the effect of increased competition on the quality of credit ratings

KU Leuven
2013
Anne
Goor
  • Evelien Claes
In mijn master thesis wordt een kritische analyse gedaan van de rol die credit rating agentschappen spelen in de economische wereld en de manier waarop ze informatie verschaffen. Het feit dat credit raters enerzijds voor hun diensten betaald worden door de aanvragers van deze diensten zelf, namelijk de issuers, en het beperkt aantal spelers in de ratingmarkt anderzijds, geeft aanleiding tot heel wat belangen conflicten. Als antwoord hierop zijn in Europa strenge reguleringen ontstaan inzake het beleid en toezicht op cra’s en zijn zelfs nieuwe wetsvoorstellen reeds in aanmaak.
Meer lezen