Prolyl oligopeptidase en tubuline

Joppe
Verbist

 

Prolyl oligopeptidase is een proline-specifiek enzym dat abundant aanwezig is in de hersenen. Er zijn aanwijzingen dat het een interessant therapeutisch doelwit is voor neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer. Er is weliswaar weinig geweten over de eigenlijke functie van POP. Uit recent onderzoek is gebleken dat POP intracellulair een colokalisatie vertoont met het cytoskelet. Deze studie heeft als doel het opzuiveren van recombinant varkens POP en een mogelijke interactie te onderzoeken met tubuline. Er werd in mindere mate een interactie tussen β-synucleïne en POP bestudeerd.
 
De gebruikte opzuiveringsmethode is beschreven door Szeltner, Renner en Polgar (1999). Deze methode omvat kolomchromatografie en centrifugatiemethoden. Eerst moet een optimalisatie van de methode gebeuren om relatief zuivere en sterk geconcentreerde POP stalen te bekomen. Met deze POP stalen wordt de mogelijke interactie met tubuline onderzocht, door middel van polymerisatie studies, kolomchromatografie en POP enzymactiviteitsbepalingen. Een interactie tussen POP en ongepolymeriseerd tubuline wordt niet waargenomen. Er wordt eveneens geconcludeerd dat POP geen effect heeft op de polymerisatiesnelheid van tubuline. De interactie tussen POP en β-synucleïne wordt onderzocht aan de hand van POP enzymactiviteitsbepalingen en elektroforese methoden. Er wordt een duidelijke daling van de POP enzymactiviteit gedetecteerd in aanwezigheid van relatief hoge concentraties β-synucleïne.
 
Er is echter verder onderzoek en optimalisatie van de gebruikte methoden nodig om meer inzicht te krijgen in een mogelijke interactie tussen POP en tubuline alsook tussen POP en β-synucleïne. Deze thesis kan hierbij nuttig zijn.
 

Bibliografie

Student Biomedische Laboratorium Technologie, afstudeerrichting Farmaceutische en Biologische Technieken. Deze thesis is gebaseerd op een stage gelopen op de Universiteit Antwerpen, bij het laboratorium voor Medische Biochemie.

Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2009