Atomic Universe

Yves
De Meersman

Atomic Universe

Deze krachtige educatieve werkvorm biedt leerlingen van het secundair onderwijs houvast in de complexe leerstofonderdelen van de lessen chemie. Atomic Universe is een revolutionair en multi-inzetbaar kaartspel dat leerlingen uit verschillende finaliteiten van de 2e en 3e graad secundair onderwijs de hand reikt. Met dit kaartspel kunnen leerlingen een hele waaier aan vaak abstracte basisbegrippen en -concepten beter beheersen.

Atomic Universe bestaat uit 88 speelkaarten en 7 spelvormen. De kaarten bestaan uit 4 stapels van de eerste 18 elementen uit het Periodiek Systeem Der Elementen: van Waterstof t.e.m. Argon. Aan die 4 stapels zijn nog eens 8 speelkaarten van zowel Zuurstof als Waterstof toegevoegd. Afhankelijk van welke spelvorm je hanteert, heb je meer of minder kaarten nodig.

De verschillende spelvormen kunnen ingezet worden naar de verschillende noden en behoeften van de leerlingen. Zo kan er met het ‘Verbindingsspel’ ingezet worden op de kennis van de opbouw van het atoom. Aan de voorkant van elke speelkaart bevindt zich een knappe ruimtelijke structuur die dan vervolgens gelinkt wordt aan de eigenschappen op de achterkant van elke speelkaart. Leerlingen van het 3e jaar doorstroom- en dubbele finaliteit hebben er naast practica een krachtige werkvorm bij.

Mag het wat moeilijker ? Iedereen wordt op zijn wenken bediend. Met de kaartspellen ‘Balance’ en ‘Atoomalliantie’ wordt verder kennis verdiept en verbreed rond respectievelijk het in evenwicht brengen van chemische reacties en de verschillende typen binding: de ion-, atoom- en metaalbinding. Op moment van dit schrijven loopt nog verder onderzoek om de speelkaarten te kunnen inzetten voor leerstofonderdelen voor de leerlingen van de 3e graad. Zo krijgt de spelvorm ‘Zuren en basen’ meer en meer… zuurstof, of vorm, zo u wil.

Atomic Universe is een krachtig leermiddel dat leerkrachten kunnen inzetten om de lessen chemie interessanter en effectiever te maken. Het verrijkt de lessen en de leerlingen op een boeiende en dynamische manier. De innovatieve spelvormen zijn mede ontworpen door de kritische blik van collega’s en de creatieve inbreng van leerlingen uit het Atheneum De Wispelberg en Het Spectrum in Gent. Het ontstaan ervan is een rechtstreeks gevolg van vooronderzoek naar enkele leerproblemen in de lessen chemie. Dat onderzoek bracht een hele waaier aan noden en behoeften naar voren en bijgevolg ook een divers pallet aan spelvormen dat telkens teruggrijpt naar een betere vastzetting en beheersing van essentiële basisbegrippen en -concepten.

Want in die fascinerende wereld van chemie zijn er met deze innovatieve werkvorm nog andere opmerkelijke vaststellingen te maken. De spelvormen bieden antwoorden om enkele essentiële vaardigheden verder te ontwikkelen. Impulscontrole, werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit en emotieregulatie zijn enkele belangrijke executieve functies waarmop in het onderwijs wordt ingezet om ‘dieper leren’ en sociaal functioneren naar een hoger niveau te brengen. In tijden waar ‘social media’ en schermtijd vaak getackeld wordt zet Atomic Universe daarbovenop ook in op de x-factor in het onderwijs: binding en verbinding met leerlingen en leerkrachten onderling.

Atomic Universe is meer dan alleen een kaartspel. Het zorgt voor een krachtige leeromgeving dat leerlingen helpt om chemie beter te begrijpen. Met deze speelkaarten kunnen leerlingen op een interactieve, aanschouwelijke en levendige manier de wereld van atomen en moleculen beter leren kennen.

 

De Meersman Yves

Educatieve bachelor secundair onderwijs

Odisee Co-Hogeschool

Promotoren: Wim Temmerman en Bram Robberecht

In co-creatie met Atheneum De Wispelberg en Het Spectrum in Gent

Onderwijsvakken: Chemie en Wiskunde

Het volledige rapport of meer info: yves.demeersman3@student.odisee.be 

                                                         yves.de.meersman@telenet.be 

                                                         yves.demeersman@onderwijs.gent.be

Bibliografie

 

  • Becker, N., Stanford, C., Towns, M., & Cole, R. (2015). Translating across macroscopic, submicroscopic, and symbolic levels: the role of instructor facilitation in an inquiry-oriented physical chemistry class. Chemistry Education. Research And Practice, 16(4), 769–785. https://doi.org/10.1039/c5rp00064e 

 

 

 

  • Cursus Vakdidactiek. (2016). Kisp, Hogeschool. 

 

  • Van Der Donk, C., & Van Lanen, B. (2022). Praktijkonderzoek in de school
  • Gilbert, J. K., & Treagust, D. (2009a). MODELS AND MODELING IN SCIENCE EDUCATION. In Models And Modeling in Science Education (Vol. 4). Springer Science+Business Media B.V. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8872-8 

 

  • Gilbert, J. K., & Treagust, D. (2009b). MODELS AND MODELING IN SCIENCE EDUCATION. In Models And Modeling in Science Education (Vol. 4). Springer Science+Business Media B.V. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8872-8 

 

 

 

 

 

  • Pedagogische begeleidingsdienst. (2024a). DOMEINOVERSCHRIJDEND LEERPLAN TWEEDE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS SPECIFIEK GEDEELTE DOORSTROOM. In NATUURWETENSCHAPPEN.

 

  • Pedagogische begeleidingsdienst. (2024b). DOMEINOVERSCHRIJDEND LEERPLAN TWEEDE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS SPECIFIEK GEDEELTE DOORSTROOM. In Pedagogische Begeleidingsdienst.

 

 

  • Tümay, H. (2016). Identifying students’ misconceptions and learning difficulties, and finding effective ways of addressing them has been one of the major concerns in chemistry education. However, the chemistry education community has paid little attention to determining discipline-specific aspects of chemistry that can lead to learning difficulties and misconceptions. In this article, it is argued that emergence plays a critical role in the epistemology and the ontology of chemistry and hence it should be taken into account for understanding learning difficulties and finding ways of addressing them in chemistry. It is particularly argued that one of the fundamental source of learning difficulties and chemical misconceptions is learners’ failure to understand the emergent nature of chemical entities, their properties, and interactions. Chemistry Education Research And Practice, 1–15. https://doi.org/10.1039/x0xx0x 

 

  • Üce, M., & Ceyhan, İ. (2019). Misconception in Chemistry Education and Practices to Eliminate Them: Literature Analysis. Journal Of Education And Training Studies, 7(3), 202. https://doi.org/10.11114/jets.v7i3.3990 

 

 

 

 

 

 

Download scriptie (4.46 MB)
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2024
Promotor(en)
Wim Temmerman - Bram Robberecht
Thema('s)