Is investeren in vastgoed een expediënt voor vennootschappen? 

Pauline
Van Cauwenberghe

Is investeren in vastgoed een expediënt voor vennootschappen? 

 

Wat kan ik doen met mijn belegging? Is het nog slim om te beleggen? Welk effect heeft de opkomende economische crisis? Wat moet kan ik nog doen voor mijn vennootschap?  Hoe kan ik zorgen voor een zekere inkomstenbron voor mijn vennootschap in deze onzekere tijden? 

 

Dit zijn vragen dat de dag van vandaag sterker en sterker in de bestuurders van vennootschappen hun hoofd spelen. Zij zien de economische crisis naderen en zoeken een houvast, een manier om hun vennootschap levend te houden. Vaak keren bestuurders terug naar beleggingen, maar zou het niet slimmer zijn te gaan investeren in onroerende goederen en deze dan op gepaste tijd weder te verkopen. 

Een idee dat zeker moet onderzocht worden. Het is een onderwerp dat meer en meer verschijnt in kranten zoals ‘De Tijd’, maar ook op de televisie, een teken dat het alreeds speelt in onze gedachten. Is het investeren in vastgoed een mogelijks expediënt voor vennootschappen?

INVESTEREN ALS VENNOOTSCHAP

Vennootschappen zijn steeds opzoek naar een stabiele inkomstenbron. Vaak wordt hier gedacht aan beleggingen of het meespelen op de beurs zoals het verkopen van aandelen. Deze oplossingen brengen ook nadelen met zich mee, nu zeker met de opkomende economische crisis. Het leven wordt alsmaar duurder. Oplossingen vinden om een vennootschap gezond te houden, wordt met gevolg ook alsmaar moeilijker. 

Zou het niet voordeliger zijn te investeren in onroerende goederen als vennootschap? De manier hoe een vennootschap belast wordt, verschilt dan ook sterk met de manier hoe je privé belast zal worden. Bij het investeren in vastgoed zijn er ook risico’s of gevaren verbonden. Het is dan ook belangrijk deze oplossing te gaan onderzoeken. Op dit moment ontbreekt het binnen het vakdomein ‘ondernemen of economie’ aan inzichten in het nut van investeren in vastgoed door een vennootschap. 

BESPROKEN ONDERDELEN IN DE SCRIPTIE 

In de scriptie rond het investeren in het vastgoed voor vennootschappen wordt concreet aangehaald hoe je als bestuurder out of the box moet gaan denken. Alsook worden de fiscale en de niet-fiscale aspecten in het investeren onder de loep genomen. Er wordt ook een verduidelijking gemaakt rond de formaliteiten ‘schenken en erven' in vennootschappen. Afsluitend wordt er nog een kritische blik geworden op de manier van investeren en de fiscale hervorming door minister Van Peteghem. 

WAAROM KAN DIT EEN EXPEDIËNT WORDEN? 

Het investeren in onroerende goederen brengt dus zeker verscheidende voordelen met zich mee zoals de afschrijfbaarheid van de constructie, de mogelijkheid om de aankoopkosten in één kost op te nemen. Ook zijn de grootste kosten zoals de verzekeringen, de kosten voor onderhoud en herstellingen aftrekbaar van de belastbare winst. Daarnaast is het makkelijker om een goede en goedkopere successieplanning te maken, het is dan ook uiterst belangrijk deze op te maken! Een ander belangrijk voordeel is dat het gemakkelijker is om een lening te verkrijgen als een vennootschap aangezien de cashflow ook groter is dan privé. Daarbij zijn de leningen en intresten integraal aftrekbaar. Als laatste voordeel heb je dankzij de opkomende nieuwe hervorming van minister Van Peteghem (CD&V) een lagere vennootschapsbelasting. 

Echter zijn er ook enkele nadelen of risico’s waar je rekening moet mee houden als vennootschap. Zo is het belangrijk rekening te houden met de correcte waardering voor de meerwaarde en ook dat er een goede successieplanning wordt opgemaakt. Anders kunnen er extra kosten voorkomen zoals meer successierechten dan nodig zijn. 

Om te concluderen is het zeker een goed idee om te investeren in vastgoed, maar dan moet je als vennootschap wel zeker rekening houden met de boven vermelde punten. Elke investering brengt risico’s met zich mee, daarom maakt het zich nog niet een slechte investering. 

 

IS INVESTEREN NU EEN EXPEDIËNT OF NIET? Neen, enkel de investering in onroerende goederen zal er niet zorgen dat de vennootschap van de afgrond zal blijven, maar het zorgt wel voor een zekerheid op lange termijn. Een ander advies is om de vennootschap zeker te laten bijstaan door een extern persoon of bedrijf om over dit soort zaken te beslissen zoals BRIXFIN. 

Bibliografie

Scherm­afbeelding 2023-10-01 om 19.18.29

Download scriptie (6.14 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
HoGent