Erneuerbare Energien in Flandern und Deutschland. Eine vergleichende Untersuchung.

Marlies
Vanroose

 

Groen, groener, groenst
 
 
Na de Industriële Revolutie in de negentiende eeuw is er tegenwoordig sprake van een groene revolutie met ‘groen’ in de betekenis van ‘groene energie’. Wereldwijd houdt de bevolking de klimaatverandering nauwlettend in de gaten. Talrijke initiatieven moeten de mensen ervan overtuigen dat iedereen zijn steentje kan bijdragen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In het kader van dit erg actuele thema wordt ook het gebruik van groene of hernieuwbare energie in toenemende mate gestimuleerd. Toch besteedt het ene land al wat meer aandacht aan deze milieuvriendelijke energiebronnen dan het andere. Zo is hernieuwbare energie prominenter aanwezig in Duitsland dan in Vlaanderen[1]. Met dit onderzoek werd voor het allereerst nagegaan wat de oorzaken zijn die aan de basis liggen van dat verschil. Een duik in onder andere de legislatieve en politieke situatie van Duitsland en Vlaanderen bracht verschillende redenen aan het licht.
 
 
 
De hernieuwbare energiebronnen kennen al een eeuwenoude traditie. Denk maar aan de mens die een half miljoen jaar geleden ontdekte dat hij met hout vuur kon maken. Gedurende vele eeuwen werd energie bijna uitsluitend uit bronnen zoals de zon, water, wind, hout … gewonnen. Het succesverhaal van de hernieuwbare energie was echter geen eeuwig leven beschoren. Door de uitvinding van de stoommachine in de achttiende eeuw stootte steenkool – nodig om de stoommachine aan te drijven – de hernieuwbare energiebronnen van hun troon. Ook de ontdekking van benzine, olie en kernenergie zorgde ervoor dat groene energie in de vergetelheid raakte. Maar dankzij de sterk toegenomen aandacht voor de klimaatverandering en het milieu is er de laatste decennia weer meer interesse voor hernieuwbare energie en wordt het gebruik ervan meer dan ooit gestimuleerd.
 
Zo zijn er op wereldvlak de jaarlijkse klimaatconferenties van de Verenigde Naties zoals de klimaattop van Kopenhagen in december 2009. En ook op Europees vlak zijn er talrijke maatregelen die – als reactie op de klimaatverandering – ernaar streven om meer energie uit milieuvriendelijke energiebronnen te winnen. Uit dit onderzoek is gebleken dat zowel het Vlaamse als het Duitse beleid inzake hernieuwbare energie in belangrijke mate op Europees niveau gestuurd wordt. In het kader van drie Europese richtlijnen – Richtlijn duurzame elektriciteit (2001), Richtlijn biobrandstof (2003) en Richtlijn hernieuwbare energie (2009) – vaardigden de Europese lidstaten wetten uit om de vooropgestelde Europese doelstellingen ter bevordering van hernieuwbare energie te kunnen realiseren. Ook Vlaanderen en Duitsland kondigden verschillende decreten (Vlaanderen) en wetten (Duitsland) af. Hoewel het gebruik van groene energiebronnen zowel in de Vlaamse als in de Duitse wetgeving bevorderd wordt, is deze milieuvriendelijke energie prominenter aanwezig in Duitsland. Dit onderscheid vindt zijn oorsprong in drie wezenlijke verschillen tussen Vlaanderen en Duitsland.
 
Een eerste verschil is dat Duitsland de hernieuwbare energiebronnen veel vroeger op de politieke agenda plaatste en in de wetgeving opnam. Sinds het einde van de jaren 80 werkt Duitsland aan een duidelijke wetgeving rond hernieuwbare energie. In het Baugesetzbuch van 1987 (nvdr wet inzake het bouwrecht) werd het gebruik van hernieuwbare energie nog in beperkte mate gestimuleerd. Maar in 1991 trad het Stromeinspeisegesetz (nvdr wet ter bevordering van groene energie in de elektriciteitssector) in werking dat de focus volledig op hernieuwbare energiebronnen legde. In Vlaanderen daarentegen kwam pas in 2000 een wetgeving rond hernieuwbare energie tot stand, toen het Elektriciteitsdecreet van kracht werd. Door het tijdsverschil van ruim een decennium heeft de Duitse hernieuwbare-energie-sector zich sneller en beter ontwikkeld dan de Vlaamse.
 
Ten tweede valt het thema hernieuwbare energie in Duitsland onder een ander bevoegdheidsniveau dan in België. Terwijl in Duitsland de bond (federaal) voorrang heeft op de deelstaten (regionaal) om maatregelen te treffen ter bevordering van hernieuwbare energie, ligt in België de bevoegdheid voor dit thema grotendeels bij de gewesten en niet bij de federale staat. Deze bevoegdheidsverdeling remt de ontwikkeling van een uitgebreide Vlaamse wetgeving inzake groene energie af. De gewesten moeten in het kader van de Europese richtlijnen immers eerst overleg plegen met de federale staat vooraleer ze decreten kunnen uitvaardigen. Op die manier gaat er in Vlaanderen meer tijd verloren dan in Duitsland om nieuwe wetgeving rond hernieuwbare energie op te stellen.
 
Ten slotte is de Duitse wetgeving inzake hernieuwbare energie uitgebreider dan de Vlaamse. Terwijl de Duitse wetgeving de productie van groene energie in vier verschillende sectoren – de bouw-, elektriciteits-, verkeers- en warmtesector – stimuleert, concentreert de Vlaamse wetgeving zich enkel en alleen op de elektriciteitssector. Bovendien is de Duitse wetgeving ambitieuzer, want tegen 2020 wil Duitsland dat 30% van alle stroom uit groene energiebronnen geproduceerd wordt, terwijl Vlaanderen een aandeel van slechts 13% vooropstelt. Die ambitieuzere visie komt ook tot uiting in de programma’s van de politieke partijen. Zo willen de Vlaamse groenen tegen 2050 de helft van het energieverbruik uit hernieuwbare energie winnen, terwijl de Duitse groenen tegen 2040 naar 100% hernieuwbare energie streven.
 
 
 
In vergelijking met Vlaanderen speelt Duitsland een voortrekkersrol in de politiek en wetgeving rond hernieuwbare energie. Duitsland heeft duidelijk groenere ideeën dan Vlaanderen. Gezien het grote belang van hernieuwbare energiebronnen om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, moet Vlaanderen dringend de nodige stappen ondernemen en meer belang hechten aan groene energie om zo op zijn groen, groener, groenst te kunnen functioneren.
 
 
 
 

[1] Het onderzoek heeft zich tot Vlaanderen beperkt, omdat de bevoegdheid van hernieuwbare energie grotendeels bij de gewesten ligt en niet bij de federale staat België.

Bibliografie

 

Quellenverzeichnis
 
a. literaturverzeichnis
 
Agenda21 Treffpunkt. (s.d.). Klimarahmenkonvention.http://www.agenda21-treffpunkt.de/lexikon/Klimarahmenkonvention.htm [11. Februar 2010].
Agenda21 Treffpunkt. (s.d.). Kyoto-Protokoll. [Online]. http://www.agenda21-treffpunkt.de/thema/kyoto-protokoll.htm [10. April 2010].
Agentschap NL – Minister van Economische Zaken. 17.10.2008. België: marktverkenning duurzame energie. [Online].

http://www.evd.nl/zoeken/showbouwsteen.asp?bstnum=225612 [20. Dezember 2010].
Agentur für Erneuerbare Energien. (14.12.2009). Forsa-Umfrage: Mehrheit der Bundesbürger ist für Ausbau Erneuerbarer Energien bei unverminderter Förderung. [Online].
            http://www.unendlich-viel-energie.de/de/detailansicht/article/247/forsa…; f.html?tx_ttnews[cat]=22&tx_ttnews[year]=2009&tx_ttnews[month]=12&cHash=7ab2c8e6d7 [1. April 2010].
Agentur für Erneuerbare Energien. (Febr. 2010). Forsa-Umfrage: Große Zustimmung in allen Bundesländern zu Erneuerbaren Energien. [Online]. http://www.unendlich-viel-energie.de/de/panorama/umfrage-akzeptanz-der-… [2. April 2010].
Agentur für Erneuerbare Energien. (17.12.2008). Hintergrundinformation: Bevölkerung wünscht mehr Erneuerbare Energien – hohe Akzeptanz auch im eigenen Wohnumfeld. [Online]. http://www.unendlich-viel-energie.de/uploads/media/Hintergrundinfo-fors… [1. April 2010].
Agentur für Erneuerbare Energien. (s.d.). Über uns. [Online]. http://www.unendlich-viel-energie.de/de/service/ueber-uns.html [1. April 2010].
Altner, G., Dürr, H.-P., Michelsen, G. Und Nitsch, J. (1995). Zukünftige Energiepolitik – Vorrang für rationelle Energienutzung und regenerative Energiequellen. Bonn: Economica Verlag.
Auswärtiges Amt. (20.07.2009). IRENA: Erneuerbare Energien international fördern. [Online]. http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/EnergieKli…

[3. Mai 2010].
Bayer Climate Program. (15.09.2008). Glossar: CCS. [Online].

http://www.klimaschutz.bayer.de/de/Glossar.aspx [5. April 2010].
BBE – Bundesverband BioEnergie e.V. (s.d.).BBE-Mitglieder. [Online].

http://www.bioenergie.de/index.php?option=com_filialen&task=show_search… [30. März 2010].
Bechberger, M., Körner S. und Reiche, D. – Forschungsstelle für Umweltpolitik. (2003). Erfolgsbedingungen von Instrumenten zur Förderung Erneuerbarer Energien im Strommarkt. [Online]. http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/ffu/publikatio… [16. April 2010].
BEE – Bundesverband Erneuerbare Energien e.V. (s.d./a). Bundestagswahl 2009: Systementscheidung in der Energiepolitik. [Online].
            http://www.bee-ev.de/Energiepolitik/Bundestagswahl2009/Bundestagswahl-2… [5. April 2010].
BEE – Bundesverband Erneuerbare Energien e.V. (s.d./b). Dachverband der Erneuerbaren. [Online]. http://www.bee-ev.de/BEE/BEE.php [29. April 2010].
BEE – Bundesverband Erneuerbare Energien e.V. (s.d./c). EEG – Erneuerbare-Energien-Gesetz. [Online]. http://www.bee-ev.de/Energiepolitik/Bund/EEG.php [30. März 2010].
BEE – Bundesverband Erneuerbare Energien e.V. (s.d./d). Energiegesetzgebung im Bund. [Online]. http://www.bee-ev.de/Energiepolitik/Bund/index.php [28. März 2010].
BEE – Bundesverband Erneuerbare Energien e.V. (s.d./e). Erneuerbare Energien. [Online]. http://www.bee-ev.de/Erneuerbare-Energien/Erneuerbare-Energien.php [02.03.2010].
BEE – Bundesverband Erneuerbare Energien e.V. (s.d./f). Erneuerbare in den Bundesländern. [Online]. http://www.bee-ev.de/Energiepolitik/Bundeslaender/index.php

[5. Mai 2010].
BEE – Bundesverband Erneuerbare Energien e.V. (s.d./g). Europa und Erneuerbare Energien. [Online]. http://www.bee-ev.de/Energiepolitik/Europa/index.php [28. März 2010].
BEE – Bundesverband Erneuerbare Energien e.V. (März 2010). Mitgliedsverbände. [Online].
            http://www.bee-ev.de/_downloads/bee/1003_Mitgliedsverbaende.pdf [30. März 2010].
BEE – Bundesverband Erneuerbare Energien e.V. (s.d./h). Mitgliedsverbände des BEE. [Online]. http://www.bee-ev.de/BEE/Mitglieder/index.php [29. April 2010].
Belgisch Staatsblad. (22.09.2000). 17 juli 2000 – Decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. [Online]. http://www.cogenvlaanderen.be/beheer/uploads/2000.07.17_elektriciteitsd… [29. April 2010].
Belgisch Staatsblad. (23.10.2001). 28 september 2001 – Besluit van de Vlaamse regering
            inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen. [Online]. http://www.emis.vito.be/sites/default/files/actuele_wetgeving/sb231001-… [4. Mai 2010].
Belgisch Staatsblad. (09.06.2009). Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004,wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft. [Online]. http://www.emis.vito.be/sites/default/files/actuele_wetgeving/sb090609-… [21. März 2010].
Belgisch Staatsblad. (31.01.2003). Wet houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. [Online].

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm [7. April 2010].
Belgium.be. (2008). Belgien, ein föderaler Staat. [Online].

http://www.belgium.be/de/ueber_belgien/staat/federale_staat/ [19. Dezember 2009].
Berchem, A. (25.09.2006). Ökostrom: Das unterschätzte Gesetz. Die Zeit Online. [Online]. http://www.zeit.de/online/2006/39/EEG?page=2 [30. März 2010].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (Aug. 2009). 23 Jahre Bundesumweltministerium – Die umweltpolitischen Meilensteine. [Online]. http://www.bmu.de/dossier_bmu/doc/44753.php [26. April 2010].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (März 2010). BMU-Organigramm: Die Leitung. [Online].

            http://www.bmu.de/ministerium/aufgaben/organigramm/doc/35034.php#abteil…    [5. April 2010].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (06.05.2010a). Bundestag beschließt Änderung des EEG. [Online]. http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/45988/4590/ [7. Mai 2010].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (06.05.2010b). Bundestag beschließt Änderung der Solarvergütung. [Online]. http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/45985/4590/ [7. Mai 2010].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (13.12.2007). Das Integrierte Energie- und Klimaprogramm der Bundesregierung. [Online].
            http://www.bmu.de/klimaschutz/downloads/doc/40515.php [6. April 2010].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (Juli 2007). EEG –  Das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Die Erfolgsgeschichte nachhaltiger Politik für den Standort Deutschland. Berlin: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (26.01.2009). Ein Meilenstein für eine zukunftsfähige Energieversorgung. [Online]. http://www.bmu.de/pressearchiv/16_legislaturperiode/pm/print/42964.php
            [15. Februar 2010].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (18.03.2010a). Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2009: Grafiken und    Tabellen. [Online]. http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/msp… [1. April 2010].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (18.03.2010b).
            Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2009. [Online].
            http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf…

            [27. April 2010].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (s.d.). Erneuerbare Energien bauen ihre Position aus. [Online].

http://www.bmu.de/allgemein/aktuell/160.php [19. Dezember 2009].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (s.d.). Erneuerbare Energien im Internet. [Online]. http://www.bmu.de/erneuerbare/energien/doc/1235.php [19. Dezember 2009].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (Dez. 2009). EU-Richtlinie Erneuerbare Energien [Online].

http://www.bmu.de/eu/international/doc/44741.php [19. Februar 2010].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (Jan. 2010).
Glossar: Klimarahmenkonvention. [Online].

