Nieuwe methode voor het opsporen van kankerverwekkende alkaloïden in commerciële thee

Marie
Smet

Alkaloïden zijn gifstoffen die vrijkomen wanneer de plant wordt blootgesteld aan omgevingsstress. Stikstof is een karakteristiek element, aanwezig in de chemische structuur van alkaloïden. Aangezien stikstof een van de belangrijkste brandstoffen voor de plant is, spelen alkaloïden een prominente rol in het overlevingsmechanisme. Voor de mens zijn alkaloïden echter schadelijk en kunnen ze chronische ziekten uitlokken zoals kanker. Contaminatie tijdens de thee oogst, zorgt ervoor dat deze gifstoffen in de wereldhandel terecht komen. Er is nood aan meer toegankelijke en efficiënte screeningstechnieken, zodat gecontamineerde thee tijdig kan opgespoord worden. Deze nieuwe methoden zullen op termijn de markt en volksgezondheid beter beschermen.

 

Thee, na water de meest geconsumeerde drank ter wereld. Toch komen de mogelijke gezondheidsrisico’s de laatste jaren steeds meer aan het licht. Het European Food Safety Authority (EFSA) concludeerde in augustus 2016, dat thee veruit de belangrijkste bijdrage levert aan de menselijke alkaloïde blootstelling. Alkaloïden vormen een verscheiden groep, die kan onderverdeeld worden in verschillende klassen met elk hun specifieke eigenschappen. In deze scriptie werd specifiek gefocust op Pyrrolizidine-alkaloïden (PA). De meest voorkomende contaminatieroute is gerelateerd aan het tegelijkertijd oogsten van verschillende gewassen, die dezelfde cyclus delen. Hierdoor kunnen de thee bladeren in contact komen met giftige alkaloïde-producerende planten.

Toxiciteit

De Pyrrolizidine-alkaloïden zijn gevaarlijk aangezien ze de celkern kunnen binnendringen en zo het DNA beschadigen. Dit proces vindt voornamelijk plaats in de lever, daarom zijn hepatocyten het belangrijkste doelwit van toxiciteit. De gemiddelde blootstelling aan PA, overschrijdt vaak de door de autoriteiten voorgestelde maximale inname. Blootstelling is in de meeste gevallen onvoldoende om vergiftiging te veroorzaken, maar kan een uitlokkende factor zijn voor chronische ziekten zoals leverkanker.

Screening resultaten

Een eerste doelstelling van deze scriptie, was een ruw idee te krijgen over de PA-contaminatie in commercieel beschikbare thee. De screening gebeurde met een reeds ontwikkelde methode, beschikbaar in het laboratorium. 15 verschillende theestalen werden geanalyseerd. Natuurlijk was het lage aantal gescreende monsters niet representatief voor de hele markt. Toch was het aantal gecontamineerde stalen opvallend hoog. In 14 van de 15 geanalyseerde monsters werd een PA-contaminatie vastgesteld. De gedetecteerde PA-types in de verschillende theesoorten kwamen exact overeen met de verwachtingen gebaseerd op literatuur onderzoek. De resultaten gaven dus een eerste indicatie dat de wereldwijde bezorgdheid rond dit onderwerp terecht is en de objectieven van deze scriptie waardevol zijn.

CCS databanken als extra identificatie zekerheid

Ion mobility spectrometry (IMS) is uitgegroeid tot een krachtige scheidingstechniek waarbij de gegenereerde ionen worden gescheiden op basis van hun mobiliteit. De mobiliteit (drifttijd) van een ion hangt af van zijn lading, grootte en vorm. De drifttijden zijn instrument- en toepassing specifiek, daarom is de parameter niet praktisch in gebruik. Om instrumentvergelijking mogelijk te maken, kan gebruik gemaakt worden van collision cross-section parameter (CCS). Deze techniek is relatief nieuw in het gebied van voedselveiligheid, vanwege het ontbreken van CCS databanken. Dankzij deze databanken zouden toxines via hun drifttijd geïdentificeerd kunnen worden, wat zorgt voor een extra identificatie zekerheid. In deze scriptie werd de eerste CCS-databank -voor 35 door de EU gereguleerde PA- aangemaakt.

