Didactische verwerking van het dagelijkse leven in het Oude Rome aan de hand van de reeks ‘Rome’

Marieke Spiessens
Persbericht

Didactische verwerking van het dagelijkse leven in het Oude Rome aan de hand van de reeks ‘Rome’

Het leven zoals het was: Rome

 

Op 17 september 2007 won de serie ‘Rome’ – een samenwerking tussen BBC en HBO – 3 Emmy® Awards. Deze verdienste hebben de makers te danken aan een mix van fictie en realiteit die er voor zorgde dat de serie aansloeg bij een groot publiek.

 

Ondertussen zijn er al twee seizoenen op de markt en het was mijn doel om seizoen 1 in de lessen geschiedenis van het secundair onderwijs te betrekken. Hoe kunnen de fragmenten in de les gebruikt worden? Vormen ze een meerwaarde voor de les? Is de serie geschikt voor een tweede jaar?

 

De onderwijsgerelateerde bachelorproef die ik geschreven heb is vooral bruikbaar voor leerkrachten geschiedenis, maar ook voor leerkrachten Latijn, aangezien het over de Romeinen gaat. Aan de hand van concrete en realiseerbare werkvormen (klasgesprek, groepswerk, tekenen…) maken de leerlingen kennis met de serie en met het dagelijkse leven van de Romeinen. Dit dagelijkse leven heb ik opgesplitst in twee subthema’s: kledij en voedsel, omdat ik vond dat deze thema’s aan de leefwereld van de leerlingen gelinkt konden worden en omdat er heel veel informatie voor handen is over deze onderwerpen.

 

De lesdoelen van de lessen zijn beperkt, omdat de aandacht ligt op de interactie met de leerlingen en op actieve werkvormen, maar op het einde van de les zullen de leerlingen het gevoel hebben dat ze echt iets hebben bijgeleerd en uiteindelijk zullen ze de leerinhouden lang in het hoofd houden.

 

De lessen vergen voorbereiding en moeten goed georganiseerd zijn, maar ik ben er zeker van dat de leerlingen heel dankbaar zullen zijn dat ze de kans krijgen om op zo’n actieve en veelzijdige manier met geschiedenis om te gaan.

 

 

Bibliografie

Internet:

 

 

http://www.hbo.com/Rome

 

http://www.ikwilniet.org

 

http://www.oost-vlaanderen.be

 

Afbeeldingen:

 

http://www.channel4.com   

 

http://z.about.com

 

http://www.faqs.org

 

http://www.denniscox.com

 

http://www.michaelschulz.at

 

Boeken :

 

ALCOCK, J.P., Food in the Ancient World, London, Greenwood Press, 2006, 277 pp.

 

ATKINS, M e.a., Poverty in the Roman World, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 226 pp.

 

CLELAND, L e.a., The Clothed Body in the Ancient World, Oxford, Oxbow Books, 2005, 192 pp.

 

DEARY, T, Die rare Romeinen, Alkmaar, Uitgeverij Kluitman, 2005, 159 pp.

 

DONAHUE, J.F., The Roman Community at table during the principate, Michigan, The University of Michigan, 2004, 333 pp.

 

DUFAUX, e.a., Murena: Purper en Goud, Zandvoort, Dargaud, 2003

 

DUFAUX, e.a., Murena : Zand en Bloed, Zandvoort, Dargaud, 2004

 

ETIENNE, R., Het dagelijks leven in Pompeji, Baarn, Uitgeverij Hollandia, 1985, 382 pp.

 

FAAS, P.C., Rond de tafel der Romeinen,  Diemen, Domus Information, 1994, 382 pp.

 

FORBES, R.J., Studies in Ancient Technology, Leiden, E.J. Brill, 1964, 263 pp.

 

HASLAM, A e.a., Het Romeinse Rijk, Harmelen, Ars Scribendi BV, 1999, 64 pp.

 

MEYSMAN, H e.a., Paper, project of scriptie, Van muisklik tot tekst, Leuven, Acco, 2006, 135 pp.

 

PEACOCK, J., Kleding door de eeuwen heen: een visuele geschiedenis, Kapellen, Pelckmans, 1991, 224 pp.

 

ROLLER, M.B., Dining Posture in Ancient Rome, Princeton, Princeton University Press, 2006, 219 pp.

 

STOVER, H.D., DE Romeinen: de geschiedenis van een machtig wereldrijk, Baarn, Tririon, 1976, 403 pp.

 

WILKINS, J.M e.a., Food in the Ancient World, Oxford, Blackwell Publishing, 2006, 300 pp.

 

Leerplan:

 

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs: Leerplan Secundair Onderwijs: Geschiedenis – Eerste graad 1ste en 2de leerjaar, Licap – Brussel

 

Beeldmateriaal:

 

HBO & BBC, Rome, De complete serie 1, Warner Bros, 2006

 

Encarta - Encyclopedie - Winkler PrinsArt Resource, NY/Giraudon, Microsoft Corporation/Het Spectrum.

 

Gallo Romeinse kledij, Provinciaal Archeologisch Centrum van Zuid-Oost-Vlaanderen, Site Velzeke, Enact VZW (video)

Universiteit of Hogeschool
Opleiding Secundair Onderwijs
Publicatiejaar
2007
Share this on: