Dansen in de schaduw: seksueel grensoverschrijdend gedrag op evenementen

Griet
Stoffels
 • Gresa
  Sadiku
 • Samira
  Radwan
 • Valerie
  Pollefliet
 • Britt
  Vervaeke
 • Shaima
  Khan
 • Thayline
  Mahieu
 • Febe
  Vanoverschelde

“Dansen in de schaduw: seksueel grensoverschrijdend gedrag op evenementen”

De zon schijnt en het is zomer. Je staat te dansen op een festival met vrienden met een mojito in de hand. Wanneer je je verplaatst op het festival, maak je iets verontrustends mee. Je bent getuige van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG). Help! Wat doe je nu? 

Onze bachelorproef “Een protocol ontwikkelen voor vrijwilligers van het Rode Kruis West-Vlaanderen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag” was een boeiend onderzoek. Onze opdracht was om een protocol op te stellen over hoe omgegaan moet worden met slachtoffers van SGG. Dit specifiek voor vrijwilligers van het Rode Kruis West-Vlaanderen op muziekfestivals en –evenementen. 

Ga jij deze zomer naar een festival? Heb jij onlangs naar het nieuws gekeken? Dan is het begrip SGG jou wellicht niet onbekend. De laatste jaren wordt er meer aandacht geschonken aan dit onderwerp en wordt er meer ingezet op het helpen van deze slachtoffers. Stel dat je een slachtoffer of getuige bent van SGG, weet jij dan waar je terecht kan op een evenement? Sinds enkele jaren bestaan er op festivals en evenementen meldpunten waar getroffenen terecht kunnen voor hulp. We Care A Lot en Punt vzw zijn twee voorbeelden van organisaties die deze meldpunten organiseren. 

Het Rode Kruis Vlaanderen kan eveneens aanwezig zijn op evenementen. De hulppost op deze evenementen staat in voor medische en psychosociale zorg. Zij kunnen slachtoffers van SGG helpen en hen doorverwijzen naar bevoegde instanties bijvoorbeeld naar het Zorgcentrum Na Seksueel Geweld (ZSG). In elke provincie bevindt er zich een ZSG en deze centra werken samen met het ziekenhuis, politie, het Openbaar Ministerie en andere partners. Zij zijn gespecialiseerd in de juiste zorg toe te dienen aan getroffenen van SGG. Ten slotte delen ze hun allesomvattende zorg ook met getuigen en verwanten. 

Om het protocol op te stellen voerden we een onderzoek uit. Tijdens dit onderzoek hielden we verschillende interviews met relevante partners. Zo gingen we langs bij het ZSG en deelden zij hun kennis met ons. Daarnaast bevroegen we politie, parket, organisaties omtrent SGG, evenementen en enkele vrijwilligers zelf. Ons onderzoek mondde uit in een kaderprotocol, een flowchart en een flyer. Dit protocol is een algemeen stappenplan dat door de vrijwilligers gebruikt kan worden op verschillende soorten evenementen. We spreken over een kaderprotocol aangezien elke situatie anders is en elk slachtoffer andere zorg wenst. Het protocol zelf kan pas in de praktijk gebruikt worden nadat onze aanbevelingen in acht genomen zijn. De flowchart is een snel en duidelijk overzicht van het stappenplan. De flyer die we opstelden is voor de slachtoffers zelf. Hierop staan tips en doorverwijsmogelijkheden. 

Jij staat terug op het festival en ziet het gebeuren. Je helpt het slachtoffer door samen naar de hulppost van het Rode Kruis te gaan. Je bent opgelucht dat het slachtoffer nu de juiste zorg krijgt.

 

Bibliografie

/

Download scriptie (1.39 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2024
Promotor(en)
VIVES Kortrijk