Media in de kleuterklas: Het creatief denken stimuleren

Britt
Roosen

Innovatief Onderwijs: Stimuleren van Creatief Denken bij Kleuters met Media.

Afbeelding met kleding, Menselijk gezicht, muur, persoon</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving**Diepenbeek, België** — In een tijdperk waarin digitale media onvermijdelijk deel uitmaken van het dagelijkse leven, heeft Britt Roosen (20), in juni afstudeerde kleuterjuf, een vernieuwende benadering ontwikkeld om het creatief denken van kleuters te stimuleren. Haar bachelorproef aan de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs richt zich op het integreren van media in de kleuterklas, specifiek gericht op de derde kleuterklas.

 

 

Media en onderwijs?

Jonge kinderen worden tegenwoordig al vroeg blootgesteld aan digitale media, zoals tablets en smartphones. Deze trend roept vragen op over hoe deze technologieën op een zinvolle en educatieve manier kunnen worden geïntegreerd in het kleuteronderwijs. Britt benadrukt het verschil tussen passieve en actieve schermtijd. Terwijl passieve schermtijd weinig bijdraagt aan de ontwikkeling, biedt actieve schermtijd, waarbij kinderen creatief en interactief bezig zijn, tal van voordelen.

"Actieve schermtijd zet aan tot creativiteit en denkvermogen," legt Britt Roosen uit. "Educatieve apps, zelf filmpjes maken en creatief bezig zijn met technologie kunnen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden bij kleuters."

 

Vernieuwend

Britt Roosen haar onderzoek richt zich op het creëren van een toolbox die leerkrachten helpt om media op een doeltreffende manier in te zetten om het creatief denken bij kleuters te bevorderen. De toolbox bevat verschillende mediamaterialen en activiteiten die De toolboxprocesgericht zijn, activerend werken en gemakkelijk toegankelijk zijn voor kleuters.

De toolbox is ontworpen om de kinderen aan te moedigen te experimenteren en te exploreren. Het bevat onder andere dictafoons, videocamera's, fototoestellen, tablets en diverse audiomaterialen. 

Dit onderzoek sluit aan bij het focusproject van haar promotor, Derya Akgüre. Mevrouw Akgüre richt zich eveneens op het ontwikkelen van een toolbox om media op een creatieve manier in te zetten en tegelijkertijd 21e-eeuwse vaardigheden te bevorderen, specifiek in de eerste graad van het lager onderwijs. Britt heeft hieraan mogen meewerken met een specifieke focus op de derde kleuterklas.

 

Rol van de Leerkracht

In Britt haar visie speelt de leerkracht een coachende en begeleidende rol. Dit Stappenplan voor kleutersbetekent dat leerkrachten de kleuters ondersteunen bij het gebruik van de mediamaterialen, zonder hun creativiteit te beperken. 

"Het is belangrijk dat kleuters zelfstandig aan de slag kunnen gaan, terwijl de leerkracht corrigeert en helpt waar nodig is," aldus Britt. 

Kleuters gaan zelfstandig aan de slag door stappenplannen en de visuele materialen in de toolbox.

 

 

 

 

Samenwerking en Groepsverband

Een ander belangrijk aspect van haar ontwerp is de nadruk op samenwerking en groepsverband. De activiteiten zijn zo opgezet dat kleuters samen kunnen werken en dat de toolbox niet gebonden is aan een specifieke activiteit of hoek in de klas. Dit bevordert niet alleen het creatief denken, maar ook sociale vaardigheden zoals communiceren en probleemoplossend vermogen.

 

Resultaten en Toekomstige Stappen

Britt haar onderzoek toont aan dat het gebruik van mediamaterialen en procesgerichte activiteiten het creatief denkvermogen van kleuters significant kan stimuleren. De kleuters leren doelgericht te werken met media en ontwikkelen tegelijkertijd hun kritische denkvaardigheden.

"Het uiteindelijke doel is dat kleuters niet alleen leren omgaan met technologie, maar ook hun creativiteit en denkvermogen ontwikkelen op een manier die hen voorbereidt op de toekomst," concludeert Britt.

Met haar bachelorproef heeft Britt Roosen een waardevolle bijdrage geleverd aan het kleuteronderwijs en het gebruik van media in de klas. Haar innovatieve benadering biedt een bruikbaar model voor andere scholen en leerkrachten die dezelfde uitdaging willen aangaan.

Bibliografie

 1. Baert, S. (2022). 5 misvattingen over digitalisering in de kleuterklas. https://www.klasse.be/538263/misvattingen-digitalisering-kleuterklas/
 2. Bedrijf in de klas. (2021). Toolbox informatie—Bedrijf in de klas. https://bedrijfindeklas.nl/toolbox-informatie/&nbsp;
 3. Crul, K. & Oetang. (2018). De kleine Zeppelin. Pelckmans Pro.
 4. De Verenigde Naties. (2015). SDGS. https://www.sdgs.be/nl/sdgs&nbsp;
 5. De Wilde, B. (2021). ICT in de kleuterklas: Meer dan pret met de tablet. https://www.klasse.be/252754/ict-in-de-kleuterklas-meer-dan-pret-met-de…;
 6. Doelgerichte activiteiten voor media bij het doelenboek kleuter.pdf. (z.d.). 
 7. Hoe groeien kinderen en jongeren op met media? (z.d.). https://www.mediawijs.be/nl/groeilijn&nbsp;
 8. Hoe stel je het creatieve proces voorop-21ste eeuwse vaardigheden_SLO.pdf. (z.d.). 
 9. Hoeveel schermtijd is oké? (z.d.). https://www.mediawijs.be/nl/artikels/hoeveel-schermtijd oke 
 10. Hogeschool PXL. (z.d.). De X-factor—Onze missie, onze vissie. https://www.pxl.be/Pub/Over-PXL/Onze-missie.html&nbsp;
 11. In beeld: Mediakundige ontwikkeling (YouTube) (1-12). (z.d.). [Korte Youtubefilmpjes]. https://youtube.com/playlist?list=PLimrRzfZxCL1r2Qsppd4S73ObzUsgePgF&si… C_xlzeJiLllt2 
 12. Lucassen, M. (2017a). 7 manieren om creatief denken te bevorderen in de klas. 7 manieren om creatief denken te bevorderen in de klas, 3. 
 13. Lucassen, M. (2017b). Creativiteit en technologie: Zo versterk het elkaar! https://www.vernieuwenderwijs.nl/creativiteit-en-technologie-mogelijkhe… valkuilen/ 
 14. Multimediale-hoek-in-de-kleuterklas[1].pdf. (z.d.). Academiejaar 2023-2024 34 
 15. Rexwinkel, J., & Lucassen, M. (2019). Maken in de klas: Een toolkit (Vernieuwenderwijs). https://www.vernieuwenderwijs.nl/maken-in-de-klas-een-toolkit/&nbsp;
 16. Schermtijd bij kleuters: Wat is te veel? (2022). Gezinsbond. https://www.goedgezind.be/peuters-en-kleuters/schermtijd-bij-kleuters-w…;
 17. SLO. (2023). Creatief denken en handelen. https://www.slo.nl/thema/meer/21e eeuwsevaardigheden/creatief-denken/ 
 18. Steffens, W., & Woensel, W. V. (z.d.). Wil je kinderen voorbereiden op de samenleving van de toe- komst? Leer ze dan van jongs af aan spelenderwijs 21ste-eeuwse vaardigheden. En dat is meer dan hier iedere dag een uurtje aan besteden; het is een heel andere manier van werken. Het gaat erom dat die vaardigheden terugkomen in alles wat je doet en in hoe je de kinderen benadert. 
 19. Steffens, W., & Woensel, W. V. (2020). Dossier: 21ste-eeuwse vaardigheden. Dossier - 21ste-eeuwse vaardigheden, 6. 
 20. Struyf, E., & Verschueren, K. (2021). Toolbox Geïntegreerde Leerlingenbegeleiding. https://ppw.kuleuven.be/platforml/blogs/2021/toolbox-geintegreerde leerlingenbegeleiding 
 21. Vlaanderen - Kenniscentrum Digisprong. (z.d.). ICT in de kleuterklas? Tuurlijk! https://www.vlaanderen.be/kenniscentrum-digisprong/themas/ict-in-de-kle… tuurlijk
Download scriptie (1.42 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2024
Promotor(en)
Derya Akgüre
Thema('s)