De databank werd gecreëerd met behulp van twee wiskundige algoritmen (AllCCS en CCSbase), getraind door machine learning. CCS biedt de mogelijkheid om het identificatieproces verder te verbeteren, gebaseerd op unieke fysico-chemische eigenschappen van een molecule. In tegenstelling tot conventionele massaspectrometrie met behulp van m/z-verhoudingen, worden componenten gescheiden op basis van hun specifieke chemische structuur. Een CCS-database voor PA werd nooit eerder gerapporteerd. Na het vergelijken van experimentele CCS waarden en de theoretische CCS voorspellingen, bevestigden de lage prediction errors het voordeel van de aangemaakte CCS databank voor PA.      

Methodetransfer naar gebruiksvriendelijke routine techniek

Momenteel worden PA in thee meestal gescreend met behulp van een Time Of Flight (TOF) analyser. Gezien de hoge complexiteit en kost, zijn deze analysers onhaalbaar in de industrie en enkel beschikbaar in gespecialiseerde laboratoria. Er is behoefte om de TOF-screeningmethode om te zetten naar een meer gebruiksvriendelijke en minder dure Triple quadrupole (QqQ)-methode. In deze scriptie werd de eerste verkenning van een nieuw en snel QqQ protocol beschreven voor de gelijktijdige bepaling van 21 PA in theemonsters. Na optimalisatie en validatie van de ontwikkelde methode, kan deze in de toekomst toegepast worden in de industrie. Zo zal men commerciële thee op een efficiënte en routinematige manier kunnen screenen en kan vermeden worden dat gecontamineerde thee de markt bereikt.

Waardevolle technieken voor de toekomst

De wereldwijde bezorgdheid en interesse rond dit onderwerp wordt gerechtvaardigd door de toenemende meldingen van PA-contaminatie. Op vlak van wereldhandel en voedselveiligheid zouden zowel toegankelijke, routinematige kwantificering als meer geavanceerde screeningtechnieken met behulp van CCS-databases meer aandacht moeten krijgen. Op deze manier kan voorkomen worden dat gecontamineerde thee op de markt komt en een ernstig risico vormt voor de volksgezondheid.

 

Bibliografie

REFERENCES

 

1.        Bhambhani S, Kondhare KR, Giri AP. Diversity in Chemical Structures and Biological Properties of Plant Alkaloids. Molecules [Internet]. 2021 Jun 3 [cited 2023 Feb 17];26(11):3374. Available from: https://www.mdpi.com/1420-3049/26/11/3374

2.        Shitan N, Kato K, Shoji T. Alkaloid transporters in plants. Plant Biotechnology [Internet]. 2014;31(5):453–63. Available from: https://www.jstage.jst.go.jp/article/plantbiotechnology/31/5/31_14.1002…

3.        Dzuman Z, Jonatova P, Stranska-Zachariasova M, Prusova N, Brabenec O, Novakova A, et al. Development of a new LC-MS method for accurate and sensitive determination of 33 pyrrolizidine and 21 tropane alkaloids in plant-based food matrices. Anal Bioanal Chem. 2020 Oct 1;412(26):7155–67.

4.        Matsuura HN, Fett-Neto AG. Plant Alkaloids: Main Features, Toxicity, and Mechanisms of Action. Plant Toxins [Internet]. 2015 [cited 2023 Feb 27];1–15. Available from: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-94-007-6728-7_…

5.        War AR, Paulraj MG, Ahmad T, Buhroo AA, Hussain B, Ignacimuthu S, et al. Mechanisms of plant defense against insect herbivores. https://doi.org/104161/psb21663 [Internet]. 2012 [cited 2023 Feb 27];7(10):1306–20. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.4161/psb.21663

6.        Christiansen JL, Joørnsgård B, Buskov S, Olsen CE. Effect of drought stress on content and composition of seed alkaloids in narrow-leafed lupin, Lupinus angustifolius L. European Journal of Agronomy. 1997 Dec 1;7(4):307–14.

7.        Wojtyczka RD, Dziedzic A, Kȩpa M, Kubina R, Kabała-Dzik A, Mularz T, et al. Berberine Enhances the Antibacterial Activity of Selected Antibiotics against Coagulase-Negative Staphylococcus Strains in Vitro. Molecules 2014, Vol 19, Pages 6583-6596 [Internet]. 2014 May 22 [cited 2023 Feb 27];19(5):6583–96. Available from: https://www.mdpi.com/1420-3049/19/5/6583/htm

8.        González-Gómez L, Morante-Zarcero S, Pérez-Quintanilla D, Sierra I. Occurrence and Chemistry of Tropane Alkaloids in Foods, with a Focus on Sample Analysis Methods: A Review on Recent Trends and Technological Advances. Foods [Internet]. 2022 Jan 30 [cited 2023 Feb 22];11(3):407. Available from: https://www.mdpi.com/2304-8158/11/3/407

9.        Wink M. Alkaloids: Toxicology and Health Effects. Encyclopedia of Food and Health [Internet]. 2016 Jan 1 [cited 2023 Feb 27];106–14. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780123849472000209

10.      Cirlini M, Cappucci V, Galaverna G, Dall’Asta C, Bruni R. A sensitive UHPLC-ESI-MS/MS method for the determination of tropane alkaloids in herbal teas and extracts. Food Control. 2019 Nov 1;105:285–91.

11.      Mulder PPJ, Sánchez PL, These A, Preiss‐Weigert A, Castellari M. Occurrence of Pyrrolizidine Alkaloids in food. EFSA Supporting Publications. 2017 Mar 7;12(8).

12.      Adamse P, van Egmond HP, Noordam MY, Mulder PPJ, de Nijs M. Tropane alkaloids in food: poisoning incidents. https://doi.org/103920/QAS20130314 [Internet]. 2014 Jan 28 [cited 2023 Feb 27];6(1):15–24. Available from: https://www.wageningenacademic.com/doi/10.3920/QAS2013.0314

13.      Kohnen-Johannsen KL, Kayser O. Tropane Alkaloids: Chemistry, Pharmacology, Biosynthesis and Production. Molecules 2019, Vol 24, Page 796 [Internet]. 2019 Feb 22 [cited 2023 Feb 27];24(4):796. Available from: https://www.mdpi.com/1420-3049/24/4/796/htm

14.      Dusemund B, Rietjens IMCM, Cartus A, Schaefer B, Lampen A. Pflanzliche Kontaminanten in Lebensmitteln: Vorkommen, Wirkung und Risikobewertung. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz [Internet]. 2017 Jul 1 [cited 2023 Feb 28];60(7):728–36. Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-017-2561-6

15.      Moreira R, Pereira DM, Valentão P, Andrade PB. Pyrrolizidine Alkaloids: Chemistry, Pharmacology, Toxicology and Food Safety. International Journal of Molecular Sciences 2018, Vol 19, Page 1668 [Internet]. 2018 Jun 5 [cited 2023 Mar 24];19(6):1668. Available from: https://www.mdpi.com/1422-0067/19/6/1668/htm

16.      Casado-Hidalgo G, Morante-Zarcero S, Pérez-Quintanilla D, Sierra I. Opium alkaloids in food products: Current and future perspectives. Trends Food Sci Technol. 2021 Feb 1;108:92–102.

17.      Mulac D, Humpf HU. Cytotoxicity and accumulation of ergot alkaloids in human primary cells. Toxicology. 2011 Apr 11;282(3):112–21.

18.      Scientific Opinion on Pyrrolizidine alkaloids in food and feed. EFSA Journal [Internet]. 2011 Nov 1 [cited 2023 Mar 8];9(11). Available from: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2406

19.      Scientific Opinion on Pyrrolizidine alkaloids in food and feed. EFSA Journal. 2011 Nov 1;9(11).

20.      Dietary exposure assessment to pyrrolizidine alkaloids in the European population. EFSA Journal. 2016;14(8).

21.      Dietary exposure assessment to pyrrolizidine alkaloids in the European population. EFSA Journal. 2016;14(8).

22.      Knutsen HK, Alexander J, Barregård L, Bignami M, Brüschweiler B, Ceccatelli S, et al. Risks for human health related to the presence of pyrrolizidine alkaloids in honey, tea, herbal infusions and food supplements. EFSA Journal. 2017 Jul 1;15(7).

23.      NEW MAXIMUM LEVELS OF PYRROLIZIDINE ALKALOIDS | Food Compliance Solutions [Internet]. [cited 2023 Mar 8]. Available from: https://regulatory.mxns.com/en/new-maximum-levels-pyrrolizidine-alkaloi…

24.      Dey P, Kundu A, Kumar A, Gupta M, Lee BM, Bhakta T, et al. Analysis of alkaloids (indole alkaloids, isoquinoline alkaloids, tropane alkaloids). Recent Advances in Natural Products Analysis. 2020 Jan 1;505–67.

25.      Lichman BR. The scaffold-forming steps of plant alkaloid biosynthesis. 2021;

26.      Keuth O, Humpf HU, Fürst P. Determination of pyrrolizidine alkaloids in tea and honey with automated SPE clean-up and ultra-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess [Internet]. 2022 [cited 2023 Feb 28];39(1):149–57. Available from: https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tfac20

27.      Chung SWC, Lam CH. Development of an Analytical Method for Analyzing Pyrrolizidine Alkaloids in Different Groups of Food by UPLC-MS/MS. J Agric Food Chem [Internet]. 2018 Mar 21 [cited 2023 Feb 27];66(11):3009–18. Available from: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jafc.7b06118

28.      Kwon Y, Koo Y, Jeong Y. Determination of pyrrolizidine alkaloids in teas using liquid chromatography–tandem mass spectrometry combined with rapid-easy extraction. Foods [Internet]. 2021 Oct 1 [cited 2023 Feb 28];10(10):2250. Available from: https://www.mdpi.com/2304-8158/10/10/2250/htm

29.      Medicines Agency E. Public statement on the use of herbal medicinal products 1 containing toxic, unsaturated pyrrolizidine alkaloids (PAs) including recommendations regarding contamination of herbal medicinal products with PAs Final Draft discussed by Working Party on Community monographs and. [cited 2023 Feb 27]; Available from: www.ema.europa.eu/contact

30.      Chemische structuur van pyrrolizidine-alkaloïden [3, 4] | Wetenschappelijk schema downloaden [Internet]. [cited 2023 Mar 1]. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Chemical-structure-of-pyrrolizidine…

31.      Chan TYK. Worldwide Occurrence and Investigations of Contamination of Herbal Medicines by Tropane Alkaloids. Toxins 2017, Vol 9, Page 284 [Internet]. 2017 Sep 15 [cited 2023 Feb 27];9(9):284. Available from: https://www.mdpi.com/2072-6651/9/9/284/htm

32.      Knutsen HK, Alexander J, Barregård L, Bignami M, Brüschweiler B, Ceccatelli S, et al. Risks for human health related to the presence of pyrrolizidine alkaloids in honey, tea, herbal infusions and food supplements. EFSA Journal. 2017 Jul 1;15(7).

33.      Coskun O. Separation techniques: Chromatography. North Clin Istanbul [Internet]. 2016 [cited 2023 Mar 2];3(2):156–60. Available from: www.kuzeyklinikleri.com

34.      Rusli H, Putri RM, Alni A. Recent Developments of Liquid Chromatography Stationary Phases for Compound Separation: From Proteins to Small Organic Compounds. Molecules 2022, Vol 27, Page 907 [Internet]. 2022 Jan 28 [cited 2023 Mar 2];27(3):907. Available from: https://www.mdpi.com/1420-3049/27/3/907/htm

35.      Snyder Kirkland LJ. Introduction to Modern Liquid Chromatography. 1979;

36.      Zhao J, Carr PW. An approach to the concept of resolution optimization through changes in the effective chromatographic selectivity. Anal Chem [Internet]. 1999 Jul 15 [cited 2023 Mar 2];71(14):2623–32. Available from: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/ac981321k

37.      Dores-Sousa JL, de Vos J, Eeltink S; Vrije Universiteit Brussel Resolving power in liquid chromatography: A trade-off between efficiency and analysis time. 2019 [cited 2023 Mar 2]; Available from: https://doi.org/10.1002/jssc.201800891

38.      Liquid Chromatography - Chemistry LibreTexts [Internet]. [cited 2023 Mar 2]. Available from: https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplement…

39.      Afeyan NB, Gordon NF, Mazsaroff I, Varady L, Fulton SP, Yang YB, et al. Flow-through particles for the high-performance liquid chromatographic separation of biomolecules: perfusion chromatography. J Chromatogr A. 1990 Oct 19;519(1):1–29.

40.      Normal and Reversed Phase Chromatography for Reliable Polishing | Biopharmaceutical Manufacturing | Merck [Internet]. [cited 2023 Mar 2]. Available from: https://www.merckmillipore.com/BE/fr/products/biopharmaceutical-manufac…

41.      Weston A, Brown PR. HPLC and CE : principles and practice. 1997;280.

42.      Böttcher J, Margraf M, Monks K, Net ; Applications@knauer. HPLC Basics-principles and parameters. [cited 2023 Mar 2]; Available from: www.knauer.net

43.      Murayama C, Kimura Y, Setou M. Imaging mass spectrometry: Principle and application. Biophys Rev [Internet]. 2009 Sep 9 [cited 2023 Mar 2];1(3):131–9. Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s12551-009-0015-6

44.      Kruve A, Rebane R, Kipper K, Oldekop ML, Evard H, Herodes K, et al. Tutorial review on validation of liquid chromatography-mass spectrometry methods: Part II. Vol. 870, Analytica Chimica Acta. Elsevier; 2015. p. 8–28.

45.      Taverniers I, De Loose M, Van Bockstaele E. Trends in quality in the analytical laboratory. II. Analytical method validation and quality assurance. TrAC Trends in Analytical Chemistry. 2004 Sep 1;23(8):535–52.

46.      Inleiding tot LC-MS | SHIMADZU EUROPA [Internet]. [cited 2023 Mar 2]. Available from: https://www.shimadzu.eu/introduction-lc-ms

47.      Romson J, Emmer Å. Mass calibration options for accurate electrospray ionization mass spectrometry. Int J Mass Spectrom. 2021 Sep 1;467:116619.

48.      Nguyen HP, Schug KA, Nguyen HP, Schug KA. The advantages of ESI-MS detection in conjunction with HILIC mode separations: Fundamentals and applications. J Sep Sci [Internet]. 2008 May 1 [cited 2023 Mar 2];31(9):1465–80. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jssc.200700630

49.      Nguyen HP, Schug KA, Nguyen HP, Schug KA. The advantages of ESI-MS detection in conjunction with HILIC mode separations: Fundamentals and applications. J Sep Sci [Internet]. 2008 May 1 [cited 2023 Mar 2];31(9):1465–80. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jssc.200700630

50.      Romson J, Emmer Å. Mass calibration options for accurate electrospray ionization mass spectrometry. Int J Mass Spectrom. 2021 Sep 1;467:116619.

51.      Cha E, Kim S, Kim HJ, Lee KM, Kim KH, Kwon OS, et al. Sensitivity of GC-EI/MS, GC-EI/MS/MS, LC-ESI/MS/MS, LC-Ag+CIS/MS/MS, and GC-ESI/MS/MS for analysis of anabolic steroids in doping control. Drug Test  Anal [Internet]. 2015 Dec 1 [cited 2023 Mar 2];7(11–12):1040–9. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/dta.1906

52.      Ahamad J, Ali F, Sayed MA, Ahmad J, Nollet LML. Basic Principles and Fundamental Aspects of Mass Spectrometry. Mass Spectrometry in Food Analysis. 2022 Mar 9;3–17.

53.      Valaskovic GA, Kelleher NL, Little DP, Aaserud DJ, McLafferty FW. Attomole-Sensitivity Electrospray Source for Large-Molecule Mass Spectrometry. Anal Chem [Internet]. 1995 [cited 2023 Mar 2];67(20):3802–5. Available from: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac00116a030

54.      Romson J, Emmer Å. Mass calibration options for accurate electrospray ionization mass spectrometry. Int J Mass Spectrom. 2021 Sep 1;467:116619.

55.      Koppenaal DW, Barinaga CJ, Denton MB, Sperline RP, Hieftje GM, Schilling GD, et al. MS detectors. Anal Chem [Internet]. 2005 Nov 1 [cited 2023 Mar 2];77(21). Available from: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac053495p

56.      Graham AWG, Ray SJ, Enke CG, Barinaga CJ, Koppenaal DW, Hieftje GM. First distance-of-flight instrument: Opening a new paradigm in mass spectrometry. J Am Soc Mass Spectrom [Internet]. 2011 Jan 20 [cited 2023 Mar 2];22(1):110–7. Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s13361-010-0005-8

57.      Hocart CH. Mass spectrometry: An essential tool for trace identification and quantification. Comprehensive Natural Products II: Chemistry and Biology [Internet]. 2010 Mar [cited 2023 Mar 2];9:327–88. Available from: https://www.researchgate.net/publication/230700844_Mass_Spectrometry_An…

58.      Principe van tandem massaspectrometrie (MS/MS) [39]. | Wetenschappelijk schema downloaden [Internet]. [cited 2023 Mar 8]. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Principle-of-tandem-mass-spectromet…

59.      Righetti L, Dreolin N, Celma A, McCullagh M, Barknowitz G, Sancho J V., et al. Travelling wave ion mobility-derived collision cross section for mycotoxins: Investigating interlaboratory and interplatform reproducibility. J Agric Food Chem [Internet]. 2020 Sep 30 [cited 2023 May 10];68(39):10937–43. Available from: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jafc.0c04498

60.      Righetti L, Bergmann A, Galaverna G, Rolfsson O, Paglia G, Dall’Asta C. Ion mobility-derived collision cross section database: Application to mycotoxin analysis. Anal Chim Acta. 2018 Jul 19;1014:50–7.

61.      Kenderdine T, Nemati R, Baker A, Palmer M, Ujma J, FitzGibbon M, et al. High-resolution ion mobility spectrometry-mass spectrometry of isomeric/isobaric ribonucleotide variants. Journal of Mass Spectrometry. 2020 Feb 1;55(2).

62.      Morris CB, Poland JC, May JC, McLean JA. Fundamentals of Ion Mobility-Mass Spectrometry for the Analysis of Biomolecules. Methods in Molecular Biology [Internet]. 2020 [cited 2023 May 8];2084:1–31. Available from: https://link.springer.com/protocol/10.1007/978-1-0716-0030-6_1

63.      Screening and characterization : Waters [Internet]. [cited 2023 May 8]. Available from: https://ims.waters.com/applications-of-ims-ms/screening-and-characteriz…

64.      Kruve A, Rebane R, Kipper K, Oldekop ML, Evard H, Herodes K, et al. Tutorial review on validation of liquid chromatography-mass spectrometry methods: Part II. Anal Chim Acta. 2015;870(1):8–28.

65.      Mei H, Hsieh Y, Nardo C, Xu X, Wang S, Ng K, et al. Investigation of matrix effects in bioanalytical high-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometric assays: application to drug discovery. Rapid Communications in Mass Spectrometry [Internet]. 2003 Jan 15 [cited 2023 Feb 27];17(1):97–103. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rcm.876

66.      Dreolin N, Foddy H, Adams S, Hird S, Hancock P. Method Development and Validation for the Determination of Pyrrolizidine Alkaloids in a Range of Plant-Based Foods and Honey Using LC-MS/MS.