http://www.bmu.de/klimaschutz/internationale_klimapolitik/klimarahmenko… [11. Februar 2010].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (s.d.). Kurzinfo Erneuerbare Energien. [Online].

http://www.bmu.de/erneuerbare_energien/kurzinfo/doc/3988.php [1. April 2010].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (Aug. 2008). Kurzinfo Klimaschutz. [Online]. http://www.bmu.de/klimaschutz/kurzinfo/doc/4021.php

[19. Dezember 2009].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (Januar 2010). Kurzinfo Nachhaltige Entwicklung. [Online]. http://www.bmu.de/nachhaltige_entwicklung/kurzinfo/doc/4024.php [28. April 2010].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (Okt. 2000). Nationales Klimaschutzprogramm – Beschluss der Bundesregierung vom 18.                    Oktober 2000 (Fünfter Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe CO2-Reduktion). [Online].

            http://umweltpolitik.de/klimaschutz/nationale_klimapolitik/doc/6886.php

            [20. April 2010].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (30.12.2003). Neue Sonnenstrom-Vergütung ab 1. Januar 2004. [Online]. http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/5178/5105/ [30. März 2010].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (Aug. 2006). Neuordnung der Umweltkompetenzen nach der Föderalismusreform: Der Weg ist frei für das Umweltgesetzbuch. [Online].

http://www.bmu.de/gesetze_verordnungen/aktuell/doc/37620.php [29. März 2010].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (Juni 2009). Strom aus erneuerbaren Energien – Zukunftsinvestition mit Perspektiven. [Online].

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/strom_aus_ee.pdf
            [31. März 2010].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (20.07.1999). Trittin: Energiewende erfordert neuen Schub für Wind Sonne und Biomasse. [Online]. http://www.bmu.de/pressearchiv/14_legislaturperiode/pm/310.php [6. April 2010].
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. (Aug. 2005).

Umweltpolitik: Nationales Klimaschutzprogramm 2005. [Online].

http://www.bmu.de/files/klimaschutz/downloads/application/pdf/klimaschu… [4. April 2010].
Böckem, A. (1999). HWWA-Report: Umsetzungsprobleme in der deutschen Klimapolitik: Eine empirische Überprüfung polit-ökonomischer Erklärungsansätze. [Online].
            http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/26071/1/re990189.pdf [29. März 2010].
Bollen, A., De Clercq, W., Tas, M., Wittebolle, L., Wittoeck, P. en Van den Bosch, M.
            (2006). Dossier Milieuwetgeving – Kyoto: van beleidskader tot bedrijfsstrategie.
            Mechelen: Uitgeverij Kluwer.
Brinckman, B. (17.06.2009).   Peeters schrapt de jobkorting. Het Nieuwsblad. [Online].      
            http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20090617_064&… [20. März 2010].
Brunner, A. (09.08.2009). Die Entstehung der Ölkrise 1973. [Online].
http://www.brunner- architekt.ch/politik/daten/literatur/zusammenfassungen_vortraege/die_entstehung_der_oelkrise_1973.pdf [24. März 2010].
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. (s.d.). Kraft-Wärme-Kopplung. [Online]. http://www.bafa.de/bafa/de/energie/kraft_waerme_kopplung/index.html

            [18. März 2010].
Bundesfinanzministerium. (Febr. 2008). Die Förderung von Biokraftstoffen seit 2004. [Online]. http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_17844/DE/BMF__Startseite/Aktue… [1. April 2010].
Bundesgesetzblatt. (31.07.2004). Gesetz zur Neuregelung des Rechts der erneuerbaren Energien im Strombereich. [Online].

http://217.160.60.235/BGBL/bgbl1f/bgbl104s1918.pdf [31. März 2010].
Bundesministerium der Justiz. (31.07.2009). Baugesetzbuch. [Online]. http://bundesrecht.juris.de/bbaug/BJNR003410960.html [31. März 2010].
Bundeministerium der Justiz. (29.07.2009). Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. [Online]. http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf

            [29. März 2010].
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. (2010). Baugesetzbuch. [Online]. http://www.bmvbs.de/Stadtentwicklung_-Wohnen/Stadtentwicklung

,1558/Baugesetzbuch.htm [31. März 2010].
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. (März 2010). Energie. [Online]. http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/energie.html [5. April 2010].
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. (2010). Ministergalerie. [Online].

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Ministerium/Geschichte/ministergaler… [13. April 2010].
Bundesministerium für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. (s.d.). FAQ: Was versteht man unter dem Effizienzbonus? [Online].

http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/faq/index.html#… [21. April 2010].
Bundestagswahl 2009 – Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. (2009).

Schwarz-Gelb gewinnt die Bundestagswahl. [Online]. http://www.bundestagswahl-bw.de/ [2. April 2010].
Bundestagswahlprogramm CDU/CSU. (2009). Wir haben die Kraft – Gemeinsam für unser Land. Regierungsprogramm 2009 – 2013. [Online].

http://www.leipzig.ihk.de/de/Portaldata/1/Resources/dokumente/01_sop/wi… [5. April 2010].
Bundestagswahlprogramm Bündnis 90/Die Grünen. (Mai 2009). Der Grüne Neue

Gesellschaftsvertrag: Klima – Arbeit – Gerechtigkeit – Freiheit. [Online].

http://www.leipzig.ihk.de/de/Portaldata/1/Resources/dokumente/01_sop/wi…

[5. April 2010].
Bundestagswahlprogramm Die Linke. (Juni 2009). Konsequent sozial. Für Demokratie und Frieden. Bundestagswahlprogramm 2009. [Online].

http://www.leipzig.ihk.de/de/Portaldata/1/Resources/dokumente/01_sop/wi…

[5. April 2010].
Bundestagswahlprogramm FDP. (Mai 2009). Die Mitte stärken. Deutschlandprogramm 2009.

Programm der Freien  Demokratischen Partei zur Bundestagswahl 2009. [Online].

http://www.leipzig.ihk.de/de/Portaldata/1/Resources/dokumente/01_sop/wi…

[5. April 2010].
Bundestagswahlprogramm SPD. (2009). Sozial und demokratisch. Anpacken. Für

Deutschland. Das Regierungsprogramm der SPD. [Online].

http://www.leipzig.ihk.de/de/Portaldata/1/Resources/dokumente/01_sop/wi… [5. April 2010].
Bundesverband Solarwirtschaft. (s.d.). 30 Jahre erfolgreiche Verbandsarbeit: Geschichte des BSW-Solar. [Online].

http://www.solarwirtschaft.de/unternehmer/verbandsprofil/historie.html

[30. März 2010].
Bundeszentrale für politische Bildung. (29.05.2005). Aus Politik und Zeitgeschichte: Föderalismus. [Online]. http://www.bpb.de/files/8GLMUC.pdf [29. März 2010].
Bundeszentrale für politische Bildung. (25.04.2008). Föderalismus in Deutschland. [Online].

http://www.bpb.de/publikationen/Y7QV7Z,0,0,F%F6deralismus_in_Deutschlan… [29. März 2010].
Bundeszentrale für politische Bildung. (s.d.). Klimawandel. [Online].

http://www.bpb.de/publikationen/8SWB5P,,0,Klimawandel.html

[19. Dezember 2009].
Bundeszentrale für politische Bildung. (s.d.). Klimawandel – Klimapolitik. [Online].
            http://www.bpb.de/themen/W4I2EB,0,0,Klimapolitik.html [19. Dezember 2009].
Bundeszentrale für politische Bildung. (2006). Umweltpolitik. [Online].
            http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=BHHX5O

            [19. Dezember 2009].
BVDA Nieuwsbrief. (Okt. 2008). Hernieuwbare energie, ecologiesteun en federale verhoogde investeringsaftrek. [Online].http://www.bvda.be/nb/pdf/jg19-2/hernieuwbare_energie_ecologiesteun_en_… [20. Dezember 2009].
Campe, P. (2009). Gesellschaftliche Entwicklungen in der jüngeren deutschen Geschichte. Cursus D4MO. Hogeschool Gent – Departement Vertaalkunde.        
Castrel, D. (03.06.2007). Dioxinecrisis bracht paars-groen aan bewind. Gazet van Antwerpen. [Online]. http://www.gva.be/arch/dioxinecrisis-bracht-paars-groen-aan-bewind.aspx
            [20. März 2010]
CD&V. (s.d.). 1999-2004: Van CVP naar CD&V. [Online]. http://www.cdenv.be/node/408
            [19. März 2010].
CD&V. (2009). Sterk in moeilijke tijden. [Online].

            http://www.cdenv.be/sites/cdenv/files/cdenv-verkiezingsprogramma-2009.p…
            [18. März 2010].
CDU. (06.11.2009). Energiepolitik: Für eine saubere, sichere und bezahlbare

Energieversorgung. [Online]. http://www.cdu.de/doc/pdf/091106-politik-az-energiepolitik.pdf [29. März 2010].
Cecu.de. (2010). Lexikon: Politik: CSU.[Online].

            http://www.cecu.de/709+M59d4db2a275.html [30. März 2010].
CREG – Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. (Okt. 2009). Groene elekriciteit. [Online]. http://www.creg.be/nl/greenelec1_nl.html [8. März 2010].
CREG – Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. (2009). Voorstelling. [Online]. http://www.creg.be/nl/missions1_nl.html [8. März 2010].        
Coolen, T. (2006). Politieke partijen criminaliteit. Een evaluatie van 1978 tot 2004. [Online]. http://www.ethesis.net/criminaliteit/crimi_corpus.htm [24. April 2010].
Das Informationsportal zur politischen Bildung. (s.d.). Klimapolitik. [Online].

http://www.politische-bildung.de/klimapolitik.html [19. Dezember 2009].
Deconinck, E. en Gillard, W. (2004/2005). De liberalisering van de elektriciteitsmarkt in België. Jura Falconis 41 (3), S. 453-538. [Online].

http://www.law.kuleuven.be/jura/art/41n3/deconinck_gillard.html [11. März 2010].
Decoster, P. (Jan./Febr. 1998). Heeft de berg een muis gebaard? De gevolgen van Kyoto voor België. Milieurama 18(1/2), S. 16-18.
De interministeriële commissaris influenza. (10.03.2006). Procedure in geval van een

vermoeden van influenza A/H5N1 bij mens. [Online]. http://www.zorg-en-gezondheid.be/uploadedFiles/NLsite/Preventie/Infecti…

[20. März 2010].
De Morgen. (15.01.2010). Vlaamse regering keurt lidmaatschap IRENA goed. [Online].
            http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Binnenland/article/detail/1054796/201… [21. März 2010].
De Mulder, J. (2009). Het EU klimaat- en energiepakket. Argus milieumagazine 7 (1),

            S. 24-28.
dena – Deutsche Energie-Agentur. (01.04.2010). Pumpspeicherkraftwerke. [Online]. http://www.thema-energie.de/energie-erzeugen/erneuerbare-energien/wasse… [9. April 2010].
dena- Deutsche Energie-Agentur. (s.d.). Über uns. [Online]. http://www.dena.de/infos/ueber-uns/ [12. April 2010].
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. (s.d.). Klimaatverandering. [Online]. http://www.lne.be/themas/klimaatverandering [19. Dezember 2009].
Departement van Leefmilieu, Natuur en Energie. (s.d.). Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012. [Online].

http://www.lne.be/themas/klimaatverandering/klimaatconferentie/vlaams-k… [15. März 2010].
Deridder, L. (2000). Het energiebeleid – De bevoegdheidsverdeling in het federale België. Brugge: Die Keure.
De Tijd Online. (18.03.2009). Gloeilampen verdwijnen definitief tegen 2012. [Online]. http://www.tijd.be/nieuws/buitenland/Gloeilampen_verdwijnen_definitief_… [19. Dezember 2009].
Deutsche Bank Research. (24.01.2001). Aktuelle Themen: Hoffnungsträger Erneuerbare Energien. [Online]. http://www.wind-energie.de/fileadmin/dokumente/Themen_A-Z/Ziele/Studie_… [12. April 2010].
Deutsche Welle – Welt im Fokus. (21.12.2009). Von „Hopenhagen“ zu „Flopenhagen“. [Online].http://www.podcast.de/episode/1442164/21.12.,_17:30_UTC_-_Von_%22Hopenh… [11. Februar 2010].
Deutscher Bundestag. (s.d./a). Bundestagswahl 1983 – Die Grünen und die schwarz-gelbe Wende. [Online].
http://www.bundestag.de/btg_wahl/wahlgeschichte/wahl1983/index.jsp

[5. April 2010].
Deutscher Bundestag. (s.d./b). Bundestagswahl 1987 – Ein Sieg mit bitterem Beigeschmack. [Online]. http://www.bundestag.de/btg_wahl/wahlgeschichte/wahl1987/index.jsp

[5. April 2010].
Deutscher Bundestag. (s.d./c). Bundestagswahl 1990 – 15 Millionen Wahlberechtigte mehr. [Online]. http://www.bundestag.de/btg_wahl/wahlgeschichte/wahl1990/index.jsp
            [5. April 2010].
Deutscher Bundestag. (s.d./d). Bundestagswahl 1994 – Mit der Troika gegen Kohl. [Online]. http://www.bundestag.de/btg_wahl/wahlgeschichte/wahl1994/index.jsp
            [5. April 2010].
Deutscher Bundestag. (s.d./e). Bundestagswahl 1998 – Rot-Grün beendet eine Ära. [Online]. http://www.bundestag.de/btg_wahl/wahlgeschichte/wahl1998/index.jsp
            [5. April 2010].
Deutscher Bundestag. (s.d./f). Bundestagswahl 2002 – Knappe Mehrheit für Rot-Grün. [Online]. http://www.bundestag.de/btg_wahl/wahlgeschichte/wahl2002/index.jsp
            [5. April 2010].
Deutscher Bundestag. (s.d./g). Bundestagswahl 2005 – Im Sprint zum Patt. [Online]. http://www.bundestag.de/btg_wahl/wahlgeschichte/wahl2005/index.jsp

[5. April 2010].
Deutscher Bundestag. (19.07.2005).   Unterrichtung durch die Bundesregierung. [Online]. http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/15/059/1505931.pdf [6. April 2010].
Deutscher Bundestag. (s.d./h). Wahlgeschichte. [Online].

            http://www.bundestag.de/btg_wahl/wahlgeschichte/index.html [5. April 2010].
Deutschland Bundesregierung. (1994). Beschluss der Bundesregierung vom 29. September 1994 zur Verminderung der CO2-Emmission und anderer Treibhausgasemissionen in der Bundesrepublik Deutschland: auf der Grundlage des dritten Berichts der Interministeriellen Arbeitsgruppe CO2-Reduktion (IMA CO2). Berlin: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. [Online]. http://books.google.be/books?id=P2QwNQAACAAJ&dq=Beschluss+der+bundesreg…
Devuyst, Y. (1993). De omzetting van EG-richtlijnen in de Belgische rechtsorde en de Europeanisering van de Belgische politiek. Res publica 35 (1), S. 39-54.
Die Bundeskanzlerin. (08.01.2010). Time Magazine: Frau Europa. [Online].

            http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Interview/2010/01/2010-01-07-m… [5. April 2010].
Die Bundesregierung. (2010). Die Klimapolitik der Bundesregierung. [Online].

            http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/un-klimakonferenz/DE/Klimapolit… [24. März 2010].
Die Bundesregierung. (2009). G8-Gipfel Heiligendamm 6. - 8. Juni 2007. [Online]. http://www.g-8.de/Webs/G8/DE/Homepage/home.html [6. April 2010].
Die Bundesregierung. (10./11.04.2008). Gründe für eine Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA). [Online]. http://www.irena.org/downloads/Prep-Con/Case_for%20IRENA_DE.pdf [15. Februar 2010].
Dierickx G., Bursens P. en Helsen S. (2003). Omzetting, toepassing en toepassingscontrole van het Europees beleid in België. Naar een structurele toepassing van de wijze waarop België zijn Europese verplichtingen nakomt. Gent: Academia Press.
Diplom.de. (1999). Diplomarbeit: Vergleich der Teilungsgenehmigung bisheriger Art mit der

            Novelle des Baugesetzbuches am Beispiel Berliner Gegebenheiten. [Online].
            http://www.diplom.de/Diplomarbeit-4558/Vergleich_der_Teilungsgenehmigun…; ugesetzbuches_am_Beispiel_Berliner_Gegebenheiten.html [6. April 2010].
d’Haveloose, E. – Rol en Samenleving vzw. (Okt. 2000). Mijlpalen in de Belgische politieke geschiedenis en vorming van de Belgische staatsstructuur. [Online].

http://www.rosadoc.be/pdf/factsheets/nr5.pdf [4. März 2010].
Duden. Deutsches Universalwörterbuch. (2006). [CD-ROM]. 6. Auflage. Mannheim: Dudenverlag.
Edthome. (s.d.). Was ist alternative Energie? [Online]. http://www.edthome.org/

            [24. März 2010].
Ejustice. (20.12.2000).Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht. [Online]. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&… [8. März 2010].
Elektrotechniek Woordenboek Duits-Nederlands. (s.d.). Energieeffizienz. [Online]. http://www.mijnwoordenboek.nl/thema/EL/DE/NL/E/4 [25. März 2010].
Encyclo. (s.d./a). Beleidsbrief. [Online]. http://www.encyclo.nl/begrip/beleidsbrief

            [7. April 2010].
Encyclo. (s.d./b). Beleidsnota. [Online]. http://www.encyclo.nl/begrip/beleidsnota
            [7. April 2010].
Encyclo. (s.d./c). Decreet. [Online]. http://www.encyclo.nl/begrip/decreet [9. Mai 2010].
Energiefoerderung.info. (23.02.2010). Marktanreizprogramm des Bundes zur Förderung erneuerbarer Energien. [Online]. http://www.energiefoerderung.info/ [6. April 2010].
Energie Informationsdienst. (19.06.2009). Revidiertes Biokraftstoffquotengesetz bestätigt. [Online]. http://www.eid-aktuell.de/2009/06/19/revidiertes-biokraftstoffquotenges… [31. März 2010].
Engineeringnet.be. (24.02.2010). Belg Jos Delbeke leidt DG Klimaat. [Online].
            http://www.engineeringnet.be/belgie/detail_belgie.asp?Id=3792 [25. Februar 2010].
Enquete-Kommission.de. (2009). Definitionen Enquete-Kommission. [Online]. http://www.enquete-kommission.de/definition.htm [29. März 2010].
EU-ABC. Ein EU-Wörterbuch. (s.d./a). Empfehlung. [Online]. http://de.euabc.com/word/793 [16. Februar 2010].
EU-ABC. Ein EU-Wörterbuch. (s.d./b). Europäische Gemeinschaften. [Online].

http://de.euabc.com/word/406 [16. Februar2010].
EU-ABC. Ein EU-Wörterbuch. (s.d./c). Europäische Union. [Online].

            http://de.euabc.com/word/460 [16. Februar 2010].
Eur-lex – Der Zugang zum EU-Recht. (1988). Empfehlung des Rates: 88/349/EWG

http://eur- lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=de&ihmlang=de&lng1=de,de&lng2=da,de,el,en,es,fr,it,nl,pt,&val=140178:cs&page= [18. Februar 2010].
Eur-lex – Der Zugang zum EU-Recht. (s.d.). Erneuerbare Energien [Online].
            http://eur-lex.europa.eu/de/dossier/dossier_41.htm [18. Februar 2010].
Eur-lex – Der Zugang zum EU-Recht. (2007). Fahrplan für erneuerbare Energien. [Online].

http://eur- lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&typedoc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=848 [18. Februar 2010].
Eur-lex – Der Zugang zum EU-Recht. (2001). Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament. Schaffung einer Globalen Allianz gegen den Klimawandel zwischen der Europäischen Union und den am stärksten gefährdeten armen

Entwicklungsländern. [Online]. http://eur lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=de&ihmlang=de&lng1=de,nl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=455727:cs&page=

[25. Februar 2010].
Eur-lex – Der Zugang zum EU-Recht. (27.09.2001). Richtlinie 2001/77/EG [Online]. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0077:…
            [18. Februar 2010].
Eur-lex – Der Zugang zum EU-Recht. (08.05.2003). Richtlinie 2003/30/EG [Online]. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0030:…
            [18.02.2010].
Eur-lex – Der Zugang zum EU-Recht. (23.09.2009). Richtlinie 2009/28/EG [Online]. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:001… [19. Februar 2010].
Europa – Das Portal der Europäischen Union. (s.d./a). Vertrag von Lissabon – Stand der Dinge in Ihrem Land. [Online]. http://europa.eu/lisbon_treaty/countries/index_de.htm#

[28. April 2010].
Europa – Das Portal der Europäischen Union. (s.d./b). Vertrag von Lissabon. [Online].

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_de.htm [16. Februar 2010].
Europa – Presseportal Europa vor Ort. (2009). Energiepolitik der EU. [Online].
            http://presseportal.eu-kommission.de/index.php?id=78 [18. Februar 2010].
Europa – Presseraum. (2009). Kommission begrüßt Annahme des Klima- und Energiepakets. [Online]. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/628&forma… [19. Februar 2010].
Europa – Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung. (14.02.2007). Die Entscheidung. [Online]. http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionma… [25. März 2010].
Europa – Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung. (2007). Eine Energiepolitik für Europa. [Online]. http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l2… [18. Februar 2010].
Europa – Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung. (s.d./a). Energie. [Online].
            http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/energy_de.htm [18. Februar 2010].
Europa – Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung. (s.d./b). Energiebinnenmarkt. [Online].

            http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/in…    [18. Februar 2010].
Europa – Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung. (06.08.2009a). Erneuerbarer Energieträger: Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen. [Online]. http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/l27035_d…

[10. Mai 2010].
Europa – Zusammenfassung der EU-Gesetzgebung. (06.08.2009b). Kraftfahrzeuge:
            Verwendung von Biokraftstoffen. [Online].

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/l21061_d…

[12. April 2010].
Europäische Kommission. (2007). Fahrplan für erneuerbare Energien. [Online]. http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!D… [18. Februar 2010].
Europäische Union. (17.02.2010). Tätigkeitsbereiche der Europäischen Union – Energie.

[Online]. http://europa.eu/pol/ener/index_de.htm [18. Februar 2010].
Europäische Union. (2007). Vertrag von Lissabon. [Online]. http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Sit… [25. März 2010].
European Commission. (02.02.2010). Energy: What do we want to achieve? [Online]. http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm [18. Februar 2010].
Europese Beweging België. (s.d.). Klimaat/Energie/Landbouw. [Online].

http://www.europese-beweging.be/index.php?option=com_content&view=artic… [18. März 2010].
Europese Unie. (2004). Belangrijke feiten en cijfers over de Europese Unie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.
Europese Unie. (2007). Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen.
            Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.
Eurosolar. (Juli 2006). Biomasseverordnung und Steuerbefreiung von Biokraftstoffen.

[Online]. http://www.eurosolar.de/de/index.php?option=com_content&task=view&id=52… [1. April 2010].
Eurosolar. (s.d.). Was ist Eurosolar? [Online].

http://www.eurosolar.de/de/index.php?option=com_content&task=view&id=45… [14. März 2010].
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (s.d./a). Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Förderung von Biokraftstoffen. [Online].

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/entw_foerderung_… [31. März 2010].
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (s.d./b). Gesetz zur Einführung einer

Biokraftstoffquote durch Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und zur Änderung energie- und stromsteuerrechtlicher Vorschriften. [Online]. http://www.bio-energie.de/fileadmin/biz/pdf/gesetzeslage/BioKrQuotenges…

[31. März 2010].
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. (29.06.2004). Verkiezingen 2004 – Vlaamse Raad. [Online]. http://verkiezingen2004.belgium.be/nl/vla/results/results_graph_etop.ht…

[5. Mai 2010].
Fisconetplus – Federale Overheidsdienst Financiën. (s.d.). Wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen. [Online].

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=80cca916-… [8. April 2010].
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. (2009a). De hernieuwbare energieën in België. [Online]. http://statbel.fgov.be/nl/consument/Energie/hernieuwbare_energieen/inde…
            [10. Mai 2010].
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. (2010). Het energieoverleg tussen de staat en de gewesten. [Online].

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/politique_energetique/… [9. März 2010].
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. (2009b). Ontwikkeling van de exploitatie van hernieuwbare energiebronnen in de Noordzee. [Online].

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/hernieuwbare_energie/o… [8. März 2010].
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. (s.d.). Richtlijn 2001/77/EG: Rapport van België inzake de nationale indicatieve objectieven (artikel 3.2). [Online]. http://www.internet-observatory.org/energy/renewable_energy/renewable_s…

[7. April 2010].
forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analyse mbH. (s.d.). Über forsa. [Online]. http://www.forsa.de/ [1. April 2010].
Frankfurter Rundschau. (19.02.2010). Umweltminister Norbert Röttgen: „Besser als die Kernkraft“. [Online]. http://www.fr-online.de/in_und_ausland/wirtschaft/debatte_die_energie_d…; [6. April 2010].
Fuchs, R. (16.04.2010). Das EEG - erfolgreich seit zehn Jahren. Deutsche Welle. [Online]. http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5439506,00.html [16. April 2010].
Genath, P. (2005). "Es geht fast täglich auf den Brocken ...!" : der Arbeitsalltag der Ranger im Nationalpark Hochharz aus volkskundlicher Perspektive. München: Waxmann.
            [Online]. http://books.google.be/books?id=qlZ38SgnzHoC&pg=PA80&dq=Gr%C3%BCndung+b… [5. April 2010].
Gieler, W. (2005). Internationale Wirtschaftsorganisationen: Entstehung – Struktur –  Perspektiven: ein Handbuch. Münster: Verlag für wissenschaftliche Literatur.     [Online]. http://www.lit-verlag.de/isbn/3-8258-8532-1
Globalisierungs Glossar. (s.d.). G8. [Online].

            http://nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/glossar/index.htm [6. April 2010].
Greenpeace. (25.04.2007). Artikel zum Thema Klima: Internationale Klimakonferenzen. [Online]. http://www.greenpeace.de/themen/klima/klimapolitik/artikel/

klimaverhandlungen/ [4. März 2010].
Greenpeace. ( ). Mit dem EEG zum Ökostrom. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sichert Strom aus erneuerbaren Energien. [Online]. http://www.greenpeace.de/themen/energie/energiepolitik/artikel/mit_dem_… [24. April 2010]
Greenpeace Belgium. (16.06.2009).    Belg trekt overduidelijk kaart hernieuwbare energie. [Online]. http://www.greenpeace.org/belgium/nl/news/survey_ipsos [17. März 2010].
Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, WWF, Velt, IEW, Voor Moeder Aarde. (April 2005). De Belgische wet op de kernuitstap: wat werd precies beslist? [Online].                                    http://archief.bondbeterleefmilieu.be/bitstream/0/120/1/kernfiche2.pdf

            [17. März 2010].
Greenpeace – Service – Glossar. (s.d.). G8. [Online].

            http://www.greenpeace.de/service/glossar/ansicht/glossar/g/ [6. April 2010].
Groen! (04.06.2009). De toekomst wil vooruit. [Online].

            http://www.groen.be/uploads/programma/09/Vlaams_programma.pdf [7. April 2010].
Groen! (Nov. 2009). Geschiedenis. [Online].
            http://www.groen.be/dossiers/geschiedenis/geschiedenis_80.aspx#groen

[20. März 2010].
Groen! (2008). Ideeën. [Online]. http://www.groen.be/ideen_5.aspx [19. Dezember 2009].
Groen! (s.d.). Standpunt - Klimaat en energie. [Online].

http://www.groen.be/uploads/docs/standpunten/standpunt_klimaatenergie.p…
            [18. März 2010].
Groenhuis.org – Milieu, mens en geld besparen. (2010). Waarvoor staat elke politieke partij? [Online]. http://groenhuis.org/?p=996 [18. März 2010].
Grünweg, T. (04.09.2009). Opel Ampera: Das elektrische Maultier. Spiegel Online. [Online]. http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,646693,00.html [19. Dezember 2009].
Handelsblatt. (25.04.2002). Atomausstiegsgesetz tritt am Samstag in Kraft. [Online]. http://www.handelsblatt.com/archiv/atomausstiegsgesetz-tritt-am-samstag…; kraft;523040 [5. April 2010].
Handwerkerbuchen.de. (30.06.2007). Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. [Online]. http://www.handwerkerbuchen.de/article/Bundesministerium_f%C3%BCr_Umwel… [6. April 2010].
Handwerkerbuchen.de. (17.06.2007). Sigmar Gabriel. [Online]. http://www.handwerker-buchen.de/article/Sigmar_Gabriel [6. April 2010].
Hannoversche Allgemeine. (08.12.2009). Röttgen will bis 2050 Umstellung auf Öko-Strom. [Online]. http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Roettgen-will-bi… [27. April 2010].
Hatch, M.T. (2005). Environmental policymaking: assessing the use of alternative policy instruments.Albany, N.Y. : StateUniversity of New York Press. [Online]. http://www.worldcat.org/title/environmental-policymaking-assessing-the-…
Hatry, P. (1994). De ambitie van de Europese Unie inzake energie voor de

intergouvernementele conferentie van 1996. Liberalisme (14/15), S. 86-102.
Haustechnik Hallwitz. (s.d.).     Änderungen im Marktanreizprogamm ab 01.01.2004. [Online].

            http://www.haustechnikthallwitz.de/Haustechnik/Marktanreizprogramm/haup… [1. April 2010].
Heiz-tipp.de. (09.08.2008). Stromeinspeisegezetz. [Online]. http://www.heiz-tipp.de/ratgeber-984-stromeinspeisegesetz.html [30. März 2010].
Helles Koepfchen.de. (21.09.2009). Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2009: Was wollen die Parteien? [Online]. http://www.helles-koepfchen.de/artikel/2878.html

[5. April 2010].
Hermans, J. (1996). Uitgerekend Europa: Geschiedenis van de Europese integratie.
            Amsterdam: Het Spinhuis.
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie. (April 2008). Klimaschutzprogramme: Deutschland. [Online]. http://www.hlug.de/klimawandel/monitor/programme/bund.htm [29. März 2010].
Hirschl, B. (2007). David im Netz von Goliath? Die deutsche Erneuerbare Energien-Politik im Mehrebenensystem. Multi-Level-Governance, S. 129-160.
Hirschl, B. (2008). Erneuerbare Energien-Politik – Eine Multi-Level Policy-Analyse mit Fokus auf den deutschen Strommarkt. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
IEA – International Energy Agency. (2010). About the IEA. [Online].

http://www.iea.org/about/index.asp [15. Februar 2010].
Industrie- und Handelskammer zu Leipzig (Aug. 2009). Bundestagswahl 2009 – Wahlprogramme der Parteien im Überblick. [Online].

http://www.leipzig.ihk.de/de/Portaldata/1/Resources/dokumente/01_sop/wi… [5. April 2010].
Industrie- und Handelskammer – Nordschwarzwald. (08.05.2009). Energie-Links: Bundesverband Deutscher Wasserkraftwerke. [Online].

http://www.nordschwarzwald.ihk24.de/produktmarken/innovation/Umweltschu… [30. März 2010].
Innovations Report. (23.02.2002). Deutsche Energie-Agentur informiert: Marktanreizprogramm Erneuerbare Energien fördert wieder Biogas. [Online]. http://www.innovations-report.de/html/berichte/umwelt_naturschutz/beric… [1. April 2010].
Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement. (08.02.2010). Les énergies renouvelables, c’est quoi? [Online].

http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Particuliers/Informer.aspx?id… [24. März 2010].
Institut für Agrarpolitik, Marktforschung und Wirtschaftssoziologie der Universität Bonn – Institute für Betriebswirtschaft, Strukturforschung und landwirtschaftliche Marktforschung der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL). (Dez. 1996). Endbericht zum Kooperationsprojekt – Entwicklung des gesamtdeutschen Agrarsektormodells RAUMIS96. [Online]. http://www.faa-bonn.de/RAUMIS96.pdf
            [29. April 2010].
Interministerielle Arbeitsgruppe CO2-Reduktion. (1991). Beschluss der Bundesregierung vom 7. November 1990 zur Reduzierung der CO2-Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahr 2005. Berlin: Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. [Online]. http://books.google.be/books?id=bMLjPgAACAAJ&dq=Beschluss+der+bundesreg…;
Interministerielle Arbeitsgruppe CO2-Reduktion. (1992). Beschluss der Bundesregierung vom 11. Dezember 1991: Verminderung der energiebedingten CO2-Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland, auf der Grundlage des Zweiten Zwischenberichts der Interministeriellen Arbeitsgruppe „CO2-Reduktion“ (IMA CO2-Reduktion). Berlin: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. [Online]. http://books.google.be/books?id=FMCiPgAACAAJ&dq=Beschluss+der+bundesreg…
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. (2001). Dritter Sachstandsbericht des IPCC (AR3) - Klimaänderung 2001: Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. [Online]. http://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/deutch/2001-wg1.pdf [11. Februar 2010].
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. (s.d.). Organization. [Online].

http://www.ipcc.ch/organization/organization.htm [14. März 2010].
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. (Sept. 2007). Vierter Sachstandsbericht des IPCC (AR4) – Klimaänderung 2007: Zusammenfassungen für politische Entscheidungsträger. [Online]. http://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/deutch/IPCC2007-Vorsp… [11. Februar 2010].
Ipsos Public Affairs – The Social Research and Corporate Reputation Specialists. (Mai 2009). Opiniepeiling naar de sluiting van Belgische kerncentrales. [Online].                           http://www.greenpeace.org/raw/content/belgium/nl/press/reports/survey.p…
            [17. März 2010].
IRENA – Internationale Agentur für Erneuerbare Energien. (2010a). About IRENA. [Online].

http://www.irena.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54&It… [15. Februar 2010].
IRENA – Internationale Agentur für Erneuerbare Energien. (2010b). Signatory States. [Online]. http://www.irena.org/index.php?option=com_content&view=article&id=90&It… [3. Mai 2010].
Juris GmbH. (29.03.2000). Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien. [Online].
            http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/eeg/gesamt.pdf [31. März 2010].
Klimaat. (30.09.2008). Bevoegdheden. [Online]. http://www.climat.be/spip.php?article23&fs
            [19. Dezember 2009].
Klimastrategie. (s.d.).   Nationales Klimaschutzprogramm – Beschluss der Bundesregierung vom 13. Juli 2005 (Sechster Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe CO2-Reduktion). [Online].

http://www.klimastrategie.de/download/bund_klimaschtzprog2005.pdf [29. März 2010].
Leterme, Y. (2006). Lissabon en OESO: België doet het goed dankzij Vlaanderen. [Online].
            http://workforall.net/minister-president-Leterme-Economische-balans-Vla… [20. Dezember 2009].
Le Compte, T.-M. en Meulemans, A. (2003). Praktische gids van de Europese instellingen: Wegwijs in het Europese labyrint. Deventer: Kluwer.
Leroy, J. en Van Alsenoy, J. (Aug./Sept. 2000). Interview Steve Stevaert, Vlaams minister van energie en Olivier Deleuze, federaal staatssecretaris van energie: 'Liberaliseren en daardoor de gemeenten verarmen is asociaal'. De Gemeente 75 (525), S. 7-10.
Lijst Dedecker. (s.d.). Trefwoordenlijst. [Online].

http://www.stemgezondverstand.be/nl/trefwoordenlijst-117.htm [18. März 2010].
Lijst Dedecker. (2009). Verkiezingsprogramma. [Online].

http://www.lijstdedecker.com/nl/verkiezingsprogramma-855.htm [8. April 2010].
Mariengymnasium Jever – Alternative Energien. (s.d.). Förderung der Windenergie. [Online]. http://www.mariengymnasium-jever.de/alternative-energien/wind/einsp.htm

[30. März 2010].
Markewitz, P. und Stein, G. – Forschungszentrum Jülich. (2003). Das IKARUS-Projekt: Energietechnische Perspektiven für Deutschland. Schriften des Forschungszentrums Jülich Reihe Umwelt / Environment, Band 39. [Online]. http://juwel.fz-juelich.de:8080/dspace/bitstream/2128/348/1/Umwelt_39.p… [29. März 2010].
Marks, H. (April 2000). Umweltinformation: Klimaschutz durch erneuerbare Energien. Blätter für deutsche und internationale Politik, 45 (4), S. 494-497.
Medixtra. (Okt. 2009). Krisen: Chronik der BSE-Krise. [Online].

http://www.medixtra.de/krise.html [5. April 2010].
Mez, L. (20.07.2007). Zukünftiger Ausbau erneuerbarer Energieträger unter besonderer Berücksichtigung der Bundesländer. [Online]. http://www.erneuerbare-                                energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/ausbau_ee_laender_kurz.pdf
            [28. März 2010].
Michiels, F. (31.01.2009). Groene energierevolutie in de wachtkamer. Vacature, S. 12-15.
Minten, D. (19./20.12.2009). VS en China als spelbrekers. De Standaard, S. 32-33.

