De straftoemetingsvrijheid van de rechter: een onderzoek naar beïnvloedende factoren

Universiteit Gent
2019
Astrid
Senave
Deze masterproef belichaamt de zoektocht naar de factoren die de straftoemetingsvrijheid van de rechter beïnvloeden. De literatuurstudie legt bepaalde wettelijke en buitenwettelijke invloeden bloot en wordt gevolgd door een onderzoek waarin de impact van deze factoren wordt ontplooid. Dit onderzoek steunt op diverse interviews met de straftoemeter zelf.
Meer lezen

De invloed van 'het belang van het kind' bij de straftoemeting van volwassen daders.

Universiteit Gent
2016
Silke
Verspecht
  • Silke
    Verspecht
Het belang van het kind betreft een complex begrip waarmee strafrechters rekening dienen te houden bij de toekenning van een straf aan diens ouder(s). Dit met het oog op de maximale ontplooiing van het kind. Toch kan uit dit onderzoek vastgesteld worden dat rechters dit veelal een minder of helemaal niet belangrijke factor achten.
Meer lezen