67.      Shimshoni JA, Duebecke A, Mulder PPJ, Cuneah O, Barel S. Pyrrolizidine and tropane alkaloids in teas and the herbal teas peppermint, rooibos and chamomile in the Israeli market. http://dx.doi.org/101080/1944004920151087651 [Internet]. 2015 Dec 2 [cited 2023 Mar 1];32(12):2058–67. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19440049.2015.1087651

68.      Kaczyński P, Łozowicka B. A novel approach for fast and simple determination pyrrolizidine alkaloids in herbs by ultrasound-assisted dispersive solid phase extraction method coupled to liquid chromatography–tandem mass spectrometry. J Pharm Biomed Anal. 2020 Aug 5;187:113351.

69.      Bodi D, Ronczka S, Gottschalk C, Behr N, Skibba A, Wagner M, et al. Determination of pyrrolizidine alkaloids in tea, herbal drugs and honey. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess [Internet]. 2014 Nov 2 [cited 2023 Feb 28];31(11):1886–95. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19440049.2014.964337

70.      Romera-Torres A, Romero-González R, Martínez Vidal JL, Garrido Frenich A. Simultaneous analysis of tropane alkaloids in teas and herbal teas by liquid chromatography coupled to high-resolution mass spectrometry (Orbitrap). J Sep Sci [Internet]. 2018 May 1 [cited 2023 Mar 6];41(9):1938–46. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jssc.201701485

71.      Bodi D, Ronczka S, Gottschalk C, Behr N, Skibba A, Wagner M, et al. Determination of pyrrolizidine alkaloids in tea, herbal drugs and honey. 2014 [cited 2023 Mar 13]; Available from: https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tfac20

72.      Goscinny S, McCullagh M, Far J, De Pauw E, Eppe G. Towards the use of ion mobility mass spectrometry derived collision cross section as a screening approach for unambiguous identification of targeted pesticides in food. Rapid Communications in Mass Spectrometry [Internet]. 2019 Jul 1 [cited 2023 May 11];33(S2):34–48. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rcm.8395

73.      Carbonell-Rozas L, Hernández-Mesa M, Righetti L, Monteau F, Lara FJ, Gámiz-Gracia L, et al. Ion mobility-mass spectrometry to extend analytical performance in the determination of ergot alkaloids in cereal samples. J Chromatogr A. 2022 Oct 25;1682:463502.

74.      Dzuman Z, Jonatova P, Stranska-Zachariasova M, Prusova N, Brabenec O, Novakova A, et al. Development of a new LC-MS method for accurate and sensitive determination of 33 pyrrolizidine and 21 tropane alkaloids in plant-based food matrices. [cited 2023 Mar 13]; Available from: https://doi.org/10.1007/s00216-020-02848-6

75.      Wu H, Fan D, Cheng J. Development and Validation of an UHPLC–MS/MS Method for the Determination of 32 Pyrrolizidine Alkaloids in Chinese Wild Honey. J AOAC Int [Internet]. 2022 Dec 22 [cited 2023 Mar 13];106(1):56–64. Available from: https://academic.oup.com/jaoac/article/106/1/56/6655681

76.      Shimshoni JA, Duebecke A, Mulder PPJ, Cuneah O, Barel S. Pyrrolizidine and tropane alkaloids in teas and the herbal teas peppermint, rooibos and chamomile in the Israeli market. http://dx.doi.org/101080/1944004920151087651 [Internet]. 2015 Dec 2 [cited 2023 Mar 1];32(12):2058–67. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19440049.2015.1087651

77.      Crews C, Berthiller F, Krska R. Update on analytical methods for toxic pyrrolizidine alkaloids.

78.      SUMMARY REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON PLANTS, ANIMALS, FOOD AND FEED HELD IN BRUSSELS ON 17 SEPTEMBER 2018 (Section Novel Food and Toxicological Safety of the Food Chain). [cited 2023 Apr 18]; Available from: https://circabc.europa.eu/w/browse/6b693e53-a6ac-42e5-8922-b75d2661b3cb

 

Download scriptie (2.03 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Prof. Dr. Chiara Dall'Asta, Prof. Dr. Marthe De Boevre