Communicatie van zelfhulpgroepen rond depressie

Kirsten
Van de Werf

INTERNET ALS BELANGRIJKSTE BRON VAN INFORMATIE VOOR DEPRESSIEVE PERSONEN

Het internet is een belangrijke bron van informatie wat betreft onze gezondheid. Nog voordat je een afspraak hebt bij de huisarts, geef je enkele symptomen in op Google en zo kan je zelf een inschatting maken over de ernst van de situatie of een eerste diagnose stellen. Zeker wanneer je de symptomen liever niet met je directe omgeving deelt, zoals bij prostaatklachten en seksueel overdraagbare aandoeningen, maar ook voor depressies kan het internet een verleidelijke bron van informatie zijn. In het beste geval leidt deze online informatie hen naar een professionele hulpverlening, maar in het slechtste geval neemt het risico op sociaal isolement verder toe.

Depressie is een langdurige stemmingsstoornis die veel meer inhoudt dan een dipje en die bovendien veel mensen treft. Hoewel de kans groot is dat men ervaring heeft met depressies, bij zichzelf of bij iemand uit de naaste omgeving, blijft een zeker stigma bestaan. Hierdoor is het voor veel personen moeilijk om met vragen over hun ziekte naar buiten te komen. Zelfhulpgroepen proberen steun te bieden aan depressieve personen, op basis van lotgenotencontact en het organiseren van bepaalde activiteiten. Deze verenigingen hebben meestal een beperkt bereik en beperkte communicatiemogelijkheden, aangezien zij enkel kunnen rekenen op vrijwilligerswerk. Aan de hand van een recente masterproef is er geprobeerd om de specifieke informatienoden van mensen met een depressie in kaart te brengen, gekoppeld aan de wijze waarop zij met hun stemmingsstoornis omgaan en welke rol zelfhulpgroepen daarin kunnen spelen.

Volgens deze studie vormt het internet de belangrijkste bron van informatie (78,5%) voor mensen met een depressie en steekt de digitale snelweg interpersoonlijk contact met professionele hulpverleners (64,6%) en familie/vrienden (32,9%) zelfs voorbij. Mensen met een depressie zoeken vooral informatie over de symptomen van een depressie, hoe men zichzelf kan helpen tijdens een depressie, welke behandeling volgens wetenschappers werkt, de oorzaak van hun depressie en welke professionelen en groepen een depressief persoon kunnen helpen. De voornaamste reden dat depressieve personen zich aansluiten bij een zelfhulpgroep is dan ook omwille van hun rijk informatieaanbod. Helaas is voor velen de weg naar zelfhulpgroepen nog moeilijk te vinden. Buiten de ledenkring zijn Vlaamse zelfhulpinitiatieven echter weinig bekend en deze studie toont bovendien aan dat buitenstaanders zich nauwelijks een voorstelling kunnen maken van de activiteiten die er georganiseerd worden. Daarnaast vormt ook de angst om geconfronteerd te worden met zwaardere problemen een belangrijke drempel om zich open te stellen voor zelfhulp. Ongeveer een derde van de ondervraagden geeft aan bewust (online) informatie of lotgenotencontact te vermijden. Dit betekent dat er ook een risico bestaat dat een deel van de mensen met een depressie zich in een sociaal isolement nestelt en moeilijk te bereiken blijft voor zowel professionele als vrijwillige hulpverleners.

Het internet, dat snel en anoniem te raadplegen is, lijkt een uitgelezen bron van informatie en steun voor mensen die schaamtegevoelens bovenop hun depressie dienen te overwinnen. De meeste leden van zelfhulpgroepen zijn via het internet bij hun terechtgekomen. Lokale zelfhulpinitiatieven zien dan ook het belang in van de online aanwezigheid en vindbaarheid, maar de beperkte mankracht en middelen van zelfhulpgroepen vormen een obstakel voor online dienstverlening. Daarnaast blijkt het een uitdaging om aan de complexe informatiebehoeften van mensen met een depressie te voldoen, zeker als een deel van de doelgroep getuigenissen en ervaringen van lotgenoten bewust blijkt te vermijden. Het internet kan bijdragen aan de zichtbaarheid en vindbaarheid van lokale zelfhulpinitiatieven en de anonimiteit van het internet kan een troef zijn om de eerste stap naar hulp te zetten. Op basis van deze studie bij mensen met een depressie werden een aantal algemene richtlijnen voor online communicatie voor zelfhulpgroepen opgesteld:

-          Geef duidelijke betrouwbare informatie over de algemene oorzaken, symptomen en mogelijke behandelingen van verschillende stemmingsstoornissen;

-          Verwijs naar professionele en vrijwillige hulpverleners die mensen met een depressie tijdens verschillende fasen van een depressie kunnen bijstaan;

-          Bied naast informatie en contactgegevens, laagdrempelige en betaalbare sociale activiteiten aan op basis van lotgenotencontact, zonder op de problemen van lotgenoten te focussen;

-          Stel online fora open voor een breed publiek en zorg ervoor dat ook niet-leden, herstellende patiënten en familie/vrienden terechtkunnen bij de zelfhulpgroep voor informatie of vrijwilligerswerk;

-          Sociale netwerksites zoals Facebook, kunnen met een eigen pagina op een eenvoudige en snelle manier leden en niet-leden bereiken.

Om zowel mensen met een depressie als hun naaste omgeving beter te kunnen informeren en ondersteunen, blijven betrouwbare informatie en professionele begeleiding een absolute noodzaak. Kennisuitwisseling, samenwerking en communicatie tussen de verschillende betrokken partijen dient verder aangescherpt te worden. Toekomstig communicatiewetenschappelijk onderzoek kan nog een sterke bijdrage leveren aan een optimale kennisuitwisseling, het doorbreken van stigma’s en het ontwikkelen van doelgerichte gezondheidscampagnes.

 

Bibliografie

Ackard, D.M., & Neumark-Stainer, D. (2001). Health care   information sources for          adolescents: Age and gender             differences on use, concerns, and needs. Journal of             Adolescent Health, 29(3), pp. 170-176.

Addis, M.E., & Carpenter, K.M. (1999). Why, why, why?: Reason- giving and rumination as predictors of response to activation-       and insight-oriented treatment rationales. Journal of Clinical Psychology, 55(7), pp. 881-894.

Addis, M.E., Truax, P., & Jacobson, N.S. (1995). Why do people    think they are depressed?: The reasons for depression       questionnaire. Psychotherapy, 32(3), pp. 476-483.

Alf, T. (1989). Benefits of self-help groups: A survey of 232          members from 65 disease-related groups. Social Science &        Medicine, 29(2), pp. 225-232.

Andrews, G., Issakidis, C., & Carter, G. (2001). Shortfall in mental             health service utilization. The British journal of psychiatry: the journal of mental science,             179(5), pp. 417-425.

Anker, A.E., Reinhart, A.M., & Feeley, T.H. (2011). Health             information seeking: A review of measures and methods.         Patient Education and Counseling, 82(3), pp. 345-354.

Atkinson, D.R., Worthington, R.L., Dana, D.M., & Good, G.E.        (1991). Etiology Beliefs, Preferences for Counseling      Orientations, and Counseling Effectiveness. Journal of        Counseling Psychology, 38(3), pp. 258-264.

Ayers, S.L., & Kronenfeld, J.J. (2007). Chronic illness and helath-  seeking information on the Internet. Health, 11(3), pp. 327-          347.

Bann, C.M., Parker, C.B., Bradwejn, J., Davidson, J.R.T., Vitiello,   B., & Gadde, K.M. (2004). Assessing patient beliefs in a      clinical trial of Hypericum perforatum in major         depression.      Depression and Anxiety, 20(3), pp. 114-122.

Barney, L.J., Griffiths, K.M., & Banfield, M.A. (2011). Explicit and           implicit information needs of people with depression: a   qualitative investigation of problems reported on an online depression support forum. Bmc Psychiatry, 11(1), p.          88.

Behesti, A., Iranjian, G., Darabian, M., Moghadas, A.J., & Iranjian,             N. (2009). Depression,           anxiety, self contempt, correlated   with demographic factors in Semnan cardiovascular             clinic referrals. European Psychiatry, 24(1), p. 520.

Ben-Ari, A.T. (2002). Dimensions and predictions of professional   involvement in self-help groups: A view from within. Health             & Social Work, 27(2), pp. 95-103.

Beresford, B. A., & Sloper, P. (2003). Chronically ill adolescents’   experiences of            communicating with doctors: A qualitative    study. Journal of Adolescent Health, 33(3), pp. 172–179.

Billings, A.G., & Moos, R.H. (1984). Coping, stress, and recourse   among adults with unipolar depression. Journal of             Personality and Social Psychology, 46(4), pp. 877-891.

Bjørkløf, G.H., Engedal, K., Selbæk, G., Kouwenhoven, S.E., &      Helvik, A.-S. (2013). Coping and Depression in Old Age:          A Literature Review. Dementia and Geriatric Cognitive       Disorders, 35(3-4), pp. 121-154.

Bowden, C.L. (2005). A different depression: clinical distinctions   between bipolar and unipolar depression. Journal of Affective      Disorders, 84(2), pp. 117-125.

Branscombe, N.R., Schmitt, M.T., & Harvey, R.D. (1999).   Perceiving pervasive discrimination among African             Americans: Implications for group identification and well-   being. Journal of Personality and Social Psychology, 77(1),      pp. 135-149.

Brashers, D.E. (2001). Communication and Uncertainty       Management. Journal of Communication, 51(3), pp. 477-            497.

Brashers, D.E. (2002). Information Seeking and Avoiding in Health            Contexts. Human Communication Research, 28(2), pp. 258-            271.

Brodie, M., Foehr, U., Rideout, V., Baer, N., Miller, C., Flournoy,   R., & Altman, D. (2001). Communicating health information     through the entertainment media. Health Affairs, 20(1), pp. 192-199.

Brown, C., Dunbar-Jacob, J., Palencher, D.R., Kelleher, K.J.,          Bruehlman, R.D., Sereika, S., & Thase, M.E. (2001).            Primary care patients’ personal illness models for     depression: a preliminary investigation. Family Practice,          18(3), pp. 314-320.

Browskill, R., Clatworthy, J., Parham, R., Rank, T., & Horne, R.      (2007). Patients’ perceptions of information received          about medication prescribed for bipolar disorder:      Implications for informed choice. Journal of Affective          Disorders, 100(1), pp. 253-257.

Burwell, R.A., & Shirk, S.R. (2007). Subtypes of rumination in       adolescence: Associations between brooding, reflection,        depressive symptoms, and coping. Journal of Clinical Child            and Adolescent Psychology, 36(1), pp. 56-65.

Calnan, M., & Williams, S. J. (1996). Lay evaluation of scientific    medicine and medical care. In S.J. Williams, & M. Calnan,            M. (Reds.), Modern medicine: lay perspectives and experiences (pp. 26–46). London: UCL Press.

Cegala, D.J., Marinelli, T., & Post, D.M. (2000). The effects of        patient communication skills training on compliance.     Archives of Family Medicine, 9(1), pp. 57-64.

Christensen, H., Leach, L.S., Barney, L., Mackinnon, A.J., &           Griffiths, K.M. (2006). The effect of web based depression       interventions on self reported help seeking: randomized       controlled trial. Bmc Psychiatry, 6(1), pp. 1-13.

Christensen, M.V., & Kessing, L.V. (2005). Clinical use of coping in          affective disorder, a critical review of the literature. Clinical       practice and epidemiology in mental health, 1(1), p.20.

Cline, R.J.W., & Haynes, K.M. (2001). Consumer health information          seeking on the internet: the state of the art. Health Education        Research, 16(6), pp. 671-692.

Cosway, R., Endler, N.S., Sadler, A.J., & Deary, I.J. (2000). The     coping inventory for stressful situations: Factorial structure          and associations with personality traits and psychological     health. Journal of Applied Biobehavioral Research, 5(2), pp.     121-143.

Crabtree, J.W., Haslam, S.A., Postmes, T., & Haslam, C. (2010).     Mental Health Support Groups, Stigma, and Self-Esteem:           Positive and Negative Implications of Group Identification. Journal of Social Issues, 66(3), pp. 553-569.

Cuijpers, P. (2011). The patient perspective in research on major     depression. Bmc Psychiatry, 11(1), p. 89.

Drentea, P., Goldner, M., Cotton, S., & Hale, T. (2008). The            association among gender, computer use and online health searching, and mental health. Information, Communication & Society, 11(4), pp. 509-525.

Duthler, K.W. (2006). The politeness of requests made via email and          voicemail: Support for            the hyperpersonal model. Journal of        computer-mediated communication, 11(2), pp.          500-521.

Endler, N.S., & Parker, J.D.A. (1994). Assessment of           multidimensional coping: Task, emotion and avoidance             strategies. Psychological assessment, 6(1), pp. 50-60.

Eng, T.R., Maxfield, A., Patrick, K., Deering, M.J., Ratzan, S.C., &             Gustatson, D.H. (1998). Access to health information and          support – A public highway or a private road? Jama-           journal of the American medical association, 280(15), pp.        1371-1375.

Epstein, R.M., Shields, C.G., Franks, P., Meldrum, S.C., Feldman,   M., & Kravitz, R.L. (2007). Exploring and validating patient         concerns: Relation to prescribing for depression. Annals of   Family Medicine, 5(1), pp. 21-28.

Flynn, K.E., Smith, M.A., & Freese, J. (2006). When do older adults           turn to the internet for health information? Findings from the        Winsconsin Longitudinal Study. Journal of General Internet            Medicine, 21(12), pp. 1295-1301.

Fox, J.C., Blank, M., Rovnyak, V.G., & Barnett, R.Y. (2001).          Barriers to help seeking for mental disorders in a rural     impoverished population. Community mental health             journal, 37(5), pp. 421-436.

Fung, C.H., Elliott, M.N., Hays, R.D., Kahn, K.L., Kanouse, D.E.,   McGlynn, E.A., Spranca, M.D., & Shekelle, P.G. (2005).            Patients’ preference for technical versus interpersonal          quality when selecting a primary care physician. Health        services research, 40(4), pp. 957-977.

Garfield, S., Francis, S.-A., & Smith, F.J. (2004). Building    concordant relationships with patients starting antidepressant             medication. Patient Education and Counseling, 55(2), pp.    214-246.

Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive           emotion regulation strategies and depressive symptoms: A   comparative study of five specific samples. Personality and            Individual Differences, 40(8), pp. 1659-1669.

Gartner, A. (1997). Professionals and self-help: The uses of creative           tension. Social policy, 27(3), pp. 47-51.

Gershenfeld, M.K. (2000). Self-help groups: Coping with life’s       difficult times, but not alone. International journal of         psychology, 35(3-4), p. 191.

Gielen, P., Godemont, J., Matthijs, K., & Vandermeulen, A. (2010).            Zelfhulpgroepen: samen werken aan welzijn en gezondheid:           handleiding voor zorgprofessionelen die zelfhulpgroepen    willen ondersteunen.Tielt: LannooCampus.

Godemont, J., & Buyst, E. (2009). Ontwikkeling van intermediaire zelfhulpondersteuning in Vlaanderen. Trefpunt Zelfhulp, pp.    5-23.

Golin, C., DiMatteo, M.R., Duan, N.H., Leake, B., & Gelberg, L.     (2002). Improved diabetic patients whose doctors facilitate          their participation in medical decision making are     more    satisfied with their care. Journal of General Internal           Medicine, 17(11), pp. 866-875.

Gore, P., & Madhavan, S. (1993). Credibility of the sources of        information for non-prescription medicines. Journal of       Social and Administrative Pharmacy, 10(3), pp. 109–122.

Gottlieb, B., & Peters, L. (1991). A national demographic portrait of           mutual aid group participants in Canada. American journal        of community psychology, 19(5), pp. 651-666.

Gray, N.J., Klein, J.D., Noyce, P.R., Sesselberg, T.S., & Cantrill,     J.A. (2005). Health information-seeking behaviour in         adolescence: The place of the internet. Social Science &      Medicine, 60(7), pp. 1467-1478.

Griffiths, K.M., & Crisp, D.A. (2013). Unmet depression information         needs in the community. Journal of Affective Disorders,     146(3), pp. 348-354.

Griffiths, K.M., Crisp, D.A., Dimity, A., Barney, L., & Reid, R.       (2011). Seeking help for depression from family and friends:     A qualitative analysis of perceived advantages and   disadvantages. Bmc Psychiatry, 11(1), p. 196.

Gulliver, A., Griffiths, K.M., Christensen, H., & Brewer, J.L. (2012).          A systematic review of           help-seeking interventions for         depression, anxiety and general psychological distress. Bmc             Psychiatry, 12(1), pp. 3-12.

Halder, S., Ray, A., & Chakrabarty, P.K. (2010). Gender differences          in information seeking            behavior in three universities in     West Bengal, India. International Information and    Library Review, 42(4), pp. 242-251.

