Goed doen in een destructief systeem

Pieter
Boffin

Als student verpleegkunde die stages gedaan heeft in het Arresthuis Antwerpen en het Forensisch Psychiatrisch Centrum Antwerpen heb ik dagelijks contact gehad met een diverse groep gedetineerden, waaronder ook individuen met een verhoogd risico op agressief gedrag als gevolg van psychosegevoeligheid. 

Dit contact heeft me geïnspireerd om dieper in te gaan op de uitdagingen van agressiepreventie binnen de forensische psychiatrie en om te onderzoeken hoe verpleegkundigen hier een effectieve rol in kunnen spelen. 

Het is tijdens de stages binnen deze instellingen dat ik werd geconfronteerd met de complexiteit van psychotische stoornissen en de impact ervan op het gedrag van individuen die in aanraking komen met justitie. Het was niet alleen het observeren van de symptomen van psychose, zoals hallucinaties en wanen, die me intrigeerden, maar ook de ernstige gevolgen die agressief gedrag kan hebben, zowel voor de patiënten zelf als voor het personeel en de medegedetineerden. 

Het persoonlijke contact met psychosegevoelige gedetineerden heeft me niet alleen bewust gemaakt van de urgentie van agressiepreventie, maar heeft me ook de waarde laten zien van een holistische benadering waarbij verpleegkundigen een centrale rol spelen. Het zijn deze ervaringen die me hebben gemotiveerd om dit onderzoek naar agressiepreventie door verpleegkundigen binnen de forensische psychiatrie te starten.

In de forensische psychiatrie staan verpleegkundigen namelijk voor een complexe uitdaging: het effectief omgaan met agressie bij psychosegevoelige patiënten. 

Het risico op gewelddadig gedrag en langdurige opnames op high security afdelingen vormen slechts enkele van de vele obstakels die zij tegenkomen. Er is een dringende behoefte aan gestandaardiseerde benaderingen en ondersteunende structuren om deze uitdagingen aan te pakken en de zorg voor deze kwetsbare populatie te verbeteren.

Met dit in gedachten en op basis van literatuuronderzoek heb ik een innovatief prototype ontwikkeld: de 'werktabel agressiepreventie'. Deze tabel biedt een praktisch hulpmiddel voor verpleegkundigen op opnameafdelingen binnen de forensische psychiatrie, met als doel het therapeutisch werken aan agressiepreventie bij psychosegevoelige patiënten te ondersteunen. Door de integratie van vijf compatibele therapieën - CBT, MI, ACT, EAST en MCT - biedt de werktabel een overzichtelijke structuur, doelgerichte aanpak, en een scala aan technieken en strategieën die verpleegkundigen kunnen gebruiken.

Daarnaast richt dit prototype zich op het verminderen van het ervaren stigma bij psychosegevoelige patiënten, wat vaak een belangrijke factor is bij het ontstaan van agressief gedrag en langdurige opnames. Door gebruik te maken van gerichte interventies op basis van CBT, MCT, EAST, MI en ACT, streef ik ernaar om een cultuur van openheid en begrip te bevorderen, waardoor patiënten zich comfortabeler voelen om over hun symptomen te praten en actief deel te nemen aan hun herstelproces.

Het beschikbare recente bewijs die de werkbaarheid van dit prototype ondersteund en hoe het in de klinische praktijk kan worden geïmplementeerd, is het onderwerp van mijn bachelorproef.

Daarnaast is dit onderzoek een weerspiegeling van mijn toewijding om de zorg voor psychosegevoelige individuen binnen de forensische psychiatrie te verbeteren en om bij te dragen aan een rechtvaardiger en humaner systeem van strafrechtelijke geestelijke gezondheidszorg.

Bibliografie

Boone, M. (Martina M., Althoff, M., Koenraadt, F. (Franciscus A. M. M., Timp, I., & Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (Utrecht). (2016). Het leefklimaat in justitiële inrichtingen.

