Day Trading

Britt
Van den Broeck
  • Kim
    Van den Broeck

Daytraden is een handelspraktijk waarbij financiële instrumenten, zoals aandelen, valuta, opties of futures, op dezelfde dag worden gekocht en verkocht met als doel te profiteren van korte termijn prijsfluctuaties. Daytraders proberen winst te maken door te speculeren op de richting waarin de prijzen zich gedurende een handelsdag zullen bewegen.

Het doel van daytraden is om regelmatig winst te maken door middel van kleine winsten op veel transacties, in plaats van te streven naar grote winsten op individuele transacties. Dit vraagt om strikte discipline, geduld en het vermogen om emoties onder controle te houden, aangezien daytraden gepaard kan gaan met aanzienlijke risico's vanwege de volatiliteit en de snelle besluitvorming.

Het succesvol beoefenen van daytraden vereist een grondig begrip van de markten, een effectieve risicobeheerstrategie, het bepalen van de handelssnelheid en het hanteren van een handelsstrategie.

Marktbepaling

Daytraden is een concept dat kan worden toegepast binnen verschillende markten. Alle markten verschillen van elkaar op een aantal vlakken. Dit zijn onder andere de volatiliteit en de liquiditeit. De volatiliteit bepaald deels het risico dat de handelaar neemt. De liquiditeit geeft aan hoe druk er wordt gehandeld op de markt. Dit is bepalend voor de snelheid waarmee de belegger kan kopen en verkopen. De keuze van markt waarop de belegger wil handelen is dan ook een element om rekening mee te houden. In dit onderdeel van de scriptie worden de voornaamste markten besproken, zoals de aandelenmarkt, de crypto-markt, de derivaten markt en de forex-markt.

Risicobeheer

Het tweede element waarmee een belegger dient rekening te houden is risicobeheer. Dit kan een interessant hulpmiddel vormen tijdens het daytraden. Risicobeheer verwijst naar het proces van het identificeren, evalueren en beheren van risico's die gepaard gaan met het daytraden op financiële markten. Het doel van risicobeheer is om potentiële verliezen te minimaliseren en om ervoor te zorgen dat een daytrader in staat is om te blijven handelen op lange termijn.

Er zijn verschillende risicobeheertechnieken die daytraders kunnen toepassen om hun risico’s te beperken. In dit hoofdstuk van de scriptie worden de meest gebruikte methoden toegelicht. Bij elke techniek wordt een voorbeeld gegeven ter verduidelijking. Het stop-loss order, het take-profit order, de risk/reward ratio, position sizing en diversificatie worden in de scriptie besproken.

Handelssnelheid

Naast de marktbepaling en het risicobeheer is de handelssnelheid het derde element waar daytraders rekening dienen mee te houden. Bij daytraden worden posities binnen één dag ingenomen en gesloten, wat betekent dat er veel transacties kunnen worden uitgevoerd binnen een korte periode van tijd. De handelssnelheid verwijst naar het aantal transacties die een daytrader binnen een bepaalde tijdspanne kan uitvoeren.

Omdat kleine prijsbewegingen snel kunnen optreden en daytraders korte termijn posities innemen, is de handelssnelheid belangrijk om hiervan maximaal te kunnen profiteren. Een daytrader die niet snel genoeg handelt kan potentiële winstkansen missen of verliezen lijden wanneer de markt snel verandert. Sommige daytraders maken gebruik van geautomatiseerde handelsalgoritmes en software om de handelssnelheid te verhogen en sneller op marktbewegingen te kunnen reageren.

In dit hoofdstuk van de scriptie worden de verschillende handelssnelheden toegelicht die daytraders kunnen toepassen, zoals het high-frequency trading, scalping en het intra daytraden. Daarnaast worden ook twee andere handelssnelheden aangehaald die beleggers kunnen hanteren, maar die niet aan de term day trading voldoen.

Handelsstrategie

Naast het beheren van de risico’s en het handelen aan een bepaalde snelheid kan een daytrader er ook voor kiezen om een handelsstrategie toe te passen. Een handelsstrategie is een soort van aanpak om consistentie en discipline te verkrijgen tijdens het daytraden. De hoeveelheid aan posities en de snelheid waarmee een daytrader deze posities opent en sluit maken het niet makkelijk om een helder overzicht te bewaren. Het hanteren van een handelsstrategie kan hiervoor een oplossing bieden. Daytraders kunnen er namelijk voor kiezen om hun in- en uitstappunten te laten afhangen van bepaalde indicatoren. Het nieuws, bepaalde patronen in grafieken en prijsverschillen bij brokers zijn drie van deze indicatoren die in dit hoofdstuk van de scriptie aan bod komen. De bijhorende handelsstrategieën worden de nieuws gebaseerde strategie, de patroonherkenningsstrategie en arbitrage genoemd.

Fiscaliteit

Voor een daytrader in België is het van essentieel belang om zich aan de Belgische fiscaliteit te houden. Day trading wordt beschouwd als een vorm van beleggen en kan onderhevig zijn aan verschillende belastingregels. Door zich aan de fiscale verplichtingen te houden, kan de daytrader zijn financiële situatie correct en transparant rapporteren aan de Belgische belastingdienst. Het correct invullen van de belastingaangiften en het betalen van de verschuldigde belastingen op inkomsten uit day trading kunnen de daytrader behoeden voor problemen met de belastingdienst. Daarnaast kan de naleving van de fiscale regels ervoor zorgen dat de daytrader gebruik kan maken van eventuele belastingvoordelen of aftrekposten die van toepassing zijn op beleggingsactiviteiten.

In dit hoofdstuk van de scriptie worden de regels van de Belgische fiscaliteit besproken en hoe daytraders, in dit land, op hun beleggingsinkomsten belast worden. Deze worden zowel voor particuliere als professionele daytraders met of zonder vennootschap aangehaald.

Automatisering

Daytraden is een intensieve en tijdrovende activiteit door de vele transacties die plaatsvinden op een korte termijn. Daarom zijn er systemen om het handelen op een meer automatische wijze te laten verlopen. Het eerste systeem is dat van trading bots. Zij nemen het uitvoeren van de transacties over van de mens. Ze worden daarvoor eerst geprogrammeerd door de daytrader zelf. Vervolgens is er artificiële intelligentie. In tegenstelling tot de bots worden de beslissingen in verband met strategieën en analyses niet langer door mensen gemaakt. Het traden met behulp van artificiële intelligentie is nog een zeer recente ontwikkeling maar heeft het potentieel om een belangrijkere rol te spelen in de toekomst van het daytraden.

Zoals u hierboven kan lezen komt er veel kijken bij day trading. Door het lezen van de scriptie kan u zich verdiepen in dit onderwerp en daarna zelf deze technieken eens uitproberen via een demo-account.

Bibliografie

Beobank. (2019, december 6). Wat betekenen « stop loss » en « take profit »? Opgehaald van www.beobank.be: https://www.beobank.be/nl/particulier/blog-tips/stop-loss-en-take-profit

BOTS. (sd). Gebruik van AI in de handel. Opgehaald van nl.bots.io: https://nl.bots.io/botspedia/ai-use-in-trading

Cattlin, B. (sd). The complete guide to trading strategies and styles. Opgehaald van www.ig.com: https://www.ig.com/au/trading-strategies/the-completeguide-to-trading-strategies-and-styles-190709

Charles, D. (2018). A Practical Introduction to Day Trading. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Conegundes Martinez, L., Palotti, J., Meira Jr., W., & da Hora, D. (2009, juni). From an artificial neural network to a stock market day-trading system: A case study on the BM&F BOVESPA. Opgehaald van researchgate.net: file:///C:/Users/kimva/Downloads/From_an_artificial_neural_network_to_ a_stock_marke.pdf

Cristescu, M. P., Nerisanu, R. A., & Mara, D. A. (2022, december). Using Data Mining in the Sentiment Analysis Process on the Financial Market. 58. Lucian Blaga University of Sibiu, Sibiu, Roemenië.

Europees Parlement. (2021, maart 29). Wat is artificiële intelligentie en hoe wordt het gebruikt? Opgehaald van www.europarl.europa.eu: https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200827STO 85804/wat-is-artificiele-intelligentie-en-hoe-wordt-het-gebruikt

Fernand, L. (2023, januari 31). Why every investor must understand Position Sizing. Opgehaald van www.morningstar.in: https://www.morningstar.in/posts/72579/why-every-investor-mustunderstand-position-sizing.aspx

Feuerriegel, S., & Prendinger, H. (2018, juli 18). News-based trading strategies. University of Freiburg & National Institute of Informatics, Freiburg & Tokyo, Duitsland & Japan.

FOD Financiën. (2023, maart 10). Fiscaliteit Day Trading in België. (B. Van den Broeck, Interviewer) 

FOD Financiën. (sd). Belastingtarieven. Opgehaald van www.financien.belgium.be: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/tarievenbelastbaar-inkomen/tarieven#q1

FSMA. (2023, januari 9). De belastingen op je Belgische beleggingen. Opgehaald van www.wikifin.be: https://www.wikifin.be/nl/belasting-werk-eninkomen/belastingaangifte/je-roerend-inkomen/de-belastingen-op-jebelgische

FSMA. (sd). CFD. Opgehaald van www.fsma.be: https://www.fsma.be/nl/cfd

Hur, J. (sd). History of Day Trading. Opgehaald van www.bebusinessed.com: https://bebusinessed.com/history/history-daytrading/#:~:text=Day%20trading%20can%20be%20traced%20back%20t o%201867.,the%20exchange%20floor%20with%20brokers.

Investobull. (2020, december 20). What is Swing Trading. Opgehaald van www.investobull.com: https://investobull.com/blog/what-is-swing-trading/

Isabel, S. (2022, juli 8). Betaal je belastingen op cryptomunten in België? Opgehaald van www.accountable.eu: https://www.accountable.eu/nl/blog/betaal-je-belastingen-opcryptomunten/

Jackson, A. (2022, december 16). Understanding Arbitrage. Opgehaald van www.forbes.com: https://www.forbes.com/advisor/investing/what-isarbitrage/

Jones, C. M. (2013, maart 20). What Do We Know About High-Frequency Trading? Columbia Business School , New York, Verenigde Staten.

Lien, K. (2016). Day Trading and Swing Trading the Currency Market. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Lievens, W. (2023, april 27). Interview Day Trading. (K. Van den Broeck, & B. Van den Broeck, Interviewers)

Logue, A. C. (2014). Day Trading For Dummies. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Mathur, M., Mhadalekar, S., Mhatre, S., & Mane, V. (2021). Algorithmic Trading Bot. Opgehaald van www.researchgate.net: https://www.researchgate.net/publication/353770459_Algorithmic_Tradin g_Bot

Mertens, I. (2023, mei 10). FX-markten en Risico Management. (B. Van den Broeck, & K. Van den Broeck, Interviewers)

Misund, B. (2021, juni 4). Introduction to futures and forwards. Opgehaald van www6.uis.no: https://www6.uis.no/ansatt/misund/publications/2019_Topic1_Introductio n_to_forwards_and_futures.pdf

Morningstar. (2010, september 25). Aandelen 1.1 - Wat is een aandeel? Opgehaald van www.morningstar.be: https://www.morningstar.be/be/news/35171/aandelen-11---wat-is-eenaandeel.aspx

Robert, R. (2012). Tactical Trend Trading: Strategies for Surviving and Thriving in Turbulent Markets. New York: Apress.

Samuelsson, H. (2023, april 20). Who Invented Day Trading? – Who Was The First Day Trader? Opgehaald van therobusttrader.com: https://therobusttrader.com/who-invented-day-trading-who-was-the-firstdaytrader/#:~:text=However%2C%20some%20believe%20that%20modern, %E2%80%9Cday%20trading%E2%80%9D%20was%20coined.

Saxobank. (2023, maart). Belangrijke informatie opties, futures, margin. Opgehaald van www.home.saxo: https://www.home.saxo/- /media/documents/regional/nl-be/belangrijke-informatieopties-futures-enmargin.pdf?revision={29641EAC-8872-4A97-9F24-5EDEC3E957F5}

Saxobank. (sd). Wat zijn derivaten? Opgehaald van www.home.saxo: https://www.home.saxo/nl-be/glossary/derivatives

Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers. (sd). Hoeveel sociale bijdragen moet ik betalen. Opgehaald van www.rsvz.be: https://www.rsvz.be/nl/faq/hoeveel-sociale-bijdragen-moet-ik-betalen

Société Générale Private Banking. (sd). Beursgenoteerde aandelen. Opgehaald van www.privatebanking.societegenerale.be: https://www.privatebanking.societegenerale.be/fileadmin/user_upload/SG PB/Images-site_belgium/Mifid/NL_Aandelen.pdf

Tam, F. K. (2015). The Power of Japanese Candlestick Charts. Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.

Turner, T. (2007). A Beginner's Guide to Day Trading Online. Avon, Massachusetts: Adams Media.

U.S. Securities and Exchange Commission. (2017, juli 13). Investor Bulletin: Stop, Stop-Limit, and Trailing Stop Orders. Opgehaald van www.sec.gov: https://www.sec.gov/resources-investors/investor-alerts-bulletins/stopstop-limits-trading-stop-orders

U.S. Securities and Exchange Commission. (sd). Stock Purchases and Sales: Long and Short. Opgehaald van www.investor.gov: https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/howstock-markets-work/stock-purchases-and-sales-long-and

Vanthuyne, L., & Gevaert, J. (2020). Werking en gebruik van cryptomunten. Opgehaald van libstore.ugent.be: https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/837/485/RUG01- 002837485_2020_0001_AC.pdf

Vlaanderen. (sd). Sociale brijdragen betalen als zelfstandige. Opgehaald van www.vlaanderen.be: https://www.vlaanderen.be/economie-enondernemen/sociale-zekerheid-voor-zelfstandigen/sociale-bijdragenbetalen-als-zelfstandige

VLAIO. (sd). Als zelfstandige betaal je belasting op je inkomen. Opgehaald van www.vlaio.be: https://www.vlaio.be/nl/begeleidingadvies/start/verplichtingen-na-de-start/als-zelfstandige-betaal-jebelasting-op-je

WIB. (1992, april 10). Vlaanderen.

Download scriptie (441.45 KB)
Universiteit of Hogeschool
Karel De Grote Hogeschool
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
De Groot Gerhard