Hansen, D.L., Derry, H.A., Resnick, P.J., & Richardson, C.R.          (2003). Adolescents searching            for health information on the      internet: an observational study. Journal of medical research, 5(4), p. 25.

Haslam, S.A., Jetten, J., Postmes, T., & Haslam, C. (2009). Social    identity, health and wellbeing: An emerging agenda for       applied psychology. Applied psychology-an international    review-psychologie appliquee-revue inte,  58(1), pp. 1-23.

Haslam, S.A., O’Brien, A., Jetten, J., Vormedal, K., & Penna, S.      (2005). Taking the strain: Social identity, social support, and    the experience of stress. British journal of social psychology,          44(3), pp. 355-370.

Hesse, B.W., Nelson, D.E., Kreps, G.L., Croyle, R.T., Arora, N.K., Rimer, B.K., &            Viswanath, K. (2005). Trust and sources of            health information – The impact of the Internet and its         implications for health care providers: Findings from the first       Health Information National Trends Survey, Archives of      International Medicine, 165(22), pp. 2618-2624.

Hogg, C. (2011). ‘Your good and your bad days’ An exploration and          consideration of how lay people conceptualize depression.       Journal of psychiatric and mental health nursing, 18(10), pp.          851-861.

Horwitz, A.V., & Wakefield, J.C. (2007). The loss of sadness: How            psychiatry transformed           normal sorrow into depressive            disorder. Oxford University Press, New York.

Ingram, R.E. (1984). Toward an information-processing analysis of            depression. Cognitive therapy and research, 8(5), pp. 443-          478.

Jacob, K.S., Bhugra, D., Lloyd, K.R., & Mann, A.H. (1998).            Common mental disorders, explanatory models and             consultation behavior among Indian women living in the      UK. Journal of the royal society of medicine, 91(2), pp. 66- 71.

Jacobson, L., Richardson, G., Parry-Langdon, N., & Donovan, C.    (2001). How do teenagers and primary healthcare providers         view each other? An overview of key themes. British journal          of general practice, 51(471), pp. 811-816.

Johnson, J. D., & Meischke, H. (1992). Cancer-related channel       selection: A focus on women who have had a             mammography. Journal of Applied Social Psychology,         22(24), pp.  1879-1893.

Jorm, A.F., Korten, A.E., Jacomb, P.A., Rodgers, B., Pollitt, P.,        Christensen, H., & Henderson, S. (1997). Helpfulness of            interventions for mental disorders: beliefs of health professionals compared with the general public. The British       journal of psychiatry, 171, pp. 233-240.

Kaplan, K., Salzer, M.S., Solomon, P., Brusilovskiy, E., &   Cousounis, P. (2011). Internet peer support for individuals             with psychiatric disabilities: A randomized controlled trial.   Social Sciences & Medicine, 72(1), pp. 54-62.

Karasz, A. (2005). Cultural differences in conceptual models of      depression. Social Science & Medicine, 60(7), pp. 1625-   1635.

Kasper, S. (2008). Unipolar depression. International journal of      neuropsychopharmacology, 11, p. 3.

Katz, A.H. (1976). Self-help groups in western society: History and            prospects. The journal of applied behavioral science, 12(3),      pp. 265-282.

Khalsa, S.-R., Mccarthy, K.S., Sharpless, B.A., Barrett, M.S., &       Jacques, P. (2011). Beliefs about the causes of depression       and treatment preferences. Journal of Clinical Psychology, 67(6), pp. 539-549.

Kitchener, B.A., & Jorm, A.F. (2002). Mental health first aid training          for the public: Evaluation of effects on knowledge, attitudes   and helping behavior. Bmc Psychiatry, 2(1), pp. 1-6.

Kloens, G.J., Barelds, D.P.H., Luteijn, F., & Schaap, C.P.D.R.         (2002). De Waarde van enige Vragenlijsten in de Eerstelijn.        Diagnostiek-Wijzer, 5(4), pp. 130-148.

Kreuter, M.W., Strecher, V.J., & Glassman, B. (1999). One size does          not fit all: The case for            tailoring print materials. Annals of     Behavioral Medicine, 21(4), pp. 276-283.

Kurtz, L.F. & Magen, R.H. (1997). Self-help and support groups: A            handbook for practioners. Social work with groups: a journal        of community and clinical practice, 20(4), pp. 91-92.

Kwon, H., Yoon, K.L., Joormann, J., & Kwon, J.H. (2013). Cultural           and gender differences in emotion regulation: relation to depression. Cognition & Emotion, 27(5), pp. 769-782.

Kwon, S.-M., & Oei, T.P.S. (1994). The roles of two levels of         cognition in the development,            maintenance, and treatment of depression. Clinical psychology review, 14(5), pp. 331-   358.

Laukiene, I. (2010). The benefits of participating in self-help groups           for breast cancer patients. Psychology & Health, 25, pp. 261-    262.

Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping.             New York: Springer.

Lazarus, R.S., & Lazarus, B.N. (2006). Coping with Aging. New      York: Oxford University Press.

Leach, L.S., Christensen, H., Griffiths, K.M., Jorm, A.F., &             Mackinnon, A.J. (2007). Websites as a mode of delivering        mental health information: perceptions from the Australian public, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology,             42(2), pp. 167-            172.

Lieberman, M. A., & Snowden, L. R. (1994). Problems in assessing            prevalence and            membership characteristics of self-help      group participants. In T.J. Powell (Red.), Understanding the            self-help organization: Frameworks and findings (pp. 32-       49). Thousand Oaks, CA: Sage.

Llewellyn-jones, S. (2001). Questions patients ask psychiatrist.        Psychiatric bulletin, 25(1), pp.           21-24.

Löwe, B., Schulz, U., Gräfe, K., Wilke, S. (2006). Medical patients’            attitudes toward emotional problems and their treatment.            What do they really want? Journal of general internal          medicine, 21(1), pp. 39-45.

Lowrey, W., & Anderson, W.B. (2006). The impact of Internet use             on the public perception of physicians: A perspective from         the sociology of professions literature. Health           Communication, 19(2), pp. 125-131.

Marroquin, B., Fontes, M., Scilletta, A., & Miranda, R. (2010).        Ruminative subtypes and coping responses: active and      passive pathways to depressive symptoms. Cognition &       Emotion, 24(8), pp. 1446-1455.

Matud, M.P. (2004). Gender differences in stress and coping styles.            Personality and Individual Differences, 37(7), pp. 1401-          1415.

McNab, C. (2009). What social media offers to health professionals            and citizens. Bulletin of the World Health Organization, 87(8), p. 566

Meissen, G.J., Mason, W.C., & Gleason, D.F. (1991). Understanding          the attitudes and intentions of future professionals toward   self-help. American journal of Community Psychology,        19(5), pp. 699-714.

Miller, S.M. (1995). Monitoring versus Blunting Styles of Coping    with Cancer Influence the Information Patients Want and         Need about Their Disease: Implications for Cancer   Screening and Management. Cancer, 76(2), pp. 167-177.

Moos, R.H. (1974). Psychological techniques in the assessment of   adaptive behavior. In G.V. Coelho, D.A. Hamburg, & J.E. Adams (Reds.), Basic Books. New York.

Moos, R.H., & Billings, A.G. (1982). Conceptualizing and   measuring coping resources and processes. In L. Goldberger,     & S. Breznitz (Reds.), Handbook of stress: Theoretical and clinical aspects (pp. 212-230). New York: Free Press.

Mossakowski, K.N. (1982). Unfulfilled expectations and symptoms            of depression among young adults. Social Science &        Medicine, 73(5), pp. 729-736.

Nasser, E.H., & Overholser, J.C. (2005). Recovery from major        depression: The role of support          from family, friends, and     spiritual beliefs. Acta psychiatrica Scandinavia, 111(2), pp.             125-132.

Nauta, R. (1995). Ik geloof het wel: Godsdienstpsychologische        studies over mens en religie. Assen: Van Gorcum.

Padgett, D.K., Patrick, C., Burns, B.J., & Schlesinger, H.J. (1994).   Ethnicity and the use of outpatient mental-health services in       a national insured population. American journal of public    health, 84(2), pp. 222-226.

Parker, G., Fletcher, K., & Hadzi-Pavlovic, D. (2012). Is context     everything to the definition of clinical depression? A test of          the Horwitz and Wakefield postulate. Journal of       Affective Disorders, 136(3), pp. 1034-1038.

Parker, J.D.A., & Endler, N.S. (1992). Coping with coping   assessment: a critical review. European journal of             personality, 6(5), pp. 321-344.

Pearlin, L.I., & Schooler, C. (1978). The structure of coping. Journal          of Health and Social Behavior, 19, pp. 2-21.

Pecchioni, L.L., & Sparks, L. (2007). Health information sources of            individuals with cancer and their family members. Health         Communication, 21(2), pp. 143-151.

Penley, J.A., Tomaka, J., & Wiebe, J.S. (2002). The association of coping to physical and            psychological health outcomes: A    meta-analytic review. Journal of Behavioral Medicine,         25(6), pp. 551-603.

Pestello, F.G., & Davis-Berman, J. (2008). Taking anti-depressant   medication: A qualitative examination of internet posting.           Journal of Mental Health, 17(4), pp. 349-360.

Pfeiffer, P.N., Heisler, M., Piette, J.D., Rogers, M.A.M., &   Valenstein, M. (2011). Efficacy of peer support interventions   for depression: a meta-analysis. General hospital      psychiatry,33(1), pp. 29-36.

Pilkington, P.D., Reavley, N.J., & Jorm, A.F. (2013). The Australian           public’s belief about the causes of depression: Associated           factors and changes over 16 years. Journal of Affective        Disorders, 150(2), pp. 356-362.

Powell, T.J., & Cameron, M.J. (1991). Self-help research and the    public mental-health   system. American journal of             community psychology, 19(5), pp. 797-805.

Prins, M.A., Verhaak, P.F.M., Bensing, J.M., & van der Meer, K.     (2008). Health beliefs and perceived need for mental health   care of anxiety and depression – The patients’          perspective      explored. Clinical psychology review, 28(6), pp. 1038-1058.

Renner, F., Lobbestael, J., Peeters, F., Arntz, A., & Huibers, M.       (2012). Early maladaptive schemas in depressed patients:           Stability and relation with depressive symptoms over            the       course of treatment. Journal of Affective Disorders, 136(3),    pp. 581-561.

Rooks, R.N., Willtshire, J.C., Elder, K., Belue, R., & Gary, L.C.       (2011). Health information seeking and use outside of the   medical encounter: is it associated with race and ethnicity? Social Science & Medicine, 74(2), pp. 176-184.

Salem, D.A., Reischl, T.M., & Randall, K.W. (2008). The effect of             professional partnership on the development of a mutual-       help organization. American journal of community    psychology, 42(1-2), pp. 179-191.

Sareen, J., Stein, M.B., Campbell, D.W., Darren, W., Hassard, T., &            Menec, V. (2005). The           relation between perceived need for    mental health treatment, DSM diagnosis, and             quality of        life: a Canadian population-based survey. Canadian journal of psychiatry, 50(2), pp. 87-94.

Savard, M. (2004). Bridging the communication gap between           physicians and their patients   with physical symptoms of   depression. Journal of Clinical Psychiatry, 6(1), pp. 17-24.

Savelkoul, M., Post, M.W.M., de Witte, L.P., & van den Borne, H.B.           (2000). Social support,           coping and subjective well-being in          patients with rheumatic diseases. Patient Education and       Counseling, 39(2-3), pp. 205-218.

Schaufeli, W., & Diernedonck, D. (1992). De betrouwbaarheid en   validiteit van de Utrechtse coping lijst. Gedrag en             Gezondheid, 20, pp. 38-45.

Schillinger, D., Piette, J., Grumbach, K., Wang, F., Wilson, C.,         Daher, C., Leong-Grotz, K., Castro, C., & Blindman, A.B.           (2003). Closing the loop – physician communication            with     diabetic patients who have low health literacy. Archives of           Internal Medicine, 63(1), pp. 83-90.

Schneider, S. L., & Laurion, S. K. (1993). Do we know what we’ve            learned from listening to the news? Memory and Cognition,            21(2), pp. 198–209.

Schreurs, P. J. G., Tellegen, B., Van De Willige, G. & Brosschot, J. F. (1993). De Utrechtse Coping Lijst: Handleiding. Lisse:   Swets en Zeitlinger.

Schubert, M., & Borkman, T. (1991). An organizational typology for          self-help groups. American journal of community       psychology, 19(5), pp. 769-787.

Smith, D.J., & Craddock, N. (2011). Unipolar and bipolar    depression: different or the same? British journal of             psychiatry, 199(4), pp. 272-274.

Stanton, A.L., Kirk, S.B., Cameron, C.L., & Danoff-burg, S. (2000).           Coping through emotional approach: scale construction and         validation. Journal of Personality and           Social Psychology,      78(6), pp. 1150-1169.

Stepherd, M.D., Schoenberg, M., Slavich, S., Wituk, S., Warren, M.,            & Meissen, G. (1999).            Continuum of professional    involvement in self-help groups. Journal of Community       Psychology, 27(1), pp. 39-53.

Stewart, M.J. (1990). Expanding theoretical conceptualizations of    self-help groups. Social Science & Medicine, 31(9), pp.       1057-1066.

Sue, S., Nakamura, Y., Chung, R., & Yee-Bradburt, C. (1994).        Mental health research on Asian Americans. Journal of       Community Psychology, 22(2), pp. 61-67.

Swartz, M.S., Wagner, H.R., Swanson, J.W., Burns, B.J., George,    L.K., & Padgett, D.K. (1998). Comparing use of public and       private mental health services: The enduring barriers of race            and age. Community Mental Health journal, 34(2), pp. 133-          144.

Trefpunt Zelfhulp (16.11.2013). Trefpunt Zelfhulp: depressie.         [16.11.2013, Trefpunt Zelfhulp         vzw:             www.zelfhulp.be/zoek/index.php ].

Trefpunt Zelfhulp (22.01.2013). Trefpunt Zelfhulp: startpagina.      [16.11.2013, Trefpunt            Zelfhulp vzw: www.zelfhulp.be ].

Trefpunt Zelfhulp (22.01.2013a). Zelfhulplandschap. [23.11.2013,             Trefpunt Zelfhulp vzw:             http://www.zelfhulp.be/achtergrond_zelfhulplandschap.html           ].

Trefpunt Zelfhulp (2012). Zelfhulpgroepen: een leerschool voor     copingstrategieën. Driemaandelijks tijdschrift Trefpunt          Zelfhulp vzw, 28(3), pp. 1-16.

Van Den Bos, K. (2001). Uncertainty management: the influence of           uncertainty salience on           reactions to perceived procedural fairness. Journal of Personality and Social Psychology,       80(6), pp. 931-941.

Vollmann, M., Scharloo, M., Salewski, C., Dienst, A., Schonauer,    K., & Renner, B. (2010). Illness representations of             depressions and perceptions of the helpfulness of social      support: Comparing depressed and never-depressed persons.           Journal of Affective Disorders, 125(1), pp. 213-220.

Wakefield, J.C., Schmitz, M.F., First, M.B., & Horwitz, A.V. (2007).           Extending the bereavement exclusion for major depression         to other losses – Evidence from the National Comorbidity    Survey. Archives of general psychiatry, 64(4), pp. 433-440.

Wells, K.B., Katon, W., Rogers, B., & Camp, P. (1994). Use of       minor tranquilizers and           antidepressant medications by            depressed outpatients: Results from the medical        outcomes study. The American journal of psychiatry, 151(5),      pp. 694-700.

Wilson, T.D. (2000). Human information behavior. Informing         science the international journal of an emerging             transdiscipline, 3(2), pp. 49-53.

Winzelberg, A.J., Classen, C., Alpers, G.W., Roberts, H., Koopman,           C., Adams, R.E., Ernst,           H., Dev, P., & Taylor, C.B. (2003).    Evaluation of an internet support group for women with       primary breast cancer. Cancer, 97(5), pp. 1164-1173.

Wituk, S., Stepherd, M.D., Slavich, S., Warren, M.L., & Meissen, G.           (2000). A topography of self-help groups: An empirical   analysis. Social Work, 45(2), pp. 157-165.

Wituk, S.A., Stepherd, M.D., Matthew, D., Warren, M., & Meissen,             G. (2002). Factors contributing to the survival of self-help    groups. American journal of community psychology, 30(3), pp. 349-366.

Zakowki, S., Hall, M., Klein, L., Baum, A. (2001). Appraised          control, coping and stress in a            community sample: A test of         the goodness-of-fit hypothesis. Annuals of behavioral          medicine, 23(3), pp. 158-165.

Zuroff, D.C., & Blatt, S.J. (2002). Vicissitudes of life after the short-          term treatment of depression: roles of stress, social support,             and personality. Journal of social and clinical psychology, 21(5), pp. 473-496.

Download scriptie (341.31 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2014
Promotor(en)
Joyce Koeman