Impact en effect van microplastics op verschillende epibenthos soorten

Lien
Bonnier

OOSTENDSE ONDERZOEKERS ZOEKEN EN VINDEN MICROPLASTICS IN DE NOORDZEE

Zee van plastic op ons bord

OOSTENDE - Sinds kort is het Europees Interreg-project MICRO van start gegaan, waarbij de Vlaamse onderzoeksinstelling Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) projectleider is. Enkele van de geplande acties zijn het in kaart brengen van plasticvervuiling, de impact en het effect op mariene organismen nagaan en nagaan of microbiële degradatie mogelijk is.

 

Microplastics aangetroffen op het strand van Oostende

“Jaarlijks wordt 20 000 ton afval gedumpt in onze Noordzee”

Het is algemeen geweten dat het plastic tijdperk zware sporen nalaat in oceanen, zeeën en kustzones. “Jaarlijks wordt 20 000 ton afval in onze Noordzee gedumpt, een groot deel daarvan is plastic” meldt ILVO. Aangezien het gebruik van plastic blijft toenemen en plastic amper degradeert, is het van belang deze problematiek in het marien milieu in kaart te brengen en om de effecten ervan te bestuderen. Gevolgen zoals verstikking, verstrikking, verwonding en uithongering van zeedieren en vogels door plastic afval is een gekend fenomeen. De impact van ondermeer microplastics, voornamelijk afkomstig van textiel en cosmetica, op het marien ecosysteem vormt nog een groot vraagteken.

Door verschillende onderzoeksinstellingen werd al bewezen dat microplastics, toxische stoffen gebruikt tijdens de productie van plastic, aan het zeewater afgeven.

Andere giftige stoffen die zich in het zeewater bevinden, worden dan weer door het plastic opgenomen. Verschillende zeedieren waaronder mosselen, zeepieren en diverse vissoorten nemen op hun beurt microplastics op.

Naast eventuele effecten op de spijsvertering, bestaat de kans dat de plasticpartikels opgenomen worden in het weefsel van de dieren. De plasticdeeltjes hebben dus gevolgen voor de ganse voedselketen. Wanneer het dan gaat om dieren voor consumptie komen deze plastics dus ook op ons bord terecht.

Een eerste luik van het onderzoek omvatte het nagaan van de opname van microplastics door Noordzeekrabben, zeesterren en wijting. Daarnaast werden eveneens zeebodem- en strandstalen onderzocht.

De Noordzeekrabben en de gewone zeesterren werden blootgesteld aan bolvormige microplastics met een grootte tussen 100 micrometer en 500 micrometer. Uit de eerste resultaten is gebleken dat de Noordzeekrabben de partikels opnemen en vervolgens weer uitscheiden. Bij de blootgestelde zeesterren kon geen opname waargenomen worden. De partikelgrootte van de microplastics is hier waarschijnlijk de oorzaak van.

Verder onderzoek met kleinere microplastics moet hierover uitsluitsel geven. Bijkomend werd ook nog de maaginhoud van wijtingen uit onze Noordzee onderzocht. In elke maag werden verschillende plastic partikels teruggevonden.

“In alle stalen werden microplastics teruggevonden”

Vanop verschillende locaties in het Belgisch deel van de Noordzee, zoals de havengeul van Zeebrugge en verschillende zandbanken, werden sedimentstalen genomen. Ook het strand van Oostende werd onderzocht op microplastics. In alle sediment- en zandstalen kon plastic worden aangetroffen.

Uit de onderzochte sedimentstalen kan besloten worden dat microplastics abundant aanwezig zijn in het Belgisch deel van de Noordzee. Ook het onderzoek van enkele wijtingmagen op microplastics illustreert het overvloedig voorkomen van microplastics in de waterkolom van de Noordzee. In de toekomst valt zeker nog heel wat te ontrafelen rond de plasticproblematiek waarvan de ernst groter lijkt dan oorspronkelijk gedacht.

Bibliografie

[1] Anoniem, Geschiedenis [www], Bic.

URL: http://nl.bicworld.com/nl/about-bic/history.html

Gezien d.d. 8 april 2012.

[2] Katz, S., Plastic history [www], 3 maart 2009, Plastipedia.

URL: http://www.bpf.co.uk/plastipedia/plastics_history/default.aspx

Gezien d.d. 8 april 2012.

[3] Anoniem, Use of plastic [www], 2010, The Plastics Portal.

URL: http://www.plasticseurope.org/use-of-plastics.aspx

Gezien d.d. 8 april 2012.

[4] Anoniem, (2011). Plastics - the Facts 2011 An analysis of European plastics production, demand and recovery for 2010.

Brussel: PlasticsEurope.

[5] Anoniem, How plastic is made [www], 2010, The Plastics Portal.

URL: http://www.plasticseurope.org/what-is-plastic/how-plastic-is-made.aspx

Gezien d.d. 8 april 2012.

[6] Anoniem, Plastics additives [www], Plastipedia.

URL: http://www.bpf.co.uk/Plastipedia/Additives/Default.aspx.

Gezien d.d. 8 april 2012.

[7] Anoniem, Polymers [www], Plastipedia.

URL: http://www.bpf.co.uk/Plastipedia/Polymers/Default.aspx.

Gezien d.d. 8 april 2012.

[8] Anoniem, Types plastic [www], 2012, Working toghter for a world without waste.

URL: http://www.wrap.org.uk/content/types-plastic.

Gezien d.d. 8 april 2012.

[9] Anoniem, Wat is plastic soep? [www], 2012, PlasticSoupFoundation.

URL: http://plasticsoupfoundation.org/wat-is-plastic-soep.

Gezien d.d. 8 april 2012.

[10] Anoniem, Vervuiling [www], 2011, Sea First.

URL: http://www.seafirst.be/nl/themas/vervuiling.

Gezien d.d. 8 april 2012.

[11] Scheys, G. (2012). Zwerfvuil in zee - De kunsstofindustrie zoekt oplossingen. FEDEM focus, 17.

[12] Derraik, J. (2002). The pollution of the marine environment by plastic debris: a review. Marine Pollution Bulletin, 44, 842-852.

[13] Galgani, F. (2000). Litter on the Sea Floor Along Europen Coasts. Marine Pollution Bulletin, 516-527.

[14] Allsopp, M. (2006). Plastic Debris in the World’s Oceans.

Amsterdam : Greenpeace International.

[15] De Meester, S. (2008). Voorkomen en potentiële effecten van microplastics in de Belgische kustwateren.

Gent : Universtiteit Gent.

[16] Lewin, A. What do you do when 18M tons of plastic arrive on your coast? [www], 2011, Speak up for blue.

URL: http://www.speakupforblue.com/in-ocean-news/what-do-you-do-when-18m-ton….

Gezien d.d. 19 april 2012.

[17] Moore, C.J. (2008). Synthetic polymers in the marine environment: A rapidly increasing long-term threat. Enviromental Research, 131-139.

[18] Jordan, C. Message from the Gyre.

[19] Cooreman-Algoed, C. (2001). Voorkomen van microplastics in organismen uit het Belgisch marien milieu.

Gent : Universiteit Gent.

[20] Vom Saal, F.S. An extensive new literature concerning low-dose effects of bisphenol A shows te need for new risk assessment. Environmental Health Perspect, 926-933.

[21] Fries, E. (2011). Sorption of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) to low and high density polyethyleen (PE). Environ Sci Pollut, 19, 1296-1304.

[22] Theetaert, H. (2011). Onderzoek naar pollutie gerelateerde genen in zeester (Asterias rubens).

Oostende : KHBO.

[23] Chaty, S. (2004). A comparative study of the expression of CYP1A and CYP4 genes in aquatic invertebrate (freshwater mussel), Unio tumidus) and vertebrate (rainbow trout, oncorhynchus mykiss).  Aquatic Toxicology, 69, 81-93.

[24] Kamman, U. (2008). Biological effect monitoring in dab (Limanda limanda) using gene transcript of CYP1A1 or EROD – a comparison. Environ. Sci. Pollut. Res, 15, 600-605.

[25] George, S. (2004). A comparison of pollutant biomarker responses with transcriptional responses in European flounders (Platichtys flesus) subjected to estuarine pollution. Marine Environmental Research, 58, 571-575.

[26] Dixon, T.J. (2002). Application of realtime PCR determination to assess interanimal variabilities in CYP1A induction in the European flounder (Platichtys flesus). Marine Environmental Research, 54, 267-270.

[27] Andrady, A. (2011). Microplastics in the marine environment. Marine pollution Bulletin, 1596-1605.

[28] Zaikab, G. (2011). Marine microbes digest plastic. Nature.

[29] Courtneu, A. (2009). Proceedings of the International Research Workshop on the Occurrence, Effects, and Fate of Microplastic Marine Debris.

Tacoma : University of Washington Tacoma

[30] Thompson, R. (2007). Microplastics - an emerging contaminant of potential concern? Integrated Environmental Assessment and Management, 3, 559-561.

[31] Betts, K. (2008). Why small plastic particles may pose a big problem in the oceans. Environmental Science and Technologie, 8995.

[32] Richards & Zubris. (2005) Synthetic fibers as an indicator of land application of sludge. Environmental Pollution, 138, 201-2011.

[33] Browne, M.A. (2011). Accumulation of Microplastic on Shorelines Wolwide: Sources and Sinks. Environmental Science & Technology, 9175-9179.

[34] Fendall, L.S. (2009). Constributing to marine pollution by washing your face: Microplastics in facial cleaners. Marine Pollution Bulletin, 58, 1225-1228.

[35] Van Cauwenberghe, L. (2011). Opname van microplastics door de mossel Mytillus edulis: studie van de biologische effecten.

Gent : Universiteit Gent

[36] Browne, M.A. (2008). Ingested Microscopic Plastic Translocates to the Circulatory System of the Mussel, Mytilus edulis (L.). Environmental Scienve & Technology, 42, 5026-5031.

[37] Vincent, S. (2011) Opname van microplastics door de wadpier (Arenicola marina): selectieve opname en biologische effecten.

Gent : Universiteit Gent.

[38] Kartar, S. (1973). Polystyrene waste in the Severn Estuary. Marine Pollution Bulletin, p. 144.

[39] Thompson, R. (2008) Ingested Microscopic Plastic Translocates to the Circulatory System of the Mussel, Mytilus edulis (L.). Environmental Science and Technology, 42, 5026-5031.

[40] Teuten, E.L. (2007). Potential for Plastics to Transport Hydrophobic Contaminants. Environmental Science and Technology, 7759-7764.

[41] Neal, K., Species Information for Cancer pagurus. [www], BIOTIC - Biological Traits Information Catalogue.

URL: http://www.marlin.ac.uk/biotic/browse.php?sp=4129

Gezien d.d.: 8 april 2012.

[42] Bolckmans, J. Noordzeekrab (Cancer pagurus). [www], 2009, Bolckmans.net.

URL: http://www.blockmans.net/noordzeekrab

Gezien d.d.: 8 april 2012.

[43] Bonnet, P. Noordzeekrab. [www], 2012, Ecomare.

URL: http://www.ecomare.nl/index.php?id=3657.

Gezien d.d.: 8 april 2012.

[44] Anoniem. Noordzeekrab (Cancer pagurus). [www], SoortenBank.

URL: http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=duikgids&id=107.

Gezien d.d.: 8 april 2012.

[45] Gmelig Meyling, A.W. Noordzeekrab. [www], 2008, Stichting ANEMOON.

URL: http://www.anemoon.org/anemoon/soortinformatie/krabben/cancer_pagurus.

Gezien d.d.: 8 april 2012.

[46] Hillewaert, H. (2006). Noordzeekrab. ILVO, Oostende

[47] Anoniem. Noordzeekrab. [www] , 2012, Wereld Natuur Fonds.

URL: http://www.wnf.nl/nl/bibliotheek/?act=dierenbieb.details&dierid=1777.

Gezien d.d.: 8 april 2012.

[48] Offermans, R. Noordzeekrab. [www], 2003, Digischool. [Online] 15 7 2003.

URL:

http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/html/biologie/zeeland/no…

Gezien d.d.: 8 april 2012.

[49] Bolckmans, J. Zeester. [www], 2009, Bolckmans.

URL: http://users.skynet.be/bolckmans/oosterschelde/stekelhuidigen/zeester.h….

Gezien d.d.: 8 april 2012.

[50] Anoniem. Gewone zeester. [www], 2012, Soortenbank.

URL: http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=duikgids&id=83.

Gezien d.d.: 8 april 2012.

[51] Hillewaert, H. (2000). Zeester (Asterias rubens). ILVO.

[52] Devriese, L. (2012). Agarvoeding. ILVO.

[53] ŠIMKO, P. (2006) Effect of Plastic Packages on Benzo[a]pyrene Concentration in Sunflower Oil. Czech J. Food Sci., 24, 143–148.

[54] Hautekete, E. (2010). Biochemie.

Brugge : Howest

[55] Demeyere, M. (2010). Genexpressie.

Brugge : Howest.

[56] Anoniem. Beta-Actin (ACTB) antibody RabMAb® . [www], Epitomics.

URL: http://www.epitomics.com/products/product_info/509.

Gezien d.d.: 27 mei 2012.

[57] Tatsuka, M. (1992). Elongation factor-1 alpha gene determines susceptibility to transformation. Nature.

[58] Anoniem. SYBR Green based qPCR. [www], Sigma-Aldrich.

URL:http://www.sigmaaldrich.com/life-science/molecular-biology/pcr/quantita….

Gezien d.d.: 27 mei 2012

[59] De Backer, A. (2010). Monitoring the effects of sand extraction on the benthos of the Belgian part of the North Sea. REPORT ILVO-ANIMAL SCIENCES-FISHERIES, 2, 37.

[60] Van Franeker, J.A. (2011). Monitoring plastic ingestion by the northern fulmar Fulmarus glacialis in the North Sea. Environmental Pollution, 2609-2615.

[61] Possatto, et al. (2011). The seasonal and spatial patterns of ingestion of polyfilament nylon fragments by estuarine drums (Sciaenidae). Environmental Science and Pollution Research, 600-606.

[62] Colabuono, F. I. (2010). Polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in plastics ingested by seabirds. Marine Pollution Bulletin, 60, 630-634.

[63] Thompson, R.C. (2004). Lost at Sea: Where Is All the Plastic?. Science, 304, 383.

[64] Claessens, et al. (2011). Plastics on your plate? Detecting microplastics in sediments and organisms. Book of abstracts, 18.

[65] Hidalgo-Ruz, V. (2012). Microplastics in the Marine Environment: A Review of the methods used for Identification an Quantification. Environmental Science & Technology, 46, 3060-3075.

[66] Corcoran, P.L. (2009). Plastics and beaches: A degrading relationship. Marine Pollution Bulletin, 58, 80-84.

[67] Harrison, J.P. (2012) The applicability of reflectane micro-Rourier-transform infrared spectroscopy for the detection of synthetic microplastics in marine sediments. Science of the Total Environment, 455-463.

[68] Maes, T. Floating marine litter protocol: Manta trawl assembly, sample collection and analysis. Suffolk : Cefas.

[69] Endo, S,. (2005) Concentration of polychlorinated biphenyls (PCB's) in beached resin pellets: Variability among individual particles and regional differences. Marine Pollution Bulletin, 1103-1114.

[70] Griffiths, J.F.H (2000). An Introduction to Genetic Analysis. W.H. Freeman, 860.

 

Download scriptie (2.45 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool West-Vlaanderen
Thesis jaar
2012
Promotor(en)
Stefanie Salliau