Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Het effect van homofoondominantie op de naleestaak

Ellen Danckaert
 Sommige dt-fouten vallen meer op dan andereGeen enkele andere fout heeft al zoveel onderwijsstof doen opwaaien als de dt-fout. Voor veel leerkrachten is het onbegrijpelijk dat zulke eenvoudige regels zoveel problemen veroorzaken. Ellen Danckaert van de Universiteit Antwerpen schreef een masterscriptie waaruit blijkt dat veel dt-fouten in teksten blijven staan omdat we er gewoon over heen lezen. Over sommige dt-fouten lezen we echter vaker heen dan over andere. Dat blijken nu net die fouten te zijn die spellers het vaakst maken.

Dat verklaard veel ... over de detectie van spelfouten tijdens het leesproces en de invloed van lexicale en sublexicale homofoondominantie hierop

Lien Van Abbenyen
 Waarom we niets aan dt-fouten kunnen doen
 
Spelling van Nederlandse werkwoordvormen is een blijvende kopzorg voor onze leerkrachten. Vooral dt- fouten blijken bijzonder resistent tegen de jarenlange intensieve training die leerlingen krijgen. Talloze mensen, taalkundig geschoold of niet, storen zich aan het voortdurend opduiken van deze fouten en beweren dat dit te wijten is aan een toegenomen nonchalance bij jongeren. Toch verscheen meer dan vijftig jaar geleden al een boek met de veelzeggende titel De tragedie der werkwoordsvormen (van der Velde, 1956).