Educatief Pakket “Women in peacebuilding: participation in change” voor het secundair onderwijs:

Emma
Bonduelle
 • Emma
  Bonduelle
 • Jan
  Van Der Straeten
 • Paule
  Crome
 • Jane
  Reinhardt
 • Ellen
  Stragier
 • Astrid
  Van Den Abeele
 • Diethe
  Verhack
 • Collins
  Lufong

 

Afbeelding verwijderd.“Hoe kan men middelbare school leerlingen van 12 tot 18 jaar educeren rond het belang van vrouwen in / en vredesopbouw vanuit een internationaal perspectief?”

Wij, 8 studenten aan de VIVES Hogeschool Kortrijk, kregen de opdracht een educatief pakket op te stellen voor het secundair onderwijs die de leerlingen aanzet om te reflecteren over vrede en het belang van vrouwen in vredesoverleggen. Dit in samenwerking met onze partner organisatie Moeders voor Vrede. Het pakket is uitgewerkt in het Engels maar kan uitgevoerd worden in het Nederlands.

 

 

Moeders voor Vrede is een organisatie die zich inzet voor vrouwenrechten en toekomsperspectief wil bieden aan vrouwen die slachtoffer zijn geworden van conflict en geweld.

Het maken van dit educatief pakket werd gelinkt aan het organiseren van de vredesconferentie ‘Vrouwen rond de vredestafel’ op 17 juni in CC het Perron in Ieper. Dit werd specifiek in gang gezet met als doel de aandacht te vestigen om vrouwen gelijk te betrekken in vredesopbouw en vredesonderhandeling wat tot op vandaag nog altijd niet voldoende gerealiseerd wordt. In vredesonderhandelingen zijn vrouwen cruciaal. Vrouwen en kinderen zijn de grooste slachtoffers in de conflicten en verdienen daarom ongetwijfeld een gelijke plek rond onderhandelingstafels. Het is bewezen dat wanneer vrouwen betrokken worden in vredesakkoorden, de vredesakkoorden 35 procent meer kans hebben langer dan 15 jaar stand te houden.  

 

Het doel van de educatieve pakketten is deze voorgaande boodschap overbrengen. De structuur van de lespakketten hebben een niet-westerse en internationale insteek. De doelen in de bundels zijn globaal beschreven zodat het materiaal ook buiten het Belgisch schoolsysteem gebruikt kan worden. Maar  het is zeker wel mogelijk om de paketten te linken aan de onderwijsdoelen en eindtermen van het secundair onderwijs in België.

Elk pakket is opgebouwd met focus op ervaringsleren. Dit betekent dat de leerlingen vooral aangezet worden om de topics zelf te ervaren en creatief te ontdekken aan de hand van oefeningen en spellen maar ook te reflecteren over hun eigen identiteit en hun omgeving. We spreken ook van vredeseducatie, want door middelbare scholieren uit te rusten met fundamentele kennis over vrede en conflicten, kunnen ze actief deelnemen aan vreedzame overgangen binnen en buiten hun gemeenschap als actieve burger en medemens. Het pakket bouwt mee aan een tolerantere wereld gebaseerd op respect, afwezigheid van geweld, rechtvaardigheid, duurzaamheid en verduidelijkt manieren om vrede te bereiken.

 

Per graad is er een pakket opgesteld waarin telkens een gekend conflict besproken wordt. In het algemeen bestaat elk pakket uit 3 lessen van 50-60 minuten.

Het principe van de bundels is dat er informatie en verschillende vormen van educatieve spellen aangeboden worden, maar de leerkracht kiest en past zelf aan wat men wel of niet gebruikt per groep leerlingen. De reden hiervoor is om zo inclusief mogelijk te blijven en zoveel mogelijk drempels te verlagen om deze lessen te educeren. Er worden ook heel wat tools en methoden voorzien om het leerproces zo vlot mogelijk te laten verlopen zonder de gemoedstand van de leerlingen uit het oog te verliezen. Er is dus een mooi evenwicht voorzien tussen zware en luchtige topics.

 

Hier wordt er een kort overzicht weergegeven per pakket:

Het eerste pakket voor de eerste graad (12-14 jaar) bespreekt geweldloze communicatie, de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en een spel rond de belangrijke spelerste in de vredesopbouw.

