De geventileerde geïsoleerde golfplaat - Onderzoek naar een praktische realiseerbaarheid

Alexis Biset Tom Verbruggen
Als bijlage kan het journalistiek artikel teruggevonden worden.

De geventileerde geïsoleerde golfplaat - Onderzoek naar een praktische realiseerbaarheid

Als bijlage kan het journalistiek artikel teruggevonden worden.

Bibliografie

Bibliografie (selectief)

Documenten

-Belgisch Instituut voor Normalisatie, NBN EN 494: Geprofileerde platen en hulpstukken

van vezelcement - Productspecificaties en beproevingsmethode, vijfde uitgave, december

2012.

 

-Belgisch Instituut voor Normalisatie, NBN EN 1609: Materialen voor de thermische isolatie

van gebouwen - Bepaling van de wateropname bij kortstondige gedeeltelijke onderdompeling,

2013.

 

-Belgisch Instituut voor Normalisatie, NBN EN 12087: Materialen voor de thermische

isolatie van gebouwen - Bepaling van de wateropname bij langdurige onderdompeling,

2013.

 

-Belgisch Instituut voor Normalisatie, NBN EN 15057: Geprofileerde platen van vezelcement

- Beproevingsmethode voor weerstand tegen inslag, eerste uitgave, augustus 2006.

Eternit, Golfplaten, Kapelle-op-den-Bos, 2013.

 

-Eternit, Golfplaten - Plaatsingsgids, Kapelle-op-den-Bos, 2013. Eternit, De golfplaten

ECOLOR NT en ECOLOR EXTRA NT, Kapelle-op-den-Bos, 2012. Eternit, De ge¨ısoleerde

en geventileerde golfplaten NT - ECOLOR ISO, Kapelle-op-den-Bos, 2013.

 

-WTCB, TVN 225: Daken met golfplaten van vezelcement: materiaal - opbouw - uitvoering,

september 2002.

 

Websites

-Cooke T, Formation of Films on Hatschek Machines, Beschikbaar op www.fibrecementconsulting.com/

publications/011011.hatschekfilmsummary.pdf, Geconsulteerd op 21.12. 2013.

 

-Eternit, Asbestverleden. Beschikbaar op www.eternit.be/nl/over-eternit/asbest-verleden/,

Geconsulteerd op 18.12.2013.

 

-Van Gansbeke S, et al. (2012), Huisvesting van vleesvee, Beschikbaar op www.vlaanderen.be/

landbouw (Rubriek Dier/ Runderen), Geconsulteerd op 24.10.2013.

 

-Van Gansbeke S, Van den Bogaert T (2011), Huisvesting van vleeskippen, Beschikbaar

op www.vlaanderen.be/landbouw (Rubriek Dier/ Pluimvee Konijnen), Geconsulteerd op

24.10.2013.

 

-Van Gansbeke S, Van den Bogaert T (2009), Huisvesting van leghennen, Beschikbaar

op www.vlaanderen.be/landbouw (Rubriek Dier/ Pluimvee Konijnen), Geconsulteerd op

24.10.2013.

 

-Van Gansbeke S, et al. (2011), Groepshuisvesting van zeugen, Bes

chikbaar op www.vlaanderen.be/

landbouw (Rubriek Dier/ Varkens), Geconsulteerd op 24.10.2013.

 

-Van Gansbeke S, et al., (2010), Ventilatie en klimaatbeheersing bij varkensstallen, Beschikbaar

op www.vlaanderen.be/landbouw (Rubriek Dier/ Varkens), Geconsulteerd op

20.11.2013.

 

-van Knegsel A.T.M, Van Krimpen M.M. (2008), Energie- en eiwitbehoefte van biologisch

gehouden pluimvee Rapport 122, Beschikbaar op www.asg.wur.nl (Rubriek Documentatie/

2008), Geconsulteerd op 15.11.2013.

 

-WTCB, Rekeningsmodules, Beschikbaar op www.bbri.be/antenne norm/eurocodes/nl/modules.html,

Geconsulteerd op 02.06.2014.

  

Afbeeldingen

1.1: Devree Joost, Cellulosevezels. Beschikbaar op http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/

cellulose.htm, Geconsulteerd op 03.06.2014.

 

1.2: CRI, Hatschek-proces. Beschikbaar op http://www.ciments-renforces.fr/index.php?id=27lg=fr,

Geconsulteerd op 02.06.2014.

 

1.3: Eternit, De geïsoleerde en geventileerde golfplaten NT - ECOLOR ISO, Kapelle-opden-

Bos, 2013, p.3.

 

1.4: Eternit, idem, p.4.

 

2.1: Eternit, De golfplaten ECOLOR NT en ECOLOR EXTRA NT, Kapelle-op-den-Bos,

2012, p.35.

 

2.2: Eternit, idem.

 

2.3: Eternit, idem, p.33.

 

2.4: Eternit, idem.

 

2.9: Eternit, De geïsoleerde en geventileerde golfplaten NT - ECOLOR ISO, Kapelle-opden-

Bos, 2013, p.7.

 

2.10: Eternit, idem, p.9.

 

2.19: Eternit, De geïsoleerde golfplaat. Beschikbaar op http://www.eternit.be/nl/

golfplaten/producten/ecolor-iso/, Geconsulteerd op 02.06.2014.

 

Tabellen

1.1: Eternit, De geïsoleerde en geventileerde golfplaten NT - ECOLOR ISO, Kapelle-opden-

Bos, 2013, p.18.

 

1.2: Eternit, De golfplaten ECOLOR NT en ECOLOR EXTRA NT, Kapelle-op-den-Bos,

2012, p.5.

 

1.3: Eternit, De geïsoleerde en geventileerde golfplaten NT - ECOLOR ISO, Kapelle-opden-

Bos, 2013, p.5.

Universiteit of Hogeschool
Master in de industriële wetenschappen: Bouwkunde
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: