Het feministische verhaal van de éénkindpolitiek.

Yingwa
Sun

Graag wil ik dit artikel beginnen met een bekende quote van David Hume, een filosoof en geschiedschrijver uit de tijd van de Verlichting.

“There is no such thing as freedom of choice unless there is freedom to refuse.”

Het idee dat er enkel vrijheid van keuze kan bestaan als de mogelijkheid tot weigeren er tegenover staat vormt de basis van mijn onderzoek. Om je als lezer te betrekken bij dit onderzoek wil ik graag de nadruk leggen op het persoonlijke aspect ervan aan de hand van een situatieschets die mijn eigen ervaring met dit beleid illustreert.

Mijn verhaal naar de wereld toe.

Geboren in de winter van 1996 in een onbekende Noord-Chinese stad, in een liefhebbende familie dat naar een kind verlangde, werd haar komst niet gevierd - ze bracht de eerste jaren van haar leven door zonder naam en hield haar bestaan geheim.

Ik was als kind gewild, Een foto van mijn jeugd, om het persoonlijke van dit onderzoek naar boven te brengenmaar toch werd ik verborgen gehouden omdat ik zonder geboortecertificaat geboren was onder het éénkindbeleid. Toen ik wat ouder was, verhuisde ik met mijn familie naar Beijing waar dit soort ervaringen niet gebruikelijk waren, waardoor ik me soms alleen voelde. Het verhaal van mijn vroege jeugd klinkt buitenaards en fictief, en toch is dit de harde realiteit voor mezelf en vele anderen.

In de zomer van 2021 verhuisde ik naar België en begon ik Nederlands te leren, met als doel me in te schrijven voor mijn droomopleiding Gender en Diversiteit. Gemotiveerd om op deze manier een onderzoek te voeren naar het beleid dat het leven van miljoenen heeft beïnvloed heb ik mijn scriptie toegewijd aan het onderzoek van het driekindbeleid en gendergelijkheid in China.

Éénkindpolitiek en China.

Het is onmogelijk om het geboortebeleid van China te bekijken zonder op zijn minst even stil te staan bij het éénkindbeleid. Hoewel het officiële beleid pas in 1980 van kracht ging, kampte China al met demografische problemen alvorens de oprichting van de volksrepubliek.

Al decennialang was het voor beleidsmakers moeilijk om de nationale middelen op een efficiënte manieren te beheren. Uiteindelijk is het deze problematiek die ervoor zorgde dat het éénkindbeleid in leven werd geroepen als oplossing voor de trage economische ontwikkeling van het land.

Maar voor een land zo groot als China, is het altijd een uitdaging om een beleid op nationaal niveau uit te voeren. De implementatie van dit beleid op lokaal niveau was vaak problematisch en leidde soms tot extreme acties zoals gedwongen abortus, sterilisatie of grote boetes voor de families die de regels overtreden.

Veel van de kinderen geboren in deze periode werden verborgen gehouden om dergelijke straffen te vermijden. Dit verklaart ook waarom er vaak zo veel negatieve reacties naar boven komen wanneer er wordt gesproken over de éénkindpolitiek. Dit maakt het moeilijk om met een kritisch oog naar het beleid te kijken, toch er ook enkele positieve dingen uit voortgevloeid. 

De enige dochter.

In China, net zoals veel andere Aziatische culturen is er een zeer sterke voorkeur voor zonen. Dit wordt vaak verklaard door de historische band met landbouw en de behoefte aan meer arbeidskrachten. Maar ook de noodzaak om de “familienaam” voort te zetten draagt hieraan bij.

Door deze culturele fenomenen krijgen jonge meisjes vaak minder kansen dan hun broers. Onder de éénkindpolitiek hadden gezinnen in veel regio’s niet langer de mogelijkheid om meer dan één kind te krijgen waardoor ze hun dochters niet langer konden vergelijken met hun potentiële zoon.

Samen met andere pro-feministische slogans zoals “Vrouwen kunnen de helft van de hemel dragen” en de campagnes die werden gevoerd rond gelijke kansen op onderwijs en het recht op werk, kregen veel enige dochters meer middelen waar hun moeders en grootmoeders nog maar van konden dromen.

In een zekere zin heeft het éénkindbeleid een grote verandering teweeggebracht bij de moderne Chinese cultuur en hoe zij familierelaties en genderrollen benaderen, hoewel deze overwinning maar van korte duur was.

Meer kinderen, meer vrijheid?

Vanaf het begin van de 21e eeuw onderging de Chinese demografie nogmaals een drastische verandering, sinds het begin van de eeuw speelt er een grotere ongebalanceerde verhouding bij zowel de leeftijd als gender dan ooit.

Problemen als gevolg van de vergrijzing en de onevenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen, waarbij er vooral in landelijke gebieden te veel mannen en te weinig vrouwen zijn, beginnen zich op te dringen. Daarom werd het éénkindbeleid omgezet naar een tweekindbeleid, wat na korte tijd verder werd uitgebreid naar een driekindbeleid in een poging om de littekens van het oude beleid te kunnen genezen

Echter, met de snelle economische ontwikkeling en de jarenlange inspanningen om de genderrollen op zijn kop te zetten, is de jongere generatie van Chinese vrouwen niet langer bereid om de huishoudelijke rol in zijn geheel op zich te nemen. We zien dus dat de invoer van het driekindbeleid niet genoeg is om jonge gezinnen te stimuleren om meer kinderen te krijgen.

Het driekindbeleid werd gezien als een grote overwinning voor vrouwen omdat dit hen zou toelaten om hun reproductieve vrijheid uit te oefenen. Maar is dit wel degelijk zo?

Na de invoer van het driekindbeleid in 2021, volgde er ook een grote verschuiving in de media. Tv-shows en andere vormen van media, over grote gezinnen en de waarde ervan kregen al de aandacht. Alleenstaande vrouwen ouder dan 25 worden vaak beschreven als “leftover women”, veel vrouwen worden gediscrimineerd bij het zoeken naar werkgelegenheid, en worden aangemoedigd om thuis te blijven en meer kinderen te krijgen.

Is het driekindbeleid echt een verbetering geweest voor de rechten van vrouwen, of is dit het begin van een nieuwe golf van inbreuken op de reproductieve vrijheid van vrouwen?

Vanwege het jonge karakter van het beleid is het moeilijk om hier een definitief antwoord op te geven, en enkel een verdere analyse doorheen de tijd zal meer duidelijkheid scheppen over de gevolgen ervan. Eén ding is wel zeker: de tijd van de enige dochter is voorbij, en de aanpak rond de emancipatie van vrouwen zal een andere vorm aannemen onder het nieuwe beleid.

Bibliografie

Agence France-Presse. (2016, July 1). Myanmar women lured into China by promise of work only to be forced into marriage. South China Morning Post. https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/1984086/myanmar-w…

Alexander-Floyd, N. G. (2012). Disappearing Acts: Reclaiming Intersectionality in the Social Sciences in a Post-Black Feminist Era. Feminist Formations, 24(1), 1–25. https://doi.org/10.1353/ff.2012.0003

Andors, P. (1983). The Unfinished Liberation of Chinese Women, 1949-1980. Indiana University Press, 17(4), 615. https://doi.org/10.2307/492925

Anonymous (2021, March, 21st). yī gè cháo shàn běn dì nǚ hái shuō yī xià cháo shàn de zhòng nán qīng nǚ [A Chaoshan Girl’s Take on the Son Preference], [Weibo]. Retrieved from

https://weibo.com/3764674343/K7fKDlTP1

Asiannews (2005, September, 20th). zhōng guó zhèng fǔ chéng rèn chū xiàn guò “ qiáng zhì jié yù hé duò tāi ” xiàn xiàng [Chinese Government Admits 'Forced Birth Control and Abortion']. https://www.asianews.it/news-zh/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6…

Attané, I. (2002). China’s Family Planning Policy: An Overview of Its Past and Future. Studies in Family Planning, 33(1), 103–113. https://doi.org/10.1111/j.1728-4465.2002.00103.x

Attané, I. (2022). China’s new three-child policy: What effects can we expect? Population and Societies, N° 596(1), 1–4. https://doi.org/10.3917/popsoc.596.0001

Banister, J. (1991). China’s Changing Population. In Stanford University Press eBooks. https://doi.org/10.1515/9780804765701

Barlow, T. E. (2004). The Question of Women in Chinese Feminism. In Duke University Press eBooks. https://doi.org/10.1215/9780822385394

Beijing Evening News (2022, April, 19th ) jiàn dìng tāi ér xìng bié bèi míng lìng jìn zhǐ dàn réng yǒu jī gòu “ dǐng fēng shàng ” [Determining the gender of the fetus is banned, but there are still institutions fighting the Regulation]. https://news.cctv.com/2022/04/19/ARTIexrxfGPbzdlYEAgDhsdH220419.shtml

Boehmer, E. (2006). Postcolonialism. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=V…

Bouk, D. (2018). Generation Crisis: How Population Research Defined the Baby Boomers. Modern American History, 1(3), 321–342. https://doi.org/10.1017/mah.2018.31

Brah, A., & Phoenix, A. (2004). Ain’t I A Woman? Revisiting Intersectionality. Virtual Commons - Bridgewater State University. https://vc.bridgew.edu/jiws/vol5/iss3/8/

Cheng, C.-K. (1944). Familism the Foundation of Chinese Social Organization. https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/josf23&div=17&g_se…

Chilisa, B., & Ntseane, G. (2010). Resisting dominant discourses: implications of indigenous, African feminist theory and methods for gender and education research. Gender and Education, 22(6), 617–632. https://doi.org/10.1080/09540253.2010.519578

China’s Family Planning Policy: An Overview of Its Past and Future on JSTOR. (n.d.). https://www.jstor.org/stable/2696336

China Digital Times (2018, July, 19th)【 wǎng luò mín yì 】 wǒ men yǎng de shì hái zi bù shì jiǔ cài [[Online Proposal] We Raise Children, Not Chives]. https://chinadigitaltimes.net/chinese/589790.html

Choo, H. Y., & Ferree, M. M. (2010). Practicing Intersectionality in Sociological Research: A Critical Analysis of Inclusions, Interactions, and Institutions in the Study of Inequalities. Sociological Theory, 28(2), 129–149. https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2010.01370.x

Coale, A. J., & Banister, J. (1994). Five Decades of Missing Females in China. Demography, 31(3), 459–479. https://doi.org/10.2307/2061752

Collins, P. H. (1990). Black Feminist Thought in the Matrix of Domination. http://www.hartford-hwp.com/archives/45a/252.html

Collins, P. H. (2015). Intersectionality’s Definitional Dilemmas. Annual Review of Sociology, 41(1), 1–20. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073014-112142

Confucius, Legge, J., Chai, C., & Chai, W. (1967). Li chi : book of rites : an encyclopedia of ancient ceremonial usages, religious creeds, and social institutions. In University Books. https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB04431231

Dai, M., Zheng, L. (2018, March, 14th). shān dōng bǎi rì wú hái yùn dòng : yě gǒu diāo zhe yīng shī mǎn jiē pǎo [Shandong Hundred Days Without Children Campaign: Wild Dogs Running All Over the Streets with Baby Corpses]. https://www.ntdtv.com/gb/2018/03/14/a1367268.html

Davidson, H. (2021, May 18). China divorces drop 70% after controversial ‘cooling off’ law. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2021/may/18/china-divorces-drop-70-af…

Davis, K. (2008). Intersectionality as buzzword. Feminist Theory, 9(1), 67–85. https://doi.org/10.1177/1464700108086364

Davis, M. R. (1971). That’s Interesting! Philosophy of the Social Sciences, 1(2), 309–344. https://doi.org/10.1177/004839317100100211

Davis, M. R. (1986). “That’s Classic!” The Phenomenology and Rhetoric of Successful Social Theories. Philosophy of the Social Sciences, 16(3), 285–301. https://doi.org/10.1177/004839318601600301

DeGood, K. (2011). Aging in Place, Stuck without Options: Fixing the Mobility Crisis Threatening the Baby Boom Generation. https://trid.trb.org/view/1105600

Dong, Z., Alhaj-Yaseen, Y. S., Jiao, Y., & Zhong, Y. (2021). Surplus men and scarce women: The impact of mating competition on the desire for sons in China *. Pacific Economic Review, 26(3), 339–371. https://doi.org/10.1111/1468-0106.12349

Du, E. (2022, May 15). “Women Hold Up Half the Sky”: A Woman’s Role during the Cultural Revolution – AAH 194: Visual Culture in Communist China. https://muse.union.edu/aah194-sp22/2022/05/15/women-hold-up-half-the-sk…

Ebert, T. L. (1996). For a Red Pedagogy: Feminism, Desire, and Need. College English, 58(7), 795. https://doi.org/10.2307/378415

Edlund, L. (1999). Son preference, sex ratios, and marriage patterns.Journal of Political Economy,107(6, Part 1),1275–1304

Fakude, Q. B. A. (2021, August 27). What does the three-child policy mean for women’s empowerment in China? Afrasid. https://afrasid.org/index.php/publications/articles-2/85-what-does-the-…

Fang, Y. (2012) “shèng nǚ ” jí hé : guó chǎn diàn shì jù zhōng de nǚ xìng kè bǎn yìn xiàng fēn xī . [A Collection of "Leftover Women": An Analysis of Female Stereotypes in Domestic TV Dramas.]

Fennell, S., & Arnot, M. (2008). Decentring hegemonic gender theory: the implications for educational research. Compare, 38(5), 525–538. https://doi.org/10.1080/03057920802351283

Fincher, L. H. (2014). Leftover Women: The Resurgence of Gender Inequality in China. Gender & Development, 22(3), 587–589. https://doi.org/10.1080/13552074.2014.963365

Fincher, L. H. (2021, June 7). China’s government wants families to have more children. Chinese women don’t. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/06/07/china-three-child-fem…

Fischer-Tiné, H., & Mann, M. (2004). Colonialism as Civilizing Mission. Google Books. https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=xOWLCCWsVR8C&oi=fnd&pg=PA1&d…

Fong, M., & Wang, Y. (2022, July 5). How to fix China’s Population Crisis: Say Sorry to Women. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2022/07/05/how-fix-chinas-population-crisis-sa…

Fong, V. L. (2002). China’s One-Child Policy and the Empowerment of Urban Daughters. American Anthropologist, 104(4), 1098–1109. https://doi.org/10.1525/aa.2002.104.4.1098

Ford, D. Y., & Lee, S. J. (1996). Unraveling the “Model Minority” Stereotype: Listening to Asian American Youth. Journal of Negro Education, 65(2), 248. https://doi.org/10.2307/2967321

Go, T. (1939). The Future of Foreign Concessions in China on JSTOR. https://www.jstor.org/stable/pdf/2750716.pdf?refreqid=excelsior%3A0866a…

Grande, S. (2003). Whitestream feminism and the colonialist project: A review of contemporary feminist pedagogy and praxis. Educational Theory, 53(3), 329–346. https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.2003.00329.x

Gul, F. A., & Lu, H. (2011). Population and employment. In Elsevier eBooks (pp. 1–31). https://doi.org/10.1016/b978-1-84334-628-9.50001-6

Guo, E., & Yan, R. (2020, December 6). Under Zhuantaiwan scam, post-90s parents are creating intersex children. The Paper. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10291974

Gupta, M., Zhenghua, J., Bohua, L., Zhenming, X., Chung, W., & Hwa-Ok, B. (2003). Why is Son preference so persistent in East and South Asia? a cross-country study of China, India and the Republic of Korea. Journal of Development Studies, 40(2), 153–187. https://doi.org/10.1080/00220380412331293807

Hancock, A. (2007). Intersectionality as a Normative and Empirical Paradigm. Politics & Gender, 3(02). https://doi.org/10.1017/s1743923x07000062

Hardee, K., Xie, Z., & B, G. (2004). Family Planning and Women’s Lives in Rural China. International Family Planning Perspectives, 30(02), 68–76. https://doi.org/10.1363/3006804

HeinOnline. (2021, March 8). Assessing Asylum Claims from Children Born in Violation of China’s One-Child Policy: What the United States Can Learn from Australia. https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/wisint27&di…

Hemmings, C. (2005). Telling feminist stories. Feminist Theory, 6(2), 115–139. https://doi.org/10.1177/1464700105053690

Hernandez, J. (2023, January 17). Here’s why China’s population dropped for the first time in decades. NPR. https://www.npr.org/2023/01/17/1149453055/china-records-1st-population-…

Hesketh, T., Lu, L., & Xing, Z. W. (2011). The consequences of son preference and sex-selective abortion in China and other Asian countries. Canadian Medical Association Journal, 183(12), 1374–1377. https://doi.org/10.1503/cmaj.101368

Hou, P. (2021) 《 wǒ zhī chí shēng sān tāi 》 xuān chuán shì pín zài zhōng guó huǒ le gū jì qī zi men kàn wán zhí jiē qì yūn! [ The promotional video of "I Support Three Children" has become popular in China. It is cause]. https://www.redants.sg/good-reads/story20210622-5264

Hou, Y. (2010). Housing price bubbles in Beijing and Shanghai? International Journal of Housing Markets and Analysis, 3(1), 17–37. https://doi.org/10.1108/17538271011027050

Hung, A. W. (2021). Tortured between Two Hells: A Qualitative Analysis of the Collective Social Normalization of the Trafficking of Brides from Myanmar to China. Journal of Human Trafficking, 1–13. https://doi.org/10.1080/23322705.2021.1934310

International Conference on Population and Development Programme of Action. (2014). United Nations Population Fund. https://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-…

Jacob, C. (2023, April 10). China is facing a population crisis but some women continue to say “no” to having babies. CNBC. https://www.cnbc.com/2023/04/10/china-faces-low-birth-rate-aging-popula…

Jiang, Q., & Sánchez-Barricarte, J. J. (2013). Socio-Demographic Risks and Challenges of Bare-Branch Villages in China. Asian Social Work and Policy Review, 7(2), 99–116. https://doi.org/10.1111/aswp.12010

Jinxia, D. (2002). Women, Sport and Society in Modern China: Holding up More than Half the Sky. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA61811000

Kim, S., Brown, K. M., & Fong, V. L. (2018). How flexible gender identities give young women advantages in China’s new economy. Gender and Education, 30(8), 982–1000. https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1274380

Kim, S., & Fong, V. L. (2014). A Longitudinal Study of Son and Daughter Preference among Chinese Only-Children from Adolescence to Adulthood. China Journal, 71, 1–24. https://doi.org/10.1086/674551

Kuang, L., Liang, Y., Mei, J., Zhao, J., Wang, Y., Liang, H., & Shi, L. (2015). Family practice and the quality of primary care: a study of Chinese patients in Guangdong Province. Family Practice, 32(5), 557–563. https://doi.org/10.1093/fampra/cmv064

Lhomme, L., Zhong, S., & Du, B. (2021, April 9). Demi Bride Trafficking: A Unique Trend of Human Trafficking from South-East Asia To China. Virtual Commons - Bridgewater State University. https://vc.bridgew.edu/jiws/vol22/iss3/4/

Li, J. (2022a, July 20). China’s propaganda journey from “only one child is good” to the three-child policy. Quartz. https://qz.com/2015205/chinas-propaganda-journey-from-one-child-to-thre…

Li, J. (2022b, July 20). China’s propaganda journey from “only one child is good” to the three-child policy. Quartz. https://qz.com/2015205/chinas-propaganda-journey-from-one-child-to-thre…

Li, N. (2011, May, 10th). shào shì qì ér bào lù jì shēng guǎn lǐ luàn xiàng [The Orphans of Shao Expose the Chaos of Family Planning Management]. http://pinglun.youth.cn/zqsp/201105/t20110510_1577255.htm

Liu, C., Munakata, T., & Onuoha, F. N. (2005). Mental health condition of the only-child: a study of urban and rural high school students in China. PubMed, 40(160), 831–845. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16468675

Liu, F. (2006). Boys as only‐children and girls as only‐children—parental gendered expectations of the only‐child in the nuclear Chinese family in present‐day China. Gender and Education, 18(5), 491–505. https://doi.org/10.1080/09540250600881626

Ma, S. (2021, August 2). No, a Three-Child Policy Alone Will Not Save China from an Impending Demographic Crisis. New Perspectives on Asia | CSIS. https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/no-three-child-policy-…

Mandel, D. R. (2005). “Managed democracy”: Capital and state in Russia. Debatte, 13(2), 117–136. https://doi.org/10.1080/09651560500306762

Mao, Z. (1949, September). THE BANKRUPTCY OF THE IDEALIST CONCEPTION OF HISTORY. https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-4/…

Marinelli, M. (2009). Making concessions in Tianjin: heterotopia and Italian colonialism in mainland China. Urban History, 36(3), 399–425. https://doi.org/10.1017/s0963926809990150

Maugham, W. S. (1922). On a Chinese Screen. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA8221524X

McCall, L. (2005). The Complexity of Intersectionality. Signs, 30(3), 1771–1800. https://doi.org/10.1086/426800

Meinhof, M. (2017). Colonial temporality and Chinese national modernization discourses. www.inter-disciplines.org. https://doi.org/10.4119/indi-1037

Merli, M. G., & Raftery, A. E. (2000). Are births underreported in rural China? Manipulation of statistical records in response to China’s population policies. Demography, 37(1), 109-126.

Mills, S. (2008). Language and sexism - Sheffield Hallam University Research Archive. http://shura.shu.ac.uk/3855/

Mishra, R. (2013). Postcolonial feminism: Looking into within-beyond-to difference. https://www.semanticscholar.org/paper/Postcolonial-feminism%3A-Looking-…

Mosher, S. W. (1993). A Mother’s Ordeal: One Woman’s Fight Against China’s One-Child Policy. https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA24143265

Moyn, S. (2010). Human Rights in History | The Nation. The Nation. https://www.thenation.com/article/archive/human-rights-history/

Mungello, D. E. (2008). Drowning girls in China : female infanticide since 1650. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA86707166

Nagatomi, H. (2020). The quest for family revolution in late Qing and early Republican China 1895–1923. Journal of Modern Chinese History, 14(2), 334–336. https://doi.org/10.1080/17535654.2020.1853421

National Bureau of Statistics of China. (2023). National Economy Withstood Pressure and Reached a New Level in 2022. http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202301/t20230117_1892094.h…

Nortick, R. (2006). Singled Out: A Proposal to Extend Asylum to the Unmarried Partners of Chinese Nationals Fleeing the One-Child Policy. Fordham Law Review 75 Fordham L. Rev. https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/flr75&div=81&g_sen…

Ojsadmin. (2017). American Journal of Islamic Social Sciences. The American Journal of Islamic Social Sciences, 33(1), 37. https://doi.org/10.35632/ajiss.v33i1.35

Oyěwùmí, O. (1997). The Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender Discourses. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA35591042

Pang, J. (2015). The Orphans of Shao. Women’s Rights in China. https://books.google.be/books/about/The_Orphans_of_Shao.html?id=UfD3DwA…

Park, Y., & Rajan, R. S. (2005). A Companion to Postcolonial Studies. https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=Xdnk8v-H9HIC&oi=fnd&pg=PA53&…

Population Pyramids of the World from 1950 to 2100. (n.d.). PopulationPyramid.net. https://www.populationpyramid.net/china/1950/

Poston, D. L. (2002). SON PREFERENCE AND FERTILITY IN CHINA. Journal of Biosocial Science, 34(3), 333–347. https://doi.org/10.1017/s0021932002003334

Quigley, H. S. (1928). Foreign Concessions in Chinese Hands on JSTOR. https://www.jstor.org/stable/pdf/20028673.pdf?refreqid=excelsior%3A6f0e…

RNZ News. (2021, August 13). China’s three-child policy campaign leaves many sceptical. RNZ. https://www.rnz.co.nz/news/world/449168/china-s-three-child-policy-camp…

Runyan, A. S. (2018). What Is Intersectionality and Why Is It Important? AAUP. https://www.aaup.org/article/what-intersectionality-and-why-it-important

Scharping, T. (2005). Birth Control in China, 1949-2000. Population Policy and Demographic Development. China Perspectives, 2005(3). https://doi.org/10.4000/chinaperspectives.484

Shu, Y., Hu, Q., Xu, F., & Bian, L. (2022). Gender stereotypes are racialized: A cross-cultural investigation of gender stereotypes about intellectual talents. Developmental Psychology, 58(7), 1345–1359. https://doi.org/10.1037/dev0001356

Tomlinson, B. (2013). To Tell the Truth and Not Get Trapped: Desire, Distance, and Intersectionality at the Scene of Argument. Signs, 38(4), 993–1017. https://doi.org/10.1086/669571

Tone, S. (2023, March 31). Can a Cleanup Campaign Cleanse This Misogynist Online Forum? #SixthTone. https://www.sixthtone.com/news/1012616

Tong, Y. (2022, August 23). Sidebar: Sex ratios around the world. Pew Research Center’s Religion & Public Life Project. https://www.pewresearch.org/religion/2022/08/23/sidebar-sex-ratios-arou…-

world/#:~:text=At%20any%20given%20time%2C%20there,according%20to%20the%20United%20Nations.

Truth, S. (1851). Ain’t I A Woman? https://www.sojournertruth.com/p/aint-i-woman.html

Tsui, M., & Rich, L. (2002). The Only Child and Educational Opportunity for Girls in Urban China. Gender & Society, 16(1), 74–92. https://doi.org/10.1177/0891243202016001005

Tucker, J. D., Henderson, G. E., Wang, T., Huang, Y., Parish, W. L., Pan, S. M., Chen, X., & Cohen, M. S. (2005). Surplus men, sex work, and the spread of HIV in China. AIDS, 19(6), 539–547. https://doi.org/10.1097/01.aids.0000163929.84154.87

UNFPA. (2021, December 1). Gender equality and women’s empowerment. UNFPA China. https://china.unfpa.org/en/topics/gender-equality-and-women%E2%80%99s-e…

United Nations. (2023). China Birth Rate 1950-2023 - World Population Prospects. MacroTrends. https://www.macrotrends.net/countries/CHN/china/birth-rate

Wang, F., Cai, Y., & Gu, B. (2013). Population, Policy, and Politics: How Will History Judge China’s One-Child Policy? Population and Development Review, 38, 115–129. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2013.00555.x

Wang, S., & Shane, D. (2019, April 16). Jack Ma endorses China’s controversial 12 hours a day, 6 days a week work culture. CNN. https://edition.cnn.com/2019/04/15/business/jack-ma-996-china/index.html

Wang, W. H. (2005). Son preference and educational opportunities of children in China— “I wish you were a boy!” Gender Issues, 22(2), 3–30. https://doi.org/10.1007/s12147-005-0012-4

Wang, Y. (2023, February 23). It’s time to abolish China’s three-child policy. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2023/02/22/its-time-abolish-chinas-three-child…

Watson, R. S., & Ebrey, P. (1992). Marriage and Inequality in Chinese Society. In University of California Press eBooks. https://doi.org/10.1525/california/9780520069305.001.0001

Watts, J. (2005). Chinese officials accused of forcing abortions in Shandong. The Lancet, 366(9493), 1253. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(05)67510-1

Wei, S., & Zhang, X. (2011). The Competitive Saving Motive: Evidence from Rising Sex Ratios and Savings Rates in China. Journal of Political Economy, 119(3), 511–564. https://doi.org/10.1086/660887

Williamson, N. E. (1976). Sons or Daughters: A Cross-Cultural Survey of Parental Preferences. Population and Development Review, 3(3), 338. https://doi.org/10.2307/1971920

Wolf, A. P., & Huang, C. (1981). Marriage and Adoption in China, 1845-1945. The American Historical Review, 86(2), 438. https://doi.org/10.2307/1857549

World Health Organization. (2017). Sexual health and its linkages to reproductive health: an operational approach.

Wu, B. (2011). Consumption and the progress of social civilization. In Elsevier eBooks. Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/b978-1-907568-07-7.50010-9

Xu, D., & Li, X. (2014). HOW LONG CAN THE HIGH SAVINGS RATIO LAST? In WORLD SCIENTIFIC eBooks (pp. 171–194). https://doi.org/10.1142/9789814525251_0007

Yan, Y. (2016). Intergenerational Intimacy and Descending Familism in Rural North China. American Anthropologist, 118(2), 244–257. https://doi.org/10.1111/aman.12527

Yan, Y. (2018). Neo-Familism And The State In Contemporary China. https://www.jstor.org/stable/45172908

Yang, S. (2021, August 13). China holds competition for public to come up with three-child policy slogans but many are unimpressed. ABC News. https://www.abc.net.au/news/2021-08-14/china-three-child-policy-competi…

Ye, J. (2012, December 12). The art and science of predicting a baby’s gender - Lifestyle - Chinadaily.com.cn. https://www.chinadaily.com.cn/life/2012-12/12/content_16010379.htm

Yeung, J., & Gan, N. (2021, June 7). Chinese women were already discriminated in the workplace. A three-child policy might make things worse. CNN. https://edition.cnn.com/2021/06/05/business/china-three-child-policy-di…

Yi, W. (2020, May 30). Filial Piety Obligatory in a Dramatically Aging Chinese Society. nippon.com. https://www.nippon.com/en/features/c02805/#:~:text=%E2%80%9COf%20all%20…

Yuval-Davis, N. (2006). Intersectionality and Feminist Politics. European Journal of Women’s Studies, 13(3), 193–209. https://doi.org/10.1177/1350506806065752

Zang, Z., Qiang, S., & Bian, Q. (1997). China Can Say No1. Index on Censorship, 26(1), 60–63. https://doi.org/10.1177/030642209702600112

Zeng, Y., & Wu, D. (2000). Regional analysis of divorce in China since 1980. Demography, 37(2), 215–219. https://doi.org/10.2307/2648123

Zeng, Y. X., & Hesketh, T. (2016). The effects of China’s universal two-child policy. The Lancet, 388(10054), 1930–1938. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(16)31405-2

Zhang, C., Wei, L., Zhu, Y., Teng, L., Zhang, W., Xu, J., Qin, M., Jiang, N., Alias, H., & Wong, L. P. (2022). Fertility intentions among young people in the era of China’s three–child policy: a national survey of university students. BMC Pregnancy and Childbirth, 22(1). https://doi.org/10.1186/s12884-022-04873-y

Zhang, W. (2009). “A Married Out Daughter Is Like Spilt Water”? Modern China, 35(3), 256–283. https://doi.org/10.1177/0097700408329613

Zhang, Y., Hua, X., & Zhao, L. (2012). Exploring determinants of housing prices: A case study of Chinese experience in 1999–2010. Economic Modelling, 29(6), 2349–2361. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.06.025

Zhu, L. (2017). From “The Art of War” to “The Force of War” - Colonialism and the Chinese Perception of War in Transition. www.inter-disciplines.org. https://doi.org/10.4119/indi-1036

Download scriptie (699.4 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Chia Longman, Bart Dessein