De kloof tussen onderzoek en praktijk bij leerkrachten: Een uitdaging voor het Vlaamse onderwijs

Bart
De Maesschalck

Lesgeven heeft meer impact op de leerresultaten dan elk ander aspect van onderwijs. De cruciale rol ligt dus bij de leerkracht die de lessen verzorgt. “Het gebruik van onderzoeksresultaten om de praktijk te versterken zou ons onderwijs naar een hoger niveau kunnen tillen, maar zover zijn we helaas nog niet”, concludeert onderzoeker Bart De Maesschalck (Universiteit Antwerpen) na gemengde signalen uit zijn onderzoek.


Voor zijn masterscriptie onderzocht Bart De Maesschalck het gebruik van onderzoeksevidentie bij leerkrachten lager en secundair onderwijs in Vlaanderen. Uit de studie kwamen een aantal belangrijke inzichten naar boven. “Meer dan een kwart van de leerkrachten geeft aan dat zij geen onderwijsonderzoek raadplegen als onderdeel van hun onderwijsaanpak. Als wetenschapper vind ik dat betreurenswaardig, er ligt dus nog een grote uitdaging om leraren wetenschappelijk bewijs te laten integreren in hun klas”, aldus de masterstudent opleidings- en onderwijswetenschappen. Veelbelovende praktijkvoorbeelden, oefenboeken en handleidingen doen het traditioneel dan weer veel beter als onderwijsaanpak. Leraren verkiezen duidelijk de middelen die directe impact
hebben op het praktijkgebeuren.


“Nog een merkwaardige bevinding is dat bijna 70% van de leraren erkent dat er een kloof bestaat tussen de onderzoeks- en de onderwijswereld. “Het benadrukt vooral de urgentie van verbinding tussen de academische wereld en de praktijk. Daarnaast toont het onderzoek verdeeldheid over de objectiviteit van onderwijsonderzoekers: bijna één op de vijf leraren is het niet eens met het idee dat onderzoekers onbevooroordeeld zijn.” De geloofwaardigheid van onderzoekers is dus niet voor elke leerkracht vanzelfsprekend. Vlaamse leerkrachten hebben over het algemeen een positieve houding ten opzichte van
onderwijsonderzoek, maar in vergelijking met onderzoeken uit het buitenland lijkt deze houding iets minder uitgesproken te zijn.


Ondanks de uitdagingen laat het onderzoek ook positieve signalen zien. Er bestaat een sterke consensus over het nut van onderzoek in het beter begrijpen van problemen. “Vier op de vijf leerkrachten geloven dat onderzoeksresultaten kunnen helpen bij een beter begrip van problemen, wat hoopvol stemt. Bovendien toont het onderzoek optimisme over de rol van onderzoek in de praktijk, met bijna 85% van de leraren die vinden dat ze moeite doen om onderzoek te raadplegen wanneer ze het zinvol vinden voor het uitoefenen van de job. De motivatie uit waarden, interesses of plezier is zelfs in totaliteit voorspellend voor het gebruik van onderwijsonderzoek. 

 

Deze bevindingen onderstrepen de noodzaak van een nauwere samenwerking tussen onderzoekers, beleidsmakers en praktijkmensen. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten doet Bart De Maesschalck dan ook een oproep aan beleidsmakers in Vlaanderen. Hij stelt voor om twee actiepunten te ondernemen met het oog op het meer betrekken van leerkrachten bij onderzoeksresultaten. “Ten eerste is een budgettaire inspanning vereist voor vervolgonderzoek. Alle aspecten die invloed hebben op kwaliteitsvol gebruik van onderzoek dienen
in kaart te worden gebracht, omdat niet alleen de leerkracht maar ook de overheid en directies een rol spelen. Ten tweede is er een belangrijke rol weggelegd voor de lerarenopleiding. Voorbije studies toonden aan dat de
houding van leraren in spe cruciaal is voor het accepteren en gebruiken van onderzoek in hun toekomstige onderwijsloopbaan. Het integreren van extra toewijding voor onderwijsonderzoek in de lerarenopleidingen en het bevorderen van een positieve houding ten opzichte hiervan, zal leiden tot een positieve evolutie op lange termijn, zonder dat elke leerkracht ook academisch onderzoeker moet zijn", concludeert De Maesschalck.

Bibliografie

Asen, R., Gurke, D., Solomon, R., Conners, P., & Gumm, E. (2011). “The research says”: Definitions and uses of a
key policy term in federal law and local school board deliberations. Argumentation and Advocacy, 47,
195–213. https://doi.org/10.1080/00028533.2011.11821747
Backs, J., de Fraine, B., Sterck, M., D’haese, J., & Ballet, K. (2023). “Evidence use in implementing standardised
testing in the Flemish Community of Belgium”. In OECD. Who Really Cares about Using Education Research
in Policy and Practice? Developing a Culture of Research Engagement. OECD Publishing, Paris.
https://doi.org/10.1787/5e968e73-en
Bell, M., Cordingley, P., Isham., C., & Davis., R. (2010). Report of Professional Practitioner Use of Research Review:
Practitioner engagement in and/or with research. Coventry: CUREE, GTCE, LSIS & NTRP. Available
at: http://www.curee.co.uk/node/2303
Bernaus, M., Wilson, A., & Gardner, R. C. (2009). Teacher’s motivation, classroom strategy use, student’s
motivation and second language achievement. Porta Linguarum, 12, 25–36.
https://doi.org/10.30827/digibug.31869
Boateng, G. O., Neilands, T. B., Frongillo, E. A., Melgar-Quiñonez, H. R., & Young, S. L. (2018). Best Practices for
Developing and Validating Scales for Health, Social, and Behavioral Research: A Primer. Frontiers in public
health, 6, 149. https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00149
Bober, C. F., & Bartlett, K. R. (2004). The utilization of training program evaluation in corporate universities.
Human Resource Development Quarterly, 15, 363-383. https://doi.org/10.1002/hrdq.1111
Boeskens, L., Nusche, D., & Yurita, M. (2020). “Policies to support teachers’ continuing professional learning: A
conceptual framework and mapping of OECD data”, OECD Education Working Papers, No. 235. OECD
Publishing, Paris. https://dx.doi.org/10.1787/247b7c4d-en
Braeken, J., & van Assen, M. A. L. M. (2017). An empirical Kaiser criterion. Psychological Methods, 22(3), 450-
466. https://doi.org/10.1037/met0000074
Brown, C., & Zhang, D. (2016). Is engaging in evidence-informed practice in education rational? What accounts
for discrepancies in teachers’ attitudes towards evidence use and actual instances of evidence use in
schools? British Educational Research Journal, 42(5), 780–801. https://doi.org/10.1002/berj.3239
Cain, T. (2015). Teachers’ engagement with research texts: beyond instrumental, conceptual or strategic
use. Journal of Education for Teaching, 41(5), 478–492. https://doi.org/10.1080/02607476.2015.1105536
Cain, T. (2016). Research utilisation and the struggle for the teacher’s soul: A narrative review. European Journal
of Teacher Education, 39(5), 616–629. https://doi.org/10.1080/02619768.2016.1252912
Cain, T. (2019). Becoming a research-informed school: Why? What? How? Routledge.
Calvert, L. (2016). Moving from compliance to agency: What teachers need to make professional learning work.
Oxford, OH: Learning Forward and NCTAF.
Cheetham, G., & Chivers, G. (2001). How professionals learn in practice: An investigation of informal learning
amongst people working in professions. Journal of European Industrial Training, 25(5), 248–292.
https://doi.org/10.1108/03090590110395870
Chyung, S.Y., Roberts, K., Swanson, I., & Hankinson, A. (2017). "Evidence-Based Survey Design: The Use of a
Midpoint on the Likert Scale". Performance Improvement, 56(10), 15-23.
https://doi.org/10.1002/pfi.21727
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd edition). Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum.
Cohen, L., Lawrence, M., & Morrison, K. (2018). Research Methods in Education (8th edition). Routledge.

Gebruik van onderzoeksevidentie bij leerkrachten – De Maesschalck Bart | 52
Coldwell, M., Greaney, T., Higgins, S., Brown, C., Maxwell, B., Stiell, B., Stoll, L., Willis, B., & Burns, H. (2017).
“Evidence-informed Teaching: An Evaluation of Progress in England.” Research Report. Department for

Education. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a749aca40f0b61938c7ece0…-
informed_teaching_-_an_evaluation_of_progress_in_England.pdf

Cordingley, P. (2015). The contribution of research to teachers’ professional learning and development. Oxford
Review of Education, 41(2), 234–252. https://doi.org/10.1080/03054985.2015.1020105
Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for
getting the most from your analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 10(7), 1-9.
https://doi.org/10.7275/jyj1-4868
Cousins, J. B., & Leithwood, K. A. (1986). Current empirical research on evaluation utilization. Review of
Educational Research, 56, 331-364. https://doi.org/10.3102/00346543056003331
Creswell, J., & Guetterman, T. (2020). Educational research. Planning, conducting, and evaluating quantitative
and qualitative research (Sixth edition). New Jersey: Pearson Education Inc.
Croasmun, J.T., & Ostrom, L. (2011). Using Likert-type scales in the social sciences. Journal of Adult Education,
40(1). 19-22.
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297–334.
https://doi.org/10.1007/BF02310555
Daoud, J. I. (2017). Multicollinearity and Regression Analysis. Journal of Physics: Conference Series, 949.
https://doi.org/10.1088/1742-6596/949/1/012009
Davies, P. (1999). ‘‘What Is Evidence-Based Education?’’ British Journal of Educational Studies, 47(2), 108–121.
https://doi.org/10.1111/1467-8527.00106
DeCastellarnau, A. (2018). A classification of response scale characteristics that affect data quality: a literature
review. Qual Quant, 52, 1523–1559. https://doi.org/10.1007/s11135-017-0533-4
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York:
Plenum.
Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: Human needs and the self-determination
of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 319-338. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
Decreet basisonderwijs. (1997, 25 februari). Codex.vlaanderen.be. Geraadpleegd op 8 maart 2024, van
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1005384&param=inho…
De Maesschalck, B. (2024). Onderzoek+-+onderzoeksevidentie+bij+leerkrachten_3+april+2024_13.36
[Ongepubliceerde ruwe data]. Universiteit Antwerpen.
De Maeyer, S., Coertjens, L., & Ardies, J. (2012). Bivariate en multivariate statistiek met R - Een Openleerpakket.
Academia Press.
De Maeyer, S., van Daal, T., & Lesterhuis, M. (2022). Open Leerpakket Meten en Observeren. Universiteit
Antwerpen.
De Maeyer, S., van Daal, T., & Vandervieren, E. (2017). Univariate statistiek voor de menswetenschappen - Een
Openleerpakket in R. Academia Press.
De Meyer, I., Warlop, N., Berlamont, L., Janssens, R., Hoedt, L., Lermytte, A., & van Braak, J. (2023).
Leesvaardigheid van 15- jarigen. Vlaams rapport PISA 2022.
https://www.pisa.ugent.be/uploads/files/Vlaams-Rapport_PISA2022.pdf
DeVellis, R. F. (2016). Scale Development: Theory and Applications. (4

th edition). London: SAGE.

de Vries, S., van de Grift, W., & Jansen, E. (2014). How teachers’ beliefs about learning and teaching relate to
their continuing professional development. Teachers and Teaching, 20(3), 338-357.
https://doi.org/10.1080/13540602.2013.848521

Gebruik van onderzoeksevidentie bij leerkrachten – De Maesschalck Bart | 53
Diery, A., Knogler, M., & Seidel, T. (2021). Supporting evidence-based practice through teacher education: A
profile analysis of teacher educators’ perceived challenges and possible solutions. International Journal
of Educational Research Open, 2, 2. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2021.100056
Dörnyei, Z., & Ushioda, E. (2011). Teaching and researching motivation (2nd edition). New York, NY: Longman.
Earl, L., M., & Timperley, H. (2009). “Understanding How Evidence and Learning Conversations Work.” In
Professional Learning Conversations: Challenges in Using Evidence for Improvement. Dordrecht: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6917-8_1
Ennis, L., & Wykes, T. (2016). Sense and readability: participant information sheets for research studies. The
British journal of psychiatry: the journal of mental science, 208(2), 189–194.
https://doi.org/10.1192/bjp.bp.114.156687
Evans, J.R. & Mathur, A. (2018). "The value of online surveys: a look back and a look ahead". Internet Research,
28(4), 854-887. https://doi.org/10.1108/IntR-03-2018-0089
Field, A. (2013) Discovering Statistics using SPSS. 4th edition. London: SAGE.
Fieldhouse, E., Green J., Evans G., Mellon, J., Prosser, C., Bailey, J., de Geus, R., Schmitt, H., & van der Eijk, C.
(2021). British Election Study Internet Panel Waves 1-21. https://doi.org/10.5255/UKDA-SN-8810-1
Friedman, H. H., & Amoo, T. (1999). Rating the Rating Scales. Journal of Marketing Management, 9(3), 114-123.
Gagné, M., & Deci, E.L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational
Behaviour, 26, 331-362. https://doi.org/10.1002/job.322
Gagné, M., Forest, J., Gilbert, M.-H., Aubé, C., Morin, E., & Malorni, A. (2010). The motivation at work scale:
Validation evidence in two languages. Educational and Psychological Measurement, 70(4), 628–646.
https://doi.org/10.1177/0013164409355698
Gagné, M., Forest, J., Vansteenkiste, M., Crevier-Braud, L., van den Broeck, A., Aspeli, A. K., Bellerose, J., Benabou,
C., Chemolli, E., Güntert, S. T., Halvari, H., Indiyastuti, D. L., Johnson, P. A., Molstad, M. H., Naudin, M.,
Ndao, A., Olafsen, A. H., Roussel, P., Wang, Z., & Westbye, C. (2014). The Multidimensional Work
Motivation Scale: Validation evidence in seven languages and nine countries. European Journal of Work
and Organizational Psychology, 24(2), 178–196. https://doi.org/10.1080/1359432X.2013.877892
Gecodificeerd Decreet betreffende het secundair onderwijs. (2010, 17 december). Codex.vlaanderen.be.
Geraadpleegd op 8 maart 2024, van
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1020342&param=inho…
Georgiou, D., Diery, A., Mok, S. Y., Fischer, F., & Seidel, T. (2023). Turning research evidence into teaching action:
Teacher educators’ attitudes toward evidence-based teaching. International Journal of Educational
Research Open, 4, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2023.100240
Graham J. W. (2009). Missing data analysis: making it work in the real world. Annual review of psychology, 60,
549–576. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085530
Günyel, H., & Bilgivar, O. O. (2023). Examining teachers’ attitudes and views towards educational research: Mixed
research. International Journal of Psychology and Educational Studies, 10(2), 523-542.
https://doi.org/10.52380/ijpes.2023.10.2.1139
Han, J., & Yin, H. (2016). ‘Teacher motivation: Definition, research development and implications for teachers’,
Cogent Education, 3(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1217819
Han, J., Yin, H., & Wang, W. (2015). Exploring the relationship between goal orientations for teaching of tertiary
teachers and their teaching approaches in China. Asia Pacific Education Review, 16, 1–11.
https://doi.org/10.1007/s12564-015-9392-7
Hiebert, J., Gallimore, R., & Stigler, J. W. (2002). A Knowledge Base for the Teaching Profession: What Would It
Look Like and How Can We Get One? Educational Researcher, 31(5), 3-15.
https://doi.org/10.3102/0013189X031005003

Gebruik van onderzoeksevidentie bij leerkrachten – De Maesschalck Bart | 54
Hirtt, N., Delabie, T., & Mottint, O. (2023). Rapport: Daalt het niveau? De enquête. Oproep voor een
democratische school.
Hood, C. (1998). The art of the state, culture rhetoric and public management. Oxford: Clarendon Press.
Ikemoto, G. S., & Honig, M. I. (2010). Tools to deepen practitioners’ engagement with research: The case of the
Institute for Learning. In Coburn, C. E., & Honig, M. I. (Eds.). Research and practice in education: Building
alliances, bridging the divide. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
Imants, J., van Veen, K., Pelzer, B., Nijveldt, M., & Van der Steen, J. (2010). Research-related activities in teachers'
daily work. Pedagogische Studiën, 87(4), 272-287.
Ion, G., & Iucu, R. (2014). Professionals' perceptions about the use of research in educational practice. European
Journal of Higher Education, 4(4), 334–347. http://doi.org/10.1080/21568235.2014.899154
Johns, R. (2010). Likert items and scales. Survey Question Bank: Methods Fact Sheet, 1(1), 11-28.
Johnson, K., Greenseid, L. O., Toal, S. A., King, J. A., Lawrenz, F., & Volkov, B. (2009). Research on Evaluation Use:
A Review of the Empirical Literature From 1986 to 2005. American Journal of Evaluation, 30(3), 377-
410. https://doi.org/10.1177/1098214009341660
Jones, K., & O’Brien, J. (2014). European Perspectives on Professional Development in Teacher Education.
Routledge.
Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1), 31-36.
https://doi.org/10.1007/BF02291575
Kim T. K. (2015). T test as a parametric statistic. Korean journal of anesthesiology, 68(6), 540–546.
https://doi.org/10.4097/kjae.2015.68.6.540
Kin, T. M., Kareem, O. A., Nordin, M. S., & Wai Bing, K. (2018). Principal change leadership competencies and
teacher attitudes toward change: the mediating effects of teacher change beliefs. International Journal of
Leadership in Education, 21(4), 427–446. https://doi.org/10.1080/13603124.2016.1272719
Kwakman, K. (2003). Factors affecting teachers’ participation in professional learning activities. Teaching and
Teacher Education, 19(2), 149-170. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(02)00101-4
Labaree, D.F. (2003). The peculiar problems of preparing educational researchers. Educational researcher 32(4),
13–22. https://doi.org/10.3102/0013189X032004013
Landry, R., Amara, N.N., & Lamari, M. (2001). Climbing the Ladder of Utilization: Evidence form Social Science
Research. Science Communication, 22(4), 396-422. https://doi.org/10.1177/1075547001022004003
Levin, B. (2011). “Mobilising research knowledge in education”. London Review of Education, 9(1), 15-26.
https://doi.org/10.1080/14748460.2011.550431
Lievens, J. (2019). De vrijheid van onderwijs. Antwerpen: Intersentia.
Liu, M., & Keusch, F. (2017). Effects of scale direction on response style of ordinal rating scales. Journal of Official
Statistics, 33(1), 137-154. https://doi.org/10.1515/jos-2017-0008
Maeda, H. (2015). Response option configuration of online administered Likert scales. International Journal of
Social Research Methodology, 18(1), 15-26. https://doi.org/10.1080/13645579.2014.885159
Martin, E. (2005). Survey Questionnaire Construction. Encyclopedia of Social Measurement. 723-732.
https://doi.org/10.1016/B0-12-369398-5/00433-3
Mintzberg, H. (2013). Organisatiestructuren. Amsterdam: Pearson.
Mitchell, M. M. (1976). Teacher attitudes. The high school Journal, 59(7), 302-312.
Muijs, D., Harris, A., Chapman, C., Stoll, L., & Russ, J. (2004). Improving schools in socioeconomically
disadvantaged areas - A review of research evidence. School Effectiveness and School Improvement, 15(2),
149-175. https://doi.org/10.1076/sesi.15.2.149.30433

Gebruik van onderzoeksevidentie bij leerkrachten – De Maesschalck Bart | 55

Muijs, D., & Reynolds, D. (2001). Effective Teaching: Evidence and Practice. SAGE Publications Ltd.
Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., Kelly, D., & Fishbein, B. (2020). TIMSS 2019 International Results in
Mathematics and Science. Chestnut Hill, MA.
Mullis, I. V. S., Von Davier, M., Foy, P., Fishbein, B. G., Reynolds, K. J., & Wry, E. (2023). PIRLS 2021 International
Results in reading. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center.
https://doi.org/10.6017/lse.tpisc.tr2103.kb5342
Nelson, J., & Campbell, C. (2019). Using evidence in education. In Boaz, A., Davies, H., Fraser, A., & Nutley, S.
(2019). What works now? Evidence-informed policy and practice revisited. Policy Press
Nelson, J., Mehta, P., Sharples, J., & Davey, C. (2017). Measuring Teachers’ Research Engagement: Findings from
a Pilot Study. London: Education Endowment Foundation.
Newton, P., & Shaw, S. (2014). Validity in educational and psychological assessment. London: Sage.
Nijhawan, L. P., Janodia, M. D., Muddukrishna, B. S., Bhat, K. M., Bairy, K. L., Udupa, N., & Musmade, P. B. (2013).
Informed consent: Issues and challenges. Journal of advanced pharmaceutical technology &
research, 4(3), 134–140. https://doi.org/10.4103/2231-4040.116779
Nutley, S., Powell, A., & Davies, H. (2013). “What Counts as Good Evidence?” Provocation Paper for the Alliance
for Useful Evidence. Research Unit for Research Utilisation (RURU) School of Management. University of
St Andrews. https://www.nesta.org.uk/report/what-counts-good-evidence/
OESO. (2020). "Professional collaboration and exchange and co-ordination for teaching: Percentage of lower
secondary teachers who report engaging in the following collaborative activities in their school at least
once a month". TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and School Leaders as Valued Professionals,
TALIS, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/71645381-en
OESO. (2019). TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. TALIS, OECD
Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en
Onderwijsinspectie. (2023). Planlastrapport 2022-2023: Planlast in het Vlaamse onderwijs. Geraadpleegd op 15
april 2024, van https://onderwijsinspectie.be/sites/default/files/2024-
03/Planlastrapport%20%28december%202023%29.pdf
Penninckx, M., Vanhoof, J., Quintelier, A., De Maeyer, S., & Van Petegem, P. (2017). Zicht op Leerwinst. Leuven:
Acco.
Penuel, W. R., Briggs, D. C., Davidson, K. L., Herlihy, C., Sherer, D., Hill, H. C., Farrell, C.C., & Allen, A.-R. (2016).
Findings from a national survey of research use among school and district leaders. (Technical Report No.
1). Boulder, CO: National Center for Research in Policy and Practice.
Penuel, W. R., Briggs, D. C., Davidson, K. L., Herlihy, C., Sherer, D., Hill, H. C., Farrell, C., & Allen, A.-R. (2017). How
School and District Leaders Access, Perceive, and Use Research. AERA Open, 3(2), 1-17.
https://doi.org/10.1177/2332858417705370
Poet, H., Mehta, P., & Nelson, J. (2015). Research use in schools: Survey, analysis and guidance for evaluators
[Ongepubliceerd rapport]. NFER.
Praver, M., & Oga-Baldwin, W. (2008). What motivates language teachers: Investigating work satisfaction and
second language pedagogy. Polyglossia, 14, 1–8.
Rickinson, M., Cirkony, C., Walsh, L., Gleeson, J., Cutler B., & Salisbury, M. (2022). A framework for
understanding the quality of evidence use in education, Educational Research, 64(2), 133-
158. https://doi.org/10.1080/00131881.2022.2054452
Rickinson, M., Gleeson, J., Walsh, L., Cutler, B., Cirkony, C., & Salisbury, M. (2021). Research and evidence use in
Australian Schools: Survey, analysis and key findings. Q Report 01/2021. Q Project, Monash University.
https://doi.org/10.26180/14445663
RStudio Team. (2020). RStudio: Integrated Development for R. RStudio, PBC, Boston, MA.

Gebruik van onderzoeksevidentie bij leerkrachten – De Maesschalck Bart | 56
Sachs, J. (2016). Teacher professionalism: why are we still talking about it? Teachers and Teaching, 22(4), 413–
425. https://doi.org/10.1080/13540602.2015.1082732
Shewbridge, C., & Köster, F. (2021). Promoting Education Decision Makers' Use of Evidence in Flanders.
Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/de604fde-en
Shkedi, A. (1998). Teachers' attitudes towards research: A challenge for qualitative researchers. International
Journal of Qualitative Studies in Education, 11(4), 559-577. https://doi.org/10.1080/095183998236467
Sinclair, C. (2008). Initial and changing student teacher motivation and commitment to teaching. Asia-Pacific
Journal of Teacher Education, 36, 79–104. http://dx.doi.org/10.1080/13598660801971658
Slemp, G. R., Field, J. G., & Cho, A. S. H. (2020). A meta-analysis of autonomous and controlled forms of teacher
motivation. Journal of Vocational Behavior, 121(103459). https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103459
Smeyers, P., Ramaekers, S., van Goor, R., & Vanobbergen, B. (2016). Inleiding in de pedagogiek, deel 1. Boom.
Steiger, J. H. (1980). Tests for comparing elements of a correlation matrix. Psychological Bulletin, 87(2), 245–
251. https://doi.org/10.1037/0033-2909.87.2.245
Stoll, L., Greany, T., Coldwell, M., Higgins, S., Brown, C., Maxwell, B., Stiell, B., Willis, B., & Burns, H. (2018).
Evidence-informed Teaching: Self-Assessment Tool for Teachers. London: Chartered College of Teachers.
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10106469
Sue, V. M., & Ritter, L. A. (2012). Conducting online surveys. SAGE Publications, Inc.
https://doi.org/10.4135/9781506335186
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2014). Using Multivariate Statistics. 6th edition. Harlow: Pearson.
Taber, K.S. (2018). The Use of Cronbach’s Alpha When Developing and Reporting Research Instruments in Science
Education. Research in Science Education, 48, 1273-1296. https://doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2
Taherdoost, H., Sahibuddin, S.B., & Jalaliyoon, N. (2014). Exploratory Factor Analysis; Concepts and Theory.
Advances in applied and pure mathematics, 27, 375-382.
Timperley, H. (2011). Realizing the Power of Professional Learning. Maidenhead: Open University Press.
Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H., & Fung, I. (2007). Teacher professional learning and development.
Wellington: Ministry of Education.
Van Damme, D. (2022). The Power of Proofs (Much) Beyond RCTs. Center for Curriculum Redesign.
Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., Lens, W., & Andriessen, M. (2009). De Zelf-Determinatie
Theorie: kwalitatief goed motiveren op de werkvloer. Gedrag & Organisatie, 22(4), 316-335.
https://doi.org/10.5117/2009.022.004.002
van der Linden, W., Bakx, A., Ros, A., Beijaard, D., & Vermeulen, M. (2012). Student teachers’ development of a
positive attitude towards research and research knowledge and skills. European Journal of Teacher
Education, 35(4), 401-419. https://doi.org/10.1080/02619768.2011.643401
Van de Ven, P. H. (2009). Reflecteren: Het belang van kennis [Reflection: The significance of knowledge].
Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 30(1), 22–27.
Vanlommel, K. (2022). "Drivers and Obstacles for Evidence-Informed Practice in an Autonomous and
Decentralized Educational System: Belgium" In Brown, C., & Malin, J.R. (Ed.) The Emerald Handbook of
Evidence-Informed Practice in Education. Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-
80043-141-620221030
Vanlommel, K., Van Gasse, R., Vanhoof, J., & Van Petegem, P. (2017). Teachers’ decision-making: data based or
intuition driven. International Journal of Educational Research, 83, 75-83.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.02.013

Gebruik van onderzoeksevidentie bij leerkrachten – De Maesschalck Bart | 57
Van Schaik, P., Volman, M., Admiraal, W., & Schenke, W. (2018). Barriers and conditions for teachers’ utilisation
of academic knowledge. International Journal of Educational Research, 90, 50-
63. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2018.05.003
Verloop, N. (2003). De leraar [The teacher]. In Verloop, N., & Lowyck, J. (Eds.). Onderwijskunde: Een kennisbasis

voor professionals [Science of teaching: A knowledge base for professionals]. Groningen: Wolters-
Noordhoff.

Visentin, D. C., Cleary, M., & Hunt, G. E. (2020). The earnestness of being important: Reporting non-significant
statistical results. Journal of advanced nursing, 76(4), 917–919. https://doi.org/10.1111/jan.14283
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (2023, 21 november). Onderwijspartners sluiten pact voor sterkere
lerarenopleidingen. Geraadpleegd op 6 mei 2024, van

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuwsoverzicht/onderwijspartners-sl…-
lerarenopleidingen

Vlaamse overheid. (2024). Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2022-2023. Geraadpleegd op 28 maart

2024, van https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijsstatistieken/statistisch-ja…-
jaarboek-van-het-vlaams-onderwijs-2022-2023

Vlaamse Regering (2007). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het beroepsprofiel van de leraar.
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13942
Vlaamse Regering (2018). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van de leraren.
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029484&datum=&geanno…
e
Weijters, B., Cabooter, E., & Schillewaert, N. (2010). The effect of rating scale format on response styles: The
number of response categories and response category labels. International Journal of Research in
Marketing, 27(3), 236–247. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2010.02.004
Weiss, C. H. (1980). Knowledge creep and decision accretion. Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization, 1(3),
381–404. https://doi.org/10.1177/107554708000100303
Weyts, B. (2019). Beleidsnota onderwijs en vorming 2019-2024. Brussel: Vlaamse Regering.
Wieser, C. (2016). Teaching and personal educational knowledge – conceptual considerations for research on
knowledge transformation. European Journal of Teacher Education, 39(5), 588–601.
https://doi.org/10.1080/02619768.2016.1253673
Williams, M., & Burden, R. L. (1997). Psychology for Language Teachers: A social constructivist approach.
Cambridge: Cambridge University Press.

Download scriptie (2.55 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2024
Promotor(en)
Professor Vanhoof Jan