ViaVia, een weg naar duurzaamheid?

Jazmin
Cevallos Vintimilla

Over hoe een Vlaamse internationale keten van reiscafé’s zich wel of niet duurzaam inzet.

Is duurzaam wel écht zo duurzaam?

U hebt het zeker en vast wel gezien of gehoord: de term ‘duurzaamheid’ is een buzzword geworden in onze samenleving. Veel bedrijven en ondernemingen gebruiken deze term vlotjes om een positief imago te scheppen, terwijl ze in realiteit misschien helemaal niets ‘duurzaam’ bijdragen. Zeker bij sociale ondernemingen, die naast het economische aspect belang hechten aan het sociale, zegt de theorie dat ze kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld. Maar, is dit ook daadwerkelijk zo? There’s only one way to find out: zo’n sociale onderneming onder de loep nemen. En wat blijkt? Het kan zeker, al loopt het ecologische aspect soms wat achter. De case study in kwestie: de ViaVia Reiscafé’s.

ViaVia wat?

ViaVia: misschien denkt u gewoon aan het alledaags woord dat synoniem staat voor ‘door een tussenpersoon’, of misschien heeft het wel meer betekenis voor u. Hoe dan ook, de ViaVia Reiscafé’s zijn ontmoetingsplaatsen waar duurzaam toerisme en intercultureel ondernemen centraal staan, speciaal voor wereldreizigers en locals die van de wereld willen proeven. Ze bieden een mix aan van eten, drinken, activiteiten, culturele ervaringen en zelfs accommodatie. Het concept ontstond zo’n 30 jaar geleden vanuit de Vlaamse touroperator Joker. Anno 2023 bestaan er maar liefst 16 reiscafés over de hele wereld, waarvan de meerderheid zich in het Globale Zuiden bevindt. De internationale schaal waarmee de ViaVia’s zich hebben kunnen uitbreiden, toont het succes aan van deze sociale onderneming.

image 877

Een ViaVia in het land van de vulkanen en meren

Gelegen op slechts twee straten van de grootste kathedraal van Centraal-Amerika en in een prachtig koloniaal pand, bevindt zich ViaVia León . Sinds 2001 wordt deze ViaVia in de studentenstad van Nicaragua uitgebaat door Belgen. Maar of je er veel Belgen tegenkomt? Niet per sé, het krioelt er daarentegen wél van de Nicaraguanen en toeristen van over heel de wereld. Ze drinken er een pintje aan de toog, spelen samen aan de biljarttafel, of genieten van het warm, tropisch weer op het terras. Dat allemaal onder één dak. Het sociale van sociale ondernemingen wordt nog duidelijker als je hun slagzin ‘cada cabeza es un mundo’ hoort, wat vrij vertaald wordt als ‘ieder hoofd is een wereld’. Het drukt hun inzet uit voor sociale inclusie, interculturele connecties en het juist behandelen van hun werknemers. Daarbij is het een mooie knipoog naar de verhalen van De kleine prins.

image 878

image 879

Aan de hand van interviews met alle betrokkenen van de ViaVia kon een duidelijk beeld geschept worden van de dynamiek die er plaatsvind: de werkgevers, werknemers, partners, locals en toeristen konden allemaal hun zegje doen. Zo werd onder meer duidelijk dat de toeristen en locals hun interacties ook écht als authentiek ervaren, dat de vrouwelijke personeelsleden kunnen emanciperen ondanks de machocultuur, en dat de werkethos aanzienlijk beter is dan in andere zaken in León. Het loon voor het personeel ligt hoger dan het minimum en men houdt zich aan de arbeidswetgeving, om als voorbeelden te geven. Dit klinkt misschien als het absolute minimum vanuit ons westers perspectief, maar het zijn niet altijd vanzelfsprekende zaken in het Zuiden. Zeker niet in Nicaragua. Door de verschillende manieren waarop ViaVia León hun personeel ondersteund, schept dit dus een mogelijkheid voor hun werknemers om er op vooruit te kunnen gaan op economisch en sociaal vlak.

 

Een woelige omgeving

Maar, ook al willen ze veel goed doen is dat niet altijd even simpel. ViaVia León moet zich namelijk in heel wat bochten wringen om te ontsnappen aan de druk van corruptie en de wispelturige dictatuur van president Daniel Ortega. Sinds 2007 heeft Ortega namelijk Nicaragua zienderogen omgebouwd tot een politiestaat. Mensenrechtenschennissen, beperking van de vrijheid van meningsuiting, en de uitzetting van alle buitenlandse NGO’s zijn maar enkele voorbeelden van wat er de afgelopen jaren zich afspeelt in Nicaragua. De onrust onder het volk leidde zo in 2018 uiteindelijk tot een politieke crisis. En als dat nog niet alles was, startte de COVID-19 pandemie in 2020. Deze opeenvolgende crisissen leidden vandaag tot 83% (!) minder toeristische bezoeken dan in 2017. Dit is een crisis op zich voor een land wiens inkomen ook sterk beïnvloedt wordt door toerisme. Dat heeft ViaVia León ook financieel gevoeld, maar hun personeel hebben ze nooit in de steek gelaten: “We moeten proberen winst te draaien, maar ten tijde van crisis is het niet ons hoofddoel”, luidt het in León. Ondanks de moeilijke context blijven ze hoopvol en blijven ze gaan voor hun personeel en goed doel, de enige cliniclown in Nicaragua.

image 880

‘Fairtrade? Dat bestaat hier niet!’

Dat ze economisch en sociale ontwikkeling stimuleren is dus duidelijk, maar wat met de derde pijler van duurzaamheid? Die krijgt helaas wat minder aandacht. De bescherming van de natuur wordt wat naar achter geschoven omdat het bijna niet anders kan. Recycleren? Hernieuwbare energie? Onbestaand of inevident in Nicaragua. Hun best doen ze door opruimacties in de naburige vulkanen te organiseren of lokale producten te gebruiken, maar een fair trade koffietje in ViaVia León moet je niet verwachten.

En de rest?

Gelijkaardige bevindingen werden ook opgemerkt bij de andere ViaVia’s in het Globale Zuiden. Doorgaans hogere lonen, overwegend vrouwen aan het werk, mogelijkheden tot studeren of zelf te ondernemen stimuleren… De voorbeelden zijn eindeloos. Ook hier ligt de focus overwegend op het sociale en economische, terwijl het ecologische soms wat vergeten wordt. De meeste ViaVia’s stoten binnen hun werking helaas vaak op het inefficiënte nationale kader op dat vlak. Toch zijn er ook positieve voorbeelden te vinden; zo heeft de ViaVia in Buenos Aires (Argentinië) een eigen organische boerderij vlak buiten de stad.

Zoals u leest, is het dus niet altijd even gemakkelijk om duurzaam te ondernemen op alle vlakken. Hoe dan ook dienen de ViaVia’s wel als mooi voorbeelden van sociale ondernemingen in de toeristische sector en mag hun inzet op sociaal en economisch vlak zeker gewaardeerd worden.

Bibliografie

3rd Creek Foundation. (2014). Agora Entrepreneur Retreat Accelerates Social Enterprise In Nicaragua. https://www.3rdcreekfoundation.org/blog-1/2018/8/28/2ld5wl3qee9zk12cdvv…

Abeyratne, S. N., & Arachchi, R. S. S. W. (2021). Ecotourism or Green Washing? A Study on the Link Between Green Practices and Behavioral Intention of Eco Tourists. In A. Sharma & A. Hassan (Eds.), Future of Tourism in Asia (pp. 51–63). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1669-3

Abeysekera, R. (2019). Social Entrepreneurship: Concepts and Research Areas. Sri Lanka Journal of Management Studies, 1(2), 29–42. https://doi.org/10.4038/sljms.v1i2.47

Abhi, S. (2017). “Can Social Entrepreneurs do Well by Doing Good? Blending Social and Economic Value Creation”- An Investigation. Academy of Entrepreneurship Journal, 23(2), 1–21.

Abu-Saifan, S. (2012). Social Entrepreneurship: Definition and Boundaries. Technology Innovation Management Review, 2, 22–27. https://doi.org/10.22215/timreview523

Acevedo-Duque, Á., Gonzalez-Diaz, R., Vega-Muñoz, A., Mantilla, M. M. F., Ovalles-Toledo, L. V., & Cachicatari-Vargas, E. (2021). The Role of B Companies in Tourism towards Recovery from the Crisis COVID-19 Inculcating Social Values and Responsible Entrepreneurship in Latin America. Sustainability, 13(7763). https://doi.org/10.3390/su13147763

Adams, W. C. (2015). Conducting Semi-Structured Interviews. In K. E. Newcomer, H. P. Patry, & J. S. Wholey (Eds.), Handbook of Practical Program Evaluation: Fourth Edition (pp. 492–505). https://doi.org/10.1002/9781119171386.ch19

Akanni Soaga, J. (2022). Role of Ecotourism in Sustainable Development. In M. Nazip Suratman, E. Azlin Rahayu Engku Ariff, & S. Gandaseca (Eds.), Sustainable Management of Natural Resources (pp. 1–15). IntechOpen.

Altinay, L., Sigala, M., & Waligo, V. (2016). Social Value Creation through Tourism Enterprise. Tourism Management, 54, 404–417. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.12.011

Amini, Z., Arasti, Z., & Bagheri, A. (2018). Identifying Social Entrepreneurship Competencies of Managers in Social Entrepreneurship Organizations in Healthcare Sector. Journal of Global Entrepreneurship Research, 8(19), 1–14. https://doi.org/10.1186/s40497-018-0102-x

Andries, P., & Daou, A. (2016). Teaching Case: Via Via Yogyakarta: Choosing the Right Strategy to Maximize Social Impact. Sustainability, 8(70), 1–19. https://doi.org/10.3390/su8010070

Apuke, O. D. (2017). Quantitative Research Methods : A Synopsis Approach. Arabian Journal of Business and Management Review (Kuwait Chapter), 6(10), 40–47. https://doi.org/10.12816/0040336

Aquino, R. S. (2022). Community Change through Tourism Social Entrepreneurship. Annals of Tourism Research, 95, 1–16. https://doi.org/10.1016/j.annals.2022.103442

Aquino, R. S., Lück, M., & Schänzel, H. A. (2018). Tourism Social Entrepreneurship for Sustainable Community Development: Review and Conceptual Framework. In T. Young, P. Stolk, & G. McGinnis (Eds.), CAUTHE 2018: Get Smart: Paradoxes and Possibilities in Tourism, Hospitality and Events Education and Research (pp. 369–379). The University of Newcastle. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.09.001

Arogyaswamy, B. (2017). Social Entrepreneurship Performance Measurement: A Time-Based Organizing Framework. Business Horizons, 60, 603–611. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.05.004

Austin, J., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J. (2012a). Social and commercial entrepreneurship: same, different, or both? Revista de Administração, 47(3), 370–384. https://doi.org/10.5700/rausp1055

Austin, J., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J. (2012b). Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both? Revista de Administração, 47(3), 370–384. https://doi.org/10.5700/rausp1055

Aviles-Peralta, Y. A., Mayorga Centeno, D., & Palma Juárez, L. G. (2023). DEMANDA TURÍSTICA EN LEÓN , NICARAGUA DURANTE EL PERIODO 2015-2020. TELOS: Revista de Estudios Interdisciplinarios En Ciencias Sociales, 25(2), 426–440.

Babatunde Adedoyin, O. (2020). Social and Cultural Impacts of Tourism.

Babb, F. E. (2004). Recycled Sandalistas: From Revolution to Resorts in the New Nicaragua. American Anthropologist, 106(3), 541–555. https://doi.org/10.1525/aa.2004.106.3.541

Bacsi, Z., & Tóth, É. (2019). Word heritage Sites as Soft Tourism Destinations – Their Impacts on International Arrivals and Tourism Receipts. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 45, 25–44. https://doi.org/10.2478/bog-2019-0022

Baldewijns, M. (2019). ViaVia Cafés: A research into the meaning (or role) of informal contacts in a sustainable tourism entrepreneur model: Vol. I. KU Leuven.

Barnet, E. M. (1975). The Impact of Inflation on the Travel Market. The Tourist Review, 30(1), 2–5. https://doi.org/10.1108/eb057715/full/html

Barraket, J., & Yousefpour, N. (2013). Evaluation and Social Impact Measurement Amongst Small to Medium Social Enterprises: Process, Purpose and Value. Australian Journal of Public Administration, 72(4), 447–458. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12042

Becker, S., Kunze, C., & Vancea, M. (2017). Community energy and social entrepreneurship: Addressing purpose, organisation and embeddedness of renewable energy projects. Journal of Cleaner Production, 147, 25–36. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.01.048

Bedi, H. S., & Yadav, N. (2019). Social Entrepreneurship: A Conceptual Clarity. Our Heritage, 67(10), 1006–1016. https://ssrn.com/abstract=3541919

Bega, E., Mongelli, L., Rullani, F., & Sedita, S. R. (2021). Social Entrepreneurship and Social Innovation Between Global North and Global South: The Ashoka Case. In S. R. Sedita & S. Blasi (Eds.), Rethinking Clusters - Place-Based Value Creation in Sustainability Transitions (pp. 159–174). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.4324/9781003130222

Beksultanova, C., Mazhitova, Z., Zhunushalieva, G., Kozhakeyeva, L., Tentigul kyzy, N., & Shamshidenova, F. (2021). Handicraft tourism in Kyrgyzstan: features and prospects. Topical Problems of Green Architecture, Civil and Environmental Greening, 284, 1–9.

Biba Starman, A. (2013). The case study as a type of qualitative research. Journal of Contemporary Educational Studies, 1, 28–43.

BIO Intelligence Service. (2011). Estimating the economic value of the benefits provided by the tourism / recreation and Employment supported by Natura 2000 - Final Report.

Bohlin, M., Brandt, D., & Elbe, J. (2022). Spatial Concentration of Tourism – a Case of Urban Supremacy. Tourism Planning & Development, 19(5), 392–412. https://doi.org/10.1080/21568316.2020.1855239

Brel, O., Zaytseva, A., & Kaizer, P. (2020). Contribution of tourism to diversification and development of a green economy. E3S Web of Conferences, 217, 05001. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021705001

Bridges, M. M. (2016). “Pro-Poor” Tourism in Nicaragua: a Case Study of the Telica Rota Natural Reserve. University of Pennsylvania.

Brown, C., & Thornton, M. (2011). Entrepreneurship Theory and the Creation of Economics: Insights From Cantillon’s Essai. 101–113.

Brown Jr, R. D., Ward, P. L., & Plafker, G. (1974). Geological and Seismological Aspects of the Managua, Nicaragua, Earthquakes of December 23, 1972. Bulletin of the Seismological Society of America, 64(4), 1031.

Calero, C., & Turner, L. W. (2020). Regional economic development and tourism: A literature review to highlight future directions for regional tourism research. Tourism Economics, 26(1), 3–26. https://doi.org/10.1177/1354816619881244

Cañada, E. (2010). Tourism in Central America , Social conflict in a new setting Tourism in Central America , Social conflict in a new setting.

CANATUR. (2023). Bienvenidos a canatur. https://canatur-nicaragua.org

Candradewi Puspitarini, R., & Anggraini, I. (2019). Trickle-Down Economics’ Arthur Lewis Fails: An Economic Development Study of Mount Bromo in Ngadisari Village, Sukapura District, Probolinggo Regency, East Java. Journal of Indonesian Tourism and Development Studies, 7(3), 131–139. https://doi.org/10.21776/ub.jitode.2019.007.03.01

Cardoza, F. (2019). Felipe Symmes : “Hay un campo fértil para el emprendimiento social en Nicaragua.” Revista 360°, 35–37.

Carvalho, J. M. S. (2016). Social Innovation and Entrepreneurship: The Case of Porto Region. In A. Briones, S. Galina, I. Purcarea, & A. Backx Noronha Viana (Eds.), Handbook of Research on Entrepreneurial Succes and its Impact on Regional Development (pp. 539–573). https://doi.org/10.4018/978-1-5225-1923-2.ch036

Casa Vínculos. (2023). Casa Vínculos, Estelí (Nicaragua). https://casavinculoseng.wordpress.com

Castillo-Villar, F. R., & Merlo-Simoni, G. (2022). Locals’ perspectives on the role of tourism in the preservation of a diaspora language: the case of Veneto in Mexico. Journal of Tourism and Cultural Change, 20(4), 516–529. https://doi.org/10.1080/14766825.2021.1937192

Catherall, R., & Richardson, M. (2017). Social entrepreneurship in education - Empowering the next generation to address society’s needs. British Council. https://doi.org/10.1007/BF02654233

Cebr. (2014). Understanding the travel and tourism labour market: A report for ABTA (Issue July).

Chandra, R. (2022). Challenges and Vision in Educating the Global South. International Journal of Research and Analytical Reviews, 9(3), 277–280.

Charles, J., Alexander, M., Libia, S., Williams, A., Richter, C., Conroy, L., & Annan, P. (2020). Cultural Exchange & Impact.

Chen, X., & Kelly, T. F. (2015). B-Corps—A Growing Form of Social Enterprise: Tracing Their Progress and Assessing Their Performance. Journal of Leadership and Organizational Studies, 22(1), 102–114. https://doi.org/10.1177/1548051814532529

Clausen, H. B. (2017). Social Entrepreneurship and Tourism Development in Mexico: A Case Study of North American Social Entrepreneurs in a Mexican Town. In P. J. Sheldon & R. Daniele (Eds.), Social Entrepreneurship and Tourism - Philosophy and Practice (pp. 195–205). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46518-0_11

Compañeros Inc. (2017). About. companeros.ca/about.html

Congressional Research Service. (2022). Nicaragua in Brief: Political Developments and U.S. Policy.

Corluka, G. (2018). Tourism Seasonality - An Overview. Journal of Business Paradigms, 4(1), 21–43.

Cornelius, N., Todres, M., Janjuha-Jivraj, S., Woods, A., & Wallace, J. (2008). Corporate social responsibility and the social enterprise. Journal of Business Ethics, 81(2), 355–370. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9500-7

Croitoru, A. (2012). Schumpeter, J.A., 1934 (2008), The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, translated from The German by Redvers Opie News Brunswick (U.S.A) and London (U.K.): Transaction Publishers. Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 3(2), 137–148. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1496199

Dacin, M. T., Dacin, P. A., & Tracey, P. (2011). Social Entrepreneurship: A Critique and Future Directions. Organization Science, 22(5), 1203–1213. https://doi.org/10.1287/orsc.1100.0620

Dafe, F., & Engebretsen, R. E. H. (2023). Tussle for space: The politics of mock-compliance with global financial standards in developing countries. Regulation and Governance, 17(2), 328–345. https://doi.org/10.1111/rego.12427

Dalimunthe, H. H. B., Sutisna, A., Karnadi, K., Retnowati, E., & Tijari, A. (2021). Social Entrepreneurship Empowerment in the Indonesian Archipelagic Communities. Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship, 7(2), 103–110. https://doi.org/10.17358/ijbe.7.2.103

Datta, P. B., & Gailey, R. (2012). Empowering Women Through Social Entrepreneurship: Case Study of a Women’s Cooperative in India. Entrepreneurship: Theory and Practice, 36(3), 569–587. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2012.00505.x

Day, J., & Mody, M. (2017). Social Entrepreneurship Typologies and Tourism: Conceptual Frameworks. In P. J. Sheldon & Daniele (Eds.), Social Entrepreneurship and Tourism - Philosphy and Practice (pp. 57–70). Springer International Publishing.

Daye, M., & Gill, K. (2017). Social Enterprise Evaluation: Implications for Tourism Development. In P. J. Sheldon & R. Daniele (Eds.), Social Entrepreneurship and Tourism - Philosophy and Practice (pp. 173–192). Springer International Publishing.

de Jong, A., & Cristina, F.-D. (2022). Assessing the UNWTOs global report on women in tourism: tourisms impact on gender equality. In A. Stoffelen & D. Ioannides (Eds.), Handbook of Tourism Impacts and Impact Assessment (pp. 151–165). Edward EElgar. https://doi.org/10.4337/9781800377684.00021

de Lange, D., & Dodds, R. (2017). Increasing sustainable tourism through social entrepreneurship. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(7), 1977–2002. https://doi.org/10.1108/IJCHM-02-2016-0096

Deery, M., Jago, L., & Fredline, L. (2012). Rethinking social impacts of tourism research : A new research agenda. Tourism Management, 33, 64–73. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.01.026

Dees, J. G. (2001a). Social Entrepreneurship: Mobilizing Resources for Success. The Grantsmanship Center, 800, 1–14. https://www.tgci.com/articles/social-entrepreneurship-mobilizing-resour…

Dees, J. G. (2001b). The Meaning of “Social Entrepreneurship.” 1–5. https://centers.fuqua.duke.edu/case/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/…

Defourny, J., & Nyssens, M. (2006). Defining social enterprise. In M. Nyssens, S. Adam, & T. Johnson (Eds.), Social Enterprise - At the crossroads of market, public policies and civil society (pp. 3–26). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203946909

Dempsey, S. E., & Sanders, M. L. (2010). Meaningful work? Nonprofit marketization and work/ life imbalance in popular autobiographies of social entrepreneurship. Organization, 17(4), 437–459. https://doi.org/10.1177/1350508410364198

Devoli, G. (2005). Collection of Data on Historical Landslides in Nicaragua. In K. Sassa, H. Fukuoka, F. Wang, & G. Wang (Eds.), Landslides - Risk Analysis ans Sustainable Disaster Management (pp. 231–234).

Dobson, K., Boone, S., Andries, P., & Daou, A. (2018). Successfully creating and scaling a sustainable social enterprise model under uncertainty: The case of ViaVia Travellers Cafés. Journal of Cleaner Production, 172, 4555–4564. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.010

Dore, E., & Weeks, J. (1992). The Red and the Black: The Sandinistas and the Nicaraguan Revolution. University of London.

Dörnyei, Z., & Csizér, K. (2005). The effects of intercultural contact and tourism on language attitudes and language learning motivation. Journal of Language and Social Psychology, 24(4), 327–357. https://doi.org/10.1177/0261927X05281424

Dredge, D. (2017). Institutional and Policy Support for Tourism Social Entrepreneurship. In P. J. Sheldon & R. Daniele (Eds.), Social Entrepreneurship and Tourism (pp. 35–56). Springer International Publishing. http://books.google.com.co/books?id=-RJCMQAACAAJ&dq=intitle:Social+Entr…

Drucker, P. (1985). Innovation and Entrepreneurship - Practice and Principles. Harper & Row.

Duong, M. T. T., Samsura, D. A. A., & van der Krabben, E. (2020). Land conversion for tourism development under vietnam’s ambiguous property rights over land. Land, 9(6), 1–22. https://doi.org/10.3390/land9060204

Eaglen, A., & Maccarrone-Eaglen, A. (2005). Sex tourism and chaos: a complex system approach. 11. http://usir.salford.ac.uk/44078/

ECLAC. (2021). Economic Survey of Latin America and the Caribbean: Nicaragua. http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/50483/…

Eiselein, P., & Dentchev, N. A. (2022). Scaling Social Impact: What Challenges and Opportunities Await Social Entrepreneurs. Business and Society, 5(360), 145–172. https://doi.org/10.1108/s2514-175920220000005007

El Bakkali, L., & Belga. (2023). “Groen vliegen is onmogelijk”: Europese klacht tegen luchtvaartmaatschappijen als Brussels Airlines, KLM en Ryanair wegens "greenwashing ". VRT NWS. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/06/21/europese-klacht-tegen-greenwash…

Elsen, B. (2011). Joker Grensverleggend Ondernemen. De wereld als speelveld.

Espinoza Sánchez, R., Morales Martínez, D. M., Larmat González, R. L., & Luis, C. O. J. (2018). Los Eprendimientos Sociales Turísticos Como Estrategia para el Desarrollo Local Endógeno. Caso “Canopy el Indio” y el “Chorillo”. TURyDES, 11(24). https://www.eumed.net/rev/turydes/24/emprendimientos-turisticos-desarro…

Espinoza Sánchez, R., Peña Casillas, C. S., & Cornejo Ortega, J. L. (2022). Impact of the 4 Helix Model on the Sustainability of Tourism Social Entrepreneurships in Jalisco and Nayarit, Mexico. Sustainability, 14(636), 1–18. https://doi.org/10.3390/su14020636

Espinoza Sánchez, R., Salazar Guerra, M. del C., & Chávez Dagostino, R. M. (2018). Turismo Rural y Emprendimientos Sociales Turísticos en el Municipio de Tomatlán Jalisco. TURyDES, 11(24), 1–16. https://www.eumed.net/rev/turydes/24/emprendimientos-sociales-turistico…

European Commission. (2020). EMAS and the tourism sector: case study.

FAO, & ECLAC. (2020). Food systems and COVID-19 in Latin America and the Caribbean: Trade performance during the crisis. Bulletin 12.

Feinberg, R. E. (2018). Nicaragua: Revolution and Restoration the New Geopolitics Nicaragua: Revolution and Restoration Executive Summary. November. www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/06/27/Nicaragua-2017-Article…-

Ferguson, B., & Thompson, C. (2020). Why Buy Local? Journal of Applied Philosophy, 38(1), 104–120. https://doi.org/10.1111/japp.12459

Fernandes, V., Moreira, A. C., & Daniel, A. I. (2017). A Qualitative Analysis of Social Entrepreneurship Involving Social Innovation and Intervention. In L. Cagico Carvalho (Ed.), Handbook of Entrepreneurial Development and Innovation Within Smart Cities (pp. 417–438). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-1978-2.ch018

Filatova, U., & Gorbach, O. (2021). Ecology-oriented social entrepreneurship: Analysis of waste management legal regulation in Russia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 937, 1–14. https://doi.org/10.1088/1755-1315/937/4/042050

Flores, A. R. (2021). Social Acceptance of LGBTI People in 175 Countries and Locations 1981 to 2020.

Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. Qualitative Inquiry, 12(2), 219–245. https://doi.org/10.4135/9781848608191.d33

FOD Buitenlandse Zaken. (2022). Reizen naar Nicaragua: Reisadvies. https://diplomatie.belgium.be/nl/landen/nicaragua/reizen-naar-nicaragua…

Franzidis, A. (2019). An examination of a social tourism business in Granada, Nicaragua. Tourism Review, 74(6), 1179–1190. https://doi.org/10.1108/TR-04-2017-0076

Freundt, A., Kutterolf, S., Schmincke, H.-U., Hansteen, T., Wehrman, H., Pérez, W., Strauch, W., & Navarro, M. (2006). Volcanic hazards in Nicaragua: Past, present, and future. In Volcanic Hazards in Central America (Vol. 412). https://doi.org/10.1130/2006.2412(08) Published:

Fundación Ecología y Desarollo. (2016). Study of Social Entrepreneurship and Innovation Ecosystems in the Latin American Pacific Alliance Countries: Regional Analysis: Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico & Peru. Inter-American Development Bank. http://publications.iadb.org/handle/11319/8030

Fundenuse. (2023). Fundenuse en línea. https://www.fundenuse.com.ni

Gallón, N. (2018, September 4). After months of protests, Nicaragua’s government says life has ‘ normalized .’ Many citizens say life is far from normal. CNN. https://edition.cnn.com/2018/09/03/americas/nicaragua-months-of-turmoil…

García Alonso, R., Thoene, U., Figueroa, A. M., & Murillo Amaris, E. (2020). Social entrepreneurship in the pacific alliance. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, 133, 1–12. https://doi.org/10.5209/REVE.67341

Genç, R. (2018). Catastrophe of Environment : The Impact of Natural Disasters on Tourism Industry. Journal of Tourism & Adventure, 1(1), 86–94.

Godovykh, M., Ridderstaat, J., & Fyall, A. (2023). The well-being impacts of tourism: Long-term and short-term effects of tourism development on residents’ happiness. Tourism Economics, 29(1), 137–156. https://doi.org/10.1177/13548166211041227

Gold Mountain Coffee Growers. (2020). About. https://www.goldmountaincoffeegrowers.com/about

Gómez Diaz, J., & Ramírez Melendez, M. (2021). Emprendimientos Turísticos, una Alternative de Desarollo en Comunidades Cercanas a Centros Integralmene Planeados. Caso Bahías de Huatulco, México. Revista De Ciencias Sociales, 171, 189–201.

Gómez Sal, A., González García, A., Santovenia Pérez, C., & Dávila Prado, P. (2006). Private patios, a valuable hidden heritage for tourism development in the city of León, Nicaragua. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 97, 85–93. https://doi.org/10.2495/ST060081

González-Cortés, L. D., & Husain-Talero, S. (2020). Social Entrepreneurship and Sustainable Tourism in Colombia: A Baseline Study in Post-conflict Regions. The International Journal of Social Sustainability in Economic, Social and Cultural Context, 16(2), 65–85.

Gössling, S. (2000). Sustainable tourism development in developing countries: some aspects of energy-use. Journal of Sustainable Tourism, 8(5), 410–425.

Grand View Research. (2021). Ecotourism Market Size, Share & Trends Analaysis Report By Activity Type (Land, Marine), By Group (Solo, Group), By Booking Mode, By Age Group, By Region, And Segment Forecasts, 2022-2030.

Grattan, S. (2023). Corruption rife across Latin America; Guatemala, Nicaragua reach all-time lows: report. Reuters.

Guclu, A., Dees, J. G., & Battle Anderson, B. (2002). The Process of Social Entrepreneurship: Creating Opportunities Worthy of Serious Pursuit. In Center for the Advancement of Social Entrepreneurship.

Gühnemann, A., Kurzweil, A., & Mailer, M. (2021). Tourism mobility and climate change - A review of the situation in Austria. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 34, 1–14. https://doi.org/10.1016/j.jort.2021.100382

Guido Creates. (2018). UP Nicaragua. https://garyguido.com/up-nicaragua

Hacienda Merida. (2022). Hacienda Merida - Ometepe Island. https://www.hmerida.com

Haggar, J., Jerez, R., Cuadra, L., Alvarado, U., & Soto, G. (2012). Environmental and economic costs and benefits from sustainable certification of coffee in Nicaragua. Food Chain, 2(1), 24–41. https://doi.org/10.3362/2046-1887.2012.004

Hanafi, W. H. H. (2021). Compressed stabilized earth block: environmentally sustainable alternative for villages housing. Journal of Engineering and Applied Science, 68(20), 1–13. https://doi.org/10.1186/s44147-021-00017-9

Harling, K. (2012). An Overview of Case Study. SSRN Electronic Journal, 1–7. https://doi.org/10.2139/ssrn.2141476

Hartmann, C. D. (2012). Uneven Urban Spaces: Accessing Trash in Managua, Nicaragua. Journal of Latin American Geography, 11(1), 143–163. https://doi.org/10.1353/lag.2012.0003

Haugh, H. M., & Talwar, A. (2016). Linking Social Entrepreneurship and Social Change: The Mediating Role of Empowerment. Journal of Business Ethics, 133, 643–658. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2449-4

Holloway, J. C., & Humphreys, C. (2022). The environmental impact of tourism. In J. C. Holloway & C. Humphreys (Eds.), The Business of Tourism (pp. 79–104). SAGE Publications.

Holmes, A. (2009). Methodology – Using semi-structured interviews as the data gathering tool in a case study approach to research. Bridging the Gap between Ideas and Doing Research 2008: 3rd Annual Postgraduate Research Conference, Armidale, Australia, 15th-18th July, 2008, 93–104.

Hotel con Corazón. (2023). HOTEL CON CORAZÓN GRANADA - The impact hotel with a heart. https://www.hotelconcorazon.com/granada

Huete-Pérez, J. A., Cabezas-Robelo, C., Páiz-Medina, L., Hernández-Álvarez, C. A., Quant-Durán, C., & McKerrow, J. H. (2021). First report on prevalence of SARS-CoV-2 infection among health-care workers in Nicaragua. PLoS ONE, 16(1), 1–14. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246084

Human Rights Watch. (2023). Nicaragua. In World report 2023: Events of 2022 (pp. 444–450). https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2023/01/World_Report_2023…

IACHR, & OAS. (2021). Nicaragua: Concentration of power and the undermining of the Rule of Law.

Ibáñez, M. J. (2022). Social entrepreneurship review: a gap in the Latin American context. Management Research, 20(1), 6–24. https://doi.org/10.1108/MRJIAM-09-2021-1232

iDE. (2023). Nicaragua. https://www.ideglobal.org/country/nicaragua

IFAD. (2017). Investing in rural people in Nicaragua. In International Fund for Agricultural Development. https://www.ifad.org/documents/38714170/39150184/Investing+in+rural+peo…

Iglesias, M. (2014). The Transformational Impacts of the Language Tourism Experience. The European Conference on Language Learning, 1–14.

ILO. (2013). Prevention and Elimination of Child Labour in the Tourism Sector in Mountainous Ethnic Minority Areas.

ILOSTAT. (2022). Unemployment rate by sex and age: Youth, adults: 15+.

Ingram, H., Tabari, S., & Watthanakhomprathip, W. (2013). The impact of political instability on tourism : case of Thailand. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 5(1), 92–103. https://doi.org/10.1108/17554211311292475

INIDE. (n.d.). Municipio de León Barrios y Comarcas Pobreza Extrema.

International Monetary Fund. (2023). Facilitating International Bond Market Access in Nicaragua.

INTUR. (2005). Nicaragua - Boletín de Estadísticas de Turismo.

INTUR. (2009). Boletín de Estadísticas de Turismo Nicaragua - Año 2009 (Vol. 20).

INTUR. (2013). Boletín de Estadísticas de Turismo de Nicaragua (Issue 24). http://www.intur.gob.ni/estadisticas-de-turismo/

INTUR. (2017). Boletín de Estadísticas de Turismo Año 2017 (Vol. 28).

INTUR. (2020). Boletín de Estadísticas de Turismo Año 2020 (Vol. 31). https://doi.org/10.4000/books.irdeditions.19481

INTUR. (2023). Misión y Visión. https://www.intur.gob.ni/mision-y-vision/#:~:text=Promover el Desarrollo Sostenible del,a la reducción de la

Ivanovic, M. (2008). Cultural Tourism. Juta & Company, Ltd. https://doi.org/10.4324/9780429277498

Jackman, M. (2022). The effect of tourism on gender equality in the labour market: Help or hindrance? Women’s Studies International Forum, 90, 102554. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2021.102554

Jarquín, M. C. (2022). COVID-19 and the state: Nicaragua case study.

Jebbouri, A., Zhang, H., Imran, Z., Iqbal, J., & Bouchiba, N. (2022). Impact of Destination Image Formation on Tourist Trust: Mediating Role of Tourist Satisfaction. Frontiers in Psychology, 13, 1–17. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.845538

JOKER. (2023). Het verhaal van het Joker ViaVia Netwerk. https://www.joker.be/nl/het-verhaal-van-het-joker-viavia-netwerk

Jönsson, C. (2022). Economic leakages in tourism. In Encyclopedia of Tourism (Issue September 2015). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01669-6

Jonsson, P. O. (2017). On the Term “Entrepreneur” and the Conceptualization of Entrepreneurship in the Literature of Classical Economics. International Journal of English Linguistics, 7(6), 16. https://doi.org/10.5539/ijel.v7n6p16

Jovanović, S. (2016). Infrastructure as Important Determinant of Tourism Development in the Countries of Southeast Europe. Ecoforum Journal, 5(1), 288–294.

JustHope. (2023). Educational and Cultural Resources Build a Strong Future. https://justhope.org

Kapur, R. (2018). Environmental Impacts of Tourism. University of Delhi.

Kaur Singh, S. (2019). Recognising Sustainability in Tourism (Issue 26).

Kawulich, B. B. (2012). Collecting Data Through Observation. In C. Wagner, B. Kawulich, & M. Garner (Eds.), Doing Social Research: A global context. McGraw Hill. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56492-6_4

Khan, A., Bibi, S., Lorenzo, A., Lyu, J., & Babar, Z. U. (2020). Tourism and development in developing economies: A Policy Implication Perspective. Sustainability (Switzerland), 12(4), 1–20. https://doi.org/10.3390/su12041618

Klein, G. R., Cuesta, J., & Chagalj, C. (2021). The Nicaragua Protest Crisis in 2018–2019: Assessing the Logic of Government Responses to Protests. Journal of Politics in Latin America, 00(0), 1–29. https://doi.org/10.1177/1866802X211024246

Koolman, G. (1971). Say’s Conception of the Role of the Entrepreneur. Economica, 38(151), 269–286.

Kraus, S., Niemand, T., Halberstadt, J., Shaw, E., & Syrjä, P. (2017). Social entrepreneurship orientation: development of a measurement scale. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 23(6), 977–997. https://doi.org/10.1108/IJEBR-07-2016-0206

Kritikos, A. S. (2014). Entrepreneurs and their impact on jobs and economic growth. IZA World of Labor, 8, 1–10. https://doi.org/10.15185/izawol.8

Kruczek, Z. (2019). Ways to counteract the negative effects of overtourism at tourist attractions and destinations. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B, 74, 45–57. https://doi.org/10.17951/b.2019.74.45-57

Krusenvik, L. (2016). Using Case Studies as a Scientific Method: Advantages and Disadvantages (Issue 2009). http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1054643/FULLTEXT01.pdf

Kuzior, A., Lyulyov, O., Pimonenko, T., Kwilinski, A., & Krawczyk, D. (2021). Post-Industrial Tourism as a Driver of Sustainable Development. Sustainability, 13(8145), 1–14. https://doi.org/10.3390/su13158145

La Vanguardia. (2019, April 4). ONG establece en 568 el número de muertos en crisis de Nicaragua. https://www.lavanguardia.com/politica/20190404/461451211715/ong-estable… i

Laeis, G. C. M., & Lemke, S. (2016). Social entrepreneurship in tourism: applying sustainable livelihoods approaches. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(6), 1076–1093. https://doi.org/10.1108/IJCHM-05-2014-0235

Las Chicas del Café. (2023). Our Family. https://laschicasdelcafe.com/pages/ourfamily

Lasprogata, G. A., & Cotten, M. N. (2003). Contemplating “Enterprise”: The Business and Legal Challanges of Social Entrepreneurship. American Business Law Journal, 41(2), 67–113.

Lavanchy, G. T., Taylor, M. J., Alvarado, N. A., Sveinsdóttir, A. G., & Aguilar-støen, M. (2020). Tourism in Post-revolutionary Nicaragua: Struggles over Land, Water, and Fish (J. Rabassa, E. W. Correira Dantas, & A. Sluyter (eds.)). Springer Nature Switzerland.

Le, D., Scott, N., Becken, S., & Connolly, R. M. (2019). Tourists’ aesthetic assessment of environmental changes, linking conservation planning to sustainable tourism development. Journal of Sustainable Tourism, 27(10), 1477–1494. https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1632869

Lemma, A. F. (2014). Tourism Impacts: Evidence of Impacts on employment, gender, income. http://partnerplatform.org/eps-peaks

Lenzen, M., Sun, Y.-Y., Faturay, F., Ting, Y.-P., Geschke, A., & Malik, A. (2018). The carbon footprint of global tourism. Nature Climate Change, 8(6), 522–528. https://doi.org/10.1038/s41558-018-0141-x

Lewis, S. (2018). How your travel can benefit Nicaraguan social organisations. https://stevenicaragua.wordpress.com/category/social-enterprises/

Lisowska, A. (2017). Crime in Tourism Destinations: Research Review. Tourism, 27(1), 31–39. https://doi.org/10.1515/tour-2017-0004

Liu, Y.-L., Chiang, J.-T., & Ko, P.-F. (2023). The benefits of tourism for rural community development. Humanities and Social Sciences Communications, 10(137), 1–12. https://doi.org/10.1057/s41599-023-01610-4

Lomot, R. (2013). Gender Discrimination: A Problem Stunting Honduras’ Entire Economy. Global Majority E-Journal, 4(1), 15–26. http://www.bangladeshstudies.org/files/Global_Majority_e_Journal_4_1.pd…

Lonely Planet. (2019). Nicaragua. https://www.lonelyplanet.com/nicaragua

Lonely Planet. (2023). Vía Vía. https://www.lonelyplanet.com/nicaragua/leon-and-northwestern-nicaragua/…

Long, K. (2022). Nepal’s economy struggles with import dependence. The Banker. https://www.thebanker.com/Nepal-s-economy-struggles-with-import-depende…

Lubberinck, R. (2019). Social Entrepreneurship and Sustainable Development. In Decent Work and Economic Growth (pp. 1–11). https://doi.org/10.4324/9781003042396-3

Lucas Mantuano, C. A., Salazar Olives, G., & Loor Caicedo, C. K. (2019). El emprendimiento social en el turismo comunitario de la provincia de Manabí, Ecuador. Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios En Ciencias Sociales, 21(3), 661–680.

Luke, B., & Chu, V. (2013). Social enterprise versus social entrepreneurship: An examination of the “why” and “how” in pursuing social change. International Small Business Journal, 31(7), 764–784. https://doi.org/10.1177/0266242612462598

Lumivero. (2023). Unlock Insights with Qualitative Data Analysis Software. https://lumivero.com/products/nvivo/

Luo, W., Lu, Y., Timothy, D. J., & Zang, X. (2022). Tourism and conserving intangible cultural heritage: Residents’ perspectives on protecting the nüshu female script. Journal of China Tourism Research, 18(6), 1305–1329. https://doi.org/10.1080/19388160.2022.2036663

Lussetyowati, T. (2015). Preservation and Conservation through Cultural Heritage Tourism. Case Study: Musi Riverside Palembang. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 184, 401–406. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.109

Machado Toffolo, M., Simoncini, G. A., Marchini, C., Meschini, M., Caroselli, E., Franzellitti, S., Prada, F., & Goffredo, S. (2022). Long-Term Effects of an Informal Education Program on Tourist Environmental Perception. Frontiers in Marine Science, 9, 1–13. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.830085

Mance, D., Vilke, S., & Debelić, B. (2020). Sustainable governance of coastal areas and tourism impact on waste production: Panel analysis of croatian municipalities. Sustainability (Switzerland), 12(18), 1–16. https://doi.org/10.3390/su12187243

Maniam, B., Engel, J., & Subramaniam, G. (2018). Examining the Significance and Impact of Social Entrepreneurship. International Journal of Engineering & Technology, 7(4.38), 818–824. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.38.27552

Margiono, A., Kariza, A., & Heriyati, P. (2019). Venture legitimacy and storytelling in social enterprises. Small Enterprise Research, 1–24. https://doi.org/10.1080/13215906.2019.1570318

Marshall, C., & Rossman, G. B. (1989). Designing qualitative research. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56492-6_4

Martin, R. L., & Osberg, S. (2007). Social entrepreneurship: the case for definition. Stanford Social Innovation Review, 28–39. https://doi.org/10.1002/anie.201310158

Martins, A. M., & Cró, S. (2021). The impact of tourism on solid waste generation and management cost in madeira island for the period 1996–2018. Sustainability, 13(9), 1–16. https://doi.org/10.3390/su13095238

Maurer, E. P., Stewart, I. T., Joseph, K., & Hidalgo, H. G. (2022). The Mesoamerican mid-summer drought: The impact of its definition on occurrences and recent changes. Hydrology and Earth System Sciences, 26, 1425–1437. https://doi.org/10.5194/hess-26-1425-2022

Medina-Muñoz, D. R., Medina-Muñoz, R. D., & Gutiérrez-Pérez, F. J. (2016). The impacts of tourism on poverty alleviation: an integrated research framework. Journal of Sustainable Tourism, 24(2), 270–298. https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1049611

Mendoza Macías, M., & Loja Macías, S. (2018). Emprendimientos sociales: turismo en la costa ecuatoriana Social entrepreneurship: tourism in the Ecuadorian coast. Revista Academia & Negocios, 4(1), 81–92. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=560863073009

Meyer, C. R., Cohen, D. G., & Gauthier, J. (2020a). Social entrepreneurship, stakeholder management, and the multiple fitness elements of sustainability: where cash is no longer king. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 32(5), 431–455. https://doi.org/10.1080/08276331.2019.1661614

Meyer, C. R., Cohen, D. G., & Gauthier, J. (2020b). Social entrepreneurship, stakeholder management, and the multiple fitness elements of sustainability: where cash is no longer king. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 32(5), 431–455. https://doi.org/10.1080/08276331.2019.1661614

Miller Center for Social Entrepreneurship. (2017). Social Entrepreneurship in Central America. https://www.millersocent.org/2017-4-17-social-entrepreneurship-in-centr…

Moreno, D. (2015). Empowerment Approach in Tourism: The Voices of Nicaraguan Women. http://equalityintourism.org/2015/02/equalityintourism-statement-on-un-…

Mottiar, Z., & Boluk, K. (2017). Understanding How Social Entrepreneurs Fit into the Tourism Discourse. In P. Sheldon & R. Danielle (Eds.), Social Entrepreneurship and Tourism: Philosophy and Practice (pp. 117–132). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46518-0_7

Mulder, K. F. (2007). Innovation for Sustainable Development: From environmental design to transition management. Sustainability Science, 2, 253–263. https://doi.org/10.1007/s11625-007-0036-7

Mulder, N. (2020). The impact of the covid-19 pandemic on the tourism sector in latin america and the caribbean , and options for a sustainable and resilient recovery. In United Nations publication (Vol. 157). United Nations. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46502

Naumov, N., & Green, D. (2015). Mass Tourism. In Encyclopedia of Tourism (pp. 594–595). https://doi.org/10.4135/9781483368924.n299

Neumann, T. (2020). The impact of entrepreneurship on economic, social and environmental welfare and its determinants: a systematic review. In Management Review Quarterly (Vol. 71, Issue 3). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/s11301-020-00193-7

New Ventures, Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HYSTRA, & Ashoka. (2019). Impact Report - Promoting Social Entrepreneurship in Latin America 2014-2018. Phase 1. https://issuu.com/vmw23/docs/impact_report__promoting_social_ent_8731f3…

Nicaragua Investiga. (2022). Régimen cierra ProNicaragua y crea Secretaría de Promoción de Inversión y Exportación. 1–7.

Niño, A. C. S. (2015a). Social Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility: Differences and Points in Common. Journal of Business & Economic Policy, 2(2), 85–93. https://www.ashoka.org/

Niño, A. C. S. (2015b). Social Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility: Differences and Points in Common. Journal of Business & Economic Policy, 2(2), 85–93.

NOAA, & NWC. (2021). Tropical Cyclone Climatology. National Hurricane Center and Central Pacific Hurricane Center. https://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php

Obadić, A. (2016). Gender Discrimination and Pay Gap on Tourism Labor Market. International Journal of Mechanic and Industrial Engineering, 10(3), 823–828.

Okumus, B. (2020). Food Tourism Research: A Perspective Article. Tourism Review, 76(1), 38–42.

Olejnik, I., & Reshetkova, A. (2021). Qualitative methods. In I. Olejnik (Ed.), Qualitative and quantitative methods in sustainable development. PUEB Press. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-072-2

Olivares, I. (2022, November 29). Crisis golpea a sectores medios y pequeñas empresas turísticas. Confidencial. https://confidencial.digital/economia/crisis-golpea-a-sectores-medios-y…

Olley, J. E., Ijgosse, J., Rudin, V., & Alabaster, G. (2014). Developing a common framework for integrated solid waste management advances in Managua, Nicaragua. Waste Management and Research, 32(9), 822–833. https://doi.org/10.1177/0734242X14545640

Osorio Mercado, H., & Serra Vázquez, L. H. (2021). Nicaragua mestiza versus Nicaragua multiétnica: el caso de la Costa Caribe. Perfiles Latinoamericanos, 29(58), 1–28.

Özekici, Y. K., & Ünlüönen, K. (2019). Reflection of acculturation in tourism: a systematic literature review. International Journal of Tourism Anthropology, 7(3/4), 284–308. https://doi.org/10.1504/IJTA.2019.107322

Pachamama Coffee Farmers. (2023). Our Story. http://0-search.proquest.com.wam.leeds.ac.uk/docview/234189772?accounti…

Pagliarin, S., La Mendola, S., & Vis, B. (2023). The “qualitative” in qualitative comparative analysis (QCA): research moves, case-intimacy and face-to-face interviews. Quality and Quantity, 57(1), 489–507. https://doi.org/10.1007/s11135-022-01358-0

Pandya, R., Dev, H. S., Rai, N. D., & Fletcher, R. (2022). Rendering land touristifiable: (eco)tourism and land use change. Tourism Geographies, 0(0), 1–17. https://doi.org/10.1080/14616688.2022.2077425

Pearson, A. A., Prado, A. M., & Colburn, F. D. (2020). Nicaragua’s surprising response to COVID-19. Journal of Global Health, 10(1), 1–5. https://doi.org/10.7189/JOGH.10.010371

Perekrestova, V. (2022). Normative coherence through social entrepreneurship: Fostering women’s empowerment in Myanmar. Development Policy Review, 40(1), 1–18. https://doi.org/10.1111/dpr.12627

Pickvance, C. (2005). The four varieties of comparative analysis: the case of environmental regulation. Small and Large-N Comparative Solutions, University of Sussex, 1–20. http://eprints.ncrm.ac.uk/57/1/chrispickvance.pdf

Pro Mujer. (2022). ¿Qué hacemos? https://promujer.org/ni/es/

PSI. (2022). Pan American Social Marketing Organization (PASMO). https://www.psi.org/social-business/pasmo/

Rey-Martí, A., Ribeiro-Soriano, D., & Palacios-Marqués, D. (2016). A bibliometric analysis of social entrepreneurship. Journal of Business Research, 69, 1651–1655. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.033

Ripley III, C. G. (2023). Crisis Prompts Record Emigration from Nicaragua, Surpassing Cold War Era. The Online Journal of the Migration Policy Institute.

Roe, D., & Urquhart, P. (2001). Pro-Poor Tourism: Harnessing the World’s Largest Industry for the World’s Poor.

Roller, M. R. (2019). The Meaning & Essence of Qualitative Research. Research Design Review. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36448.58882

Roundy, P. T. (2017). Social Entrepreneurship and Entrepreneurial Ecosystems: Complementary or Disjointed Phenomena? International Journal of Social Economics, 44(9), 1–18. https://doi.org/10.2139/ssrn.2893165

Şafak, Ü., Şeyda, S. Y., & Yazeed, A. (2021). Visual Pollution’s Effect on Distorting the Touristic and Historical Cities: Old Sana’a /Yemen Case. International Journal of Tourism and Social Research, December.

Saiz-Álvarez, J. M. (2018). Turismo sostenible y emprendimiento social. El pueblo mágico de Tequila, México. Retos, 8(15), 51–68. https://doi.org/10.17163/ret.n15.2018.04

Salee, A., Rasoolimanesh, S. M., & Li Kusumo, C. M. (2022). Tourism Impacts on Destiantions: Insights from a Systematic Review of Literature. Asia-Pacific Journal of Innovation in Hospitality and Tourism, 11(1), 121–148.

Scott, D., Gössling, S., & Hall, C. M. (2012). International tourism and climate change. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 1–21. https://doi.org/10.1002/wcc.165

Sepulveda, L., Syrett, S., & Calvo, S. (2013). Social enterprise and ethnic minorities: exploring the consequences of the evolving British policy agenda. Environment and Planning C: Government and Policy, 31(4), 633–648. https://doi.org/10.1068/c11319

Shaari, M. S., Ahmad, T. S. T., & Razali, R. (2018). Tourism Led-Inflation: A case of Malaysia. MATEC Web of Conferences, 150, 1–6.

Shahzalal, M. (2016). Positive and Negative Impacts of Tourism on Culture: A Critical Review of Examples from the Contemporary Literature. Journal of Tourism, Hospitality and Sports, 20, 30–34. www.iiste.org

Sharma, V., Vinayak, H. K., & Marwaha, B. M. (2015). Enhancing sustainability of rural adobe houses of hills by addition of vernacular fiber reinforcement. International Journal of Sustainable Built Environment, 4, 348–358. https://doi.org/10.1016/j.ijsbe.2015.07.002

Sheldon, P. J., & Daniele, R. (2017). Social Entrepreneurship and Tourism - Philosophy and Practice. In Social Entrepreneurship and Tourism - Philosophy and Practice. Springer International Publishing.

Shepherd, R. J. (2002). Commodification, Culture and Tourism. Tourist Studies, 2(2), 183–201. https://doi.org/10.1177/146879702761936653

Siddiqui, F., & Siddiqui, D. A. (2019). Causality between Tourism and Foreign Direct Investment: An Empirical Evidence from Pakistan. Asian Journal of Economic Modelling, 7(1), 27–44. https://doi.org/10.18488/journal.8.2019.71.27.44

Sirenitas Surf Club. (2022). Who We Are. https://www.sirenitas.club/who-we-are

Skjott Linneberg, M., & Korsgaard, S. (2019). Coding qualitative data: a synthesis guiding the novice. Qualitative Research Journal, 19(3), 259–270. https://doi.org/10.1108/QRJ-12-2018-0012

Śledzik, K. (2013). Schumpeter’s View on Innovation and Entrepreneurship. SSRN Electronic Journal, April 2013. https://doi.org/10.2139/ssrn.2257783

Solís Bastos, L., & Hernández Murillo, J. (2022). Recent migration policies to address migration in Costa Rica (pp. 1–41). UNDP.

Song, Y., Su, Z., Tao, R., & Umut, A. (2022). Revealing the Effectiveness of Tourism Development on Health in Asian Economies. Frontiers in Public Health, 10(April), 1–7. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.895221

Sos Nicaragua. (2023). Welcome to Sos Nicaragua. https://sosnicaragua.org

SosteNica. (2020). About. https://www.sostenica.org/sustainable-development-goals/

Staicu, D. (2021). A qualitative study on social entrepreneurship: technology-based social ventures and humanitarian entrepreneurial mindset. Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 15(1), 1096–1112. https://doi.org/10.2478/picbe-2021-0103

Statista. (2023). Travel and tourism as percentage of gross domestic product in Nicaragua from 2019 to 2021.

Stenn, T. L. (2017). Social Entrepreneurship as Sustainable Development - Introducting the Sustainability Lens. Springer Nature.

Stipanović, C., Rudan, E., & Zubović, V. (2020). The Role of Traditional Music in Tourist Destination Development. Tourism & Hospitality Industry, 289–301.

Stors, N. (2022). Constructing new urban tourism space through Airbnb. Tourism Geographies, 24(4–5), 692–715. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1750683

Swanson, L. A., & Zhang, D. D. (2012). Social entrepreneurship. In Entrepreneuship - Gender, Geographies and Social Context (Issue March, pp. 171–190). https://doi.org/10.35120/kij34010241s

Tan, W.-L., & Yoo, S.-J. (2015). Social Entrepreneurship Intentions of Nonprofit Organizations. Journal of Social Entrepreneurship, 6(1), 103–125. https://doi.org/10.1080/19420676.2014.954260

TechnoServe. (2023). Nicaragua. https://www.technoserve.org/our-work/where-we-work/nicaragua/

The World Bank Data. (2023a). Gender Data Portal: Nicaragua.

The World Bank Data. (2023b). Population, total - Nicaragua.

Thommandru, A., Espinoza-Maguiña, M., Ramirez-Asis, E., Ray, S., Naved, M., & Guzman-Avalos, M. (2021). Role of tourism and hospitality business in economic development. Materials Today: Proceedings. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.07.059

Tio Antonio. (2023). Tio Antonio - Centro Social. https://tioantonio.org

Torabi Farsani, N., & Jamshidi, H. M. (2021). An investigation of the positive impacts of traditional fashion tourism. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 13(3), 298–313. https://doi.org/10.1080/19407963.2020.1808004

Travel.State.GOV. (2023). Nicaragua Travel Advisory. https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvis…

Tripadvisor. (2023). Volcano Day (Leon) - All You Need to Know BEFORE You Go. https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g424970-d12161462-Reviews…

Udin, Z. (2022). COUNTRY UPDATE: Religious Freedom in Nicaragua in 2022. https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2022-08/2022 Pakistan Country Update.pdf

UNAN. (1988). Apuntes de historia de Nicaragua.

UNCSD NGO Steering Committee. (1999). Sustainable Tourism: A Non-Governmental Organization Perspective. In Commission on Sustainable Development.

UNCTAD. (2013). Services Policy Review - Nicaragua.

UNCTAD. (2021). Covid-19 and tourism an update - Assessing the economic consequences. https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2021d3_en_0.pdf

UNCTAD. (2023). UN list of least developed countries LDC graduation. https://unctad.org/topic/least-developed-countries/list

Underwood, S., Blundel, R., Lyon, F., & Schaefer, A. (2012). Introducing social and sustainable enterprise: changing the nature of business. In S. Underwood, R. Blundel, F. Lyon, & A. Schaefer (Eds.), Social and Sustainable Enterprise: Changing the Nature of Business (Vol. 2). Emerald Group Publishing. https://doi.org/10.1108/s2040-7246(2012)0000002004

UNDP. (2010). Mainstreaming Climate Change in Nicaragua.

UNESCO. (2003). Ley No. 306.

UNHR. (2022). Committee against Torture Considers Situation in Nicaragua in the Absence of a Delegation.

UNHR. (2023). Nicaragua: Crimes against humanity being committed against civilians for political reasons, investigation says. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/nicaragua-crimes-agains…

UNICEF. (2021). Country Office Annual Report 2021: Nicaragua. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.unicef.org/media/116486/file/Uzbekistan-2021-COAR.pdf

UNICEF. (2022). Jóvenes de Nicaragua ganan competencia global de emprendimiento social. https://www.unicef.org/nicaragua/historias/jóvenes-de-nicaragua-ganan-c…

United Nations. (2020). Responsible Consumption & Production: Why It Matters. https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/7_…

United Nations. (2022). Nicaragua: New law heralds damaging crackdown on civil society, UN warns. https://news.un.org/en/story/2022/05/1117802

UNWTO. (2008). Climate Change and Tourism – Responding to Global Challenges. In Climate Change and Tourism – Responding to Global Challenges. https://doi.org/10.18111/9789284412341

UNWTO. (2010). Tourism and Biodiversity – Achieving Common Goals Towards Sustainability. In Tourism and Biodiversity – Achieving Common Goals Towards Sustainability. https://doi.org/10.18111/9789284413713

UNWTO. (2012). Summary - Study on tourism and intangible Cultural Heritage. http://repository.lib.ied.edu.hk/jspui/handle/2260.2/14126

UNWTO. (2017). 2017 International Year of Sustainable Tourism for Development. https://www.unwto.org/tourism4development2017

UNWTO. (2019a). Global Report on Women in Tourism - Second Edition.

UNWTO. (2019b). Transport-related CO2 Emissions of the Tourism Sector.

UNWTO. (2022). Global and regional tourism performance. https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regional-tourism-performa…

UNWTO. (2023a). Sustainable development. https://www.unwto.org/sustainable-development

UNWTO. (2023b). Tourism in the 2030 Agenda. https://www.unwto.org/tourism-in-2030-agenda

UNWTO, & ILO. (2013). Economic Crisis, International Tourism Decline and its Impact on the Poor. World Tourism Organization.

USAID. (2012). USAID/NICARAGUA GENDER ANALYSIS: FINAL ANALYSIS.

USAID. (2023). Nicaragua. https://www.usaid.gov/nicaragua#:~:text=About 30 percent of the,the poverty line in 2020.

USDA, & GAIN. (2021). Exporter Guide.

Vanneste, D. (2011). Pro-poor toerisme, hoe duurzaam? UVV-Info, 28(4), 24–27.

Vázquez, J. J. (2016). The stigma of making a living from garbage: Meta-sterotypes of trash-pickers in León (Nicaragua). Scandinavian Journal of Psychology, 57(2), 122–128. https://doi.org/10.1111/sjop.12268

Vega Coffee. (2023). About Us - Vega Coffee. https://www.vegacoffee.com/about-us/

Vermeiren, M. (2018). Can you imagine?! An anthropological study of images in the tourism industry of León, Nicaragua. KU Leuven.

ViaVia Tourism Academy. (2015). Mission Statement ViaVia Tourism Acadamy.

ViaVia World. (2018). The World of ViaVia - ViaVia Ayacucho, Perú. https://doi.org/10.2307/j.ctv2v55gtw.17

ViaVia World. (2022a). Ons Verhaal. 1. https://viavia.world/nl/our-story/

ViaVia World. (2022b). Ons Verhaal - ViaVia Travelers Cafés NL. https://viavia.world/nl/our-story/

Visit León. (2023a). ¿Qué hacer en León, Nicaragua? https://www.visitleon.info/que-hacer.html

Visit León. (2023b). Parque de los Poetas de León, Nicaragua. https://www.visitleon.info/parque-de-los-poetas.html 1/4

Visita Nicaragua. (2019). Ley de promoción de ingreso de residentes, pensionados y residentes rentistas. https://issuu.com/visitanicaragua/docs/ley_694_resid_pensionados_y_rent…

Vogt, C. A., & Jordan, E. J. (2016). Community development, tourism. In Encyclopedia of Tourism. Springer International Publising Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01669-6

Volcano Day. (2023). Volcano Boarding - Volcano Day - Nicaragua. https://www.volcanodaynicaragua.com

von der Weppen, J., & Cochrane, J. (2012). Social enterprises in tourism: an exploratory study of operational models and success factors. Journal of Sustainable Tourism, 20(3), 497–511. https://doi.org/10.1080/09669582.2012.663377

Weaver, D. B. (2001). Ecotourism as Mass Tourism: Contradiction or Reality? The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 42(2), 104–112.

Weerawardena, J., & Sullivan Mort, G. (2006). Investigating social entrepreneurship: A multidimensional model. Journal of World Business, 41, 21–35. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2005.09.001

Welford, R., Ytterhus, B., & Eligh, J. (1999). Tourism and Sustainable Development: An Analysis of Policy and Guidelines for Managing Provision and Consumption. Sustainable Development, 7, 165–177.

WFP. (2022). Nicaragua Annual Country Report 2022.

Wiggins, S. (2007). Poverty Reduction Strategy Review - Country Case: Nicaragua. In Chronic Poverty Report 2008-09. https://doi.org/10.2139/ssrn.1755033

Winchester, H. P. M., & Rofe, M. W. (2000). Qualitative research and its place in human geography. Qualitative Research Methods in Human Geography, January, 3–17.

Winds of Peace Foundation. (2019). Winds of Peace Foundation: Accompaniment in Nicaragua. https://peacewinds.org

Wolk, A. (2008). Advancing Social Entrepreneurship.

World Bank. (2023). The World Bank in Nicaragua. https://www.worldbank.org/en/country/nicaragua/overview#:~:text=Large-s… public investment (supported,recovering to pre-2018 levels.

World Bank, & CIAT. (2015). Climate-Smart Agriculture in Nicaragua. In CSA Country Profiles for Africa, Asia, and Latin America and the Caribbean Series. https://doi.org/10.1596/25978

World Bank Group. (1973). The Effects of the December 23 Earthquake upon the Economic Position and Prospects of Nicaragua.

World Bank Group. (2016). Nicaragua Earthquakes and Hurricanes Risk Profile.

World Bank, IFAD, & Cooperación Suiza en América Central. (2015). Agriculture in Nicaragua: Performance, Challenges, and Options. https://doi.org/10.1596/25978

World Economic Forum. (2013). Entrepreneurial Ecosystems Around the Globe and Company Growth Dynamics. In Report Summary for the Annual Meeting of the New Champions 2013. http://www3.weforum.org/docs/WEF_EntrepreneurialEcosystems_Report_2013…

World Population Review. (2023). Population of Cities in Nicaragua 2023. https://worldpopulationreview.com/countries/cities/laos

WTTC. (2022). Economic Impact Reports. https://wttc.org/Research/Economic-Impact

Yin, R. K. (2012). Case Study Research. Design and Methods. Zeitschrift Für Personalforschung, 26(1), 93–101.

Zebryte, I., & Jorquera, H. (2017). Chilean tourism sector “B Corporations”: evidence of social entrepreneurship and innovation. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 23(6), 866–879. https://doi.org/10.1108/IJEBR-07-2017-0218

Zeng, B. (2018). How can social enterprises contribute to sustainable pro-poor tourism development? Chinese Journal of Population Resources and Environment, 16(2), 159–170. https://doi.org/10.1080/10042857.2018.1466955

Zeng, Z., & Wang, X. (2021). Spatial Effects of Domestic Tourism on Urban-Rural Income Inequality. Sustainability, 13, 1–17.

Zhang, X., Sun, Y., Gao, Y., & Dong, Y. (2022). Paths out of poverty: Social entrepreneurship and sustainable development. Frontiers in Psychology, 13(November), 1–13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1062669

Download scriptie (1.58 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Prof. Dominique Vanneste