Autisme in de kleuterklas: didactische richtlijnen voor kinderen met autisme in het gewoon onderwijs.

Silke Snoeck
Persbericht

Autisme in de kleuterklas: didactische richtlijnen voor kinderen met autisme in het gewoon onderwijs.

 

                                               Silke Snoeck
“Autisme in de kleuterklas”
Didactische richtlijnen voor kinderen met autisme in het gewoon onderwijs.
Meer en meer kinderen met autisme komen in het reguliere onderwijs terecht. Maar veel leerkrachten weten niet goed wat autisme is en hoe je met kinderen met autisme kunt omgaan. Een praktijkbundel specifiek voor leerkrachten met daarin duidelijke tips en concreet materiaal waarmee ze aan de slag kunnen is iets wat leerkrachten nodig hebben.
 Kinderen met een beperking en inclusief onderwijs waren twee onderwerpen die mij al zeer lang interesseerden. Ook tijdens mijn opleiding kwamen deze onderwerpen kort aan bod. Toch had ik ondervonden dat leerkrachten over dit onderwerp nog te weinig wisten.
Hoe stel ik vragen aan mij leerling? Waarom neemt het kind alles letterlijk op? Hoe probeer ik dit onderwerp te verduidelijken?  Is de klas niet te druk? Hoe kan ik de leerling nog meer helpen? Hoe leg ik uit aan andere kinderen wat autisme is? Allemaal vragen die leerkrachten aan mij stelden en waar ik een antwoord heb op geformuleerd.
Eerst en vooral wou ik een theoretisch gedeelte opmaken met duidelijke en bruikbare definities en bijkomende informatie die nodig was om het begrip “autisme” in kaart te brengen. Informatie die voor leerkrachten die niets of nauwelijks iets afweten over autisme noodzakelijk is.
Naast het theoretische gedeelte bestaat mijn bachelorproef ook uit een ruim praktisch gedeelte. Het volgen van een kleuter met autisme in de derde kleuterklas en in het eerste leerjaar was dan ook een boeiende ervaring. Niet alleen het kind maar ook de leerkrachten heb ik in samenwerking met Gon begeleidster begeleid. Alle informatie werd uitgeschreven a.d.h.v. observatiefiches die ook in deze bachelorproef zitten. De kleine ‘problemen’ en de gehanteerde oplossingen staan ook allemaal uitgelegd met foto die de leerkrachten eveneens kunnen gebruiken.
Leerkrachten hebben nood aan duidelijke tips en concrete handvaten om in de klas te hanteren. Eerst en vooral maakte ik een bundel voor leerkrachten met tips voor zowel het kind, de klas als de leerkracht zelf. Dit met een duidelijke inhoudstafel zodat de bundel makkelijk hanteerbaar is.
Daarnaast zijn ook enkele voorbeelden van weekschema’s, dagschema’s, … en tal van pictogrammen die meteen bruikbaar zijn, bijgevoegd. Alles werd zeer duidelijk uitgelegd of gevisualiseerd.
Kleine aanpassingen kunnen zowel voor de juf, het kind als de klasgenootjes een fantastische verrijking zijn!
Leerkrachten die graag meer informatie wensen omtrent het onderwerp autisme,  of leerkrachten die kleuters of leerlingen met autisme in hun klas hebben kunnen gerust een kijkje nemen in deze bachelorproef.
Veel leesplezier,
Silke Snoeck

Bibliografie

 

Autisme, C. (sd). Autismespectrumstoornissen. Opgeroepen op Juni 2, 2010, van Centrum Autisme: www.centrumautisme.nl
 
Beemen, L. V. (2006). Ontwikkelingspsychologie. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff.
 
Bruin, C. d. (2004). Geef me de 5. Doetinchem: Graviant educatieve uitgave.
 
Clercq, H. D. (2005). Autisme van binnenuit: een praktische gids. Antwerpen: Houtekiet.
 
Degrieck, P. V. (2006). Mijn kind heeft autisme: gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Tielt: Lannoo.
 
Degrieck, S. (2007). En dan... En dan... ?: Tijd verhelderen voor mensen met autisme. Leuven: Lannoo.
 
Delfos, M. (2003). De wereld van Luuk: over autisme. Naarden: EPO.
 
Dessel, X. V. (2003-2005). Inclusief onderwijs. Opgeroepen op November 15, 2009, van Inclusief onderwijs: http://www.inclusiefonderwijs.be
 
Jacobs, J. (2008, mei 15). Hoe je structuur kunt aanbieden in de opvoeding. Opgeroepen op juni 2, 2010, van De opvoedingscoach: begeleidt het gezin of individu naar rust en evenwicht: http://www.opvoedingscoach.be
 
Klis, A. V. (1997, april). info brochure Vlaamse Vereniging Voor Autisme. Autisme . Gent, Oost-Vlaanderen, België: Vlaamse Vereniging Voor Autisme.
 
L., W. (1996). Leven met uw autistisch kind: een gids voor ouders en begeleiders. Lisse: Swets en Zeitlinger.
 
Marijke Bisschop, T. C. (2003). Je kind kan het zelf: kinderen opvoeden tot zelfredzaamheid. Tielt: Lannoo.
 
Notbohm, E. (2006). 10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme. Meppel: Pica.
 
Peter Vermeulen, Autisme Centraal. (1999). Brein bedriegt: als autisme niet op autisme lijkt. Berchem: EPO.
 
Roeyers, H. (2008). Autisme: alles op een rijtje. Leuven: Acco.
 
Roeyers, H. Cursus diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen. niet gepubliceerde bron.
 
Roggekamp, K. (2010, 06 02). Kernautisme. Opgeroepen op 03 10, 2010, van Roggekamp: www.roggekamp.eu/school/kernautisme.html
 
Sabin, E. (2006). Weet jij wat autisme is?: leer alles over kinderen met autisme. Meppel: Pica.
 
Steven Degrieck. (2004). Werk maken van vrije tijd: autisme en vrije tijd. Berchem: EPO.
 
Steven Degrieck, Autisme Centraal. (2004). Werk maken van vrije tijd: autisme en vrije tijd. Berchem: EPO.
 
T., P. (1994). Autisme: van beter begrijpen tot begeleiden. Hadewijch.
 
Valck, M. D. (2007). Speel wijzer, spelen kan met alles. Amsterdam: SWP.
Valcke, A. (2003, mei 06). GO! Nascholing. Gon begeleiding aan leerlingen met autisme . Jette, Brussel, België: GO!
 
Vanvuchelen, M. (1998). Stijn is anders. Tielt: Lannoo.
 
Vermeulen, P. (2002). Voor alle duidelijkheid: leerlingen met autisme in het gewoon onderwijs. Berchem: EPO.
 
Vrijsen, C. (2007, mei 14). info over autisme. Opgeroepen op juni 2, 2010, van Autiplanet: http://users.skynet.be/website.autiplanet/Autiplanet/index2.htm
 
Wright, C. W. (2005). Hulpgids autisme. Amsterdam: Nieuwezijds.

Universiteit of Hogeschool
Kleuteronderwijs
Publicatiejaar
2010
Share this on: