Is rooming-in in op de neonatologie?

Beyza
Özkan
  • Silke
    De Locht

Wat is er mooier dan de geboorte van een kind? Nieuw leven met een hele toekomst voor zich. Nieuw leven waar ouders 9 maanden geduldig naar uitkijken. Helaas verlopen sommige zwangerschappen en geboorten niet altijd zoals verwacht. Hierdoor moet dit langverwachte wonder soms voor korte duur, maar vaak voor weken of zelfs maanden opgenomen worden op een neonatale afdeling.

In deze bachelorproef wordt een literatuurstudie gevoerd naar de belemmering van de ouder-kind binding tijdens een opname op neonatologie, en wat de verpleegkundige kan doen om ouders meer te betrekken bij de zorgen van hun pasgeborenen kind. Er bestaan mogelijkheden op de neonatologie, zoals rooming-in, waarbij ouders meer aanwezig kunnen zijn op de afdeling. Rooming-in toegepast om kersverse ouders de mogelijkheid te geven om 24 uur per dag aanwezig te zijn bij hun pasgeborenen baby. Maar wat als deze optie niet aanwezig is op de afdeling waar jouw kersverse baby wordt opgenomen?

Bibliografie

Bowlby, J. (1984). Niet alle banden binden even vast.

Bowlby, J., Ainsworth, M., Van Der Horst, F., Van, L., & Samenvatting, R. (2017). Pedagogische ideeëngeschiedenis: de gehechtheidstheorie van John Bowlby en Mary Ainsworth. Pedagogiek in Beeld, 43–54. https://doi.org/10.1007/978-90-368-0616-9_4

Campbell-Yeo, M., Kim, T., Disher, T., Richardson, B., Dol, J., Bishop, T., Delahunty-Pike, A., Dorling, J., Glover, M., Inglis, D., Johnson, T., Macmillan, D., Mcgrath, P., Monaghan, J., Orovec, A., Simpson, D. C., Skinner, N., Whitehead, L., & Wozney, L. (2021). Do Single-Family Rooms Increase Parental Presence, Involvement, and Maternal Well-Being in Neonatal Intensive Care? The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 35(4), 350–361. https://doi.org/10.1097/JPN.0000000000000600

Dani, C., Ciarcià, M., Miselli, F., Luzzati, M., Coviello, C., Azzarelli, F., Ferrara, M., Lori, I., & Pezzati, M. (2022). The management of late preterm infants: effects of rooming-in assistance versus direct admission to neonatal care units. European Journal of Pediatrics, 181(4), 1643–1649. https://doi.org/10.1007/S00431-021-04337-Z/TABLES/4

Detollenaere et al. (2022). Infant- and family-centred developmental care for preterm newborns in neonatal care | KCE. https://kce.fgov.be/en/publications/all-reports/infant-and-family-centr…

Feeley, N., Robins, S., Genest, C., Stremler, R., Zelkowitz, P., & Charbonneau, L. (2020). A comparative study of mothers of infants hospitalized in an open ward neonatal intensive care unit and a combined pod and single-family room design. BMC Pediatrics, 20(1). https://doi.org/10.1186/S12887-020-1929-1

Finlayson, K. (2014). Mothers’ perceptions of family centred care in neonatal intensive care units. https://click.endnote.com/viewer?doi=10.1016%2Fj.srhc.2014.06.003&token…

Franck, L. S., Waddington, C., & O’Brien, K. (2020). Family Integrated Care for Preterm Infants. Critical Care Nursing Clinics of North America, 32(2), 149–165. https://doi.org/10.1016/J.CNC.2020.01.001

Fukkink, R. (2023). De kangoeroemethode. https://click.endnote.com/viewer?doi=10.1007%2Fs41190-023-1659-3&token=…

Gratama-Nierstrasz, R. (2017). Eenkennigheid. Kleine Kwalen Bij Kinderen, 102–106. https://doi.org/10.1007/978-90-368-1696-0_17

Hornor, G. (2019). Attachment Disorders. Journal of Pediatric Health Care, 33(5), 612–622. https://doi.org/10.1016/J.PEDHC.2019.04.017

Infant, I. W. (2017). Family and infant neurodevelopmental education: An innovative, educational pathway for neonatal healthcare professionals.

Infantjournal.Co.Uk. https://www.infantjournal.co.uk/pdf/inf_077_lop.pdf

Jaafar, S. H., Ho, J. J., & Lee, K. S. (2016). Rooming-in for new mother and infant versus separate care for increasing the duration of breastfeeding. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016(8). https://doi.org/10.1002/14651858.CD006641.PUB3/MEDIA/CDSR/CD006641/IMAG…

Kim, A. R., Kim, S. Y., & Yun, J. E. (2020). Attachment and relationship-based interventions for families during neonatal intensive care hospitalization: a study protocol for a systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews, 9(1). https://doi.org/10.1186/S13643-020-01331-8

Kind&Gezin. (2023). Hechting | Kind en Gezin. https://www.kindengezin.be/nl/thema/ontwikkeling-en-gedrag/sociale-en-e…

Kuhn, P., Sizun, J., Casper, C., Allen, A., Audeoud, F., Bouvard, C., Brandicourt, A., Cayemaex, L., Denoual, H., Duboz, M. A., Evrard, A., Fichtner, C., Fischer-Flumeaux, C., Girard, L., Gonnaud, F., Haumont, D., Hüppi, P., Knezovic, N., Laprugne-Garcia, E., … Zores, C. (2018). Recommendations on the environment for hospitalised newborn infants from the French neonatal society: rationale, methods and first recommendation on neonatal intensive care unit design. Acta Paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 107(11), 1860–1866. https://doi.org/10.1111/APA.14501

Kutahyalioglu, N. S., & Scafide, K. N. (2022). Effects of family-centered care on bonding: A systematic review. Https://Doi.Org/10.1177/13674935221085799. https://doi.org/10.1177/13674935221085799

Latour, J. M., & van Dijk, M. (2014). Patient safety from the patient: Parents’ perspective. Tijdschrift Voor Kindergeneeskunde, 82(5), 184–188. https://doi.org/10.1007/S12456-014-0038-1

Leaderlou S. Magtoto. (2021, September 3). Premature baby’s (ontslag): gereedheid van het gezin faciliteren. https://ebpnet.be/nl/ebsources/6625?check_logged_in=1

Lehtonen, L., Lee, S. K., Kusuda, S., Lui, K., Norman, M., Bassler, D., Håkansson, S., Vento, M., Darlow, B. A., Adams, M., Puglia, M., Isayama, T., Noguchi, A., Morisaki, N., Helenius, K., Reichman, B., & Shah, P. S. (2020). Family Rooms in Neonatal Intensive Care Units and Neonatal Outcomes: An International Survey and Linked Cohort Study. The Journal of Pediatrics, 226, 112-117.e4. https://doi.org/10.1016/J.JPEDS.2020.06.009

Louis Tavecchio, E. R. (1993). De vreemde situatie. De Vreemde Situatie.

Maaskant, A., & Reinders, A. (2010). Spanning en onveiligheid: de gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. De Zorg Voor Pleegkinderen, 24–40. https://doi.org/10.1007/978-90-313-7981-1_2

Pados, B. F. (2019). Physiology of Stress and Use of Skin-to-Skin Care as a Stress-Reducing Intervention in the NICU. Nursing for Women’s Health, 23(1), 59–70. https://doi.org/10.1016/J.NWH.2018.11.002

Proces o, & Ptimisten. (2019). PDCA cyclus: betekenis, praktijkvoorbeelden en tips voor Plan Do Check Act. https://procesoptimisten.nl/procesproblemen-oplossen/pdca/

STATBEL. (2022). Daling van het geboortecijfer in 2020. https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/daling-van-het-geboortecijfer-2020#:~… op 29%2C33 jaar,(34%2C1 jaar)

Tandberg, B. S., Flacking, R., Markestad, T., Grundt, H., & Moen, A. (2019). Parent psychological wellbeing in a single-family room versus an open bay neonatal intensive care unit. PloS One, 14(11). https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0224488

Tandberg, B. S., Frøslie, K. F., Flacking, R., Grundt, H., Lehtonen, L., & Moen, A. (2018). Parent-Infant Closeness, Parents’ Participation, and Nursing Support in Single-Family Room and Open Bay NICUs. The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 32(4), E22–E32. https://doi.org/10.1097/JPN.0000000000000359

Ubbels, J. (2015). Hechtingstheorie en psychoanalyse. Tijdschrift Voor Psychoanalyse, 9(2). https://www.tijdschriftvoorpsychoanalyse.nl/inhoud/tijdschrift_artikel

van Veenendaal, N. R., van Kempen, A. A. M. W., Franck, L. S., O’Brien, K., Limpens, J., van der Lee, J. H., van Goudoever, J. B., & van der Schoor, S. R. D. (2020). Hospitalising preterm infants in single family rooms versus open bay units: A systematic review and meta-analysis of impact on parents. EClinicalMedicine, 23. https://doi.org/10.1016/J.ECLINM.2020.100388

Warren, I., Mat-Ali, E., Green, M., Nursing, D. N.-J. of N., & 2019, U. (2019). Evaluation of the Family and Infant Neurodevelopmental Education (FINE) programme in the UK. Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1355184118301583?cas…

Wielenga, J. (2007). Ontwikkelingsgerichte zorg op de IC Neonatologie. https://doi.org/10.1007/BF03071215 

Download scriptie (1.69 MB)
Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Lieve Heyns
Thema('s)