Voor de tweede graad (14-16 jaar) wordt er ingezoomd op de betekenis van vrede en conflict aan de hand van dialoog, quizzen over de geschiedenis en conflicten in Congo en een rollenspel dat focust op het belang van vrouwen in vredesopbouw.

In het laatste pakket voor de derde graad (16-18 jaar) wordt er iets dieper ingezoomd op de betekenis van vrede en conflict, de geschiedenis en conflicten in Afghanistan en hoe het is als vrouw-activist in vredesopbouw.

 

De leerlingen gaan samen de uitdaging aan hun eigen definities voor vrede en conflict te ontdekken en in groep hun handen in elkaar te slaan. Ze worden aangespoord een open en respectvolle houding aan te nemen rond deze tijdloze topics. Jij als leerkracht, jij bent de vredestichter die jongeren leert in vrede samen te leven en hun vooroordelen helpt te overwinnen in deze multiculturele samenleving.

 

Het volledig educatief pakket kan gevonden worden op de website van Moeders voor Vrede of Mothers for Peace: https://mothersforpeace.be.

Afbeelding verwijderd.https://scriptieprijs.be/95342c3b-d10b-4569-9b2a-86fb07ee2294" width="432">

 

(Namen van al de studenten: Emma Bonduelle, Jan Van Der Straeten,  Astrid Van den Abeele, Diethe Verhack, Ellen Stragier, Collins Lufong, Jane Reinhardt, Paula Crome)

Bibliografie

Abaho, A. (2023, March 22). The Role of Social Groups in managing post conflict Challenges. Uganda: Nkumba University.

AÇEV. (2009). Building a generation of reconciliation: The role of early childhood development in peace building. Istanbul, Turkey: Mother-Child Education Foundation Publications. Retrieved from https://ecdpeace.org/2009-building-generation-reconciliation

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen. (n.d.). Onderwijsdoelen. Retrieved May 11, 2023, from onderwijsdoelen.be: https://onderwijsdoelen.be/

Agile Coffee. (n.d.). How to use it. Retrieved from agilecoffee.com: https://agilecoffee.com/toolkit/nvc/

Ambos, K., & Aboueldahab, S. (2022, June 15). Conflict-Related Sexual Violence and International Criminal Justice: Challenges and Opportunities in the Fight against Impunity. Ethics and armed forces - Controversies in military ethics and security policy. Women, Peace & Security: The Long Road to Gender Justice, pp. 18-27.

American Friends of the Parents Circle. (2023, May 31). UN Security Council May 26, 2022. Retrieved from youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=_WG8-3oKm_s

Andrisan, O. (2019). Traumasensitief lesgeven in OKAN. Toegepaste Psychologie, Howest.

Apio, E. O. (2022, June 15). There is still a Choice: Understanding Conflict-Related Sexual Violence.

Ethics and armed forces - Controversies in military ethics and security policy. Women, Peace & Security: The Long Road to Gender Justice, pp. 12-17.

Araj, B. a. (2023, April 4). INTIFADA: Palestinian-Israeli history. Retrieved June 6, 2023, from www.britannica.com: https://www.britannica.com/topic/intifada

Australian Army Research Centre. (2022, February 10). What is war, Defining war, conflict and competition. Retrieved from researchcentre.army.gov.au: https://researchcentre.army.gov.au/library/land-power-forum/what-war-de…- conflict-and-competition

BBC News. (2023, February 10). Civilians flee homes in Democratic Republic of Congo as M23 rebel group advance - BBC News. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=kgMI5ZmBIyo

Besigye Bazirake, J., & Zimmermann, G. (2018). Peace Profile: Marshall Rosenberg. In Peace Review: A Journal of Social Justice, Vol. 30 (2) (pp. 246-253). doi:10.1080/10402659.2018.1458970

Britannica, T. E. (2023, April 6). Afghan War 1978 - 1992. Retrieved from britannica.com: https://www.britannica.com/event/Afghan-War

61

Britannica, The Editors of Encyclopaedia. (2023, June 23). Ellen Johnson Sirleaf. Retrieved from britannica.com: https://www.britannica.com/biography/Ellen-Johnson-Sirleaf abgerufen

Brot für die Welt. (2023, May 31). Denis Mukwege - Unermüdlicher Kämpfer gegen sexuelle Gewalt. Retrieved from Brot für die Welt: https://www.brot-fuer-die-welt.de/ueber-uns/60- jahre/heldenportraits/denis-mukwege/

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. (1968). Länderprofil: Das Bildungssystem Israels. Retrieved June 16, 2023, from bq-portal.de: www.bq-portal.de: https://www.bq- portal.de/db/L%C3%A4nder-und-Berufsprofile/israel

Casier, V. (2021). Leren- en onderwijszorgvragen: Algemene didactiek. Kortrijk: VIVES Hogeschool.

