Prevalentie van darmparasieten bij honden in Vlaanderen

Femke de croock
Persbericht

Prevalentie van darmparasieten bij honden in Vlaanderen

Fijn om wormvrij te zijn!


Sleetje rijden, diarree, braken, huidletsels, vermageren,… dit zijn symptomen die elke hond kan missen als de pest. Elke hond is afhankelijk van zijn baasje, ook als het over ontwormen gaat. Dit jaar is Bayer in samenwerking met de Universiteit Gent een onderzoek gestart om na te gaan of kennelhouders en fokkers in Vlaanderen hun honden op een goede manier ontwormen. Om alle provincies te kunnen bemonsteren heeft Bayer beroep gedaan op studenten dierenzorg.
 
Onderzoek
Als laatstejaarsstudent Dierenzorg aan de KaHo sint Lieven te Sint Niklaas, heeft De Croock Femke deel genomen aan dit onderzoek. Enkele resultaten werden daarna verwerkt in haar thesis. In samenwerking met een medestudent heeft zij Antwerpen bemonsterd. Er werden 100 meststalen genomen. Op die manier was het gemakkelijker om procentberekeningen te maken. De stalen waren afkomstig van volwassen honden én pups. De gegevens van de kennels die hebben deelgenomen blijven anoniem. Bayer hoopt dit onderzoek nog te kunnen afronden in 2007.

 
Staalname
Na eindeloos telefoneren begon het lijstje met kennels die wilden meehelpen aan het onderzoek stilaan te groeien. Een groot aantal kennels weigerde te participeren aan dit onderzoek. Sommigen werden zelfs achterdochtig en dachten dat er met camera’s en de pers werd samengewerkt. Uiteindelijk was alles geregeld om aan de slag te kunnen gaan. Aan de hand van plastic handschoenen en een plastic lepel werden de meststalen verzameld.
 
Bij elke staal werd een gegevensfiche ingevuld over de eigenaar van het lekkerruikende meststaaltje. Deze stalen werden achteraf opgestuurd naar de Universiteit Gent om alles eens van dichtbij te bekijken.
 
Onder de loep
Op de dienst Parasitologie werden de stalen met zorg onderzocht. Dit aan de hand van een Sedimentatie - Flotatietest en een Immunofluorescentietest. Dit zijn twee zeer efficiënte methoden om wormeieren op te sporen.
 
 
In hoofdzaak werd gezocht naar de eieren van spoelwormen, haakwormen, zweepwormen en lintwormen. Volwassen wormen kan men ook terugvinden in de meststalen maar dit gebeurt minder frequent.
 

 
Gevaar voor de mens
Wormen zijn niet alleen terug te vinden bij dieren. Bepaalde wormen of eitjes kunnen ook terecht komen in het menselijke lichaam. Dit risico is niet extreem groot maar het is er wel. De wormen kunnen opduiken op de meest onprettige plaatsen zoals in de lever, vlak onder de huid, in de ogen,… Het is niet onbelangrijk dat mensen dit weten. Daarom is het noodzakelijk om huisdieren regelmatig en op een juiste manier te ontwormen. Bepaalde kennelhouders raapten de uitwerpselen van hun hond met de blote hand op. Om dan eens de handen te gaan wassen was duidelijk overbodig. Hygiëne is ook zeer belangrijk. Mesthoopjes moeten dus zo snel mogelijk verwijderd worden om te vermijden dat andere honden ook besmet raken.
 
Resultaten
Uit de resultaten bleek dat Antwerpen absoluut niet wormvrij is. Alle honden wormvrij krijgen is onbegonnen werk en een onmogelijke zaak, maar toch waren de resultaten verontrustend. Bij 62 van de 100 meststalen heeft men daadwerkelijk sporen van maagdarmparasieten teruggevonden. Vooral bij jonge honden niet ouder dan 14 weken. Pups zijn dus de risicovolste groep omdat zij kunnen besmet worden via de omgeving maar ook door de moeder tijdens en na de dracht.
 

Conclusie
Men kan besluiten dat honden geregeld te kampen hebben met maagdarmparasieten. De eigenaars weten soms te weinig af van ontwormen en lopen zelf het risico besmet te geraken uit onwetendheid. Misschien moet men de efficiëntie van onze huidige ontwormingsmiddelen eens in vraag stellen en op zoek gaan naar betere producten. De mensen moeten dus beter ingelicht worden hoe ze de wormen in toom kunnen houden. En voor de hond zelf is het méér dan fijn om wormvrij te zijn!

Bibliografie

Boeken:
 
CLAEREBOUT E.(red.), OVERGAAUW P.A.M, Parasieten bij hond en kat, animo veterinary published, Haarlem, 2002, 144 pagina’s.
 
Artikels:
 
BAYER HEALTHCARE, “Ik wil een knuffel! Maar pas op dat ik je niet besmet...”, internet, 2006, (http://dier.bayer.nl/SCDIERBLX/startpage_nlnl.nsf/LPSNavigationLUByCont…).
 
MP, je hond kussen kan je doodziek maken, De Nieuwe Gazet, 2007
 
 
Elektrische bronnen:
 
Dalemans, Presentatie wormen, cd-rom, 2007.
 
Internet bronnen:
 
BAYER, “Ik wil een knuffel! Maar pas op dat ik je niet besmet…”, internet, 2006,
(http://dier.bayer.nl/SCDIERBLX/startpage_nlnl.nsf/LPSNavigationLUByCont…).
 
F. LOONSTRA, Wormen, internet, 2005,
(ttp://www.dierenkliniekwaterland.nl/infohtml/honden/wormen.htm).
 
NAGELS, T., Wormen bij honden, internet, 2002-2003, (http://www.boozoo.be/html/Dogs_Worms.htm).
 
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR PARASITOLOGIE, medische parasitologie, internet, (http://www.medischeparasitologie.nl/).
 
TOXOCARAPLEIN, internet, 2006,
(http://www.toxocaraplein.org/fr-mens.html).
 
Een reeks informatie heb ik eveneens gekregen via mail of mondeling.

Universiteit of Hogeschool
Agro -en Biotechnologie optie Dierenzorg
Publicatiejaar
2007
Kernwoorden
Share this on: