A detailed analysis of laminations in the Late Pleistocene sedimentary record of Laguna Parrillar, southern Patagonia, Chile

Zoë
Verlaak

 

LAGUNA PARRILLAR: DE GESCHIEDENIS VAN EEN MEER BLOOTGELEGD

De mens speelt een actieve rol in ‘Global Warming’. Dat is door steeds toenemend bewijs een algemeen aanvaard feit geworden in wetenschappelijke kringen. Echter, veel interacties binnen het klimaatsysteem zijn nog onvoldoende gekend. Het meeste klimaatonderzoek speelt zich in hoofdzaak af op het Noordelijk Halfrond. Zuid Patagonië is van bijzonder belang in het klimaatonderzoek omdat het wetenschappers in staat stelt ook terrestrische klimaatgegevens van het Zuidelijk Halfrond te verzamelen in een dominant oceanisch domein.

Het klimaatsysteem wordt gekenmerkt door verschillende componenten (atmosfeer, vegetatie, ijskappen, landoppervlak en oceaan) die met elkaar interageren en waarop ook externe factoren inwerken. Factoren zoals veranderingen in de stralingskracht van de zon, de vorm van de Aardbaan en de plaatbewegingen op Aarde. Verder kan een verandering waardoor het klimaat warmer of kouder wordt bepaalde effecten veroorzaken die ervoor kunnen zorgen dat die initiële opwarming of afkoeling verder versterkt (positieve feedback) of juist afgezwakt (negatieve feedback) wordt. Om al die interacties beter te begrijpen hebben klimaatwetenschappers nood aan meer inzicht in deze systemen. Hiervoor gaan ze op zoek naar plaatsen die hen die informatie kunnen verschaffen. Sommigen onderzoeken oude koralen of de gelaagde sedimenten in oceanen. Anderen bestuderen boomringen, ijskappen of gelaagde meersedimenten op het land. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd op de gelamineerde meersedimenten van Laguna Parrillar, een middelmatig groot meer gelegen in Zuid-Patagonië (Chili). Van de 7 m lange kern, genomen doorheen de meersedimenten, werd het deel tussen 2 en 4,20 m diepte bestudeerd overeenstemmend met een ouderdom van 29000 tot 41000 jaar.  

Gelamineerde meersedimenten verschaffen zeer hoge resolutie klimaatinformatie en maken het mogelijk zowel de menselijke impact op het klimaat te bestuderen als klimaatvariabiliteit in zijn geheel te begrijpen. Meren zijn interessante studieobjecten omdat ze klein zijn ten opzichte van de oceaan en daardoor snel reageren op externe veranderingen en archieven vormen voor lokale en regionale klimaatveranderingen.

De hoofddoelstellingen van dit onderzoek waren: 1) een vormingsmodel voor de laminaties opstellen; 2) computer-en microscoopanalyse met elkaar vergelijken; 3) detecteren van klimaatcycliciteiten.

In het labo werd het sediment opgedeeld in kleinere blokjes, in aluminium bakjes geplaatst en bevroren in vloeibare stikstof. Hierna werden ze onder vacuüm (i.e. in afwezigheid van lucht) in een vriesdroger geplaatst voor twee dagen. Na deze procedure kon het sediment doordrenkt worden met een kunstmatig hars, resulterend in blokjes van geïmpregneerd sediment. Deze vormden de basis voor het maken van slijpplaatjes (i.e. sneetjes sediment van enkele micrometers dik, aangebracht tussen twee glazen plaatjes) gebruikt voor microscoopanalyse. Het oppervlak van deze blokjes werd ingescand om digitale afbeeldingen te bekomen voor computeranalyse.

Om de eerste doelstelling te bereiken werd één van de slijpplaatjes bestudeerd onder een petrografische microscoop (i.e. microscoop voor het beschrijven van gesteenten) en gebruikt als referentie voor de rest van de sedimentkern. De meest fijnkorrelige laminaties die werden aangetroffen hadden een erg donker uitzicht en bestaan uit zeer fijne silt. De iets grovere bestonden uit grove silt en hadden een minder donker uitzicht. De grofste lagen bestonden uit zand en silt en hebben een bleek uitzicht. Met behulp van de Wet van Stokes (i.e. wiskundige formule voor de bezinkingssnelheid van kleine deeltjes in een vloeistof) en het feit dat Laguna Parrillar tussen 29000 en 41000 jaar geleden omringd was door ijskappen, kon een vormingsmodel opgesteld worden voor de laminaties.

In de lente vormt zich smeltwater, afkomstig van de naburige ijskappen, dat in staat is om sediment naar het meer te vervoeren. Volgens de wet van Stokes zullen de grootste sedimentdeeltjes sneller bezinken zodat dus de silt-zand laagjes het eerst zullen afgezet worden in het meer. De meer fijnkorrelige lagen kunnen door waterturbulenties in het meer, tijdens de lente en de zomer, niet bezinken. Wanneer het meer dichtvriest in de herfst/winter verdwijnen deze turbulenties zodat ook de fijnste sedimenten zich op de meerbodem kunnen settelen. Sommige gelamineerde meersedimenten zijn seizoenaal waarbij de combinatie van één grove laag en één fijne laag (i.e. een couplet) precies één jaar voorstelt. Echter, de laminaties in Laguna Parrillar zijn niet seizoenaal. We vonden ongeveer 1300 dergelijke couplets (via de computer- en microscoopanalyse) over een tijdspanne van ongeveer 12000 jaar.

Met X-straal fluorescentie (i.e. analysetechniek voor het bepalen van type en hoeveelheid van een bepaald chemisch element) bekwamen we elementratio’s die korrelgrootteveranderingen en gletsjerfluctuaties in de omgeving van het meer uitdrukken. De log(Fe/Ti) ratio bleek laag (i.e. hoge titaan hoeveelheden) te zijn voor de grofkorrelige lagen en gradueel te stijgen over de fijnkorrelige lagen. Tussen 41000 en 38000 jaar geleden observeerden we een sterke afname in het aantal lente/zomers dat het meer ijsvrij was. Van 38000 tot 29000 jaar geleden toont de ratio een dalende trend en hebben we een kouder klimaat (eventueel met meer sneeuwval) en groeiende, meer actieve gletsjers. Warmere periodes met minder actieve gletsjers (bv. zomer) geven hoge ratiowaarden, koudere periodes met meer actieve gletsjers (bv. winter) geven lage ratiowaarden. Vanaf 38000 jaar geleden duidt de dalende trend op een lange termijn afkoeling, dominerend bovenop de gewone seizoenale variaties in gletsjeractiviteit.

De dikte van de verschillende laminaties werd opgemeten via zowel computer- als microscoopanalyse en met elkaar vergeleken. De resultaten bleken gelijkaardig, echter met kleine verschillen die te maken hadden met de karakteristieken van de laminaties (bv. te dunne laagjes of te gekromde laagjes) en/of met de karakteristieken van de techniek (bv. onmogelijkheid om in te zoomen of om het beeld te draaien). Opmerkelijke dikteveranderingen komen voor tijdens gebeurtenissen in het Noordelijk Halfrond, met name tijdens de Heinrich events en de Dansgaard-Oeschger cycli, beiden expressies van gebeurtenissen waarbij massaal ijsbergen in zee worden vrijgelaten door een klimaatverandering. Het klimaatsignaal in Zuid Patagonië bleek synchroon te zijn met het Antarctisch domein.

Via spectraalanalyse (i.e. techniek om cycli te detecteren in een dataset) konden we de cycli extraheren die in het sediment opgeslagen zitten. We troffen El Niño Southern Oscillation cycli aan (11-13 jaar en 15-20 jaar) en Antarctic Oscillation cycli (38 en 24 jaar).

Alhoewel nieuw onderzoek ons steeds meer inzicht verschaft, blijft het klimaatsysteem een erg complex iets. Echter, de Zuid Patagonische meren zijn zeer veelbelovend voor het toekomstige klimaatonderzoek.

Bibliografie

 

References

Allan R.J. ENSO and climatic variability in the past 150 years. In: Diaz H.F. and Markgraf V. (eds.),

            2000.  El Niño and the Southern Oscillation: multiscale variability and global and regional

            impacts. Cambridge University Press, Cambridge, 496.

 

Bartole R., De Muro S., Morelli D. and Tosoratti F., 2008. Glacigenic features and Tertiary           stratigraphy of the Magellan Strait (southern Chile). Geologica Acta Vol.6 n°1, 85-100.

Basile I., Grousset F.E., Revel M., Petit J.R., Biscaye P.E. and Barkov N.I., 1997. Patagonian origin

of glacial dust deposited in East Antarctica (Vostok and Dome C) during glacial stages 2, 4 and 6. Earth and Planetary Science Letters 146, 573-589.

 

Bentley M.J., Sugden D.E., Hulton N.R.J. and McCulloch R.D., 2005. The landforms and pattern of         deglaciation in the Strait of Magellan and Bahía Inútil, southernmost South America.     Geografiska annaler 87 A (2), 313 -333.

Bianchi C. and Gersonde R., 2004. Climate evolution at the last deglaciation: the role of the Southern     Ocean. Earth and Planetary Science Letters 228, 407 – 424.

Boës X. and Fagel N., 2005. Impregnation method for detecting annual laminations in sediment cores:    an overview. Sedimentary Geology 179, 185-194.

Bouma A.G., 1969. Methods for the study of sedimentary structures. Wiley, N.Y., 458.

Caniupán M., Lamy F., Lange C.B., Ninnemann U., Kaiser J., Arz H., Kilian R., Baeza Urrea O., Aracena C., Hebbeln D., Kissel C., Laj C., Mollenhauer G. and Tiedemann R., (In press).            Millennial-scale sea surface temperature and Patagonian Ice Sheet changes off southernmost             Chile (53°S) over the past ~60 kyr.

Carvalho L.M.V., Jones C. and Ambrizzi T., 2005. Opposite phases of the Antarctic Oscillation and

relationships with intraseasonal to interannual activity in the tropics during the austral summer. Journal of climate 18, 702-718.

 

Clapperton C., 1993. Quaternary Geology and Geomorphology of South America. Elsevier,

            Amsterdam, 779.

 

Crevello P.D., Rine J.M. and Lanesky D.E., 1981. A method for impregnating unconsolidated and           slabs of calcareous and terrigenous muds. J. Sed. Petrol.51, 658-660.

Diraison M., Cobbold P.R., Gapais D. and Rossello E.A., 1996. Tertiary kinematics of the southern          Andes and the development of the Magellan Foreland Basin (Patagonia). Third ISAG, St Malo (France), 347-350.

England M.H., Godfrey J.S., Hirst A.C. and Tomczak M., 1993. The mechanism for Antarctic       Intermediate Water renewal in a world ocean model. Journal of Physical Oceanography 23,     1553-1560.

Fagel N., Boës X. and Loutre M.F., 2008. Climate oscillations evidenced by spectral analysis of    southern Chilean lacustrine sediments: the assessment of ENSO over the last 600 years.        Journal of Paleolimnology 39, 253-266.

Francus P., 1998.  An image-analysis technique to measure grain size variation in thin sections of soft      clastic sediments. Sediment.Geol. 121, 289-298.

Haberzettl T., Corbella H., Fey M., Janssen S., Lücke A., Mayr C., Ohlendorf C., Schäbitz F., Schleser     G.H., Wille M., Wulf S. and Zolitschka B., 2007. Lateglacial and Holocene wet-dry cycles in   southern Patagonia: chronology, sedimentology and geochemistry of a lacustrine record from           Laguna Potrok Aike, Argentina. The Holocene 17(3), 297-310.

Harrison S.P., Kohfeld K.E., Roelandt C. and Claquin T., 2001. The role of dust in climate changes          today, at the Last Glacial Maximum and in the future. Earth-Science Reviews 54, 43-80.

Heirman K., Van Daele M., Moernaut J., 2009. Expedition report, region de la Araucania, region de       los Rios, region de los Lagos, region Magallanes y la Antarctica chilena, Chile. (not            published).

Heusser C.J., 1989. Southern Westerlies during the Last Glacial Maximum. Quaternary Research 31,        423-425.

Kaiser J. and Lamy F., 2010. Links between Patagonian Ice Sheet fluctuations and Antarctic dust             variability during the last glacial period (MIS 4-2). Quaternary Science Reviews 29, 1464-    1471.

Kaplan M.R., Moreno P.I. and Rojas M., 2008. Glacial dynamics in southernmost South America             during Marine Isotope Stage 5e to the Younger Dryas chron: a brief review with a focus on         cosmogenic nuclide measurements. Journal of Quaternary Science 23 (6-7), 649-658.

Lamoureux S.F., 1994. Embedding unfrozen lake sediments for thin section preparation. J.           Paleolimnol. 10, 141-146.

Liao H. and Seinfeld J.H., 1998. Radiative forcing by mineral dust aerosols: sensitivity to key       variables. Journal of Geophysical Research 103 (D24), 31637-31645.

Lohmann U. and Feichter J., 1997. Impact of sulfate aerosols on albedo and lifetime of clouds: A

            sensitivity study with the ECHAM4 GCM. Journal of Geophysical Research 102 (D12), 13685-

            13700.

 

Mann M.E., Bradley R.S. and Hughes M.K. In: Diaz H.F. and Markgraf V. (eds.),

            2000.  El Niño and the Southern Oscillation: multiscale variability and global and regional

            impacts. Cambridge University Press, Cambridge, 496.

 

Markgraf V., 1987. Paleoenvironmental changes at the northern limit of the subantarctic Nothofagus

            forest, Lat 37°S. Quaternary Research 28, 119-129.

 

Markgraf V. and Diaz H.F. The past ENSO record: A synthesis. In: Diaz H.F. and Markgraf V. (eds.),

            2000.  El Niño and the Southern Oscillation: multiscale variability and global and regional

            impacts. Cambridge University Press, Cambridge, 496.

 

Mazzarini F. and D’Orazio M., 2003. Spatial distribution of cones and satellite-detected lineaments in      the Pali Aike Volcanic Field (southernmost Patagonia): insights into the tectonic setting of a      Neogenic rift system. Journal of Volcanology and Geothermal Research 125, 291-305.

McCulloch R.D. and Davies S.J., 2001. Late-glacial and Holocene palaeoenvironmental change in the    central Strait of Magellan, southern Patagonia. Palaeogeography, Palaeoclimatology,      Palaeoecology 173, 143 – 173.

McCulloch R.D., Bentley M.J., Purves R.S., Hulton N.R.J., Sugden D.E. and Clapperton C.M., 2000.        Climatic inferences from glacial and palaeoecological evidence at the last glacial termination,       southern South America. Journal of Quaternary Sciences 15, 409-417.

McCulloch R.D., Fogwill C.J., Sugden D.E., Bentley M.J. and Kubik P.W., 2005a. Chronology of the       last glaciation in Central Strait of Magellan and Bahía Inútil, southernmost South America.          Geografiska Annaler 87 A (2), 289 - 312.

McCulloch R.D., Bentley M.J., Tipping R.M. and Clapperton C.M., 2005b. Evidence for late-glacial        ice dammed lakes in the central Strait of Magellan and Bahía Inútil, southernmost South           America. Geografiska Annaler 87 A (2), 335 - 362.

Pike J. and Kemp A.E.S., 1996. Preparation and analysis techniques for studies of laminated       sediments. In: Kemp A.E.S.(Ed.), Palaeoclimatology and Palaeooceanography from laminated    sediments. Geol. Soc. Spec. Publ. 116, 37-48.

Rabassa J., Coronato A., Bujalesky G., Salemme M., Roig C., Meglioli A., Heusser C., Gordillo S.,           Roig F., Borromei A. and Quattrocchio M., 2000. Quaternary of Tierra del Fuego, southernmost South America: an updated review. Quaternary International 68-71, 217-240.

Rea D.K., 1994. The paleoclimatic record provided by eolian deposition in the deep sea: the geologic

 history of wind. Reviews of Geophysics 32 (2), 159-195.

 

Ruddiman W.F., 2008. Earth’s climate: Past and Future (2nd edition). W.H. Freeman and Company,

            New York, 388.

 

Sander M., Bengtsson L., Holmquist B., Wohlfarth B. and Cato I., 2002. The relationship between

            annual varve thickness and maximum annual discharge (1909-1971). Journal of Hydrology

            263, 23-35.

 

Shulmeister J., Goodwin I., Renwick J., Harle K., Armand L., McGlone M.S., Cook E., Dodson J.,           Hesse P.P., Mayewski P. and Curran M., 2004. The Southern Hemisphere westerlies in the       Australasian sector over the last glacial cycle: a synthesis. Quaterna    ry International 118-   119, 23-53.

Sijp W.P. and England M.H., 2008. The effect of a northward shift in the southern hemisphere      westerlies on the global ocean. Progress in Oceanography 79, 1-19.

Silvestri G.E. and Vera C.S., 2003. Antarctic Oscillation signal on precipitation anomalies over    southeastern South America. Geophysical Research Letters 30 (21), 2115.

Sugden D.E., Bentley M.J., Fogwill C.J., Hulton N.R.J., McCulloch R.D. and Purves R.S., 2005. Late-

            Glacial glacier events in southernmost South America: a blend of ‘northern’ and ‘southern’

            hemispheric climatic signals? Geografiska Annaler 87 A (2), 273 – 288.

 

Sugden D.E., McCulloch R.D., Bory A. J.-M. and Hein A.S., 2009. Influence of Patagonian glaciers

            on Antarctic dust deposition during the last glacial period. Nature Geoscience 2, 281-285.

 

Tadros M.T.Y. and Shaltout M.A.M., 2003. Effect of Hanning and Parzen windows and Kalman filter      on the spectral analysis of constant and solar activities. Solar Energy 43 (6), 331-338.

 

Tegen I., 2003. Modeling the mineral dust aerosol cycle in the climate system. Quaternary Science

            Reviews 22, 1821-1834.

 

Thompson D.W.J. and Wallace J.M., 2000.  Annular modes in the Extratropical Circulation. Part I:

            Month-to-Month variability. Journal of Climate 13, 1000-1016.

 

Voelker A.H.L. and workshop participants, 2002. Global distribution of centennial-scale records for

            Marine Isotope Stage (MIS) 3: a database. Quaternary Science Reviews 21, 1185-1212.

 

Wilcox D., Dove B., Mc David D. And Greer D., 1996. UTHSCSA Image Tool for Windows, version

            2.00: University of Texas Health Science Center in San Antonio. Updated version Image Tool

            3.0 program retrieved from http://geology.tufts.edu/varves ( May 27, 2011).

 

Wyrwoll K.-H., Dong B. and Valdes P., 2000. On the position of Southern Hemisphere Westerlies at

            the Last Glacial Maximum: an outline of AGCM simulation results and evaluation of their

            implications. Quaternary Science Reviews 19, 881-898.

 

Zhang Z.-Y., Gong D.-Y., He X.-Z., Lei Y.-N. and Feng S.-H., 2010. Statistical reconstruction of the

            Antarctic Oscillation Index based on multiple proxies. Atmospheric and Oceanic Science

            Letters 3 (5), 283-287.

 

Zolitschka B., 2007. Varved lake sediments. Encyclopedia of Quaternary Science, 3105 – 3114.

 

Internet sources

UNEP/GRID-Arendal, El Niño-Southern Oscillation (ENSO) Phenomenon, UNEP/GRIDArendal Maps and Graphics Library, http://maps.grida.no/go/graphic/el-ni-o-southern-oscillation-enso-pheno… (Accessed 2 June 2011)

UNEP/GRID-Arendal, South America, southern ice fields, UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library, http://maps.grida.no/go/graphic/south_america_southern_ice_fields (Accessed 2 June 2011)

http://en.wikipedia.org/wiki/  (Accessed June 2, 2011; June 4, 2011)

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lab_color_space (accessed June 17, 2011)

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_boundary_layer (accessed July 23, 2011)

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_event (accessed August 11, 2011)

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dansgaard%E2%80%93Oeschger_event (accessed August 11, 2011)

 

http://www.glaciology.gfy.ku.dk/data/NGRIP_d18O_50yrs.txt (accessed August 11, 2011)

 

ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/antarctica/epica_domec/e… (accessed August 11, 2011)

 

Download scriptie (11.01 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2011