Colonial Awareness. (n.d.). Education Board. Retrieved from sites.google.com/view/colonialawareness-be: https://sites.google.com/view/colonialawareness-be/education-board?auth…

Compagnon, W. (2021). Life Events. Kortrijk: VIVES Hogeschool.

Council on Foreign Relations. (n.d.). The U.S. War in Afghanistan. Retrieved from cfr.org:

https://www.cfr.org/timeline/us-war-afghanistan

Cox, N. (2020). Sociologie: Cultuur en samenleving. Kortrijk: VIVES Hogeschool.

de Galan, K. (2021). Trainen: een praktijkgids. Amsterdam: Pearson.

De Maesschalck, S. (2019). Trauma bij vluchtelingen. Retrieved from https://www.solentra.be/wp- content/uploads/2019/03/Trauma-1.pdf

De Schryver, A. (2022). Counseling: Cognitieve Gedrags-Therapeutische technieken. Kortrijk: VIVES Hogeschool.

Deep Democracy. (2022, November 1). Deep Democracy - Wijsheid van de minderheid - De Lewis Methode. Retrieved from deepdemocracy.nl: https://deepdemocracy.nl/

Delfos, M. (2005). Communiceren met pubers en adolescenten. In Ik heb ook wat te vertellen! (pp. 211-221). SWP.

Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN). (2020, November 1). Zahlen und Fakten. Eine Welt Presse - Frauen, Frieden und Sicherheit, p. 8.

Dze-Ngwa, W. (n.d.). Introducing Peace Education in Cameroon Schools. In International Journal of Liberal Arts and Social Science (pp. 32-33). Retrieved from https://ijlass.org/data/frontImages/gallery/Vol._2_No._3/3.pdf

Early Childhood Peace Consortium. (2023, May). Retrieved from ecdpeace.org: https://ecdpeace.org/

Early Childhood Peace Consortium. (2023). What is peacebuilding? Retrieved from ecdpeace.org: https://ecdpeace.org/work-content/what-peacebuilding

62

Educatief pakket 2020/2021. (2021). Retrieved May 11, 2023, from youca.be: https://youca.be/educatief-pakket-2021

Ehidiamhen, M. L. (2022). A Synodal Alternative for Ecclesial Conflict: Marshall Rosenberg’s Nonviolent Communication. Journal of moral theology, Vol.11 (2), 45-64. doi:10.55476/001c.37341

EIGE (European Institute for Gender Equality). (2023, May 16). Retrieved from https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming

Eurofins Genomics Europe Shared Services GmbH. (2022, August 8). Retrieved from the-dna- universe.com: https://the-dna-universe.com/2022/08/08/the-biology-of-conflict/

Global Centre for the Responsibility to Protect. (2023, June 1). Democratic Republic of the Congo. Retrieved from globalr2p.org: https://www.globalr2p.org/countries/democratic-republic-of- the- congo/#:~:text=More%20than%20120%20militias%20and,against%20humanity%20and%20 war%20crimes.

Hogeschool VIVES. (n.d.). Groeien in identititeit als opvoeder-begeleider. VIVES OOW- Thema Groeien in identiteit - Deel 1 - Circulair denken - document toledo. VIVES.

Hudson, V. M., Ballif-Spanvill, B., Caprioly, M., & Emmet, C. F. (2012). Sex and world peace. New York: Columbia University Press.

Institut für Auslandsbeziehungen (ifa). (2022, September). Wie geht Frieden? Mit Hans-Joachim Gießmann.

https://open.spotify.com/episode/4624cI23KoM1uBUuW8uIuF?si=a8f421f39ed4….