 

de Pinho, L. M. G., Sequeira, C. A. da C., Sampaio, F. M. C., Rocha, N. B., Ozaslan, Z., & Ferre-Grau, C. (2021). Assessing the efficacy and feasibility of providing metacognitive training for patients with schizophrenia by mental health nurses: A randomized controlled trial. Journal of Advanced Nursing, 77(2), 999–1012. https://doi.org/10.1111/jan.14627

 

El Ashry, A. M. N., Abd El Dayem, S. M., & Ramadan, F. H. (2021). EFFECT OF APPLYING “ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY” ON AUDITORY HALLUCINATIONS AMONG PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA. Archives of Psychiatric Nursing, 35(2), 141–152. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2021.01.003

 

Ertem, M. Y., & Duman, Z. Ç. (2019). The effect of motivational interviews on treatment adherence and insight levels of patients with schizophrenia: A randomized controlled study. Perspectives in Psychiatric Care, 55(1), 75–86. https://doi.org/10.1111/ppc.12301

 

Eweida, R. S., Ghallab, E., Ng, F., & Ibrahim, N. (2022). Novice Nurses’ Communication Skills When Addressing Aggression in Individuals Experiencing Psychosis The Role of Emotional Regulation Capacity. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 60(1), 23–30. https://doi.org/10.3928/02793695-20210623-04

 

Harmanci, P., & Budak, F. K. (2022). The Effect of Psychoeducation Based on Motivational Interview Techniques on Medication Adherence, Hope, and Psychological Well-Being in Schizophrenia Patients. Clinical Nursing Research, 31(2), 202–216. https://doi.org/10.1177/10547738211046438

 

Harris, B. A., & Panozzo, G. (2019). Therapeutic alliance, relationship building, and communication strategies-for the schizophrenia population: An integrative review. In Archives of Psychiatric Nursing (Vol. 33, Issue 1, pp. 104–111). W.B. Saunders. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2018.08.003

 

Harris, B., & Panozzo, G. (2019). Barriers to recovery-focused care within therapeutic relationships in nursing: Attitudes and perceptions. International Journal of Mental Health Nursing, 28(5), 1220–1227. https://doi.org/10.1111/inm.12611

 

https://www.ggzstandaarden.nl. (n.d.).

 

https://www.psychosenet.be. (n.d.).

 

Pounds, K. G. (2017). A Theoretical and Clinical Perspective on Social Relatedness and the Patient With Serious Mental Illness. In Journal of the American Psychiatric Nurses Association (Vol. 23, Issue 3, pp. 193–199). SAGE Publications Inc. https://doi.org/10.1177/1078390317690233

 

’Ryan, M., ’Sattenspiel, D., ’Chianese, A., & ’Rice, H. (2022). Cognitive Behavioral Therapy for Symptom Management in Treatment-Resistant Schizophrenia . Nursing Continuing Professional Development, 122(8), 24–33.

 

Uzun, G., & Lok, N. (2022). Effect of emotional awareness skills training on emotional awareness and communication skills in patients with schizophrenia: A Randomized Controlled Trial. Archives of Psychiatric Nursing, 38, 14–20. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2022.01.005

 

Völlm, B. A., Edworthy, R., Huband, N., Talbot, E., Majid, S., Holley, J., Furtado, V., Weaver, T., McDonald, R., & Duggan, C. (2018). Characteristics and pathways of long-stay patients in high and medium secure settings in England; A secondary publication from a large mixed-methods study. Frontiers in Psychiatry, 9(APR). https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00140

 

Xu, F., & Zhang, H. (2023). The application of cognitive behavioral therapy in patients with schizophrenia: A review. In Medicine (United States) (Vol. 102, Issue 32, p. E34827). Lippincott Williams and Wilkins. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000034827

 

Yıldız, E. (2020). The effects of acceptance and commitment therapy in psychosis treatment: A systematic review of randomized controlled trials. Perspectives in Psychiatric Care, 56(1), 149–167. https://doi.org/10.1111/ppc.12396

 

Yıldız, E., & Aylaz, R. (2021). How Counseling Based on Acceptance and Commitment Therapy and Supported With Motivational Interviewing Affects the Perceptions of Treatment Motivation in Patients Diagnosed With Schizophrenia: A Qualitative Study. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 27(5), 390–404. https://doi.org/10.1177/1078390320945380

 

Download scriptie (446.14 KB)
Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2024
Promotor(en)
Karin Dickens