Wat wil mijn dochter later worden?

Lobke
Lowie

Heb je je ooit al eens afgevraagd waarom vrouwen een aanzienlijk hoger risico hebben op verwondingen bij een auto-ongeluk of waarom het voor mannen vaak makkelijker is om een muziekinstrument te bespelen? En nog belangrijker, hoe kunnen wij bijdragen tot een samenleving die voor iedereen inclusiever wordt?

Mis(s)match

Het antwoord op vorige vragen is niet zo heel ver te zoeken. Het is namelijk zo dat de personen die producten ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld auto’s en muziekinstrumenten, hoofdzakelijk mannen zijn. Bij deze ontwikkeling wordt de man of het mannelijk lichaam frequent als standaard genomen waardoor veel producten niet op vrouwen afgestemd zijn. Zo worden vrouwen vaak vergeten en deze uitsluiting heeft impact op hun gezondheid en welzijn.

Wanneer vrouwen deel zouden uitmaken van zo’n innovatietraject zouden meer producten afgestemd kunnen worden op een grotere variëteit aan mensen. Maar helaas toont de realiteit aan dat er net een tekort is aan vrouwen in technische beroepen en een tekort aan meisjes in technische secundaire opleidingen.

Later word ik …

Maar hoe komt het dat er nu net zo weinig meisjes kiezen voor een technische opleiding? Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan is dat meisjes bij het kiezen van een secundaire opleiding zich op andere factoren baseren dan jongens. Voor meisjes is het prioritair om later iets voor de maatschappij te kunnen betekenen en om een positieve impact te kunnen hebben op de samenleving. Omdat de huidige leerstof van vele technische opleidingen momenteel te weinig aan deze voorwaarde voldoet, spreken deze opleidingen meisjes nu eenmaal minder aan.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat kinderen bij het maken van hun eerste studiekeuze vaak nog te jong zijn. Daarom zijn hun ouders geneigd om raad te geven en deel te nemen aan het studiekeuzeproces. Ook blijkt dat meisjes meer openstaan om met hun ouders over school en studiekeuzes te praten dan jongens. De keuzes van meisjes voor een opleiding worden met ander woorden dus niet individueel genomen, maar (on)bewust beïnvloed door hun dichte omgeving. Deze dichte omgeving prent al vanaf een heel jonge leeftijd genderstereotype opvattingen in. Die opvattingen ontstaan door diep verankerde vooroordelen en zullen de gedragingen en oordelen van personen beïnvloeden. Genderwetenschappers stellen dat deze genderstereotypen meisjes meer leiden naar beroepen met het brede vermogen om anderen te helpen, het leven te verbeteren en een verschil te maken in de wereld. Of met andere woorden, beroepen die rechtstreeks gelinkt worden aan het verbeteren van de samenleving.

Al spelend bijleren

Uit dit onderzoek bleek dat meisjes niet meteen zaten te wachten op de zoveelste techniekdoos uitgebracht in een roze kleur, maar dat er gezocht moest worden naar een meer innovatief product. Door deze vaststelling werd het onderzoek bekeken vanuit een ander perspectief en werd er specifiek beroep gedaan op de noden van de meisjes en niet zozeer op de noden van het technisch onderwijs.

Eerst werd een grondige analyse gedaan naar de ideale leeftijd waarop meisjes het best gesensibiliseerd konden worden rond techniek. Hieruit bleek dat deze leeftijd acht jaar is. Vervolgens werd er specifiek gezocht naar een manier waarop het beïnvloedden van kinderen op die leeftijd het meest doeltreffend is. Bleek dat onderstaande quote van Sapna Cheryan, een Amerikaanse sociaal psycholoog, hierop een antwoord kon bieden.

If there’s a way to influence children, it’s through a toy.

Tijdens de ontwikkeling van het product werden de meisjes betrokken als echte medeontwerpers en werd er naar hun stem geluisterd. Dit heeft ervoor gezorgd dat het ontwerp zich volledig gevormd heeft naar de noden van de meisjes. Ook werd er, in dit onderzoek, voornamelijk gekeken in de richting van niet-technische gezinnen, omdat meisjes uit deze gezinnen vaak niet in contact gebracht worden met techniek.

WonderMinds

In deze thesis werd uiteindelijk een gezelschapsspel ontworpen voor meisjes vanaf acht jaar om samen met hun gezin, op een subtiele en leuke manier, in contact te komen met technische concepten. Door te kiezen voor een gezelschapsspel in plaats van technisch speelgoed, worden veel meer gezinnen bereikt.

Mama, als dat spel in de winkel komt gaan wij het dan kopen?

Het gezelschapsspel, WonderMinds, is een dynamisch bordspel dat het gezin meeneemt op een spannend avontuur vol creativiteit en fantasie. De spelers kruipen in de schoenen van jonge uitvinders en werken samen leuke oplossingen uit om de grote uitdagingen van de wereld aan te pakken. Elke speler krijgt een unieke rol, door een personagekaart te trekken, en een uitvinding om samen met hun medespelers uit te werken. Om hun uitvinding tot leven te brengen hebben ze specifieke kennis en vaardigheden nodig van hunzelf, maar ook van hun medespelers. Als laatste worden de spelers tijdens het spel ook uitgedaagd om op een creatieve manier gebruik te maken van wetenschap en technologie.

Free Box Mockup 5 - kopie

Om het spel uiteindelijk te kunnen winnen, is het de bedoeling om op een snelle en slimme manier de meeste punten te verdienen. Dit kan enerzijds door hun uitvinding uit te werken en anderzijds door geluk te hebben met de gebeurtenissen die op het pad komen.

Kopie van Finale video masterproef

Dit is nog maar het begin …

Helaas zal dit gezelschapsspel realistisch gezien niet onmiddellijk leiden tot meer meisjes in technische opleidingen, maar het is wel al een stap in de goede richting! Het is vooral belangrijk om meisjes op jonge leeftijd in contact te brengen met techniek en zo op een leuke manier kennis en vertrouwen op te doen. Dit gezelschapsspel maakt het mogelijk om in een niet gecontroleerde omgeving, zoals bijvoorbeeld een thuisomgeving, samen met het gezin op een toffe en luchtige manier kennis te maken met technische concepten. En het allerbelangrijkste, techniek als hulpmiddel zien om de wereld te verbeteren en mensen te helpen!

Bibliografie

 • K. Schwab and S. Zahidi, "The Future of Jobs," World Economic Forum, 2020.
 • J. Bughin, E. Hazan, S. Lund, P. Dahlström, A. Wiesinger and A. Subramaniam, "Skill Shift: Automation and the Future of the Workforce," McKinsey & Company, 2018.
 • “Economische enquêtes van de OESO: Finland 2022,” OESO, 2022.
 • “Aanbevelingen van het STEM-platform voor het STEM-actieplan 2020-2030,” Onderwijs Vlaanderen, 2019.
 • ”OECD Economic surveys: Finland 2022,” OECD, 2022.
 • “Knelpuntberoepen in Vlaanderen,” VDAB, 2023.
 • A. De Coen, K. Goffin, M. Van Hoed en A. Forrier, “Techniek 10 jaar later: Loopbaanpaden en uitkomsten van STEM-studenten,” Vlaamse Overheid Departement Werk en Sociale Economie, 2018.
 • “STEM-monitor 2022,” Vlaamse Regering, 2022.
 • “Allemaal gelijk, of niet?,” Plan International, 2017. 
 • “SDG 5: Gendergelijkheid,” Plan International, 2020.
 • C. C. Perez, “Onzichtbare vrouwen,” Prometheus, 2019.
 • “FME actieagenda voor meer vrouwen in techniek: Op weg naar 30% in 2030,” FME.
 • “How gender equality in STEM education leads to economic growth,” European Institute for Gender Equality, 2019.
 • P. Bindu and T. Immanuel, “Gender differences in emotional intelligence,” National Academy of Psychology India, 2006.
 • S. L. Bem and D. J. Bem, “Does Sex-biased Job Advertising “Aid and Abet” Sex Discrimination?”, 1973.
 • L. Hodel, M. Formanowicz, S. Sczesny, J. Valdrová and L. v. Stockhausen, “Gender-Fair Language in Job Advertisements: A Cross-Linguistic and Cross-Cultural Analysis,” SAGE, 2017.
 • “Vaderschapsverlof en geboorte.” Belgium.be. https://www.belgium.be/nl/werk/loopbaanbeheer/verlof_en_ loopbaanonderbrekingen/vaderschapsverlof
 • S.Blanchard and C.Riegle-Crumb, „Perceptions of the Social Relevance of Science: Exploring the Implications for Gendered Patterns in Expectations of Majoring in STEM Fields” MDPI, 2017.
 • J. Ardies , E. Dierickx, C. Van Strydonck, “My Daughter a STEM-career? ‘Rather notʼ or ‘No problemʼ? A case study” Lectito, 2021.
 • L. Archer, E. Dawson, J. DeWitt, A. Seakins and B.Wong, ‘‘Science Capital: A conceptual, methodological and empirical argument for extending bourdieusian notions of capital beyond the arts,” 2015.
 • “Ouders & de keuze voor techniek,” Youngworks, 2020.
 • “Closing the STEM Gap,” Microsoft, 2017.
 • R. Cooper and C. Heaverlo, “Problem solving and creativity and design: what influence do they have on girlsʼ interest in STEM subject areas?,“ 2013.
 • B. E. Mertz, “Analysis of first-year engineering student essays on engineering interests for institutions of different Carnegie classifications,” 2012.
 • W. V. D. Berghe and D. De Martelaere, “De keuze van jongeren voor technische en wetenschappelijke studies,” Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie, 2012.
 • F. C. Verhulst, “De ontwikkeling van het kind,” Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, 2021.
 • C. Vander Struyft, “Schoolkeuze voor het secundair onderwijs door de bril van de ouders: Een kwalitatief onderzoek,” Universiteit Gent, 2015. 
 • D. I.Miller,K.M.Nolla,A.H.Eagly and D.H.Uttal, “The Development of Childrenʼs Gender-Science Stereotypes: A Meta-analysis of 5 Decades of U.S. Draw-A-Scientist Studies,” Northwestern University, 2018.
 • A. Ulrich, A. Frey and J. Ruppert, “The Role of Parents in Young Peopleʼs Career Choices in Germany,” University of Applied Labour Studies, 2018. 
 • J. Ardies, E. Dierickx and C. Van Strydonck, “My Daughter a STEM-career? ‘Rather notʼ or ‘No problemʼ? A case study,” Universiteit Antwerpen, 2021.
 • “Battling STEM stereotypes, UWʼs Sapna Cheryan helps Barbie evolve.” University of Washington. https://www.washington.edu/news/2018/07/13/battling-stem-stereotypes-uw…
 • J. M. Zosh, E. J. Hopkins, H. Jensen, C. Liu, D. Neale, K. Hirsh-Pasek, S. L. Solis and D. Whitebread, “Learning through play: a review of the evidence,” The LEGO Foundation, 2017.
 • S. Nicholson, “A recipe for meaningful gamification,” Syracuse University School, 2014.
 • M. Gagné and E. L. Deci, “Self-Determination Theory and work motivation,” University of Rochester, 2005.
 • L. Sanders and P. J. Stappers, “From designing to Co-designing to Collective Dreaming: Three Slices in Time,” Ohio State University and Delft University, 2014.
 • A. Druin, “The role of children in the design of new technology,” University of Maryland, 2010.
 • “Advies aan de Vlaamse overheid over de STEM-academies,” Vlaamse Overheid, 2018.
 • “Minister Crevits wil STEM-academie in elke gemeente in Vlaanderen” CD&V. https://www.hildecrevits.be/ nieuws/minister-crevits-wil-stem-academie-in-elke-gemeente-in-vlaanderen-/
 • “An Introduction to Design Thinking PROCESS GUIDE,” Institute of Design at Standford, 2010.
 • “Participatief ontwerpen in de praktijk.” UX Magazine. https://uxmag.com/articles/participatory-design-inpractice
 • “The Three Faces of Design Research.” Design Discipline. https://www.designdisciplin.com/the-three-facesof-design-research/
 • “Verschil tussen kwalitatief & kwantitatief onderzoek | Voorbeelden.” Scribbr. https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/kwalitatief-vs-kwantitatief-o…
 • “Geboorten en vruchtbaarheid.” STATBEL. https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/geboorten-envruchtbaarheid#…
 • “Belgische vrouwen worden gemiddeld voor het eerst moeder op 29,1 jaar.” STATBEL. https://statbel.fgov.be/ nl/nieuws/belgische-vrouwen-worden-gemiddeld-voor-het-eerst-moeder-op-291-jaar
 • “imec.digimeter.” Imec. https://www.imec.be/nl/vlaamse-innovatiemotor/kennisuitwisseling/techme…
 • “Shadowing and observation in user research.” Medium. https://uxplanet.org/shadowing-and-observationin-user-research-160b711a…
 • H. Pauwels en R. Dreijer, “Onderzoek doen met kinderen: verzameling van leuke en creatieve werkvormen geschikt voor het doen van onderzoek met kinderen,” Hanzehogeschool Groningen, 2018.
 • “7 werelden van techniek.” JET-NET. https://jet-net.nl/voortgezet-onderwijs/techniek-klas-halen/7-werelden-…
 • T. Seys, “ʼBlue Mindʼ wat de zee met ons doet,” Vlaams Instituut voor de Zee, 2014.
 • R. Slijkhuis, “Is Dillman absoluut?” Universiteit Twente, 2008.
 • C. Vandenplas, “The Impact of Time and Timing on the Survey Process and Data Quality” Centrum voor Sociologisch Onderzoek, 2019.
 • “Wanneer moet u uw enquêtes verzenden voor de beste resultaten?.” SurveyMonkey. https://nl.surveymonkey.com/curiosity/when-to-send-your-surveys-for-the…
 • ”Lieve jongens & stoere meisjes, een confronterende test.” Facebook. https://www.facebook.com/watch/? v=10156808692544622
 • M. C. Ciocci, “Eindrapport Project: Meer STEM meisjes!,”, De Creatieve STEM, 2017.
 • J. Ankur, K. Saket,C. Satish and D. K. Pal, “Likert Scale: Explored and Explained,” Brits tijdschrift voor toegepaste wetenschap en technologie, 2015.
Download scriptie (10.79 MB)
Genomineerde longlist mtech+prijs
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Marina Emmanouil, Melis Örnekoğlu Selçuk, Maria-Cristina Ciocci