Institut für Auslandsbeziehungen. (2023). Culture in security. Retrieved from opus.bsz-bw.de: https://opus.bsz-bw.de/ifa/frontdoor/index/index/docId/202

International Crisis Group. (2023, Febuary 23). Taliban Restrictions on Women’s Rights Deepen Afghanistan’s Crisis. Retrieved from crisisgroup.org: https://www.crisisgroup.org/asia/south- asia/afghanistan/329-taliban-restrictions-womens-rights-deepen-afghanistans-crisis

IPO. (n.d.). Praktijk IPO Tielt-Winge. Retrieved from psycha.be: https://psycha.be/ontwikkelingstheorie_erik_erikson.html

Johnson Sirleaf, E. (2019). How women will lead us to freedom, justice and peace. Retrieved from ted.com:

https://www.ted.com/talks/h_e_ellen_johnson_sirleaf_how_women_will_lead… om_justice_and_peace

Kahoot. (2023). Kahoot! Retrieved from kahoot.com: https://kahoot.com/

Kaptan, S. (2020, October). UNSCR 1325 at 20 years. Retrieved from wilpf.org: https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/11/WILPF_UNSCR-1325-at-20- Years_Web.pdf

63

Kemnitz, M.-L. (2020, November 1). Die Ausnahme: Frauen in der UN-Friedenssicherung. Eine Welt Presse - Frauen, Frieden und Sicherheit, p. 7.

Mi-Chelle, L. (2020, June 11). How to use Baamboozle. Retrieved from youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=v84cxmaSAzU

MindMapping. (n.d.). What is a Mind Map? Retrieved from mindmapping.com: https://www.mindmapping.com/mind-map

Moeders voor Vrede. (n.d.). Our projects in Afghanistan. Retrieved from mothersforpeace.be: https://mothersforpeace.be/afghanistan/

Moeders voor Vrede. (n.d.). Who are we? Retrieved from mothersforpeace.be: https://mothersforpeace.be/wie-zijn-we/

Nederlandstalige Vrouwenraad. (2013). Vrouwenkracht is Vredesmacht. Brussel: Nederlandstalige Vrouwenraad. Retrieved from https://igvm- iefh.belgium.be/nl/publicaties/vrouwenkracht_is_vredesmacht

Outward Bound. (2023, May 5). Outward Bound Peace. Retrieved from outwardboundpeace.org: https://outwardboundpeace.org/

Outward Bound International. (n.d.). About us. Retrieved from Outward Bound International: https://www.outwardbound.net/who-we-are/

Oxford Learner's Dictionary. (2023). Retrieved from www.oxfordlearnersdictionaries.com: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/conflict_…

Panzi Foundation. (2023, May 31). The Hospital. Retrieved from Panzi Foundation: https://panzifoundation.org/de/the-hospital/

Peacelabs. (2022). About Peace Labs. Retrieved June 18, 2023, from peace-labs.org: https://peace- labs.org/

Peacelabs. (2023, May 26). Peacelabs. Retrieved from peace-labs.org: https://peace-labs.org/

Ploeg, J. v. (2011). Ervaringsleren. Rotterdam: Lemniscaat.

Popovic, N. (2020, November 1). Die vier Säulen der WPS-Agenda: Beteiligung, Schutz, Prävention und Wiedergutmachung. Eine Welt Presse - Frauen, Frieden und Sicherheit, pp. 3-5.

Praktijk IPO Tielt-Winge. (n.d.). Theorie van Erikson. Retrieved from IPO: https://psycha.be/ontwikkelingstheorie_erik_erikson.html

Reif, J., Kugler, K., & Brodbeck, F. (2020, November 1). Retrieved from EBSCOhost: https://web-s- ebscohost-com.vives.e-bronnen.be/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=8baeb0b8-4c0e- 4984-b416-51c239b41d84%40redis

RoSa vzw. (2023). Stemrecht voor vrouwen. Retrieved from rosavzw.be: https://rosavzw.be/nl/themas/politiek-en-beleid/historisch/1948-stemrec…

64

Save the Children Fund. (2023, may). Retrieved from savethechildren.org.uk: https://www.savethechildren.org.uk/what-we-do/conflict- war#:~:text=A%20conflict%20is%20a%20fight,every%20conflict%20connected%20to%20war

Scheuermann, M. (2022, June 15). Dare More Ethics in International Politics! The Global "Women, Peace and Security" Agenda. Ethics and armed forces - Controversies in military ethics and security policy. Women, Peace & Security: The Long Road to Gender Justice, pp. 4-11.

Setiadi, R., & Ilfiandra. (2020, February 7). Peace Education Pedagogy: A Strategy to Build Peaceful Schooling. Retrieved from atlantis-press.com: https://doi.org/10.2991/assehr.k.200130.105

Spruyt, B., Elchardus, M., Roggemans, L., & Van Droogenbroeck, F. (2015). Kan je vrede leren,. Brussel: Drukkerij Artoos.

Steen, A., & Shinkai, K. (2020, January 30). Understanding individual and gender differences in conflict resolution: A critical leadership skill. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ijwd.2019.06.002

Teff-Seker, Y. (2020, January 20). Peace and conflict in Israeli state-approved textbooks: 2000-2018. 52 (4), pp. 533–550. doi:10.1080/00220272.2020.1716392

The Myers-Briggs Company. (2020). Retrieved from https://kilmanndiagnostics.com/: https://kilmanndiagnostics.com/wp- content/uploads/2020/03/ConflictStylesGenderAndLeadershipAbstract.pdf

theOpenBook. (2018, June 5). Colonization and Imperialism. Retrieved from youtube.be: https://www.youtube.com/watch?v=CHrHgnRswhM

Toshniwal. (2023, May 11). Governments and politics in Belgium. Retrieved from expatica.com: //www.expatica.com/be/living/gov-law-admin/belgium-government-106909/

TRT World. (2021, April 14). The Congo's colonial history. Retrieved from youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=Ho-dCWGstj4

UN (United Nations). (2023, May 15). Peace and Security. Retrieved from https://www.un.org/en/global-issues/peace-and-security

UN Women. (2022, October 24). Retrieved from unwomen.org: https://www.unwomen.org/en/news- stories/feature-story/2022/10/kenyan-women-lead-peace-efforts-in-longstanding-conflicts

UN Women Africa. (2022, November 16). Involving women in peace and security: Good practices in the implementation of 1325 National Action Plans in East and Southern Africa. Retrieved from africa.unwomen.org: https://africa.unwomen.org/en/stories/news/2022/11/involving- women-in-peace-and-security-good-practices-in-the-implementation-of-1325-national- action-plans-in-ESA

UNDP. (2023, May 9). Nonviolent Communication Training in South Asia. Retrieved from undp.org: https://www.undp.org/asia-pacific/tolerance-and-diversity/nonviolent-co…- training-south-asia

65

United Nations. (2018, October 22). The Importance of Women in Peace Processes. Retrieved from youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=KaukupIWOL0

United Nations. (2023, May). treaties.un.org. Retrieved from United Nations Treaty Collection: https://treaties.un.org/Pages/overview.aspx?path=overview/definition/pa…

United Nations Security Council. (2000, October 31). S/RES/1325. Security Council Resolution on women and peace and security. Retrieved June 18, 2023, from peacemaker.un.org: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SC_ResolutionWo… ity_SRES1325%282000%29%28english_0.pdf

UNOAU (United Nations Office of the African Union); AUC (African Union Commission). (2020). SHE Stands for Peace - 20 years, 20 journeys. Addis Ababa: UNOAU.

Van Leeuwen, M., Nindorera, J., Kambale Nwzeve, J.-L., & Corbijn, C. (2019, July 8). The ‘local turn’ and notions of conflict and peacebuilding – Reflections on local peace committees in Burundi and eastern DR Congo. Retrieved from tandfonline.com: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21647259.2019.1633760

Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie. (s.d.). Therapeutische technieken en vaardigheden: g-schema. Retrieved from vgct.nl.

VIVES Department of applied social studies. (2021). Group Project: De Patio. Kortrijk: VIVES Hogeschool.

WILPF (Women's International League of Peace and Freedom). (2023, May 22). Database about the NAPs on Women, Peace and Security. Retrieved from http://1325naps.peacewomen.org/

:Retrieved from theparentscircle.org .על הפורום,מפגשי דיאלוג .)31 May ,2023( .פורום המשפחות השכולותhttps://www.theparentscircle.org/about_heb-2/

Retrieved from ."רובי דמלין - "שרשרת של שינוי .)31 May ,2023( .פורום המשפחות השכולות theparentscircle.org: https://www.theparentscircle.org/stories/robi-damelin/

Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Sabine Poleyn