Surftherapie toepasbaar bij jongeren in kansengroepen

Nienke
Delaere
 • Lindert
  Wilbers
 • Justien
  Cool
 • Axelle
  Vandermeersch
 • Elise
  Deven
 • Laura
  Van Cauwenberge
 • Sarah
  Vandorpe
 • Marjana
  Debyser

 

 

Monstergolf vzw en acht studenten van de hogeschool VIVES te Kortrijk bundelen hun krachten voor een uniek project. De bachelorproef ‘Surftherapie toepasbaar bij jongeren in kansengroepen’ wordt uitgevoerd binnen de vzw Monstergolf. Dit multidisciplinaire bachelor project richt zich op jongeren tussen twaalf en achttien jaar die uit kwetsbare thuissituaties komen en beperkte toegang hebben tot middelen en kansen. 

Monstergolf is een vzw die streeft naar een verbetering van de mentale gezondheid van haar deelnemers. Monstergolf vzw creëert een omgeving waarin deelnemers zich kunnen ontspannen, zich verbinden met de natuur en zichzelf kunnen uitdagen. Er wordt in de natuur en ervaringsgericht gewerkt via een ‘outdoor’ programma, met surfen als hoofdactiviteit. Alles gebeurt zoveel mogelijk in, op en rond de zee en het strand.    

De gedachte om surfen in te zetten als therapie liet Liselotte niet los en in 2020 richtte ze vzw Monstergolf op samen met een vriendin, met het oog op het organiseren van surfprojecten voor jongeren in kansgroepen. Met Oostendenaar Oliver DeWolf met wie ze sinds jaren carpoolt naar Kortrijk, waar beiden lesgeven aan hogeschool VIVES en met wie ze de passie voor surfen deelt, besprak ze onderweg in de auto haar ideeën voor de vzw. Oliver besloot zelf ook zijn schouders onder het project te zetten, en de twee gingen op zoek naar manieren om hun visie in concrete projecten te gieten. “Maar we werken allebei fulltime en hebben elk een gezin, dus hoe enthousiast we ook zijn, we kunnen dit op vrijwillige basis niet alleen”, gaat Liselotte verder. 

 

Een vijfdaagse surftherapie kamp 

De kern van het bachelor proefproject is het uitwerken van een vijfdaags surfkamp genaamd ‘Take Off’, waar jongeren de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan de verrijkende ervaring van surfen. Door middel van deze fysieke activiteit, die bewezen positieve effecten heeft op de mentale gezondheid, zoals vermindering van stress en angst en verhoging van zelfvertrouwen en eigenwaarde, willen we de groeikansen van deze jongeren maximaliseren. 

Naast de fysieke voordelen biedt surftherapie belangrijke sociale voordelen. Groepssessies tijdens het kamp stimuleren samenwerking en communicatie, waardoor jongeren sociale vaardigheden ontwikkelen en relaties opbouwen. Deze vaardigheden zijn cruciaal voor hun integratie in de maatschappij en hun persoonlijke groei. 

Het project is niet alleen gericht op korte termijn voordelen. Door deelname aan surftherapie ontwikkelen jongeren nieuwe interesses en vaardigheden, wat hen inspireert om nieuwe doelen na te streven. Dit helpt hen om uit de vicieuze cirkel van instabiliteit te komen, waardoor ze meer kans hebben op een succesvolle toekomst. 

Hoewel het huidige project zich richt op jongeren uit kansengroepen, nodigen wij graag alle jongeren en volwassenen uit om deel te nemen aan de activiteiten van Monstergolf vzw. De organisatie biedt een breed scala aan outdoor programma's, die elk unieke en waardevolle ervaringen met zich meebrengen. 

 

Zoektocht naar financiële bronnen 

Om dit te realiseren, zijn we op zoek naar financiële steun. Elke bijdrage, groot of klein, helpt om dit kamp tot een succes te maken en de jongeren een ervaring te bieden die ze nooit zullen vergeten. Uw financiële steun maakt het mogelijk om onder andere surfuitrusting aan te kopen, professionele begeleiding te bieden en accommodatie en maaltijden te verzorgen voor de deelnemende jongeren. 

Momenteel hebben wij een ‘Go fund me’ opgericht genaamd ‘Surfkamp ten voordele van kwetsbare jongeren’. Daarnaast zijn wij actief op Trooper, door middel van kleine commissies/bijdragen in de vorm van online aankopen. Je kan ons terug vinden onder de naam Monstergolf vzw.  

 

 

Voor meer informatie over sponsoring van het surftherapie kamp en de mogelijkheden om uw steun te verlenen, neemt u contact op met:  

Monstergolf vzw 
Website: www.monstergolfvzw.be 
Email: info@monstergolfvzw.be 
Telefoon: +32 474 86 40 10 

 

Bibliografie

Zie pdf bestand

Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2024
Promotor(en)
Liesbeth De Winter