Matchmaking aan de hand van artificiële intelligentie in de thuiszorg

Jens
Vande Ginste
 • Louise
  De Rycke
 • Yaël
  Windey
 • Ibou
  Ndao
 • Matthias
  Reyntjens
 • Jens
  Vangaever

Stel u voor dat er een gebruiksvriendelijke app zou zijn die het planningsproces en de ideale route eenvoudiger en efficiënter zou maken voor zorgverleners. Dat de ideale match wordt gecreëerd tussen de zorgverlener en de zorgvrager. En dat er rekening wordt gehouden met de wensen van de zorgvrager. Samen met PREPCA.I.RE is een digitale revolutie in de planning van de thuiszorg in gang gezet. Onze gebruiksvriendelijke tool die wordt aangestuurd door artificiële intelligentie, speelt hierbij een cruciale rol.

image 5

De kans dat ieder van ons in aanraking zal komen met de thuiszorg is heel groot. Door de toenemende vergrijzing, de verkorte ligduur in het ziekenhuis en de wens van vele ouderen die langer willen thuis blijven, is de thuiszorg verplicht zich sterk te organiseren om de zorg in de toekomst aan te kunnen.

Binnen de thuiszorg is het verschil met enkele jaren geleden al duidelijk. De werkdruk stijgt en het wordt steeds moeilijker om een ideale planning te creëren door de toenemende vraag aan zorg. Maar hoe doen we dat? En kan artificiële intelligentie hier toe bijdragen?

 

World Café

Samen met de onderzoekers van het project PREPCA.I.RE, PREparing Primary Care planning to be AI Ready, werd er een World Café gehouden via de principes van design thinking. Dit is een participatieve manier waarbij stakeholders (belanghebbenden) die op één of andere manier betrokken zijn bij het onderwerp geïntegreerd worden in de zoektocht naar een ideale oplossing. Enkele maanden voor het World Café werd een enquête doorgestuurd naar verschillende thuiszorgdiensten. Hierbij kwamen er zes onderwerpen aan bod die elk een andere blik wierpen op de vraag hoe de ideale planning er zou uitzien binnen de thuiszorg.

De resultaten die voortkwamen uit het World Café gaven enkele innovatieve ideeën naar voor onder de vorm van apps, elektronica, A.I., software-systemen, etc. Er werd geopteerd om als prototype een digitale app te ontwikkelen die gebruikt kan worden door de zorggever, zorgvrager en de mantelzorger.

 

Verschillende stakeholders

“Het zal belangrijk zijn dat de eindverantwoordelijke, een planner, nog altijd een vaste medewerker is die een fundamentele rol zal spelen”

image 10

 

Het prototype

De eerste versies van het prototype werden voorgelegd aan de stakeholders die hadden deelgenomen aan het World Café. Na intens overleg werd het finale prototype ontwikkeld.

De app biedt tal van mogelijkheden. De zorgvrager vult via de app administratieve vragen en persoonlijke voorkeuren in samen met de zorgverlener. Het AI-systeem analyseert de gegevens en selecteert geschikte zorgverleners op basis van beschikbaarheid, vaardigheden, locatie en voorkeuren. De zorgverlener kan de planning aanpassen op basis van de keuze van de zorgvrager, met controle door een planner. De zorgvrager kan de geïntegreerde agenda gebruiken om zorgmomenten aan te geven en wijzigingen aan te brengen. Wanneer er een wijziging in de agenda gebeurt, zal het AI-systeem iedere partij op de hoogte brengen met de nodige info. De zorgvrager kan vaste zorgverleners kiezen indien mogelijk en hun profielen bekijken. De app biedt ook tools zoals koppeling met smart home-apps, voice assistants en digitale gezondheidsplatforms (oa. CoZo).

De zorgverlener heeft een versie van de app waarin ze eigen profielgegevens kunnen invullen, de patiëntenronde kunnen bekijken, het zorgdossier kunnen openen, taken kunnen afvinken en rapporteren, én de planning kunnen aanpassen. De app houdt rekening met verkeer, incidenten en andere factoren bij het wijzigen van de planning. Er is ook een navigatiescherm met de ideale route naar elke zorgvrager, een digitale parkeerkaart en extra functies zoals het bekijken van overuren, het raadplegen van oa. CoZo, het aanvragen van een expertverpleegkundige en het gebruik van de voice assistant. De app biedt ook een contactlijst aan om snel relevante personen te bereiken.

Het is echter wel belangrijk om te beseffen dat de eindverantwoordelijkheid nog steeds bij een vaste medewerker zal liggen en dat deze persoon een heel fundamentele rol zal blijven spelen.

image 11

 

De sprong naar de toekomst

Het prototype van de app kan voor softwarebedrijven en thuiszorgorganisaties een opstap zijn om hun eigen producten te verbeteren en  dergelijke toepassingen zelf te maken. Het kan ook inzicht geven in de mogelijkheden van artificiële intelligentie waarbij vele aspecten worden geautomatiseerd zoals het bepalen van de volgorde van de ronde, het uitstippelen van de meest efficiënte GPS-route, de planning van de zorgvrager en de zorgverlener op elkaar afstemmen, etc.

Het ontwikkelde prototype vereenvoudigt de planning van de thuiszorg, verbetert de kwaliteit van de zorg en vergroot de tevredenheid van de zorgvrager en zorgverlener. De slimme oplossing voor de thuiszorgplanning. 

Bibliografie

Alles over de slimme assistent Amazon Alexa. (z.d.). Slimme Speaker Info. Geraadpleegd 1 juni 2023, van https://slimmespeakerinfo.nl/slimme-assistent-amazon-alexa/

Amazon Alexa in Nederland gebruiken: Dit zijn de mogelijkheden. (z.d.). iCulture. Geraadpleegd 1 juni 2023, van https://www.iculture.nl/gids/amazon-alexa-nederland/

Amazon Alexa Voice AI | Alexa Developer Official Site. (z.d.). Amazon (Alexa). Geraadpleegd 1 juni 2023, van https://developer.amazon.com/en-US/alexa.html

AmiGO van TomTom. (2022, oktober 21). Tomtom. https://www.tomtom.com/nl_be/drive/amigo/

Amodeo, L., Bahri, O., & Talbi, E.-G. (2021). Use of Electric Vehicles in Home-Health Care Routing Problems: Analysis of a Multi-objective Approach under Uncertainty. IFAC-PapersOnLine, 54(2), 127-132. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2021.06.054

Apple Kaarten. (2023). In Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Apple_Kaarten&oldid=63567268

Arteveldehogeschool. (2022). Implementatie [Powerpoint].

Asadi-Lari, M. S., Ghodratnama, A., Tavakkoli-Moghaddam, R., & Ziya-Gorabi, F. (2022). A new fuzzy tri-objective model for a home health care problem with green ambulance routing and congestion under uncertainty. Expert Systems with Applications, 201, 117093. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.117093

author-health. (2022, oktober 13). Verpleegkundigen. Naar een gezond België. https://www.gezondbelgie.be/nl/blikvanger-gezondheidszorg/gezondheidszo…

author-sciensano. (2023, april 17). Algemeen overzicht. Naar een gezond België. https://www.gezondbelgie.be/nl/gezondheidstoestand/niet-overdraagbare-a…

Bachouch, R. B., Elkosantini, S., Hassen, H. B., & Tounsi, J. (2022). Case-Based Reasoning for Home Health Care planning considering unexpected events. IFAC-PapersOnLine, 55(10), 1171-1176. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.09.548

Bixby | Apps & Services. (z.d.). Samsung Us. Geraadpleegd 1 juni 2023, van https://www.samsung.com/us/apps/bixby/

Carpente, L., Costa, J., García-Jurado, I., Lorenzo-Freire, S., & Méndez-Fernández, I. (2020). A heuristic approach to the task planning problem in a home care business. Health Care Management Science, 23(4), 556-570. https://doi.org/10.1007/s10729-020-09509-1

Chaieb, M., Jemai, J., & Mellouli, K. (2019). A decomposition—Construction approach for solving the home health care scheduling problem. Health Care Management Science, 23, 264-286.

Cinar, A., Salman, F. S., & Bozkaya, B. (2021). Prioritized single nurse routing and scheduling for home healthcare services. European Journal of Operational Research, 289(3), 867-878. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.07.009

De 4 beste alternatieven voor Google Maps in Android Auto. (2022, januari 13). Androidworld.nl. https://androidworld.nl/auto/4-alternatieven-google-maps-android-auto

de Armas, J., Ramalhinho, H., & Vieira, B. (2022). Optimizing an integrated home care problem: A heuristic-based decision-support system. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 114, 105062. https://doi.org/10.1016/j.engappai.2022.105062

Dit kun je allemaal met Bixby, Samsungs persoonlijke assistent. (z.d.). Android Planet. Geraadpleegd 1 juni 2023, van https://www.androidplanet.nl/tips/wat-is-bixby-uitleg/

Eelants, M. (z.d.). Adoptiemodel van Rogers en innovatietheorie | diffusion of innovation. Strategischmarketingplan.com. Geraadpleegd 30 mei 2023, van https://www.strategischmarketingplan.com/marketingmodellen/adoptiemodel…

Euchi, J., Laouamer, L., & Zidi, S. (2020). A Hybrid Approach to Solve the Vehicle Routing Problem with Time Windows and Synchronized Visits In-Home Health Care. Arabian Journal for Science and Engineering, 45(12), 10637-10652. https://doi.org/10.1007/s13369-020-04828-5

Finne-Soveri, H., Garms-Homolova, V., Onder, G., van der Roest, H., Van Eenoo, L., Jonsson, P. V., Draisma, S., van Hout, H., & Declercq, A. (2018). Organizational home care models across Europe: A cross sectional study. International Journal of Nursing Studies, 77, 39-45. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.09.013

Grol, R., & Wensing, M. (2006). Implementatie. Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. https://www.wcs.nl/wp-content/uploads/1989_WCS-Nieuws-2012-2-10-Impleme…

Het digitale zorgdossier voor zorgprofessionals | PUUR. software. (z.d.). PUUR. Geraadpleegd 1 juni 2023, van https://puurvoordezorg.nl/puur-software

Home. (z.d.). Vlotter combineren met Hoppin. Geraadpleegd 1 juni 2023, van https://hoppin.be

https://www.dutchcowboys.nl/bloggers/laura-jenny. (2022, oktober 18). ​De voordelen en nadelen van een Amazon Echo Dot. DutchCowboys. https://www.dutchcowboys.nl/gadgets/de-voordelen-en-nadelen-van-een-ama…

IPhone-gebruikershandleiding. (z.d.). Apple Support. Geraadpleegd 1 juni 2023, van https://support.apple.com/nl-be/guide/iphone/welcome/ios

Löhr, K., Sieber, S., & Weinhardt, M. (2020). The “World Cafe ́” as a Participatory Method for Collecting Qualitative Data.

MacFarlane, A., Galvin, R., O’Sullivan, M., McInerney, C., Meagher, E., Burke, D., & LeMaster, J. W. (2017). Participatory methods for research prioritization in primary care: An analysis of the World Café approach in Ireland and the USA. Family Practice, 34(3), 278-284. https://doi.org/10.1093/fampra/cmw104

Navigatie in de Google Maps-app gebruiken—Android—Google Maps Help. (z.d.). Geraadpleegd 1 juni 2023, van https://support.google.com/maps/answer/3273406?hl=nl&co=GENIE.Platform%…

Nuraiman, D., & Ozlen, M. (2022). A decomposition approach for the prioritised home health care problem with synchronised visits and multi-period planning. Computers & Industrial Engineering, 174. https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.108722

PREPCA.I.RE: PREparing Primary Care planning to be AI REady | Arteveldehogeschool Gent. (2021, oktober 1). https://www.arteveldehogeschool.be/nl/onderzoek/projecten/prepcaire-pre…

Schaik-van Rossum, K. (2014). Weerstand bij verandering. https://thesis.eur.nl/pub/18139

Siclovan, D. M., Bang, J. T., Yakusheva, O., Hamilton, M., Bobay, K. L., Costa, L. L., Hughes, R. G., Miles, J., Bahr, S. J., & Weiss, M. E. (2021). Effectiveness of home health care in reducing return to hospital: Evidence from a multi-hospital study in the US. International Journal of Nursing Studies, 119, 103946. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.103946

Siri. (z.d.). Apple. Geraadpleegd 1 juni 2023, van https://www.apple.com/siri/

Siri (Apple—Wikipedia. (z.d.). Geraadpleegd 1 juni 2023, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Siri_(Apple

Sutcliffe, C. (2020). The World Café in creating a culture of marketing at a private institution of higher learning: A case study.

Sygic Sygic GPS Navigation. (z.d.). Geraadpleegd 1 juni 2023, van https://www.sygic.com

Terugblik PREPCAIRE-café | Arteveldehogeschool Gent. (z.d.). Geraadpleegd 30 mei 2023, van https://www.arteveldehogeschool.be/nl/nieuws/terugblik-prepcaire-cafe

Thuiszorg | Belgium.be. (z.d.). Thuiszorg., https://www.belgium.be/nl/gezondheid/gezondheidszorg/medische_diensten/…

TomTom AmiGO vanaf nu beschikbaar op Android Auto. (2021, april 7). Androidworld.nl. https://androidworld.nl/auto/tomtom-amigo-android-auto

Statbel. (z.d.). Verzorgend personeel., van  https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/verzorgend-personeel

Zorg en welzijn—Shiftbase. (z.d.). Geraadpleegd 1 juni 2023, van https://www.shiftbase.com/nl/branches/zorg-en-welzijn

 

Download scriptie (17.68 MB)
Genomineerde longlist Bachelorprijs
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Vanbosseghem Ruben, Pletinck Sieglinde