Internationalisering: Een paspoort voor succes

Jonas
De Pril
  • Kato
    D'haens
  • Nathan
    De Pape

Nathan De Pape – Jonas De Pril – Kato D’haens (2024) 

 

Een internationaliseringstraject is een unieke, maar uitdagende ervaring. Daarom hebben we in deze bachelorproef onderzoek gedaan naar de behoeften van studenten in het kader van internationalisering. Onze motivatie voor dit onderzoek kwam voort uit zowel onze persoonlijke ervaringen als de ervaringen van medestudenten die een dergelijk traject wilden ondernemen. We hebben vastgesteld dat er veel onduidelijkheden en praktische obstakels zijn die de voorbereiding en uitvoering van een internationaliseringstraject bemoeilijken. Om deze uitdagingen in kaart te brengen en te bekijken hoe we deze in de toekomst kunnen aanpakken, hebben we een enquête uitgevoerd onder medestudenten en interviews gehouden om beter inzicht te verkrijgen in de moeilijkheden waarmee studenten worden geconfronteerd.

 

Op basis van de verzamelde gegevens hebben we een hulpmiddel ontwikkeld: een fictief paspoort dat fungeert als leidraad voor studenten die willen deelnemen aan een internationaliseringstraject. Ons paspoort is ontworpen om studenten te ondersteunen gedurende het volledige traject. Het is opgedeeld in drie hoofdstukken: "de belangrijkste zaken voor vertrek", "de belangrijkste zaken tijdens het verblijf" en "de belangrijkste Afbeelding met tekst, Boekomslag, Publicatie, boek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijvingzaken na terugkomst". Elk hoofdstuk bevat checklists, stappenplannen en andere nuttige informatie om studenten te begeleiden. Bovendien hebben we ook promotiemateriaal ontwikkeld om de bekendheid rond internationalisering te vergroten en meer studenten hiervoor aan te moedigen.

 

 

Uit onze interviews en voornamelijk uit de resultaten van onze enquête blijkt dat er een grote behoefte is aan duidelijke informatie, regelmatige communicatie en begeleiding gedurende het hele traject. Studenten hadden voornamelijk problemen met het regelen van de praktische zaken voor hun verblijf in het buitenland. Ook de inschrijvingsprocedure, het gebruik van Mobility Online en het voldoen aan de verwachtingen van de gastinstelling bleken struikelblokken te zijn voor de studenten. 

 

Met dit paspoort streven we ernaar studenten warm te maken voor een internationaliseringstraject en hen de nodige ondersteuning te bieden!

Bibliografie

Arteveldehogeschool. (2022). Handleiding gedeeltelijk internationaal praktijkproject. Gent.


Arteveldehogeschool. (2022). Handleiding volledig internationaal praktijkproject . Gent.


Boecker, M., & Ulma , L. (2008). Intercultural competence – The key competence in the 21st century? Bertelsmann Stiftung and Fondazione Cariplo, Gütersloh / Milan.


De Ram, R. (2015). WAT IS EEN CULTUURSHOCK ÉN HOE GA JE ER MEE OM? Opgeroepen op mei 3, 2024, van www.wearetravellers.nl: https://www.wearetravellers.nl/reistips/wat-iseen-cultuurshock-culture shock/


Digitaal Vlaanderen. (sd). Op uitwisseling gaan. Opgeroepen op april 26, 2024, van https://www.vlaanderen.be/op-uitwisseling-gaan: https://www.vlaanderen.be/opuitwisseling-gaan


Erasmus Student Network. (sd). History. Opgeroepen op mei 3, 2024, van esn.org: https://esn.org/history


(2023). Erasmus+ programmagids. European Commission.


Europass Teacher Acadamy. (sd). 300+ Erasmus Courses. Opgehaald van
www.teacheracademy.eu: https://www.teacheracademy.eu/


European Commission. (sd). Studeren in het buitenland. Opgeroepen op mei 3, 2024, van erasmus-plus.ec.europa.eu: https://erasmusplus.ec.europa.eu/nl/opportunities/opportunities-for individuals/students/studyingabroad


Harris, A., Belanger, F., Loch, K., Murray, M., & Urbaczewski, A. (2011). StudyAbroad as an Education Experience: Challenges, Realizations, and Lessons Learned Paper. In Communications of the Association for Information Systems.


ICOMs. (sd). Opgeroepen op april 2024, van Internationale competenties:
http://www.internationalecompetenties.be/nl/icoms/


Krzaklewska, E. (2008). Why studie abroad? An analysis of Erasmus students' motivations. In Students, staff and academic mobility in higher education (pp. 82-98).


Migration Data Portal. (sd). International students. Opgeroepen op april 27, 2024, van migrationdataportal.org: https://www.migrationdataportal.org/themes/internationalstudents#:~:
text=In%202021%2C%20there%20were%20over,programmes%20in%20
high%2Dincome%20countries.


O'Neill, P. (2023). Gids voor internationaal semester. Gent.


O'Neill, P. (2023, november 14). Het toekomstig internationaliseringstraject. (N. De Pape, J. De Pril, & K. D'haens, Interviewers)


Ponnet, V. (2019, november 11). Using insights of neuroscience to improve teaching and learning | Veerle Ponnet | TEDxPatosdeMinas. Opgeroepen op april 26, 2024, van Youtube.com: https://www.youtube.com/watch v=NmAuawoYnUk


Ponnet, V. (2024, april 1). Erasmus+. (N. De pape, J. De pril, & K. D'haens, Interviewers)


Reinold, J. (2018, juni 4). De voordelen van de internationalisering in het hoger onderwijs. Opgeroepen op mei 3, 2024, van maastrichtuniversity.nl:
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/blog/2018/06/de-voordelen-van-de…- het-hoger-onderwijs


Students on the Move. (sd). FAQ ERASMUS+ TRAINEESHIP AFTER GRADUATION. Opgehaald van www.studentsonthemove.be: https://www.studentsonthemove.be/en/erasmusplustraineeship-after-gradua…


SurveyMonkey. (sd). Opgeroepen op 2024, van Wat zijn de soorten interviews voor onderzoek?: https://nl.surveymonkey.com/mp/interviews-onderzoek/


Teachers Without Borders. (sd). We are Teachers. Leaders. Worldwide. Opgehaald van teacherswithoutborders.org: https://teacherswithoutborders.org/


universitair centrum voor ontwikkelingssamenwerking. (sd). Opgeroepen op februari 2024, van UCOS: https://www.ucos.be


van den Hoven , R., & Walenkamp, J. (2013). Studie of stage in het buitenland en het verwerven van internationale competenties. De Haagse Hogeschool, Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid.


Vanhoof, S., & Speltinck, G. (2022). In Feedback in de klas: verborgen leerkansen. Meulenhoff - Belgium: Lannoo.


VVOB – education for development . (2022, november 30). Arteveldehogeschool in Cambodja: het belang van goede mentoring-competenties. Opgehaald van www.vvob.org: https://www.vvob.org/nl/nieuws/arteveldehogeschool-cambodja-goedementor…- zijn-een-hefboom-om-een-student#

Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2024
Promotor(en)
Bart Huyghe
Thema('s)
Kernwoorden