Over taboes gesproken: psychiatrie en seksualiteit

Chayenne
Krupa

 

Seksualiteit is een complex gegeven dat steeds meer belangstelling krijgt in de media, politiek en de privé sfeer. Nochtans is het stigma hier omtrent nog niet verdwenen. Onder andere wanneer seksualiteit gekoppeld wordt aan psychiatrische hulpverlening heersen er nog verschillende vooroordelen, een gebrek aan kennis en vooral: een buitengewoon taboe.  

Eenzaamheid Psychose

Tot op heden wordt er in zowel de reguliere media, als in wetenschappelijk onderzoek nog te weinig (positieve) aandacht geschonken aan de seksualiteitsbeleving van personen met een psychische kwetsbaarheid. Seksuologe Chayenne Krupa gaf personen met een psychotische stoornis een stem in haar masterproef. De participanten deelden hun verhaal over het onbesproken onderwerp bij uitstek: seksualiteit. Hierbij mocht Chayenne steun ontvangen van haar promotor en tevens geen onbekende in de wereld van de psychiatrie, professor Erik Thys.

Doorheen de interviews werden verschillende ervaringen en gedachtes gedeeld. Er werd zeer openhartig en rauw verteld over een thema waar velen nooit eerder zo diepgaand over mochten spreken. Wat volgt is een summiere samenvatting van de resultaten.

 

De diagnose, een donkere wolk?

Doordat de eerste psychotische symptomen bij de deelnemers reeds optraden tussen 17 en 30 jaar, voelden zij een enorme belemmering in de ontwikkeling van hun seksueel functioneren. Dit gaat namelijk net om een leeftijd waarin sociale vaardigheden en seksualiteit volop ontwikkelen en waar vaak de eerste stappen worden genomen naar intieme relaties. Dit gebrek aan duurzame relaties en intimiteit zorgt ervoor dat velen een negatieve seksuele identiteit ontwikkelen en te maken krijgen met gevoelens van eenzaamheid.

“Ik heb twee psychoses gehad en dat was twee keer tijdens die psychose gebeurd dat ik, euhm, mij afzonderde van de wereld. En wat dat mij vooral bijblijft is dat ik toen het eenzaamste was dat ik ooit bent geweest. En dat ik toen ook wel echt opzoek ging naar intimiteit, maar dat dat mij niet echt lukte.” - Deelnemer 1

 

Vormgeven van je seksualiteit

Zoals hierboven werd beschreven, werden de deelnemers van het onderzoek al op jonge leeftijd gediagnosticeerd. Door de diagnose, de symptomen en de moeilijkheden die het met zich meebrengt, voelden zij zich meer belemmerd in hun seksuele ontwikkeling en bouwden zij minder seksuele ervaringen op. Toch blijken zij naar seksuele intimiteit te verlangen en erover te fantaseren. Hun seksuele behoeftes verschillen daarin weinig van de algemene bevolking. Overwegend bleken deelnemers een negatieve seksualiteitsbeleving te hebben en beschreven ze seksualiteit vooral als een groot gemis. Hierin spelen (zelf)stigma en het daardoor ontstane negatieve zelfbeeld een grote rol.

“Als achttien/twintig jarige zag ik mezelf wel aan het klassieke beeld voldoen, met ook kinderen. En dan, ja ik ben zelf veel bezig met zelfstigma, dat ik dacht van; ik wil dat kind dat niet aandoen, zo een vader als ik.” – Deelnemer 2

 

Spreken over seks(ualiteit)

Spreken over seks en seksualiteit blijkt niet steeds evident te zijn. Deelnemers gaven wisselend aan of en wanneer ze erover spreken met hulpverleners en personen uit hun omgeving. De meesten gaven aan er niet spontaan over te praten. Nochtans blijkt ondersteuning door zorgverleners wel positieve effecten te hebben. Zo kan de juiste begeleiding ervoor zorgen dat personen meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld ontwikkelen.

 

Niet te vergeten… de rol van het zorgsysteem

De seksuele noden van personen met een psychotische aandoening worden zoals hierboven staat beschreven vaak onderschat en hulpverleners hechten nog te weinig belang aan dit onderdeel van personen hun functioneren. Deelnemers aan het onderzoek gaven aan dat ze het moeilijk vinden om dit onderwerp zelf ter sprake te brengen, wat stimulatie en ondersteuning van zorgverleners dus extra belangrijk maakt. Daarnaast benadrukten de deelnemers de meerwaarde van individuele- en groepsgerichte hulpverlening rond dit thema.

 

Conclusie

Er is duidelijk sprake van een eerder negatieve beleving van de seksualiteit bij personen met een psychotische stoornis. Een algemeen gebrek aan kennis, vaardigheden en ervaring belemmeren een positieve ontwikkeling van de seksualiteit. De seksuele identiteit wordt gekleurd door zelfstigmatisering, angst en onzekerheid.

Hoewel het onderzoek slechts vijf deelnemers kende, leveren de resultaten belangrijke inzichten. Deelnemers kregen de kans om hun verhaal in eigen handen te nemen en open te vertellen over ervaringen, gedachten en gevoelens die zij niet eerder op die manier deelden.

Daarnaast biedt de masterproefstudie veel mogelijkheden voor toekomstig onderzoek. Aangehaalde thema’s en hun onderlinge relaties kunnen verder worden uitgewerkt om zo de gevonden resultaten te verdiepen, aan te vullen en te verfijnen.

Ten slotte mag het onderzoek hopelijk een inspiratie betekenen voor hulpverleners om dit thema meer bespreekbaar te maken, om zo mee het taboe te doorbreken en aan te tonen dat seksualiteit een aspect is dat in ieders leven aanwezig mag en kan zijn, in welke vorm dan ook.

 

 

Bibliografie

Referenties

 

Afe, T., Emedoh, T., Ogunsemi, O., & Adegbohun, A. A. (2016). Intimate partner violence, psychopathology and the women with schizophrenia in an outpatient clinic South-South, Nigeria. BMC Psychiatry, 16(1). https://doi.org/10.1186/s12888-016-0898-2

Anderson, R. (2013). Positive sexuality and its impact on overall well-being. Bundesgesundheitsblatt-gesundheitsforschung-gesundheitsschutz, 56(2), 208–214. https://doi.org/10.1007/s00103-012-1607-z

Barker, L., & Vigod, S. N. (2020). Sexual health of women with schizophrenia: A review. Frontiers in Neuroendocrinology, 57, 100840. https://doi.org/10.1016/j.yfrne.2020.100840

Braun, V.&Clarke,       V.         (2006). Using   thematic          analysis           in            psychology.     Qualitative       Research        in         Psychology,    3,77-101.

Brohan, E., Clement, S., Rose, D., Sartorius, N., Slade, M., & Thornicroft, G. (2013). Development and psychometric evaluation of the Discrimination and Stigma Scale (DISC). Psychiatry Research-neuroimaging, 208(1), 33–40. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2013.03.007

Brown, A. S., Lubman, D. I., & Paxton, S. J. (2010). Sexual risk behaviour in young people with first episode psychosis. Early Intervention in Psychiatry, 4(3), 234–242. https://doi.org/10.1111/j.1751-7893.2010.00172.x

Brown, E., Castagnini, E., Langstone, A., Mifsud, N. G., Gao, C. X., McGorry, P. D., Killackey, E., & O’Donoghue, B. (2022). High‐risk sexual behaviours in young people experiencing a first episode of psychosis. Early Intervention in Psychiatry, 17(2), 159–166. https://doi.org/10.1111/eip.13301

Bushong, M. E., Nakonezny, P. A., & Byerly, M. J. (2013). Subjective Quality of Life and Sexual Dysfunction in Outpatients With Schizophrenia or Schizoaffective Disorder. Journal of Sex & Marital Therapy, 39(4), 336–346. https://doi.org/10.1080/0092623x.2011.606884

Caron, J., Lecomte, Y., Stip, E., & Renaud, S. (2005). Predictors of Quality of Lifein Schizophrenia. Community Mental Health Journal, 41(4), 399–417. https://doi.org/10.1007/s10597-005-5077-8

Correa, A. P., Carrillo, R. A., Vega, D. E., Cano, S. G., Arango, L. E., Builes, L. A., García, Á. F., Villa, E. J., Aguirre-Acevedo, D. C., & López-Jaramillo, C. (2020). Sexual and reproductive health in patients with Schizophrenia and Bipolar Disorder. Revista Colombiana De Psiquiatría (english Edition), 49(1), 15–22. https://doi.org/10.1016/j.rcpeng.2018.04.008

De Jager, J., & McCann, E. (2017). Psychosis as a Barrier to the Expression of Sexuality and Intimacy: An Environmental Risk? Schizophrenia Bulletin, sbw172. https://doi.org/10.1093/schbul/sbw172

De Jager, J., Van Greevenbroek, R., Nugter, A., & Van Os, J. (2018). Sexual Expression and It’s Determinants, in People Diagnosed with Psychotic Disorders. Community Mental Health Journal, 54(7), 1082–1088. https://doi.org/10.1007/s10597-018-0285-1

Del Mar Baños-Martín, M., Márquez-Hernández, V. V., Gutiérrez-Puertas, L., Aguilera-Manrique, G., Gutiérrez-Puertas, V., & Granados-Gámez, G. (2017). Sexual Behavior in Patients with Psychosis Admitted to a Hospital Unit. Issues in Mental Health Nursing, 38(6), 473–479. https://doi.org/10.1080/01612840.2017.1284967

Dossenbach, M., Hodge, A., Anders, M., Molnár, B., Peciukaitiene, D., Krupka-Matuszczyk, I., Tatu, M., Bondar, V. M., Pecenak, J., Gorjanc, T., & McBride, M. (2005). Prevalence of sexual dysfunction in patients with schizophrenia: international variation and underestimation. The International Journal of Neuropsychopharmacology, 8(2), 195–201. https://doi.org/10.1017/s1461145704005012

Dumontaud, M., Korchia, T., Khouani, J., Lançon, C., Auquier, P., Boyer, L., & Fond, G. (2020). Sexual dysfunctions in schizophrenia: Beyond antipsychotics. A systematic review. Progress in Neuro-psychopharmacology & Biological Psychiatry, 98, 109804. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2019.109804

Elkington, K. S., Hackler, D., Walsh, T., Latack, J. A., McKinnon, K., Borges, C., Wright, E. R., & Wainberg, M. L. (2013). Perceived Mental Illness Stigma, Intimate Relationships, and Sexual Risk Behavior in Youth With Mental Illness. Journal of Adolescent Research, 28(3), 378–404. https://doi.org/10.1177/0743558412467686

Esan, O., & Esan, A. (2018). Sexual Dysfunction Among Patients With Schizophrenia in Southwest Nigeria. Journal of Sex & Marital Therapy, 44(7), 657–666. https://doi.org/10.1080/0092623x.2018.1447055

Evensen, J., Røssberg, J. I., Barder, H. E., Haahr, U., Hegelstad, W. T. V., Joa, I., Johannessen, J. O., Larsen, T., Melle, I., Opjordsmoen, S., Rund, B. R., Simonsen, E., Sundet, K., Vaglum, P., Friis, S., & McGlashan, T. H. (2012). Apathy in first episode psychosis patients: A ten year longitudinal follow-up study. Schizophrenia Research, 136(1–3), 19–24. https://doi.org/10.1016/j.schres.2011.12.019

Gabay, P. M., Bruno, M. F., & Roldán, E. (2006). [Sexual behavior in patients with schizophrenia: a review of the literature and survey in patients attending a rehabilitation program]. Vertex (Buenos Aires, Argentina), 17(66), 136–144. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16645678/

Gevonden, M., Selten, J., Myin-Germeys, I., De Graaf, R., Have, M. T., Van Dorsselaer, S., Van Os, J., & Veling, W. (2014). Sexual minority status and psychotic symptoms: findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Studies (NEMESIS). Psychological Medicine, 44(2), 421–433. https://doi.org/10.1017/s0033291713000718

GGZ Standaarden - Psychose. (2023, 5 maart). GGZ Standaarden. Geraadpleegd op 5 maart 2023, van https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/psychose/over-psychotisch…

Psychosenet – Informatie over psychose. (2023, 5 maart). Psychosenet. Geraadpleegd op 5 maart 2023, van https://www.psychosenet.be/psychose/

Gijs, L., Aerts, L., Dewitte, M., Enzlin, P., Georgiadis, J., Kreukels, B., & Meuleman, E. (2018). Leerboek seksuologie (3de editie). Bohn Stafleu van Loghum.

Gonzalez-Torres, M. A., Salazar, M., Inchausti, L., Ibáñez, B., Pastor, J. R., Gonzalez, G., Carvajal, M. E., Fernandez-Rivas, A., Madrazo, A., Ruiz, E., & Basterreche, E. (2010). Lifetime Sexual Behavior of Psychiatric Inpatients. The Journal of Sexual Medicine, 7(9), 3045–3056. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2010.01795.x

Grenswijs. (z.d.-c). Grenswijs. https://www.grenswijs.be/seksualiteit-de-psychiatrie

Haldol 2 mg/ml bijsluiter en bij Zivi. (z.d.). Zivi. https://www.zivi.be/nl/bijsluiters/haldol-2-mg-ml

Hariri, A. G., Karadag, F., Gürol, D. T., Aksoy, U., & Tezcan, A. (2009). Sexual problems in a sample of the Turkish psychiatric population. Comprehensive Psychiatry, 50(4), 353–360. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2008.09.009

Hatzenbuehler, M. L., Phelan, J. C., & Link, B. G. (2013). Stigma as a Fundamental Cause of Population Health Inequalities. American Journal of Public Health, 103(5), 813–821. https://doi.org/10.2105/ajph.2012.301069

Huguelet, P., Mohr, S., Miserez, C., Castellano, P. A., Lutz, C., Boucherie, M. G., Yaron, M., Perroud, N., & Demicheli, F. B. (2015). An Exploration of Sexual Desire and Sexual Activities of Women with Psychosis. RERO DOC (Universität Bern), 51(2), 229–238. https://doi.org/10.1007/s10597-014-9768-x

Kelly, D. L., & Conley, R. R. (2004). Sexuality and Schizophrenia: A Review. Schizophrenia Bulletin, 30(4), 767–779. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.schbul.a007130

Knechtering, H., Bruggeman, R., Castelein, S., & Wiersma, D. (2007). Antipsychotica en seksueel functioneren bij mensen met psychosen. Tijdschrift voor psychiatrie, 49(10), 733–742. http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_1677pdf.pdf

Lambert, M. F., Conus, P., Eide, P., Mass, R., Karow, A., Moritz, S., Golks, D., & Naber, D. (2004). Impact of present and past antipsychotic side effects on attitude toward typical antipsychotic treatment and adherence. European Psychiatry, 19(7), 415–422. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2004.06.031

Laxhman, N., Greenberg, L., & Priebe, S. (2017). Satisfaction with sex life among patients with schizophrenia. Schizophrenia Research, 190, 63–67. https://doi.org/10.1016/j.schres.2017.03.005

McIntyre, R. S., McCann, S., & Kennedy, S. H. (2001). Antipsychotic Metabolic Effects: Weight Gain, Diabetes Mellitus, and Lipid Abnormalities. The Canadian Journal of Psychiatry, 46(3), 273–281. https://doi.org/10.1177/070674370104600308

Meston, C. M., & Gorzalka, B. B. (1992). Psychoactive Drugs and Human Sexual Behavior: The Role of Serotonergic Activity. Journal of Psychoactive Drugs, 24(1), 1–40. https://doi.org/10.1080/02791072.1992.10471616

Miclutia, I., Popescu, C., & Macrea, R. (2008). Sexual dysfunctions of chronic schizophrenic female patients. Sexual and Relationship Therapy. https://doi.org/10.1080/14681990701854654

Miller, L., & Finnerty, M. (1996). Sexuality, pregnancy, and childrearing among women with schizophrenia- spectrum disorders. Psychiatric Services, 47(5), 502–506. https://doi.org/10.1176/ps.47.5.502

Montejo, A. L., Majadas, S., Rico-Villademoros, F., Llorca, G., De La Gándara, J., Franco, M., Martín-Carrasco, M., L, A., & Prieto, N. (2010). Frequency of Sexual Dysfunction in Patients with a Psychotic Disorder Receiving Antipsychotics. The Journal of Sexual Medicine, 7(10), 3404–3413. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2010.01709.x

Nyer, M., Kasckow, J., Fellows, I., Lawrence, E. C., Golshan, S., Solorzano, E., & Zisook, S. (2010). The relationship of marital status and clinical characteristics in middle-aged and older patients with schizophrenia and depressive symptoms. PubMed, 22(3), 172–179. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20680190

Östman, M. (2014). Low satisfaction with sex life among people with severe mental illness living in a community. Psychiatry Research-neuroimaging, 216(3), 340–345. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2014.02.009

Raja, M., & Azzoni, A. (2003). Sexual behavior and sexual problems among patients with severe chronic psychoses. European Psychiatry, 18(2), 70–76. https://doi.org/10.1016/s0924-9338(03)00009-9

Savla, G. N., Vella, L., Armstrong, C. C., Penn, D. L., & Twamley, E. W. (2013). Deficits in Domains of Social Cognition in Schizophrenia: A Meta-Analysis of the Empirical Evidence. Schizophrenia Bulletin, 39(5), 979–992. https://doi.org/10.1093/schbul/sbs080

Seeman, M. V. (2013). When and How Should I Tell? Personal Disclosure of a Schizophrenia Diagnosis in the Context of Intimate Relationships. Psychiatric Quarterly, 84(1), 93–102. https://doi.org/10.1007/s11126-012-9230-6

ŠKodlar, B., & Nagy, M. Z. (2009). Sexuality and psychosis. Psychiatria Danubina, 21, 111–116.

Van der Poorten, T. (2020, mei). SEKSUALITEIT EN PSYCHOTISCHE STOORNISSEN Een systematische literatuurstudie.

Stusiński, J., Merk, W., & Lew-Starowicz, M. (2022). Dyadic relationships of people with schizophrenia. Psychiatria Polska, 56(4), 861–876. https://doi.org/10.12740/pp/138743

Thornicroft, G., Brohan, E., Rose, D., Sartorius, N., & Leese, M. (2009). Global pattern of experienced and anticipated discrimination against people with schizophrenia: a cross-sectional survey. The Lancet, 373(9661), 408–415. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(08)61817-6

Vickers, M. H., Choi, Y. Y., Eriksson, L., Polyakova-Nelson, Y., Jokovic, Z., Parker, S. C., Moudgil, V., Dean, J., Debattista, J., & Scott, J. (2022). Sexual and Reproductive Health in Adolescents and Young Adults With Psychotic Disorders: A Scoping Review. Schizophrenia Bulletin, 49(1), 108–135. https://doi.org/10.1093/schbul/sbac114

Volman, L., & Landeen, J. (2007). Uncovering the sexual self in people with schizophrenia. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 14(4), 411–417. https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2007.01099.x

Wainberg, M. L., Cournos, F., Wall, M. M., Pala, A. N., Mann, C. G., Pinto, D. C. G. A., Pinho, V., & McKinnon, K. (2016). Mental illness sexual stigma: Implications for health and recovery. Psychiatric Rehabilitation Journal, 39(2), 90–96. https://doi.org/10.1037/prj0000168

Whisman, M. A., Johnson, D., Li, A., & Robustelli, B. L. (2014). Intimate relationship involvement, intimate relationship quality, and psychiatric disorders in adolescents. Journal of Family Psychology, 28(6), 908–914. https://doi.org/10.1037/fam0000026

Yee, O. S., Ramli, E. R. M., & Ismail, H. C. (2014). Remitted Male Schizophrenia Patients with Sexual Dysfunction. The Journal of Sexual Medicine, 11(4), 956–965. https://doi.org/10.1111/jsm.12246

Zemishlany, Z., & Weizman, A. (2008). The Impact of Mental Illness on Sexual Dysfunction. In KARGER eBooks (pp. 89–106). https://doi.org/10.1159/000126626

 

Download scriptie (1.06 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Erik Thys