[15. Februar 2010].
Möhle, H. (05.02.2010). Norbert Röttgen: „Es geht um die Zukunftsmärkte“. General-Anzeiger. [Online]. http://www.general-anzeiger-bonn.de/index.php?k=news&itemid=10028&detai… [6. April 2010].
Morris, C. (2005). Zukunftsenergien – Die Wende zum nachhaltigen Energiesystem. Hannover: Heise Zeitschriften Verlag GmbH & CoKG.
Nieuwsbank. (21.01.2000). Ontwerp Elektriciteitsdecreet België goedgekeurd. [Online].

http://www.nieuwsbank.nl/_payment/order/674695400/inp/2000/01/0121R080…

[9. März 2010].
Nucleair Forum. (2008). Over Nucleair Forum. [Online].

http://www.nuclearforum.be/nl/nucleair-forum [17. März 2010].
N-VA. (2009). Afrit Vlaanderen – Uitrit crisis. [Online]. http://www.n-va.be/verkiezingen/programma/vlaamsprogramma.pdf [8. April 2010].
N-VA. (s.d.). Milieu en energie. [Online]. http://www.n-va.be/verkiezingen/programma/vlaams5.asp#5.2 [18. März 2010].
ODE Vlaanderen – Organisatie voor duurzame energie. (s.d./a). Biomassa. [Online]. http://ode.be/index.php?page=biomassa [22. März 2010].
ODE Vlaanderen, Organisatie voor Duurzame Energie. (2007). Duurzame Energie: Wegwijzer 2007. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie.
ODE Vlaanderen, Organisatie voor Duurzame Energie. (s.d./b). Klimaatverandering en Kyoto. [Online]. http://ode.be/index.php?page=OP-biomassa-particulieren [11. März 2010].
ODE Vlaanderen, Organisatie voor Duurzame Energie. (s.d./c). Overlegplatformen. [Online]. http://ode.be/index.php?page=platfbedrijven-overleg [28. April 2010].
ODE Vlaanderen, Organisatie voor Duurzame Energie. (s.d./d). Steunmaatregelen. [Online]. http://ode.be/index.php?page=Groene-Stroom-steun [27. April 2010].
ODE Vlaanderen, Organisatie voor Duurzame Energie. (s.d./e). Welkom bij ODE Vlaanderen. [Online]. http://www.ode.be/ [15. April 2010].
Offeciers, W. (1998). Energie gebruiken: Natuurlijke bronnen van energie:

Toelichtingsbrochure. Brussel: Dutordoir.
Öko-Institut e.V. - Institut für angewandte Ökologie. (2010). Das Institut. [Online]. http://www.oeko.de/das_institut/dok/558.php?PHPSESSID=t7vlq3sq3p7q84nej… [10. April 2010].
Ökostromanbieter. (2010). Graustrom. [Online]. http://www.oekostrom-anbieter.info/oekostrom-lexikon/graustrom.html [1. Mai 2010].
Open VLD. (2009). De krachten bundelen. [Online].

http://www.christophethomas.be/sites/default/files/info/Verkiezingsprog…

[8. April 2010].
Open VLD. (03.12.2008). Historiek. [Online]. http://www.vld.be/?type=content&id=17
                                    [20. März 2010].
Open VLD. (s.d.). Thema: Milieu en energie. [Online].

http://www.vld.be/?type=themas&id=53 [18. März 2010].
Pausenhof.de. (s.d.). Referat - Kernkraft und Radioaktivität. [Online]. http://www.pausenhof.de/referat/biologie/kernkraft-und-radioaktivitaet/…
            [18. März 2010].
Physik-Web. (s.d.). Reichen Pumpspeicherwerke in der Zukunft? [Online].

http://www.leifiphysik.de/web_ph08_g8/musteraufgaben/10d_energiespeiche… [9. April 2010].
Politicsinfo.net. (08.05.2007). Open VLD stelt Open Klimaatplan voor. [Online].

http://www.politicsinfo.net/open-vld-bart-somers-open-vld-stelt-open-kl… [18. März 2010].
Portail de l’énergie en Région wallonne. (2009). Les énergies renouvelables. [Online].

http://energie.wallonie.be/fr/index.html?IDC=6018 [20. Dezember 2009].
Portal belgium.be. (2008). Kurzer geschichtlicher Rückblick über die Föderalisierung Belgiens. [Online].

http://www.belgium.be/de/ueber_belgien/land/geschichte/belgien_ab_1830/…; [4. März 2010].   
Persdienst van de Vlaamse Regering. (02.04.2004). Bossuyt volgt het advies van de Europese Commissie inzake gratis distributie van groene stroom. [Online].

http://www.emis.vito.be/nieuwsbericht/bossuyt-volgt-het-advies-van-de-e… [11. März 2010].
Raad van State. (2010).De instelling - Bevoegdheden. [Online]. http://www.raadvst-             consetat.be/?page=about_competent&lang=nl [7. April 2010].
Rat der Europäischen Union. (2007). Europäischer Rat – (Brüssel) 8./9. März 2007: Schlussfolgerungen des Vorsitzes. [Online]. http://energy.iep-berlin.de/pdf/Schlussfolgerungen.pdf [19. Februar 2010].
Rebhan, E. (2002). Energiehandbuch: Gewinnung, Wandlung und Nutzung von Energie. Berlin: Springer Verlag. [Online].

http://books.google.be/books?id=AG8QeQUQ2bIC&dq=Marktanreizprogramm&sou…
Reiche, D. (2004). Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien in Deutschland - Möglichkeiten und Grenzen einer Vorreiterpolitik. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Renewable Energy Certificate System. (s.d.). RECS-System. [Online]. http://www.recs-deutschland.de/v2/recssystem.html [10. April 2010].
Riegel, J. (16.11.2006). Die Geschichte der Sonnenenergienutzung. [Online].
            http://www.solarenergie.com/content/view/122/66/ [22. März 2010].
Sachsen.de (s.d.). Zahlen und Fakten zum Thema „Erneuerbare Energien“ in Sachsen. [Online]. http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/klima/14393.htm [7. Mai 2010].
Solarportal24.de. (10.12.2007). Eine Million Anträge im Marktanreizprogramm. [Online].
http://www.solarportal24.de/nachrichten_15862_eine_million_antraege_im_… [1. April 2010].
Sp.a. (08.03.2009). Een zekere en eerlijke toekomst voor Vlaanderen. [Online]. http://www.ledenbeheer-s-p-                                            …;                                                a.be/bestanden/verkiezing2009/spa_vlaams_kiesprogramma09.pdf [8. April 2010].
Sp.a. (2007). Sp.a klimaatplan. [Online]. http://klimaatplan.infodepot.be/#_Toc160850974
            [18. März 2010].
Sp.a. (s.d.). Standpunten: Leefmilieu en energie. [Online]. http://www.s-p-a.be/nationaal/ideeen/standpunten/detail.asp?iThemaID=12… [18. März 2010].
SPD. (2010). Energie: Versorgungssicherheit, Innovationsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz fördern. [Online].

            http://www.spd.de/de/politik/themen/energie/index.html [5. April 2010].
Spiegel Online. (11.02.2010). Uno-Klimakonferenz in Kopenhagen. [Online].
    &n

Download scriptie (1018.67 KB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2010