de toekomst zullen worden toegepast, is echter nog koffiedik kijken.

Bibliografie

Ackerly, D. (2009). Conservatism and diversification of plant functional traits: Evolutionary

rates versus phylogenetic signal. Proceedings of the National Academy of Sciences of the

United States of America, 106:19699–19706.

Ackerly, D. D., Knight, C. A., Weiss, S. B., Barton, K., and Starmer, K. P. (2002). Leaf

size, specific leaf area and microhabitat distribution of chaparral woody plants: Contrasting

patterns in species level and community level analyses. Oecologia, 130(3):449–457.

Adams, D. C. and Collyer, M. L. (2018). Multivariate phylogenetic comparative methods:

Evaluations, comparisons, and recommendations. Systematic Biology, 67:14–31.

Anthony, F., Diniz, L. E., Combes, M. C., and Lashermes, P. (2010). Adaptive radiation in

Coffea subgenus Coffea L. (Rubiaceae) in Africa and Madagascar. Plant Systematics and

Evolution, 285:51–64.

APG III (2009). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and

families of flowering plants: APG III. Botanical Journal of the Linnean Society, 161:105–121.

Armbruster, W. S., P´elabon, C., Bolstad, G. H., and Hansen, T. F. (2014). Integrated phenotypes:

Understanding trait covariation in plants and animals. Philosophical Transactions

of the Royal Society B: Biological Sciences, 369:20130245.

Bauters, M., Meeus, S., Barthel, M., Stoffelen, P., De Deurwaerder, H. P. T., Meunier, F.,

Drake, T. W., Ponette, Q., Ebuy, J., Vermeir, P., Beeckman, H., Wyffels, F., Bod´e, S.,

Verbeeck, H., Vandelook, F., and Boeckx, P. (2020). Century-long apparent decrease in

intrinsic water-use efficiency with no evidence of progressive nutrient limitation in African

tropical forests. Global Change Biology, 26:4449–4461.

Beaulieu, J. M., Jhwueng, D. C., Boettiger, C., and O’Meara, B. C. (2012). Modeling stabilizing

selection: Expanding the Ornstein-Uhlenbeck model of adaptive evolution. Evolution,

66:2369–2383.

Beaulieu, J. M. and O’Meara, B. (2022). OUwie: Analysis of Evolutionary Rates in an OU

Framework. R package version 2.10.

Benti, T. (2017). Progress in Arabica coffee breeding in Ethiopia: Achievements, challenges

and prospects. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 33:15–25.

Berthaud, J. (1986). Les Ressources G´en´etiques Pour L’Am´elioration Des Caf´eiers Africains

Diplo¨ıdes. PhD thesis, Universit´e de Paris-Sud.

Bertolino, L. T., Caine, R. S., and Gray, J. E. (2019). Impact of stomatal density and

morphology on water-use efficiency in a changing world. Frontiers in Plant Science, 10:225.

Blomberg, S. P. and Garland, T. (2002). Tempo and mode in evolution: Phylogenetic inertia,

adaptation and comparative methods. Journal of Evolutionary Biology, 15:899–910.

Blomberg, S. P., Garland, T., and Ives, A. R. (2003). Testing for phylogenetic signal in

comparative data: Behavioral traits are more labile. Evolution, 57:717–745.

Blonder, B., Buzzard, V., Simova, I., Sloat, L., Boyle, B., Lipson, R., Aguilar-Beaucage, B.,

Andrade, A., Barber, B., Barnes, C., Bushey, D., Cartagena, P., Chaney, M., Contreras,

K., Cox, M., Cueto, M., Curtis, C., Fisher, M., Furst, L., Gallegos, J., Hall, R., Hauschild,

A., Jerez, A., Jones, N., Klucas, A., Kono, A., Lamb, M., Matthai, J. D. R., Mcintyre,

C., Mckenna, J., Mosier, N., Navabi, M., Ochoa, A., Pace, L., Plassmann, R., Richter,

R., Russakoff, B., Aubyn, H. S., Stagg, R., Sterner, M., Stewart, E., Thompson, T. T.,

Thornton, J., Trujillo, P. J., Volpe, T. J., and Enquist, B. J. (2012). The leaf-area shrinkage

effect can bias paleoclimate and ecology research. American Journal of Botany, 99:1756–

1763.

Blows, M. W. and Hoffmann, A. A. (2005). A reassessment of genetic limits to evolutionary

change. Ecology, 86:1371–1384.

Boettiger, C., Coop, G., and Ralph, P. (2012). Is your phylogeny informative? Measuring the

power of comparative methods. Evolution, 66:2240–2251.

Bradshaw, A. D. (1965). Evolutionary significance of phenotypic plasticity in plants. Advances

in Genetics, 13:115–155.

Bremer, B., Bremer, K., Heidari, N., Erixon, P., Olmstead, R. G., Anderberg, A. A., K¨allersj¨o,

M., and Barkhordarian, E. (2002). Phylogenetics of asterids based on 3 coding and 3 noncoding

chloroplast DNA markers and the utility of non-coding DNA at higher taxonomic

levels. Molecular Phylogenetics and Evolution, 24:274–301.

Bridson, D. M. (1982). Studies in Coffea and Psilanthus (Rubiaceae subfam. Cinchonoideae)

for Part 2 of ’Flora of Tropical East Africa’: Rubiaceae. Kew Bulletin, 36(4):817–859.

Brodribb, T. J., Jordan, G. J., and Carpenter, R. J. (2013). Unified changes in cell size permit

coordinated leaf evolution. New Phytologist, 199:559–570.

Brouwer, R. (1963). Some aspects of the equilibrium between overground and underground

plant parts. Jaarboek van het Instituut voor Biologisch en scheikundig Onderzoek van

Landbouwgewassen Wageningen, pages 31–40.

Brozynska, M., Furtado, A., and Henry, R. J. (2016). Genomics of crop wild relatives: Expanding

the gene pool for crop improvement. Plant Biotechnology Journal, 14:1070–1085.

Buchanan, S., Isaac, M. E., den Meersche, K. V., and Martin, A. R. (2019). Functional traits

of coffee along a shade and fertility gradient in coffee agroforestry systems. Agroforestry

Systems, 93:1261–1273.

Burnham, K. P. and Anderson, D. R. (2002). Model Selection and Inference: A Practical

Information-Theoretic Approach. Springer, New York, NY, second edition.

Butler, M. A. and King, A. A. (2004). Phylogenetic comparative analysis: A modeling approach

for adaptive evolution. American Naturalist, 164:683–695.

Cadotte, M. W., Arnillas, C. A., Livingstone, S. W., and Yasui, S. L. E. (2015). Predicting

communities from functional traits. Trends in Ecology and Evolution, 30:510–511.

Callaway, R. M., Pennings, S. C., and Richards, C. L. (2003). Phenotypic plasticity and

interactions among plants. Ecology, 84:1115–1128.

Carvalho, A. (1952). Taxonomia de Coffea arabica L. VI: Caracteres morfol´ogicos dos haploides.

Bragantia, 12:201–212.

Chapin, F. S. (1980). The mineral nutrition of wild plants. Annual Review of Ecology and

Systematics, 11:233–260.

Chapin, F. S., Walker, B. H., Hobbs, R. J., Hooper, D. U., Lawton, J. H., Sala, O. E., and

Tilman, D. (1997). Biotic control over the functioning of ecosystems. Science, 277:500–504.

Cheney, R. H. (1925). Coffee: a monograph of the economic species of the genus Coffea L.

The New York University Press, New York, NY.

Clavel, J., Aristide, L., and Morlon, H. (2019). A penalized likelihood framework for highdimensional

phylogenetic comparative methods and an application to New-World monkeys

brain evolution. Systematic Biology, 68:93–116.

Clavel, J. and Morlon, H. (2020). Reliable phylogenetic regressions for multivariate comparative

data: Illustration with the MANOVA and application to the effect of diet on mandible

morphology in phyllostomid bats. Systematic Biology, 69:927–943.

Clutton-Brock, T. H. and Harvey, P. H. (1977). Primate ecology and social organization.

Journal of Zoology, 183:1–39.

Consonni, R., Cagliani, L. R., and Cogliati, C. (2012). NMR based geographical characterization

of roasted coffee. Talanta, 88:420–426.

Cooper, N., Jetz, W., and Freckleton, R. P. (2010). Phylogenetic comparative approaches for

studying niche conservatism. Journal of Evolutionary Biology, 23:2529–2539.

Cooper, N., Thomas, G. H., Venditti, C., Meade, A., and Freckleton, R. P. (2016). A

cautionary note on the use of Ornstein Uhlenbeck models in macroevolutionary studies.

Biological Journal of the Linnean Society, 118:64–77.

Corcobado, G., Rodr´ıguez-Giron´es, M. A., Moya-Lara˜no, J., and Avil´es, L. (2012). Sociality

level correlates with dispersal ability in spiders. Functional Ecology, 26(4):794–803.

Craufurd, P. Q., Wheeler, T. R., Ellis, R. H., Summerfield, R. J., and Williams, J. H. (1999).

Effect of temperature and water deficit on water-use efficiency, carbon isotope discrimination,

and specific leaf area in peanut. Crop Science, 39:136–142.

Cubry, P., de Bellis, F., Pot, D., Musoli, P., and Leroy, T. (2013). Global analysis of Coffea

canephora Pierre ex Froehner (Rubiaceae) from the Guineo-Congolese region reveals impacts

from climatic refuges and migration effects. Genetic Resources and Crop Evolution, 60:483–

501.

Davis, A. P., Chadburn, H., Moat, J., O’Sullivan, R., Hargreaves, S., and Lughadha, E. N.

(2019). High extinction risk for wild coffee species and implications for coffee sector sustainability.

Science Advances, 5:1–10.

Davis, A. P., Chester, M., Maurin, O., and Fay, M. F. (2007). Searching for the relatives of

Coffea (Rubiaceae, Ixoroideae): The circumscription and phylogeny of Coffeeae based on

plastid sequence data and morphology. American Journal of Botany, 94:313–329.

Davis, A. P., Govaerts, R., Bridson, D. M., and Stoffelen, P. (2006). An annotated taxonomic

conspectus of the genus Coffea (Rubiaceae). Botanical Journal of the Linnean Society,

152:465–512.

Davis, A. P., Kiwuka, C., Faruk, A., Walubiri, M. J., and Kalema, J. (2022). The re-emergence

of Liberica coffee as a major crop plant. Nature Plants, 8:1322–1328.

Davis, A. P., Mieulet, D., Moat, J., Sarmu, D., and Haggar, J. (2021). Arabica-like flavour in

a heat-tolerant wild coffee species. Nature Plants, 7:413–418.

Davis, A. P. and Rakotonasolo, F. (2001). Three new species of Coffea L. (Rubiaceae) from

Madagascar. Adansonia, s´er. 3, 23:137–146.

Davis, A. P., Tosh, J., Ruch, N., Fay, M. F., Fls, A. P. D., Tosh, J., Ruch, N., and Fls, M.

F. F. (2011). Growing coffee: Psilanthus (Rubiaceae) subsumed on the basis of molecular

and morphological data; implications for the size, morphology, distribution and evolutionary

history of Coffea. Botanical Journal of the Linnean Society, 167:357–377.

Davis, M. B. and Shaw, R. G. (2001). Range shifts and adaptive responses to quaternary

climate change. Science, 292:673–679.

Dawson, S. K., Carmona, C. P., Gonz´alez-Su´arez, M., J¨onsson, M., Chichorro, F., Mallen-

Cooper, M., Melero, Y., Moor, H., Simaika, J. P., and Duthie, A. B. (2021). The traits of

“trait ecologists”: An analysis of the use of trait and functional trait terminology. Ecology

and Evolution, 11:16434–16445.

Doheny-Adams, T., Hunt, L., Franks, P. J., Beerling, D. J., and Gray, J. E. (2012). Genetic

manipulation of stomatal density influences stomatal size, plant growth and tolerance to

restricted water supply across a growth carbon dioxide gradient. Philosophical Transactions

of the Royal Society B: Biological Sciences, 367:547–555.

Drake, P. L., Froend, R. H., and Franks, P. J. (2013). Smaller, faster stomata: scaling of

stomatal size, rate of response, and stomatal conductance. Journal of Experimental Botany,

64:495–505.

Dubberstein, D., Oliveira, M. G., Aoyama, E. M., Guilhen, J. H., Ferreira, A., Marques, I.,

Ramalho, J. C., and Partelli, F. L. (2021). Diversity of leaf stomatal traits among Coffea

canephora Pierre ex A. Froehner genotypes. Agronomy, 11:1126.

Duffy, J. E. (2009). Why biodiversity is important to the functioning of real-world ecosystems.

Frontiers in Ecology and the Environment, 7:437–444.

Dutra Giles, J. A., Ferreira, A. D., Partelli, F. L., Aoyama, E. M., Ramalho, J. C., Ferreira,

A., and Falqueto, A. R. (2019). Divergence and genetic parameters between Coffea sp.

genotypes based in foliar morpho-anatomical traits. Scientia Horticulturae, 245:231–236.

FAO (2018). Food outlook: Biannual report on global food markets, November 2018. Technical

report, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Farquhar, G. D., Buckley, T. N., and Miller, J. M. (2002). Optimal stomatal control in relation

to leaf area and nitrogen content. Silva Fennica, 36(3):625–637.

Felsenstein, J. (1985). Phylogenies and the comparative method. The American Naturalist,

125:1–15.

Felsenstein, J. (1988). Phylogenies and quantitative characters. Annual review of ecology and

systematics. Vol. 19, pages 445–471.

Fick, S. E. and Hijmans, R. J. (2017). Worldclim 2: new 1-km spatial resolution climate

surfaces for global land areas. International Journal of Climatology, 37(12):4302–4315.

Fisher, R. A. (1930). The genetical theory of natural selection . The Clarendon Press, Oxford.

Flexas, J. (2016). Genetic improvement of leaf photosynthesis and intrinsic water use efficiency

in C3 plants: Why so much little success? Plant Science, 251:155–161.

Flores, O., Garnier, E., Wright, I. J., Reich, P. B., Pierce, S., D`ıaz, S., Pakeman, R. J.,

Rusch, G. M., Bernard-Verdier, M., Testi, B., Bakker, J. P., Bekker, R. M., Cerabolini,

B. E., Ceriani, R. M., Cornu, G., Cruz, P., Delcamp, M., Dolezal, J., Eriksson, O., Fayolle,

A., Freitas, H., Golodets, C., Gourlet-Fleury, S., Hodgson, J. G., Brusa, G., Kleyer, M.,

Kunzmann, D., Lavorel, S., Papanastasis, V. P., P´erez-Harguindeguy, N., Vendramini, F.,

and Weiher, E. (2014). An evolutionary perspective on leaf economics: Phylogenetics of

Leaf Mass per Area in vascular plants. Ecology and Evolution, 4:2799–2811.

Franks, P. J. and Beerling, D. J. (2009). Maximum leaf conductance driven by CO2 effects

on stomatal size and density over geologic time. Proceedings of the National Academy of

Sciences of the United States of America, 106:10343.

Franks, P. J. and Farquhar, G. D. (2001). The effect of exogenous abscisic acid on stomatal

development, stomatal mechanics, and leaf gas exchange in Tradescantia virginiana. Plant

Physiology, 125:935–942.

Freckleton, R. P. (2009). The seven deadly sins of comparative analysis. Journal of Evolutionary

Biology, 22:1367–1375.

Freckleton, R. P. and Harvey, P. H. (2006). Detecting non-Brownian trait evolution in adaptive

radiations. PLOS Biology, 4:2104–2111.

Freckleton, R. P., Harvey, P. H., and Pagel, M. (2002). Phylogenetic analysis and comparative

data: A test and review of evidence. American Naturalist, 160:712–726.

Garland, T., Dickerman, A. W., Janis, C. M., and Jones, J. A. (1993). Phylogenetic analysis

of covariance by computer simulation. Systematic Biology, 42:265–292.

Gava Ferr˜ao, M. A., Gava Ferr˜ao, R., Almeida da Fonseca, A. F., Verdin Filho, A. C., and

Volpi, P. S. (2019). Origin, geographical dispersion, taxonomy and genetic diversity of

Coffea canephora. In Gava Ferr˜ao, R., Almeida da Fonseca, A. F., Gava Ferr˜ao, M. A., and

Herzog de Muner, L., editors, Conilon Coffee: The Coffea canephora produced in Brazil,

chapter 4, pages 85–109. Incaper, Vit´oria, ES, Brasil, 3 edition.

Givnish, T. J. (1984). Leaf and canopy adaptations in tropical forests. In Medina, E., Mooney,

H. A., and V´azquez-Y´anes, C., editors, Physiological ecology of plants of the wet tropics,

volume 12, pages 51–84. Dr W. Junk Publishers, Dordrecht.

Givnish, T. J. (1987). Comparative studies of leaf form: Assessing the relative roles of selective

pressures and phylogenetic constraints. New Phytologist, 106:131–160.

Gomez, C., Dussert, S., Hamon, P., Hamon, S., Kochko, A. D., and Poncet, V. (2009).

Current genetic differentiation of Coffea canephora Pierre ex A. Froehn in the Guineo-

Congolian African zone: Cumulative impact of ancient climatic changes and recent human

activities. BMC Evolutionary Biology, 9:1–19.

Grafen, A. (1989). The phylogenetic regression. Philosophical transactions of the Royal Society

of London. Series B, Biological sciences, 326:119–157.

Hamon, P., Grover, C. E., Davis, A. P., Rakotomalala, J. J., Raharimalala, N. E., Albert, V. A.,

Sreenath, H. L., Stoffelen, P., Mitchell, S. E., Couturon, E., Hamon, S., de Kochko, A.,

Crouzillat, D., Rigoreau, M., Sumirat, U., Akaffou, S., and Guyot, R. (2017). Genotypingby-

sequencing provides the first well-resolved phylogeny for coffee (Coffea) and insights into

the evolution of caffeine content in its species: GBS coffee phylogeny and the evolution of

caffeine content. Molecular Phylogenetics and Evolution, 109:351–361.

Hansen, T. F. (1997). Stabilizing selection and the comparative analysis of adaptation. Evolution,

51:1341–1351.

Hansen, T. F. and Martins, E. P. (1996). Translating between microevolutionary process

and macroevolutionary patterns: the correlation structure of interspecific data. Evolution,

50:1404–1417.

Hansen, T. F. and Orzack, S. H. (2005). Assessing current adaptation and phylogenetic inertia

as explanations of trait evolution: the need for controlled comparisons. Evolution, 59:2063.

Hansen, T. F., Pienaar, J., and Orzack, S. H. (2008). A comparative method for studying

adaptation to a randomly evolving environment. Evolution, 62:1965–1977.

Harmon, L. J., Losos, J. B., Davies, T. J., Gillespie, R. G., Gittleman, J. L., Jennings, W. B.,

Kozak, K. H., McPeek, M. A., Moreno-Roark, F., Near, T. J., Purvis, A., Ricklefs, R. E.,

Schluter, D., Schulte, J. A., Seehausen, O., Sidlauskas, B. L., Torres-Carvajal, O., Weir,

J. T., and Mooers, A. T. (2010). Early bursts of body size and shape evolution are rare in

comparative data. Evolution, 64:2385–2396.

Harvey, C. A., Pritts, A. A., Zwetsloot, M. J., Jansen, K., Pulleman, M. M., Armbrecht, I.,

Avelino, J., Barrera, J. F., Bunn, C., Garc´ıa, J. H., Isaza, C., Munoz-Ucros, J., P´erez-

Alem´an, C. J., Rahn, E., Robiglio, V., Somarriba, E., and Valencia, V. (2021). Transformation

of coffee-growing landscapes across Latin America. A review. Agronomy for Sustainable

Development, 41.

Herrera, J. C. and Lambot, C. (2017). The coffee tree - genetic diversity and origin. In The

craft and science of coffee, chapter 1, pages 1–16. Elsevier Inc.

Hetherington, A. M. and Woodward, F. I. (2003). The role of stomata in sensing and driving

environmental change. Nature, 424:901–908.

Ho, L. S. T. and An´e, C. (2014). Intrinsic inference difficulties for trait evolution with Ornstein-

Uhlenbeck models. Methods in Ecology and Evolution, 5(11):1133–1146.

International Coffee Organization (2021). Trade Statistics Tables. https://www.ico.org/

trade_statistics.asp?section=Statistics. Accessed on December 5, 2022.

International Coffee Organization (2022). Coffee market report, November 2022. Technical

report, International Coffee Organization.

IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-2. https://www.

iucnredlist.org. Accessed on December 10, 2022.

Jordan, G. J., Carpenter, R. J., Koutoulis, A., Price, A., and Brodribb, T. J. (2015). Environmental

adaptation in stomatal size independent of the effects of genome size. New

Phytologist, 205:608–617.

Joshi, J., Schmid, B., Caldeira, M. C., Dimitrakopoulos, P. G., Good, J., Harris, R., Hector,

A., Huss-Danell, K., Jumpponen, A., Minns, A., Mulder, C. P., Pereira, J. S., Prinz, A.,

Scherer-Lorenzen, M., Siamantziouras, A. S., Terry, A. C., Troumbis, A. Y., and Lawton,

J. H. (2001). Local adaptation enhances performance of common plant species. Ecology

Letters, 4:536–544.

Kath, J., Craparo, A., Fong, Y., Byrareddy, V., Davis, A. P., King, R., Nguyen-Huy, T.,

van Asten, P. J., Marcussen, T., Mushtaq, S., Stone, R., and Power, S. (2022). Vapour

pressure deficit determines critical thresholds for global coffee production under climate

change. Nature Food, 3:871–880.

Klingenberg, C. P. (2008). Morphological integration and developmental modularity. Annual

Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 39:115–132.

Kl´apˇstˇe, J., Kremer, A., Burg, K., Garnier-G´er´e, P., El-Dien, O. G., Ratcliffe, B., El-Kassaby,

Y. A., and Porth, I. (2021). Quercus species divergence is driven by natural selection on

evolutionarily less integrated traits. Heredity, 126:366–382.

K¨orner, C. (1989). The nutritional status of plants from high altitudes - a worldwide comparison.

Oecologia, 81(3):379–391.

Losos, J. B. (2008). Phylogenetic niche conservatism, phylogenetic signal and the relationship

between phylogenetic relatedness and ecological similarity among species. Ecology Letters,

11:995–1003.

L¨aderach, P., Ramirez–Villegas, J., Navarro-Racines, C., Zelaya, C., Martinez–Valle, A., and

Jarvis, A. (2017). Climate change adaptation of coffee production in space and time.

Climatic Change, 141:47–62.

L´opez, R., Cano, F. J., Martin-StPaul, N. K., Cochard, H., and Choat, B. (2021). Coordination

of stem and leaf traits define different strategies to regulate water loss and tolerance ranges

to aridity. New Phytologist, 230:497–509.

Magwene, P. M. (2008). Using correlation proximity graphs to study phenotypic integration.

Evolutionary Biology, 35:191–198.

Martins, E. P. and Garland, T. (1991). Phylogenetic analysis of the correlated evolution of

continuous characters: a simulation study. Evolution, 45:534–557.

Martins, E. P. and Hansen, T. F. (1997). Phylogenies and the comparative method: A general

approach to incorporating phylogenetic information into the analysis of interspecific data.

American Naturalist, 149:646–667.

Maurin, O., Davis, A. P., Chester, M., Mvungi, E. F., Jaufeerally-Fakim, Y., Ch, M. I., and Fay,

A. L. F. (2007). Towards a phylogeny for Coffea (Rubiaceae): Identifying well-supported

lineages based on nuclear and plastid DNA sequences. Annals of Botany, 100:1565–1583.

McCook, S. (2006). Global rust belt: Hemileia vastatrix and the ecological integration of

world coffee production since 1850. Journal of Global History, 1:177–195.

McCormack, M. L., Kaproth, M. A., Cavender-Bares, J., Carlson, E., Hipp, A. L., Han, Y.,

and Kennedy, P. G. (2020). Climate and phylogenetic history structure morphological and

architectural trait variation among fine-root orders. New Phytologist, 228:1824–1834.

McCree, K. J. and Davis, S. D. (1974). Effect of water stress and temperature on leaf size

and on size and number of epidermal cells in grain sorghum. Crop Science, 14:751–755.

McGill, B. J., Enquist, B. J., Weiher, E., and Westoby, M. (2006). Rebuilding community

ecology from functional traits. Trends in Ecology & Evolution, 21:178–185.

Mcintyre, S., Lavorel, S., Landsberg, J., and Forbes, T. D. A. (1999). Disturbance response

in vegetation: Towards a global perspective on functional traits. Journal of Vegetation

Science, 10:621–630.

Meireles, J. E., Cavender-Bares, J., Townsend, P. A., Ustin, S., Gamon, J. A., Schweiger,

A. K., Schaepman, M. E., Asner, G. P., Martin, R. E., Singh, A., Schrodt, F., Chlus, A.,

and O’Meara, B. C. (2020). Leaf reflectance spectra capture the evolutionary history of

seed plants. New Phytologist, 228:485–493.

Mitchell, N., Carlson, J. E., and Holsinger, K. E. (2018). Correlated evolution between climate

and suites of traits along a fast–slow continuum in the radiation of Protea. Ecology and

Evolution, 8(3):1853–1866.

Mitchell, R. M. and Bakker, J. D. (2014). Intraspecific trait variation driven by plasticity and

ontogeny in Hypochaeris radicata. PLOS ONE, 9:e109870.

Moat, J., Williams, J., Baena, S., Wilkinson, T., Gole, T. W., Challa, Z. K., Demissew, S.,

and Davis, A. P. (2017). Resilience potential of the Ethiopian coffee sector under climate

change. Nature Plants, 3:17081.

Moles, A. T., Ackerly, D. D., Webb, C. O., Tweddle, J. C., Dickie, J. B., Pitman, A. J., and

Westoby, M. (2005). Factors that shape seed mass evolution. Proceedings of the National

Academy of Sciences of the United States of America, 102:10540–10544.

Moles, A. T., Perkins, S. E., Laffan, S. W., Flores-Moreno, H., Awasthy, M., Tindall, M. L.,

Sack, L., Pitman, A., Kattge, J., Aarssen, L. W., Anand, M., Bahn, M., Blonder, B.,

Cavender-Bares, J., Cornelissen, J. H. C., Cornwell, W. K., D´ıaz, S., Dickie, J. B., Freschet,

G. T., Griffiths, J. G., Gutierrez, A. G., Hemmings, F. A., Hickler, T., Hitchcock,

T. D., Keighery, M., Kleyer, M., Kurokawa, H., Leishman, M. R., Liu, K., Niinemets, ¨U.,

Onipchenko, V., Onoda, Y., Penuelas, J., Pillar, V. D., Reich, P. B., Shiodera, S., Siefert,

A., Sosinski, E. E., Soudzilovskaia, N. A., Swaine, E. K., Swenson, N. G., van Bodegom,

P. M., Warman, L., Weiher, E., Wright, I. J., Zhang, H., Zobel, M., and Bonser, S. P.

(2014). Which is a better predictor of plant traits: temperature or precipitation? Journal

of Vegetation Science, 25(5):1167–1180.

M¨unkem¨uller, T., Lavergne, S., Bzeznik, B., Dray, S., Jombart, T., Schiffers, K., and Thuiller,

W. (2012). How to measure and test phylogenetic signal. Methods in Ecology and Evolution,

3(4):743–756.

National Coffee Association USA (n.d.). Coffee around the world. https://www.ncausa.

org/About-Coffee/Coffee-Around-the-World. Accessed on February 9, 2023.

N’Diaye, A., Poncet, V., Louarn, J., Hamon, S., and Noirot, M. (2005). Genetic differentiation

between Coffea liberica var. liberica and C. liberica var. dewevrei and comparison with C.

canephora. Plant Systematics and Evolution, 253:95–104.

Nowak, M. D., Haller, B. C., and Yoder, A. D. (2014). The founding of Mauritian endemic

coffee trees by a synchronous long-distance dispersal event. Journal of Evolutionary Biology,

27(6):1229–1239.

OECD (2022). International trade by commodity statistics, volume 2022 issue 6: Colombia,

Costa Rica, Ireland, Korea, Spain, European Union, OECD total. Technical report, OECD

Publishing, Paris, France.

O’meara, B. C. (2012). Evolutionary Inferences from Phylogenies: A Review of Methods.

Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 43:267–285.

O’Meara, B. C., An´e, C., Sanderson, M. J., and Wainwright, P. C. (2006). Testing for different

rates of continuous trait evolution using likelihood. Evolution, 60:922.

Onstein, R. E., Jordan, G. J., Sauquet, H., Weston, P. H., Bouchenak-Khelladi, Y., Carpenter,

R. J., and Linder, H. P. (2016). Evolutionary radiations of Proteaceae are triggered by the

interaction between traits and climates in open habitats. Global Ecology and Biogeography,

25:1239–1251.

Orme, D., Freckleton, R., Thomas, G., Petzoldt, T., Fritz, S., Isaac, N., and Pearse, W.

(2018). caper: Comparative Analyses of Phylogenetics and Evolution in R. R package

version 1.0.1.

Orr, H. A. (2000). Adaptation and the cost of complexity. Evolution, 54:13–20.

¨Ostergren, J., Palm, S., Gilbey, J., Spong, G., Dannewitz, J., K¨onigsson, H., Persson, J., and

Vasem¨agi, A. (2021). A century of genetic homogenization in Baltic salmon—evidence from

archival DNA. Proceedings of the Royal Society B, 288(20203147).

Pagel, M. (1999). Inferring the historical patterns of biological evolution. Nature, 401:877–884.

Pan, X., Cornelissen, J. H., Zhao, W. W., Liu, G. F., Hu, Y. K., Prinzing, A., Dong, M., and

Cornwell, W. K. (2014). Experimental evidence that the Ornstein-Uhlenbeck model best

describes the evolution of leaf litter decomposability. Ecology and Evolution, 4:3339–3349.

Paradis, E. and Schliep, K. (2019). ape 5.0: an environment for modern phylogenetics and

evolutionary analyses in R. Bioinformatics, 35:526–528.

Parkhurst, D. and Loucks, O. (1972). Optimal leaf size in relation to environment. Journal of

Ecology, 60:505–537.

Pennell, M., Eastman, J., Slater, G., Brown, J., Uyeda, J., Fitzjohn, R., Alfaro, M., and

Harmon, L. (2014). geiger v2.0: an expanded suite of methods for fitting macroevolutionary

models to phylogenetic trees. Bioinformatics, 30:2216–2218.

Peppe, D. J., Royer, D. L., Cariglino, B., Oliver, S. Y., Newman, S., Leight, E., Enikolopov,

G., Fernandez-Burgos, M., Herrera, F., Adams, J. M., Correa, E., Currano, E. D., Erickson,

J. M., Hinojosa, L. F., Hoganson, J. W., Iglesias, A., Jaramillo, C. A., Johnson, K. R.,

Jordan, G. J., Kraft, N. J., Lovelock, E. C., Lusk, C. H., ¨Ulo Niinemets, Pe˜nuelas, J.,

Rapson, G., Wing, S. L., and Wright, I. J. (2011). Sensitivity of leaf size and shape to

climate: Global patterns and paleoclimatic applications. New Phytologist, 190:724–739.

Petruzzello, M. (2021). Coffea. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/

plant/Coffea. Accessed on December 18, 2022.

Philippine Coffee Board (2018). How Philippine coffee can compete

in the global stage. https://philcoffeeboard.com/

how-philippine-coffee-can-compete-in-the-global-stage/. Accessed on

February 9, 2023.

Pigliucci, M. (2001). Phenotypic Plasticity: Beyond Nature and Nurture. The Johns Hopkins

University Press, Baltimore, MD.

Pigliucci, M. (2003). Phenotypic integration: Studying the ecology and evolution of complex

phenotypes. Ecology Letters, 6:265–272.

Poole, D. and Miller, P. (1981). The distribution of plant water stress and vegetation characteristics

in southern California chaparral. The American Midland Naturalist, 105(1):32–43.

Poorter, L. (1999). Growth responses of 15 rain-forest tree species to a light gradient: The

relative importance of morphological and physiological traits. Functional Ecology, 13:396–

410.

Poorter, L. and Bongers, F. (2006). Leaf traits are good predictors of plant performance across

53 rain forest species. Ecology, 87:1733–1743.

R Core Team (2022). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation

for Statistical Computing, Vienna, Austria.

Read, Q. D., Moorhead, L. C., Swenson, N. G., Bailey, J. K., and Sanders, N. J. (2014).

Convergent effects of elevation on functional leaf traits within and among species. Functional

Ecology, 28:37–45.

Reay, D. (2019). Climate-smart coffee. In Climate-Smart Food, pages 93–104. Springer Nature

Switzerland AG, Cham, Switzerland.

Reich, P. B. (2014). The world-wide ’fast-slow’ plant economics spectrum: A traits manifesto.

Journal of Ecology, 102:275–301.

Reich, P. B., Wright, I. J., Cavender-Bares, J., Craine, J. M., Oleksyn, J., Westoby, M., and

Walters, M. B. (2003). The evolution of plant functional variation: Traits, spectra, and

strategies. Journal of Plant Sciences, 164:143–164.

Revell, L. J. (2009). Size-correction and principal components for interspecific comparative

studies. Evolution, 63:3258–3268.

Revell, L. J. (2010). Phylogenetic signal and linear regression on species data. Methods in

Ecology and Evolution, 1:319–329.

Revell, L. J. (2012a). PGLS regression with sampling error. http://blog.phytools.org/

2012/07/pgls-regression-with-sampling-error.html. Accessed on May 28, 2023.

Revell, L. J. (2012b). phytools: An R package for phylogenetic comparative biology (and other

things). Methods in Ecology and Evolution, 3:217–223.

Revell, L. J., Harmon, L. J., and Collar, D. C. (2008). Phylogenetic signal, evolutionary

process, and rate. Systematic biology, 57:591–601.

Reznick, D., Nunney, L., and Tessier, A. (2000). Big houses, big cars, superfleas and the costs

of reproduction. Trends in Ecology and Evolution, 15:421–425.

Robbrecht, E. and Manen, J. F. (2006). The major evolutionary lineages of the coffee family

(Rubiaceae, angiosperms). Combined analysis (nDNA and cpDNA) to infer the position of

Coptosapelta and Luculia, and supertree construction based on rbcL, rps16, trnL-trnF and

atpB-rbcL data. A new classification in two subfamilies, Cinchonoideae and Rubioideae.

Systematics and Geography of Plants, 76:85–146.

Rushton, D. (2019). Map of the month: Bringing smallholder coffee farmers out of poverty.

https://carto.com/blog/enveritas-coffee-poverty-visualization. Accessed on

February 9, 2023.

Salzmann, U. and Hoelzmann, P. (2005). The Dahomey Gap: an abrupt climatically induced

rain forest fragmentation in West Africa during the late Holocene. The Holocene, 15:190–

199.

Santos, D. M. C. and Cao, E. P. (2020). SSR analysis of Coffea liberica var. liberica and Coffea

liberica var. dewevrei in the Philippines. Philippine Agricultural Scientist, 103:357–361.

Savvides, A., Fanourakis, D., and Ieperen, W. V. (2012). Co-ordination of hydraulic and

stomatal conductances across light qualities in cucumber leaves. Journal of Experimental

Botany, 63:1135–1143.

Schlichting, C. D. (1986). The evolution of phenotypic plasticity in plants. Annual Review of

Ecology and Systematics, 17:667–93.

Schneider, C. A., Rasband, W. S., and Eliceiri, K. W. (2012). NIH Image to ImageJ: 25 years

of image analysis. Nature Methods, 9:671–675.

Sera, T. (2001). Coffee genetic breeding at IAPAR. Crop Breeding and Applied Biotechnology,

1:179–199.

Sgr`o, C. M. and Hoffmann, A. A. (2004). Genetic correlations, tradeoffs and environmental

variation. Heredity, 93:241–248.

Shipley, B., Vile, D., Garnier, E., Wright, I. J., and Poorter, H. (2005). Functional linkages between

leaf traits and net photosynthetic rate: reconciling empirical and mechanistic models.

Functional Ecology, 19:602–615.

Silvestro, D., Kostikova, A., Litsios, G., Pearman, P. B., and Salamin, N. (2015). Measurement

errors should always be incorporated in phylogenetic comparative analysis. Methods in

Ecology and Evolution, 6:340–346.

Smith, J. M. (1978). Optimization theory in evolution. Annual Review of Ecology and Systematics,

9:31–56.

Smith, J. M., Burian, R., Kauffman, S., Alberch, P., Campbell, J., Goodwin, B., Lande, R.,

Raup, D., Wolpert, L., and Burian, . R. (1985). Developmental constraints and evolution.

The Quarterly Review of Biology, 60:265–287.

Spence, R. D., Wu, H., Sharpe, P. J., and Clark, K. G. (1986). Water stress effects on

guard cell anatomy and the mechanical advantage of the epidermal cells. Plant, Cell &

Environment, 9(3):197–202.

Talhinhas, P., Batista, D., Diniz, I., Vieira, A., Silva, D. N., Loureiro, A., Tavares, S., Pereira,

A. P., Azinheira, H. G., Guerra-Guimar˜aes, L., V´arzea, V., and do C´eu Silva, M. (2017). The

coffee leaf rust pathogen Hemileia vastatrix: one and a half centuries around the tropics.

Molecular Plant Pathology, 18:1039–1051.

Templeton, A. R., Robertson, R. J., Brisson, J., and Strasburg, J. (2001). Disrupting evolutionary

processes: The effect of habitat fragmentation on collared lizards in the Missouri

Ozarks. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,

98:5426–5432.

Thuiller, W., Lavorel, S., Midgley, G., Lavergne, S., and Rebelo, T. (2004). Relating plant traits

and species distributions along bioclimatic gradients for 88 Leucadendron taxa. Ecology,

85(6):1688–1699.

Tilman, D. (2001). Functional diversity. Encyclopedia of Biodiversity, 3:109–120.

Tonnabel, J., Schurr, F. M., Boucher, F., Thuiller, W., Renaud, J., Douzery, E. J., and Ronce,

O. (2018). Life-history traits evolved jointly with climatic niche and disturbance regime in

the genus Leucadendron (Proteaceae). American Naturalist, 191:220–234.

Turcotte, M. M., Davies, T. J., Thomsen, C. J., and Johnson, M. T. (2014). Macroecological

and macroevolutionary patterns of leaf herbivory across vascular plants. Proceedings of the

Royal Society B: Biological Sciences, 281:20140555.

Vandelook, F., Janssens, S. B., and Matthies, D. (2018). Ecological niche and phylogeny

explain distribution of seed mass in the central European flora. Oikos, 127(10):1410–1421.

Vandelook, F., Janssens, S. B., and Probert, R. J. (2012). Relative embryo length as an

adaptation to habitat and life cycle in Apiaceae. New Phytologist, 195:479–487.

Vendramini, F., D´ıaz, S., Gurvich, D. E., Wilson, P. J., Thompson, K., and Hodgson, J. G.

(2002). Leaf traits as indicators of resource-use strategy in floras with succulent species.

New Phytologist, 154:147–157.

Vieu, J. C., Koub´ınov´a, D., and Grant, J. R. (2021). The evolution of trait disparity during the

radiation of the plant genus Macrocarpaea (Gentianaceae) in the tropical Andes. Biology,

10:825.

Violle, C., Navas, M.-L., Vile, D., Kazakou, E., Fortunel, C., Hummel, I., and Garnier, E.

(2007). Let the concept of trait be functional! Oikos, 116:882–892.

Wagner, G. P. and Altenberg, L. (1996). Perspective: Complex adaptations and the evolution

of evolvability. Evolution, 50:967–976.

Wagner, G. P., Pavlicev, M., and Cheverud, J. M. (2007). The road to modularity. Nature

Reviews Genetics, 8:921–931.

Wang, H., Wang, R., Harrison, S. P., and Prentice, I. C. (2022). Leaf morphological traits as

adaptations to multiple climate gradients. Journal of Ecology, 110:1344–1355.

Warschefsky, E., Penmetsa, R. V., Cook, D. R., and Wettberg, E. J. V. (2014). Back to the

wilds: Tapping evolutionary adaptations for resilient crops through systematic hybridization

with crop wild relatives. American Journal of Botany, 101:1791–1800.

Weakliem, D. L. (1999). A critique of the Bayesian Information Criterion for model selection.

Sociological Methods and Research, 27(3):359–397.

White, F. (1983). The vegetation of Africa: A descriptive memoir to accompany the Unesco/

AETFAT/UNSO vegetation map of Africa. Unesco, Paris, France.

Wiens, J. J. and Graham, C. H. (2005). Niche conservatism: Integrating evolution, ecology,

and conservation biology. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 36:519–

539.

Wright, I. J., Dong, N., Maire, V., Prentice, I. C., Westoby, M., D´ıaz, S., Gallagher, R. V.,

Jacobs, B. F., Kooyman, R., Law, E. A., Leishman, M. R., ¨Ulo Niinemets, Reich, P. B.,

Sack, L., Villar, R., Wang, H., and Wilf, P. (2017). Global climatic drivers of leaf size.

Science, 357:917–921.

Wright, I. J., Westoby, M., Baruch, Z., Bongers, F., Cavender-Bares, J., Chapin, T., Diemer,

M., Flexas, J., Garnier, E., Groom, P. K., Gulias, J., Hikosaka, K., Lamont, B. B., Lee,

T., Lee, W., Lusk, C., Midgley, J. J., Navas, M.-L., Niinemets, ¨U., Oleksyn, J., Osada,

N., Poorter, H., Poot, P., Prior, L., Pyankov, V. I., Roumet, C., Thomas, S. C., Tjoelker,

M. G., Veneklaas, E. J., and Villar, R. (2004). The worldwide leaf economics spectrum.

Nature, 428:821–827.

Xu, Z. and Zhou, G. (2008). Responses of leaf stomatal density to water status and its

relationship with photosynthesis in a grass. Journal of Experimental Botany, 59:3317–3325.

Yan, Z., Eziz, A., Tian, D., Li, X., Hou, X., Peng, H., Han, W., Guo, Y., and Fang, J.

(2019). Biomass allocation in response to nitrogen and phosphorus availability: Insight from

experimental manipulations of Arabidopsis thaliana. Frontiers in Plant Science, 10:598.

Download scriptie (14.02 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Olivier Honnay, Filip Vandelook, Jonas Depecker
Thema('s)