Experimenteel onderzoek naar het gedrag van alcoholen en mengsels met alcoholen als brandstof voor vonkontstekingsmotoren

Alexander
Coppens
  • Ben
    Casier

Alcohol en auto’s: een gevaarlijk efficiënte mix

Uiteraard blijft rijden onder invloed onaanvaardbaar, maar als het van de vakgroep vervoerstechniek aan de Gentse universiteit afhangt dan worden alcohol en personenauto’s in de toekomst onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Lichte alcoholen zijn namelijk een veelbelovend en duurzaam alternatief voor de huidige benzine. Wanneer u morgen benzine in uw wagen tankt dan zit daar reeds tot 5% ethanol bij. In Brazilië wordt alcohol zo al sinds de jaren ’70 gebruikt als alternatief voor de fossiele brandstoffen. Ook in de autosport (Indycar Series en junior WRC) werden recentelijk alcoholische brandstoffen geïntroduceerd. Twee thesisstudenten droegen hun steentje bij in het onderzoek naar deze brandstoffen en toonden aan hoe enkele struikelblokken kunnen omzeild worden om tot de grote doorbraak van deze alternatieve brandstof te komen.

De laatste decennia wordt de mens zich steeds meer bewust van zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Transport, industrie en elektriciteit zijn slechts enkele van de menselijke behoeften die met deze primaire energiebron worden vervuld. Door een steeds stijgende wereldbevolking die reeds boven de grens van 7 miljard reikt en een sterk meegroeiende energievraag, slinken deze fossiele energiebronnen als sneeuw voor de zon. Hierdoor zal in de toekomst de prijs voor ruwe aardolie alleen maar blijven stijgen en zo uiteindelijk onbetaalbaar worden voor een groot deel van de wereldbevolking. Naast deze sombere vooruitzichten op economisch vlak is er uiteraard ook de enorme luchtvervuiling die deze fossiele brandstoffen met zich meebrengen. De laatste jaren wordt er echter meer aandacht besteed aan de uitstoot van schadelijke (broeikas)gassen en stoffen, wat zich geuit heeft in steeds strengere emissienormen.

Deze verschillende factoren hebben ervoor gezorgd dat er wereldwijd enerzijds wordt gezocht naar meer efficiënte technologieën en anderzijds naar hernieuwbare brandstoffen. Deze zoektocht heeft al enkele alternatieven opgeleverd waaronder hybride voertuigen met elektromotoren en prototypes met waterstofmotoren. Deze technologieën vertonen echter elk nog enkele duidelijke tekortkomingen op het vlak van infrastructuur, veiligheid of maximale rijafstand van het voertuig waardoor een grootschalige toepassing nog niet mogelijk is.

Een interessante oplossing waarvan de praktische implementatie in mindere mate een probleem stelt, is het gebruik van lichte alcoholen (methanol en ethanol) als alternatieve en duurzame brandstof. Met slechts kleine aanpassingen kunnen deze reeds gebruikt worden in de huidige voertuigen en distributie infrastructuur. Bij gebruik in eenzelfde motor resulteren deze alcoholen in zowel een verlaging van verbruik en emissies als een stijging van het vermogen ten opzichte van benzine. Het is wel zo dat men niet van vandaag op morgen een revolutie kan ontketenen van benzine naar deze veelbelovende alcoholen, maar dat dit eerder een evolutie wordt over enkele jaren in de vorm van benzine-alcoholmengsels. Zo is er reeds in de standaardbenzine aan de Belgische tankstations 5% ethanol aanwezig en zijn er al enkele miljoenen wagens wereldwijd die op E85 (85% ethanol, 15% benzine) kunnen rondrijden.

De scriptie ‘Experimenteel onderzoek naar het gedrag van alcoholen en mengsels met alcoholen als brandstof voor vonkontstekingsmotoren’ bestudeerde hierbij een belangrijk nadeel van dit duurzame en veelbelovende alternatief. Het is namelijk zo dat ethanol het overgrote aandeel heeft in de gebruikte alcoholische brandstoffen en de productie hiervan gebaseerd is op de fermentatie van gewassen zoals maïs en suikerriet. Om alle voertuigen op ethanol te kunnen laten rijden, zouden er enorme oppervlaktes landbouwgrond moeten gebruikt worden om deze producten te kunnen voorzien. Waarbij deze velden dan uiteraard niet meer gebruikt kunnen worden voor de teelt van voedingsgewassen. Dit dilemma waarbij de mens moet kiezen tussen voeding en brandstof wordt de ‘biomassalimiet’ genoemd en is één van de grootste struikelblokken om de grote omschakeling te kunnen doorvoeren naar alcoholische brandstoffen.

In de scriptie werd onderzoek gedaan naar het gebruik van brandstofmengsels waarbij niet enkel ethanol en benzine worden gebruikt maar ook het lichtste alcohol: methanol. Het is namelijk zo dat methanol geproduceerd kan worden uit afvalstromen (bv. houtafval en oneetbare gewassen) waardoor er geen probleem is met een biomassalimiet. Theoretisch gezien kan methanol zelfs synthetisch vervaardigd worden met water en CO2 die uit de lucht of industriële uitlaatgassen gecapteerd wordt. De huidige technologie om dit laatste te kunnen verwezenlijken staat echter nog niet ver genoeg maar biedt wel mooie toekomstperspectieven. Op deze wijze zou men dus een neutrale cyclus kunnen creëren waarbij de door het voertuig uitgestoten CO2 uit de lucht kan gehaald worden om uiteindelijk nieuwe methanolbrandstof aan te maken.

Het onderzoek in de scriptie toonde aan dat men inderdaad ternaire (benzine, ethanol en methanol) mengsels kan aanmaken die gelijkaardig zijn aan een E85-mengsel. Indien men de verhoudingen in het mengsel correct aanpast, is het zelf zo dat de motor niet merkt dat er een ternair brandstofmengsel wordt gebruikt in plaats van het oorspronkelijke E85-mengsel. De experimenten toonden aan dat er geen verschil werd vastgesteld qua prestaties zoals het vermogen en verbruik van de motor. Ook qua CO2-uitstoot en schadelijke emissies werden geen verschillen vastgesteld tussen deze mengsels onderling. De vergelijking met een standaard benzine leverde ook enkele zeer interessante resultaten op. Zo werd een beduidende stijging van gemiddeld 2 procent vastgesteld in het rendement van de motor voor de ternaire mengsels en werd er ook een duidelijke daling vastgesteld in de CO2-uitstoot van 8 procent ten opzichte van benzine.

Het belangrijkste gevolg van deze resultaten is dat men het aandeel alcoholische brandstoffen enorm kan uitbreiden zonder in aanraking te komen met het dilemma van de biomassalimiet. Men kan namelijk de hoeveelheid ethanol verminderen in het mengsel door meer methanol te gebruiken, terwijl er geen motorinstellingen moeten gewijzigd worden. De resultaten hebben naast het maatschappelijke en ecologische dus ook een positieve invloed op het economische aspect. Men kan namelijk zeer eenvoudig de samenstelling van het ternaire mengsel wijzigen waarbij de prijs kan geoptimaliseerd worden om zo de invloed van de steeds duurder wordende benzine te verkleinen. Zo worden duurzame brandstoffen voor een groter publiek toegankelijk en ziet de toekomst voor de personenwagens er weer een stuk groener uit.

Bibliografie

[1] Graves, C., S. D. Ebbesen, M. Mogensen, en K. S. Lackner: Sustainable hy-
drocarbon fuels by recycling CO2 and H2O with renewable or nuclear energy.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(1):1{23, 2011.
[2] Council, World Energy: 2010 Survey of Energy Resources. pagina 618, 2010.
[3] Huylebroeck, T. en A. Van den Bulcke: Prestaties en emissies bij het gebruik van
alcoholmengsels in vonkonstekingsmotoren. Masterscriptie Universiteit Gent,
2012.
[4] Dierickx, J. en Y. Huyghebaert: Alternatieve brandsto en voor vonkonstekings-
motoren: optimalisatie van waterstofmotoren en opbouw van een methanolmo-
torproefstand. Masterscriptie Universiteit Gent, 2010.
[5] Sileghem, L. en M. Van De Ginste: Methanol als brandstof voor moderne von-
konstekingsmotoren: Rendementstudie. Masterscriptie Universiteit Gent, 2011.
[6] Olah, G. A.: Beyond Oil and Gas: The Methanol Economy. Angewandte Chemie
International Edition, 44(18):2636{2639, 2005.
[7] Turner, J.W.G., R.J. Pearson, en R. Purvis: GEM Ternary Blends: Removing
the Biomass Limit by using Isostoichiometric Mixtures of Gasoline, Ethanol
and Methanol. SAE Technical Paper, 2012.
[8] Weimer, T., K. Schaber, M. Specht, en A. Bandi: Methanol from atmospheric
carbon dioxide: A liquid zero emission fuel for the future. Energy Conversion
and Management, 37(6{8):1351{1356, 1996.
[9] Vancoillie, J., J. Demuynck, L. Sileghem, M. Van De Ginste, en S. Verhelst:
Comparison of the renewable transportation fuels, hydrogen and methanol for-
med from hydrogen, with gasoline - Engine eciency study. International Journal
of Hydrogen Energy, 37(12):9914{9924, 2012.
[10] Zeman, F.: Energy and material balance of CO2 capture from ambient air. Environmental
science & technology, 41(21):7558{7563, 2007.
[11] Pontzen, F., W. Liebner, V. Gronemann, M. Rothaemel, en B. Ahlers: CO2-
based methanol and DME { Ecient technologies for industrial scale production.
Catalysis Today, 171(1):242{250, 2011.
[12] Fornero, E. L., D. L. Chiavassa, A. L. Bonivardi, en M. A. Baltanas: CO2 cap-
ture via catalytic hydrogenation to methanol: Thermodynamic limit vs. `kinetic
limit'. Catalysis Today, 172(1):158{165, 2011.
[13] Martinez-Frias, Joel, Salvador M Aceves, en Daniel L Flowers: Improving etha-
nol life cycle energy eciency by direct utilization of wet ethanol in HCCI engi-
nes. Transactions- American society of mechanical engineers journal of energy
resources technology, 129(4):332, 2007.
[14] Breaux, Baine B. en Sumanta Acharya: The e ect of elevated water content on
swirl-stabilized ethanol/air
ames. Fuel, 2013.
[15] Mack, J Hunter, Salvador M Aceves, en Robert W Dibble: Demonstrating di-
rect use of wet ethanol in a homogeneous charge compression ignition (HCCI)
engine. Energy, 34(6):782{787, 2009.
[16] Costa, R. C. en J. R. Sodre: Hydrous ethanol vs. gasoline-ethanol blend: Engine
performance and emissions. Fuel, 89(2):287{293, 2010.
[17] Kiss, A. A. en R. M. Ignat: Innovative single step bioethanol dehydration in
an extractive dividing-wall column. Separation and Puri cation Technology,
98(0):290{297, 2012.
[18] Kiss, A. A. en D. J. P. C. Suszwalak: Enhanced bioethanol dehydration by ex-
tractive and azeotropic distillation in dividing-wall columns. Separation and
Puri cation Technology, 86(0):70{78, 2012.
[19] Jeong, J. S., H. Jeon, K. M. Ko, B. Chung, en G. W. Choi: Production of
anhydrous ethanol using various PSA (Pressure Swing Adsorption) processes in
pilot plant. Renewable Energy, 42(0):41{45, 2012.
[20] Jamal, Y. en M. L. Wyszynski: On-board generation of hydrogen-rich gaseous
fuels - a review. International Journal of Hydrogen Energy, 19(7):557{572,
1994.
[21] Brown, F. L.: A comparative study of fuels for on-board hydrogen production
for fuelcell-powered automobiles. International Journal of Hydrogen Energy,
26(4):381{397, 2001.
[22] Kirillov, V. A., V. A. Sobyanin, N. A. Kuzin, O. F. Brizitski, en V. Ya Terentiev:
Synthesis gas generation on-board a vehicle: Development and results of testing.
International Journal of Hydrogen Energy, 37(21):16359{16366, 2012.[23] Tsolakis, A. en A. Megaritis: Partially premixed charge compression ignition
engine with on-board production by exhaust gas fuel reforming of diesel and
biodiesel. International Journal of Hydrogen Energy, 30(7):731{745, 2005.
[24] Wheeler, J, R Stein, D Morgenstern, en E Sall: Low-Temperature Ethanol Refor-
ming: A Multi-Cylinder Engine Demonstration. SAE Technical paper, pagina's
01{0142, 2011.
[25] Bromberg, L., D. R. Cohn, A. Rabinovich, J. E. Surma, en J. Virden: Compact
plasmatron-boosted hydrogen generation technology for vehicular applications.
International Journal of Hydrogen Energy, 24(4):341{350, 1999.
[26] Bromberg, L., D. R. Cohn, A. Rabinovich, en J. Heywood: Emissions reducti-
ons using hydrogen from plasmatron fuel converters. International Journal of
Hydrogen Energy, 26(10):1115{1121, 2001.
[27] Bromberg, L., K. Hadidi, D.R. Cohn, en Massachusetts Institute of Technology.
Plasma Science Fusion Center: Plasmatron Reformation of Renewable Fuels.
2005.
[28] Horng, R. F., Y. P. Chang, en C. L. Chung: Carbon deposit growth on the
electrodes of a plasma converter in the generation of hydrogen from methane.
International Journal of Hydrogen Energy, 31:2040{2051, 2006.
[29] Petitpas, G., J. D. Rollier, A. Darmon, J. Gonzalez-Aguilar, R. Metkemeijer,
en L. Fulcheri: A comparative study of non-thermal plasma assisted reforming
technologies. International Journal of Hydrogen Energy, 32:2848{2867, 2007.
[30] Wallner, T., A. M. Ickes, en K. Lawyer: Analytical assessment of C2-C8 alcohols
as spark-ignition engine fuels. FISITA, 2012.
[31] Aleme, Helga G., Letcia M. Costa, en Paulo J. S. Barbeira: Determination of
ethanol and speci c gravity in gasoline by distillation curves and multivariate
analysis. Talanta, 78(4{5):1422{1428, 2009.
[32] Hallett, W. L. H. en S. Beauchamp-Kiss: Evaporation of single droplets of etha-
nol{fuel oil mixtures. Fuel, 89(9):2496{2504, 2010.
[33] Andersen, V. F., J. E. Anderson, T. J. Wallington, S. A. Mueller, en O. J.
Nielsen: Distillation Curves for Alcohol-Gasoline Blends. Energy & Fuels,
24(4):2683{2691, 2010.
[34] Vakili-Nezhaad, G. R., H. Modarress, en G. A. Mansoori: Continuous thermo-
dynamics of petroleum
uids fractions. Chemical Engineering and Processing:
Process Intensi cation, 40(5):431{435, 2001.
[35] Pumphrey, J. A., J. I. Brand, en W. A. Scheller: Vapour pressure measurements
and predictions for alcohol-gasoline blends. Fuel, 79(11):1405{1411, 2000.
[36] Jin, Chao, Mingfa Yao, Haifeng Liu, Chia fon F. Lee, en Jing Ji: Progress in the
production and application of n-butanol as a biofuel. Renewable and Sustainable
Energy Reviews, 15(8):4080{4106, 2011.
[37] Farkade, H.S. en A.P. Pathre: Experimental investigation of methanol, etha-
nol and butanol blends with gasoline on SI engine. International Journal of
Emerging Technology and Advanced Engineering, 2(4), 2012.
[38] Broustail, G., F. Halter, P. Seers, G. Moreac, en C. Mounaim-Rousselle: Com-
parison of regulated and non-regulated pollutants with iso-octane/butanol and
iso-octane/ethanol blends in a port-fuel injection Spark-Ignition engine. Fuel,
94(0):251{261, 2012.
[39] Dernotte, J., C. Mounaim-Rousselle, F. Halter, en P. Seers: Evaluation of
Butanol-Gasoline Blends in a Port Fuel-injection, Spark-Ignition Engine. Oil
Gas Sci. Technol. - Rev. IFP, 65(2):345{351, 2010.
[40] Wallner, T., S. A. Miers, en S. McConnell: A comparison of ethanol and buta-
nol as oxygenates using a direct-injection, spark-ignition (DISI) engine. 2009.
(Energy Systems).
[41] Wallner, T. en R. Frazee: Study of Regulated and Non-Regulated Emissions from
Combustion of Gasoline, Alcohol Fuels and their Blends in a DI-SI Engine. SAE
Technical paper, 2010.
[42] Harvey, B. G. en H. A. Meylemans: The role of butanol in the development of
sustainable fuel technologies. 2010.
[43] Turner, J.W.G., R.J. Pearson, en R. Purvis: GEM Ternary Blends: Investi-
gations into Exhaust Emissions, Blend Properties and Octane Numbers. SAE
Technical Paper, 2012.
[44] Turner, J.W.G., R.J. Pearson, en R. Purvis: GEM Ternary Blends: An Ini-
tial Investigation into Fuel Spray and Combustion Characteristics in a Direct-
Injected Spark-Ignition Optical Engine using Mie Imaging. SAE Technical Paper,
2012.
[45] Anderson, J. E., D. M. DiCicco, J. M. Ginder, U. Kramer, T. G. Leone, H. E.
Raney-Pablo, en T. J. Wallington: High octane number ethanol-gasoline blends:
Quantifying the potential bene ts in the United States. Fuel, 97(0):585{594,
2012.
[46] Qi, D. H., S. Q. Liu, C. H. Zhang, en Y. Z. Bian: Properties, performance, and
emissions of methanol-gasoline blends in a spark ignition engine. Proceedings
of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering,
219(3):405{412, 2005.
[47] Skinner, W. en H. Viljoen: Corrosion of carburettor materials. Corrosion and
Coatings SA, 1981.
[48] Binder, J.: New generation of automotive sensors to ful l the requirements of
fuel economy and emission control. Sensors and Actuators A: Physical, 31:60{
67, 1992.
[49] Hofmann, T., F. Beckmann, S. Michaelis, J. Zacheja, J. Binder, en S. Tagliante:
Comparison of a conventional with an advanced micromachined
exible-fuel sen-
sor. Sensors and Actuators A: Physical, 61(1{3):319{322, 1997.
[50] Benvenho, A. R. V., R. W. C. Li, en J. Gruber: Polymeric electronic gas sensor
for determining alcohol content in automotive fuels. Sensors and Actuators B:
Chemical, 136(1):173{176, 2009.
[51] Beckers, N. A., M. T. Taschuk, en M. J. Brett: Selective Room Temperature
Nanostructured Thin Film Alcohol Sensor as a Virtual Sensor Array. Sensors
and Actuators B: Chemical, 2012.
[52] Lunati, A en O Galtier: Determination of mixture of methanol and ethanol
blends in gasoline fuels using a miniaturized NIR Flex Fuel sensor. SAE Technical
paper, pagina's 01{0142, 2011.
[53] Ahn, K., A.G. Stefanopoulou, en M. Jankovic: Estimation of ethanol content in

ex-fuel vehicles using an exhaust gas oxygen sensor: Model, tuning and sensi-
tivity. In Proceedings of Dynamic Systems and Control Conference (DSCC08),
ser. Paper TuAT5, volume 3.
[54] Ahn, K., A.G. Stefanopoulou, en M. Jankovic: Tolerant ethanol estimation in

ex-fuel vehicles during MAF sensor drifts. In Proceedings of ASME 2nd Annual
Dynamic Systems and Control Conference, pagina's 12{14.
[55] Wang, D. Y.: Real-time dynamics of amperometric exhaust oxygen sensors. Sensors
and Actuators B: Chemical, 126(2):551{556, 2007.
[56] Nazarpour, S., C. Lopez-Gandara, C. Zamani, F. M. Ramos, en Albert Cirera:
Modi cation of the oxygen di usivity in limiting current oxygen sensors. Sensors
and Actuators B: Chemical, 155(2):489{499, 2011.
[57] Oliverio, N.H., L. Jiang, H. Yilmaz, en A.G. Stefanopoulou: Modeling the e ect
of fuel ethanol concentration on cylinder pressure evolution in direct-injection

ex-fuel engines. In American Control Conference, 2009. ACC'09., pagina's
2037{2044. IEEE.
[58] Batteh, J.J. en E.W. Curtis: Modeling transient fuel e ects with alternative
fuels. SAE Technical Paper, pagina's 01{1127, 2005.
[59] Andersson, Ingemar: Cylinder pressure and ionization current modeling for
spark ignited engines. Linkopings Universitet, SE, 581:83, 2002.
[60] Eriksson, L. en L. Nielsen: Ionization current interpretation for ignition control
in internal combustion engines. Control Engineering Practice, 5(8):1107{1113,
1997.
[61] Daniels, C.F.: Mass fraction burned and pressure estimation through spark plug
ion sensing, 2000.
[62] Mehresh, P., J. Souder, D. Flowers, U. Riedel, en R. W. Dibble: Combustion
timing in HCCI engines determined by ion-sensor: experimental and kinetic
modeling. Proceedings of the Combustion Institute, 30(2):2701{2709, 2005.
[63] Rivara, N., P. B. Dickinson, en A. T. Shenton: A transient virtual-AFR sen-
sor using the in-cylinder ion current signal. Mechanical Systems and Signal
Processing, 23(5):1672{1682, 2009.
[64] Park, C., S. Kim, H. Kim, en Y. Moriyoshi: Strati ed lean combustion characte-
ristics of a spray-guided combustion system in a gasoline direct injection engine.
Energy, 41(1):401{407, 2012.
[65] Zhao, F., M.C. Lai, en D.L. Harrington: Automotive spark-ignited direct-
injection gasoline engines. Progress in energy and combustion science,
25(5):437{562, 1999.
[66] Turner, D., H. Xu, R. F. Cracknell, V. Natarajan, en X. Chen: Combustion
performance of bio-ethanol at various blend ratios in a gasoline direct injection
engine. Fuel, 90(5):1999{2006, 2011.
[67] Chen, L., R. Stone, en D. Richardson: A study of mixture preparation and
PM emissions using a direct injection engine fuelled with stoichiometric gaso-
line/ethanol blends. Fuel, 96:120{130, 2012.
[68] Sementa, P., B. M. Vaglieco, en F. Catapano: Thermodynamic and optical
characterizations of a high performance GDI engine operating in homogeneous
and strati ed charge mixture conditions fueled with gasoline and bio-ethanol.
Fuel, 96(0):204{219, 2012.
[69] Gong, C., K. Huang, Y. Chen, J. Jia, Y. Su, en X. Liu: Cycle-by-cycle combus-
tion variation in a DISI engine fueled with methanol. Fuel, 90(8):2817{2819,
2011.
[70] Gong, C. M., K. Huang, J. L. Jia, Y. Su, Q. Gao, en X. J. Liu: Improvement
of fuel economy of a direct-injection spark-ignition methanol engine under light
loads. Fuel, 90(5):1826{1832, 2011.
[71] Gong, C. M., K. Huang, J. L. Jia, Y. Su, Q. Gao, en X. J. Liu: Regulated emissi-
ons from a direct-injection spark-ignition methanol engine. Energy, 36(5):3379{
3387, 2011.
[72] Liang, B., Y. Ge, J. Tan, X. Han, L. Gao, L. Hao, W. Ye, en P. Dai: Comparison
of PM emissions from a gasoline direct injected (GDI) vehicle and a port fuel
injected (PFI) vehicle measured by electrical low pressure impactor (ELPI) with
two fuels: gasoline and M15 methanol gasoline. Journal of Aerosol Science.
[73] Muzkova, Z., M. Pospsil, en G. Sebor: Volatility and phase stability of petrol
blends with ethanol. Fuel, 88(8):1351{1356, 2009.
[74] French, R. en P. Malone: Phase equilibria of ethanol fuel blends. Fluid Phase
Equilibria, 228{229(0):27{40, 2005.
[75] Niven, R. K.: Ethanol in gasoline: environmental impacts and sustainability
review article. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 9(6):535{555, 2005.
[76] Osten, D. W. en N. J. Sell: Methanol-gasoline blends: blending agents to prevent
phase separation. Fuel, 62(3):268{270, 1983.
[77] Letcher, T. M., C. Heyward, S. Wootton, en B. Shuttleworth: Ternary phase
diagrams for gasoline-water-alcohol mixtures. Fuel, 65(7):891{894, 1986.
[78] Whims, J.: Pipeline Considerations for Ethanol. 2002.
[79] RFA: Best Practices for Rail Transport of Fuel Ethanol. 2009.
[80] Institute, Methanol: Methanol Gasoline Blends. 2010.
[81] Baena, L., F. Jaramillo, en J. A. Calderon: Aggressiveness of a 20% bioethanol
80% gasoline mixture on autoparts: II Behavior of polymeric materials. Fuel,
95(0):312{319, 2012.
[82] Baena, L. M., M. Gomez, en J. A. Calderon: Aggressiveness of a 20% bioet-
hanol{80% gasoline mixture on autoparts: I behavior of metallic materials and
evaluation of their electrochemical properties. Fuel, 95(0):320{328, 2012.
[83] Yoo, Y. H., I. J. Park, J. G. Kim, D. H. Kwak, en W. S. Ji: Corrosion characte-
ristics of aluminum alloy in bio-ethanol blended gasoline fuel: Part 1. The cor-
rosion properties of aluminum alloy in high temperature fuels. Fuel, 90(3):1208{
1214, 2011.
[84] Burbacher, T., D. Shen, K. Grant, L. Sheppard, D. Damian, S. Ellis, en N.
Liberato: Reproductive and o spring developmental e ects following maternal
inhalation exposure to methanol in nonhuman primates. Research report (Health
E ects Institute), (89):i{ii, 1{117; discussion 119{33, 1999.
[85] Williams, R. L., F. Lipari, en R. A. Potter: Formaldehyde, Melhanol and Hy-
drocarbon Emissions from Methanol-fueled Cars. Journal of the Air & Waste
Management Association, 40(5):747{756, 1990.
[86] Williams, P. R. D., C. A. Cushing, en P. J. Sheehan: Data Available for Evalu-
ating the Risks and Bene ts of MTBE and Ethanol as Alternative Fuel Oxyge-
nates. Risk Analysis, 23(5):1085{1115, 2003.
[87] McCabe, R. W. en P. J. Mitchell: Exhaust-catalyst development for methanol-
fueled vehicles: III. Formaldehyde oxidation. Applied Catalysis, 44(0):73{93,
1988.
[88] Zhang, C., H. He, en K. Tanaka: Catalytic performance and mechanism of a
Pt/TiO2 catalyst for the oxidation of formaldehyde at room temperature. Applied
Catalysis B: Environmental, 65(1{2):37{43, 2006.
[89] Sa man, Mark: Parametric studies of a side wall quench layer. Combustion
and
ame, 55(2):141{159, 1984.
[90] Reynvoet, T.: Uitwerken van een waterstofdemonstratie op een multifuel-
motorenteststand. Masterscriptie Katholieke Hogeschool Gent, 2012.
[91] Johansen, T. en J. Schramm: Low-Temperature Miscibility of Ethanol-Gasoline-
Water Blends in Flex Fuel Applications. Energy Sources, Part A: Recovery,
Utilization, and Environmental E ects, 31(18):1634{1645, 2009.
[92] Pearson, R.J., J.W.G. Turner, A. Bell, S. de Goede, en C. Woolard: Isostoichio-
metric fuel blends: characterization of physico-chemical properties for mixtures
of gasoline, ethanol, methanol, and water. in preparation for submission to
Proc. Instn Mech. Engrs Journal of Automotive Engineering, Part D.
[93] Cheng, W.K., D. Hamrin, J.B. Heywood, S. Hochgreb, K. Min, en M. Norris:
An overview of hydrocarbon emissions mechanisms in spark-ignition engines.
1993.
[94] Serras-Pereira, J., P. G. Aleiferis, en D. Richardson: Imaging and heat
ux
measurements of wall impinging sprays of hydrocarbons and alcohols in a direct-
injection spark-ignition engine. Fuel, 91(1):264{297, 2012.
[95] Arters, D.C. en M.J. Macdu : The e ect on vehicle performance of injector
deposits in a direct injection gasoline engine. SAE Technical Paper, pagina's
01{2021, 2000.
[96] Fan, Q. en L. Li: Study on rst-cycle combustion and emissions during cold
start in a TSDI gasoline engine. Fuel.
[97] Daniel, R., H. Xu, C. Wang, D. Richardson, en S. Shuai: Combustion per-
formance of 2,5-dimethylfuran blends using dual-injection compared to direct-
injection in a SI engine. Applied Energy, 98(0):59{68, 2012.
[98] Sileghem, Louis, Jeroen Vancoillie, Joachim Demuynck, Jonas Galle, en Sebastian
Verhelst: Alternative Fuels for Spark-Ignition Engines: Mixing Rules
for the Laminar Burning Velocity of Gasoline-Alcohol Blends. Energy & Fuels,
26(8):4721{4727, 2012.
181
 

Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2013