Scriptiebank overzicht

De Vlaamse Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de

De antimisbruikbepaling inzake registratierechten en successierechten: rechtsonzekerheid troef?

Universiteit Gent
2015
Eveline
Vanhulle
zie bijlage
Meer lezen